Page 51

Sport

Curzio Malaparte Fausto Coppi en Gino Bartali

Curzio Malaparte (1898-1957) was schrijver, soldaat, oorlogsslachtoffer, fascist en antifascist, dissident en gedeporteerde, oorlogscorrespondent en sportverslaggever.

> De twee gezichten van Italië <

Net voor de start van de eerste naoorlogse Tour de France, in 1947, publiceerde de grote Italiaanse schrijver Curzio Malaparte in het Franse sportblad Sport Digest het lange, gepassioneerde verhaal ‘Les deux visages de l’Italie. Coppi et Bartali’. Volgens Malaparte ontkwam geen enkele naoorlogse Italiaan eraan in de tweestrijd tussen deze beide grootheden partij te kiezen. Je was Coppist of Bartalist, op dezelfde manier waarop communisten en katholieken tegenover elkaar stonden. Coppi met zijn vooruitstrevende opvattingen was de rebel, de vrome Bartali, die in Rome de paus bezocht en hem zijn gele trui schonk, was de voorbeeldige held van het belijdende deel der natie. ‘Bartali behoort tot hen die het dogma accepteren,’ schrijft Malaparte. ‘Hij is een metafysisch mens, beschermd door de heiligen. Coppi heeft niemand in de hemel om zich met hem bezig te houden.’ Terloops analyseert Malaparte het naoorlogse Italië, dat zich heen en weer geslingerd ziet tussen de krachtenvelden van traditie en van vernieuwing. 51

Twee wielerlevens staan model voor de Italiaanse maatschappij *Een literaire verbeelding van de tweestrijd Coppi-Bartali. *Met een essay van de Franse wielerjournalist Jacques Augendre en een inleiding van Wout Koster. *Het zesde deel in de serie Sportklassieken.

Geïllustreerd

Promotie

Oorspronkelijke titel Coppi et Bartali

*de Ronde van Italië start in Amsterdam, boek verschijnt aan de vooravond van deze wedstrijd *aandacht in fietstijdschriften *aandacht op www.arbeiderspers.nl *leesexemplaren

Vertaling Jan van der Haar Omslag Nico Richter Formaat 12,5 x 19,4 cm Omvang 112 blz. Prijs gebonden € 17,95 Verschijnt april nur 480, 302 isbn 978 90 295 7223 1

9 789029 572231

De Arbeiderspers Voorjaar 2010  
De Arbeiderspers Voorjaar 2010  

Prospectus

Advertisement