Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

W O E N S D R E C H T S E

O P L AG E :

3 JULI 2013 WEEK 27

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

9800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

599

SPORT

8 111

KERKELIJK NIEUWS

Volg ons via twitter: @WoensdrechtsBode

750 JAAR HUIJBERGEN IS FEEST VAN DE LEEFBAARHEID

076

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

VERBETERING WINKELGEBIEDEN KRIJGT VERVOLG

Flinke meevaller vanuit het Rijk

Nieuwe beheerster voor De Biezen

WOENSDRECHT - De gemeente Woensdrecht kan in 2014 een flinke meevaller tegemoet zien vanuit het Rijk. In de meicirculaire, de indicatie over de algemene uitkering vanuit het gemeentefonds, wordt bericht dat Woensdrecht zo’n 800.000 euro meer zal ontvangen, dan vooraf was ingeschat. Toch verkeert wethouder Martin Groffen niet in een jubelstemming. “Ondanks deze eenmalige meevaller zullen we voorzichtig moeten omgaan met onze financiën. Het kabinet Rutte wil nog eens voor zes miljard extra bezuinigen en het is nog onduidelijk wat dat voor onze gemeente betekent. Daarom blijven de reeds aangekondigde bezuinigingen in stand.”

PUTTE - Verenigingen in Putte kunnen ook in de zomervakantie terecht in multifunctioneel centrum De Biezen. De gemeente Woensdrecht heeft een nieuwe beheerster aangetrokken om het mfc draaiende te houden. Dat bevestigt gemeentewoordvoerder Jan Prop. “We moeten nog afspraken maken met de beheerster over de duur van het contract, maar voorlopig blijft De Biezen open”, verzekert hij. De nieuwe beheerster is de derde nieuwkomer in twee jaar tijd. Nadat de gemeente in juni 2011 de sleutel gaf aan Dennis van der Kraan, werd ruim een half jaar later Gerard Bodewus aangetrokken. Die gaf eerder dit jaar aan zijn contract niet te willen verlengen.

W E E K B L A D

Eerste bewoners in nieuwe locatie SDW

Basis sluit convenant met modelvliegers

HOOGERHEIDE - De Stichting Dag- en Woonvoorziening (SDW) heeft de eerste bewoners mogen ontvangen in haar nieuwe locatie De Pompier in het nieuwbouwcomplex Raadhuisplein in Hoogerheide. De ruimte biedt plaats aan veertig mensen met een verstandelijke beperking. Negentien van hen komen te wonen in een van de zelfstandige appartementen met ondersteuning vanuit SDW. Daarnaast is er op de begane grond ruimte gerealiseerd voor de dagopvang van 21 cliënten. De Pompier vervangt de oude SDW-locaties Tulpenveld in Bergen op Zoom en ‘t Plein in Woensdrecht. Het gebouw wordt in september geopend.

WOENSDRECHT - Vliegbasis Woensdrecht heeft een convenant gesloten met Modelvliegclub West Brabantse Luchtvaart Club ‘De Grondpiloten’ over het gebruik van het aantal vliegbewegingen boven de controle zone van de vliegbasis. De modelvliegclub is al jaren gehuisvest op de basis. Omdat de vliegbasis bezig is met het in kaart brengen van alle vliegbewegingen, is het noodzakelijk dat ook de gegevens van de modelvliegers worden meegeteld. “Door afspraken te maken is het mogelijk dat zowel bemande als onbemande vliegtuigen gebruik kunnen maken van hetzelfde luchtruim”, aldus een woordvoerster van de vliegbasis.

Boete voor illegaal gebruik groenstrook WOENSDRECHT - Een gemeentelijk grasveld toe-eigenen als parkeerplaats of het annexeren van een groenstrook om de tuin te vergroten kan inwoners van de gemeente Woensdrecht duur komen te staan. Het college heeft besloten om onrechtmatig gebruik van gemeentegronden strenger te controleren en heeft daarvoor nieuwe beleidsregels opgesteld. “Mensen die een stuk grond illegaal in gebruik hebben, worden daarover aangeschreven. In sommige gevallen is het mogelijk de grond te kopen of te huren. Anders kunnen zij een boete verwachten”, waarschuwt burgemeester Marcel Fränzel. De nieuwe regels staan op de gemeentesite.

PvdD in bres voor Groote Meer OSSENDRECHT - De Partij voor de Dieren trekt opnieuw aan de bel om De Groote Meer te beschermen tegen verdroging en verzuring. Volgens de partij dreigt een ecologische ramp, doordat verzuurd en voedselrijk water in het meer wordt gepompt. De provincie heeft middels een convenant afgedwongen dat Evides minder water mag oppompen en dat het tekort aan water in de meren wordt aangevuld met water uit de omgeving. Om het tij te keren wil de provincie één miljoen euro uittrekken voor herstelmaatregelen. De PvdD wijst de provincie er echter op dat Evides per jaar al 600.000 euro compensatie ontvangt om minder water op te pompen.

PUTTE - Het was dit weekeinde druk bij de Putse Grensfeesten, die traditiegetrouw op de laatste zondag van juni plaatsvinden. Het zomerweer maakte een bezoek extra aantrekkelijk. Het publiek genoot onder meer van de braderie, muziek en een rommelmarkt en ook voor de kinderen was er van alles te doen. FOTO HUMPHREY HEKHUIZEN

Onderhoudswerkzaamheden bij chemiereus ten einde

Hevige fakkel na storing BASF OSSENDRECHT - Drie dagen nadat BASF Antwerpen aankondigde dat de onderhoudswerkzaamheden aan de steamcracker - en daarmee affakkelactiviteitenM I DdeD E L B U R Gafgerond S E waren, & spuwde V E E deRfakkel S E van diezelfde installatie opnieuw een enorme vlam uit. Door een productiestoring in de kraakinstallatie rees er zondagmorgen een metershoge vlam uit boven de fakkeltoren. Dat ging gepaard met veel kabaal en een fel oranje lucht. Philippe Heyvaert, woordvoerder van BASF Antwerpen, laat echter weten dat het bedrijf er alles aan doet om de overlast zoveel mogelijk te beperken. DOOR RIA VAN MEIR De berichtgeving klonk donderdag nog hoopvol voor de bewoners van Ossendrecht en omgeving. BASF Antwerpen meldde die dag dat het grote onderhoudsprogramma, dat in mei werd opgestart, volledig was afgerond en ook de fakkelactiviteiten achter de rug zouden zijn. Zondagmorgen werd Ossendrecht echter opnieuw opgeschrikt door een metershoge, deels zwarte vlam, die boven de fakkelinstallatie uittorende. Door een technische storing moest de fakkel worden opengezet om vrijgekomen gassen te verbranden. “Het eerste half uur ging dat gepaard met zwarte roet, omdat er onvoldoende stoom voorhanden was voor een zuivere verbranding”, erkent Heyvaert.

t

h

u

i

Hij benadrukt echter dat er geen gevaar is geweest voor de gezondheid. “De gassen zijn vergelijkbaar met het gas dat we terugvinden in ons kookvuur. Ze zijn niet schadelijk voor de gezondheid”, verzekert hij. Onrust Toch was er zondag veel onrust onder de inwoners van Ossendrecht. Zij vreesden een herhaling van 2007, toen het dorp bijna drie maanden lang geteisterd werd door dezelfde hevige vlammen tijdens een onderhoudsperiode van het bedrijf. Volgens Heyvaert zijn er echter duidelijke verschillen tussen het affakkelen in 2007 en van Wafgelopen E E Kzondag. B L“InA2007 D was de installatie nog in onderhoud tijdens het affakkelen, maar we zijn donderdag

s

i

n

d

e

r

weer volledig in productie gegaan. De storing van zondag betrof een technisch defect, wat los staat van de onderhoudswerkzaamheden. Het affakkelen is daarom ook van kortere duur”, legt hij uit. Beperken Heyvaert wijst erop dat BASF Antwerpen er alles aan doet om de overlast tot een minimum te beperken. “We kunnen niet uitsluiten dat er zich in de toekomst niet opnieuw een technische storing voordoet. Als dat toch gebeurt, doen we er alles aan om zo snel mogelijk een einde te maken aan de hinder”, belooft hij. Meer informatie over het affakkelen is terug te vinden op www.basf.be/buren of via het gratis internationale telefoonnummer 00800-227 346 36.

e

g

...VOOR HET

i

o

LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

Ook ‘giftige’ tennisbal in Ossendrecht OSSENDRECHT - De ‘hondenhater’ uit Hoogerheide lijkt nu ook toe te slaan in Ossendrecht. Buurtbewoners van de Putseweg in Hoogerheide trokken in mei aan de bel, omdat meerdere honden ziek waren geworden, nadat zij staafjes rattenvergif hadden binnengekregen, die verstopt waren in vlees of opengesneden tennisballen. Een wandelaarster in Ossendrecht stuitte vorige week op een doorgesneden tennisbal, die was achtergelaten op de Boudewijn Groeve, een populaire hondenuitlaatplaats. “De bal was weliswaar leeg, maar wie weet hoe lang hij daar gelegen heeft en hoeveel honden erin gebeten hebben”, waarschuwt ze.

Bedrijven adopteren rotondes gemeente WOENSDRECHT - Het onderhoud aan het groen van de vier gemeentelijke rotondes wordt de komende drie jaar opgepakt door lokale bedrijven, die in ruil daarvoor reclame mogen plaatsen. De gemeente Woensdrecht is daarvoor een overeenkomst aangegaan met middenstandsvereniging MIWO, die bedrijven heeft gezocht om het onderhoud voor de komende drie jaar op zich te nemen. Het gaat om de vier gemeentelijke rotondes in de gemeente Woensdrecht. Drie daarvan zijn gelegen in Hoogerheide (Sportlaan, kerk, voormalig tunneltje), de vierde ligt in Huijbergen (Westerstraat/Abdijlaan). De overige rotondes worden beheerd door de provincie.

DW_20130703  
DW_20130703