Page 1

Omslag-Handlijnkunde-integral 27-09-2013 11:41 Pagina 1

S TA N DA A R D W ER K

UNIVERSELE HANDLEESKUNDE

Magda van Dijk-Rijneke wordt gezien als de expert op het gebied van de Handleeskunde. In 1990 richtte ze haar School der Universele Handleeskunde op. Ook heeft ze een eigen praktijk. Diverse artikelen en boeken van haar hand zijn inmiddels gepubliceerd.

HAND LEES KUNDE

MAGDA VAN DIJK-RIJNEKE

Het standaardwerk Universele Handleeskunde biedt ieder die geïnteresseerd is in deze materie een uitstekende opstap. Mensen die niet alleen geïnteresseerd maar ook ervaren zijn, zullen nooit eerder een boek gevonden hebben waarin alle kennis en vaardigheden zo helder en compleet beschreven zijn. Deze uitgave is door zijn toegankelijkheid en zijn volledigheid uniek in Nederland.

STANDAARDWERK UNIVERSELE

Handleeskunde behoort tot een van de oudste en meest verfijnde vormen van karakteranalyse. De handen zijn als een spiegel en openbaren een beeld van iemands karakter en talenten, niet alleen door de specifieke lijnen en patronen, maar ook door de kenmerkende vorm. Dat kan heel prettig zijn, maar ook confronterend. Dit boek leert de lezer de handen te lezen als een dagboek van het eigen leven. Handen vertellen onder andere: • Wie je bent, hoe je denkt en hoe je voelt • Of je rustig, nerveus, open of gesloten bent • Hoe het leven verlopen is • Hoe je karakter en talenten zich ontwikkelen en hoe je je capaciteiten kunt ontdekken en aanwenden • Welke verborgen verlangens je hebt • Waar je beperkingen liggen en waarom bepaalde zaken gaan zoals ze gaan • Hoe je je bestemming kunt vervullen.

HANDLEESKUNDE

LEER DE FASCINERENDE GEHEIMEN VAN DE HAND KENNEN

UNIVERSELE

I S B N 978-90-389-2255-3

9

789038 922553

ELMAR

MAGDA VAN DIJK-RIJNEKE


Opmaak-Handlijnkunde-V2 06-06-2013 14:44 Pagina 5

Inhoud Voorwoord Woord van dank

9 10

Introductie Universele handleeskunde Wetenschap en methodieken De hand, het beeldscherm van de hersenen Geschiedenis

11 11 11

DEEL 1 – CHIRONOMIE

19

Inleiding Vorm van de hand Handpalm Bergen Vingers Duim Linker- en rechterhand Kan de vorm van de handen veranderen?

21 21 21 22 22 22 23

Addendum – De hand en mythologische archetypen

49 49 50 51 52

1.5

BERGEN Consistentie Kwaliteit en kwantiteit

53 54 54

1.6

VINGERBERGEN Jupiterberg Saturnusberg Apolloberg Mercuriusberg

56 56 58 59 60

1.7

DUIMBERGEN Radiale Marsberg Venusberg Vulcanusberg Ceresberg Aardeberg

62 62 65 67 68 70

1.8

PALMBERGEN EN VELDEN Ulnaire Marsberg Maanberg Plutoberg Proserpinaberg Marsveld Uranusveld Neptunusberg Percussie

73 73 75 77 79 80 81 81 82

1.9

URANUSBERGEN Fysieke Uranusberg Mentale Uranusberg Emotionele Uranusberg

84 85 85 86

1.10 VINGERS Basiseigenschappen Vingerinplant en vingerboog Vingerlengte Vervormde vingers Vingerdikte

88 88 90 92 92 94

25

26

VORM VAN DE HAND Classificatie Grote of kleine handen Breedte van de hand Vorm van de handpalm Lengte van de vingers Gladde of knokige vingers Psychologische classificatie

33 33 34 35 35 37 38 40

1.2

STRUCTUUR EN KLIMAAT Textuur Consistentie Temperatuur en vochtigheid van de hand

41 41 42

LEEFKLIMAAT Kleur van de hand Palmholte Soepelheid van de vingers

45 45 45 46

INHOUD

ZONES VAN DE HAND Verticale zones Horizontale zones Evenwichtszones Spirituele zones

12 14

1.1

1.3

1.4

43

5


Opmaak-Handlijnkunde-V2 06-06-2013 14:44 Pagina 6

Vingerspreiding Ruimte tussen de vingerinplantingen Kiertjes tussen vingers

95 97 98

1.11 VINGERTOPPEN Vorm Druppels

99 99 102

1.12 INDIVIDUELE VINGERS Jupitervinger Saturnusvinger Apollovinger Mercuriusvinger

103 103 107 109 111

1.13 VINGERKOOTJES Vingerzones Individuele kootjes Lange of korte kootjes Contour vingerkootjes Bijzondere typen Kenmerken

120 120 121 122 124 125 125

1.14 VINGERLIJNEN Ideelijntjes Blokkadelijntjes Omgang met mensen

127 127 132 134

1.15 INLEIDING DUIMLEESKUNDE De duim is de heerser van de hand Bewuste en onbewuste wilskracht Linker- en rechterduim Het in kaart brengen van de duim

135 135 135 136 137

1.16 DUIMLEESKUNDE (1) Duiminplant Duimhoek Gedraaide duimen Stand van de duim

139 139 140 141 142

1.17 DUIMLEESKUNDE (2) Lengte van de duim Lengte duimkootjes Breedte van de duim

144 144 146 147

1.18 DUIMLEESKUNDE (3) – DUIMTOPPEN Vorm Flexibiliteit Platte of bolle duimtop

149 149 152 154

6

1.19 DUIMLEESKUNDE (4) – CONTOUR VAN DE DUIM

Gladde of knokige duimen Basishoeken Dikte van de duim DEEL 2 – DERMATOGLYFIE

156 156 158 159 161

Inleiding Dermatoglyfen Huidpatronen

163 163 164

2.1

DELTA’S EN JUPITERSTROOM Delta’s Ligging van de Delta’s Jupiterstroom

170 170 170 173

2.2

VINGERPATRONEN Jupitervinger Saturnusvinger Apollovinger Mercuriusvinger

175 176 177 178 179

2.3

PALMPATRONEN Vingerbergen Duimbergen Palmbergen

182 183 187 190

DEEL 3 – CHIROMANCIE

197

3

INLEIDING Wat is chiromancie? Persoonlijke routekaart en dagboek Basiseigenschappen van de lijnen Lijnarme of lijnrijke handen Tijdsberekening

198 198 198 200 201 203

3.0

KWALITEIT VAN DE LIJNEN Lijnsoorten Configuraties

205 205 206

3.1

LEVENSLIJN – LEVENSKRACHT

211

3.2

HOOFDLIJN – MENTALE KRACHT

225

3.3

HARTLIJN – EMOTIONELE KRACHT

243

3.4

SATURNUSLIJN – DAADKRACHT

269

STANDAARDWERK UNIVERSELE HANDLEESKUNDE


Opmaak-Handlijnkunde-V2 06-06-2013 14:44 Pagina 7

3.5

APOLLOLIJN – CREATIEVE KRACHT

284

3.6

MERCURIUSLIJN & HEPATICALIJN

292

3.7

SIMIAANLIJN

301

3.8

VENUSGORDEL

309

3.9

ZONE VAN HET INNERLIJKE ZELF

315

3.10 LIJNEN OP DUIMBERGEN Marslijn Tweede Levenslijn Angstlijn Familiering Loyaliteitslijn Graankorrel

320 320 321 321 322 323 323

3.11 INVLOEDSLIJNTJES OP DUIMBERGEN Invloedslijnen Ervaringslijnen Zorgenlijntjes Weerstandslijntjes Traliewerk

325 325 327 329 329 330

3.12 LIJNEN IN DE PASSIEVE ZONE Uranusboog Excesboog Spirituele lijnen Reis- of droomlijntjes Icaruslijn Spanningslijntjes Oppositielijntjes Mars-Supportlijn Frustratielijn Stimulatielijn Isislijn

331 331 334 334 335 337 338 339 339 340 340 341

3.13 LIJNEN IN DE EVENWICHTSZONES Aspiratielijntjes Jupiterlijn Milieulijn Godsoog Venusboog Neptunusboog Neptunuslijn St.Jozefkruis St. Andreaskruis

342 342 342 343 343 344 344 345 345 345

INHOUD

‘M’ onderaan de palm

345

3.14 LIJNEN IN DE EMOTIONELE ZONE Inspiratielijn Relatielijnen Verbondenheidslijntjes Toewijdingslijntjes Healinglijntjes Ringen onder de vingers Spirituele configuraties in de Emotionele zone

346 346 348 350 351 352 354

3.15 CONFIGURATIES OP BERGEN EN VINGERS

358

3.16 OVERZICHT VAN DE LIJNEN

369

DEEL 4 – HET ANALYSEREN VAN DE HAND

377

357

4.1

HET ANALYSEREN VAN DE HANDEN Verantwoordelijkheid Het analyseren van de handen Een systeem Een voorbeeldrapport De hoofdstukken

378 378 378 379 380 381

4.2

HET MAKEN VAN EEN HANDAFDRUK

385

DEEL 5 – WAT NOG MEER OVER HANDEN?

387

5.1

SYMBOLIEKEN VAN DE HAND

388

5.2

VOLKSVERLAKKERIJ

390

5.3

HANDEN IN HET DAGELIJKSE LEVEN

391

5.4

AURA´S, CHAKRA’S EN HANDEN

394

Index Over de auteur

397 405

7


Opmaak-Handlijnkunde-V2 06-06-2013 14:44 Pagina 19

Deel 1

Chironomie

DEEL 1 – CHIRONOMIE

19


Opmaak-Handlijnkunde-V2 06-06-2013 14:45 Pagina 20

Werk uit het boek Instructions pour Apprendre les Sciences de Chiromancie et Physiognomie van Jean Berlots (1647).

20

STANDAARDWERK UNIVERSELE HANDLEESKUNDE


Opmaak-Handlijnkunde-V2 06-06-2013 14:45 Pagina 21

Inleiding Chironomie is de belangrijkste deelwetenschap van de Chirologie en omvat de bestudering van de vorm van de hand en andere kenmerken ervan. Het is de basis voor een handanalyse waarbij de rest van de hand, ter ondersteuning daarvan, meer gedetailleerde informatie geeft. Dit deel van de handleeskunde omvat het bestuderen van de aspecten van de hand zoals de vorm ervan, de bergen en vlaktes van de palm, en de lengte en vorm van de vingers en de kootjes. Ook worden de structuur, kleur en conditie van de huid bestudeerd en de buigzaamheid van de vingers. VORM VAN DE HAND Fundamentele karaktereigenschappen, mentaliteit en emoties. Er bestaan grote, kleine, smalle, brede, rechthoekige en ovale handen. De vorm van de hand, die meestal erfelijk is, geeft een goed beeld van het basiskarakter en de drie universele elementen ervan, te weten voelen, willen en denken. HANDPALM – materiële zaken Scheppend vermogen, motivatie, instincten, reflexen, overlevingsdrang, moed, durf, intuïtie en verlangens. Symbolisch gezien zetelen in je palm je onbewuste basisvermogens en energieën ofwel je materiële zaken. Je bent je hier niet altijd van bewust hoewel ze wel gedragsbepalend zijn. De handpalm laat zien hoe je in principe bent en ook wat je innerlijke doel is. De palm laat ook zien welke eigenschappen je hebt en met hoeveel inzet je ze gebruikt. • De basis van de handpalm vertegenwoordigt je fundamenten en je psychische grondslag. Ook laat deze de verbinding met het collectieve onbewuste zien, die je overgeërfd hebt, de ‘oerervaring’ van de mensheid. Dit gebied vertegenwoordigt je intuïtie, je overlevingsdrang, je gewoontes, je gedrag en je onbewuste drijfveren. • Het middelste stuk van de handpalm geeft aan hoe je de bovenstaande onbewuste drijfveren met het verstandelijke combineert zodat ze praktisch gebruikt kunnen worden. • Het bovenste gedeelte van de palm en de vingers laten zien hoe je deze praktische vermogens bewust gebruikt. Dit is de energie die we nodig hebben om normaal, dag in dag uit, te kunnen functioneren. Er bestaan diverse typen palmen, zoals vierkante, ronde, conische of spatelvormige.

CHIRONOMIE – INLEIDING

21


Opmaak-Handlijnkunde-V2 06-06-2013 14:45 Pagina 22

BERGEN – gewoontes Kwantiteit en kwaliteit van eigenschappen, gewoontes, gedrag, drijfveren en gezond verstand. Op de palm bevinden zich de bergen, die op kussentjes lijken, en die je gevoelens, gedachten en ideeën weergeven. Elke berg heeft een mythologische naam en wordt, door de specifieke eigenschappen en vermogens die deze zichtbaar maakt, met het overeenkomstige archetype geassocieerd. (Zie verder het addendum bij dit hoofdstuk.) De hoogte van een berg laat zien hoe intensief je de eigenschappen ervan gebruikt. Lopen of liggen er lijnen naar of op die berg dan wijst dat op een verhoging van de kwaliteit of vergroting van de intensiteit van die ‘bergeigenschappen’. Zijn de bergen plat of zonder lijnen dan duidt dit erop dat die eigenschappen verzwakt zijn. VINGERS – geestelijke zaken Uiting van gevoel, talenten, ambities en inspiratie, scheppingsdrang en spiritualiteit. Vingers vertellen op welke manier je de eigenschappen en vermogens, die in de palm te zien zijn, toepast. Elke vinger staat daarbij voor een specifieke eigenschap. Vingers kunnen veranderen, krom gaan staan, om hun as draaien of zelfs groeien. Dit heeft geen medische oorzaak maar is een zichtbare indicatie van de manier waarop jij je vermogens gebruikt. Ten opzichte van de palm kunnen de vingers lang of kort zijn, knokkelig of glad. De kootjes van de vingers maken aspecten zichtbaar zoals geestelijke instelling, praktische vermogens en materiële behoeften.

DUIM Wilskracht, motivatie, kunde, discipline, logica, opvatting, instelling en flexibiliteit. De duim staat tegenover je handpalm en kan gezien worden als de heerser van de hand en daarmee over al je vermogens. Hij vertegenwoordigt je ziel ofwel de innerlijke mens. Je kunt hieraan zien in hoeverre je gemotiveerd bent om de drie universele elementen voelen, willen, en denken toe te passen. De duim is de expressie van je persoonlijkheid en laat de manier zien waarop je het leven tegemoet treedt. Hij toont hoeveel individuele levenskracht je hebt. Deze vermogens vertegenwoordigen innerlijke drijfkrachten die met invloed en macht te maken hebben. Alle gedragingen en emoties zijn hierop gebaseerd. Zonder deze vermogens zul je, hoe briljant, getalenteerd of geleerd je ook bent, niet in staat zijn iets te bereiken. Vanuit deze innerlijke drang, bezieling of motivatie word je geleid en tot daden aangezet.

22

STANDAARDWERK UNIVERSELE HANDLEESKUNDE


Opmaak-Handlijnkunde-V2 06-06-2013 14:45 Pagina 23

LINKER- EN RECHTERHAND Actieve en passieve hand. In de moderne handleeskunde wordt er van uitgegaan dat beide handen informatie laten zien over de verschillende aspecten van ons karakter. Daarbij is het van belang om te weten of je links- of rechtshandig bent, ofwel van welke hand de eigenschappen dominant zijn. De meesten van ons zijn rechtshandig wat betekent dat de linker hersenhelft dominant is. In dit geval wordt de rechterhand de actieve hand en de linkerhand de passieve hand genoemd. Geen van beide handen kan echter volledig dominant zijn. Voor linkshandige mensen, ongeveer 13% van de bevolking, zijn de functies van de rechter hersenhelft dominant en wordt in dat geval de linkerhand de actieve hand genoemd en de rechterhand de passieve hand. Waarom iemand linkshandig is, blijft een mysterie ook al bestaan daarover vele theorieĂŤn. Er wordt wel gezegd dat een rechtshandige logischer en analytischer is ingesteld terwijl een linkshandige creatiever en emotioneler zou zijn. Dit is echter zeer generaliserend.

CHIRONOMIE – INLEIDING

23


Opmaak-Handlijnkunde-V2 06-06-2013 14:45 Pagina 24

De relatie van de handen met de hersenen Neurologen hebben aangetoond dat de linker hersenhelft de rechterkant van het lichaam bestuurt en de rechter hersenhelft de linkerkant. Dit komt doordat de zenuwbanen, die de hersenen met de rest van het lichaam verbinden vlak nadat zij de hersenen verlaten, elkaar kruisen. Tot voor kort dacht men dat de hersenhelften los van elkaar functioneerden maar ze zijn echter verbonden door een dwarsverbinding, het corpus callosum genaamd, waarlangs gegevens van beide hersenhelften worden uitgewisseld. De linker hersenhelft staat voor communicatie en logica. Deze controleert het spreken, luisteren, lezen en schrijven. Deze helft wordt vooral gebruikt voor rekenen, logisch nadenken, organiseren, ordenen en andere ‘intellectuele’ bezigheden. Dit is ook karakteristiek voor de rechterhand. De rechter hersenhelft heeft betrekking op emotie en creativiteit. Dit omvat non-verbale communicatie, herinneringen, intuïtie, verbeelding, fantasie, kunst, kleur, vorm en muziek. Ook geeft de rechter hersenhelft inzicht in het grote geheel en wordt gebruikt om vormen te herinneren, maar de namen die erbij horen onthoud je in de linker helft. Dit heeft met de eigenschappen van de linkerhand te maken. Geen van beide handen kan volledig dominant zijn omdat nu eenmaal beide hersenhelften gebruikt worden en zo ook de handen.

Als je beide handen bijna even goed kunt gebruiken dan ben je een ambidexter. Je kunt dan alles wat zich links en rechts in je hoofd afspeelt makkelijk combineren. Echter de hand waarmee je schrijft wordt dan als de actieve hand gezien. Als je niet weet of je rechts- of linkshandig bent kun je een paar foefjes gebruiken om er achter te komen welke hand toch dominanter is. Bijvoorbeeld, met welke hand scheur je een papiertje door? Of met welke hand kam je je haar?

Linkerhand – onbewuste zelf (subjectief) De linkerhand weerspiegelt het onbewuste, je gevoelswereld en emotionele ervaringen. Hij vertelt over je innerlijke of persoonlijke leven alsook je natuurlijke aanleg en kwaliteiten. Daartoe behoren ook je geërfde eigenschappen, aangeboren gezondheid, gedrag, instinctieve reacties, opvattingen, talenten, emoties, herinneringen uit je kinderjaren en je potentiële vermogens. Deze hand laat je werkelijke aard zien, of wel ‘je ziel’, die je in het dagelijkse leven niet altijd zult tonen. Als je je verder gaat ontwikkelen zal dit ook in deze hand te zien zijn. ☛ Ben je linkshandig dan is je linkerhand de actieve hand en toon je bovenstaande eigenschappen ook in je dagelijkse leven. Linkshandigheid werd vroeger als inferieur beschouwd. Ook werd de linkerhand in vele culturen gezien als iets sinisters of duivels en met kwaad en ongeluk geassocieerd. Echter het woord sinister betekent in het Latijn gewoon links. In diverse godsdiensten werd en/of wordt de linkerhand met zwak en bedrog geassocieerd en de rechterhand met het goede.

Rechterhand – bewuste zelf (objectief) De rechterhand (meestal de actieve hand) weerspiegelt het bewuste, je mentaliteit. Hij vertelt hoe je je in het dagelijkse leven manifesteert, redeneert en hoe jij op gebeurtenissen om je heen reageert. Daartoe behoren je aangeboren kwaliteiten, logica, ratio en zelfontwikkeling. Deze hand symboliseert de doelen die jij wilt bereiken, je bestemming. Hij laat ook zien op welke manier jij je talenten en gedragspatronen verbeterd of ontwikkeld hebt waardoor je je doelen kunt realiseren. Je rechterhand geeft ook informatie over je gezondheid en je levensloop. ☛ Ben je linkshandig dan is je rechterhand de passieve hand en gebruik je bovenstaande eigenschappen ook in je persoonlijke leven.

24

STANDAARDWERK UNIVERSELE HANDLEESKUNDE


Opmaak-Handlijnkunde-V2 06-06-2013 14:45 Pagina 25

Verschillen tussen de linker- en rechterhand Het kan voorkomen dat je in beide handen grote verschillen ziet. Dit kan betekenen dat een emotionele eigenschap ingrijpend veranderd is of dat je je hebt geconformeerd aan een bepaalde, dagelijkse situatie. Ook kan het voorkomen dat je linkerhand een talent laat zien dat niet in je rechterhand voorkomt. Dit kan betekenen dat je er of nog niet klaar voor bent om dit talent te gebruiken of dat je je er nog niet van bewust bent. Ook kunnen verschillen erop duiden dat het uiterlijk lijkt dat het goed met je gaat maar in werkelijkheid, innerlijk – psychisch – ziek of zwak bent. Wanneer er weinig verschil tussen beide handen is heb je een evenwichtig en harmonisch karakter en ben je ook innerlijk goed in balans. Je bent gewoon jezelf en behandelt iedereen gelijkwaardig. Je zult niet echt grote veranderingen in je leven nastreven. Ik kwam eens bij iemand op bezoek die een poging tot zelfdoding had gedaan. Na een periode van psychiatrische behandeling was ze ogenschijnlijk weer helemaal ‘de oude’.Toen ik echter haar handen analyseerde concludeerde ik dat de rechterhand er sterk en gezond uitzag en stevig aanvoelde waaruit men de gevolgtrekking zou kunnen maken dat het inderdaad goed met haar ging.Toen ik echter de linkerhand bekeek en voelde wist ik dat het nog helemaal niet goed ging omdat deze hand er zwak uitzag en ook zeer week aanvoelde. Dit zei mij dat ze nog niet beter was want innerlijk en emotioneel had ze nog niet de kracht om het leven aan te kunnen. Ze maakte een montere indruk maar dat was toneel! Ik waarschuwde haar familie om goed op haar te letten maar deze werd toch door haar om de tuin geleid…

KAN DE VORM VAN DE HANDEN VERANDEREN? De vorm van de hand vertelt iets over je fundamentele karakter. Deze vorm is meestal erfelijk en hoewel er veranderingen kunnen optreden zal deze, vooral die van de linkerhand, tijdens iemands leven niet echt veranderen. Is echter je karakter op emotioneel gebied onderhevig aan zeer grote veranderingen dan zal de vorm van de rechterhand langzaam maar geleidelijk veranderen met twee verschillende handvormen tot gevolg. Echter de handen kunnen alleen veranderen indien de innerlijke drijfveren (je ziel) en die van de bewuste wilskracht gelijk zijn. Dit is een zeer langdurig proces en zal pas op latere leeftijd zichtbaar worden. ☛ De vingers en de bergen op het bovenste deel van de handpalm zullen eerder veranderen dan de rest.

CHIRONOMIE – INLEIDING

25


Opmaak-Handlijnkunde-V2 06-06-2013 14:45 Pagina 26

ADDENDUM De hand en mythologische archetypen In de oude handleeskunde, zoals deze destijds door de Assyriërs, Chaldeeën en Babyloniërs werd uitgeoefend, ging men ervan uit dat de goden het lot van de mensen bestuurden. En ook dat deze goden dat lot in de handen van die mensen hadden geschreven. In de oudheid onderscheidde men al verschillende typen mensen of archetypen, die elk naar één van de goden genoemd werden overeenkomstig de karaktereigenschappen ervan. In oude culturen, waar veel aandacht geschonken werd aan intuïtieve ervaringen, werden deze archetypen feilloos aangevoeld. In de oude handleeskunde werden de verschillende delen van de handpalm en ook de vingers aanvankelijk naar Griekse goden genoemd. Toen de handleeskunde de weg naar Rome vond werden deze Griekse namen veranderd in die van Romeinse goden en godinnen. In de moderne handleeskunde worden de namen van Romeinse goden nog steeds gebruikt. Deze symboliseren daarbij een archetype of karaktereigenschap waarbij iedere berg of vinger met die naam de overeenkomstige karaktereigenschap weergeeft. In de vorige eeuw zijn er in de handleeskunde nog nieuwe bergen toegevoegd die de namen gekregen hebben van de goden Uranus, Neptunus en Pluto. Recent zijn de Proserpinaberg en de Ceresberg hieraan toegevoegd die in het onderbewuste gedeelte van de hand liggen. Zolang de mensheid bestaat, bestaan er verhalen waarin volken vormgeven aan hun opvattingen over de godenwereld, over het ontstaan van de aarde en de mensheid, en over andere ingrijpende gebeurtenissen in de oertijd. Archeologische vondsten bieden ons de mogelijkheid meer te weten te komen over de oeroude geloofsvormen en mythen van onze voorvaderen. Deze ‘oerbelevingswereld’ met haar zinnebeelden, rituelen en symbolische voorstellingen is ook nu nog bij primitieve volkeren te vinden. Deze belevingswerelden of beelden, die voor iedereen dezelfde betekenis hebben, zijn psychische verworvenheden die de geschiedenis van de mensheid sinds de oertijd weerspiegelen. Deze werden vroeger gepersonifieerd of vermenselijkt tot goden met een typische eigen persoonlijkheid. In de moderne wereld was Carl Jung de eerste psychiater die daar aandacht aan besteedde. Hij gebruikte de term ‘collectief onderbewustzijn’ en noemde de beelden die erin besloten lagen ‘archetypen’. In onze eeuw is het vooral de onderzoeker Mircea Eliade geweest die het verband tussen archetypen en archeologische vondsten, primitieve volkeren en mythen wist te leggen. Het belang van zijn werk is dat we niet alleen de oerhistorie leerden kennen maar ook dat we deze gevoelsmatig vanuit onze eigen psyche kunnen begrijpen en daarmee ook onze diepste drijfveren. Elke Romeinse god cq archetype stelt een essentiële beleving voor die we in ons dagelijks leven kunnen herkennen. De betekenis van de vingers en de bergen in de handleeskunde worden voor een deel bepaald door deze archetypen en daarom hebben ze in de handleeskunde de overeenkomstige mythologische namen gekregen. Tegenwoordig spreken we liever van een soort energie dan van een archetype.Wanneer iemand een sterke Jupiter-energie vertoont zullen de kenmerken ook duidelijk in de hand aanwezig zijn.

26

STANDAARDWERK UNIVERSELE HANDLEESKUNDE


Opmaak-Handlijnkunde-V2 06-06-2013 14:45 Pagina 27

ARCHETYPEN Jupiter De titel van de god Jupiter (Grieks: Zeus) is Optimus Maximus of wel zeer goede, zeer machtige. Hij is de oppergod die de heerschappij over het heelal heeft en de wetten uitvaardigt. Jupiter, de jongste zoon van Saturnus en Rhea, is de enige die overblijft nadat Saturnus zijn eerste vijf kinderen verslonden heeft. Later onttroont Jupiter zijn vader Saturnus en trouwt hij met zijn zus Hera. De Jupiterberg geeft aan hoeveel leidinggevende en bestuurlijke capaciteiten wij tot onze beschikking hebben, en ook hoeveel zelfvertrouwen, ambitie, idealen en religieuze bezieling. De Jupitervinger (wijsvinger) vertelt op welke manier wij deze gebruiken. Een opgeheven wijsvinger betekent dat diegene de ander wil overtuigen of domineren.

Saturnus Saturnus (Grieks: Kronos) is de god van de tijd en de oordelaar. Hij is de jongste zoon van Uranus, de god van de hemel, en Tellus (Grieks: Gaia), de godin van de aarde, en de vader van Jupiter. Saturnus is getrouwd met zijn zuster Rhea en samen onttronen zij hun vader Uranus. Saturnus wordt op zijn beurt onttroond door zijn zoon Jupiter, de enige van zijn kinderen die door een list van Tellus (Gaia) in leven is gebleven. De Saturnusberg is een vlakte die zelfbespiegeling, ernst, verantwoordelijkheid, plichtsbesef en ijver symboliseert. De Saturnusvinger, of wel de middelvinger, laat zien hoe wij dit uiten.

Apollo Apollo (Grieks: Apolloon, de zonnegod) is de god van macht, zelfontplooiing, creativiteit, het goede en het schone. Apollo is een zoon van Jupiter en Latona (Grieks: Zeus en Leto) en personifieert de harmonische rust, het handhaven van recht en orde. Hij is tevens de god van de wijsheid, het licht, de muziek en de poëzie. De Apolloberg vertegenwoordigt gevoel voor schoonheid, creativiteit, levenslust, levensstijl, gedrag en ‘het zelf ’. De Apollovinger, de ringvinger, vertelt op welke manier wij dit uiten of gebruiken. In oude medische geschriften adviseerde men om een medicijn met de ringvinger te mengen omdat men meende dat deze vinger direct met het hart verbonden was.

CHIRONOMIE – ADDENDUM ARCHETYPEN

27


Opmaak-Handlijnkunde-V2 06-06-2013 14:45 Pagina 28

Mercurius De god Mercurius is de boodschapper van de goden en ook de god van reizigers, kooplieden en de handel; kortom alles waarbij behendigheid en slimheid te pas komen. Mercurius is een zoon van Jupiter en de nimf Maia, hij is een mensvriendelijke god. [In de Griekse mythologie wordt hij Hermes genoemd en ook daarin is hij een snelle bode van de goden. Tevens begeleidt hij de schimmen van de overledenen naar de onderwereld] De Mercuriusberg heeft betrekking op communicatie, handel, letteren, wiskunde, geneeskunde, diplomatie, sociaalbewustzijn en relaties. De Mercuriusvinger, de pink, laat zien hoe wij dit toepassen. De pink werd door de Grieken de 'oorvinger' genoemd. Ze lieten hun pinknagel groeien om beter hun oren schoon te kunnen maken met de gedachte dat wanneer ze hun pink in het oor staken dit inspiratie gaf.

Venus Venus (Grieks: Aphrodite) is de godin van de lente, vruchtbaarheid, liefde en schoonheid. Zij is een dochter van Jupiter (Grieks: Zeus) en een halfzus van Pollux. Zij huwt met haar halfbroer Vulcanus (Grieks: Hephaistos) maar is tevens de geliefde van haar andere halfbroer Mars (Grieks: Ares) die weer een broer van Vulcanus is. Venus is niet alleen een godin van de liefde maar ook de godin van de doden, Venus Libitina genaamd. In de oudheid was het graf een vrouwelijk symbool en begraafplaatsen stonden onder haar bescherming. Deze fungeerden niet alleen als een rustplaats van de doden maar ook als ‘baarmoeder’ waaruit de doden hun wedergeboorte tegemoet zagen. Het Latijnse woord voor graf, tumulus, is dan ook het woord voor ‘zwangere buik’. Het Romeinse woord voor graf, columbaria (duiventil), brengt het graf in relatie met Venus Columba dat ‘Venus de duif’ betekent. De duif was de heilige vogel van Venus en duiven symboliseerden de zielen van de doden. De duif werd later het symbool voor de Heilige Geest en kreeg zo een belangrijke rol in het katholicisme. In de middeleeuwse volksverhalen keert het geloof aan Venus nog terug in de zogenaamde Venusberg, bergen waarin de zielen van de doden feestvierden.

De Venusberg is de muis van de hand, die omlijnd wordt door de Levenslijn, en is meestal de grootste berg van de palm. Hij geeft de mate van onze fysieke levenskracht aan, onze bewuste drijfveren en het vermogen om lief te hebben.

28

STANDAARDWERK UNIVERSELE HANDLEESKUNDE


Opmaak-Handlijnkunde-V2 06-06-2013 14:45 Pagina 29

Vulcanus Vulcanus is de god van het vuur en het smidswerk. Hij vervaardigde de wapens voor de goden. Hij was geen schoonheid en kon niet verhinderen dat zijn vrouw Venus (Grieks: Aphrodite) de minnares van zijn broer Mars (Grieks: Ares) werd. [In de Griekse mythologie is dit de god Hephaistos, die met Aphrodite is getrouwd, en is het een zoon van Zeus en Hera] De Vulcanusberg ligt vlak onder de duiminplant, tussen de Mars- en Venusberg, en wordt ook wel de tweede Zonneberg genoemd. Hij wordt gezien als de ‘startmotor’ van de duim en symboliseert het succes door doorzettingsvermogen en wilskracht. Deze berg is de schakel tussen de Venusberg (het streven naar iets), de Marsberg (doorzettingsvermogen) en de Duim (wilskracht). Mars Mars (Grieks: Ares) is de god van de oorlog en strijd. Hij is de zoon van Jupiter en Juno en de minnaar van Venus. De Marsbergen vertegenwoordigen de mate van fysieke en psychische moed, van kracht en doorzettingsvermogen, vastberadenheid, lef en hartstocht. Mars is de tegenpool van Venus en de Maan. De fysieke kracht van de Marsberg heeft grote invloed op de eigenschappen van de duim en de psychische kracht ervan op de Maanberg. Het Marsveld (campus of strijdveld) werd aan de god Mars gewijd en lag buiten de stadsmuren van Rome. Dit veld werd gebruikt voor exercities en door sportbeoefenaars. Het Marsveld vormt de schakel tussen de beide Marsbergen. Het veld begint onder de Hartlijn en eindigt iets onder de Hoofdlijn. Het laat de strijd zien tussen het bewuste en onbewuste ofwel de mate van geestelijke evenwicht. Ceres De Romeinse godin Ceres (Grieks: Demeter) is een dochter van Saturnus en Rhea. Haar broers zijn Neptunus, Pluto en Jupiter. Ze is ook de moeder van Proserpina die door Pluto naar de onderwereld werd ontvoerd. Ceres zocht tevergeefs naar haar dochter en in haar wanhoop verwaarloosde zij de aarde met dorre winters en hongersnood tot gevolg. Jupiter gaf Pluto het bevel om haar dochter Proserpina weer aan haar moeder terug te geven maar door een list wist hij het zo ver te krijgen dat ze om de 6 maanden naar hem terugkeerde. Elk jaar rouwt Ceres zes maanden om de afwezigheid van haar dochter en in die tijd laat zij de aarde afkoelen (herfst en winter). Elke keer als Proserpina terugkeert naar de aarde begint de lente. Deze cyclus is het ritme van de natuur en het diepere mysterie van dood en opstanding, de menselijke ziel en gedaanteverwisseling, en de transformationele reis van en naar de onderwereld. Ceres wordt gezien als een oermoeder, de archetypische moeder en godin van de vruchtbaarheid. Zij baart de wereld in zijn fysieke vorm, baart kinderen en zorgt voor voeding om te overleven. Als het moederarcheCHIRONOMIE – ADDENDUM ARCHETYPEN

29


Opmaak-Handlijnkunde-V2 06-06-2013 14:45 Pagina 30

type staat ze voor het principe van onvoorwaardelijke liefde en zorg bij zowel mannen als vrouwen. Ceres werd, vooral door vrouwen, in geheime rituelen geëerd. De Ceresberg ligt onder de Venusberg, op dezelfde hoogte als de Neptunusberg en Plutoberg, en is daarmee verbonden. Deze berg staat voor fysieke oerkrachten en instincten en onvoorwaardelijke liefde. De berg vertelt over eigenschappen zoals vitaliteit, creativiteit, gevoel voor zuiverheid, het scheppen maar evenzo verwoesting. Aarde De Aardeberg is genoemd naar de planeet aarde waarover Tellus (Grieks: Gaia), de godin van de aarde, heerste. [In de Griekse mythologie is Gaia ontstaan uit de Chaos, de ongeordende ruimte] Zij personifieert de ‘al-moeder’ uit wie alle leven ontspruit en tot wie, bij de dood, alle leven terugkeert. Tellus zelf brengt Uranus (Grieks: Ouranos) voort – de god van de hemel, de zee en de bergen – met wie zij huwt. De Aardeberg symboliseert het krachtcentrum van de duim waarin onze oerenergie is opgeslagen. Deze energie hebben we meegekregen in onze prenatale periode en omvat geërfde genetische eigenschappen. Deze berg maakt ook deel uit van de Venusberg, de energiebron van de duim.

Chaos is volgens de Griekse mythologie een onbegrensde, onmetelijke en vormloze ruimte, een gebied van niets en van diepe duisternis. Het is de oerbron waaruit al het bestaande is ontstaan en het bevat de vier bestaanselementen water, aarde, vuur en lucht. Daaruit verrees ondermeer Gaia of Tellus, de Moeder Aarde, de voortbrengster van alle leven.

Uranus Uranus (Grieks: Ouranos) is de god en personificatie van het heelal. Uranus is uit Tellus (Grieks: Gaia), godin van de aarde, voortgekomen en is tevens haar gemaal. Hun kinderen vormen een godengeslacht van reuzen, de Titanen, Cyclopen en de Hekatoncheiroi, met ondermeer hun jongste zoon Saturnus en dochter Rhea, die met elkaar trouwen. Uit angst zijn positie als heerser van de hemel te verliezen sluit Uranus zijn laatste twee reuzengeslachten op in de onderwereld. Daartoe aangezet door zijn moeder Gaia bevrijdt Saturnus hen, ontmant hij zijn vader Uranus en ontneemt hij hem zijn heerschappij. Het Uranusveld ligt onder het Marsveld en vormt de schakel tussen de Maanberg (het onbewuste) en de Venusberg (het bewuste). Dit veld verenigt de verbeeldingskracht met de levenskracht. Het is de brug tussen illusie en realiteit, tussen intuïtie en rede ofwel tussen ‘het weten’ en de werkelijkheid. Dit veld symboliseert bijzondere intuïtieve vermogens, inspiraties, revolutie, genialiteit en uitvindingen.

30

STANDAARDWERK UNIVERSELE HANDLEESKUNDE


Opmaak-Handlijnkunde-V2 06-06-2013 14:45 Pagina 31

De Uranusbergen, die aan de zijkant van de handpalm aan de ulnaire zijde op de percussie liggen, staan voor instinctieve gevoelens en voor de behoeftes en verlangens die we hebben. De bergen geven inzicht in de mate van toewijding, gehechtheid, gewoonte, gedrag, verlangens, afhankelijkheid, betrokkenheid en verslavingen zowel fysiek, mentaal als psychisch. Neptunus Neptunus (Grieks: Poseidon), de zeegod, beheerst de wateren. Hij is een zoon van Saturnus en Rhea en een broer van Jupiter. De Neptunusberg vormt de schakel tussen de Plutoberg (de intuïtieve bronnen) en de Ceresberg (de instinctieve bronnen) en vertegenwoordigt het collectieve onderbewustzijn. Deze berg staat voor innerlijke drang naar eenheid, begrip voor eigen gevoelens en voor die van een ander. Hij maakt het mogelijk fantasieën en ideeën te realiseren, uit te leggen en door te geven. Deze berg geeft de hang naar het mystieke aan maar evenzo de hang naar zelfvernietiging. Hij symboliseert ook bijzondere intuïtieve vermogens, zelfopoffering, loutering en bezinning maar evenzo ook verwardheid, illusies, doelloosheid, misleiding en verslaafdheid. Luna De maangodin Luna (Grieks: Selene, die later geïdentificeerd wordt met Diana). De Maanberg ligt tegenover de Venusberg en symboliseert de bron van onze passieve, receptieve en emotionele eigenschappen. Deze berg geeft de mate aan van onze psychische kracht. Hier bevinden zich onze onbewuste drijfveren, verbeeldingskracht, gevoeligheid, ontvankelijkheid en gevoel voor romantiek. Deze berg is de spiegel van je ziel. ❖

In veel mythologieën wordt de maan vereerd als de wijze of de grote tovenaar.

Pluto Pluto (Grieks: Hades) is de god van de onderwereld en een zoon van Saturnus en Rhea. Hij heerst niet alleen over het schimmenrijk maar ook over de rijkdommen in de aarde, de edelmetalen. Pluto heeft twee broers, Jupiter en Neptunus, en met z’n drieën hebben ze de macht over de wereld onder elkaar verdeeld. Jupiter koos voor de aarde en de hemel als zijn rijk, Neptunus werd de heerser van de zee en Pluto kreeg als koninkrijk de onderwereld. Pluto is ook de ontvoerder en later de man van Proserpina. De Plutoberg ligt onder de Maanberg en symboliseert dood, transformatie, mysteries en onze onbewuste innerlijke bronnen, zoals oerherinneringen. Deze berg vertelt over eigenschappen en belangstelling voor ontdekkingen, reizen, archeologie, filosofie, revolutionaire ideeën en uitvindingen maar evenzo over afhankelijkheid en onvoorspelbaarheid.

CHIRONOMIE – ADDENDUM ARCHETYPEN

31


Opmaak-Handlijnkunde-V2 06-06-2013 14:45 Pagina 32

Proserpina Proserpina (Grieks: Persephone) is de godin van de onderwereld en de dochter van Ceres (Grieks: Demeter/Gaia) en Jupiter. Proserpina werd vereerd als de godin van de voortplanting en de dood. Pluto werd verliefd op haar en ontvoerde haar naar de onderwereld. In haar verdriet verwaarloosde Ceres de aarde met dorre winters en hongersnood tot gevolg. Pluto kreeg van Jupiter het bevel om Proserpina weer aan haar moeder terug te geven maar hij wist haar zo ver te krijgen dat ze om de zes maanden naar hem terugkeerde. Elk jaar, als rouw om de afwezigheid van haar dochter, liet Ceres gedurende de aarde zes maanden afkoelen (herfst en winter) en elke keer als Proserpina terugkeert naar de aarde begint de lente. De Proserpinaberg ligt onder de Plutoberg en wordt geassocieerd met (re)incarnaties en onze oorsprong. Hij staat voor onze collectieve onderbewuste indrukken en drijfveren als ook onze hoogste innerlijke bronnen. Deze berg laat zien hoe je met de donkere kanten van je ziel omgaat alsook met de psychologische rijkdom van je innerlijke bronnen. Pollux Pollux is een zoon van de god Zeus en koningin Leda van Sparta en een halfzus van Venus. Leda, een sterveling, werd door Zeus in de gedaante van een zwaan verleid en zij kreeg de tweeling Pollux (vuistvechter, bokser) en Castor (paardenbedwinger, strijder). Zeus was echter alleen de vader van Pollux terwijl Castor een menselijke vader had, wat hem sterfelijk maakte. Samen vormen ze de Dioscuren, de zonen van Zeus. De broers waren helpers in nood en beschermers van de zeelieden alsook genezers. Tijdens een tocht met het doel om de dochters van koning Leucippos te schaken kwam Castor om het leven. Pollux was zo ongelukkig dat hij van Castor gescheiden was dat hij Zeus smeekte om weer samen te mogen zijn. Zeus verleende hem toen het voorrecht om nimmer meer van elkaar gescheiden te worden en sindsdien verbleven zij beurtelings een dag in de onderwereld en een dag op de Olympus, de hoogste berg in Griekenland en de woonplaats van Zeus. Zij worden vereenzelvigd met het sterrenbeeld Gemini. De duim wordt gezien als de heerser van de hand en aangeduid met de naam van de godenzoon Pollux. Pollux is afgeleid van het Latijnse werkwoord polleo, wat betekent: Krachtig, machtig en gedijt Voorspoed en overwinning Bevoegd en in staat. Pollux of de duim beheerst de gehele hand en symboliseert de uiterlijke expressie van onze individuele wilskracht. Hij laat zien hoe je je totale persoonlijkheid tot uitdrukking brengt.

32

STANDAARDWERK UNIVERSELE HANDLEESKUNDE


Opmaak-Handlijnkunde-V2 06-06-2013 14:45 Pagina 33

1.1 De vorm van de hand CLASSIFICATIE GROTE OF KLEINE HANDEN SMALLE OF BREDE HANDEN VORM VAN DE PALM LENGTE VAN DE VINGERS GLADDE OF KNOKKELIGE VINGERS PSYCHOLOGISCHE CLASSIFICATIE Handen kunnen delicaat, gecompliceerd of robuust zijn en ze laten je direct zien of iemand gevoelig en ontvankelijk is, het leven voorzichtig benadert of het tegenovergestelde en dus juist assertief en rechtstreeks is. De vorm van de hand zegt iets over je basispersoonlijkheid, je fundamentele karakter. CLASSIFICATIE De moderne classificatie van de handen is gebaseerd op het onderscheiden van de verschillende vormen van de hand, de palm en de vingers alsmede de combinaties ervan. Wat de handvorm betreft zijn er in principe twee basistypen, de vierkante of hoekige en de ronde of conische hand. Alle andere vormen worden gezien als variaties van deze twee waarbij het belangrijk is te bepalen op welk type een hand het meest lijkt. Lijkt de hand niet op één van de basistypen dan heb je een gemengde hand. Zo’n hand kan aan de kant van de pink een heel andere vorm hebben dan aan de kant van de duim of zelfs nog allerlei andere combinaties hebben. Bij het bestuderen van de hand moet naar de meest in het oog springende details gekeken worden. Een hand kan groot, klein, smal of breed zijn met een vierkante, ronde, driehoekige of rechthoekige palm en met lange of korte, gladde of knokige vingers. Vroeger werden er zeven verschillende handvormen onderscheiden: de elementaire, de vierkante, de spatelvormige, de filosofische, de conische, de psychische en de gemengde hand. Men gebruikte deze typering om een bepaalde maatschappelijke klasse of positie weer te geven. Zo zou bijvoorbeeld een aristocraat een verfijnde, sierlijke hand hebben of wel een psychische hand en een landarbeider een ruwe (werk)hand ofwel een elementaire.

CHIRONOMIE – DE VORM VAN

DE HAND

33


Opmaak-Handlijnkunde-V2 06-06-2013 14:45 Pagina 34

GROTE OF KLEINE HANDEN De grootte van de hand vertelt hoe gedetailleerd je bent en over hoeveel tijd of aandacht je aan iets kunt geven. Grootte van de hand De grootte van de hand wordt bepaald in verhouding met die van het hoofd. Plaats de holte van de hand, welke vlak bij het midden van de pols ligt, op je kin en leg je vingers tegen je voorhoofd. Komen de vingers tot: • Haarlijn • Midden van het voorhoofd • Wenkbrauwen

: Grote handen : Middelgrote handen : Kleine handen

Grote handen Je bent snel tevreden en houdt van de kleine dingen des levens. Je hebt een ontspannen levenshouding en wilt nooit opgejaagd of ergens toe gedwongen worden. Je gaat nauwgezet te werk en bent heel goed in het uitwerken van details. Je overweegt goed voordat je een besluit neemt of tot handelen overgaat. Je bent een echte denker en hebt meestal een verfijnd handschrift. Kleine handen Je hebt een brede kijk op het leven, zowel privé als zakelijk. Omdat je situaties direct overziet kun je snel en intuïtief handelen. Je bent echter niet in details geïnteresseerd en kunt nogal slordig en eigengereid zijn. Je kunt ook aan zelfoverschatting lijden. Wel ben je flexibel, kan je goed organiseren en heb je ondernemingslust. Je handschrift is meestal groot en slordig. ☛ Heb je knokige vingers dan ben je minder slordig en wel gedetailleerd. (Zie ook knokige vingers.)

Middelgrote handen Je hebt een evenwichtig karakter, bezit een praktisch oordeelsvermogen en bent een bemiddellaar. (De karaktertrekken van de eerder beschreven handtypen zijn in gematigde vorm aanwezig.)

Breedte van de palm De breedte van de palm wordt gemeten van de duim tot aan de andere zijde van de palm en wordt in verhouding gezien met de lengte ervan. De lengte wordt gemeten vanaf de bovenste polsband tot daar waar de middelvinger begint. Is • • •

34

de breedte: Ongeveer gelijk aan de lengte Meer dan de lengte Minder dan de lengte

: Gemiddelde palm : Brede palm : Smalle palm

STANDAARDWERK UNIVERSELE HANDLEESKUNDE


Opmaak-Handlijnkunde-V2 06-06-2013 14:45 Pagina 35

BREEDTE VAN DE HAND De breedte van de hand laat zien of je een doener en extravert bent, of een denker en introvert. Smalle hand Introvert, vergeestelijkt, terughoudend, heel gevoelig, kwetsbaar en romantisch. Je hebt gevoel voor kunst, bent bespiegelend en ruimdenkend en kunt zeer gevat zijn. Je bent een inventieve denker die goed kan plannen en organiseren. Je kunt wel snel nerveus worden. ☛ Heel smalle handen wijzen op geremdheid, overgevoeligheid en verlegenheid maar vaak ook op een gebrek aan zelfvertrouwen.

Brede hand Je staat open voor de buitenwereld en bent aards gericht. Je bent een goede waarnemer met een ruime belangstelling voor de mensen en dingen om je heen. Je bent direct, rustig en nuchter. Je hebt een realistische levenshouding en een praktische instelling. Je bent een echte doener, voert iets snel uit en houdt ervan fysiek bezig te zijn. ☛ Zijn de handen uitzonderlijk breed, dan gaat het vaak om een ongevoelig, zelfingenomen en niets en niemand ontziend mens.

VORM VAN DE HANDPALM De vorm van de handpalm en daarmee van de hand geeft een algemeen beeld van je levensinstelling en laat zien hoe je doorgaans reageert. Vierkante palm Je bent goed in het ontwikkelen van praktische ideeën. Je bent fysiek zeer actief en energiek. Je bent stabiel, plichtsgetrouw en rechtvaardig. Je houdt van orde en regelmaat en dus niet van te veel veranderingen. Je gaat accuraat en constructief te werk. Het is niet belangrijk dat je veel vrienden hebt maar wel een paar hele goede.

Rechthoekige palm Je bent goed in het bedenken van praktische oplossingen. Je opereert graag alleen, hebt veel fantasie en bent artistiek. In alles ga je ordelijk, nauwgezet en plichtsgetrouw te werk. In de omgang met anderen ben je spontaan, warm en vredelievend.

CHIRONOMIE – DE VORM VAN

DE HAND

35


Opmaak-Handlijnkunde-V2 06-06-2013 14:45 Pagina 36

Ronde handpalm Je bent rustig en bedaard. Je gaat onbevangen met mensen om, deelt graag je ideeën en bent behulpzaam. Je hebt meestal veel vrienden en houdt ervan nieuwe mensen te ontmoeten. Je kunt je echter ook snel vervelen.

Trapezevormige palm Je bent een rusteloos type en altijd druk bezig. Je houdt van je vrijheid en wil dingen ontdekken. Je bent een gevoelsmens die makkelijk te beïnvloeden is. Je uit je gevoelens door actie te ondernemen, hebt verbeelding, reageert gevoelsmatig en bent soms onderhevig aan stemmingen. Je hebt leiderskwaliteiten maar houdt er niet van dat mensen jou zeggen wat je moet doen. Hoe smaller de bovenkant van de palm is des te extroverter men is. Hoe breder de basis des te lichamelijk actiever en ook de dikte ervan laat dat zien.

Spatelvormige palm Je bent energiek, vindingrijk, creatief en onderzoekend en wilt graag fysiek iets neerzetten. Tegenover anderen kun je vurig, intuïtief en expressief zijn maar als je geremd wordt in je creativiteit kun je bijzonder prikkelbaar worden. ☛ Is het een smalle, spatelvormige hand dan wijst dat er op dat je je energie gebruikt om dingen te bedenken. (Een smalle hand hoort nu eenmaal bij denkers.) Hoe smaller de basis van de palm des te introverter men is.

Ruitvormige hand Deze vorm wijst op een hyperactieve geest en op rusteloosheid waardoor je je moeilijk kunt ontspannen. Je voelt je overal thuis en bent charmant, welbespraakt en levendig maar toch ook voorzichtig. Verder heb je de eigenschappen van een spatelvormige palm.

36

STANDAARDWERK UNIVERSELE HANDLEESKUNDE

Profile for Uitgeverij Elmar

Standaardwerk Universele Handleeskunde - Magda van Dijk-Rijneke  

Het standaardwerk Universele Handleeskunde leert iedereen hoe je handen kunt lezen. Deze uitgave van meer dan 400 pagina’s is door de vele i...

Standaardwerk Universele Handleeskunde - Magda van Dijk-Rijneke  

Het standaardwerk Universele Handleeskunde leert iedereen hoe je handen kunt lezen. Deze uitgave van meer dan 400 pagina’s is door de vele i...

Advertisement