Page 26

Tegel De woensdagmarkt in het centrum van Etten-Leur werd in 2011 uitgeroepen tot beste weekmarkt van Nederland. Ter herinnering aan deze eervolle bezegeling biedt het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) een herinneringstegel aan. Deze tegel wordt op woensdag 17 oktober door wethouder JeanPierre Schouw voor de ingang van het Stadskantoor gelegd. Vogelvereniging In het weekend van 26 tot en met 28 oktober wordt het 60-jarig bestaan gevierd van vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden in café-zaal Hof van Holland aan het Van Bergenplein. Tijdens het jubileumweekend wordt in het clubhuis een nationale vogeltentoonstelling gehouden, vindt er een receptie plaats en wordt het jubileum afgesloten met een etentje voor de leden. BAC Het Baanlozen Activiteiten Centrum (BAC) bestaat zaterdag 27 oktober dertig jaar. Het centrum werd opgericht door industriepastor Mart Lemmens. Aanleiding was het sluiten van de Tomado fabrieken in Etten-Leur en de massale werkeloosheid die deze sluiting veroorzaakte. Er moest zinvolle daginvulling geboden worden. Dertig jaar later blijkt er nog steeds veel behoefte aan de activiteiten die plaatsvinden in de Halewijnstraat. Op deze zaterdag kan iedereen komen kijken wat er mogelijk is.

FOTO JAAR-22

Ere-Leurenaar in de Mouterij in etten-Leur Noord wordt op 27 oktober jan roovers benoemd tot ere-Leurenaar. Deze titel wordt eens in de zoveel tijd door de Stichting adriaan van Bergen toegekend aan iemand die veel betekent of betekend heeft voor de Leurse gemeenschap. roovers heeft een belangrijke stempel gedrukt op het carnavalsgebeuren op de Leur.

FOTO JAAR-23

Marathon etten-Leur staat op zondag 28 oktober in het teken van de marathon. al om 10.30 uur wordt het startschot gelost voor de Family run; opa’s, oma’s, ouders en kinderen zetten hun beste beentje voor. Daarna volgen de 5 en de 10 kilometer en de halve en de hele marathon. Die laatste - klassieke - afstand wordt gewonnen door Patrick Kwist uit rotterdam. Mooi mens Eline de Lange-Braat wordt op 31 oktober winnaar van de titel ‘Mooi Mens’ 2012 van zorgverzekeraar IZZ. De Lange is voorzitter van de Stichting Jong en Vitaal in Etten-Leur. Deze stichting is in het leven geroepen om kinderen van 4 tot en met 18 jaar op te laten groeien met sport en spel.

nOVEMBER Horecaboek Tegelijk met de opening van de nieuwe wisseltentoonstelling in het streekmuseum Jan uten Houte wordt op zondag 4 november het eerste exemplaar van het boek ‘Van gelagkamer tot Grand Café’ gepresenteerd. Het is een kleurrijk boek over het heden en verleden van de Etten-Leurse horeca.

Tekst e n s a me n s t e llin g Pe t e r H o u t e p e n

FOTO JAAR-24

Windsurfen tijdens het WK Kona one windsurfen in Maspalomas op Gran canaria wordt Dion van Laarhoven (16) uit etten-Leur eerste in de klasse Light Weight. Na zeven manches weet hij de titel binnen te halen. het is voor Dion van Laarhoven de tweede WK-titel op rij. Milieustraat Op woensdag 7 november viert de milieustraat Vosdonk aan de Verschuurweg zijn eenjarig bestaan. Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan, worden bezoekers deze dag getrakteerd op een cadeautje. De 73-jarige Herman Reniers wordt extra in het zonnetje gezet, want hij is de 18.000e bezoeker van de milieustraat in een jaar tijd. Voor hem zijn er bloemen en een milieuvriendelijk pakket. Netwerkevenement Voor de vijfde keer in tien jaar tijd wordt op 8 november op de begane grond van het Stadskantoor de vijfde editie van de Roode Looper gehouden. Dit netwerkevenement biedt de mogelijkheid aan alle ondernemers uit Etten-Leur om op informele wijze met elkaar, met het onderwijs en de gemeente kennis te maken of om bij te praten. Thema dit jaar zijn de 3 O’s: Onderwijs, Overheid en Ondernemers. Doodse stilte Stichting MaMi maakt op 10 november bekend met welke recordpoging zij op carnavalsmaandag 2013 op de proppen komt. MaMi gaat tijdens de 27e recordpoging een aantal minuten doodse stilte proberen te creëren. De deelnemers aan het spektakel veranderen daarbij voor enige tijd in zogeheten levende standbeelden. Samenleving Op 13 november overlijdt plotseling op 62-jarige leeftijd Piet Rens aan een hartstilstand. Rens was gedurende 38 jaar in dienst van de gemeente EttenLeur. In april dit jaar nam hij vanwege pré pensioen afscheid van de organisatie als beleidsadviseur van de afdeling Samenleving. Rens was onder andere ook betrokken bij Veilig Verkeer Nederland, afdeling Etten-Leur en een gewaardeerd lid van de fotoclub A.F.V.P.

FOTO JAAR-25

Windpark op 14 november wordt een start gemaakt met de plaatsing van vijf windmolens op de zwartenbergseweg. energiebedrijf eneco legt met grote hijskranen de laatste hand aan de meer dan 100 meter hoge windmolens. De aanleg van het windpark trekt veel bezoekers. Voorzitter Cock Groenewegen wordt de nieuwe voorzitter van het bestuur van de VVD afdeling Etten-Leur. Tijdens de algemene ledenvergadering neemt hij het stokje over van Sybrand Schrale, die deze functie zes en half jaar heeft ingevuld. Sinterklaas Het geduld van de duizenden kinderen en hun begeleiders wordt op 18 november behoorlijk op de proef gesteld. De aankomst van Sinterklaas in de Leurse Haven loopt wat vertraging op, maar net als de zon zich deze zondag voor de eerste keer laat zien meert de boot van de goedheiligman aan op de Geerkade. Hier wordt hij verwelkomd door onder andere de burgemeester.

Sportcomplex In het Oude Raadhuis op de Markt vindt op 19 november de presentatie plaats van het ontwerp van het nieuwe sportcomplex de Banakker. Het ontwerp is afkomstig van Hooper Architects uit Oosterhout. Op de huidige ligweide van de Banakker, zichtbaar vanaf de Parklaan, komt een multifunctioneel sportcomplex, gebouwd in natuurlijke stijl met een hoogwaardige architectonische uitstraling. In het gebouw worden verschillende duurzaamheidmaatregelen toegepast.

FOTO JAAR-26

Twee winnaars De ziengaovut, waarop jaarlijks het beste carnavalslied wordt gekozen, kent op 17 november twee winnaars. Logisch ook, want de werkgroep ziengaovut had besloten de liedjeswedstrijd op te delen in twee afdelingen: een jeugdcategorie tot en met 17 jaar en de zogeheten volwassenencategorie. in die laatste afdeling wint een oudgediende, feestorkest Sjubokz met Ut bierlied. Bij de jongeren is de winst voor de pas 8-jarige Willemijn Bogers. Prins Carnaval Na een lang ziekbed overlijdt op 19 november op 60-jarige leeftijd voorzitter Jan Tak van carnavalsvereniging de Stijloren (Etten). Tak was als Jan II van 2000 tot en met 2002 Prins Carnaval van de Stijloren. Hij werd lid van de carnavalsvereniging in 1986; sinds 2008 was hij voorzitter.

FOTO JAAR-27

Onderscheidingen op de jaarlijkse korpsavond op de kazerne aan de Wipakker overhandigt de burgemeester op 23 november aan vijf brandweerlieden de NvBr-onderscheidingen. NvBr staat voor Nederlandse vereniging voor Brandweerzorg en rampenbestrijding. tevens wordt aan vier personen de vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid uitgereikt. MKB Bert Thijssen legt op woensdag 28 november zijn functie neer als voorzitter van het bestuur van MKB Etten-Leur. Dat doet hij tijdens de Algemene Ledenvergadering van het MKB in Nieuwe Nobelaer. Thijssen is niet herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Cees van Veen, ook manager van het Winkelhart, volgt hem op.

FOTO JAAR-28

Toren omwonenden van de Kerkwerve hebben eind november iets meer zicht. Kort nadat de sloopwerkzaamheden aan de heilig hartkerk weer eens hervat zijn, wordt met een grote hijskraan de toren van de kerk getrokken. Dat gebeurt in het bijzijn van enkele belangstellenden.

PAGINA 26

JAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBER

OKTOBER

ode JAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBER

E t te n - Le u r se B JAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBER

jaaroverzicht

FOTO JAAR-29

Vrijwilligers in het turfschip worden op vrijdag 30 november in twee categorieën de vrijwilligersprijzen 2012 van etten-Leur uitgereikt. in de categorie project van het jaar is de prijs voor het jongerenplatform; tot vrijwilliger van het jaar wordt door de vijfkoppige jury William Siemons (zie foto) gekozen. er is ook nog een eervolle vermelding voor Stephan Beute als vrijwilliger onder de 23 jaar.

DECEMBER Mishandeling De politie houdt op het Munnikenheide College drie jongens (14, 15 en 16 jaar) aan op verdenking van de mishandeling van een 16-jarige medescholier. Het slachtoffer krijgt op maandag in de aula van de school plotseling een klap in zijn gezicht van een van de drie. Eenmaal op de grond beland, wordt hij ook door de twee andere scholieren in het gezicht getrapt en geslagen. Twee leraren weten de vechtersbazen van het slachtoffer te scheiden. De verdachten wordt poging tot zware mishandeling en openlijke geweldpleging ten laste gelegd. Geen sloop Basisschool D’n Overkant wordt niet gesloopt. Die toezegging doet wethouder Jan van Hal op maandag 3 december namens het college in de opinievergadering. Het college liet eerder weten af te zien van herontwikkeling van het 100 jaar oude pand aan de Stationsstraat. Bedoeling was dat er een multifunctionele accommodatie zou komen waar naast ouderensociëteit De Appelgaarde ook het pastoraal werk onderdak zou krijgen. Als D’n Overkant mettertijd naar de Brede school verhuist, komt het 100 jaar oude pand leeg te staan. Van Hal liet laat weten dat er een passende bestemming voor gezocht zal worden en dat sloop niet aan de orde is.

FOTO JAAR-30

Onderwijs harry hoppenbrouwers neemt na ruim veertig jaar afscheid van het onderwijs. De laatste ruim 15 jaar daarvan is hij directeur van de hasselbraam in etten-Leur. een afscheidsreceptie is niet zijn stijl, hij heeft gekozen voor een symposium in het Munnikenheide college als afscheidscadeau. Met het volste vertrouwen draagt hij de leiding over aan zijn opvolgster Willeke van huffelen. Jubilarissen Traditiegetrouw worden bij voetbalvereniging Internos een keer per jaar de jubilarissen in het zonnetje gezet. Zo ook dit jaar. Op 9 december worden tijdens een feestelijke bijeenkomst 15 leden bedankt voor hun jarenlange inzet voor de vereniging. Samen zijn ze 555 jaar lid van vv Internos. Lichtjesavond De algemene begraafplaats aan de Zundertseweg vormt op zondagavond 9 december het decor van de lichtjesavond. Ouders, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en andere familieleden van daar begraven overledenen bezoeken vanaf half zes ’s avonds de met fakkels, vuurkorven en paarse verlichting sfeervol ingerichte begraafplaats om dierbaren te herdenken. De lichtjesavond, de tweede editie, wordt opgeluisterd en aangekleed met stemmige muziek, koffie, chocomelk en glühwein.

DELZ_20121223  
DELZ_20121223