Page 38

945031AP Pros_Troelstra:Pros Troelstra

11-11-2009

09:07

Pagina 5

Piet Hagen Politicus uit hartstocht

Foto: Shira Koopman

Open Domein

Piet Hagen (1942) was journalist bij Trouw, docent en directeur van de Faculteit Journalistiek van de Hogeschool Utrecht, hoofdredacteur

> Biografie van Pieter Jelles Troelstra <

van het vakblad De Jour-

Piet Hagen Politicus uit hartstocht Biografie van Pieter Jelles Troelstra

nalist en medewerker

Open Domein

van nrc Handelsblad.

Pieter Jelles Troelstra (1860-1930), mede-oprichter en aanvoerder van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, is een van de kleurrijkste politici die Nederland gekend heeft. Deze biografie schetst zijn Friese jeugd en zijn Groningse studententijd, zijn romantisch dichterschap en zijn ontwikkeling van sociaal advocaat tot politiek leider. Troelstra bestreed anarchisten en communisten even hard als kapitalisten. Hij pleitte voor een Verenigd Europa en verwierf internationale faam als vredesactivist tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zijn leven werd getekend door een permanente spanning tussen theorie en praktijk, met als dramatisch hoogte- en dieptepunt de ‘revolutie die niet doorging’ in 1918. Politiek en persoonlijk leven waren bij Pieter Jelles nauw verweven. Daarom is er ruime aandacht voor de conflicten met zijn liberale vader, zijn huwelijk met en scheiding van schrijfster Nynke van Hichtum, zijn belangstelling voor spiritisme, zijn directeurschap bij een verzekeringsmaatschappij, zijn relaties met dubieuze miljonairs en zijn bezoeken aan buitenlandse kuuroorden. Politicus uit hartstocht is het levensverhaal van een charismatisch ‘strijder’ die zichzelf zag als de Mozes die zijn soms morrend volk leidde naar het beloofde land.

Hij publiceerde o.a. over wetenschapsjournalistiek (Wetenschap in het nieuws, 1991) en persgeschiedenis (Journalisten in Nederland, een persgeschiedenis in portretten, 2002).

43

Piet Hagen Politicus uit hartstocht Biografie van Pieter Jelles Troelstra Open Domein

44

37

38

Het geweten van de Nederlandse sociaal-democratie

Open Domein nr. 46 Geïllustreerd Omslag Steven van der Gaauw Formaat 15,5 x 23,5 cm Omvang 900 blz. Prijs gebonden € 39,95 Verschijnt februari nur 681 isbn 978 90 295 7216 3

9 789029 572163

De pers over Journalisten in Nederland, een persgeschiedenis in portretten *Onderhoudend en goed gedocumenteerd – Joost van der Vaart in nrc Handelsblad *... besef van stijl en historie; Hagen heeft ze allebei – Jan Blokker in de Volkskrant *Piet Hagen heeft een schitterend boek geschreven – Geert Mak in De Journalist

*De eerste wetenschappelijk verantwoorde en de meest complete Troelstra-biografie *Verschijnt in het honderdvijftigste geboortejaar van Troelstra

De Arbeiderspers Voorjaar 2010  

Prospectus

De Arbeiderspers Voorjaar 2010  

Prospectus

Advertisement