Page 1

Archipel Voorjaar 2009 Elaine N. Aron Winnaars en minnaars. De kracht van zelfwaardering

844038AP Brochure Aron.indd 1

10-11-2008 13:52:04


promotie

* Advertenties in o.a. de Volkskrant-katern Hart & Ziel,

Algemeen Dagblad-katern Diagnose en Trouw-katern De verdieping

* Auteursbezoek 2 en 3 april 2009 (Nederland), op 4 april is

Elaine N. Aron in Vlaanderen te gast ter ere van De dag van het gevoel

* Interviews * Avond met Elaine N. Aron voor lezers

Elaine N. Aron is universi­ tair docent psychologie en

Dit boek helpt lezers de obstakels

psychotherapeute. Naast

te verwijderen die hen ervan

haar eigen praktijk voor

weerhouden om thuis en op het

psychotherapie organiseert ze workshops voor onder

werk op hun best te zijn, door:

andere HSP’s en publiceert

– de oorzaak van hun minderwaar-

ze artikelen over familie­

dige gevoelens duidelijk te maken.

relaties. Van haar boek Hoog

– hen te leren daarmee samen-

Sensitieve Personen zijn

hangende, fundamentele sociale

inmiddels meer dan 125.000 exemplaren verkocht. Van

instincten, ranking (vergelijken)

Hoog Sensitieve Personen

en linking (verbinden), in hun

in de liefde, 30.000.

voordeel te laten werken. – ook op een diep onbewust niveau het probleem van het onder­­waarderingsproces aan te pakken, daar waar het zich afspeelt.

844038AP Brochure Aron.indd 2

05-11-2008 16:05:23


Elaine N. Aron Winnaars en minnaars. De kracht van zelfwaardering Baanbrekend nieuw boek van de auteur van Hoog Sensitieve Personen

Elaine N. Aron deed tien jaar lang research naar de twee meest fundamentele sociale instincten waarmee we de wereld tegemoet treden. Hoe vaak meten we onszelf niet af aan anderen om erachter te komen waar we staan en op hoeveel respect, invloed en macht we recht hebben? Even vaak als we naar verbinding zoeken door onze genegenheid uit te drukken, onze zorg en liefde, zodat we ons deel van een groter geheel, en dus veilig, kunnen voelen. Aron maakt glashelder dat deze oerinstincten hun functie hebben, maar elkaar en dus ons, ook aardig in de weg kunnen zitten. Een voorbeeld: Tijdens de lunch vertelt een vriendin je over haar promotie. Wat gebeurt er dan? Je wilt blij voor haar zijn, en dat ben je ook echt, maar je ontkomt er niet aan dat je jezelf ook met haar gaat vergelijken. Je beseft dat jij al vijf jaar geen promotie hebt gehad en je voelt je ellendig. En ga zo maar door: je vriendinnen hebben baby’s, lovers of juist een hecht huwelijk, spannende vakanties et cetera et cetera en dat maakt jou onzeker, en mis­ schien zelfs wel depressief, hoewel je oprecht dol op ze bent. Je voelt je klemgezet, en ongelukkig. Het zal duidelijk zijn: hoe meer we focussen op onze eigenwaarde in vergelijking met anderen, hoe groter de kans is dat we minderwaardig over onszelf gaan

o or spronk elijk e ti tel

denken, een probleem dat steeds grotere proporties

The undervalued self

begint aan te nemen in onze maatschappij. En wie

omsl ag Freddy Vermeulen forma at 13,5 x 21,5 cm

kan daar beter over schrijven dan de vrouw die hoog

omvang 308 blz.

sensitiviteit op de kaart zette?

prijs ing . 1 18,95 ver schijnt Mei ISBN 978-9063053567 nur 770 isbn 978 90 6305 356 7

9

844038AP Brochure Aron.indd 3

789063 053567

05-11-2008 16:05:29


Archipel Het rijk van het meeslepende boek u i t g e v e r i j ar c h i p e l Herengracht 370-372 1016 ch Amsterdam t 020 52 4 75 30 f 020 622 49 37 info@uitgeverijarchipel.nl

Ontwerp Mijke Wondergem (bno), Baarn

Zie voor meer informatie www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be

Fotografie Stephanie Mohan

Elaine N. Aron Het Hoog Sensitieve Kind Succesvolle titel opnieuw in goedkope paperbackeditie over haar drie boeken over hoog sensitiviteit:

* Ik wil laten zien dat hun eigenschap meer

positieve kanten dan negatieve heeft. – Elaine N. Aron in De Telegraaf

* Aron richt zich in haar boek primair op de

HSP’er zelf, maar ook voor de partner van

een HSP’er kan het een opluchting zijn om meer over deze eigenschap te lezen. – Psychologie Magazine

* Het boek Hoog Sensitieve Personen is één oorspronkelijke titel The Highly Sensitive Child verta ald door Marja Waterman omsl ag Freddy Vermeulen forma at 13,5 x 21,5 cm omvang 308 blz. prijs ing . 1 12,50 verschijnt Maart ISBN 978-9063053833 nur 770

groot feest der herkenning. – Libelle

* Elaine N. Aron maakte het verschijnsel

bespreekbaar. – Ouders Online

* Aron haalt hoog sensitiviteit uit het

verdomhoekje. – Gazet van Antwerpen

* Ik ben geen kleinzerige bangebroek, ik ben

een Hoog Sensitief Persoon! – Daphne Dekkers

isbn 978 90 6305 383 3

Reeds 30.000 exemplaren verkocht 9

789063 053833

844038AP Brochure Aron.indd 4

05-11-2008 16:05:32

Brochure 'De kracht van zelfwaardering' door Elaine Aron  
Brochure 'De kracht van zelfwaardering' door Elaine Aron  

Het nieuwe boek van Elaine Aron, verschijnt 15 mei 2009.

Advertisement