Page 45

De waarden van xℓ en xr worden als volgt gespecificeerd. Indien er geen beperkende voorwaarden zijn, spreidt de belasting zich vanuit de locatie van de wielen. Indien de reactiekracht zich uitstrekt voorbij het midden of de rand van de weg treedt er een verschuiving op: Er geldt:

(9) Merk op, dat aan de spanningspreiding een index is toegevoegd. ook deze spreiding is beperkt tot de weghelft. Als de spreiding hier buiten treedt wordt de waarde ervan verkleind, zodanig dat dit ongedaan gemaakt wordt. Ter controle wordt de som en het verschil van xℓ en xr beschouwd:

S0 [N/m] : horizontale component kracht in geotextiel (10) Het verschil is steeds de totale wielbreedte plus spreiding. De middenpositie komt overeen met de plaats van de aslast, aangepast aan het verschil in spreiding. De overige invoergegevens spreken voor zich. Referenties Sellmeijer, J.B., Kenter, C.J. and Van Den Berg, C., 1982, “Calculation Method for Fabric Reinforced Road”, Proceedings of the Second International Conference on Geotextiles, IFAI, Vol. 2, Las Vegas, Nevada, USA, August 1982, pp. 393-398. Symbolenlijst A [m] : breedte as B [m] :  meewerkende breedte weg (kortste afstand as-midden tot rand weg) BR [m] : breedte weg stijfheid geotextiel E [N/m] : : aslast F [N] H [m] : hoogte aggregaat : draagvermogenfactor Nc [-] kracht in geotextiel S [N/m] :

a [m] : breedte wiel b [m] : breedte draagvermogen c [N/m2] : cohesie e [m] : spanningspreiding n [m] : aantal wielen q [N/m2] : netto spanning op geotextiel w [m] : zakking x [m] : horizontale afstand vanaf linkerrand van het spannings gebied

γa [N/m3] : soortelijk gewicht aggregaat γg [N/m3] : soortelijk gewicht ondergrond Δw [m] : spoordiepte σ0 [N/m2] : verkeersspanning langs

onderzijde weg

:

onderzijde weg wrijvingshoek

σ1 [N/m2] : draagvermogen langs ϕ [DEG]

Voor snelere berekeningen download the TexionDesign App via the iTunes store (iPod/iPhone)

TexionDesign nieuwe handige tool voor ontwerpen met geokunststoffen

met wegwijzer voor standaardbestekken duidelijke schetsen die de werking illustreren snelle selectie van eisen te stellen aan geokunststof unieke rekenmodules voor Methode Sellmeijer LatRes & MemAct Texion Geokunststoffen nv - Admiraal de Boisotstraat 13 - 2000 Antwerpen - België - Tel. + 32 (0)3 210 91 91 - Fax +32 (0)3 210 91 92 - www.texion.be

44

Geokunst - januari 2014

Profile for Uitgeverij Educom

Geotechniek januari 2014  

Onafhankelijk vakblad voor het geotechnische werkveld

Geotechniek januari 2014  

Onafhankelijk vakblad voor het geotechnische werkveld

Advertisement