Page 1

Het gevecht van Duitslands nummer 1 tegen zijn dodelijke depressie

promotie

Herengracht 370-372 1016 c h Amsterdam t 020 524 75 00

· Voorpublicatie in Hard Gras · Samenwerking met Voetbal International

Op dinsdag 10 november 2009 roept hij ‘Hallo, Ela!’

Uitgeverij De Arbeiderspers

– ergens toch aan een zekere logica te gehoorzamen:

f 020 622 49 37 info@arbeiderspers.nl Postrekening 23 15 732

uit de keuken wanneer de huishoudster om negen uur

van kunstenaars kun je zoiets verwachten. Want

· Auteursbezoek en interviews

bij hen arriveert. Hij geeft zijn tweede dochter Leila,

is het niet zo dat melancholie, een duistere kant,

· Optreden tijdens Manuscripta

die tien maanden is, een kus op het voorhoofd en zegt

onvermijdelijk bij kunst hoort?

Teresa goedendag. Op het magneetbord in de keuken

Robert Enke was echter Duitslands nummer één.

heeft hij met viltstift genoteerd wat hem allemaal nog

De doelman is de rots in de branding, rustig en

te doen staat, vier kaarten voor de wedstrijd tegen

koel in de meest verhitte situaties, hij kan stress en

Bayern. Dan gaat hij de deur uit. Hij heeft tweemaal

angsten op de extreemste momenten onder controle

individuele training, een ’s morgens met de fitness-

houden. Professionals zoals hij leven ons elk weekend

trainer, een ’s middags met de keeperstrainer van

weer de droom voor dat alles maakbaar is, en Robert

Hannover 96, tegen zessen zal hij weer thuis zijn,

Enke gaf het publiek meer dan de meeste voetballers

Zie voor meer informatie

zoals altijd. Dat heeft hij Teresa gezegd.

de illusie dat elke hindernis te nemen is: op zijn ne-

www.arbeiderspers.nl

Maar er is geen training op deze dinsdag afgesproken.

genentwintigste nog vond hij de weg naar het doel van

Ik bereik hem even na halfeen op zijn mobiel in de

het nationale elftal, nadat hij na een eerste depressie

auto. Ik moet hem twee verzoeken overbrengen, een

vier jaar eerder al werkloos was geweest en daarna in

bevriende Engelse journalist wil hem interviewen,

de Tweede Bundesliga was gestrand; het lukte hem

de Duitse Olympische Sportbibliotheek zou hem

en Teresa na Lara’s dood in 2006 een leven parallel

graag als gastspreker hebben voor hun jaarvergade-

aan de pijn te vinden. En op een moment waarop hij

ring in januari; man, nu ben ik al je secretaris, die je

volgens onze uiterlijke maatstaven toch het geluk

de aanvragen overbrengt, wil ik gekscherend zeggen.

eindelijk weer ontdekt had, toen hij een gezin met

Maar hij is kort aangebonden aan de telefoon; natuur-

een dochter had en het vooruitzicht had bij het wereld-

lijk, hij zit in de auto tussen twee trainingsonder-

kampioenschap in Zuid-Afrika in het doel te staan,

delen, denk ik, hij wil vast gaan lunchen in de Espada

breekt de depressie begin augustus 2009 in heviger

of Heimweh, zoals altijd. ‘Ik bel je vanavond terug,

mate dan ooit uit.

Ronnie, oké?’ zegt hij, en ik herinner me niet meer

Welke kracht moet deze ziekte niet hebben als die

hoe hij afbreekt.

iemand als hij tot de bedrieglijke conclusie verleidt

’s Avonds bellen dan alleen een heleboel andere

dat de dood een oplossing is? In wat voor duisternis

mensen mij op.

moet hij zich bevonden hebben als een meelevend

[…]

ontwerp Mijke Wondergem (bno), Baarn fotografie Bettina Fürst-Fastré

Robert Enke Een al te kort leven Ronald Reng

Picture Alliance/dpa Ulrich zur Nieden Kai Stuht/Periscope

Het boek dat Robert Enke zelf had willen schrijven

mens als hij niet meer inziet hoeveel leed hij anderen met zijn dood berokkent, degenen van wie hij houdt

De feiten staan regelmatig in de krant: elk jaar sterven

net zozeer als de treinmachinist voor wiens trein hij

er meer mensen door zelfmoord als gevolg van een

op die novemberavond gaat staan?

depressie dan door auto-ongelukken. Maar meer

Hoe leef je met depressies of ook maar met het

dan een globaal idee dat voor sommige mensen hun

vermoeden dat ze elk moment weer terug kunnen

ellende te moeilijk te verdragen is, geven ons deze

komen? Met de angst voor de angst?

cijfers niet. En wanneer de krantenkoppen vetter

De antwoorden wilde Robert Enke graag zelf geven.

waren omdat beroemdheden als Marilyn Monroe of

Hij wilde dit boek schrijven, niet ik.

de auteur Ernest Hemingway zich van het leven beroofden, dan leek dit – ook al zei men het niet hardop

510186 U0C Folder Enke.indd 1

uit: Ronald Reng, Robert Enke. Een al te kort leven

22-02-11 16:42


Het tragische verhaal van een sportheld en zijn dodelijke depressie.

Ronald Reng (1970) is sportverslaggever en auteur van o.a. The Keeper of Dreams (British Sports Book of the Year Award)

Zeer lovend ontvangen door de internationale pers, meer dan 200.000 exemplaren verkocht.

en de roman The Funny German. Voor zijn reportages over Robert Enke werd hij met de Grote Prijs voor Duitse Sportjournalisten onderscheiden.

Vertaalrechten verkocht aan o.a. Engeland.

Toen de Duitse keeper Robert Enke op 10 november 2009 zelfmoord pleegde ging er een schokgolf door de wereld. De eerste reactie was er een van verbijstering, ongeloof: wat bezielt een succesvol topsporter, die tijdens het

· Ronald Reng kende Enke beter dan andere sport-

WK in Zuid-Afrika voor het Duitse nationale elftal zou spelen, er plotseling een einde aan te maken? Wat drijft een aimabele man en jonge vader van tweeën-

journalisten. En hij vertelt beter dan andere sportjournalisten.

dertig de dood in?

[…] Misschien wel het beste boek in dit genre. – Stern · Een boek dat je diep raakt. – The Sunday Times · Als de omstandigheden niet zo treurig waren, zou je deze combinatie van schrijver en beschrevene gelukkig noemen. – Die Zeit

510186 U0C Folder Enke.indd 2

Langzaam kwam er meer begrip. Enkes leven en carrière gingen niet altijd

De schaduw van de roem

Biografie

over rozen. Zo was er zijn traumatische debuut in het FC Barcelona-team van

Geïllustreerd

Louis van Gaal. In 2006 verloren zijn vrouw Teresa en hij hun eerste dochter.

Robert Enke. Ein allzu kurzes Leben

En al jaren leed Robert aan een zware depressie, iets wat hij voor de buiten-

oor spronkelijke titel vertaling Peter Claessens

wereld zorgvuldig verborgen hield.

omslag Bram van Baal

Robert Enke had zich ooit voorgenomen zijn autobiografie te schrijven, samen

omvang 400 blz.

formaat 13,5 x 21,5 cm

met zijn vriend en collega-keeper Ronald Reng. Nu heeft Reng het boek alleen

pr ijs paperb ack 1 21,95

geschreven, daarbij geholpen door Teresa Enke. Hij vertelt het aangrijpende

nur 320

levensverhaal van de ogenschijnlijk rustige doelman: het gevecht tegen zijn

ver schijnt September isbn 978 90 295 7610 9

ziekte, de pieken en dalen van zijn sportloopbaan en de verhouding tot zijn dierbaren.

22-02-11 16:41


Het tragische verhaal van een sportheld en zijn dodelijke depressie.

Ronald Reng (1970) is sportverslaggever en auteur van o.a. The Keeper of Dreams (British Sports Book of the Year Award)

Zeer lovend ontvangen door de internationale pers, meer dan 200.000 exemplaren verkocht.

en de roman The Funny German. Voor zijn reportages over Robert Enke werd hij met de Grote Prijs voor Duitse Sportjournalisten onderscheiden.

Vertaalrechten verkocht aan o.a. Engeland.

Toen de Duitse keeper Robert Enke op 10 november 2009 zelfmoord pleegde ging er een schokgolf door de wereld. De eerste reactie was er een van verbijstering, ongeloof: wat bezielt een succesvol topsporter, die tijdens het

· Ronald Reng kende Enke beter dan andere sport-

WK in Zuid-Afrika voor het Duitse nationale elftal zou spelen, er plotseling een einde aan te maken? Wat drijft een aimabele man en jonge vader van tweeën-

journalisten. En hij vertelt beter dan andere sportjournalisten.

dertig de dood in?

[…] Misschien wel het beste boek in dit genre. – Stern · Een boek dat je diep raakt. – The Sunday Times · Als de omstandigheden niet zo treurig waren, zou je deze combinatie van schrijver en beschrevene gelukkig noemen. – Die Zeit

510186 U0C Folder Enke.indd 2

Langzaam kwam er meer begrip. Enkes leven en carrière gingen niet altijd

De schaduw van de roem

Biografie

over rozen. Zo was er zijn traumatische debuut in het FC Barcelona-team van

Geïllustreerd

Louis van Gaal. In 2006 verloren zijn vrouw Teresa en hij hun eerste dochter.

Robert Enke. Ein allzu kurzes Leben

En al jaren leed Robert aan een zware depressie, iets wat hij voor de buiten-

oor spronkelijke titel vertaling Peter Claessens

wereld zorgvuldig verborgen hield.

omslag Bram van Baal

Robert Enke had zich ooit voorgenomen zijn autobiografie te schrijven, samen

omvang 400 blz.

formaat 13,5 x 21,5 cm

met zijn vriend en collega-keeper Ronald Reng. Nu heeft Reng het boek alleen

pr ijs paperb ack 1 21,95

geschreven, daarbij geholpen door Teresa Enke. Hij vertelt het aangrijpende

nur 320

levensverhaal van de ogenschijnlijk rustige doelman: het gevecht tegen zijn

ver schijnt September isbn 978 90 295 7610 9

ziekte, de pieken en dalen van zijn sportloopbaan en de verhouding tot zijn dierbaren.

22-02-11 16:41


Het tragische verhaal van een sportheld en zijn dodelijke depressie.

Ronald Reng (1970) is sportverslaggever en auteur van o.a. The Keeper of Dreams (British Sports Book of the Year Award)

Zeer lovend ontvangen door de internationale pers, meer dan 200.000 exemplaren verkocht.

en de roman The Funny German. Voor zijn reportages over Robert Enke werd hij met de Grote Prijs voor Duitse Sportjournalisten onderscheiden.

Vertaalrechten verkocht aan o.a. Engeland.

Toen de Duitse keeper Robert Enke op 10 november 2009 zelfmoord pleegde ging er een schokgolf door de wereld. De eerste reactie was er een van verbijstering, ongeloof: wat bezielt een succesvol topsporter, die tijdens het

· Ronald Reng kende Enke beter dan andere sport-

WK in Zuid-Afrika voor het Duitse nationale elftal zou spelen, er plotseling een einde aan te maken? Wat drijft een aimabele man en jonge vader van tweeën-

journalisten. En hij vertelt beter dan andere sportjournalisten.

dertig de dood in?

[…] Misschien wel het beste boek in dit genre. – Stern · Een boek dat je diep raakt. – The Sunday Times · Als de omstandigheden niet zo treurig waren, zou je deze combinatie van schrijver en beschrevene gelukkig noemen. – Die Zeit

510186 U0C Folder Enke.indd 2

Langzaam kwam er meer begrip. Enkes leven en carrière gingen niet altijd

De schaduw van de roem

Biografie

over rozen. Zo was er zijn traumatische debuut in het FC Barcelona-team van

Geïllustreerd

Louis van Gaal. In 2006 verloren zijn vrouw Teresa en hij hun eerste dochter.

Robert Enke. Ein allzu kurzes Leben

En al jaren leed Robert aan een zware depressie, iets wat hij voor de buiten-

oor spronkelijke titel vertaling Peter Claessens

wereld zorgvuldig verborgen hield.

omslag Bram van Baal

Robert Enke had zich ooit voorgenomen zijn autobiografie te schrijven, samen

omvang 400 blz.

formaat 13,5 x 21,5 cm

met zijn vriend en collega-keeper Ronald Reng. Nu heeft Reng het boek alleen

pr ijs paperb ack 1 21,95

geschreven, daarbij geholpen door Teresa Enke. Hij vertelt het aangrijpende

nur 320

levensverhaal van de ogenschijnlijk rustige doelman: het gevecht tegen zijn

ver schijnt September isbn 978 90 295 7610 9

ziekte, de pieken en dalen van zijn sportloopbaan en de verhouding tot zijn dierbaren.

22-02-11 16:41


Het gevecht van Duitslands nummer 1 tegen zijn dodelijke depressie

promotie

Herengracht 370-372 1016 c h Amsterdam t 020 524 75 00

· Voorpublicatie in Hard Gras · Samenwerking met Voetbal International

Op dinsdag 10 november 2009 roept hij ‘Hallo, Ela!’

Uitgeverij De Arbeiderspers

– ergens toch aan een zekere logica te gehoorzamen:

f 020 622 49 37 info@arbeiderspers.nl Postrekening 23 15 732

uit de keuken wanneer de huishoudster om negen uur

van kunstenaars kun je zoiets verwachten. Want

· Auteursbezoek en interviews

bij hen arriveert. Hij geeft zijn tweede dochter Leila,

is het niet zo dat melancholie, een duistere kant,

· Optreden tijdens Manuscripta

die tien maanden is, een kus op het voorhoofd en zegt

onvermijdelijk bij kunst hoort?

Teresa goedendag. Op het magneetbord in de keuken

Robert Enke was echter Duitslands nummer één.

heeft hij met viltstift genoteerd wat hem allemaal nog

De doelman is de rots in de branding, rustig en

te doen staat, vier kaarten voor de wedstrijd tegen

koel in de meest verhitte situaties, hij kan stress en

Bayern. Dan gaat hij de deur uit. Hij heeft tweemaal

angsten op de extreemste momenten onder controle

individuele training, een ’s morgens met de fitness-

houden. Professionals zoals hij leven ons elk weekend

trainer, een ’s middags met de keeperstrainer van

weer de droom voor dat alles maakbaar is, en Robert

Hannover 96, tegen zessen zal hij weer thuis zijn,

Enke gaf het publiek meer dan de meeste voetballers

Zie voor meer informatie

zoals altijd. Dat heeft hij Teresa gezegd.

de illusie dat elke hindernis te nemen is: op zijn ne-

www.arbeiderspers.nl

Maar er is geen training op deze dinsdag afgesproken.

genentwintigste nog vond hij de weg naar het doel van

Ik bereik hem even na halfeen op zijn mobiel in de

het nationale elftal, nadat hij na een eerste depressie

auto. Ik moet hem twee verzoeken overbrengen, een

vier jaar eerder al werkloos was geweest en daarna in

bevriende Engelse journalist wil hem interviewen,

de Tweede Bundesliga was gestrand; het lukte hem

de Duitse Olympische Sportbibliotheek zou hem

en Teresa na Lara’s dood in 2006 een leven parallel

graag als gastspreker hebben voor hun jaarvergade-

aan de pijn te vinden. En op een moment waarop hij

ring in januari; man, nu ben ik al je secretaris, die je

volgens onze uiterlijke maatstaven toch het geluk

de aanvragen overbrengt, wil ik gekscherend zeggen.

eindelijk weer ontdekt had, toen hij een gezin met

Maar hij is kort aangebonden aan de telefoon; natuur-

een dochter had en het vooruitzicht had bij het wereld-

lijk, hij zit in de auto tussen twee trainingsonder-

kampioenschap in Zuid-Afrika in het doel te staan,

delen, denk ik, hij wil vast gaan lunchen in de Espada

breekt de depressie begin augustus 2009 in heviger

of Heimweh, zoals altijd. ‘Ik bel je vanavond terug,

mate dan ooit uit.

Ronnie, oké?’ zegt hij, en ik herinner me niet meer

Welke kracht moet deze ziekte niet hebben als die

hoe hij afbreekt.

iemand als hij tot de bedrieglijke conclusie verleidt

’s Avonds bellen dan alleen een heleboel andere

dat de dood een oplossing is? In wat voor duisternis

mensen mij op.

moet hij zich bevonden hebben als een meelevend

[…]

ontwerp Mijke Wondergem (bno), Baarn fotografie Bettina Fürst-Fastré

Robert Enke Een al te kort leven Ronald Reng

Picture Alliance/dpa Ulrich zur Nieden Kai Stuht/Periscope

Het boek dat Robert Enke zelf had willen schrijven

mens als hij niet meer inziet hoeveel leed hij anderen met zijn dood berokkent, degenen van wie hij houdt

De feiten staan regelmatig in de krant: elk jaar sterven

net zozeer als de treinmachinist voor wiens trein hij

er meer mensen door zelfmoord als gevolg van een

op die novemberavond gaat staan?

depressie dan door auto-ongelukken. Maar meer

Hoe leef je met depressies of ook maar met het

dan een globaal idee dat voor sommige mensen hun

vermoeden dat ze elk moment weer terug kunnen

ellende te moeilijk te verdragen is, geven ons deze

komen? Met de angst voor de angst?

cijfers niet. En wanneer de krantenkoppen vetter

De antwoorden wilde Robert Enke graag zelf geven.

waren omdat beroemdheden als Marilyn Monroe of

Hij wilde dit boek schrijven, niet ik.

de auteur Ernest Hemingway zich van het leven beroofden, dan leek dit – ook al zei men het niet hardop

510186 U0C Folder Enke.indd 1

uit: Ronald Reng, Robert Enke. Een al te kort leven

22-02-11 16:42


Het gevecht van Duitslands nummer 1 tegen zijn dodelijke depressie

promotie

Herengracht 370-372 1016 c h Amsterdam t 020 524 75 00

· Voorpublicatie in Hard Gras · Samenwerking met Voetbal International

Op dinsdag 10 november 2009 roept hij ‘Hallo, Ela!’

Uitgeverij De Arbeiderspers

– ergens toch aan een zekere logica te gehoorzamen:

f 020 622 49 37 info@arbeiderspers.nl Postrekening 23 15 732

uit de keuken wanneer de huishoudster om negen uur

van kunstenaars kun je zoiets verwachten. Want

· Auteursbezoek en interviews

bij hen arriveert. Hij geeft zijn tweede dochter Leila,

is het niet zo dat melancholie, een duistere kant,

· Optreden tijdens Manuscripta

die tien maanden is, een kus op het voorhoofd en zegt

onvermijdelijk bij kunst hoort?

Teresa goedendag. Op het magneetbord in de keuken

Robert Enke was echter Duitslands nummer één.

heeft hij met viltstift genoteerd wat hem allemaal nog

De doelman is de rots in de branding, rustig en

te doen staat, vier kaarten voor de wedstrijd tegen

koel in de meest verhitte situaties, hij kan stress en

Bayern. Dan gaat hij de deur uit. Hij heeft tweemaal

angsten op de extreemste momenten onder controle

individuele training, een ’s morgens met de fitness-

houden. Professionals zoals hij leven ons elk weekend

trainer, een ’s middags met de keeperstrainer van

weer de droom voor dat alles maakbaar is, en Robert

Hannover 96, tegen zessen zal hij weer thuis zijn,

Enke gaf het publiek meer dan de meeste voetballers

Zie voor meer informatie

zoals altijd. Dat heeft hij Teresa gezegd.

de illusie dat elke hindernis te nemen is: op zijn ne-

www.arbeiderspers.nl

Maar er is geen training op deze dinsdag afgesproken.

genentwintigste nog vond hij de weg naar het doel van

Ik bereik hem even na halfeen op zijn mobiel in de

het nationale elftal, nadat hij na een eerste depressie

auto. Ik moet hem twee verzoeken overbrengen, een

vier jaar eerder al werkloos was geweest en daarna in

bevriende Engelse journalist wil hem interviewen,

de Tweede Bundesliga was gestrand; het lukte hem

de Duitse Olympische Sportbibliotheek zou hem

en Teresa na Lara’s dood in 2006 een leven parallel

graag als gastspreker hebben voor hun jaarvergade-

aan de pijn te vinden. En op een moment waarop hij

ring in januari; man, nu ben ik al je secretaris, die je

volgens onze uiterlijke maatstaven toch het geluk

de aanvragen overbrengt, wil ik gekscherend zeggen.

eindelijk weer ontdekt had, toen hij een gezin met

Maar hij is kort aangebonden aan de telefoon; natuur-

een dochter had en het vooruitzicht had bij het wereld-

lijk, hij zit in de auto tussen twee trainingsonder-

kampioenschap in Zuid-Afrika in het doel te staan,

delen, denk ik, hij wil vast gaan lunchen in de Espada

breekt de depressie begin augustus 2009 in heviger

of Heimweh, zoals altijd. ‘Ik bel je vanavond terug,

mate dan ooit uit.

Ronnie, oké?’ zegt hij, en ik herinner me niet meer

Welke kracht moet deze ziekte niet hebben als die

hoe hij afbreekt.

iemand als hij tot de bedrieglijke conclusie verleidt

’s Avonds bellen dan alleen een heleboel andere

dat de dood een oplossing is? In wat voor duisternis

mensen mij op.

moet hij zich bevonden hebben als een meelevend

[…]

ontwerp Mijke Wondergem (bno), Baarn fotografie Bettina Fürst-Fastré

Robert Enke Een al te kort leven Ronald Reng

Picture Alliance/dpa Ulrich zur Nieden Kai Stuht/Periscope

Het boek dat Robert Enke zelf had willen schrijven

mens als hij niet meer inziet hoeveel leed hij anderen met zijn dood berokkent, degenen van wie hij houdt

De feiten staan regelmatig in de krant: elk jaar sterven

net zozeer als de treinmachinist voor wiens trein hij

er meer mensen door zelfmoord als gevolg van een

op die novemberavond gaat staan?

depressie dan door auto-ongelukken. Maar meer

Hoe leef je met depressies of ook maar met het

dan een globaal idee dat voor sommige mensen hun

vermoeden dat ze elk moment weer terug kunnen

ellende te moeilijk te verdragen is, geven ons deze

komen? Met de angst voor de angst?

cijfers niet. En wanneer de krantenkoppen vetter

De antwoorden wilde Robert Enke graag zelf geven.

waren omdat beroemdheden als Marilyn Monroe of

Hij wilde dit boek schrijven, niet ik.

de auteur Ernest Hemingway zich van het leven beroofden, dan leek dit – ook al zei men het niet hardop

510186 U0C Folder Enke.indd 1

uit: Ronald Reng, Robert Enke. Een al te kort leven

22-02-11 16:42

Ronald Reng - 'Robert Enke. Een al te kort leven'  

Het boek dat Robert Enke zelf had willen schrijven.

Ronald Reng - 'Robert Enke. Een al te kort leven'  

Het boek dat Robert Enke zelf had willen schrijven.

Advertisement