Page 29

M.Q. STATIEVEN B.V.

- opleidingen tot NMI registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

ERKEND MEDIATOR WORDEN?

Het Mediation Educatie Centrum (NMI erkend) leidt op voor het examen tot NMI registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website of bel 015 - 36 112 36. Volgende informatiebijeenkomsten (start 19.30 uur): Do 28 juni, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Do 30 aug, Hotel Trivium te Etten-Leur Tel: 015 – 36 112 36

info@mediationeducatie.nl

www.mediationeducatie.nl

Voor al uw dakwerken!! Tel : 076-5019711 Gsm : 06-14794401 www.rds-dakbedekkingen.nl info@rds-dakbedekkingen.nl

Wij zijn een fabrikant van aluminium statieven, masten en toebehoren voor lasers, meetinstrumenten en machinebesturingen voor weg- en waterbouw, welke wereldwijd worden verkocht. Wegens uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een

Ervaren CNC draaier, frezer. Doorgroeifunctie voor productieleider.

Die zelfstandig kan programmeren en ook conventioneel draaien en frezen beheerst i.v.m. het maken van spangereedschap en prototypen van nieuwe producten. Welke bereid is tot het verrichten van diverse productie werkzaamheden. Wij bieden de mogelijkheid tot het volgen van gerichte opleidingen. Heb je interesse in deze uitdagende functie met goede toekomst mogelijkheden stuur dan je schriftelijke sollicitatie naar het onderstaande adres ter attentie van de heer C. van Dongen of A. de Vries.

* Bitumen daken * Kunststof daken * Pannen daken * Zinkwerken

M.Q. Statieven B.V. Mon Plaisir 102-H 4879 AT Etten-Leur E-mail mail@mq-statieven.com

Lekker bijverdienen in de vakantie en toch veel vrije tijd!

AANBIEDING Alle kleding

3 HALEN * 2 BETALEN

PLUS: elke dag een gratis krant. PLUS: een gratis regenpak. PLUS: sparen voor leuke cadeaus. PLUS: â‚Ź 50,Snelle Start premie!

Uurwerken, Goud, Zilver, Reparatie-inrichting Markt 38 • Etten-Leur • Tel. 076-5012896

voor informatie en aanmelden: *n.v.t. op bedrijfskleding en andere kortingen

*min. lftd: 15/18 jr (afh. van de wijk)/legitimatie verplicht

Ook voor casual dames- en herenmode, ondergoed & accessoires, klusen werkkleding ga je naar HaVeP! Goirle Bergstraat 50 T (013) 534 71 36

Of kijk op

Zundert

Etten-Leur Winkelcentrum 51-52 T (076) 503 41 16

w w w. h a v e p - w i n k e l . n l

Voor inlichtingen kunt u vrijblijvend contact opnemen via: T: 06-53323792 E: bergengraafwerkzaamheden@hotmail.com

 

 

      Bink Installatie Groep is een groeiend dynamisch installatiebedrijf dat werkzaam is in de particuliere en utiliteitsmarkt. Het profiel van ons bedrijf vindt u op onze internetsite www.binkgroep.eu    

  

  * ,!!( !! ( ** ) ! ** (

  * ,!!( ( ) ! ( BREDA  * / , ,  ) (*$ * * ,!!( * *  (  * / ) (*$ ,!!(  ( /  & * )*  !+ !! ** )*!#*%' /  & * )*  !+ )*!#*%' )+,! ( ( !, / (! /  )+,! ( ( !, / (! /  // /!($ !! ,  * * !( ( * * ( /!($ ,  * * !( ( (   !* * * )#* /+*/+* % ( )*!## ** (! ) /! !* )#* % ( )*!## (! ) /! !  !

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar;

 

                        

    

                  

+&) $7 ) >67'>$)! : : ?:?: +&) $7 ) >67'>$)! !"' !6:$71 6) :': ()() !"' !6:$71 6) :': '' =$: >) ")'$)!1 6+( =$: >) ")'$)!1 6+( $6)1 )) '$"('$%& ) !7# $6)1 '$"('$%& ) !7# 7'":7 ": ": +)7=':1 7'":7 +)7=':1 (&: ) ) --:'& >) >) +)!>6 ) ) (&: --:'& +)!>6 :'$%& >67'>$)!1 '7 % !6++&: :'$%& >67'>$)!1 '7)++$: % )++$: !6++&: +)!6) :+: , ")':

& +)!6) :+:%6 , %6 ")':

& ==6 ==6 '' =$: >) 67: ")# =$: >) 67: ")# ": $7 ": A+ (&&'$%& : A!!) ": $7 ": A+ (&&'$%& : A!!) $: 7@ !6:$71 $: 7@ !6:$71 '$)! '$)! ) &6$%!: $6) ) ) +&% ) &6$%!: $6) +&% '7 % 7:+--) )) 7:+-7:+% 6% 6 '7?$': % ?$': 7:+--) (1 6 +)67:=)$)! ?):?): +- +(1 6 +)67:=)$)! :+":+" !?++) (3 + ?6&: ": ": )$:1)$:1  !?++) (3 + ?6&: * ).*! ":  * ).*! ": ": ": (+(): : : -=):%7 A$%) A$%) !# !# (+(): -=):%7

6 '7 ) 6+&6 ":": ?$' 7:+--)

6 '7 ) 6+&6 ?$' 7:+--) +>6)&+(7:) (:(: =-=):==61 +>6)&+(7:) =-=):==61 -':7: $7 '' "+: ) ) )$+:$) -':7: $7 '' "+: )$+:$) !:

& $: 7@ !6):$ : : $% ": !:

& $: 7@ !6):$ ++6 ++6 ?+6) (:(: ) ) '&:6+)$# $% ": ?+6) '&:6+)$# >6?))1 >6?))1 ": ": !:!: '=&&)1 $))) >6:$) '=&&)1 $))) >6:$) 7"7" 4>6&'$&&65 -' A)=?# 4>6&'$&&65 -' A)=?# +)$2= 6(=7 ?6&: +*)+

+)$2= 6(=7 ?6&: +*)+ !) !:!: "$% +"$%A$%+'7 !) A$% )$:#6+&6 '7 )$:#6+&6 )) +-!A+":1 '7 : A+&6:% )) +-!A+":1 '7 : A+&6:% * !# )#( $

+& +& ": A$% A$% * !# )#( $ ": ++6++6 ": ": '>)1

+$:'++7 )&A$% '>)1

+$:'++7 )&A$% ) ) 7$!)':% !: 6=&:

+)$2= 7$!)':% !: 6=&:

+)$2= 6>6$)! (:(: !6+-7")'$)!) 6>6$)! !6+-7")'$)!) & $: 7@#(:"+1 $)7 & $: 7@#(:"+1 $)7 6 6A)7)' ) 7+'==: -$%)'++7 6 6A)7)' ) 7+'==: -$%)'++7 >++6>++6 6$%>)1 $>67 :'>$7$# 6$%>)1 $>67 :'>$7$# +-6$":$)! $) ,** ":

& $: $: 6$6$ +-6$":$)! $) ,** ":

& "'"' &'$) 7:6$' -=):%7 $)1 $)1 (&67 &'$) 7:6$' -=):%7 +)67:=)) & $: $: (&67 +)67:=)) & 7@7@ >'>' =$A)) 6+&67 >) >) "=)"=) -=):%7 =$A)) 6+&67 ?+6) !-':7: +-  -=):%7 ?+6) !-':7: +- 7@#(:"+ ++6++6 6 $)6"=) -6+#-6+# 7@#(:"+ $) "=) >67'>$)! !"+'-)1 = = >$%:$) >67'>$)! !"+'-)1 >$%:$) =$:$)) >) >) A)=?)) $ $ !6((57 =$:$)) A)=?)) -+7$:$> )": ) ) : : !6((57 -+7$:$> )": %6 %6 ':6':6 A$%) A$%) 6 ;< $) $) 6-6&:$%&) ;< -6&:$%&) ": ": 7$!)' 4$& ?$' 7$!6:5 )6)6 !>)1 7$!)' 4$& ) ?$' ) 7$!6:5 )($'7 ?+6:

& $: 7@ !>)1 )($'7 ?+6:

& $: 7@ 6') ?6?6 :"6-=:) ?6&) 6') :"6-=:) ?6&) "67)) 7:=6)1 -=):%7 "67)) 7:=6)1 -=):%7 >))7 ++6++6 (66 A+6!>6A# >))7 (66 A+6!>6A# >+'!)7 & $: 7@ (:"+1 >+'!)7 & $: 7@ (:"+1 +)66&) : : >67'>$)!77$!)'1 +)66&) >67'>$)!77$!)'1 &667 6&)1 &667 6&)1 Dinsdag 1"november zij Dinsdag 1 #( zij aanwezig

+)$2= 6(=7 $7 ) >) >) ")1")1

+)$2= 6(=7 $7 ) ++6 -=):%7 ) ) ?& ')!')! : : ++6 -=):%7 ?& ) $7 A$%is $) $) ) "november #( $7)?A$! A$%isaanwezig )?A$! Donderdag 28 juni is):6 aanwezig 2B-Home Business Centre, 8 maart iszij zij):6 aanwezig in het 2B-Home Business Centre, inin

- >'6 >6A+& &+(: A$% ?6 $) $)

- >'6 >6A+& &+(: A$% ?6 ':)':) A$::) ) (66 (') -6 -6 in A$::) ) (66 (') ":het <#+( =7$)77 ": <#+( =7$)77 Vuchterhage, Antwerpenstraat Burg. VernĂŠdesportpark 1a, Burg. VernĂŠdesportpark

!*(($

!*(($ !! (:(: ) ) (!):% : :$># (!):% : :$># =6!1 6)7-+6:-6& , 1a, =6!1 6)7-+6:-6& , 93 Breda. (zij ingang) 4826 HB Breda. PW Zoetermeer. 2712 PW Zoetermeer. 6)6) >6?$%): "+: : 6+&)1 >6?$%): "+: : 6+&)1 2712 <8,< +:6(61 <8,< +:6(61 U â&#x20AC;&#x2DC;s terecht en dan â&#x20AC;&#x2122;s terecht en dan â&#x20AC;&#x2122;s avonds terecht en dat ,)  ( * ,)  ( *

!( !*-),()

!( !*-),() U kunt &=): )dan 57 avonds >+)7 :6": )dat : kunt &=): ) 57avonds >+)7 :6": )dat : geldt voor de geldt ook voor de ook voor de vervolgbehandeling !': ++&ook >++6 vervolgbehandeling >6>+'!")'$)! !': ++& >++6 vervolgbehandeling >6>+'!")'$)! A>) !) $7 ": *0*0 !'=&: A>) !) $7 ": !'=&: )$

)!>6 ) ) ?& ':6':6 )$

)!>6 ?& die donderdag 26 juli plaatsvindt 8 november plaatsvindt, 5-6$' april plaatsvindt dinsdag 8 november plaatsvindt, $ dinsdag +<9 -':7>$): $ $)7! +- $)7! <9 -6$' -':7>$): 7$!6: >6?' : A!!) ) ) 7$!6: >6?' : A!!) ) ) ?+6) 6$ -=):%7 >6>)!) ?+6) 6$ -=):%7 >6>)!) die eveneens in Vuchterhage in Breda. eveneens in Business eveneens in 2B-Home Business >))7 $) 2B-Home <#+( =7$)77 >))7 $) het <#+( =7$)77 ) ) %6 %6 $7 ": -6):! : : )$: )$: ++6++6 $7 ": -6):! ) ) )$=? -=):% ?6++6 )$=? -=):% ?6++6 in Centre in ):6 $) Zoetermeer.

!*(($ ):6 $) Zoetermeer.

!*(($ 6++&: )+!)+! 7:7 $%A+)6 "++! 6++&: 7:7 $%A+)6 "++! 6 !) "+: +):7:: (6 : : Centre 6 !) "+: +):7:: (6 Voor alle verdere informatie en voor 8080 .+)")&'$%& +)6A+& .+)")&'$%& +)6A+& :):) + 7)+-)1

: : & $: $: + 7)+-)1 & maken van$)+6(:$ een$)+6(:$ afspraak kan>++6 van '' >66 ) >++6 ++6 '' >66 ) 6)/1

6

& $: 7@ 7:6: 6)/1

6

& $: 7@ 7:6: 7@#(:"+ $7 ": =7=7 (+!'$%& : : ++6het 7@#(:"+ $7 ": (+!'$%& uur tot>) 17.30 uur gebeld worden (&) >) ) 7-6& &) &) ": (&) ) 7-6& )6)6 ) ) 6++&>6$% 6') ) !: 6++&>6$% 6') ) !: 7:+--) (:(: 6+&) A+)6 &$&-6+# 7:+--) 6+&) A+)6 &$&-6+# ": 09.00 0174-213202. >)naar B*1BB ==6 ==6 :+: ,*1BB ==6 ==6 !' >) B*1BB :+: ,*1BB !' 6+( '>)7')! !6):$ +- 6+( '>)7')! !6):$ +- '() + $& '() + : $&?+6)1 : ?+6)1 Voor meer informatie tevens: )6)6 B,8B,8 #<,;<B<1 ?+6) #<,;<B<1 ")'$)!1 :: ()() !=6) ")'$)!1 !=6) 6 +(: 6+&) (6 $7 ) ) ) ?+6)

6 +(: 6+&) (6 $7 ) www.makeiteasy.nl (6 $)+6(:$ :>)7 (6 $)+6(:$ :>)7 67: A7 A7 ()) :+":+" +=: 67: ()) +=: '$"('$%& >67'>$)! '') (&) '$"('$%& >67'>$)! '') (&) ++6++6 ???1(&$:7@1)'1 ???1(&$:7@1)'1 $) ) $7 ) "6"'$)!7")'$)! $) ) $7 ) "6"'$)!7")'$)! ++&++& -7@"+'+!$7" 7-:) -7@"+'+!$7" 7-:)

Hulpmonteurs Elektro Wat bieden wij? - Je geniet van goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Bedrijfskleding en de mogelijkheid tot het betrekken van (hand-)gereedschappen via de werkgever zijn standaard. - Onze orderportefeuille bestaat uit grote en kleine projecten die zich nagenoeg allemaal in een straal van 50 kilometer rond ons kantoor in Zundert bevinden. Reistijd blijft op deze manier tot een minimum beperkt. - Heb je ambitie en wil je jezelf ontplooien binnen ons bedrijf dan bieden wij doorgroei mogelijkheden met een goed toekomst perspectief. - Je betrekt een goed salaris conform cao en geschaald naar gelang je opleiding, verantwoordingsgevoel en inzet. - Een gezellig team met leuke collega's Wat vragen wij? - Pas jij binnen een jong en gemotiveerd team met een goede sfeer? - Wij zoeken gemotiveerde collega's die er samen met ons de schouders er onder willen zetten - Sociale collega's met geen acht tot vijf mentaliteit. - Mensen die niet bang zijn de handen uit de mouwen te steken. - Een flexibele instelling Schoolverlaters zijn welkom.

Voor reacties neemt u contact op met; Bink Installatie Groep, Dhr. R. Bink Hofdreef 32, 4881 DR Zundert Telefoon: +31 (0)76 599 17 00 Mail: r.bink@binkgroep.eu Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

DEL_20120620  

MIDWEEKEDITIE 10.00 tot 17.00 uur www.autohommel.nl tuinmeubelshow ONDERGRONDSE CONTAINERS VOOR JOZEFHOF Z O N D A G OPENING PLUSPUNT VALPOO...