Page 1

Catalogus 2014 Taalonderwijs

www.coutinho.nl


Taalonderwijs

PREMIÈRE ÉTAPE Frans voor beginners VÉRONIQUE CAPLAIN

Première étape is een communicatieve methode Frans voor volwassenen. De mondelinge communicatie staat centraal, maar ook het lezen en schrijven komen aan bod. Het Tekstboek bevat tien hoofdstukken. In ieder hoofdstuk staat een onderwerp centraal dat belangrijk is in het dagelijks leven in Frankrijk, zoals de familie, het eten en de vakantie. Elk onderwerp wordt van veel kanten belicht, waarbij ook situaties in andere Franstalige landen aan bod komen. In de hoofdstukken wordt de grammatica die noodzakelijk is om een gesprek te leren voeren kort uitgelegd. Achter in het boek staat een uitgebreid grammaticaal overzicht en kunnen de cursisten woordenlijsten N-F en F-N raadplegen. Met het Oefenboek trainen de cursisten wat ze in het Tekstboek hebben geleerd. Ook kunnen ze hun vorderingen bijhouden in een taalportfolio en de stof herhalen met behulp van een kaartspel. Voor de onderdelen van het Tekstboek waar de cursist moeite mee heeft, biedt het Oefenboek nog eens extra oefenstof.

Voor de onderdelen van het Tekstboek waar de cursist moeite mee heeft, biedt het Oefenboek nog eens extra oefenstof

3

b

docentenhandleiding, audio-cd ERK A0 > A1

2009

€ 32,50

216 pp.

ISBN 978 90 469 0147 2

Première étape Oefenboek

Véronique Caplain

ERK A0 > A1

2009

€ 17,50

176 pp.

ISBN 978 90 469 0159 5

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar onze website

e

2 ■ le tricot

a

3 ■ l’escalade

g

4 ■ la cuisine

c

d

h

5 ■ la mode 6 ■ les animaux 7 ■ la danse 8 ■ la nature

f

Het gebruik van de ontkenning De Fransen gebruiken heel veel ontkennende vormen om hun mening te geven over bepaalde onderwerpen. Ze zeggen liever ce n’est pas mal dan c’est bien, en liever ce n’est pas très beau dan c’est laid.

1 Des goûts et des couleurs

Over uw hobby’s vertellen Als u vertelt over uw hobby’s en interesses, kunt u de werkwoorden aimer en adorer gebruiken, gevolgd door een bepaald lidwoord + een zelfstandig naamwoord of door een heel werkwoord: J’aime la danse. J’adore danser.

b Quels sont les goûts et passe-temps de Victoria, Marie et Pierre ? Lees de informatie over Victoria, Marie et Pierre. Welke interesses passen volgens u het meest en welke het minst bij deze personen? Vul de beschrijvingen aan. Victoria est anglaise. Elle habite à Londres. Elle est architecte. Elle vit avec Léo. Ils ont un enfant, Sol. Victoria a vingt-sept ans. Victoria aime…

Marie est belge. Elle habite à Bruxelles. Marie est retraitée, elle a trois enfants et quatre petitsenfants. Elle a soixantehuit ans. Marie aime…

Pierre est canadien et habite à Calgary. Il est journaliste et célibataire. Pierre a trente-quatre ans. Pierre aime…

a Associez photos et passions. Welke interesses horen bij welke foto’s?

quarante

Véronique Caplain

Prologue

Prologue

1 ■ la natation

40

Première étape Tekstboek

quarante et un

41

www.coutinho.nl


Taalonderwijs

DEUXIÈME ÉTAPE Frans voor beginners VÉRONIQUE CAPLAIN

Deuxième étape is een communicatieve methode Frans voor volwassenen. Met deze methode leren cursisten de Franse taal aan de hand van veel gevarieerde leeractiviteiten, beeldmateriaal, authentieke teksten en chansons. De mondelinge communicatie staat centraal, maar ook lezen en schrijven komen aan bod. Deuxième étape is het vervolg op Première étape. De methode bestaat uit een tekstboek met twee audio-cd’s en een website, en een oefenboek. Het Tekstboek bevat tien hoofdstukken met aansprekende onderwerpen, zoals werk en beroep, leven in de stad, reizen en eten. De onderwerpen worden van veel kanten belicht, waarbij Frankrijk maar ook andere Franstalige landen aan bod komen. Na elke twee hoofdstukken volgt een les zakelijk Frans, waarin de cursisten de geleerde taalfuncties leren toepassen in een zakelijke context. Achter in het boek staan woordenlijsten en een uitgebreid grammaticaoverzicht. Met een uitgebreide verzameling oefeningen in het Oefenboek en op de website trainen de cursisten wat ze in het tekstboek hebben geleerd. Daarnaast biedt het oefenboek oplossingen, taalportfolio’s en een eindtoets, en de website een kaartspel, woordenlijsten, links naar chansons en docentenmateriaal. Samen vormen het tekstboek, het oefenboek, de cd’s en de website een complete en bijzonder gevarieerde methode Frans.

De mondelinge communicatie staat centraal, maar ook lezen en schrijven komen aan bod

5

…une chanson !

Et pour finir… 9

L’architecte, c’est vous !

11 Chantons avec… Jacques Dutronc

Imaginez votre maison de vacances idéale. Dessinez le plan de la maison et faites la description de chaque pièce et du jardin. Werk in groepjes van 2 of 3 personen. Ontwerp jullie ideale vakantiewoning. Bedenk waar hij staat (land, regio) en hoe hij eruitziet (aantal verdiepingen en kamers, oppervlakte, inrichtingsstijl, enz.). Teken de plattegrond en beschrijf de kamers (meubels, vloer, muren, apparatuur, kleuren…) en de tuin. Presenteer jullie ontwerp in de groep en beantwoord de vragen van de medecursisten.

Écoutez l’extrait de la chanson de Jacques Dutronc et répondez aux questions. 1 2 3 4

Dans quelle ville se passe cette chanson ? Quels mots du texte l’indiquent ? Comment imaginez-vous le jardin ? Quel titre pourriez-vous donner à cette chanson ? À votre avis, qu’est devenu ce jardin ? Est-ce qu’il existe encore ?

I 36

C’était un petit jardin Qui sentait bon le Métropolitain, Qui sentait bon le Bassin parisien C’était un petit jardin Avec un rouge-gorge dans son sapin Avec un homme qui faisait son jardin Au fond d’une cour à la Chaussée-d’Antin Mais un jour près du jardin Passa* un homme qui au revers de son veston Portait une fleur de béton Dans le jardin une voix chanta* De grâce, de grâce, monsieur le promoteur, De grâce, de grâce, préservez cette grâce De grâce, de grâce, monsieur le promoteur Ne coupez pas mes fleurs *Passé simple. De passé simple wordt alleen gebruikt in literaire taal. Je kunt hem vervangen door de passé composé.

10 Portrait chinois

Auto-évaluation

Complétez les phrases sur un papier libre. Les papiers sont mélangés et distribués. Quel participant a écrit ce portrait chinois ? Schrijf de zinnen hieronder op een vel papier en vul ze aan, eventueel met behulp van een woordenboek. De papieren worden gehusseld en weer uitgedeeld. Lees de tekst die je hebt gekregen voor en raad van wie dit ‘portrait chinois’ is. Si j’étais une fleur, je serais ...

Si j’étais une matière, ...

Si j’étais une pièce de la maison, ...

Si j’étais un logement, ...

Si j’étais une couleur, ...

Si j’étais un meuble, ...

Si j’étais un arbre, ...

78

a Décrivez le logement typique français. b Demandez des informations sur un appartement à louer (surface, nombre de pièces, chauffage). c Expliquez comment vous aménageriez une chambre d’hôtel si vous aviez un hôtel. d Proposez à votre beau-frère de l’aider à déménager. e Demandez à votre fille de vous aider à ramasser les pommes du jardin. f Donnez des conseils à votre fils pour planter le sapin de Noël dans le jardin. g Demandez à un ami de vous passer les cisailles et utilisez l’impératif. h Conjuguez les verbes aimer et pouvoir au conditionnel à la 1re personne du singulier et du pluriel. i Citez cinq noms de meubles. j Mettez la phrase suivante au passé récent : Ils sont arrivés il y a cinq minutes. Pour plus d’exercices, voir le cahier d’exercices (exercices complémentaires).

79

Deuxième étape Tekstboek

Véronique Caplain

docentenhandleiding, 2 audio-cd’s ERK A1 > A2

2013

€ 32,50

248 pp.

ISBN 978 90 469 0292 9

Deuxième étape Oefenboek

Véronique Caplain

ERK A1 > A2

2013

€ 17,50

183 pp.

ISBN 978 90 469 0293 6


Taalonderwijs Didactiek van het vreemdetalenonderwijs

Actief met taal Didactische werkvormen voor het talenonderwijs

Dieuwke de Coole & Anja Valk

Erik Kwakernaak

Taalmethodes bieden vaak kant-en-klare lessen waarmee docenten efficiënt en verantwoord aan de leerdoelen kunnen werken. Toch blijven docenten behoefte hebben aan werkvormen die ze in kunnen zetten om te reageren op wat er in de klas gebeurt. Hoe kun je die woordenlijst nog een keer de revue laten passeren? Hoe kun je een ingeslapen klas voor het resterende half uur weer oppeppen? Hoe zet je je leerlingen of cursisten wat actiever aan het werk met die leesopdracht?

In Didactiek van het vreemdetalenonderwijs worden analyse en verdieping verbonden met praktijkervaringen. Daarmee draagt het boek bij aan de professionalisering van vreemdetaaldocenten.

Met Actief met taal kan iedere taaldocent zijn vakmanschap een nieuwe impuls geven om het onderwijs leuker, dynamischer of efficiënter te maken. In Actief met taal bieden de auteurs ruim zestig verschillende werkvormen aan die als inspiratiebron voor de (aspirant) taaldocent kunnen dienen. De werkvormen zijn gegroepeerd en voorzien van labels die de vaardigheid, het taalniveau waarop je de werkvorm kunt gebruiken, en de groeperingsvorm aanduiden, zodat een geschikte werkvorm gemakkelijk te vinden is. Ook worden variatiemogelijkheden en didactische tips gegeven. Met Actief met taal kan iedere taaldocent - beginnend of ervaren en in welke moderne taal dan ook - zijn vakmanschap een nieuwe impuls geven om het onderwijs leuker, dynamischer of efficiënter te maken.

De auteur geeft een inleiding in de achtergronden van het vreemdetalenonderwijs, met onder meer een praktijkgerichte behandeling van de toetsproblematiek. Daarna volgt de didactiek van de vier taalvaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en spreken) en van de deelvaardigheden (uitspraak/spelling, woordenschat en grammatica). Ten slotte komen kennis van land en volk en literatuur aan bod.

online studiemateriaal

2009

€ 39,50

422 pp.

ISBN 978 90 469 0137 3

Moderne vreemde talen in de onderbouw

Francis Staatsen & Sonja Heebing

Wat zijn vandaag de dag de ingrediënten voor uitdagend en efficient onderwijs in de vreemde talen? Moderne vreemde talen in de onderbouw biedt (aankomende) docenten een handreiking bij de vormgeving van dit onderwijs. De uitgangspunten van communicatief vreemdetalenonderwijs en het Europees Referentiekader spelen hierbij een belangrijke rol. Tegen deze achtergrond bespreken de auteurs de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven en hun onderlinge samenhang. Daarna komen vocabulaire, grammatica en taal en cultuur aan de orde. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan evaluatie en beoordeling, het taalportfolio en aan het concept ‘leren leren’ in de onderbouw.

Deze uitgave wordt herzien in de zomer van 2014. online studiemateriaal

online studiemateriaal

2010

€ 26,00

zomer 2014

ca. € 36,00

174 pp.

ISBN 978 90 469 0198 4

ca. 405 pp.

ISBN 978 90 469 0410 7


Taalonderwijs Taaltempo Frans

Vertalen uit het Frans

Training van vraag en antwoord

Tekst en uitleg

Jan van Tuin

Stella Linn & Arie Molendijk

Zelfs na jaren studie is het voor veel studenten nog moeilijk om in een vreemde taal de vaart in het gesprek te houden en vlot te schakelen tussen bijvoorbeeld enkelvoud en meervoud of heden, verleden en toekomst. Met Taaltempo Frans leren zij de grammaticale rijtjes los te laten en de vervoegingen snel en correct toe te passen. Het geven van een juist antwoord wordt gaandeweg een automatisme.

Hoe kun je vertalen beter leren dan door het te doen? Vertalen uit het Frans biedt een aantrekkelijke aanpak om de vertaalvaardigheid Frans-Nederlands te trainen. Studenten, cursisten en beginnende vertalers Frans leren veel voorkomende vertaalproblemen in realistische situaties op te lossen aan de hand van tientallen oefenteksten.

In het boek worden nieuwe grammaticale vormen geïntegreerd in de bekende structuren. Het niveau wordt geleidelijk opgevoerd, terwijl het voorafgaande steeds wordt herhaald. Dankzij de interactieve werkwijze kan de cursist met deze methode in korte tijd snel resultaat behalen. De methode kan zowel klassikaal als voor zelfstudie worden gebruikt.

Het eerste deel omvat een aantal authentieke en actuele teksten uit de Franstalige wereld met een grote variatie aan thema’s, zoals toerisme, gezondheidszorg, milieu en literatuur. Ze zijn voorzien van een praktijkgerichte vertaalinstructie: welke functie heeft de vertaling en voor welk publiek is deze bedoeld? Bij elke tekst is een modelvertaling beschikbaar met varianten en commentaar op de belangrijkste vertaalproblemen en strategieën. Naast vrij algemene teksten zijn er ook teksten met meer gespecialiseerd taalgebruik opgenomen, zodat de gebruiker een idee krijgt van de vertaalproblemen die samenhangen met vaktaal.

2007

€ 16,00

2010

€ 32,50

176 pp.

ISBN 978 90 469 0046 8

286 pp.

ISBN 978 90 469 0205 9

Grammaire Plus

Vice versa

Praktische grammatica van het Frans

Schriftelijke taalverwerving Frans voor gevorderden

Freek Bakker, Christiane Chatot, Matthijs Engelsberts & Tom de Wolf

Bep Vlugter, Petra Sleeman & Els Verheugd

Met Grammaire Plus kunnen studenten in hoog tempo hun vaardigheid in de Franse taal uitbreiden. Met dit boek wordt gewerkt op twee verschillende niveaus. De onderdelen met een hogere moeilijkheidsgraad zijn gemarkeerd, zodat de studenten er al dan niet voor kunnen kiezen om dieper in de stof te duiken. Bij het boek Grammaire Plus hoort een interactief oefenprogramma. Dit programma sluit volledig aan op het boek en studenten kunnen er zelfstandig mee werken. Het programma voorziet in feedback op de gegeven antwoorden. Hiermee is Grammaire Plus niet alleen zeer geschikt voor klassikaal onderwijs, maar ook voor zelfstudie.

online studiemateriaal

Vice versa is een oefenboek met cd-rom voor gevorderde studenten Frans. Het bevat vertaalteksten, vertaaloefeningen en andere schrijfopdrachten, waarmee de studenten hun schriftelijk taalgebruik Frans kunnen trainen. De teksten zijn verdeeld over twaalf ‘dossiers’ die elk een bepaald thema behandelen, zoals ‘de pers’ of ‘economie’. Per dossier zijn twee Nederlandse en twee Franse vertaalteksten opgenomen. De teksten zijn authentiek en komen uit diverse bronnen. Op de cd-rom staan twaalf vertaalteksten die iets moeilijker zijn. Het programma geeft ofwel commentaar op de vertaling die door de student is ingevoerd, ofwel een modelvertaling.

docentenhandleiding, cd-rom ERK > B2/C1

2012, 5e druk

€ 54,50

423 pp.

ISBN 978 90 469 0326 1

2003, tweede druk

€ 27,50

209 pp.

ISBN 978 90 6283 387 0


UITGEVERIJ COUTINHO HEEFT UITGAVEN OP HET GEBIED VAN: •

Bestuur, Beleid & Recht

Economie & Communicatie

Gezondheidszorg

NT2 & Inburgering

Onderwijs

Sociale wetenschappen

Talen

Taal- & Cultuurwetenschappen

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar www.coutinho.nl

Hebt u een vraag?

Uitgeverij Coutinho Postbus 333 1400 AH Bussum Uitgever Talen Nynke Coutinho E nynke.coutinho@coutinho.nl Promotie en verkoop voor België

Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur. info@coutinho.nl 035 69 49 991

EPO Afdeling Verkoop Lange Pastoorstraat 25-27 2600 Berchem-Antwerpen T +32 (0)3 239 68 74 E uitgeverij@epo.be

Wilt u advies over onze uitgaven of een presentatie op uw school? Neem contact op met onze educatief adviseur.

Maarten de Jong jong@coutinho.nl

uitgeverij Coutinho - 2014 - Frans  
Advertisement