Page 14

gemeente etten-leur 23 december 2012

vuurwerk. Ja, maar wel veilig! Het is weer zover: de vuurwerkperiode is begonnen. Ook voor de politie. Helaas wordt er in de aanloop naar Oudjaar ook weer volop geknald terwijl dat niet mag. Dat geeft overlast en daarom controleert de politie deze maand extra op vuurwerkoverlast en gevaarlijke situaties. Wanneer Vuurwerk mag dit jaar verkocht worden op 28, 29 en 31 december. Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 10.00 uur ‘s ochtends tot 2.00 uur ‘s nachts.

Openstelling parkeergarage en betaald parkeren tijdens feestdagen De komende 2 weken gelden afwijkende tijden voor de openstelling van de parkeergarage Centrum en het betaald parkeren op straat. Hieronder staan deze aangegeven. Parkeergarage open: Zondag 23 december: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.30 uur Maandag 24 december: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07.00 uur Dinsdag 25 december: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gesloten Woensdag 26 december: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07.30 uur Donderdag 27 december: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07.30 uur Vrijdag 28 december: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07.30 uur Zaterdag 29 december: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07.30 uur Zondag 30 december: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.30 uur Maandag 31 december: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07.30 uur Dinsdag 1 januari 2013: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07.30 uur

- 20.30 uur, koopzondag - 24.00 uur -

24.00 24.00 24.00 24.00 20.30 24.00 24.00

uur uur uur uur uur, koopzondag uur uur

Vanaf woensdag 2 januari 2013 gelden weer de normale openingstijden: Maandag t/m zaterdag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07.30 uur - 24.00 uur Koopzondagen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.30 uur - 20.30 uur Zondagopenstelling t.b.v. AH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.30 uur - 18.30 uur Betaald parkeren op straat Zondag 23 december: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 uur - 18.00 uur, koopzondag Maandag 24 december: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.00 uur - 18.00 uur Dinsdag 25 december: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vrij parkeren Woensdag 26 december: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.00 uur - 18.00 uur Donderdag 27 december: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.00 uur - 18.00 uur Vrijdag 28 december: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.00 uur - 21.00 uur Zaterdag 29 december: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.00 uur - 18.00 uur Zondag 30 december: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 uur - 18.00 uur, koopzondag Maandag 31 december: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vanaf 09.00 uur totdat afdekkap is geplaatst Dinsdag 1 januari 2013: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geen betaald parkeren mogelijk i.v.m. afdekkappen Woensdag 2 januari 2013: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nadat afdekkap is verwijderd, tot 18.00 uur Vanaf donderdag 3 januari 2013 gelden weer de normale betaaltijden: Maandag t/m zaterdag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.00 uur - 18.00 uur Koopavonden: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 uur - 21.00 uur Koopzondagen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 uur - 18.00 uur

raadsvergadering

Openingstijden winkels en supermarkten Op de koopzondagen 23 en 30 december mogen winkels open zijn van 12.00 tot 17.00 uur. Supermarkten mogen die dagen open van 12.00 tot 18.00 uur.

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 december De gemeenteraad heeft besloten om: ■ met ingang van 18 december 2012 voor de fractie van Leefbaar Etten-Leur een burgerlid te benoemen; ■ het gemeentelijk beleidsplan schuldhulpverlening vast te stellen; ■ een beslissing te nemen op het bezwaar tegen de Winkeltijdenverordening 2012; ■ de herziening exploitatieopzet Schoenmakershoek Oost vast te stellen; ■ de motie aan te nemen waarbij aan het college wordt verzocht om een voorstel voor te bereiden voor de raadsvergadering van 25 februari 2013 waarmee het kwijtscheldingsbeleid zodanig wordt aangepast dat het verlenen van kwijtschelding aan kleine ondernemers, het aanmerken van de nettokosten van kinderopvang als uitgaven en het hanteren van een hogere inkomensnorm voor 65-plussers van toepassing worden op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website: www.etten-leur.nl > Bestuur & Organisatie > Internetsite gemeenteraad. Vervolgens in de Kalender bij de datum 17 december klikken op Gemeenteraad. De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Zie www.etten-leur.nl Bestuur & Organisatie > Internetsite gemeenteraad

Onzorgvuldig vuurwerkgebruik geeft overlast! Oudere mensen, kinderen en dieren zijn hier vaak de dupe ervan. Onzorgvuldig gebruik van vuurwerk veroorzaakt daarnaast veel schade aan gebouwen, straatmeubilair en andere openbare voorzieningen, zoals verkeersborden, lichtmasten, prullenbakken, brievenbussen en bushokjes. De schade rondom de jaarwisseling loopt in Etten-Leur elk jaar weer in de vele duizenden euro’s. En ook ieder jaar vinden er helaas weer persoonlijke ongelukken plaats door vuurwerk. Meer dan de helft van deze slachtoffers is jonger dan 19 jaar. Gemeente neemt preventieve maatregelen en zet extra toezichthouders in Er is een gemeentelijk plan van aanpak gemaakt om overlast en vandalisme tegen te gaan. In dit plan staat welke maatregelen diverse disciplines van de gemeente EttenLeur waaronder politie, jongerenwerk, onderwijsveld, Bureau Halt en wijkverenigingen dit jaar nemen om hinder en materiële schade rondom de komende jaarwisseling beperkt te kunnen gehouden, maar nog liever te voorkomen. De gemeente treft de nodige preventieve maatregelen. Afvalbakken en verzamelcontainers voor glas, textiel en plastic afval worden zoveel mogelijk verwijderd of afgesloten. Er worden onder meer extra gemeentelijke toezichthouders in het openbaar gebied ingezet. Politie en gemeente werken hierin nauw samen. Beheerders van gebouwen in Etten-Leur, zoals scholen en wijkgebouwen, en winkeliers wordt aangeraden bedacht te zijn op ongewenste gebeurtenissen en bij aannemersbedrijven wordt erop aangedrongen bouwplaatsen en werkplekken goed op te ruimen en af te sluiten. Jeugdwerkers gaan op pad om jongeren op hangplekken en andere ‘hotspots’ te benaderen over hoe om te gaan met vuurwerk. Politie extra waakzaam De politie surveilleert in de dagen voor Oud & Nieuw vaker dan normaal en treedt op tegen het te vroeg of gevaarlijk afsteken van vuurwerk. Het politiekorps Midden- en West-Brabant beschouwt de viering van de jaarwisseling als een sfeervol en gezellig feest voor iedereen, maar is desondanks goed voorbereid op mogelijke ordeverstoringen en eventuele gevolgen ervan. Agenten treden streng en doortastend op om de openbare orde en veiligheid op straat te kunnen bewaken. Geweld tegen politiemedewerkers, maar ook tegen andere hulpverleners wordt niet getolereerd en door de rechter zwaar bestraft. Afsteken en verkopen van vuurwerk Elk jaar gebeuren er ongelukken bij het afsteken van vuurwerk. Het opnieuw aansteken van knallers met een beschadigde of te korte lont en het in de hand afsteken van klappers, zijn de belangrijkste oorzaken van letsel. Met name het gebruik van illegaal vuurwerk kan persoonlijke ellende geven. De veiligheid van consumentenvuurwerk is geregeld in het Vuurwerkbesluit. Op de verpakking moet zijn aangegeven dat gebruik door consumenten is toegestaan, alsmede de naam van de fabrikant of importeur. Bovendien moet het vuurwerk voorzien zijn van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. Legaal vuurwerk is alleen te koop bij de erkende winkels in Nederland. Ander vuurwerk is illegaal. Het bezitten van illegaal vuurwerk is strafbaar.

2e wijziging Legesverordening 2013 Burgemeester en wethouders delen mede, dat zij in haar vergadering van 18 december 2012 de 2e wijziging van de legesverordening 2013 hebben vastgesteld. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. Dit betekent, dat deze verordening bekendgemaakt is op 23 december 2012 en derhalve in werking treedt op 24 december 2012. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013. Het besluit is opgenomen in een algemeen verkrijgbaar gestelde uitgave van de gemeente Etten-Leur van 23 december 2012, onder nummer 2, en is met ingang van maandag 24 december 2012 beschikbaar in het informatiecentrum in het stadskantoor.

Met ingang van maandag 24 december 2012 ligt het besluit kosteloos ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor en in de openbare bibliotheek, Anna van Berchemlaan 4. Een ieder kan op verzoek, tegen betaling van een bedrag aan leges, een afschrift krijgen van het genoemde besluit. De belastingverordening is ook te raadplegen via de gemeentelijke internetsite www.etten-leur.nl. Voor vragen en/of een toelichting kan men contact opnemen met de Gemeente Etten-Leur, telefoonnummer 14 076. Etten-Leur, 23 december 2012

Partnerbijeenkomst Takendiscussie Op 14 januari 2013 organiseert de gemeente een bijeenkomst voor partners die te maken hebben met de takendiscussie die op dit moment wordt gevoerd. Dat doen wij om te bespreken hoe we de toekomstvisie Etten-Leur 2030 samen met onze partners kunnen realiseren. De partners die hiervoor zijn uitgenodigd, hebben inmiddels een vooraankondiging en een uitnodiging ontvangen. De reeds genodigde partners zijn vertegenwoordigers van groepen, verenigingen, instellingen, belangenverenigingen, adviesraden, wijkverenigingen, etc., die te maken hebben met het beleid van de gemeente en vaak daarvoor als

partner met de gemeente om de tafel zitten. Van de Woonstichting tot Harmonie en van jongerenplatform tot de Industriële Kring Etten-Leur. We hopen natuurlijk dat alle uitnodigingen op de goede plek bij de juiste personen zijn aangekomen. Behoort u, met uw vereniging of groep, tot de doelgroep van deze bijeenkomst? En heeft u geen uitnodiging ontvangen? Wellicht heeft iemand anders in uw vereniging de uitnodiging wel gehad. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Anja Rommers (anja.rommers@ettenleur.nl of 5024445).

DELZ_20121223