Page 3

JAARGANG 10 NUMMER 39 APRIL 2017

5

6 DE NIEUWE BAVO TE HAARLEM, AD ORIENTEM GERICHT OP HET OOSTEN

KORT

12

OPGEGRAVEN STRIJD, ARCHEOLOGIE VAN OORLOG SPOREN VAN OORLOG: DE BIJDRAGE VAN DE ARCHEOLOGIE

l

WERELDERFGOED: SCHAT OF SCHIETSCHIJF?

Geschiedenis van de literatuur in Limburg

N

Dolly

onder redactie van lou spronck, ben van melick en wiel kusters vantilt | lgog

AN D

www.vantilt.n

NDE V E R B O(red.) LD EN E R D E E Wingens en Simon van den Bergh AAR V Marc 2 0 0 0 J Verhoeven, Maarten Gubbels,

RE N SL LA N D G

24

GE LD ER

a heel Europ worden in van alle eweest; ze en zijn ook van wegg zijn terug Maar grenz kijken. Grenzen getrokken. Gelderland s scherper ens als we naar inse rijksgr weer steed n duidelijk de Rome wordt metee stralling liep tijden. Dat e Gelre een onze jaarte en vormd erde begin van leeuw het funge Aan In de midde West, later doorheen. Oost en westen van er dwars one tussen voor het overgangsz ire buffer liefst zes tegische als milita rens, maar d veelvuldig een landsg het gebie het, naast En nu bezit rivieren Nederland. zen. De grote nzen. ng i binnengren provinciegre Zuid, de indeli rland allerle Noord en de kent Gelde res tussen rhoek en Vanouds nlang barriè e, de Achte Veluw eeuwe religieuze dat de vormden n, taal- en leidde ertoe bestuur kende in kwartieren (gereide) st. het gewe hun eigen gebied? Betuwe elk dwars door ers van dit en lopen de inwon gingen Hoe grenzen liepen al die grenzen voor md? enden erdoor gevor illende tijden Wat betek identiteit n op versch werd hun niet richte mate te land de blik In welke rland grens en om? Door toont Gelde is, maar zij met grenz n grenzen geschieden Gelderse illende soorte ten in de en versch een. sende inzich in het algem alleen verras ‘grenzen’ fenomeen meer ook in het bevat onder streerd en geïllu n. is rijk kaarte grensland vervaardigde Gelderland dit boek speciaal voor tientallen

18

10-10-16

VA N T I

VA N T I

26

16:28

LT

LT

VOOR U GELEZEN

d.indd 1

nd-grenslan

ag-gelderla

13-07-omsl

RECENT VERSCHENEN

3

VITRUVIUS_April2017.indd 3

28/02/17 18:33

Vitruvius april 2017  

Onafhankelijk vakblad voor erfgoedprofessionals. Archeologie, Cultuurlandschap, monumenten, immaterieel erfgoed & volkscultuur

Vitruvius april 2017  

Onafhankelijk vakblad voor erfgoedprofessionals. Archeologie, Cultuurlandschap, monumenten, immaterieel erfgoed & volkscultuur

Advertisement