Page 7

lief en leed

ConfErEntiECEntrum BovEndonK

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112.

Een sfeervolle locatie voor een passend afscheid Wij bieden u verschillende uitvaartarrangementen die met uw persoonlijke wensen aangevuld kunnen worden. Kijk voor meer informatie op www.bovendonk.nl of neem telefonisch contact met ons op. Conferentiecentrum Bovendonk, De Bode adv Wilma v Opstal QR_Opmaak 1 05-01-12 15:40 Pagina 1Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven, 0165-507550

Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 50 40 444, Bredaseweg 171. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek naast huisartsenpost, tel. 502 5650. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenartsgroep West-Brabant Gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.

UITVAARTONDERNEMING WILMA VAN OPSTAL

Ieder afscheid is anders... Een andere visie, met eigentijds karakter!

Persoonlijke zorg bij het laatste afscheid...

Tel.: 0165-36 45 66

Dag en nacht bereikbaar margaret@verbraak-uitvaart.nl www.verbraak-uitvaart.nl Bergsebaan 104 • 4709 AR Nispen

Rouwhuiskamer: Haagweg 332 Breda (ingang begraafplaats Zuylen) www.wilmavanopstal.nl Tel.: 076 - 5201799 Schalkeveld 11, 4838 BG Breda

OPEN DAjuGni

3 zaterdag162.30 uur 13.00 tot

Ve r k o o p

KDV De Groene Vlinder denkt met u mee! Het beste voor uw kind! Heel veel flexibiliteit/werkrooster bespreekbaar. Biologisch/duurzaam/kleinschalige groepen/kleine dieren aanwezig. Biologisch Kinderdagverblijf naast WIJK SCHOENMAKERSHOEK! BSO: v.a. €5.93 per uur incl. Kinderdagverblijf: v.a. €6.10 per uur incl.

van niet-religieuze inventaris kerkbanken, kasten, tafels etc.

Open Dag a.s. zaterdag 23 juni 13.00-16.30 uur

In verband met de sluiting van de Heilig Hartkerk wordt de niet-religieuze inventaris verkocht waarvoor geen herbestemming is gevonden.

Proefberekening/belastingtoeslag/opzegging, wij regelen het voor u! Meld u nu aan, bijv. voor na de schoolvakantie.

E-mail: info@kd vdegroenevlinder.n l Tel: 076 532145 7 / 06 43746915 Adres: Pottenbak kerstraat 11a Inschrijfformul ieren downloa den via de web Locatie: Op door site. gaande weg vanu it wijk Schoenmak Website: www ershoek .kdvdegroenevl inder.nl

Kijk- en verkoopdagen:

vrijdag 29 juni van 18.00 tot 21.00 uur zaterdag 30 juni van 9.00 tot 12.00 uur

50% LESALE 50% Start: woensdag 20 juni

Locatie: kerk en pastorie Kerkwerve Etten-Leur

SALE 50% SALE 50%

woensdag 20 juni

Start: woensdag 20 juni

Voorwaarden: contante betaling zelf zorgen voor de (evt.) demontage & transport opslag van gekochte goederen niet mogelijk

Zondag woensdag 24 juni - Meulenmarkt 20 juni 4 juni - Start: Meulenmarkt (open vanaf 9:30)

pen vanaf 9:30) Zondag 24juni juni- -Meulenmarkt Meulenmarkt Zondag 24 (openvanaf vanaf9:30) 9:30) (open

info: bestuur@hmaria.nl Kijk voor aktievoorwaarden in de winkel Kijk voor aktievoorwaarden in in de Kijk voor aktievoorwaarden dewinkel winkel

NIEUW Ronde balen persen + wikkelen Variabele diameter van 0.80 tot 1.65 Meer gras in een baal voor lagere kosten

All (A) round Hairstyling

www.verkooyen.nl

0613812397

Kijk voor aktievoorwaarden in de winkel

Bisschopsmolenstraat – tel. 076-5030573 Bisschopsmolenstraat5757– Etten-Leur – Etten-Leur – tel. 076-5030573www.tpashuiske.nl www.tpashuiske.nlinfo@tpashuiske.nl info@tpashuiske.nl

traat 57 Bisschopsmolenstraat – Etten-Leur – tel. 57 076-5030573 www.tpashuiske.nl info@tpashuiske.nl – Etten-Leur – tel. 076-5030573 www.tpashuiske.nl info@tpashuiske.nl

PAGINA 7

0168 - 324918

Alle kappersservice aan huis

Sandra:

DEL_20120620  

MIDWEEKEDITIE 10.00 tot 17.00 uur www.autohommel.nl tuinmeubelshow ONDERGRONDSE CONTAINERS VOOR JOZEFHOF Z O N D A G OPENING PLUSPUNT VALPOO...

DEL_20120620  

MIDWEEKEDITIE 10.00 tot 17.00 uur www.autohommel.nl tuinmeubelshow ONDERGRONDSE CONTAINERS VOOR JOZEFHOF Z O N D A G OPENING PLUSPUNT VALPOO...