Page 4

colofon

VITRUVIUS

NUMMER 39

APRIL 2017

ONAFHANKELIJK VAKBLAD VOOR ERFGOEDPROFESSIONALS ARCHEOLOGIE | CULTUURLANDSCHAP | MONUMENTEN | IMMATERIEEL ERFGOED | VOLKSCULTUUR

JAARGANG 10 | NUMMER 39 | APRIL 2017

Vitruvius is een informatief, promotioneel, onafhankelijk vaktijdschrift dat beoogt kennis en evaring uit te wisselen, inzicht te bevorderen en belangstelling te kweken voor de vakgebieden archeologie, cultuurlandschap, monumenten, immaterieel erfgoed en volkscultuur.

OPGEGRAVEN STRIJD, ARCHEOLOGIE VAN OORLOG SPOREN VAN OORLOG: DE BIJDRAGE VAN DE ARCHEOLOGIE

Gelderland grensland is rijk geïllustreerd en bevat onder meer tientallen speciaal voor dit boek vervaardigde kaarten.

www.vantilt.nl

13-07-omslag-gelderland-grensland.indd 1

WERELDERFGOED: SCHAT OF SCHIETSCHIJF?

VA N T I LT

DE NIEUWE BAVO TE HAARLEM, AD ORIENTEM GERICHT OP HET OOSTEN

GELDERLAND GRENSLAND

Grenzen zijn terug van weggeweest; ze worden in heel Europa weer steeds scherper getrokken. Maar grenzen zijn ook van alle tijden. Dat wordt meteen duidelijk als we naar Gelderland kijken. Aan het begin van onze jaartelling liep de Romeinse rijksgrens er dwars doorheen. In de middeleeuwen vormde Gelre een strategische overgangszone tussen Oost en West, later fungeerde het gebied veelvuldig als militaire buffer voor het westen van Nederland. En nu bezit het, naast een landsgrens, maar liefst zes provinciegrenzen. Vanouds kent Gelderland allerlei binnengrenzen. De grote rivieren vormden eeuwenlang barrières tussen Noord en Zuid, de indeling in kwartieren leidde ertoe dat de Veluwe, de Achterhoek en de Betuwe elk hun eigen(gereide) bestuur kenden, taal- en religieuze grenzen liepen en lopen dwars door het gewest. Wat betekenden al die grenzen voor de inwoners van dit gebied? In welke mate werd hun identiteit erdoor gevormd? Hoe gingen zij met grenzen om? Door de blik te richten op verschillende tijden en verschillende soorten grenzen toont Gelderland grensland niet alleen verrassende inzichten in de Gelderse geschiedenis, maar ook in het fenomeen ‘grenzen’ in het algemeen.

Vitruvius komt tot stand m.m.v. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

2000 JAAR VERDEELD EN VERBONDEN Dolly Verhoeven, Maarten Gubbels, Marc Wingens en Simon van den Bergh (red.)

VA N T I LT

VOOR U GELEZEN

10-10-16 16:28

VAKBLAD VITRUVIUS IS EEN UITGAVE VAN

Mathenesserlaan 347 3023 GB Rotterdam Tel. 010-425 6544 info@uitgeverijeducom.nl www.uitgeverijeducom.nl

ABONNEMENTEN 4 nrs/jaar: Nederland E 45.- /België E 55.-. Voor betaling wordt een factuur verzonden. Vermeld bij correspondentie altijd het abonneenummer (zie de factuur). Tijdige betaling garandeert regelmatige toezending. Abonnementen lopen automatisch door. Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk per aangetekend schrijven) dienen uiterlijk twee maanden voor afloop

LEZERSSERVICE / NABESTELLINGEN Adresmutaties/abonnementen en nabestellingen doorgeven via info@uitgeverijeducom.nl. © Copyrights Uitgeverij Educom April 2017 ISSN 1874-5008 Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd met welke methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

van de abonnements periode in ons bezit te zijn.

4

VITRUVIUS_April2017.indd 4

28/02/17 18:33

Vitruvius april 2017  

Onafhankelijk vakblad voor erfgoedprofessionals. Archeologie, Cultuurlandschap, monumenten, immaterieel erfgoed & volkscultuur

Vitruvius april 2017  

Onafhankelijk vakblad voor erfgoedprofessionals. Archeologie, Cultuurlandschap, monumenten, immaterieel erfgoed & volkscultuur

Advertisement