Page 20

FOTO JAAR-01 Nieuwjaarduiken etten-Leur gaat het nieuwe jaar in met twee nieuwjaarsduiken. in de Westpolderplas rennen op 1 januari zo’n 30 mensen het water in, terwijl bij café De Klomp 12 personen plaatsnemen in het voor het café geplaatste opblaasbare zwembadje. voor alle dapperen is er daarna een glas champagne. Prent Op de eerste maandag na Driekoningen wordt volgens aloude traditie in het Nederlands Drukkerijmuseum in Etten-Leur weer de Koppermaandagprent gepresenteerd en uitgereikt aan burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot. Zij neemt het exemplaar in ontvangst van museumvoorzitter Rien van Heck. De Koppermaandagprent van 2012 is de laatste in een serie van drie, die in 2009 bedacht werd door Ton Mouwen en Frans de Nijs, vrijwilligers bij het museum en beide meer dan 40 jaar werkzaam geweest als graficus bij de Koninklijke Van Poll in Roosendaal. De technische realisatie, het drukken van de prent, is ditmaal verzorgd door het Grafisch Centrum uit Etten-Leur. Schade Tijdens de jaarwisseling is in Etten-Leur voor 30.000 euro schade aangericht aan lantaarnpalen, verkeersborden en ander straatmeubilair door vuurwerk. Dat maakt burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot op 9 januari bekend in haar nieuwjaarstoespraak in het Stadskantoor. “Een aantal collega’s van mij - en ik sluit me daar graag bij aan - heeft het initiatief genomen om te bezien of het zware vuurwerk verboden kan worden”, aldus de burgemeester. “Verder wil ik voor de volgende jaarwisseling een gedeelte van het geld dat nu besteed wordt aan het herstel van de vernielde zaken, inzetten voor nog meer toezicht.” De burgemeester denkt er eventueel ook aan om vuurwerkvrije zones in te stellen. Overeenkomst Zes partijen zetten op woensdag 18 januari hun handtekening onder een overeenkomst om de vervuiling van het diepe grondwater op industrieterrein Vosdonk-Noord aan te pakken. Naast de gemeente EttenLeur en de provincie Noord-Brabant gaat het om de bedrijven SVZ industrial fruit & vegetables, Roto Smeets, Fri-Jado en Flexible Packaging Holding. Over het opruimen van de vervuiling is al vele tientallen jaren gesproken. Eerdere pogingen strandden steeds omdat een aantal - voornamelijk kleinere bedrijven er geen gat in zagen. Sluiting Opleggerfabrikant Groenewegen Groep BV gaat zijn pand in Etten-Leur sluiten. Na 56 jaar in de gemeente vertoefd te hebben, vertrekt Groenewegen vanaf industrieterrein Vosdonk naar Helmond om daar in te trekken bij fusiepartner Jumbo. Vanuit de productievestiging in Etten-Leur verhuizen vijf vaste personeelsleden mee naar Helmond. Door de verhuizing worden kosten bespaard. In de bedrijfstak waar Groenewegen actief is, is sprake van een economische malaise. De eerdere fusie met Jumbo was daar al een gevolg van. Overigens blijft de fabriek van opleggerfabrikant Groenewegen in Bosnië wel gewoon open.

FOTO JAAR-02

55 jaar carnavalsvereniging Leurse Leut bevindt zich op zaterdag 24 januari letterlijk en figuurlijk, gelijk naar het motto van dit carnavalsjaar, ‘in whoogere sferen’. Met onder andere een reünie en een feestavond viert de vereniging in het turfschip zijn vijf keer 11-jarig bestaan.

Tekst e n s a me n s t e llin g Pe t e r H o u t e p e n

Erespeld Op de finaledag van het Nederlands kampioenschap driebanden wordt Jan Arnouts onderscheiden met de Gouden Erespeld van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB). Aanleiding voor het uitreiken van de speld is onder andere het feit dat Arnouts voor de 25e opeenvolgende keer deelneemt aan het NK driebanden in de Ereklasse. Wethouder Het jaar 2012 begint positief voor Bernd Roks. Op 26 januari wordt hij beëdigd als wethouder voor de VVD in de gemeente Hilvarenbeek. Roks was tot april 2011 wethouder voor de VVD in het college van Etten-Leur. In Hilvarenbeek was een vacature ontstaan, nadat Cobi de Blécourt genoodzaakt is haar werkzaamheden als wethouder te beëindigen vanwege langdurige uitval door ziekte.

FEBRuARI

FOTO JAAR-03

Mauwerd in zijn creatie als reserve raad van elf-lid (rrvel) van Stichting carnaval De Stijloren, schrijft arno renne op zaterdag 4 februari de 38e editie van de Leurse Mauwavonden op zijn naam. Naast de juryprijs wint renne zaterdag (op de tweede en laatste avond) ook de publieksprijs. Emmer trommelen Met dank aan de Stichting MaMi wordt op carnavalsmaandag in Etten-Leur weer een wereldrecord gevestigd. Een Bredase deurwaarder en Ton Van Etten tellen 3439 deelnemers die en masse op een emmer trommelen. De carnavalsoptocht, een dag eerder, wordt gadegeslagen door duizenden bezoekers.

FOTO JAAR-04

Sporttitels zwemster Lotte Goossen (zie foto), biljarter Dick jaspers en de handbalmeisjes van internos a worden op zaterdag 25 februari uitgeroepen tot respectievelijk sportvrouw, sportman en sportploeg van etten-Leur over het jaar 2011. Dat gebeurt in de theaterzaal van Nieuwe Nobelaer tijdens het jaarlijkse, avondvullende Sportgala. het is voor de 30e keer dat de sportprijzen worden uitgereikt. 12,5 jaar Aan het begin van de raadsvergadering van 27 februari overhandigt burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot bloemen aan Lia Boeren. De bloemen zijn ter gelegenheid van het feit dat Boeren 12,5 jaar deel uitmaakt van de gemeenteraad. Zij trad op 8 september 1997 toe tot de raad als lid van de fractie van het Algemeen Plaatselijk Belang (APB). De geboren Etten-Leurse volgde in de raad collega en vriend Walter Dekkers op, die op 30 juni 1997 op 59-jarige leeftijd overleed. Later richtte Boeren haar eigen partij op: Ons Etten-Leur.

MAART Sloop Begin maart wordt bekend dat de flat aan de Kerkwerve in Etten-Leur in 2013 gesloopt wordt om plaats te maken voor vervangende nieuwbouw. Lange tijd heeft de eigenaar van de flat, Woonstichting Etten-Leur (WEL), samen met de bewoners gekeken naar de diverse mogelijkheden voor deze locatie. Een ruime meerderheid van de betrokken huurders heeft ingestemd met deze keuze. WEL heeft persoonlijke gesprekken gevoerd om herhuisvesting voor hen te realiseren. Hoogste punt Met het hijsen van de vlag met het nieuwe logo wordt op vrijdag 2 maart gevierd dat het hoogste punt is bereikt van het nieuwe in aanbouw zijnde clubhuis van voetbalvereniging Unitas’30 aan de Concordialaan in Etten-Leur. Het is een logo waar de afbeelding van Adriaan van Bergen in staat; het wordt ook aan de voorkant van het gebouw ingemetseld. Scholen De schoolbesturen van de protestants christelijk basisschool De Wiltzangh en de openbare basisschool De Melodie in Etten-Leur maken bekend dat beide scholen aan het einde van het lopende schooljaar sluiten. De oorzaak is in beide gevallen het teruglopend aantal leerlingen. Gedwongen ontslagen onder het personeel van De Wiltzangh en De Melodie zijn niet aan de orde. 750 jaar Het 750-jarig bestaan van Etten ging in 2011 ongemerkt voorbij. Een groep leden van het Ettense Cloveniersgilde spande zich er voor in dit niet te laten gebeuren. Er zou een hardstenen bank op het Raadhuisplein komen, de ontwikkeling van Etten voorstellende. “Maar dat monument komt er niet”, zo laat het gilde in maart weten. “Na acht maanden is de drive weg. Wij hadden gerekend op enthousiaste reacties van grote, in Etten-Leurse gevestigde ondernemingen. Juist die hebben het af laten weten”, aldus André Adams van het gilde. Speel-o-theek Speel-o-theek Etten-Leur bestaat 30 jaar. Voorzitter Ria Dijkers, Bep Robanus en nog drie andere vrijwilligsters startten in maart 1982 in de Stationsstraat met een uitleenpunt met 300 stuks speelgoed. “De speel-o-theek is gegroeid. We hebben nu ongeveer 1300 stuks speelgoed en een ledental van bijna 250 gezinnen”, vertelt Ria Dijkers. ‘De ledengroei is er sinds de speel-o-theek in de bibliotheek zit en we één van de disciplines van Nieuwe Nobelaer zijn geworden.” Trivium Het college bereikt met Van Hemert Trivium BV overeenstemming over de aankoop van alle nog niet bebouwde gronden in het Trivium die nog niet van de gemeente zijn. Hiermee ligt de regie voor de ontwikkelingen in het Trivium terug bij de gemeente en kan de afbouw van het gebied zonder extra kosten voor de gemeente worden afgerond.

FOTO JAAR-05

Jan Janssen een keer of twaalf per jaar komen ze bij elkaar, de tacx wielerploeg. op dinsdag 20 maart komen de vedetten van weleer, met onder andere oud-tourwinnaar jan janssen en oud-wereldkampioen harm ottenbros, samen in het trivium-hotel in etten-Leur voor een toertocht van zo’n 100 kilometer in etten-Leur en omgeving. De locatie is uitgekozen door oud-renner theo van Wychen uit etten-Leur, tevens lid van de tacx wielerploeg.

PAGINA 20

JAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBER

JAnuARI

ode JAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBER

E t te n - Le u r se B JAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBERJAnuARIFEBRuARIMAARTAPRILMEIJunIJuLIAuGuSTuSSEPTEMBEROKTOBERnOVEMBERDECEMBER

jaaroverzicht

Radiodiagnostisch Wethouder Theo Vaes opent op 23 maart de radiodiagnostische voorziening op het Trivium in EttenLeur. De voorziening is deze maand door het Amphia Ziekenhuis en de SHL-groep geïntroduceerd. Op de locatie worden standaard röntgenfoto’s gemaakt door gediplomeerd radiologische laboranten van de SHL, de Stichting Huisartsen Laboratorium. De foto’s worden beoordeeld door de radiologen van het Amphia Ziekenhuis. Gemeentesecretaris Frans Dingenouts wordt gevraagd om de taken van gemeentesecretaris in Etten-Leur voorlopig voor 18 uur per week waar te nemen. De vraag komt omdat Mart Dircks per 1 mei fulltime directeur-secretaris van de Regio West-Brabant (RWB) wordt. In maart is Dircks benoemd in het Dagelijks Bestuur van de RWB. De geboren Limburger was al parttime directeur-secretaris van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant en parttime gemeentesecretaris in Etten-Leur.

APRIL Van Gogh Tien dagen lang staat Etten-Leur in het teken van het kunstevenement Van Gogh Leeft! Van Gogh blijkt een bron van inspiratie voor tal van kunstenaars, amateurs en professionals. De kunstroute telt 28 locaties verspreid over heel Etten-Leur. Het Withof fungeert als hoofdlocatie en het startpunt van de route. Van alle deelnemende kunstenaars staat of hangt hier een werk. Jos Aerts Jos Aarts van carnavalsvereniging Leurse Leut komt op donderdag 12 april plotseling te overlijden. Aarts (54) was lid van de Boerenraad van Leurse Leut. In die hoedanigheid was hij onder andere betrokken bij het organiseren van de bingo’s die de vereniging met regelmaat houdt. Jefka Op 69-jarige leeftijd overlijdt Jef Klaassen, ook bekend als cartoonist Jefka. Klaassen was gedurende 28 jaar actief in de programmacommissie van theater- en congrescentrum De Nobelaer; de laatste 13 jaar als secretaris. Door het opgaan in de Stichting Nieuwe Nobelaer, op 1 januari 2010, werd het bestuur ontbonden en hield tevens de bestuursfunctie op. Klaassen was verder vrijwilliger bij de Mariaparochie, waar hij de verslagen van alle bijeenkomsten en vergaderingen van het kerkbestuur notuleerde. Ter gelegenheid van de lintjesregen bij Koninginnedag ontving hij in 2011 een koninklijke onderscheiding. Banen SVZ International BV sluit de productielocatie aan de Oude Kerkstraat in Etten-Leur. Met het dichtgaan van de fabriek in Etten-Leur verdwijnen 70 banen. Het hoofdkantoor van SVZ blijft wel in het dorp gevestigd. De fabriek in Etten-Leur gaat naar verwachting in de zomer van 2013 dicht. Het bedrijf, producent en leverancier van fruit- en groente-ingrediënten in de voedingsmiddelenindustrie, gaat een groot deel van de huidige productie verschuiven naar oogstgebieden in Polen en Spanje.

FOTO JAAR-06

Lintjes ter gelegenheid van Koninginnedag reikt burgemeester heleen van rijnbach-de Groot op vrijdag 27 april tijdens de traditionele lintjesregen aan vijf inwoners van etten-Leur een koninklijke onderscheiding uit, te weten Piet de regt, ad Broks, jacqueline van eekelen-heeren, andré Koevoets en ries van den Broek (van links naar rechts op de foto). zij worden allen benoemd tot Lid in de orde van oranjeNassau.

DELZ_20121223  
DELZ_20121223