Page 33

HET ONTWERP VAN CYCLISCH BELASTE ZUIGPAALFUNDATIES

Voor gedegen

BAUER Funderingstechniek voert uit: Mixed-In-Place soilmix presented in Oslo, 23 November 2007. Slopes and Embankments, Journal of GeoGroutanker met strengen – Barends, F.B.J. en Calle, E.O.F. (1985), A method technical and Geoenvironmental Engineering, -anker 129(8), (paal)pp. 727–737. to evaluate the geotechnical stability of off- GEWI Volume Groot diameter shore constructions founded on a loosely-packed – Seed, H.B.boorpaal en Rahman, M.S., Wave-induced Cement -bentoniet seabed sand under a wave loading environment, Pore Pressure indichtwand Relation to Ocean Floor Stability Diepwand Proceedings BOSS 1985, Volume 2, pp. 643-652. of Cohesionless Soils, Marine Geotechnology, – Barends, F.B.J., Lecture Notes Theory of Con-Jet grouten Vol. 3, No. 2, pp. 123-150, 1978.

Mixed- In-Place

invloed hebben op de capaciteit van de zuigpaalfundatie. In dit artikel zijn een ongedraineerde en een partieel gedraineerde aanpak voor cyclisch belaste zuigpaalfundaties beschreven. Beide benaderingen kunnen op een relatief eenvoudige manier gebruikt worden om een indruk te krijgen van de opbouw van waterspanning en bijbehorende reductie van sterkte en stijfheid.

Soilmix oplossingen

Er is gebleken dat het kan lonen om partieel grondgedrag bij cyclisch belasten te beschouwen in hetVooraanstaand ontwerp. Indien eenen meer nauwkeurige betrouwbaar voorspelling van wateroverspanning en schuifrekken over de levensduur van de constructie wenselijk is, wordt aangeraden om meer geavanceerde modellen te gebruiken zoals een hypoplastisch materiaalmodel. Echter, een dergelijk model verlangt een grote hoeveelheid parameters en een significante hoeveelheid hoogwaardig laboratoriumonderzoek.

Referenties – Andersen, K.H., (2011), Bearing Capacity Under Cyclic Loading — Offshore, Along The Coast, And On Land, The 21st Bjerrum Lecture

solidation, Technische Universiteit Delft, 1992. – Srbulov, M. (2008). Geotechnical Earthquake – De Alba, P., Chan, C. K., en Seed, H. B. (1975), Engineering - Simplified Analyses With Case Determination of soil liquefaction characteristics Studies and Examples, Springer Science+ by large scale laboratory tests, Report EERC Business Media. 75-14, Earthquake Engineering Research Center, – Stark, T.D. en Mesri, G., Undrained Shear University of California, Berkeley. Strength of Liquefied Sands for Stability – Meijers, P. (2007), Settlement During Analysis, Journal of Geotechnical Engineering, www.bauernl.nl Vibratory Sheet Piling, Ph.D. thesis, Delft ASCE, Vol. 118, No. 11, pp. 1727-1747, 1992. University of Technology, Delft. – Thijssen, R., Alderlieste, E.A. en Visser, T., – Meijers, P., Groot, M.B. de, Lubking P. en Cyclic Loading of Suction Caissons, Plaxis Thijssen, R., Gedrag van Zand Onder Cyclische Bulletin 32, herfst 2012. Belasting, Vakblad Geotechniek, januari 2009. – Zienkiewicz, O.C., Chang, C.T. en Bettess, P., – Niemunis, A. en Herle, I., Hypoplastic Model Drained, Undrained, Consolidating and Dynamic for Cohesionless Soils with Elastic Strain Range, Behaviour Assumptions in Soils, Géotechnique, Mechanics of Cohesive-Frictional Materials, Vol. 30, No. 4, pp. 385-395, 1980.  Vol. 2, pp. 279-299, 1997. – Olson, S. M. en Stark, T. D., (2003), Yield Strength Ratio and Liquefaction Analysis of

Profile for Uitgeverij Educom

Geotechniek januari 2014  

Onafhankelijk vakblad voor het geotechnische werkveld

Geotechniek januari 2014  

Onafhankelijk vakblad voor het geotechnische werkveld

Advertisement