Page 1

Catalogus 2014

www.coutinho.nl/nt2


Uitgeverij Coutinho is een zelfstandige uitgeverij die in 1976 werd opgericht door Dick Coutinho. In ruim dertig jaar is het bedrijf uitgegroeid tot een middelgrote educatieve uitgeverij met een breed aanbod aan leermiddelen voor het hoger- en het volwassenenonderwijs. Uitgeverij Coutinho wil het onderwijs faciliteren. We doen dit door de docent te ondersteunen in zijn lespraktijk en de student te helpen bij het behalen van goede studieresultaten. Daarvoor ontwikkelen we kwalitatief hoogstaand les- en studiemateriaal dat nauw aansluit bij de onderwijspraktijk. Daarbij richten wij ons op betaalbare producten, zonder concessies te doen aan de kwaliteit, didactiek en uitvoering.

Voorwoord

Bookshelf: Educatieve e-books

Het NT2-onderwijs ontwikkelt zich voortdurend. Niet alleen door onderzoek naar tweedetaalverwerving en nieuwe inzichten uit de praktijk, maar ook door gewijzigde regelingen voor inburgering en de internationalisering van het hoger onderwijs. Bij Uitgeverij Coutinho vindt u uitgaven die meebewegen met die ontwikkelingen. Zo hebben wij lesmateriaal ontwikkeld voor de onderdelen Lezen, Luisteren en Schrijven van het inburgeringsexamen. Ook presenteren we in deze catalogus de nieuwe NT2-methode voor internationale studenten en expats: Start.nl. Iedere cursist is verschillend. Welke methode het beste past, hangt af van het niveau, het leertempo en het uitstroomdoel. Bij Uitgeverij Coutinho vindt u uitgaven voor alle ERK-niveaus en NT2-examens. Daarnaast zijn er uitgaven voor docenten. In deze catalogus presenteren wij een overzicht van onze NT2-uitgaven. Daarnaast vindt u een digitaal overzicht van alle NT2-uitgaven op www.coutinho.nl/nt2. Hebt u vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal, aarzel dan niet om contact op te nemen. Met vriendelijke groet, Uitgeverij Coutinho

Creëer een rijke, geïntegreerde digitale leeromgeving voor u en uw studenten. Vanaf studiejaar 2014-2015 zijn de meeste actuele hbo-boeken van Uitgeverij Coutinho beschikbaar als e-book via het Bookshelf platform. Op www.coutinho.nl vindt u eenvoudig een overzicht van de beschikbare titels. Met Bookshelf hebben u en uw studenten altijd en overal toegang tot digitale studieboeken: op pc, laptop, tablet en smartphone. En dat is niet het enige voordeel. Met Bookshelf integreert u eenvoudig aanvullende lesstof in het studieboek, maakt u notities en deelt u deze met studenten en verrijkt u de lesstof met multimediale content. Bovendien kunt u inzicht krijgen in het gebruik van de lesstof door studenten. Bookshelf kan ook worden geïntegreerd met de Elektronische Leeromgeving van uw school. De mogelijkheden worden dan nog groter. Zo kunt u toetsen afnemen bij uw studenten en de cijfers koppelen aan cijferlijsten en kunt u uw boekenlijst direct beschikbaar maken in de ELO. Meer informatie over alle toepassingen? Wij lichten u deze graag persoonlijk toe.

Ilke Jacobs Uitgever

Inhoud Overzicht NT2-niveaus

04

Werk & samenleving

18

NT2-totaalmethodes 05

Docenten NT2

20

NT2-vaardigheden 09

Algemene voorwaarden

22

Inburgering & alfabetisering

14 3


OVERZICHT NT2-niveaus

NT2-totaalmethodes

OVERZICHT NT2-NIVEAUS ERK-NIVEAU

UITGAVE

DOELGROEP

Hoogopgeleide anderstaligen

ERK A0 > A1

PAGINA

5

START.NL

ERK-NIVEAU

ERK B1 > B2

Nederlands op niveau

Start.nl – deel 1

ERK A0 > A1

Taaltalent – deel 1

ERK A0 > A2

Nederlands in gang

ERK A0 > A2

In de startblokken

Midden- en hoogopgeleide anderstaligen

Hoogopgeleide anderstaligen

Hoogopgeleide Duitstaligen

Hoogopgeleide anderstaligen

ERK A1 > A2

UITGAVE

8

ERK B1 > B2

Op naar de eindstreep

6

DOELGROEP

Hoogopgeleide anderstaligen voorbereiding op Staatsexamen NT2 Programma II

Hoogopgeleide Duitstaligen voorbereiding op Staatsexamen NT2 Programma II

Nieuwe website voor NT2 & Inburgering

7

ERK A1 > A2

Taaltalent – deel 2

ERK A2 > B1

Nederlands in actie

Hoogopgeleide anderstaligen

Dutch for beginners

KATJA VERBRUGGEN & WELMOED HOOGVORST

Internationale studenten en expats hebben vaak behoefte aan taalhandelingen die zij in korte tijd kunnen toepassen. De communicatieve methode Start.nl voorziet hierin. 7

Start.nl heeft twee delen, die elk bestaan uit een zeer uitgebreide website en een werkboek. De methode is gebaseerd op drie pijlers: voorbereiden, uitvoeren en oefenen. De hoofdstukken beginnen met een digitale voorbereiding. Cursisten gaan aan de slag met animatiefilmpjes, audiofragmenten en bijbehorende luister- en spreekopdrachten, en oefenen met grammatica en woordenschat. Vervolgens kunnen ze in de les verder met de opdrachten in het werkboek. Na elke les zijn er oefeningen beschikbaar op de website om de geleerde grammatica en woordenschat in te slijpen. Elk hoofdstuk besteedt aandacht aan de Nederlandse cultuur en sluit af met een test.

Start.nl deel 2 sluit aan op deel 1 en werkt van ERK-niveau A1 naar A2. De hoofdstukken behandelen taalhandelingen als praten over eten en gezondheid, vertellen over een vakantie en naar persoonlijke informatie vragen.

5

Start.nl is voor cursisten, maar ook voor docenten een prettige en goed doordachte methode. De onderwerpen zijn aantrekkelijk en actueel en de uitgebreide website is een uitstekende stimulans voor zelfstudie.

8

In Duitsland zijn deze uitgaven verkrijgbaar via Ernst Klett Sprachen

6

In Start.nl deel 1 wordt gewerkt naar niveau A1 van het ERK. Dit deel omvat tien hoofdstukken met taalhandelingen als jezelf voorstellen, een drankje bestellen en boodschappen doen.

Start.nl - deel 2

Midden- en hoogopgeleide anderstaligen

PAGINA

Start.nl - deel 1 Dutch for beginners

Katja Verbruggen & Welmoed Hoogvorst

online studiemateriaal, docentenhandleiding, audio-cd voor docenten ERK A0 > A1

2013

€ 24,50

144 pp.

ISBN 978 90 469 0335 3

Start.nl - deel 2 Dutch for beginners

Katja Verbruggen & Welmoed Hoogvorst

online studiemateriaal, docentenhandleiding, audio-cd voor docenten ERK A1 > A2

2014

€ 24,50

140 pp.

ISBN 978 90 469 0379 7

6 hoofdstuk 7

Hallo lieverd!

Oefening 7

Oefening 9

Werk in tweetallen. Kies een van de vier foto’s. Maak een dialoog. De groep luistert naar de dialoog en moet raden welke foto het is.

Vertel aan elkaar wat je nieuw hebt. Reageer met een adjectief. Voorbeeld: Cursist A: Ik heb een nieuwe fiets. Cursist B: Wat een snelle fiets!

2 1

of: Cursist B: Ik heb een nieuwe vriend. Cursist A: Wat een knappe man!

3

ERK A2 > B1

Op naar de eindstreep

ERK A2 > B1

Taaltalent – deel 3

4

Hoogopgeleide Duitstaligen

Oefening 10 Loop rond. Maak elkaar een compliment. Reageer op het compliment. Geen antwoord willen geven Dat zeg ik liever niet. Daar praat ik liever niet over. Ik heb geen zin om erover te praten.

7

Dat vertel ik je niet! Dat zeg ik niet! Dat ga ik jou niet aan je neus hangen! Dat gaat je niets aan!

Wat is het verschil tussen de eerste en de tweede kolom?

Oefening 8 Zeg de docent na.

Midden- en hoogopgeleide anderstaligen voorbereiding op Staatsexamen NT2 Programma I

4

8

www.coutinho.nl/nt2

Wat een mooie jurk! Wat een leuk kapsel! Wat een lekker weertje! Wat een regen! Wat een hitte! Wat ben jij goed bezig! Wat is het gezellig! Wat een verdriet! Wat een rotstreek! Wat is dit vervelend! Wat leuk! Wat gezellig! Wat romantisch! Wat zijn die twee verliefd! Wat een schat! Wat een lieverd!

98

Oefening 11 Bedenk een vraag. Stel de vraag aan een medecursist. De medecursist wil geen antwoord geven. Voorbeeld: Cursist A: Op wie ben je verliefd? Cursist B: Dat gaat je niets aan! Bespreek met de groep op welke vragen je geen antwoord wilt geven.

Oefening 12 Werk in tweetallen. Beantwoord de vragen. Gebruik om … te … Wissel daarna van rol. Voorbeeld: Cursist A: Waarom ga je naar het café? Cursist B: Ik ga naar het café om vrienden te ontmoeten.

99

5


NT2-totaalmethodes

NT2-totaalmethodes

NEDERLANDS IN GANG NEDERLANDS IN ACTIE NEDERLANDS OP NIVEAU

IN DE STARTBLOKKEN OP NAAR DE EINDSTREEP Nederlands voor Duitstaligen

Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen In Duitsland zijn deze uitgaven verkrijgbaar via Ernst Klett Sprachen

Nederlands in gang, Nederlands in actie en Nederlands op niveau zijn drie delen van een totaalmethode NT2. Deze delen sluiten op elkaar aan, maar kunnen ook afzonderlijk gebruikt worden. De methode is ontwikkeld voor buitenlanders die in Nederland wonen en anderstaligen in het buitenland. Het materiaal, de werkvormen, de opdrachten en de werkwijze zijn gericht op zelfstandig werkende, hoger opgeleide volwassenen. In deze methode staat de toepassing van het Nederlands centraal. De vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven komen aan bod, steeds met het accent op interactie. Er wordt expliciet aandacht besteed aan woordenschatverwerving en de grammatica wordt op een gebruiksvriendelijke manier gepresenteerd. In Nederlands in gang werkt de student toe naar niveau A2 van het Europees Referentiekader. Verdeeld over achttien hoofdstukken komen alledaagse situaties aan bod. Bij alle onderdelen ligt het accent op het gebruik van het Nederlands in het dagelijkse leven. Op de bijgeleverde audio-cd’s staan dialogen. Op de website zijn onder andere luisteroefeningen, liedjes, beeldmateriaal en woordenlijsten beschikbaar. In Nederlands in actie wordt gewerkt van niveau A2 naar B1. De thema’s in Nederlands in actie zijn werk, studie en vrije tijd, reizen, gevoelens, onderwijs, buitenlanders in Nederland, relaties, economie en kunst. Deze derde druk is geheel geactualiseerd. Het thema gezondheid is vervangen door het thema economie. Het vocabulaire is uitgebreid, er zijn meer schrijfopdrachten en de grammatica is aangepast. Het vocabulaire en de teksten zijn te beluisteren via de website. Nederlands op niveau werkt van niveau B1 naar B2 en biedt daarmee voldoende kennis en vaardigheden om te slagen voor het Staatsexamen NT2 Programma II. In het boek wordt gebruikgemaakt van originele bronnen, zoals internetteksten, literatuurfragmenten en tv-programma’s. Bij dit boek wordt de dvd met audiovisueel materiaal meegeleverd.

In Duitsland zijn deze uitgaven verkrijgbaar via Ernst Klett Sprachen

Nederlands in gang

In de startblokken

Op naar de eindstreep

Methode NT2 voor hoogopgeleide

Nederlands voor Duitstaligen

Nederlands voor Duitstaligen

Berna de Boer, Margaret van der Kamp & Birgit Lijmbach

Henny Taks & Katja Verbruggen

anderstaligen

Berna de Boer, Margaret van der Kamp & Birgit Lijmbach

online studiemateriaal, audio-cd’s ERK A0 > A2

2010

€ 39,50

287 pp.

ISBN 978 90 469 0225 7

Nederlands in actie

Steeds meer Duitstalige studenten weten hun weg te vinden naar de Nederlandse universiteiten en hbo-opleidingen. In de startblokken voorziet Duitstaligen van adequaat studiemateriaal voor een snelle start. Deze methode bevat achttien hoofdstukken met dialogen over dagelijkse situaties. Daarnaast worden woordenlijsten, grammatica, spreek- en schrijfopdrachten aangeboden en extra opdrachten voor thuis. Doordat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de voorkennis uit het Duits, kunnen de cursisten in korte tijd niveau A2 van het Europees Referentiekader bereiken.

Methode NT2 voor hoogopgeleide In de startblokken bestaat uit een boek, een cd met de dialogen en uitspraakoefeningen en een website met interactieve oefeningen en uitgebreid docentenmateriaal.

anderstaligen

Berna de Boer, Margaret van der Kamp & Birgit Lijmbach

online studiemateriaal, dvd voor docenten ERK A2 > B1

2012, 3e druk

€ 42,50

287 pp.

ISBN 978 90 469 0298 1

Nederlands op niveau

In de startblokken voorziet Duitstaligen van adequaat studiemateriaal voor een snelle start.

Steeds meer Duitstalige studenten kiezen ervoor om in Nederland te studeren. Op naar de eindstreep is een leergang Nederlands bedoeld voor hoogopgeleide Duitstaligen die de basis van de taal al beheersen. Deze leergang bestaat uit een studieboek, een dvd met audio- en filmfragmenten en een website met interactieve oefeningen en uitgebreid docentenmateriaal. Naast de taalverwerving wordt er specifiek aandacht besteed aan studievaardigheden zoals een presentatie geven, informatie zoeken en argumenteren. Met Op naar de eindstreep werken de studenten van niveau A2 naar de eindstreep die zij moeten halen om toegelaten te worden tot een studie in Nederland: niveau B2 van het Europees Referentiekader. Daarnaast is het boek ook heel geschikt voor Duitstaligen die in hun eigen land Nederlands willen leren. Deze leergang kan als vervolg gebruikt worden op In de startblokken - Nederlands voor Duitstaligen waarin gewerkt wordt van beginnersniveau tot niveau A2.

Als vervolg op dit boek kan Nederlands in actie worden gebruikt, waarin gewerkt wordt naar niveau B1. Ook kan Op naar de eindstreep - Nederlands voor Duitstaligen gebruikt worden waarin gewerkt wordt van niveau A2 naar B2.

Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen

Berna de Boer & Birgit Lijmbach

online studiemateriaal, audio-cd, docentenmateriaal

online studiemateriaal, dvd

6

ERK B1 > B2

2007

€ 39,50

284 pp.

ISBN 978 90 469 0067 3

ERK A0 > A2

2009

€ 33,00

181 pp.

ISBN 978 90 469 0146 5

online studiemateriaal, dvd, docentenmateriaal ERK A2 > B2

2009

€ 42,50

318 pp.

ISBN 978 90 469 0149 6

7


NT2-totaalmethodes

NT2-vaardigheden

TAALTALENT

SCHRIJF VAARDIG

Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen

Methode met grammaticale opbouw voor anderstaligen

In Duitsland zijn deze uitgaven verkrijgbaar via Ernst Klett Sprachen

Veel anderstaligen willen in Nederland een opleiding volgen, een baan vinden of zo goed ingeburgerd raken dat ze het Staatsexamen NT2 Programma I kunnen halen. Hiervoor hebben ze minimaal niveau B1 van het ERK nodig. Met Taaltalent kunnen ze hun taalvaardigheid op dat niveau brengen. Met Taaltalent - deel 1, 2 en 3 leert de cursist het Nederlands op een communicatieve en interactieve manier. Taaltalent – deel 1 en 2 bieden opdrachten aan die de cursist voorbereiden op het inburgeringsexamen onderdelen lezen, luisteren en schrijven. Deel 3 bevat oefeningen die vergelijkbaar zijn met de opdrachten in het Staatsexamen NT2 Programma l. Taaltalent – deel 1 brengt de cursist in zeven hoofdstukken naar niveau A1. In Taaltalent - deel 1 is er niet alleen aandacht voor de basisgrammatica en de belangrijkste woordenschat, maar komen ook cultuur en studievaardigheid aan bod. De thematische hoofdstukken gaan over alledaagse onderwerpen. Na deel 1 is de cursist in staat een eenvoudig gesprek te voeren, formulieren in te vullen, korte teksten te schrijven en niet al te moeilijke leesen luisterteksten te begrijpen. Taaltalent – deel 2 behandelt acht thema’s en brengt de cursist van niveau A1 naar niveau A2 van het ERK. Ook in dit deel wordt er aandacht besteed aan studievaardigheid en cultuur. In Taaltalent - deel 2 worden tevens opdrachten aangeboden die vergelijkbaar zijn met de opdrachten van het inburgeringsexamen. Na deel 2 is de cursist in staat om de onderdelen lezen, luisteren en schrijven van het inburgeringsexamen te halen. Taaltalent – deel 3 brengt de cursist in twaalf hoofdstukken van niveau A2 naar niveau B1. In Taaltalent - deel 3 wordt een deel van de grammatica uit deel 1 en 2 herhaald en uitgebreid met nieuwe grammatica. Daarnaast bevat Taaltalent - deel 3 opdrachten die vergelijkbaar zijn met de opdrachten in het Staatsexamen NT2 Programma I. In dit deel is er extra aandacht voor de beroepssectoren op mbo-niveau. Aan de hand daarvan is er ook aandacht voor praktische zaken, zoals het begrijpen van een informatieve tekst over een opleiding en het opstellen van een cv. Bij Taaltalent – deel 1, 2 en 3 is een uitgebreide website met docentenmateriaal, digitale oefeningen, geluidsmateriaal, toetsen, woordenlijsten en een sleutel bij de oefeningen uit het boek. De boeken zijn geschikt voor anderstalige cursisten die in binnen- of buitenland op een gestructureerde manier aan hun Nederlands willen werken.

8

MARILENE GATHIER

Schrijf Vaardig is een methode schrijfvaardigheid met een grammaticale opbouw. Met deze methode werken cursisten systematisch aan de opbouw van schriftelijke taalvaardigheid en leren zij een brief, een e-mail, of een andere tekst zo correct mogelijk te schrijven.

Taaltalent - deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen

Henny Taks & Katja Verbruggen

online studiemateriaal, docentenhandleiding, audio-cd voor docenten ERK A0 > A1

2014

ca. € 24,50

ca. 160 pp.

ISBN 978 90 469 0389 6

Taaltalent - deel 2 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen

Katja Verbruggen & Henny Taks

Schrijf Vaardig bestaat uit drie delen. Deel 1 is voor cursisten die naar Staatsexamen NT2 Programma I of niveau B1 toe willen werken. In dit deel worden grammaticale onderwerpen als zinsvolgorde, ontkenningen, werkwoordstijden, verwijswoorden en verbindingswoorden behandeld. Deel 2 is geschreven als voorbereiding op beide staatsexamens en voor cursisten tussen niveau A2 en B2, en behandelt alle aspecten van schrijfvaardigheid die niet onder grammatica vallen: adequaatheid, woordgebruik, samenhang en opbouw, tabellen en grafieken en spelling. Deel 3 is voor cursisten die Staatsexamen NT2 Programma II willen doen of niveau B2 willen bereiken. In dit deel wordt de grammatica uit deel 1 herhaald en uitgebreid. Daarnaast bevat deel 3 onderwerpen die naar Meijerink 3F toewerken, zoals briefconventies en aantekeningen maken. Schrijf Vaardig is meer dan een examentrainer, waarbij de cursist het niveau van het examen al moet hebben: er wordt gericht aan de opbouw van de taalvaardigheid gewerkt. Er is een uitgebreide website beschikbaar. Ook voor docenten is hier materiaal te vinden: een docentenhandleiding en toetsen.

online studiemateriaal, docentenhandleiding, audio-cd voor docenten ERK A1 > A2

voorjaar 2014

ca. € 24,50

ca. 160 pp.

ISBN 978 90 469 0390 2

De methode is geschreven voor midden en hoog opgeleide anderstaligen die Staatsexamen NT2 Programma I of II willen doen of een vergelijkbaar schriftelijk taalniveau willen bereiken. De methode kan ook gebruikt worden door mbo-studenten met een anderstalige achtergrond.

Schrijf Vaardig - deel 1 Methode met grammaticale opbouw voor anderstaligen

Marilene Gathier

online studiemateriaal, docentenmateriaal

€ 22,50

184 pp.

ISBN 978 90 469 0273 8

Schrijf Vaardig - deel 2 Methode met grammaticale opbouw voor anderstaligen

Marilene Gathier

online studiemateriaal, docentenmateriaal ERK > B2

2012

€ 15,00

112 pp.

ISBN 978 90 469 0317 9

Taaltalent - deel 3

Schrijf Vaardig - deel 3

Methode Nederlands voor midden- en

Methode met grammaticale opbouw

hoogopgeleide anderstaligen

voor anderstaligen

Katja Verbruggen, Henny Taks & Eefke Jacobs

Marilene Gathier

online studiemateriaal, docentenhandleiding, audio-cd voor docenten

ERK > B1

2012

online studiemateriaal, docentenmateriaal ERK A2 > B1

najaar 2014

ca. € 42,50

ca. 295 pp.

ISBN 978 90 469 0391 9

ERK > B2/3F

2012

€ 16,50

126 pp.

ISBN 978 90 469 03186

9


NT2-vaardigheden

NT2-vaardigheden

BETER NEDERLANDS Grammaticaal hulpboek voor anderstaligen

Anderstaligen die het Nederlands al aardig onder de knie hebben, blijven vaak met vragen zitten over de grammatica waarop zij in een basiscursus geen antwoord krijgen. Beter Nederlands is een serie oefenboeken die uitleg geeft bij specifieke grammaticale problemen. Het inleidende deel, Beter Nederlands, behandelt de grammatica vanaf niveau A2. Beter Nederlands 1 en Beter Nederlands 2 bieden verdieping vanaf niveau B1.

Beter Nederlands Een inleiding Grammaticaal hulpboek voor anderstaligen

Dina Bouman-Noordermeer

Beter Nederlands – Een inleiding is een grammaticaal hulpboek dat ingaat op woordsoorten, tijden, zinsbouw en spelling. Er is een onderverdeling gemaakt tussen basisstof (dat wat de leerling na de eerste drie maanden van een intensieve beginnerscursus moet beheersen) en uitbreiding. Zo kunnen de groep en de docent zelf bepalen wat er aan de orde komt en wat niet. Beter Nederlands 1 behandelt acht grammaticale onderwerpen. In elk hoofdstuk maken de voorbeeldzinnen duidelijk hoe de betekenis kan veranderen door veranderingen in de grammaticale constructie. In de oefeningen past de cursist het verworven inzicht toe. De volgende onderwerpen komen aan bod: het gebruik van de verschillende tijden, de voltooide tijd met meer hulpwerkwoorden, de passieve vorm, het werkwoord ‘zullen’, als…dan-zinnen, voegwoorden, bijzinnen met verwijswoorden en verwijswoorden met een voorzetsel. In Beter Nederlands 2 zijn de onderwerpen: ‘er’, scheidbare en wederkerende werkwoorden, zien-horen-voelen, hulpwerkwoorden met ‘te’, mogen, laten, het werkwoord als bepaling en als substantief, en lidwoorden. Beter Nederlands is geschikt voor anderstaligen die minstens enkele jaren voortgezet onderwijs hebben gehad. Elk deel bevat theorie voor de docent en een sleutel bij de oefeningen.

Taaltempo Nederlands

Taal digitaal

Training voor gespreksvaardigheid

Pauline Kuiper-Jong

Jan Landsbergen & Frank Landsbergen

Met Taaltempo Nederlands leren cursisten steeds sneller een antwoord te geven op vragen. Als vanzelf ‘schakelen’ zij van de tegenwoordige tijd naar de verleden of toekomende tijd en van meervoud naar enkelvoud. Het niveau van de vragen in het boek neemt geleidelijk toe, terwijl het voorafgaande steeds herhaald wordt. Taaltempo Nederlands sluit aan bij de meest gangbare NT2-lesmethodes. De methode kan zowel klassikaal als voor zelfstudie gebruikt worden. Thuis kunnen de cursisten (hardop) trainen en hun eigen ritme geleidelijk opvoeren. Bij het boek is een docentenhandleiding beschikbaar.

Met welke methode zij ook werken, bij veel NT2-docenten en hun cursisten bestaat de behoefte aan extra oefenmateriaal. De website Taal digitaal voorziet in deze behoefte voor midden- tot hoogopgeleiden (vanaf niveau A2). De site bevat dialoogoefeningen, grammaticaoefeningen en daarbij enkele verkenningsoefeningen. Bij alle oefeningen verschijnt op het scherm een vraag en een serie woorden. De cursist moet een antwoord samenstellen uit de woorden en deze zin intypen. Na iedere zin krijgt de cursist feedback, naar keuze in het Nederlands of Engels. Bij de dialoogoefeningen gaat het in de eerste plaats om de meest passende reactie in een concrete taalsituatie. Spelenderwijs wordt ook de grammatica geoefend. Meestal zijn er verschillende goede reacties mogelijk en vaak kan de cursist zo het verdere verloop van de dialoog beïnvloeden. Bij de grammaticaoefeningen gebruikt de cursist telkens een bepaalde grammaticale constructie. Deze oefeningen zijn op grammaticaal onderwerp gerangschikt.

docentenmateriaal docentenhandleiding ERK VANAF A2

2011, 6e druk

€ 20,00

277 pp.

ISBN 978 90 469 0279 0

ERK VANAF A1

2011, 2e druk

€ 17,00

179 pp.

ISBN 978 90 469 0281 3

Beter Nederlands 1 Grammaticaal hulpboek voor anderstaligen

Spreek vaardig! Praktische methode voor spreekvaardigheid in vreemde talen

Dina Bouman-Noordermeer (red.)

docentenmateriaal

Pauline Kuiper-Jong & Marina Beckers

ERK VANAF B1

2011, 7e druk

€ 14,50

135 pp.

ISBN 978 90 469 0247 9

Beter Nederlands 2 Grammaticaal hulpboek voor anderstaligen

Voor de meeste mensen die een vreemde taal leren is het verwerven van spreekvaardigheid en luistervaardigheid een moeizaam proces. Het ontbreken van woordkennis is vaak een ontmoedigende factor die maakt dat veel mensen blokkeren en hun verhaal niet zonder hulp af kunnen maken. Spreek vaardig! stimuleert het spreken met behulp van tekeningen en opdrachten in 73 conversatiethema’s. Het boek is Nederlandstalig en maakt gebruik van sleutels in de doeltaal. Momenteel zijn leverbaar: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands als tweede taal, Portugees, Spaans en Zweeds.

€ 7,50 per 3 maanden € 13,50 per 6 maanden € 25,00 per jaar

ERK VANAF A2

Dina Bouman-Noordermeer (red.)

docentenmateriaal

10

docentenmateriaal ERK VANAF B1

2003, 5e druk

€ 11,50

125 pp.

ISBN 978 90 6283 368 9

ERK ALLE NIVEAUS

2002, 2e druk

€ 16,00

88 pp.

ISBN 978 90 6283 298 9

GA VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT VAN ONZE UITGAVEN NAAR WWW.COUTINHO.NL.

11


NT2-vaardigheden

NT2-vaardigheden

Dixi!

Nota bene!

Taalproblemen van nu

Schrijven met effect

Cursus spreekvaardigheid voor

Cursus schrijfvaardigheid voor

Uitleg, oefeningen en antwoorden

Stijlcursus doeltreffend formuleren

hoogopgeleide anderstaligen

hoogopgeleide anderstaligen

José Bakx & Ghislaine Giezenaar

José Bakx, Lidy Zijlmans, Marij Bernards & Annemiek de Vries

Simon Burgers

Mariët Hermans

Is het nou een grote huis of een groot huis? Jou boek of jouw boek? Taalproblemen van nu besteedt uitgebreid aandacht aan deze en andere veelgemaakte fouten. Het accent ligt op de fouten van nu, zoals het gebruik van een verkeerd lidwoord of een verkeerde verbuiging (de meisje; me vriend), een punt tussen een hoofdzin en een bijzin (Fatima komt niet. Aangezien ze ziek is), het gebruik van een koppelteken in plaats van een apostrof (BN-er; sms-je) en het weglaten van kleine woordjes (Zij zijn het volledig over eens). Maar ook veelvoorkomende klassieke taalproblemen worden behandeld, zoals werkwoordspelling en het gebruik van leestekens, voorzetsels, voegwoorden en verwijswoorden. Daarnaast komen woordvolgorde, alineagebruik en tekstopbouw aan bod; onderwerpen die eveneens nodig zijn om de taalniveaus 3F en 4F (commissie Meijerink) of B2 en C1 (ERK) te bereiken. De auteur bespreekt de taalkwesties aan de hand van voorbeelden. Daarna volgen steeds oefeningen, die te vinden zijn achter in het boek of op de bijbehorende website. Op de website staan ook een instaptoets en een eindtoets.

Met Schrijven met effect leren cursisten zo te schrijven dat hun teksten het gewenste effect hebben op de lezer. Stapsgewijs ontwikkelen ze vaardigheid in helder, kernachtig en levendig schrijven. Ook biedt het boek praktische adviezen voor een handige schrijfaanpak, zodat ze voortaan met meer plezier en gemak een schrijfklus afronden. In de hoofdstukken worden kleine stukjes theorie afgewisseld met voorbeelden en oefeningen. Door het uitgebreide oefenmateriaal kunnen de cursisten zich de stof snel eigen maken. Schrijven met effect is bedoeld voor iedereen die geregeld zakelijke teksten schrijft, beroepsmatig of voor een studie. De cursus is ook geschikt voor zelfstudie.

Doorgaans zijn hoogopgeleide anderstaligen met een (ver)gevorderd niveau van het Nederlands prima in staat om een boodschap over te brengen. Maar in formele situaties missen zij vaak de finesses van het Nederlands en de kennis van bepaalde omgangsvormen om zelfverzekerd te kunnen spreken. Met behulp van dit boek kunnen cursisten hun spreekvaardigheid verbeteren en meer zelfvertrouwen krijgen in moeilijke spreeksituaties. Dixi! bestaat uit vier hoofdstukken, waarin steeds één spreeksituatie centraal staat: de discussie, de vergadering, het tweegesprek en de monoloog. Met behulp van de vele opdrachten trainen de cursisten zich in het spreken.

Hoogopgeleide anderstaligen hebben veel oefening nodig in het schrijven van formele teksten in het Nederlands, zoals zakelijke brieven, sollicitatiebrieven of opleidingsverslagen - ook als zij een (ver)gevorderd niveau van het Nederlands hebben. Met behulp van dit boek kunnen zij hun schrijfvaardigheid verbeteren en meer zelfvertrouwen krijgen in het schrijven. Nota Bene! bestaat uit vier modules en een naslagwerk. De eerste drie modules zijn gericht op het proces van het schrijven, de structuur van teksten, en de stijl. In de vierde module wordt de schrijfvorm ‘brieven’ behandeld. In het naslagwerk staat alles wat betrekking heeft op vormaspecten: de grammaticale regels van het Nederlands en regels voor spelling en interpunctie. In de vele schrijfopdrachten oefenen de cursisten het schrijven én reflecteren zij hierop.

docentenhandleiding ERK VANAF B2

2007, 2e druk

€ 16,50

132 pp.

ISBN 978 90 469 0070 3

ERK VANAF B2

2007, 2e druk

€ 24,50

239 pp.

ISBN 978 90 469 0068 0

Taalproblemen van nu is bijzonder nuttig voor studenten die hun taalniveau willen verbeteren.

De spijker op de kop

De kleine schrijfgids

Nederlandse uitdrukkingen voor

Adviezen voor een goede zinsbouw,

anderstaligen

woordkeuze en spelling

Berna de Boer & Birgit Lijmbach

Mariët Hermans

Wie Nederlands leest komt ‘om de haverklap’ uitdrukkingen tegen. Voor anderstaligen is daar vaak ‘geen touw aan vast te knopen’. Jammer, want behalve dat het handig is om ze te begrijpen, is het leuk om uitdrukkingen te gebruiken: ze kleuren de taal.

De kleine schrijfgids is een handzame gids met daarin makkelijk opzoekbaar, helder en beknopt, alle antwoorden op taalvragen. Het boek bevat adviezen voor het formuleren van duidelijke zinnen en het kiezen van de juiste woorden in artikelen, verslagen en brieven. Ook komen de meest voorkomende fouten in stijl en zinsbouw aan de orde, en onderwerpen als signaalwoorden en omgaan met afkortingen. De spellingsregels worden in een apart hoofdstuk behandeld. Een kort overzicht van het correct gebruik van leestekens maakt deze kleine schrijfgids compleet.

Met dit boek krijgen anderstaligen ze ‘onder de knie’. Honderd veelvoorkomende uitdrukkingen worden in een verhelderende context gepresenteerd en zijn voorzien van verschillende soorten oefeningen, zowel voor het begrip als voor actief gebruik ervan. Het boek is geschikt voor zelfstudie, maar kan ook in een groepssituatie worden gebruikt.

12

ERK VANAF B1

€ 10,00

64 pp.

ISBN 978 90 6283 300 9

€ 24,50

258 pp.

ISBN 978 90 469 0185 4

Goed geschreven Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep

Wilma van der Westen

Voor veel mensen blijft goed schrijven een struikelblok. Goed geschreven biedt een aanpak die studenten in staat stelt hun schrijfvaardigheid te verbeteren en hun algemene taalvaardigheid te ontwikkelen. Het is een praktische invulling van taalvaardigheidsontwikkeling in het kader van taalbeleid in het hoger onderwijs. De studenten leren een goede tekst op te zetten, te structureren en zorgvuldig te formuleren met behulp van analyse en revisie en door feedback van de docent. Maar vooral leren ze om het schrijfproces zelf ter hand te nemen en bij te sturen voordat ze het eindproduct afleveren. Deze werkwijze sluit aan bij onderwijsvormen zoals ‘leren leren’, zelfstandig leren en competentieleren. Goed geschreven is een compleet pakket taalvaardigheid dat zijn effectiviteit in de afgelopen jaren heeft bewezen.

online studiemateriaal

2002

ERK VANAF B2

2010, 4e druk

ERK VANAF B2

2006, 6e druk

€ 13,50

136 pp.

ISBN 978 90 469 0013 0

online studiemateriaal, docentenhandleiding ERK VANAF B1/2F

2012

€ 19,50

119 pp.

ISBN 978 90 469 0336 0

ERK VANAF B2

2009, 2e druk

€ 24,00

215 pp.

ISBN 978 90 469 0170 0

13


Inburgering & alfabetisering

Inburgering & alfabetisering

WELKOM IN NEDERLAND Kennis van de Nederlandse Samenleving voor het inburgeringsexamen

Bagage

Kijk op Nederland

Kennis van de Nederlandse samenleving

Voorbereiding op het KNS-examen

Nelleke Koot

Robert de Boer

Om goed te kunnen functioneren in Nederland moet je kennis hebben van onze maatschappij. Met Bagage maken inburgeraars kennis met Nederland aan de hand van tien thema’s. De lesstof richt zich op de eindtermen van het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) van het inburgeringsexamen.

Voor cursisten met een laag taalniveau of langzaam leertempo is het moeilijk om zich voor te bereiden op het onderdeel KNS van het inburgeringsexamen. Veel leermiddelen zijn niet op hun taalvaardigheid afgestemd.

MARILENE GATHIER

ERK VANAF A1

In Welkom in Nederland maken anderstaligen kennis met de Nederlandse samenleving en kunnen ze zich voorbereiden op het onderdeel ‘Kennis van de Nederlandse Samenleving’ (KNS) van het inburgeringsexamen. Ook wordt er geoefend voor de onderdelen lezen, luisteren en schrijven voor het nieuwe inburgeringsexamen. Alle eindtermen van KNS staan erin. Welkom in Nederland is een heldere, laagdrempelige methode, die zowel individueel als in groepsverband kan worden ingezet. Dit praktische boek behandelt in 10 hoofdstukken een compleet scala aan onderwerpen, waaronder: Wonen, Gezondheidszorg, Opvoeding, Onderwijs, Werken en Geschiedenis. Maar ook taalvaardigheid wordt getraind: woordkennis, gespreksvragen en tekstbegrip. Op de bijbehorende website staan interactieve oefeningen voor het inburgeringsexamen en filmpjes bij de thema’s van de hoofdstukken. Ook vinden de gebruikers daar uitgebreide woordenlijsten in vier talen (Engels, Spaans, Turks en Modern Standaard Arabisch).

Met Bagage maken cursisten zich de stof op een actieve manier eigen door erover te discussiëren. Aan de hand van tabellen, vragen, meningen en uitspraken kunnen zij hun eigen ideeën vormen en deze vergelijken met die van anderen. In dit boek wordt een duidelijke koppeling gemaakt tussen kennis en praktijk.

Met Bagage maken cursisten zich de stof op een actieve manier eigen door erover te discussiëren.

Met Kijk op Nederland is het mogelijk om al vanaf niveau A1-min te werken aan KNS. Door de eenvoudige taal, het beeldmateriaal en de schema’s kunnen cursisten de nodige kennis verwerven zonder lange teksten te lezen. Zij maken zich de stof eigen door vragen te beantwoorden en door veel te herhalen. De website bij het boek bevat audio, woordoefeningen, examentraining en een docentenhandleiding. In deze geactualiseerde druk is er een brug gemaakt tussen KNS en de taalvaardigheid die in het inburgeringsexamen getoetst wordt. Bij de hoofdstukken zijn lees-, luister- en schrijfoefeningen opgenomen rond het thema van het hoofdstuk. De handleiding is verder uitgewerkt, zodat ook niet-professionele docenten en taalcoaches hun cursisten goed kunnen begeleiden.

Op de bijbehorende website staan aftekenlijsten en proefexamens om te oefenen voor de KNS-toets. Bagage is geschikt voor inburgeringscursussen en is geschreven voor cursisten vanaf leesniveau A1. Het kan ook goed gebruikt worden in een lesomgeving waar gewerkt wordt met de FC-Sprint2-aanpak.

De herziene druk is volledig geactualiseerd en biedt extra oefenmogelijkheden voor het taalexamen inburgering.

INFORMATIE SAMENGEVAT

Welkom in Nederland is een heldere, laagdrempelige methode, voor laag-, midden-, en hoogopgeleide beginners NT2

Verschenen:

2014, 2e druk

Aantal pagina’s: ca. 230 pp. Prijs: ca. € 42,50 ISBN:

978 90 469 0299 8

online studiemateriaal, docentenhandleiding ERK VANAF A1

2011, 6e druk

€ 22,50

206 pp.

ISBN 978 90 469 0248 6

online studiemateriaal, docentenhandleiding

OVERZICHT KNS-TITELS WILT U ALS DOCENT EEN BEOORDELINGSEXEMPLAAR OP UW VAKGEBIED AANVRAGEN? Ga dan naar www.coutinho.nl.

KSN-UITGAVE

ERK-NIVEAU

OPLEIDINGSNIVEAU

Kijk op Nederland

vanaf A1-min

laagopgeleide en langzaam lerenden

Welkom in Nederland

vanaf A1

laag- en middenopgeleiden

vanaf A1

midden- en hoogopgeleiden

Bagage

14

WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN RONDOM NIEUWE EN HERZIENE UITGAVEN OP UW VAKGEBIED? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief op www.coutinho.nl/nieuwsbrief.

online studiemateriaal, docentenhandleiding ERK VAN A1-MIN

2014, 2e druk

ca. € 32,50

ca. 230 pp.

ISBN 978 90 469 0409 1

15


Inburgering & alfabetisering

Inburgering & alfabetisering

BETER LEZEN

Samen lezen

Verder lezen

Oefenen met lezen van A1 naar A2

Leesteksten voor anderstaligen

Elizabeth Termeer

Marilene Gathier & Dorine de Kruyf

Volwassenen die een alfabetiseringscursus volgen of hebben gevolgd, zijn vaak nog zwakke lezers. Extra leestraining is voor hen noodzakelijk om niveau A2 te kunnen bereiken, en voor NT2-leerders om de inburgering met succes af te kunnen ronden. Ook voor autochtone laaggeletterden is oefenen met lezen geen overbodige luxe.

Verder lezen is een boek met leesteksten voor (jong)volwassen cursisten die in het Nederlands gealfabetiseerd zijn en voor NT2-cursisten met een langzaam tot normaal leertempo. Het is een vervolg op het leesboek Beter lezen – Tekstboek, de teksten zijn zowel langer als een graadje moeilijker. Bij elke leestekst zijn een paar begripsoefeningen, woordenoefeningen en gespreksvragen opgenomen. Verder lezen kan gebruikt worden naast reguliere NT2-methodes als Startpunt, IJsbreker of Breekijzer. De teksten zijn geschreven binnen NT2-niveau A1; na twee tot drie maanden NT2-onderwijs of na een alfabetiseringscursus kunnen de cursisten met Verder lezen beginnen.

Cursus voor beginnende volwassen lezers in het Nederlands MARILENE GATHIER & DORINE DE KRUYF ERK ALFABETISERING

Beter lezen is een leescursus voor alfabetiseringsgroepen en langzaam lerenden in het NT2-onderwijs. De teksten zijn eenvoudig, oplopend naar niveau A1, maar houden rekening met de interesses van volwassenen. Zo wordt de motivatie voor het lezen behouden en maken cursisten de nodige ‘leeskilometers’. Beter lezen bestaat uit een tekstboek en twee oefenboeken. De 42 korte teksten in het Tekstboek worden verhelderd met illustraties. Oefenboek 1 geeft oefeningen bij tekst 1 t/m 21 uit het tekstboek, en Oefenboek 2 bij tekst 22 t/m 42. Met de oefenboeken werken cursisten aan tekstbegrip en woordenschat. Per tekst zijn er oefeningen op verschillende niveaus. Differentiatie is dus mogelijk. Omdat de teksten kort zijn, is het mogelijk ze groepsgewijs te behandelen. Deze cursus is bedoeld als verrijkingsstof naast een algemene alfabetiserings- of NT2-methode.

Beter lezen Tekstboek

Samen lezen is een oefenboek voor lezen, waarin de onderwerpen uit de domeinen Burgerschap en KNS centraal staan. De cursisten trainen zo hun leesvaardigheid en oefenen tegelijkertijd impliciet en op een ontspannen manier met de woordenschat van het inburgeringsexamen. docentenhandleiding

2011, 4e druk

€ 12,50

77 pp.

ISBN 978 90 469 0243 1

Beter lezen Oefenboek 1

De verhalen vormen samen één verhaal, bevatten humor en zijn rijk geïllustreerd Het boek geeft een inkijk in het fictieve plaatsje Kaasdorp en zijn inwoners. De verhalen vormen samen één verhaal, bevatten humor en zijn rijk geïllustreerd, waardoor de cursisten de teksten met plezier zullen lezen; in groepjes, klassikaal of zelfstandig. Door de witregels in de teksten is duidelijk hoe de leesbeurten verdeeld kunnen worden.

docentenhandleiding ERK VANAF A1-MIN

2003, 2e druk

€ 18,50

232 pp.

ISBN 978 90 6283 378 8

Leerwoordenboek Nederlands

Marilene Gathier & Dorine de Kruyf

2011, 3e druk

€ 14,50

111 pp.

ISBN 978 90 469 0244 8

Het Leerwoordenboek Nederlands is een basiswoordenboek Nederlands voor beginnende NT2-cursisten. Het behandelt grotendeels hoogfrequente woorden, afkomstig uit de gangbare NT2-basismethoden. Daarnaast zijn woorden opgenomen die niet in methodes staan, maar wel van belang zijn voor de cursisten, bijvoorbeeld ‘inburgeren’ en ‘website’. Dit woordenboek geeft van alle trefwoorden een omschrijving en/of een synoniem of tegenstelling, en een voorbeeldzin. Sommige woorden worden verduidelijkt met illustraties. Verder is schrijfruimte opgenomen voor een aantekening (in de moedertaal). Net gestarte en langzaam lerende cursisten hebben met dit Leerwoordenboek Nederlands eindelijk een woordenboek dat zij echt kunnen gebruiken.

Beter lezen Oefenboek 2

online studiemateriaal, docentenhandleiding

16

ERK VANAF A1

2011, 3e druk

€ 14,50

2011

€ 23,00

96 pp.

ISBN 978 90 469 0245 5

96 pp.

ISBN 978 90 469 0271 4

online studiemateriaal, docentenhandleiding ERK VANAF A1

2005

€ 22,00

296 pp.

ISBN 978 90 6283 444 0

17


Werk & samenleving

Werk & samenleving

Werk en taal

Sterk aan het werk

Zwart op wit

Hoe doe je dat?

Een werkboek voor praktijkgerichte

Loopbaantraining voor werkenden

Praktische schrijfvaardigheid voor

Sleutelvaardigheden voor anderstaligen

taalscholing

en werkzoekenden

volwassenen

Nelleke Koot

Dorothé Pietersma

Dorothé Pietersma

Maya Blom

Werk en taal is een werkboek voor cursisten die de Nederlandse taal leren door middel van vakgerichte scholing. Het boek is opgebouwd uit twee soorten werkbladen. Op de groene bladen staan steeds vakgerichte taalopdrachten die tijdens de taallessen kunnen worden uitgevoerd. Op de oranje bladen verzamelen de cursisten de bijbehorende informatie uit hun eigen beroepspraktijk, waarmee ze al doende hun stage of werk in kaart brengen. De onderwerpen in het boek lenen zich goed voor een uitwisseling van ervaringen tussen de cursisten. Daarmee worden de vaardigheden spreken en luisteren op een vanzelfsprekende manier geoefend.

Veel NT2-cursisten hebben moeite zich staande te houden op hun werk of stageplek. Sterk aan het werk geeft anderstaligen praktische handvatten om in een voor hen vreemde cultuur werk te vinden, werk te houden en carrière te maken. Het gaat hierbij om kwesties zoals zelfvertrouwen, respect voor jezelf en anderen, verantwoordelijkheid, eigen keuzes maken en contact met anderen. De hoofdstukindeling volgt de indeling in Cruciale Praktijksituaties. De sociale competenties zijn impliciet in de hoofdstukken verwerkt. In verschillende opdrachten passen de cursisten de stof toe op hun eigen situatie en oefenen ze de Cruciale Handelingen en trainen hun taalvaardigheid. Een belangrijk onderdeel van Sterk aan het werk is de dvd met filmpjes. Deze filmpjes bevatten voorbeelden van de gesprekken die de cursisten moeten leren voeren en stimuleren de cursisten doordat rolmodellen vertellen over hun ervaringen.

Met Zwart op wit kunnen cursisten zich trainen in het opstellen van briefjes en het invullen van formulieren. De vele schrijfopdrachten zijn geordend aan de hand van de drie domeinen Burgerschap, OGO en Werk. Met de checklist aan het eind van iedere opdracht kunnen cursisten zelf hun opdrachten controleren. Ook zijn er speciale portfolio-opdrachten, die gebruikt kunnen worden als onderdeel van het inburgeringsexamen.

Hoe doe je dat? is een uitgave voor volwassen en jongvolwassen anderstaligen, waarmee zij sleutelvaardigheden kunnen oefenen. De uitgave bestaat uit een cursistenwerkboek en een docentenhandleiding inclusief video-dvd. Op de dvd staan scènes waarin steeds een sleutelvaardigheid centraal staat, bijvoorbeeld een afspraak maken aan de balie of jezelf presenteren aan de telefoon. Naar aanleiding van deze scènes gaan de cursisten zelf aan de slag via de stappen in het cursistenboek. Zij oefenen daarmee zowel de Nederlandse taal als passend gedrag in verschillende situaties. Hoe doe je dat? is voor cursisten met minimaal A1niveau.

Werk en taal is geschreven voor cursisten die NT2-niveau A1 beheersen, die kunnen lezen en schrijven in het Latijnse schrift en die een woordenboek kunnen gebruiken. Het is geschikt voor alle beroepssectoren en taal- en werktrajecten.

online studiemateriaal, dvd

De onderwerpen in het boek lenen zich goed voor een uitwisseling van ervaringen tussen de cursisten.

docentenhandleiding ERK VANAF A1

2009, 2e druk

€ 17,00

128 pp.

ISBN 978 90 469 0158 8

WILT U ALS DOCENT EEN BEOORDELINGSEXEMPLAAR OP UW VAKGEBIED AANVRAGEN? Ga dan naar www.coutinho.nl.

18

ERK VANAF A2

2011

€ 22,50

96 pp.

ISBN 978 90 469 0277 6

Aan de slag!

Dit werkboek is geschreven voor volwassen anderstaligen, maar ook laaggeletterden of moeilijklerenden kunnen veel aan dit boek hebben.

video-dvd

ERK VANAF A1

cursistenboek

Dit werkboek is geschreven voor volwassen anderstaligen, maar ook laaggeletterden of moeilijklerenden kunnen veel aan dit boek hebben.

2005

€ 13,50

56 pp.

ISBN 978 90 6283 471 6

docentenhandleiding met dvd 2005

€ 45,00

64 pp.

ISBN 978 90 4690 080

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom nieuwe en herziene uitgaven op uw vakgebied?

Werkboek loopbaanoriëntatie voor anderstaligen

Nelleke Koot

Anderstaligen die in Nederland aan de slag willen of al een baan hebben gevonden, krijgen te maken met vele instellingen, regels en procedures. Daarbij worden zij geconfronteerd met al die ondoorgrondelijke, typisch Nederlandse gewoonten, opvattingen en verwachtingen. Aan de slag! maakt hen wegwijs op het gebied van regelgeving en instanties, en betrekt daar expliciet de Nederlandse cultuur en gedragsregels bij. Naast allerlei praktische informatie en tips, biedt dit boek een groot aantal opdrachten waardoor de cursisten zicht krijgen op hun eigen loopbaan. Met behulp van de opdrachten komen zij tot een persoonlijk actieplan. Bij het boek hoort een docentenhandleiding en extra materiaal op internet.

docentenhandleiding, online studiemateriaal ERK VANAF A2

2003

€ 19,50

216 pp.

ISBN 978 90 6283 388 7

online studiemateriaal, docentenhandleiding ERK VANAF A1

2007

€ 16,00

96 pp.

ISBN 978 90 469 0039 0

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief

www.coutinho.nl/nieuwsbrief 19


Docenten NT2

Docenten NT2

Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs*

Actief met taal*

Bart Bossers, Folkert Kuiken & Anne Vermeer (red.)

In het onderwijs aan (jong) volwassenen bestaat veel behoefte aan een actueel en compleet handboek voor Nederlands als tweede taal. Deze uitgave voorziet daarin. Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs is ontwikkeld door universitaire experts in samenwerking met specialisten van opleidingen en uit de praktijk. Aan de hand van veel cases en voorbeelden behandelen de auteurs de taalverwerving en het taalonderwijs, maar ook actuele thema’s als inburgering, alfabetisering en toetsing. Het boek is geschreven voor (aankomende) NT2-docenten in de volwasseneneducatie, op ROC’s en in het voortgezet onderwijs. Door de vele opdrachten, evaluatievragen, geannoteerde verwijzingen, kaderteksten met extra informatie, trefwoordenlijst en checklist leermiddelenbeoordeling is Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs een zeer toegankelijk en studeerbaar boek. online studiemateriaal

2010

€ 44,50

422 pp.

ISBN 978 90 469 0203 5

Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs*

Taal leren op maat*

Dieuwke de Coole & Anja Valk

René Appel & Anne Vermeer

Margreet Verboog & Damayanti Gunawan

Taalmethodes bieden vaak kant-en-klare lessen waarmee docenten efficiënt en verantwoord aan de leerdoelen kunnen werken. Toch blijven docenten behoefte hebben aan werkvormen die ze in kunnen zetten om te reageren op wat er in de klas gebeurt. Hoe kun je die woordenlijst nog een keer de revue laten passeren? Hoe kun je een ingeslapen klas voor het resterende half uur weer oppeppen? Hoe zet je je leerlingen of cursisten wat actiever aan het werk met die leesopdracht?

Er is veel onderzoek gedaan naar het verloop van tweede- of vreemde-taalverwerving en is er veel duidelijk geworden over de toepassing van deze kennis in het onderwijs. In dit boek staan de bevindingen, de belangrijkste theorieën en de meest zinvolle didactische benaderingen. Appel en Vermeer laten zien dat een combinatie van benaderingen, waarbij de docent oog heeft voor het taaldoel en de eigen wensen en kenmerken van cursisten, de meeste kans geeft op een goed verlopend taalverwervingsproces. Speciaal voor praktijkmensen is het gebruik van taalkundige termen tot een minimum beperkt.

NT2-docenten hebben vaak te maken met zeer heterogene groepen cursisten: hoog- en laagopgeleiden worden ongeacht hun aanvangsniveau of land van herkomst bij elkaar in een groep geplaatst. Vanaf 2007 is hier nog een extra variabele aan toegevoegd: een grote groep oudkomers is nu verplicht om in te burgeren. Met Taal leren op maat leren NT2-docenten hoe ze gedifferentieerd les kunnen geven, gericht op de leervragen van individuele cursisten en op de opdrachten in het inburgeringsexamen. Hierbij wordt taal als middel gezien en niet als doel. De auteurs bieden beginnende en ervaren docenten concrete handvatten: voorbeelden en opdrachten die direct gebruikt kunnen worden in het NT2-onderwijs, maar ook een overzicht van de taken die een docent bij doelgericht, competentiegericht en zelfstandig leren moet vervullen.

Didactische werkvormen voor het

Effectief lesgeven aan NT2-cursisten

talenonderwijs

Met Actief met taal kan iedere taaldocent zijn vakmanschap een nieuwe impuls geven om het onderwijs leuker, dynamischer of efficiënter te maken. In Actief met taal bieden de auteurs ruim zestig verschillende werkvormen aan die als inspiratiebron voor de (aspirant) taaldocent kunnen dienen. De werkvormen zijn gegroepeerd en voorzien van labels die de vaardigheid, het taalniveau waarop je de werkvorm kunt gebruiken, en de groeperingsvorm aanduiden, zodat een geschikte werkvorm gemakkelijk te vinden is. Ook worden variatiemogelijkheden en didactische tips gegeven. Met Actief met taal kan iedere taaldocent - beginnend of ervaren en in welke moderne taal dan ook - zijn vakmanschap een nieuwe impuls geven om het onderwijs leuker, dynamischer of efficiënter te maken.

online studiemateriaal

1996, 2e druk

€ 23,00

2007

€ 19,50

274 pp.

ISBN 978 90 6283 952 0

173 pp.

ISBN 978 90 469 0038 3

Leren spreken*

Verstaanbaar spreken*

Een didactische handleiding voor

Een handleiding uitspraakonderwijs voor

docenten NT2

docenten Nederlands als tweede taal

Margreet Verboog

Karolien Thio & Margreet Verboog

Spreekvaardigheid is van cruciaal belang voor mensen die willen participeren in de maatschappij. Niet voor niets speelt spreekvaardigheid een belangrijke rol in het inburgeringsexamen. Leren spreken geeft de aanzet voor goede, effectieve en gestructureerde spreeklessen. Eerst wordt besproken aan welke eisen spreekonderwijs moet voldoen, welke vaardigheden nodig zijn bij het spreken en welke niveaus van spreektaken we onderscheiden. Vervolgens staat de lespraktijk centraal: de praktische invulling van de spreekles, het geven van feedback en het oefenen in praktijksituaties als een verzekering afsluiten of werkoverleg voeren. Tot slot bevat dit boek een ruim aanbod aan spreekoefeningen, spreektaken en werkbladen en wordt de niveauaanduiding van het Europees Referentie Kader gebruikt.

Een onduidelijke uitspraak geeft in het dagelijks leven aanleiding tot misverstanden en wekt helaas ook ergernis: de tolerantie voor een afwijkende uitspraak is gering. Het aanleren van een goede uitspraak is daarom een belangrijke taak van de docent Nederlands als tweede taal. Verstaanbaar spreken is een praktisch boek waarmee de docent meteen aan de slag kan. Het bestaat uit theorie en talloze klassikale oefeningen voor onder meer klemtoon, intonatie, ritme, klanken, medeklinkers en klinkers. Bij iedere oefening geven de auteurs – beiden zowel logopedist als linguïst – aan op welk niveau de oefening het best kan worden uitgevoerd.

online studiemateriaal

20

2010

€ 26,00

2009, 2e druk

€ 21,50

1999, 2e druk

€ 14,50

174 pp.

ISBN 978 90 469 0198 4

191 pp.

ISBN 978 90 469 0164 9

120 pp.

ISBN 978 90 6283 897 4

21


Algemene voorwaarden beoordelen en bestellen Prijsinformatie

Beoordelings-/docentexemplaren

De prijzen die in deze catalogus staan vermeld, zijn geldig tot 1 januari 2015 (zetfouten voorbehouden). Bij uitgaven die op het moment van publicatie van deze folder nog niet zijn ver­schenen, staat een circaprijs vermeld; voor deze uitgaven geldt dat prijswijzigingen voorbehouden zijn. Van uitgaven die niet onder de Wet op de vaste boekenprijs vallen, dienen de prijzen opgevat te worden als adviesprijzen.

Wanneer u als docent een boek wilt beoordelen op geschiktheid voor gebruik in uw onderwijs, dan kunt u een beoordelingsexemplaar aanvragen. Staat een boek op de literatuurlijst en u beschikt als docent-­gebruiker nog niet over een eigen exemplaar, dan kunt u een docentexemplaar aanvragen.

Bestelinformatie Onze boeken zijn verkrijgbaar via iedere reguliere en internetboekhandel in Nederland en België of via www.coutinho.nl.

Docentenservice U kunt bij onze klantenservice terecht via info@coutinho.nl of telefonisch via 035 69 49 991 op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur voor al uw vragen over: aanvragen beoordelings-­of docentexemplaren • prijzen • beschikbaarheid van uitgaven • informatie over herzieningen • nieuwe projecten • 

035 69 49 991

Websites Bij veel uitgaven van Uitgeverij Coutinho is online materiaal beschikbaar. Zo kunnen er bijvoorbeeld docentenhandleidingen, uitwerkingen van opgaven, extra opdrachten en interactieve toetsen zijn. Kijk op www.coutinho.nl voor meer informatie.

Educatief adviseur Voor advies over onze uitgaven en vragen met betrekking tot presentaties op scholen kunt u terecht bij onze educatief adviseur: Maarten de Jong via jong@coutinho.nl.

Uw mening over de beoordeelde uitgave Uitgeverij Coutinho is bijzonder geïnteresseerd in uw mening over onze uitgaven. Daarom ontvangt u bij uw aangevraagde beoordeling­s- of docentexemplaar een korte enquête. Uw antwoorden worden bij de ontwikkeling van nieuwe uitgaven en/of herzieningen gebruikt, zodat de uitgaven beter op uw onderwijs aansluiten. Wij stellen het daarom bijzonder op prijs wanneer u de enquête wilt retourneren.

22

Op onze website vindt u het aanvraagformulier voor een beoordelings-­of docentexemplaar. Er worden voor zendingen in Nederland geen porto­- of administratiekosten berekend. Verder gelden onderstaande voorwaarden. • Bent u als docent werkzaam op een hbo, universiteit of volksuniversiteit? Dan kunt u een gratis beoordeling­s- of docentexemplaar aanvragen. Daarvoor geldt dat het boek voor uw vakgebied relevant moet zijn. • Bent u zelfstandige zonder personeel (zzp’er) of als docent werkzaam bij een ROC of taalinstituut? Dan ontvangt u een beoordelings-­of docentexemplaar gratis of met korting, volgens de onderstaande tabel. DOCENT BIJ

BEOORDELINGSEXEMPLAAR

DOCENTEXEMPLAAR

ROC EDUCATIE / NT2

50% KORTING1, 3

GRATIS2

ROC OVERIG

GEEN KORTING1

GRATIS2

50% KORTING3

50% KORTING3

TAALINSTITUUT OF ZZP’ER

1. Titels uit de Wegwijsserie worden wel gratis verstrekt aan roc’s. 2. Alleen wanneer u, door middel van een kopie van de boekenlijst, aan kunt tonen dat de uitgave voorgeschreven literatuur is voor cursisten. 3. Nederlands in gang, Nederlands in actie, Nederlands op niveau, Taaltalent - deel 1,2 & 3, Start.nl - deel 1 & 2 worden gratis verstrekt.

• Bent u als docent werkzaam in België? Voor u gelden andere voorwaarden. U kunt contact opnemen met onze Belgische vertegenwoordiger EPO: uitgeverij@epo.be. • Uitgeverij Coutinho behoudt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren. In dat geval nemen wij contact met u op. * Van sommige uitgaven worden geen beoordelings- of docentexemplaren verstrekt. Het betreft voornamelijk docentenhandleidingen, cdroms en boeken die primair bedoeld zijn voor de docent. Deze uitgaven zijn gemerkt met een *.

Privacy Uitgeverij Coutinho respecteert uw privacy en stelt groot belang in het zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Uitgeverij Coutinho houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

23


UITGEVERIJ COUTINHO HEEFT UITGAVEN OP HET GEBIED VAN: • Bestuur, Beleid & Recht • Economie & Communicatie • Gezondheidszorg • NT2 & Inburgering • Onderwijs • Sociale wetenschappen • Talen • Taal- & Cultuurwetenschappen

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar www.coutinho.nl

Hebt u een vraag?

Uitgeverij Coutinho Postbus 333 1400 AH Bussum Uitgever NT2 & Inburgering Ilke Jacobs E jacobs@coutinho.nl

Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur. info@coutinho.nl 035 69 49 991

Promotie en verkoop voor België EPO Afdeling Verkoop Lange Pastoorstraat 25-27 2600 Berchem-Antwerpen T +32 (0)3 239 68 74 E uitgeverij@epo.be

Wilt u advies over onze uitgaven of een presentatie op uw school? Neem contact op met onze educatief adviseur.

Maarten de Jong jong@coutinho.nl

uitgeverij Coutinho - 2014 - NT2 & inburgering