__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

THUIS IN DE REGIO

WEEKENDEDITIE

B E R G E N

O P

Z O O M S E

O P L AG E :

1 JUNI 2014 WEEK 22

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

29.800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

599

SPORT

Volg ons via twitter: @BergseBode

INTENSIEVER TOEZICHT OP GGZ WNB NA VREDERUST-MOORD

076

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

WERKNEMERS PHILIP MORRIS STAKEN VOOR BETER SOCIAAL PLAN

Ambtenaren oordelen over bezwaren

Team Veilig op Weg bezoekt Biezenhof

BERGEN OP ZOOM - Als het aan het college ligt, worden bezwaarschriften voortaan vaker door ambtenaren bestudeerd en beoordeeld. Door de flinke toename in het aantal bezwaren besloot het college om bij wijze van proef niet meer ieder bezwaar nog voor te leggen aan een onafhankelijke commissie. Via een aanwijzingsbesluit is het ook mogelijk om advies aan ambtenaren te vragen over de bezwaarschriften. Uit de proef is gebleken dat de ingediende zienswijzen zo sneller afgehandeld kunnen worden. Het gemeentebestuur stelt de raad nu voor om tot een structurele invoering van de mogelijkheid tot ambtelijk horen over te gaan.

HALSTEREN - Het team Veilig op Weg van Transport en Logistiek Nederland komt maandag 2 juni naar basisschool De Biezenhof in Halsteren voor een speciale verkeersles over vrachtwagens en grote voertuigen. De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen eerst een stukje theorie. Daarna staat het spannendste stuk te wachten en mogen zij een kijkje nemen vanuit de demonstratievrachtauto van het team. Zo hebben ze zelf zicht op de dode hoek vanuit een vrachtwagen en leren ze kijken vanuit de ogen van een chauffeur. Doel van de les is om verkeersgebruikers erop te wijzen dat zij samen verantwoordelijk zijn voor elkaars veiligheid.

W E E K B L A D

Storingslijn bellen bij volle container

Repetities Exodus aan Schelde begonnen

BERGEN OP ZOOM - Ondanks de groeiende stroom plastic afval heeft Saver nog nooit een telefoontje van een burger gehad over een volle kunststofcontainer aan de Ooitas op de Bergse Plaat. Dat zegt het college in antwoord op vragen van de BSD. Die beschreef een voorval in het laatste weekend van april, toen de containers uitpuilden van het plastic. Volgens de gemeente was de bak vrijdag nog maar voor de helft gevuld, maar twee dagen later kon er geen flesje meer bij. Hoewel er die zondag twee voertuigen van Saver in de stad reden, had niemand het storingsnummer gebeld. De gemeente gaat daarom grotere stickers plaatsen met het storingsnummer.

BERGEN OP ZOOM - Stichting De Vierschaar is deze week begonnen met de repetities voor het nieuwe openluchtspektakel Exodus aan de Schelde. Aan het theaterstuk, dat vanaf eind augustus wordt opgevoerd, werken maar liefst tweehonderd spelers en figuranten mee. Het openluchtspel speelt zich af ten tijden van de Eerste Wereldoorlog. Het verhaal gaat over de weduwe Lena Bayens, die met haar vier kinderen vanuit Antwerpen vlucht naar Bergen op Zoom. Daar komt ze terecht in een massaal tentenkamp op Kijk in de Pot. Tijdens haar vlucht heeft ze echter haar jongste dochter uit het oog verloren, waarna een spannende zoektocht start.

Rangers houden Muziekbuurt schoon BERGEN OP ZOOM - Na de Bergse Rivierenbuurt heeft nu ook de Muziekbuurt een eigen team met buurtrangers om de straten en pleinen in de wijk schoon te houden. Het team bestaat uit een groep enthousiaste kinderen tussen de zeven en veertien jaar. Woensdag gingen zij samen met wethouder Patrick van der Velden voor het eerst aan de slag om zwerfvuil uit de buurt op te ruimen. De rangers werken nauw samen met het buurtpreventietam. De kinderen zullen voortaan één keer in de maand een schoonmaakronde houden. In september startte al een groep rangers in de Rivierenbuurt, waar het schoonhouden van de buurt een groot succes is.

Oudland krijgt water uit Boomvaart HALSTEREN - Waterschap Brabantse Delta gaat een waterinlaatvoorziening aanleggen tussen de Boomvaart en het Oudland bij Welberg. Aanvankelijk wilde het waterschap een inlaat realiseren vanuit De Ligne, nabij het Oudlandsedijkje. De inlaat moet ervoor zorgen dat in uitzonderlijk droge omstandigheden het waterpeil in het Oudland en het Halstersch Laag op peil blijft. Tegen de inlaat bij De Ligne werd echter bezwaar gemaakt. Hoewel het waterschap tot tweemaal toe gelijk kreeg bij de rechter, is in goed overleg met de betrokkene en de gemeente besloten om te zoeken naar een alternatieve inlaat. Die komt nu nabij de N259 te liggen.

LEPELSTRAAT - Het zijn de laatste loodjes voor de bewoners langs het Vossepad in Lepelstraat. Komende week wordt de laatste hand gelegd aan de herinrichting van de straat en het plein op de hoek met de Kerkstraat, zodat alle werkzaamheden voor de Lepelstraatse kermis en braderie afgerond zijn. Na Pinksteren gaat ook de Kerkstraat nog op de schop. FOTO RIA VAN MEIR

M veiligheid I D D E en L B U R G langs S E schoolroutes & V E E R S E Extra controles op zwerfvuil

Boa’s richten vizier op scholieren BERGEN OP ZOOM/HALSTEREN - Scholieren zullen de komende weken extra op hun tellen moeten passen. De bijzonder opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Bergen op Zoom gaan dan extra controles uitvoeren langs de schoolroutes in Bergen op Zoom en Halsteren om zwerfvuil en gevaarlijk fietsgedrag tegen te gaan. DOOR RIA VAN MEIR De acties zijn het gevolg van diverse klachten die de gemeente regelmatig ontvangt over het gedrag van scholieren. “Het gaat dan om jongeren die met zijn drieën, vieren en soms wel vijven naast elkaar fietsen. Dat levert gevaarlijke situaties op, omdat auto’s moeilijk kunnen passeren. Ook is er sprake van veel zwerfvuil langs

de schoolroutes. Daarom vonden wij het nodig om extra controles uit te voeren langs de schoolroutes”, licht wethouder Ad Coppens toe. Sancties De boa’s zullen niet direct met het bonnenboekje rondlopen, maar in eerste instantie waarschuwingen uitdelen aan de scholieren. “Na de zomervakantie zullen we de acties

herhalen en dan hangen er wel sancties aan vast. We delen liever geen boetes uit, maar we moeten wel handhaven”, waarschuwt Coppens. Inmiddels heeft de eerste controleactie al plaatsgevonden. Volgens Coppens is de actie goed ontvangen door de scholen. “De leerlingen vonden het natuurlijk niet leuk dat zij werden aangesproken, maar ze zijn ook best slim en weten wat ze wel en niet mogen doen.”

W E E K B L A D

...VOOR HET t

h

u

LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL

i

s

Onze openingstijden. i

n

d

e

r

e

g

i

o

Openingstijden: . Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur. . Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur. . Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur. . Zondag van 10.00 tot 18.00 uur. U kunt bij ons gratis parkeren. Markiezaatsweg 5, Bergen op Zoom

Gewoon bij Albert Heijn.

CDA wil eerder ingrijpen bij schulden ERGEN OP ZOOM - Het CDA doet een oproep aan het gemeentebestuur om meer in te zetten op preventie om schulden bij de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom te voorkomen. De partij wijst op drie projecten die lopen in de steden Amsterdam, Almere en Tilburg, waarbij wordt ingezet op vroegsignalering en preventie. Volgens CDA-raadslid Hilde Martens stelt staatssecretaris Jetta Klijnsma negentig miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van schuldenproblematiek. “Wij zien meer heil in preventie, dan achteraf hulp verlenen. Daardoor kan veel ellende voorkomen worden en blijft er meer geld beschikbaar voor het armoedebeleid”, meent Martens.

Collecte voor Epilepsiefonds BERGEN OP ZOOM - In de week van 2 tot en met 7 juni gaan vrijwilligers op pad om te collecteren voor het Epilepsiefonds ‘De Macht van het Kleine’. Het Epilepsiefonds werkt er hard aan om de invloed van epilepsie op iemands leven zo veel mogelijk te beperken. Het fonds zet zich in voor de epilepsiebestrijding door het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, het geven van voorlichting, het verstrekken van hulpverlening en het organiseren van aangepaste vakantiereizen voor patiënten met epilepsie. Om dit te kunnen blijven doen heeft het Epilepsiefonds geld nodig. Wie de collectant mist, kan alsnog een bijdrage overmaken via de www.epilepsiefonds.nl

Profile for Uitgeverij de Bode

Dbozz 20140601  

Dbozz 20140601