Page 24

2

Toen ik negen jaar oud was liep het huwelijk van mijn ouders op de klippen. Mijn vader nam een nieuwe secretaresse aan, die met zwoele mond onverwijld nieuw leven blies in de ietwat uitgebluste mannelijkheid van zijn lichaam. Vierentwintig was ze. Binnen zes maanden verliet hij ons. Hoewel tot in haar bloed vernederd, verzuchtte mijn moeder tegenover iedereen die het horen wilde, dat ze wel begrijpen kon dat hij zich had laten inpakken door zo’n hoer: een gezin met drie kinderen stichten betekent nu eenmaal een leven van niet louter rozengeur en maneschijn. En natuurlijk, na vijftien jaar was het spannende in hun huwelijk er wel zo’n beetje af, dat gaf ze meteen toe, zij werd er tenslotte ook niet jonger op. Maar was dat niet waar hij voor gekozen had, waar ze samen voor gekozen hadden? zei ze er soms bij. Was dat niet het lot van elke vrouw, van iedereen? Van elke relatie? Ik leerde iets belangrijks in die periode: je eigen waarneming was iets waarop je niet vertrouwen kon. Hoe vaak had ik mijn vader niet horen verkondigen dat hij van haar hield, hoe gék hij was op zijn Elsjefiederelsje. Hij zei dat rustig waar wij bij waren, waarna hij haar vol op de mond zoende, met tong en al. Wanneer wij daarvan over onze nek gingen lachte hij bulderend en deed het nog een keer. Zij gaf hem het grootste stuk vlees en een extra koekje, en als hij een enkele keer na het werk even in zíjn leunstoel de ogen sloot, maande ze ons driftig stil te zijn. 23

Reader 'Aangeraakt' van Emma Fasol  

De eerste 24 pagina's van de debuutroman van Emma Fasol, verschijnt: 10 september 2009.

Reader 'Aangeraakt' van Emma Fasol  

De eerste 24 pagina's van de debuutroman van Emma Fasol, verschijnt: 10 september 2009.