Page 30

Foto: Lisa Terry

Privé-domein

Claude Debussy Hartstochtelijk houd ik van muziek > Brieven, vertaald en toegelicht door Lucas Bunge <

Wat de impressionisten in de schilderkunst teweegbrachten, heeft ClaudeAchille Debussy (1862-1918) voor de muziek gedaan: hij heeft haar bevrijd uit oude structuren, hij heeft vers bloed gebracht in het levende wezen dat zij is. Natuurlijk is luisteren naar zijn werk het eerste middel om dat te ontdekken. Maar ook de duizenden brieven die Debussy schreef, geven een rijk beeld van zijn scheppend vermogen. Zijn proza is soms grillig maar altijd elegant en hoffelijk, al velt de schrijver soms een scherp oordeel over mens en muziek. Wie die brieven leest, wordt bovendien deelgenoot van de grote kring van kunstenaars die in het fin de siècle hun inspiratie ontleenden aan nieuwe elementen: aan wat uit verre oorden tot hen kwam op de grote wereldtentoonstellingen, aan de wereld van de mythologie, aan die van het kind en aan de krachten van de natuur. Uit die overvloed van brieven heeft Lucas Bunge een keuze gemaakt die recht doet aan de veelkleurige wereld van deze componist: brieven waarin hij zijn opvattingen over muziek weergeeft, over liefde en vriendschap, over zijn materiële noden en, natuurlijk, over zijn eigen werk. De samensteller wisselt de brieven af met korte levensschetsen. Bovendien wekt hij Debussy’s weergaloze muziek tot leven door uit iedere periode een compositie te bespreken.

Lucas Bunge was eerst uitgever en is nu cellist. Hij publiceerde eerder de bloemlezing Mozart in zijn brieven, bezorgde een vertaling van George Sand, Een bergtocht met Franz Liszt, en samen met zijn broer Sas een keuze uit de dagboeken van Charles Burney, Een posthoorn vol muziek.

30

Brieven van een groot muzikaal vernieuwer *Eerste Nederlandse uitgave van de correspondentie van Debussy.

Promotie

Privé-domein nr. 271 Geïllustreerd Oorspronkelijke titel Correspondance Vertaling Lucas Bunge Omslag Nico Richter Formaat 11,5 x 19,5 cm Omvang 320 blz. Prijs paperback met flappen € 24,95

Verschijnt mei nur 321 isbn 978 90 295 7243 9

9 789029 572439

*mailing naar Privé-domeinfans *aandacht op www.privédomein.info

De Arbeiderspers Voorjaar 2010  

Prospectus

Advertisement