Page 4

Kwadrantweg 9 1042 AG Amsterdam Postbus 20694 1001 NR Amsterdam Tel. 0031 (0)20 - 693 45 96 Fax 0031 (0)20 - 694 14 57 Cofra BV www.cofra.nl Cofra BV Kwadrantweg 9 Cofra BV PostAcademisch Kwadrantweg 9 1042 AG Amsterdam Amsterdam Ingenieursbureau Kwadrantweg 9 Onderwijs (PAO) 1042 AG Postbus 20694 Amsterdam 1042 AG20694 Amsterdam Postbus 5048 Postbus 1001 NR Amsterdam Weesperstraat Postbus 20694 2600NR GA Delft 430 1001 Amsterdam Tel. 0031 (0)20 693 4546 9618 Postbus 12693 1001 NR Amsterdam Tel.0031 0031 (0)15 - 278 Tel. (0)20 -- 693 45 96 Fax 694 1446 5719 1100 AR Amsterdam Tel. (0)20 -- 693 45 96 Fax0031 0031 (0)15 - 278 Fax 0031 (0)20 694 14 57 www.cofra.nl Tel. 0031(0)20 (0)20--694 25114 1303 Fax 0031 57 www.pao.tudelft.nl www.cofra.nl Fax 0031 (0)20 - 251 1199 www.cofra.nl Ingenieursbureau www.iba.amsterdam.nl Profound BV Ingenieursbureau

m

m 3 45 96 4 14 57

Amsterdam Ingenieursbureau Limaweg 17 Amsterdam Weesperstraat 430 Amsterdam 2743 CB Waddinxveen Weesperstraat 430

u

Postbus 12693 Weesperstraat 430 Tel. 0031 (0)182 - 640 964 Postbus 12693 1100 AR Amsterdam Postbus Fax 0031 (0)182 - 649 664 1100 AR 12693 Amsterdam Tel. 0031 (0)20 1100 AR Amsterdam www.profound.nl Tel. 0031 (0)20 -- 251 251 1303 1303 Fax 1199 Tel. Fax 0031 0031 (0)20 (0)20 -- 251 251 1303 1199 www.iba.amsterdam.nl Fax 0031 (0)20 - 251 1199 www.iba.amsterdam.nl www.iba.amsterdam.nl

0

m 1 1303 1 1199 m.nl

Onderwijs (PAO)

Postbus 25 4250 DA Werkendam Tel. 0031 (0)183 - 50 56 66 Fax 0031 (0)183 - 50 05 25 www.jetmix.nl

Postbus 5048 2600 GA Delft Tel. 0031 (0)15 - 278 46 18 Fax 0031 (0)15 - 278 46 19 www.pao.tudelft.nl

PostAcademisch PostAcademisch Onderwijs (PAO) Profound PostAcademisch Jetmix BVBV Onderwijs (PAO) Postbus Limaweg 17(PAO) Onderwijs Postbus5048 25 Postbus 5048

Jetmix BV Royal HaskoningDHV Jetmix BV Postbus 25 Postbus 151 Jetmix BV nv Alg. Ondernemingen Postbus 25 4250 DA Werkendam 6500 AD Nijmegen Postbus 25 Soetaert-Soiltech 4250 DA Werkendam

2600 Delft 2743 CB Waddinxveen Postbus 5048 4250GA DA Werkendam 2600 GA Delft Tel. (0)15 -- 278 18 Tel. 0031 (0)182 - 640 964 2600 GA Delft Tel.0031 0031 (0)183 50 46 56 66 Tel. 0031 (0)15 278 46 18 Fax -- 278 19 Fax 0031 (0)182 - 649 664 Tel. 18 Fax0031 0031(0)15 (0)183 50 46 05 25 Fax 0031 (0)15 278 46 19 www.pao.tudelft.nl www.profound.nl Fax 0031 (0)15 - 278 46 19 www.jetmix.nl www.pao.tudelft.nl www.pao.tudelft.nl

Tel. 0031 (0)183 50 Tel. 0031 (0)24 --10-a 328 4266 84 4250 DA Werkendam Esperantolaan Tel. 0031 (0)183 50 56 56 66 Fax 05 25 Fax 0031Oostende (0)24 --323 9366 46 Tel. 0031 (0)183 50 B-8400 Fax 0031 (0)183 50 56 05 25 www.jetmix.nl www.royalhaskoningdhv.com Fax - 5000 0500 25 Tel.0031 +32 (0)183 (0) 59 55 www.jetmix.nl www.jetmix.nl Fax +32 (0) 59 55 00 10 Royal HaskoningDHV www.soetaert.be Royal HaskoningDHV Postbus 151 Royal HaskoningDHV Postbus 151 6500 AD Nijmegen Postbus 151 SBRCURnet 6500 AD Nijmegen Tel. 0031 (0)24 328 42 42 84 84 6500 AD Nijmegen Postbus 1819 -- 328 Tel. 0031 (0)24 Fax 323 42 93 84 46 Tel. 0031 -- 328 3000 BV(0)24 Rotterdam Fax 0031 (0)24 323 93 46 www.royalhaskoningdhv.com Fax - 323 46 Tel.0031 0031(0)24 (0)10 - 206935959 www.royalhaskoningdhv.com www.royalhaskoningdhv.com Fax 0031 (0)10 - 413 0175 www.sbr.nl www.curbouweninfra.nl

Profound BV Royal HaskoningDHV Profound BV Limaweg Profound BV Postbus 17 151 Limaweg 17

2743 Waddinxveen Limaweg 17 6500CB AD Nijmegen 2743 CB Waddinxveen Tel. (0)182 964 2743 CB Waddinxveen Tel.0031 0031 (0)24 -- 640 328 42 Tel. 0031 (0)182 640 96484 Fax 649 664 Tel. 964 Fax0031 0031(0)182 (0)24 -- 640 323 93 Fax 0031 (0)182 649 66446 www.profound.nl Fax 0031 (0)182 - 649 664 www.royalhaskoningdhv.com www.profound.nl www.profound.nl

Colofon

GEOTECHNIEK JAARGANG 17 – NUMMER 4

Colofon

Colofon Colofon Colofon Colofon

Geotechniek is een informatief/promotioneel onafhankelijk vaktijdschrift dat beoogt kennis en ervaring uit te wisselen, inzicht GEOTECHNIEK GEOTECHNIEK GEOTECHNIEK te bevorderen en belangstelling voor het GEOTECHNIEK JAARGANG 17 – NUMMER NUMMER GEOTECHNIEK JAARGANG 18 144 te kweken. Geotechniek is gehele geotechnische vakgebied JAARGANG 17 – – NUMMER JAARGANG 17 – NUMMER 4 een uitgave van OKTOBER 2013 2014 JAARGANG 17 – NUMMER 4 Januari OKTOBER 2013 Uitgeverij Educom BV OKTOBER 2013 OKTOBER 2013 Geotechniek is eeninformatief/promotioneel informatief/promotioneel Geotechniek Geotechniekisiseen een informatief/promotioneel Mathenesserlaan 347 onafhankelijk vaktijdschrift dat beoogt Geotechniek een informatief/promotioneel Uitgever/bladmanager Redactieraad is Deen, dr. J.K. van Meireman, ir. P. Geotechniek is een informatief/promotioneel onafhankelijk vaktijdschrift dat beoogt onafhankelijk vaktijdschrift dat beoogt 3023 GB Rotterdam Uitgeverij Educom BV Alboom, ir. G. van Diederiks, R.P.H. Rooduijn, ing. M.P. kennis en ervaring uit te wisselen, inzicht onafhankelijk vaktijdschrift dat beoogt onafhankelijk vaktijdschrift dat beoogt kennis uit inzicht kennisen enervaring ervaring uit te te wisselen, wisselen, inzicht Tel. 0031 (0)10 - 425 6544 R.P.H. Diederiks Beek, mw. ir. V. van Graaf, ing. H.C. van de Schippers, ing. R.J. te bevorderen en belangstelling voor het kennis en ervaring uit te wisselen, inzicht kennis en ervaring uit te wisselen, inzicht te en voor het tebevorderen bevorderen enbelangstelling belangstelling voor het Fax 0031 (0)10 - 425 7225 Bouwmeester, Ir. D. Gunnink, Drs. J. Schouten, ir. C.P. gehele geotechnische vakgebiedte te kweken. te bevorderen en belangstelling voor het te bevorderen en belangstelling voor het info@uitgeverijeducom.nl gehele geotechnische vakgebied gehele geoing. technische vakgebied tekweken. kweken. Redactie Brassinga, H.E. Haasnoot, ir. J.K. Smienk, ing. E. kunst geotechnische vakgebied te kweken. www.uitgeverijeducom.nl gehele geotechnische vakgebied te gehele kweken. K E I N H CE TOE G DA L BKAV

ARGAN G 1 87 • TO Br ER JJA aa rgang • NUMMER nummer 4 1 •• O J aKn ua i 220013 14

31 0 2 R E B O T K O

4 REMMUN

V EtOeTcEhCnHi N V aAkKbBlLaAdDg G eo e kI E K

71 GNAGRA AJ

1 anigaP 84:90 31-90-20 1 kaampO_revoC 17N

NAV G N I K J I L E G R EV EV E I TAVO N N I NAV I R OT I N O M E D R O OV O B E D NAV D E OLV N I R K E GA R A G R E E K R A P GE L E G J I BAN N E E P O X E L P M OC N O O W

ger BV

.

N E R E S I R E T KA RA K T E H R O OV N EVL OGE TL O HC S M E D O B E E Z E D NAV D I E H F J I T S E D NAV : E I T C E J N I M E D O B E D N E M M E R R E TAW G N I Z J I W NA ASK I U R B E G T E M K E I N HCE T N E S SAWL OV HC S I LCYC NAV P R EW T N O T E H S E I TA D N U F L A A P G I U Z E T S A L E B

JAARGANG 2013 jaargang1718 NUMMER nummer 41 OKTOBER januari 2014

ONAFHANKELIJK HET geOtechnische GEOTECHNISCHEwerkveld WERKVELD Onafhankelijk VAKBLAD vakblad VOOR vOOr het

minimaliseren de HET kans Op lekkage van SCHOLTEGOLVENvan VOOR KARAKTERISEREN VAN DE STIJFHEID VAN DE ZEEBODEM diepwanden WATERREMMENDE BODEMINJECTIE:

VOLWASSEN TECHNIEK MET wOrdt het piping risicO inGEBRUIKSAANWIJZING limburg Onderschat met de huidige rekenregels? HET ONTWERP VAN CYCLISCH BELASTE ZUIGPAALFUNDATIES

lOng term effects cyclic VERGELIJKING VAN DEOf TOEPASBAARHEID VAN INNOVATIEVE MEETTECHNIEKEN lOading On suctiOn caissOn VOOR DE MONITORING VAN BOUWPUTTEN fOundatiOns in sand

I N C LU S I E F

INVLOED VAN DE BOUW VAN PARKEERGARAGE KRUISPLEIN OP EEN NABIJGELEGEN WOONCOMPLEX

Beek, mw. ir. V. van Brinkgreve, dr. ir. R.B.J. Hergarden, mw. Ir. I. Spierenburg, dr. ir. S. Brassinga, ing. H.E. Brok, ing. C.A.J.M. Jonker, ing. A. Storteboom, O. Brouwer, ir. J.W.R. Brouwer, ir. J.W.R. Kleinjan, Ir. A. Thooft, dr. ir.M.P. K. Uitgever/bladmanager Redactieraad Deen, dr. J.K. van Meireman, ir. P. Rooduijn, ing. Diederiks, R.P.H. Redactieraad Uitgever/bladmanager Uitgever/bladmanager Redactieraad Deen, dr. dr. J.K. J.K. van van Meireman, ir. P. P. Uitgever/bladmanager Redactieraad Deen, Meireman, ir. Diederiks,Educom R.P.H. BV Calster, ir. P. van Langhorst, ing. O. Vos, mw. ir. M. de Alboom, van Diederiks, R.P.H. Rooduijn, ing. M.P. Schippers, ing. R.J. Graaf, ing. H.C. van de Alboom, ir. G. van Uitgeverij EducomBV BV Deen, dr. Uitgever/bladmanager Redactieraad Deen, dr. J.K. van Meireman, ir. P. Redactieraad J.K. vanir. Meireman, ir. P. Lezersservice Uitgeverij Educom Educom BV Alboom, ir. G. G. van van Diederiks, R.P.H. Rooduijn, ing. ing. M.P. Uitgeverij Alboom, Diederiks, R.P.H. Rooduijn, M.P. Hergarden, mw. Ir. I. Cools, ir. P.M.C.B.M. Mathijssen, ir. F.A.J.M. Velde, ing. E. van der R.P.H. Diederiks Beek, mw. ir. V. van Graaf, ing. H.C. van de Schippers, ing. R.J. Schouten, ir. C.P. Gunnink, Drs. Beek, mw. ir. V. van Diederiks Uitgeverij Educom BV Diederiks, Alboom, ir.ir. G.V. van Diederiks, R.P.H. Rooduijn, ing. M.P. Alboom,R.P.H. ir. G. van R.P.H. Rooduijn, ing. M.P. Adresmutaties doorgeven via R.P.H. Diederiks Beek, mw. ir. V. van Graaf, ing. H.C.J.van van de de Schippers, ing. R.J. R.P.H. Diederiks Beek, mw. van Graaf, ing. H.C. Schippers, ing. R.J. Meireman, ir. P. Dalen, ir. J.H. van Meinhardt, ir. G. Bouwmeester, Ir. D. Gunnink, Drs. J. Schouten, ir. C.P. Smienk, ing. E. R.P.H. Beek, mw. van Graaf, H.C. Schippers, ing. R.J. Haasnoot, ir. J.K. Bouwmeester, Ir. D. Schippers, Beek, mw. ir. V.Diederiks van Graaf, ing. H.C. vanir. deV.Ir. ing.ing. R.J. Bouwmeester, Ir. D. Gunnink, Drs. J. van de Schouten, ir. C.P. info@uitgeverijeducom.nl Bouwmeester, D. Gunnink, Drs. J. Schouten, ir. C.P. Redactie Brassinga, ing. H.E. Haasnoot, ir. J.K. Smienk, ing. E. Redactie Bouwmeester, Ir. D. Gunnink, Drs. J. Schouten, ir. C.P. Spierenburg, dr. Hergarden, mw. Ir. I. Bouwmeester, Ir. D. Gunnink, Drs. J. Schouten, ir. C.P. Brassinga, ing. H.E. Redactie Brassinga, ing. ing. H.E. H.E. Haasnoot, ir. ir. J.K. J.K. Smienk, ing. ing. E. E. ir. S. Redactie Brassinga, Haasnoot, Smienk, Beek, mw. ir. V. van Brinkgreve, dr. ir. R.B.J. Hergarden, mw. Ir. I. Spierenburg, dr. ir. S. Beek, mw. ir. V. van © CopyrightsStorteboom, Redactie Brassinga, ing. H.E. Haasnoot, ir. J.K. Smienk, ing. Brassinga, ing. H.E. Haasnoot, ir. J.K. Smienk, ing. E. O. Jonker, ing. A. Brinkgreve, dr. ir. R.B.J. Beek, mw. ir. V. van Brinkgreve, dr. ir. R.B.J. Hergarden, mw. Ir. I. Spierenburg, dr. ir. ir. S. S. Beek, mw. ir. V. van Brinkgreve, dr. ir. R.B.J. Hergarden, mw. Ir. I. Spierenburg,E. dr. Brassinga, ing. H.E. Brok, ing. C.A.J.M. Jonker, ing. A. Storteboom, O. Uitgeverij Educom BV Brassinga, ing. H.E. Beek, mw. ir. V. van Brinkgreve, dr. ir. R.B.J. Hergarden, mw. Ir. I. Spierenburg, dr. ir. S. Brinkgreve, dr. ir. R.B.J. Hergarden, mw. Ir. I. Spierenburg, dr. ir. S. Brassinga, ing. H.E. Brok, C.A.J.M. Jonker, ing. A. Storteboom, O. Vos, mw. ir. M. de Kleinjan, Ir. A. Brok, ing. C.A.J.M. Brassinga, ing. H.E. Brok, ing. C.A.J.M. Jonker, ing. A. Storteboom, O. Oktober 2013Thooft, Brouwer, ir. J.W.R. Brouwer, ir. J.W.R. Kleinjan, Ir. A. dr. ir. K. Brassinga, ing. H.E. Brok, ing. C.A.J.M. Jonker, ing. Storteboom, O. Brouwer, ir. J.W.R. Brok, ing. C.A.J.M. Jonker, Brouwer, ing. A. Storteboom, O. Brouwer, ir. J.W.R. Brouwer, ir. J.W.R. Kleinjan, Ir. A. Thooft, dr. ir. K. Velde, ing. E. van der Langhorst, ing. O. ir. J.W.R. Brouwer, ir. J.W.R. Brouwer, ir. J.W.R. Kleinjan, Ir. A. Thooft, dr. ir. K. Distributie van Geotechniek in België wordt mede mogelijk gemaakt door: Niets uit deze uitgave mag ir. M. de Diederiks, R.P.H. Calster, ir. P. van Langhorst, ing. O. Vos, mw. Brouwer, J.W.R. Brouwer, ir. Kleinjan, A. Thooft, Brouwer, ir. J.W.R.ir. Kleinjan, Ir. A. ir.ir. Thooft,Mathijssen, dr. ir. K. Ir.ing. Diederiks, R.P.H. Diederiks, R.P.H. Calster, ir.P.M.C.B.M. P.J.W.R. van Langhorst, ing. O. Vos, mw.dr. ir.ir. M.K.de de ir. F.A.J.M. Diederiks, R.P.H. Calster, P. van Langhorst, O. Vos, mw. ir. M. Cools, worden gereproduceerd met Hergarden, mw. Ir. I. Cools, ir. P.M.C.B.M. Mathijssen, ir. F.A.J.M. Velde, ing. E. van der Diederiks, Calster, ir. P. van Langhorst, ing. O. Vos, mw. ir.E. M. deder Calster, Hergarden, ir. P. van R.P.H. ing.ir. O. Vos, mw. ir. M. de ir. mw.Ir. Hergarden, mw. Ir.Ir.I. I.I. Langhorst, Cools, ir. P.M.C.B.M. Mathijssen, ir.G. F.A.J.M. Velde, ing. E. van der Hergarden, mw. Cools, P.M.C.B.M. Mathijssen, ir. F.A.J.M. Velde, ing. van Meinhardt, Dalen, ir. J.H. van welke methode dan ook, zonder Meireman, ir. P. Dalen, ir. J.H. van Meinhardt, ir. G. ABEF vzw SMARTGEOTHERM Hergarden, mw. Ir. I. Cools, ir. P.M.C.B.M. Mathijssen, ir. F.A.J.M. Velde, ing. E. van der Cools, ir.Meireman, P.M.C.B.M. Mathijssen, ir. F.A.J.M. Velde, ing. E. van der Meireman, ir. ir. P. Dalen,dr. J.H. van Meinhardt,ir. ir.P. G. ir.P. P. schriftelijke toestemming van de Meireman, Dalen, ir. J.H. Meinhardt, ir. G. Meireman, Deen, J.K.van van Vereniging Info : WTCB, ir.G. Luc François Dalen, ir. J.H. van Meinhardt, ir.Belgische G. Dalen, ir.Meireman, J.H. van ir. P. Meinhardt, ir. uitgever. © ISSN 1386 - 2758 Aannemers Funderingswerken Lombardstraat 42, 1000 Brussel Priester Cuypersstraat 3 Tel. +32 11 22 50 65 1040 Brussel info@bbri.be Distributie mede Distributie van van Geotechniek Geotechniek in in België België wordt wordt Secretariaat: mede mogelijk mogelijk gemaakt gemaakt door: door: www.smartgeotherm.be Distributie van Geotechniek België wordt erwin.dupont@telenet.be mede mogelijk gemaakt door: Distributie van Geotechniek in België wordt mede mogelijk gemaaktindoor:

SMARTGEOTHERM Info : WTCB, ir. Luc François Lombardstraat 42, 1000 Brussel Tel. +32 11 22 50 65 info@bbri.be www.smartgeotherm.be

3

Esperantolaan 10-a

B-8400 Oostende Mede-ondersteuners Mede-ondersteuners Mede-ondersteuners Tel. +32 (0) 59 55 00 00 Mede-ondersteunersMede-ondersteuners

OKTOBER 2013

AV K J I L E K NAH FAN O

Soetaert-Soiltech

ABEF vzw vzw SMARTGEOTHERM ABEF ABEF vzw SMARTGEOTHERM Belgische Vereniging Info :: WTCB, ir. Luc François ABEF vzw SMARTGEOTHERM BGGG ABEF vzw Belgische Vereniging Info WTCB, Belgische Vereniging ir. Luc François Belgische Vereniging Info : WTCB, ir. Luc François GEOT ECH NIE K – Oktober 2013 Belgische Aannemers Funderingswerken Lombardstraat 42, 3 Brussel Belgische Vereniging Info : WTCB, ir. Groepering Luc1000 François Belgische Vereniging Aannemers Funderingswerken Lombardstraat 42, 1000 Brussel Aannemers Funderingswerken

Lombardstraat 42, 1000 Brussel Tel. +32 11 22 50 65 Lombardstraat 42,65 1000 Brussel Funderingswerken Tel. +32 11 11 22 22Aannemers 50 65 Tel. +32 50 info@bbri.be Tel. +32 11 22Priester 50 65 Cuypersstraat 3 info@bbri.be info@bbri.be www.smartgeotherm.be info@bbri.be 1040 Brussel www.smartgeotherm.be www.smartgeotherm.be www.smartgeotherm.be Secretariaat: erwin.dupont@telenet.be

G EOTECH N IE K – Oktober 2013

3 33 3

Aannemers Funderingswerken Priester Cuypersstraat 3 Aannemers Funderingswerken voor Grondmechanica Priester Cuypersstraat Cuypersstraat Lombardstraat 34-42 33 Priester 1040 Brussel Priester Cuypersstraat 3 en Geotechniek 1040 Brussel Brussel 1040 Brussel 1000 Secretariaat: 1040 Brussel c/o BBRI, Lozenberg 7 Secretariaat: Secretariaat: www.abef.be erwin.dupont@telenet.be Secretariaat: 1932 Sint-Stevens-Woluwe erwin.dupont@telenet.be erwin.dupont@telenet.be erwin.dupont@telenet.be bggg@skynet.be

GEOT ECH NIE K – Oktober 2013

GEOTECH ECHNIE NIEK K-––Januari Oktober2014 2013 Geotechniek GEOT Oktober 2013 GEOT ECH NIE K – Oktober 2013

Fax +32 (0) 59 55 00 10 www.soetaert.be

nv nv Alg. Alg. Ondernemingen Ondernemingen Soetaert-Soiltech SBRCURnet nv Alg. Ondernemingen Soetaert-Soiltech Esperantolaan Postbus 1819 10-a Soetaert-Soiltech Esperantolaan 10-a B-8400 Oostende 3000 BV Rotterdam Esperantolaan 10-a B-8400 Oostende Tel. (0) 59 00 Tel.+32 0031 5959 B-8400 Oostende Tel. +32 (0)(0)10 59 55 55- 206 00 00 00 Fax 10 Fax+32 0031 0175 Tel. (0) 59 00 Fax +32 (0)(0)10 59 55 55- 413 00 00 10 www.soetaert.be www.sbr.nl Fax +32 (0) 59 55 00 10 www.soetaert.be www.curbouweninfra.nl www.soetaert.be

SBRCURnet SBRCURnet Postbus SBRCURnet Postbus 1819 1819

3000 Rotterdam Postbus 3000 BV BV1819 Rotterdam Tel. (0)10 3000 BV Rotterdam Tel. 0031 0031 (0)10 -- 206 206 5959 5959 Fax 413 0175 Tel. Fax 0031 0031 (0)10 (0)10 -- 206 413 5959 0175 www.sbr.nl Fax 0031 (0)10 - 413 0175 www.sbr.nl www.curbouweninfra.nl www.sbr.nl www.curbouweninfra.nl www.curbouweninfra.nl

Geotechniek is een uitgave van Uitgeverij Educom BV Mathenesserlaan 347 3023 GB Rotterdam Tel. 0031 (0)10 - 425 6544 Fax 0031 (0)10is - 425 7225 Geotechniek Geotechniek is info@uitgeverijeducom.nl een uitgave van Geotechniek is een uitgave van www.uitgeverijeducom.nl

Uitgeverij Educom een uitgave van BV Uitgeverij Educom BV Uitgeverij Educom Mathenesserlaan 347BV

Mathenesserlaan 347 3023 Mathenesserlaan 347 3023 GB GB Rotterdam Rotterdam Lezersservice Tel. 0031 (0)10 3023 GB Rotterdam Tel. 0031 (0)10 -- 425 425 6544 6544 Adresmutaties via Fax 0031 (0)10 doorgeven - 425 7225 Tel. 0031 6544 Fax (0)10 425 7225 info @ uitgeverijeducom.nl info@uitgeverijeducom.nl Fax 0031 (0)10 - 425 7225 info@uitgeverijeducom.nl www.uitgeverijeducom.nl info@uitgeverijeducom.nl www.uitgeverijeducom.nl © Copyrights www.uitgeverijeducom.nl Uitgeverij Educom BV Oktober 2013 Niets uit deze uitgave mag

Lezersservice Lezersservice worden gereproduceerd met Lezersservice Lezersservice welke methode dan ook, zonder viavia Adresmutaties doorgeven Adresmutaties doorgeven Lezersservice Adresmutaties doorgeven via Adresmutaties doorgeven via schriftelijke toestemming van de @ uitgeverijeducom.nl info info@uitgeverijeducom.nl Adresmutaties doorgeven via @uitgeverijeducom.nl uitgeverijeducom.nl info@ info uitgever. © ISSN 1386 - 2758

info@uitgeverijeducom.nl

© Copyrights © Copyrights © Copyrights Copyrights © Uitgeverij Educom BV Uitgeverij EducomBV BV © Copyrights Uitgeverij Educom BV Uitgeverij Educom Oktober 2014 2013 Januari Uitgeverij Educom BV Oktober 2013 Oktober 2013 Niets uit deze uitgave mag Niets uitdeze dezeuitgave uitgave mag Oktober 2013 Niets uit uit deze uitgave mag Niets mag worden gereproduceerd met worden gereproduceerd met Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd met worden gereproduceerd met welke methode dan ook, zonder welke methode dan ook, zonder worden gereproduceerd met welke methode methode dan ook, zonder welke dan ook, zonder schriftelijke toestemming van dede schriftelijke toestemming van welke methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de schriftelijke toestemming van de BGGG uitgever. © ISSN 1386 2758 uitgever. ©ISSN ISSN1386 1386-- 2758 - 2758 schriftelijke toestemming van de uitgever. © © ISSN 1386 2758 uitgever.

Belgische Groepering uitgever. © ISSN 1386 - 2758

voor Grondmechanica en Geotechniek c/o BBRI, Lozenberg 7 1932 Sint-Stevens-Woluwe bggg@skynet.be

BGGG BGGG Belgische Groepering BGGG Groepering Belgische Groepering Belgische

voor Grondmechanica Belgische Groepering voor Grondmechanica Grondmechanica voor en Geotechniek voor Grondmechanica en Geotechniek Geotechniek en c/o BBRI, Lozenberg en Geotechniek c/o BBRI, Lozenberg Lozenberg 77 7 c/o BBRI, 1932 Sint-Stevens-Woluwe c/o BBRI, Lozenberg 7 1932 Sint-Stevens-Woluwe Sint-Stevens-Woluwe 1932 bggg@skynet.be 1932 Sint-Stevens-Woluwe bggg@skynet.be bggg@skynet.be bggg@skynet.be

Profile for Uitgeverij Educom

Geotechniek januari 2014  

Onafhankelijk vakblad voor het geotechnische werkveld

Geotechniek januari 2014  

Onafhankelijk vakblad voor het geotechnische werkveld

Advertisement