Page 1

u itg eve rij e p o voorjaar 2 0 2 0 w w w. e po. b e

uitgeverij

voor wie niet alles slikt


IK HOOR ERBIJ Karien Van Neyghem

EPO geeft jaarlijks een dertigtal boeken uit over politieke, economische, sociale, sociaal-culturele, sociaalpsychologische en historische thema’s. Origineel Nederlandstalige non-fictie, maar ook vertalingen. EPO behoort niet tot een grote uitgeversgroep en kiest voor een onafhankelijke koers. Dat is de beste garantie voor het behoud van het profiel. In onze boeken geen officiële waarheden en geen eenheidsdenken, maar feitelijke analyses, achterkanten van het officiële gelijk, de ontrafeling van mythes. Onze boeken richten zich daarbij niet tot een kleine groep specialisten, maar tot een breed publiek.

[]


Verschijningskalender voorjaar 2020 Januari Als de laatste boom geveld is, eten we ons geld wel op. Het kapitalisme versus de aarde, Ludo De Witte Zo verliep de tijd die me toegemeten was, Dirk Van Duppen Lang leve de vergrijzing, Patrick Deboosere Februari Spektakeldemocratie, Thomas Decreus Wie vermoordde de neanderthaler?, Silvana Condemi en François Savatier Hoog tijd voor tijd. Ervaringsgericht stimuleren van tijdsinzicht bij kinderen met autisme, Davinia Vandevelde Maart Het archief van Walter. De onderzoeksjournalist, de historica en de waarheid, Klaartje Schrijvers Vlaanderen excelleert?! Retteketet, tableau vivant van een verzet, Ine Hermans en Robrecht Vanderbeeken (red.) Dochter van de dekolonisatie, Nadia Nsayi April De aanval op het middenveld, Sarah Scheepers, Pascal Debruyne en Jan Naert Het is allemaal de schuld van de Chinezen! En andere dooddoeners over het klimaat, Tine Hens Des duivels? Naar de roots van de populaire muziek, Maarten Schuermans Mei Sieg Heil! Van mythische groet tot verderfelijke ideologie, Gie van den Berghe Wat nu? Brief aan Vlaanderen, Bleri Lleshi Laten we beginnen, Dominique Willaert Juni Met alzheimer naar de Alpen. Een reisgids voor mensen met dementie, Jurn Verschraegen, Mathieu Vandenbulcke en Rick de Leeuw Bacchus in Gallië. Een geschiedenis van de Franse wijn, Jacques R. Pauwels De jonge Marx in België, Jelle Versieren Augustus Zijn de jaren 30 terug? Nieuw Rechts in Europa, Liz Fekete


maatschappij Liz Fekete

Zijn de jaren 30 terug? Nieuw Rechts in Europa

Liz Fekete leidt het Europese onderzoeksprogramma van denktank Institute for Race Relations en is redacteur van het tijdschrift Race & Class.

Daar komen ze aangemarcheerd.Van Groot-Brittannië tot Frankrijk, van Hongarije tot Polen en van België tot Nederland: overal in Europa steekt extreemrechts opnieuw de kop op. Hebben we onze les nu nóg niet geleerd? In dit ongemakkelijke boek steekt Liz Fekete een vinger achter het bloemetjesbehang van de algemeen aanvaarde analyses. Want wie alleen de waan van de dag volgt, ziet en hoort veel, maar mist het bredere plaatje. De war on terror, de culturele oorlog, de aanval op de welvaartsstaat, de demonisering van migranten, de opdeling van samenlevingen in burgers, halfburgers en niet-burgers: wat nu gebeurt, zo zegt de auteur, kan je niet begrijpen als je de rol van de staat en het kapitaal negeert. Een verhaal over de verschillen en gelijkenissen tussen de jaren 1930 en vandaag, de imaginaire Chinese Muur tussen fatsoenlijke nationalisten en fascisten en de kwestie waarom zoveel werkende mensen tegen hun eigen belangen stemmen. Maar ook over de vraag van één miljoen: hoe kunnen we dit keren? Vertaald uit het Engels door Jan Reyniers. Oorspronkelijke titel: Europe’s Fault Lines. Racism and the Rise of the Right,Verso, 2018.

Isbn 978 94 6267 199 7 Nur 740 A-boek Paperback, 12,5 x 20 cm Ca. 220 pagina’s Ca. € 20,00 Verschijnt in augustus 2020 []


maatschappij Thomas Decreus

Spektakeldemocratie In de spektakeldemocratie is het volk een publiek dat op sleeptouw wordt genomen, zijn politici performers en is politiek conflict een commercieel product. Verkiezingscampagnes zijn permanent geworden en wie politieke macht wil veroveren moet gehoorzamen aan de genadeloze wetten van commerciële media(platformen). De gevolgen daarvan zijn niet min. Het leidt tot een politiek systeem dat voortgestuwd wordt door provocatie en sensatie. Het is een systeem dat figuren produceert als Donald Trump, Thierry Baudet, Theo Francken, Boris Johnson of Matteo Salvini en waarin de burger niet meer is dan een consument die de duim omhoog of omlaag mag houden. Werk maken van een democratie die democratischer is en waarin het trumpisme niet langer dominant is, betekent breken met de spectaculaire vorm die de democratie vandaag heeft aangenomen. Dat kan enkel door de democratie terug te brengen naar haar oorsprong: de straat, de barricade en de opstand.

Thomas Decreus is historicus, doctor in de wijsbegeerte en journalist bij DeWereldMorgen.be. Hij publiceerde Een paradijs waait uit de storm. Over markt, de­ mocratie en verzet (2013) en is coauteur van Dit is morgen (2016).

Isbn 978 94 6267 207 9 Nur 740 A-boek Paperback, 12,5 x 20 cm Ca. 120 pagina’s Ca. € 15,00 Verschijnt in februari 2020 []


maatschappij Sarah Scheepers, Pascal Debruyne en Jan Naert

De aanval op het middenveld

Sarah Scheepers is coördinator van ella vzw. Pascal Debruyne is onderzoeker bij Odisee Hogeschool. Hij is voorzitter van Samenlevingsopbouw Gent en Uit De Marge vzw. Jan Naert is assistent bij de vakgroep Orthopedagogiek UGent.

Isbn 978 94 6267 204 8 Nur 740 A-boek Paperback, 12,5 x 20 cm Ca. 160 pagina’s Ca.€ 18,50 Verschijnt in april 2020 []

Eerst was er de stofkam. Toen kwam de kaasschaaf. En nu kiest de Vlaamse regering voor de botte bijl. Ze schaft af, kort in en legt aan de ketting. Rode draad doorheen die nieuwe marsrichting: revanchisme, het uitbouwen van een wraaklustige politiek. Dat gaat verder dan afrekenen met minderheden en afbreken van het middenveld. Het autoritaire staatsproject is terug, met een beleid dat afrekent met opgebouwde rechten, denkkaders en sociale praktijken van de voorbije decennia. Wat heet: back with a vengeance. In wat voor samenleving willen we leven? Hoe willen we die inrichten? Laten we winst voorgaan op waarde of omgekeerd? Dit boek is een oproep: neem wat er op dit moment aan het gebeuren is zeer ernstig. Want het hart van de samenleving, het sociale weefsel, verliest zijn zuurstof en het is geweten dat je zonder zuurstof stikt.


maatschappij Ine Hermans en Robrecht Vanderbeeken (red.)

Vlaanderen excelleert?! Retteketet, tableau vivant van een verzet Vanaf dag één verzekert de regering-Jambon iedereen dat ze Vlaams zal zijn en conservatief. De cultuurminister-in-bijberoep probeert kunst en cultuur meteen in dat keurslijf te dwingen. Met de hakbijl van een kaalslag. Maar die aanslag op de fijnmazigheid, de veelzijdigheid, de kritische houding en de diversiteit van stijlen en stemmen in de cultuur lukt moeilijker dan gedacht. Is verbinding het woord en solidariteit de daad? roept Jeroen Olyslaegers in een reactie. De sector echoot: We are all in this together! En: Hear Our Voice! Beeldende kunstenaars en theatermakers, technici en journalisten, muzikanten en studenten tot en met het kunstminnende publiek. En nog verder. In solidariteit met al wie zich door de regering geïntimideerd voelt: de zorg, het onderwijs, het sociaal-culturele werk, overal waar het over verbinding tussen mensen gaat. Om samen te waken over de menselijke kant van het land.

Ine Hermans is politiek wetenschapper en vakbondsverantwoordelijke cultuurwerkers voor ACV Puls. Robrecht Vanderbeeken is filosoof, auteur van Buy Buy Art. De vermarkting van kunst en cultuur (2015) en vakbondsverantwoordelijke cultuurwerkers voor ABVVACOD Cultuur.

Met bijdrages van onder andere Stijn De Paepe, Charlotte Van Buylaere, Charlotte De Somviele, Gaea Schoeters, Fatma Arikoglu, Wannes Gyselinck, Simon Allemeersch, Marlies De Munck, Sacha Dierckx en Wouter Hillaert. Isbn 978 94 6267 205 5 Nur 658, 757 A-boek Paperback, 15 x 22,5 cm Ca. 260 pagina’s Ca. € 20,00 Verschijnt in maart 2020 []


maatschappij Dominique Willaert

Laten we beginnen Stel dat ik zeg dat er wel hoop is. Dat een ander verhaal mogelijk is. Misschien krijgt ge dan goesting om mee te schrijven aan dat verhaal. Om nieuwe rollen, alternatieven voor uw eigen script te gaan verzinnen? Misschien willen jullie dan wel meespelen? Dominique Willaert is artistiek leider van Victoria Deluxe, theater- en filmmaker, opgeleid als psychotherapeut/psycholoog aan de UGent en het IPRR.

Isbn 978 94 6267 208 6 Nur 740 A-boek Paperback, 15 x 22,5 cm Ca. 200 pagina’s Ca. € 20,00 Verschijnt in mei 2020 []

De voorbije decennia raakte het vermogen ons een hoopvollere wereld voor te stellen ondergesneeuwd. Machthebbers boycotten het geloof in alternatieven. Maar toch. Bij steeds meer jongeren groeit het bewustzijn dat mens en planeet stilaan bezwijken onder de druk van het heersende systeem. Dominique Willaert raakte erdoor gefascineerd. In dit boek onderzoekt hij hoe jongeren de wereld van morgen proberen vorm te geven. Hij doet dat aan de hand van een reeks brieven. Over het gevoel waarmee veel mensen zich ’s ochtends naar hun werk slepen. Over het sombere toekomstbeeld van films of series als The Matrix,The Hunger Games en The Handmaid’s Tale. Over het belang van samen op straat komen. Laten we beginnen is een uitnodiging om de ongelijkheid en onrechtvaardigheid te bestrijden met onze grootste menselijke kracht: onze verbeelding.


maatschappij Bleri Lleshi

Wat nu? Brief aan Vlaanderen 680.000 Vlamingen in armoede. 840.000 met werkstress, meestal chronisch. Honderdduizenden met een burn-out. Van zorg over onderwijs tot huisvesting, nooit waren de wachtlijsten zo lang. En wat doet de Vlaamse regering? Besparen, besparen, besparen. ‘Er is geen geld!’, ‘Er is geen alternatief!’, herhalen de machthebbers tot vervelens toe. ‘De schuld van de migranten’, tieren sommige politici. De polarisering staat op scherp. Kunst, cultuur en het hele middenveld worden langzaam doodgeknepen. De Vlaming kijkt toe en voelt zich moedeloos en machteloos. Bleri Lleshi is verontwaardigd en schrijft een vlammende brief aan zijn geliefde Vlaanderen. Hij laat zien dat de machthebbers liegen. Want er is wel een keuze, er is wel geld en er is wel degelijk een alternatief: investeren in mensen.We kunnen het politieke klimaat keren. Een brief over verzet van onderuit, politieke keuzes, mensenrechten, positieve verhalen en liefde voor de medemens.

Bleri Lleshi is politiek filosoof, jongerenwerker in Brussel, docent aan de UCLL en veelgevraagd spreker. Hij schreef o.a. de bestseller Lief­ de in tijden van angst (2016).

Isbn 978 94 6267 157 7 Nur 740 A-boek Paperback, 12,5 x 20 cm Ca. 160 pagina’s Ca. € 20,00 Verschijnt in mei 2020 []


maatschappij Dirk Van Duppen

Opgetekend door Thomas Blommaert

Zo verliep de tijd die me toegemeten was

Dirk Van Duppen is dokter bij Geneeskunde voor het Volk. Hij schreef Dagboek uit Beiroet (1986), NGO’s. Missi­ onarissen van de nieuwe kolo­ nisatie? (1994), De cholesterol­ oorlog. Waarom geneesmiddelen zo duur zijn (2004) en De supersamenwerker (2016).

Isbn 978 94 6267 200 0 Nur 740 A-boek Paperback, 12,5 x 20 cm Ca. 120 pagina’s Ca. € 15,00 Verschijnt in januari 2020 []

De laatste vrijdag van augustus 2019. Dirk Van Duppen krijgt een keiharde diagnose: uitgezaaide pancreaskanker. Eerst is er het onwezenlijke verdriet. Dan groeit de verbondenheid. Verbondenheid in verdriet, verdriet in verbondenheid. Bertolt Brecht wist al: het mooiste geschenk dat je kan geven is het voorbeeld van je eigen leven. In Zo verliep de tijd die me toegemeten was blikt Dirk Van Duppen terug op een compleet leven. Hij werkt in een leerlooierij. Is dokter in Palestijnse vluchtelingenkampen. Bouwt een groepspraktijk uit in Deurne. Plaatst het kiwimodel voor goedkopere geneesmiddelen op de agenda. Bindt de strijd aan tegen het fijn stof in Antwerpen. Zetelt voor de PVDA in de districtsraad, gemeenteraad en OCMW-raad. Onderbouwt de idee dat de mens een supersamenwerker is. In dit laatste boek van Dirk Van Duppen is de dood niet ver weg. Toch zindert het van het leven. En van de hoop. Het gaat over engagement en solidariteit. Over de liefde die je vindt in de strijd maar ook over hoe je in de strijd geliefd wordt. Gracias a la vida.


geschiedenis Klaartje Schrijvers

Het archief van Walter De onderzoeksjournalist, de historica en de waarheid Hij was een van de studentenleiders van mei 68. Groeide uit tot de belangrijkste onderzoeksjournalist in dit land. Publiceerde onthullingen over de moord op PS-leider André Cools, de Bende van Nijvel, wapenhandel en extreemrechts. Hield van de idee dat de machthebbers zonder hem veiliger zaten. Had een fenomenaal archief. Stierf jong aan alzheimer. In dit boek vertelt Klaartje Schrijvers het fascinerende verhaal van Walter De Bock, die ze leerde kennen bij het schrijven van haar doctoraat over een 20ste-eeuwse neo­ aristocratische elite. Toch is dit geen klassieke biografie. Het archief van Walter trapt ook de naoorlogse tijdsgeest op de staart: de Koude Oorlogssfeer, de anticommunistische netwerken, de periode waarin een deel van de elite Brussel wilde ombouwen tot het New York van Europa. Maar bovenal gaat dit boek over het weten en het vergeten, over wat geschiedenis betekent wanneer kennis verdwijnt. Het is een reis doorheen historische en journalistieke zoektochten naar de waarheid en een ode aan de heuristiek: de kunst van het vinden.

Klaartje Schrijvers is historica en animatiefilmer. Het ar­ chief van Walter is haar debuut als schrijfster.

Isbn 978 94 6267 201 7 Nur 680, 740 A-boek Paperback, 12,5 x 20 cm Ca. 260 pagina’s Ca. € 20,00 Verschijnt in maart 2020 []


geschiedenis Gie van den Berghe

Sieg Heil! Van mythische groet tot verderfelijke ideologie

Gie van den Berghe is ethicus, historicus en dwarsdenker. Hij schreef talloze artikels en verscheidene boeken zoals De mens voorbij (2008) en Kijken zonder zien (2011).

Isbn 978 94 6267 202 4 Nur 680 A-boek Paperback, 21 x 29,7 cm Geïllustreerd Ca. 260 pagina’s Ca. € 39,90 Verschijnt in mei 2020 []

1935. Tijdens de Wereldtentoonstelling in Brussel wijdt kardinaal Van Roey het Paleis voor het Katholieke Leven in. Op een foto van de indrukwekkende processie staat een rij dames. Ze brengen een groet. Hij lijkt als twee druppels water op de Hitlergroet, op dat moment al twee jaar verplicht in nazi-Duitsland. Schokkend? Om dat te begrijpen gaat Gie van den Berghe aan de slag. Blijkt dat de Romeinse groet nooit door een Romein is gebracht. Hij is midden de 19de eeuw geïntroduceerd in … de Verenigde Staten waar alle jonge Amerikaantjes en immigranten hem aangeleerd krijgen. Dat duurt tot 1942, wanneer de VS al deelnemen aan de strijd tegen het fascisme. Ook christelijke bewegingen, jeugdbewegingen en de Olympische Spelen adopteren de plechtige groet. Pas wanneer ook fascisten, te beginnen met Benito Mussolini, hem overnemen om zich te beroepen op hun Romeinse voorgangers wordt hij langzaam maar zeker het symbool van een verderfelijke ideologie.


Mammoet is een imprint van uitgeverij EPO met focus op actuele en historische verhalen van onderuit, op onderwijs en gezondheid.

Verschijningskalender voorjaar 2020: Maart

Zonder het licht te breken, Amina Belôrf April

In harmonie. De kracht van het middenveld, Bart Demyttenaere Ik hoor erbij. (On)gewoon mezelf, Karien Van Neyghem Mei

Dromen, denken, durven en doen dwars door angst, Nancy Jacqmotte Juni

Aan de achterkant was alles in orde. Een meisje wordt man, Samuel Dali De Schepper

IK HOOR ERBIJ Karien Van Neyghem

[]


poëzie Amina Belôrf

Zonder het licht te breken Ik heb iets om uit te dragen, vader. Ik heb iets om je mee uit te dragen. Ik schrijf ook jouw verhaal.

Amina Belôrf schrijft proza en poëzie. Ze toert met haar voorstelling Atlas-Antwerpen (retour).

Isbn 978 94 6267 211 6 Nur 306 A-boek Paperback, 12,5 x 20 cm Ca. 60 pagina’s Ca. € 15,00 Verschijnt in maart 2020 []

Midden jaren 1960 kwam Mohamed Belôrf als gastarbeider naar België. Een halve eeuw later publiceert dochter Amina haar eerste bundel. Tedere, breekbare poëzie over generatietranen, de paracommando’s in Antwerpen en een nummer zijn in een dossier op een bureau in een praktijk van een dokter in een ziekenhuis in een wijk in een straat. Maar ook over stilte als een deken, wuivende windmolens en de zucht naar vleugels.


maatschappij/geschiedenis

Bart Demyttenaere

In harmonie De kracht van het middenveld In 2020 viert Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden uit Zolder haar honderdvijftigjarig bestaan. Met ruim zestig muzikanten en meer dan honderd actieve vrijwilligers staat deze vereniging model voor alle andere hardwerkende verenigingen in ons land. De liefde voor muziek en elkaars gezelschap vormen de basis waarop de harmonie is geënt. Senioren ontmoeten jonge spelertjes, vrouwen en mannen besturen samen de vereniging, mensen met een totaal verschillende achtergrond en opleiding delen vreugde en verdriet. Elke vereniging is een doeltreffend wapen tegen de oprukkende eenzaamheid. In harmonie. De kracht van het middenveld is een ode aan elke vrijwilliger die zich onbaatzuchtig inzet voor een warm gemeenschapsleven.

Bart Demyttenaere is schrijver van jeugdboeken en maatschappelijke non-fictie. In 2018 publiceerde hij bij EPO Mijn Congo. Een familie­ geschiedenis.

Isbn 978 94 6267 186 7 Nur 740 A-boek Paperback, 15 x 22,5 cm Ca. 260 pagina’s Ca. € 24,90 Verschijnt in april 2020 []


geestelijke gezondheid

Karien Van Neyghem

IK HOOR ERBIJ Karien Van Neyghem

Ik hoor erbij (On)gewoon mezelf

Karien Van Neyghem werkt al meer dan 35 jaar als sociaal pedagoge in het sociaal-culturele werkveld. Ze is stafmedewerker inclusie en beleid bij Pasform.

Isbn 978 94 6267 212 3 Nur 740 A-boek Paperback, 15 x 22,5 cm Ca. 260 pagina’s Ca. € 22,50 Verschijnt in april 2020 []

Inclusie? Een moeilijk woord en een veelomvattend begrip. In het eerste deel van dit boek schrijven ‘ervaringsdeskundigen’ met een verstandelijke beperking er hun eigen definitie van. Aan de hand van dagelijkse situaties en sprekende foto’s maken ze het begrip concreet, vertellen hoe moeilijk het soms is om erbij te horen en hoeveel pijn dit kan doen. In het tweede deel gaan de acteurs van Theater Pasform, die de beklijvende voorstelling (On)gewoon mezelf maakten, aan de slag. Hun uitspraken en gedichten, het lied dat ze schreven en diverse aspecten uit de voorstelling vormen de rode draad. Hun boodschap? De kracht van jezelf te kunnen en mogen zijn. Daadwerkelijke en duurzame inclusie, dat kunnen we samen bereiken. Alles begint met de kleine dagelijkse dingen die een wereld van verschil maken voor mensen met een verstandelijke beperking. Kleine veranderingen creëren grotere en nieuwe mogelijkheden. Volwassenen met een verstandelijke beperking zijn daar zelf eigenaar van. Pasform wil hen via dit boek een stem geven in de samenleving.


gezondheid Nancy Jacqmotte

Dromen, denken, durven en doen dwars door angst Is jouw kind ongelukkig, op of naast de school? Hoor je het soms zeggen: ‘Ik kan dit niet, ik ben niks waard’? We leven in een wereld die prestaties en succes heel hoog waardeert. Maar wat als je niet kan volgen? Dromen, den­ ken, durven en doen dwars door angst is een programma op basis van een wetenschappelijk model en mikt op volwassenen. Bedoeling is dat zij samen met kinderen aan de slag gaan met het boek en leren focussen op de mogelijkheden en het geloof dat ze alles kunnen bereiken wat ze willen. Resultaten? Volwassenen voelen zich blij en zien het kind stralen als een diamant, de relatie tussen de twee verbetert en beiden ervaren: ‘Ik ben goed genoeg. Ik mag er zijn. Ik kan meer dan ik denk.’

Nancy Jacqmotte geeft al 29 jaar les aan kinderen met sociaal-emotionele problemen en met een lage eigenwaarde.

Isbn 978 94 6267 213 0 Nur 740 A-boek Paperback, 15 x 22,5 cm Ca. 260 pagina’s Ca.€ 19,90 Verschijnt in mei 2020 []


maatschappij Samuel Dali De Schepper

Aan de achterkant was alles in orde Een meisje wordt man

Samuel Dali De Schepper is medeoprichter van T-jong, de eerste transgenderjeugdbeweging in Vlaanderen. Hij geeft lezingen in scholen en aan verenigingen.

Isbn 978 94 6267 214 7 Nur 740, 865 A-boek Paperback, 15 x 22,5 cm Ca. 200 pagina’s Ca. € 24,95 Verschijnt in juni 2020 []

‘“Wat wil je later worden?”, vroeg mijn tante, terwijl ze me nieuwsgierig aankeek. “Later als ik groot zal zijn?”, aarzelde ik, “Dat weet ik nog niet.” Maar ik wist het wel. Ik wou een jongen worden. Gewoon zijn hoe ik me voelde.’ Samuel Dali De Schepper wordt geboren als meisje, maar voelt zich al sinds zijn prille jeugd gevangen in dat lichaam. Jarenlang worstelt hij met zichzelf tot hij op zijn veertigste een ingrijpende beslissing neemt. Na enkele geslachtsaanpassende ingrepen wordt hij ook uiterlijk een man. In dit boek spreekt Samuel open en eerlijk over zijn gevoelswereld en belicht hij alle stappen in zijn transitie. Zijn verhaal, vlot geschreven en boordevol humor, is een echte eyeopener en laat je stilstaan bij het stereotiepe hokjesdenken over man en vrouw. Voor de maatschappij zijn transgenders een kleine minderheid, over wie men weinig weet. Toch zijn er steeds meer meldingen van mensen die ontevreden zijn met hun geboortegeslacht. Dit boek is een leidraad voor al wie zijn gender in vraag stelt, maar ook voor familie en vrienden van transgenders en hulpverleners kan het een bron van informatie en steun zijn.


geschiedenis Jacques R. Pauwels

Bacchus in Gallië Een geschiedenis van de Franse wijn Of het nu gaat om een grand cru van Bordeaux of een anonieme coup de rouge: een glas wijn drinken is mooi. Maar nog mooier is dat te doen als je iets afweet van de geschiedenis van deze godendrank. In dit rijkelijk geïllustreerd boek neemt Jacques R. Pauwels je mee op een lange tocht. Zijn verhaal begint tienduizend jaar geleden in de uitlopers van de Kaukasus waar de wijnbouw werd ‘uitgevonden’. Via de Oude Grieken en Romeinen bereikte het verbouwen, oogsten, persen, gisten en bottelen van druiven zijn beloofde land, de thuisbasis van Bacchus: Gallië. Bacchus in Gallië is het relaas van een geschiedenis in golfbewegingen. Met hoogtepunten, zoals de middeleeuwen toen er nog geen concurrentie bestond van koffie of frisdrank. Maar ook met dieptepunten, zoals de rampzalige crisis op het einde van de 19de eeuw met dank aan de uit Noord-Amerika afkomstige druifluis, of de Tweede Wereldoorlog toen oenofiele nazi’s zoals Göring de wijnkelders van Champagne plunderden. Een boek om te ‘degusteren’.

Jacques R. Pauwels doceerde aan meerdere universiteiten in Canada en publiceerde in Canada, de VS, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Cuba, Nederland en België over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en andere historische onderwerpen.

Isbn 978 94 6267 206 2 Nur 680, 447 A-boek Paperback, 15 x 22,5 cm Geïllustreerd Ca. 260 pagina’s Ca. € 24,90 Verschijnt in juni 2020 []


wetenschap/geschiedenis

Silvana Condemi en François Savatier

Wie vermoordde de neanderthaler?

Silvana Condemi is paleoantropologe en directrice bij het Franse Centre national de la recherche scientifique. Ze is gespecialiseerd in de studie van de homo neanderthalensis en de vroege homo sapiens. François Savatier is wetenschapsjournalist voor het tijdschrift Pour la Science en is onder meer gespecialiseerd in de prehistorie.

Isbn 978 94 6267 203 1 Nur 682, 680 A-boek Paperback, 12,5 x 20 cm Geïllustreerd Ca. 260 pagina’s Ca. € 24,90 Verschijnt in februari 2020 []

Sommigen beweren dat hij stierf van de kou, anderen dat hij omkwam van de honger en nog anderen zeggen dat de homo sapiens hem uitroeide. Maar hoe kwam de neanderthaler nu écht aan zijn einde? In dit boek gaan paleoantropologe Silvana Condemi en wetenschapsjournalist François Savatier op zoek naar het antwoord dat al decennialang wetenschappers en historici in de ban houdt. Hun boek, ondertussen in vijfentwintig talen vertaald, leest als een whodunit. Hoofdstuk na hoofdstuk volgen ze diverse sporen, sluiten pistes uit en boren er andere aan om zo een eeuwenoude puzzel te reconstrueren. Te midden dat minutieuze speurwerk strooien ze kwistig verhalen rond over de solidariteit die ervoor zorgde dat de neanderthaler het twintigduizend generaties uithield, over overleven in ijstijden en het eten van mensenvlees, maar ook … over de vermenging van de neanderthaler met de homo sapiens en de daaruit volgende genetische band tussen ‘ons’ en ‘hem’. Populaire wetenschap van de bovenste plank. Rijkelijk geïllustreerd. Vertaald uit het Frans door Boudewijn Deckers. Oorspronkelijke titel: Néandertal, mon frère: 300.000 ans d’histoire de l’homme, Flammarion, 2019.


maatschappij Ludo De Brabander

Weg van oorlog Over militarisme en antimilitarisme De Pruisische generaal von Clausewitz schreef het al: oorlog is een voortzetting van politiek met andere middelen. Het is een wijdverspreide opvatting. Kijk naar onze geschiedenisboeken waar overwinningen ‘heroïsch’ zijn, geweld synoniem staat voor ‘vaderlandsliefde’ en interventies ‘humanitair’ heten. Of zie hoe machthebbers vredesactivisten afschilderen als ‘radicalen’. Je zou haast geloven dat veiligheid een kwestie van militairen is. In dit pamflet naar aanleiding van zeventig jaar Vrede vzw maakt Ludo De Brabander brandhout van die stelling. In de beste traditie van antimilitaristen als Karl Liebknecht en Jean Jaurès plaatst hij oorlogen in hun context (it’s capitalism, stupid!), illustreert hij hoe elke keer opnieuw de geesten gewonnen worden, en toont hij aan wie bij elk conflict als kanonnenvoer dient. Over imperiale en ontwikkelingsoorlogen, de invloed van het militair-industrieel complex, de NAVO en de zes kernwapens die de laatste decennia vermist raakten. Maar ook over de noodzaak van een cultuur van vrede en echte menselijke veiligheid.

Ludo De Brabander is woordvoerder van Vrede vzw. Hij publiceert onder andere op Vrede.be, Uitpers, Knack.be, DeWereldMorgen.be en in Mo*. Hij schreef eerder Als de NAVO de passie preekt (2009), Oorlog zonder grenzen (2016) en Het Koerdisch Utopia (2018).

Isbn 978 94 6267 198 0 Nur 740 A-boek Paperback, 12,5 x 20 cm 160 pagina’s € 15,00 Verschenen in december 2019 []


muziek Maarten Schuermans

Des duivels? Naar de roots van de populaire muziek

Maarten Schuermans brengt onder de noemer ‘Radio Martino’ verhalen en plaatjes live in de kroeg. Op zijn blog popkenner.be schrijft hij over zijn passie muziek.

Isbn 978 94 6267 209 3 Nur 660 A-boek Paperback, 15 x 22,5 cm Ca. 260 pagina’s Ca. € 24,90 Verschijnt in april 2020 []

‘Waar gedanst wordt, daar worden de mannen bedwelmd en vinden de vrouwen hun ondergang.’ In de jaren 1930 waarschuwden vrome pastoors voor de tuchteloosheid van de Amerikaanse amusementscultuur omdat die een gevaar vormde voor de maatschappelijke orde en vooral voor de opgroeiende jeugd. Maar geen Bob Dylan, geen Stones, geen hiphop, geen Taylor Swift zonder Mississippi Fred McDowell, King Oliver of Dock Boggs. U onbekend? Zomer 2018 trok Maarten Schuermans samen met muzikanten Bjorn Eriksson en Alain Rylant naar het diepe zuiden van de VS. Op zoek naar de roots van wat we vandaag popmuziek noemen: blues, cajun, country, hillbilly, folk, jazz … Een bedevaart naar de katoenvelden waar de religieuze gospelmuziek ontstond, naar de kroegen en bordelen van het verderf. Van Atlanta en de Appalachen langs Nashville, Memphis en New Orleans tot Austin in Texas. Een boek om te beluisteren. Lezen mag ook.


gezondheid Jurn Verschraegen Mathieu Vandenbulcke Rick de Leeuw

Met alzheimer naar de Alpen Een reisgids voor mensen met dementie Er is groeiend bewijs dat fysieke activiteit een gunstig effect heeft op cognitief functioneren en op het gedrag bij personen met dementie. Een toename van fysieke activiteit gaat gepaard met structurele en functionele veranderingen in de hersenen. Toch merken we dat wie graag wandelt zich niet meer in de bergen riskeert en zich stilaan beperkt qua fysieke activiteit. De leden van het Brain Adventure Team, een beweging van avonturiers en mensen met jongdementie, toonden dat dit, ondanks alles, wél nog kan. Daarom ontwierpen ze deze reisgids die moet dienen als een betrouwbaar kompas tijdens een erg gevarieerde bergtocht in het Italiaanse Valle Maira. Je krijgt tips en gedetailleerde informatie over het traject en de alternatieven. Met deze gids kan je onder begeleiding deze bergwandeling doen. Genieten staat centraal. We nemen je mee vanuit de ervaringen van de vier deelnemers en hun partners buddy’s die op deze manier aantonen dat ze met de juiste ondersteuning nog letterlijk bergen kunnen verzetten.

Jurn Verschraegen is sociaal verpleegkundige. Hij werkt als directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en is voorzitter van de Vlaamse werkgroep Jongdementie. Matthieu Vandenbulcke is arts en hoogleraar aan de KU Leuven. Hij is gespecialiseerd in ouderen- en neuropsychiatrie en behandelt onder andere personen met jongdementie. Rick de Leeuw is zanger, schrijver, dichter. Als voorzitter van Het Ventiel ijvert hij voor buddywerking rond mensen met jongdementie.

Isbn 978 94 6267 210 9 Nur 860, 895 A-boek Paperback, 15 x 15 cm Ca. 160 pagina’s Ca. €19,90 Verschijnt in juni 2020 []


filosofie Stefaan Van Brabandt

Het voordeel van de twijfel Hoe filosofie je leven kan veranderen

Stefaan Van Brabandt is filosoof. Hij schreef met dit boek een verdiepende aanvulling op de gelijknamige tv-reeks die hij in 2014 maakte voor Canvas. Hij is ook bekend als schrijver en regisseur van de bejubelde filosofenmonologen Socrates, Marx en Spinoza.

Isbn 978 94 6267 196 6 Nur 730, 740 A-boek Paperback, 12,5 x 20 cm 248 pagina’s € 19,90 Verschenen in oktober 2019 []

Filosofie is stoppen met weten en beginnen met denken. Filosofie doet stilstaan, afstand nemen, vragen stellen. Haar niet-aflatende missie is: twijfel zaaien. Onrust stoken. Wat vaststaat, aan het wankelen brengen. Dit boek stelt vragen over tegenslag, status, werk, eten, liefde, sociale rechtvaardigheid, geluk en opvoeding. Is tegenslag altijd slecht? Hoe verstandig is het om je hele identiteit te laten afhangen van je status? Zouden we met z’n allen niet beter wat minder werken? Mogen we dieren eten? Zit romantiek liefde in de weg? Waarom moeten we zorg dragen voor elkaar en de planeet? Wat willen we doorgeven aan onze kinderen? En heeft het zin om geluk na te streven?


nieuwe titels

Zijn de jaren 30 terug?

Spektakeldemocratie

De aanval op het middenveld

Vlaanderen excelleert?!

Laten we beginnen

Wat nu?

Zo verliep de tijd die me toegemeten was

Het archief van Walter

Sieg Heil!

Bacchus in Gallië

Wie vermoordde de neanderthaler?

Weg van oorlog

Des duivels?

Met alzheimer naar de Alpen

Het voordeel van de twijfel

www.epo.be []


nieuwe titels

Zonder het licht te breken

Aan de achterkant was alles in orde

[ďœ˛ďœś]

In harmonie. De kracht van het middenveld

Ik hoor erbij.

Dromen, denken, durven en doen dwars door angst


EPO Distributie Naast de eigen boeken die de uitgeverij ieder jaar uitbrengt, verdeelt EPO in België een erg gevarieerd aanbod titels van andere fondsen. Het gaat daarbij over zowel non-fictie als fictie, voor een breed publiek.

EPO vertegenwoordigt de volgende fondsen in België: Bebuquin, Benerus, Bulaaq, Charlie, Conota, Coppens & Frenks, Coutinho, Damon, De Draak, De Toorts, Etnicom, Gandaboeken, het balanseer, IJzer, Jurgen Maas, Kartonnen Dozen, Koninklijke Van Gorcum, LAVA, Letterwerk, Levendig Uitgever, Metropolis, Nieuwezijds, Niño, Octavo Publicaties, Papieren Tijger, Pels & Kemper, Perdu, Pinguin Productions, Pirola, ReCreatief Fietsen, De Rêverie, Serena Libri, Solidariteitsfonds, Stichting Werelddelen, Studio Sesam, SWP uitgeverij, Thema, Thoth, Tornado Editions, Uitgeverij Jan van Arkel,Van Gruting,Verba,Voetnoot, Wervel en Zirimiri Press

EPO verzorgt in opdracht van SWP Uitgeverij de marketing en promotie van , vakblad voor de kinderopvang. https://www.epo.be/nl/12-boekenportaal Facebook: EPO’s Boeket

[]


EPO Uitgeverij Lange Pastoorstraat 25-27 2600 Antwerpen (Berchem) tel: +32 (0)3 239 08 76 fax: +32 (0)3 218 46 04 e-mail: uitgeverij@epo.be web: www.epo.be https://www.facebook.com/Uitgeverij.EPO Twitter: @EPO_Uitgeverij Bestellingen: orders@epo.be Distributie Nederland: Centraal Boekhuis BV Culemborg

uitgever Thomas Blommaert e-mail: thomas.blommaert@epo.be tel: +32 (0)3 239 68 74 gsm: +32 (0)496 03 00 04 pers, marketing en distributie Irina Meeusen e-mail: irina.meeusen@epo.be tel: +32 (0)3 239 68 74 gsm: +32 (0)484 50 46 32

Vertegenwoordiging Katrien Van Damme e-mail: katrien.vandamme@epo.be tel: +32 (0)3 239 68 74

ontwerp: compagnie paul verrept | druk: drukkerij epo

Profile for Uitgeverij EPO

EPO voorjaarsfolder 2020  

Nieuwe boeken van uitgeverij EPO voorjaar 2020

EPO voorjaarsfolder 2020  

Nieuwe boeken van uitgeverij EPO voorjaar 2020

Advertisement