Voorjaarsaanbieding 2021 | Uitgeverij Douane

Page 1

UITGEVERIJ DOUANE ! W U E I N VOORJAAR 2021


6 MOTHERFUCKING 2 MARK BONINSEGNA “op weg naar een legendarische wedstrijd waar het even leek mis te gaan na een goal van iemand van die club uit 020 (…) dan zorgt Vilhena voor de tranen van en de hoon op dat clubje uit Noord-Holland met de 5-2 Mark Boninsegna (1976) is naast zijn dichterschap onder

om daarna Ayoub

meer actief voor media als

het zout in wonden

Gers! (stadsmagazine), Hand

te zien strooien met 6-2

in Hand (supportersmagazine) en Vice Sports Nederland. Zijn

Z E S M O T H E R F U C K I N G T W E E !!!”

Italiaanse achternaam verraadt de onvoorwaardelijke passie voor ‘de Club van Zuid’.

Geen poëet die de dolle vreugde en tragiek van de Feyenoord-fan op dit moment beter kan verwoorden dan Mark Boninsegna. In ‘6 motherfucking 2’ dicht hij zowel over recente wedstrijden en gebeurtenissen uit het bestaan van de Kuipclub als over clublegendes en, natuurlijk, de magie van het stadion zelf. Absoluut hebbedingetje voor elke rechtgeaarde Feyenoorder!

2


MARK BONINSEGNA 6 MOTHERFUCKING 2

MARK BONINSEGNA

POËZIE TITEL

6 motherfucking 2

AUTEUR

Mark Boninsegna

OMSLAG

Ralf Emmerich

vanStijl

UITGAVE

Softcover

FORMAAT 13 x 21 cm

MOTHERFUCKING

OMVANG

ca. 80 pagina’s

PRIJS

€ 17,50

ISBN

9789493020221

NUR

306

62 ONMISBARE FEYENOORD-GEDICHTEN

VERSCHIJNT:

APRIL 2021

‘… die echte Rotterdamse dichter die Boninsegna is…’ Tzum, over zijn debuutbundel ‘Levensinkt’

PROMOTIE • Feestelijke presentatie • Online campagne • Gerichte actie richting klassieke media

IN DE BOEKHANDEL • Foto’s op A3 karton • Posters op elk formaat • Boekleggers

3


SCHUILPLAATS 3/9 ANNA STAROBINETS “Het was onwaarschijnlijk dat deze persoon heel groot of agressief zou zijn: daarvoor klonken de stappen veel te zacht en onzeker. Ik keek naar de steentjes en bedacht dat het geen zin had om te vluchten. Vooral als ik niet weg kan lopen. Toen stierven de voetstappen weg.” Schuilplaats 3/9 is een psychologische thriller van de rijzende ster binnen de Russische literatuur, Anna Starobinets. Deze literaire kokkin roert op ingenieuze wijze in een pan van vertellingen, sprookjes, spreuken, reportages en websiteteksten.

4

Anna Starobinets (1978) is een

De verhaallijn concentreert zich rondom een

Russische schrijfster, die vanaf haar

personage, ‘de Jongen’, die voorbestemd is om

eerste publicaties veel aandacht

strijd te leveren tegen Lucifa, de verpersoonlijking

heeft getrokken van buiten Rusland.

van het Kwaad. Schuilplaats 3/9 is een geweldige

Haar mix van fantasie, spanning en

leeservaring, die het sprookje als duider van

literair vernuft hebben haar diverse

duistere, psychologische processen opnieuw op de

prijzen opgeleverd, waaronder de

kaart zet. Het heeft Anna Starobinets in Rusland

Bestseller Prize in Rusland (2014)

nu al tot een fenomeen gemaakt en haar de bijnaam

en diverse Europese prijzen.

‘the queen of Russian horror’ opgeleverd.


ROMAN TITEL

Schuilplaats 3/9

AUTEUR

Anna Starobinets

VERTALING Klawa Koppenol OMSLAG Ad van der Kouwe Manifesta UITGAVE

Softcover

FORMAAT 13 x 21 cm OMVANG

ca. 300 pagina’s

PRIJS

€ 22,50

ISBN

9789493020207

NUR

301

VERSCHIJNT:

APRIL 2021

‘Anna Starobinets’ eerste roman was al genomineerd voor de Russische Bestseller Prize nog vóór het in de winkels lag. Groot talent.’ Goodreads.com

PROMOTIE • Feestelijke presentatie

‘Hypnotiserend, hoogst verontrustend boek’

• Online campagne • Gerichte actie richting klassieke media

IN DE BOEKHANDEL

Sana Valiulina

• Foto’s op A3 karton • Posters op elk formaat • Boekleggers

5


BASISFATSOEN BAREND ROMBOUT Ons politiek systeem is ‘kapot’. Van een solidaire verzorgingsstaat voor iedereen zijn we in enkele decennia afgedaald naar ieder voor zich, naar een neoliberaal regeltjeswoud voor de bevoorrechten en geletterden. De geheven vinger die we ooit met enig gezag naar andere landen en werelddelen opstaken, wijst nu keihard naar onszelf terug: ook in Nederland groeit een onderklasse zonder bezit en perspectief. En blijft het percentage kinderen dat onder de armoedegrens leeft hardnekkig stabiel (of zelfs Als jonge agent in Rotterdam is

stijgende) in een samenleving die ondertussen roept

geweld, drugs, prostitutie, gokken,

dat je ‘kansen moet pakken’ en je ‘in moet vechten’.

overlast en armoede voor Barend

Hoe lang willen we nog leven onder deze dubbele

Rombout dagelijkse kost. Zijn

moraal? En kijken in deze gebroken spiegel? In

brede kijk op de samenhang tussen

‘Basisfatsoen’ ontvouwt voormalig politieman,

deze verschijnselen zorgt ervoor

hulpverlener en dwarsdenker Barend Rombout

dat hij eerst naar de Directie Veilig

een nieuw en ambitieus Deltaplan, dat armoede en

gaat en in 2006 aan het hoofd van

uitsluiting geen kans geeft.

Bureau Frontlijn komt te staan. Keurig in de beleidswereld heeft

‘Basisfatsoen’ is een optimistisch, oplossingsgericht

hij echter nooit gepast, want de

en vrijzinnig boek, dat kracht en inspiratie geeft aan

indringende en gevoelige blik

iedereen die zich niet wenst neer te leggen bij een

van de agent heeft hem nooit

maatschappij die almaar onrechtvaardiger wordt.

verlaten. Problemen los je niet op in vergaderzalen, is zijn levensles, maar in de praktijk. Vandaar dat Rombout tegenwoordig een veelgevraagd consultant is.

6


NON-FICTIE TITEL BASISFATSOEN AUTEUR

Barend Rombout

OMSLAG

Ad van der Kouwe

Manifesta

UITGAVE

Softcover

FORMAAT 13 x 21 cm OMVANG

ca. 150 pagina’s

PRIJS

€ 17,50

ISBN

978-94-93020-19-1

NUR

600

VERSCHIJNT:

APRIL/MEI 2021

‘Barend is iemand die de overheid tot scherpte dwingt’ prof. Pieter Tops PROMOTIE • Feestelijke presentatie • Online campagne • Gerichte actie richting klassieke media

IN DE BOEKHANDEL • Foto’s op A3 karton • Posters op elk formaat • Boekleggers

7


DE SCHOOLMEESTER BOŽENA NĚMCOVÁ

In deze in Tsjechië eindeloos herdrukte novelle uit 1858 beschrijft Božena Němcová haar mooie herinneringen aan een schoolmeester. Behalve dat ze het lezershart breekt met ontroerende scènes over hoe hij de wereld opent van muziek, natuur en literatuur, heeft de novelle ook een politieke kant. ‘Zó moet onderwijs zijn!’ zegt Němcová tussen de regels door. Milan Kundera Božena Němcová (1820-1862) is een bekende naam in Tsjechië, maar heeft buiten de landsgrenzen nauwelijks de aandacht gekregen die haar werk verdient. Naast De schoolmeester schreef ze enkele romans en een serie sprookjes. Na een roerig leven stierf Němcová op 42-jarige leeftijd in Praag. Nog altijd heeft ze in Tsjechië een grote schare bewonderaars - onder wie Nobelprijswinnaar Milan Kundera.

8

noemde haar ‘de moeder van het Tsjechische proza’.


BOŽENA NĚMCOVÁ DE SCHOOLMEESTER

NOVELLE TITEL De schoolmeester

BOŽENA NĚMCOVÁ

DE SCHOOL MEESTER

AUTEUR

Božena Němcová

VERTALING Irma Pieper OMSLAG

Ad van der Kouwe

Manifesta

UITGAVE

Softcover

FORMAAT 13 x 21 cm OMVANG

ca. 50 pagina’s

PRIJS

€ 12,50

ISBN

978-94-93020-14-6

NUR

302

NU BESCHIKBAAR:

TWEEDE DRUK

‘Němcová is de moeder van het Tsjechische proza.’ Milan Kundera PROMOTIE • Feestelijke presentatie • Online campagne • Gerichte actie richting klassieke media

IN DE BOEKHANDEL • Foto’s op A3 karton • Posters op elk formaat • Boekleggers

9


AANVRAGEN RECENSIE-EXERMPLAREN info@uitgeverijdouane.nl UITGEVERS Hans van Willigenburg 06 506 86 884 Oscar Steens 06 531 51 391 EINDREDACTIE Yvonne van Oudheusden 06 558 71 324 CONCEPT / CREATIE Ralf Emmerich / vanStijl www.vanstijl.nl SOCIAL MEDIA Denise Delgado www.imcontent.nl