Page 2

Van redactie Van de de redactie Van de redactie Beste lezers, Beste lezers, Ons vakgebied haalt af en het nieuws nog steeds nietposialtijd posigemeengoed, als ultiem doel de investeringskosten Ons vakgebied haalt af en toe hettoe nieuws en nogen steeds niet altijd steedssteeds gemeengoed, met alsmet ultiem doel de investeringskosten (zeker(zeker tief. hele Geengrote hele bloopers, grote bloopers, maarprojecten toch projecten waarbij de wenkin het begin) laag te houden. Zelfs al worden er EMVI elementen tief. Geen maar toch waarbij de wenkin het begin) laag te houden. Zelfs al worden er EMVI elementen in de in de Beste lezers, brauwen van een ‘geotechneut’ (geuzennaam!) gaan fronsen. afweging meegenomen, deinprijs in die rekensom vaak nog allesbepabrauwen van een ‘geotechneut’ (geuzennaam!) gaan fronsen. afweging meegenomen, de prijs die rekensom is vaakisnog allesbepalend. lend. Heeft u dat ook wel eens? Op vakantie niet na kunnen laten om te kijken over de cyclische belasting van suction caisson funderingen van off-shore Het programma Geo-Impuls is al een aantal jaren deen gang en de eerBij overcapaciteit komt het prijsniveau drukte komt te staan. Het programma Geo-Impuls is al een aantal jaren aan deaan gang de eerBij overcapaciteit komt het prijsniveau zwaar zwaar onder onder druk komt staan. hoe het gebied geologisch in elkaar zijn zit? al Mijn geologie-docent waarschuwwindmolens. ste tastbare resultaten opgeleverd. We denken elkevan fase van Een lagere standaard wordt getolereerd vanwege een lagere prijs. ste tastbare resultaten zijn al opgeleverd. We denken in elkeinfase Een lagere standaard wordt getolereerd vanwege een lagere prijs. Ge- Gede mij er inproject mijn al voor: jeen kunt nooit meer op grondonderzoek, vakantie zonder een studietijd project nakwalitatief over kwalitatief en kwantitatief goed grondonderzoek, bij de veelal hoge tijdsdruk, deze situatie een uitstekende een na over kwantitatief goed voegdvoegd bij de veelal hoge tijdsdruk, is dezeissituatie een uitstekende basis basis we hebben kloof tussen ontwerp enen uitvoering gesignaleerd een blikwe te hebben werpen opkloof dede verschillende formaties nagesignaleerd te denken over deen forGelukkig is er ook dichter bij huis genoeg te beleven. In deze uitgave is voor (geotechnisch) falen. de tussen ontwerp en uitvoering en forvoor (geotechnisch) falen. muleren handvatten omop deze op teulossen. De ver observational method ontstaansgeschiedenis. Hoewel vakantie voor wellicht wegmethod lijkt in muleren handvatten om deze te lossen. De observational een artikel opgenomen over het minimaliseren van de kans op lekkage bij al op een aantal projecten Geo Risico Management Bijdan deze dan ook (nogmaals) een beroep op alle opdrachtgevers om goed wordt al op een aantal toegepast Geoen Risico Management Bij deze ook (nogmaals) beroep op opdrachtgevers om goed deze natte enwordt koude tijd van projecten het jaar, hoop iktoegepast datendeze Geotechniek u ook diepwanden, gebaseerd op een ervaringen in alle Rotterdam. gaat een steeds voornamere rol spelen in tenders en werken. na te denken over de te stellen criteria bij het gunnen van een opdracht gaat een steeds voornamere rol spelen in tenders en werken. na te denken over de te stellen criteria bij het gunnen van een opdracht wat aan vakantie doet denken. Eén bepalende in het geotechnisch is echter lastig te bestrijeen langere te hanteren waarbij kwaliteit centraal Eén bepalende factor factor in het geotechnisch falen isfalen echter lastig te bestrijen eenen langere termijntermijn visie tevisie hanteren waarbij kwaliteit centraal staat. staat. Of u deze geotechniek nu in eengeotechnische zonnig oord openslaat ofecht op de bank voor den: de economische crisis. De gevolgen hiervan voor de geotechnische Want dan alleen kunnen faalkosten gereduceerd den: de economische crisis. De gevolgen hiervan voor de geotechnische Want dan alleen kunnen geotechnische faalkosten echt gereduceerd In de rubriek The Magic of Geotechnics wordt een geotechnisch project de open haard: ik wens u veel leesplezier! eeninkeer ditbeschreven blad beschreven door R. Schippers en worden de Geo-Impuls doelstelling gehaald worden. wereldwereld zijn al zijn eenalkeer dit in blad door R. Schippers en worden en kanen dekan Geo-Impuls doelstelling gehaald worden. ondergetekende maar zijn steeds voelbaar vergeleken met het maken van(Geotechniek een reis: en2010-2), wel ‘een leuke ennog onbezorgde ondergetekende (Geotechniek 2010-2), maar zijn nog steeds voelbaar inniet de teveel dagelijkse praktijk. Wat dattoont betreft isbelang er helaas nog niet veel vanietwat deze ietwat sombere overpeinzingen eruvoor u een weer vakantieinvoor geld’. De metafoor hethelaas van goede de dagelijkse praktijk. Wat dat betreft is er nog niet veel Mocht uLos willen reageren: kijk op www.vakbladgeotechniek.nl en post een uw Los van deze sombere overpeinzingen ligt erligt voor weer verbeterd. mooie uitgave, met zorg samengesteld en met een boeiende combinatie verbeterd. mooie uitgave, met zorg samengesteld en met een boeiende combinatie

projectvoorbereiding en communicatie. Verder is er een artikel over pi-

bevindingen aldaar.

van artikelen. u willen reageren: van artikelen. MochtMocht u willen reageren: Ondanks uitstekende ontwikkelingen bijvoorbeeld Rijkswaterkijk op www.vakbladgeotechniek.nl enuw post uw bevindingen Ondanks uitstekende ontwikkelingen binnenbinnen bijvoorbeeld Rijkswaterkijk op www.vakbladgeotechniek.nl en post bevindingen aldaar.aldaar. Limburg een staat beetje alsBVP buitenland aanvoelt. De specifieke ondergrondNamens redactie en uitgever, met Procurement), waarbij op kwaliteit staat met BVP (Beste(Beste Value Value Procurement), waarbij op kwaliteit wordtwordt condities in dit gebied blijken ineen ieder geval invloedis te op zowel gestuurd het kiezen van een opdrachtnemer, is op kleinere schaal Wij wensen u alvast veel leesplezier gestuurd bij hetbij kiezen van opdrachtnemer, op hebben kleinere schaal het het Wij wensen u alvast veel leesplezier toe! toe! van een opdracht opvan basis van sec denog prijs nog devan orde van faalkansgunnen als gunnen faalmechanisme voor piping. Een aanpak Vera van Beek Namens redactie en uitgever, van een opdracht op basis sec deregio-specifieke prijs aan deaan orde Namens redactie en uitgever, deOf dag. nu gaat om een adviesopdracht of eenvoor werk voor een dag. hetOf nuhet gaat om een adviesopdracht of de eenvoorkeur werk een van het de pipingprobleem lijkt gerechtvaardigd. Voor wie geeft (funderings)aannemer, het gunnen opvan basis de laagste Roel Brouwer (funderings)aannemer, het gunnen op basis devan laagste prijs isprijs nog is nog Roel Brouwer

ping in Limburg. Misschien komt het wel door de regionale geologie dat

aan zon, zee en strand (en dan met name de laatste twee) is er een artikel

via Geotechniek Bereik Bereik via Geotechniek (vakblad + website) (vakblad + website)

professionals 5000+5000+ professionals uit de GWW-sector en uit de GWW-sector en prospects als nieuwenieuwe prospects als overheden. overheden. Publiceer een artikel of Publiceer een artikel of ’n advertorial... plaats plaats ’n advertorial... de tarieven op Bekijk Bekijk de tarieven op vakbladgeotechniek.nl vakbladgeotechniek.nl

1

Geotechniek - Januari 2014

Profile for Uitgeverij Educom

Geotechniek januari 2014  

Onafhankelijk vakblad voor het geotechnische werkveld

Geotechniek januari 2014  

Onafhankelijk vakblad voor het geotechnische werkveld

Advertisement