__MAIN_TEXT__

Page 5

Woensdag 13 november 2013

De Bode l 1

Bekendmakingen Alle bekendmakingen op www.breda.nl/bekendmakingen en op www.overheid.nl Abonneren op e-mailservice: www.overheid.nl Vaststelling bestemmingsplannen Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 26 september 2013 heeft vastgesteld de volgende bestemmingsplannen: ‘Doornbos Oost’ (NL.IMRO. 0758.BP2012021001-0401); ‘Belcrum’, (NL.IMRO.0758.BP2012018001-0401); ‘Slingerweg’ (NL.IMRO.0758.BP2012015001-0401). Bestemmingsplan Doornbos Oost voorziet in een geactualiseerd bestemmingsplan voor het plangebied

gelegen in het oostelijk deel van de stad tussen de infrastructuur van de Nieuwe Kadijk, de Kapittelweg, de Oosterhoutseweg en de spoorlijn Breda – Tilburg. De begrenzing van het bestemmingsplan Belcrum is als volgt. Het plangebied grenst aan de westzijde de rivier de Mark, aan de noordzijde de Noordelijke Rondweg, aan de oostzijde betreft het de Lachappellestraat en gedeeltelijk de Terheijdenseweg en aan de zuidzijde het plangebied van het Stationskwartier. De begrenzing van het bestemmingsplan Slingerweg is als volgt. Het plangebied grenst aan de noordzijde aan het spoor en aan de zuidzijde loopt het plangebied tot aan de singel. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Lunetstraat, Kazematstraat en Hoornwerkstraat. De oostzijde wordt begrensd door de Belcrumweg. De bestemmingsplannen zijn ten opzichte van de ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplannen gewijzigd. Deze wijzigingen zijn in de betreffende raadsbesluiten vastgelegd.

Ter inzage Bovengenoemde plannen liggen ter inzage van 14 november tot en met 27 december 2013. De plannen zijn te raadplegen op de gemeentelijke website: www.breda. nl, via ‘Wonen, Wijken en Vervoer’> ‘Ruimtelijke Plannen’> ’Bestemmingsplannen ter inzage’ en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen de vastgestelde bestemmingsplannen ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10 te Breda. Beroep Tot en met 27 december 2013 is het voor belanghebbenden mogelijk om tegen de vaststelling van de bestemmingsplannen schriftelijk beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestreden besluit niet. In spoedeisende gevallen kunnen belanghebbenden tegen het besluit een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Gemeente Breda Stadskantoor Claudius Prinsenlaan 10 Postbus 90156, 4800 RH Breda E-mail: gemeentebreda@breda.nl Telefoon: 14 076

Openingstijden balies Stadskantoor Maak voor uw bezoek aan de balie een afspraak via www.breda.nl of telefoonnummer 14 076 van 08.00 - 17.00 uur, donderdag van 08.00 - 20.00 uur. Verdere informatie over openingstijden kunt u vinden op www.breda.nl Met afspraak Maandag, dinsdag, vrijdag: 12.00 uur - 16.00 uur. Woensdag: 12.00 - 20.00 uur Donderdag: 12.00 - 20.00 uur.

www.breda.nl

GemeenteRaad Breda Overzicht openbare bijeenkomsten en vergaderingen 14 november raadsvergadering (begroting) 26 november commissie Economie

28 november commissie Ruimte 3 december commissie Maatschappij 10 december commissie Bestuur 12 december raadsvergadering

Vergaderingen bekijken op internet U kunt commissie- en raadsvergaderingen rechtstreeks volgen of eventueel op een later tijdstip terugkijken: www.breda.nl/gemeenteraad > ‘uitzendingen’.

Ongeveer 8 dagen voor de vergaderingen staan de volledige agenda’s met bijbehorende stukken op de website www. breda.nl/gemeenteraad. Ze kunnen tevens worden ingezien bij de raadsgriffie in het Stadhuis. Alle vergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het Stadhuis (Ingang Stadserf).

In de komende vergadering wordt o.a. het volgende onderwerp behandeld:

GemeenteRaad www.breda.nl/gemeenteraad Stadserf 1, Postbus 2009, 4800 CA Breda raadsgriffie@breda.nl 076-5293499

Raadsvergadering 14 november 16.00 uur s "EGROTING

www.facebook.com/#!/GemeenteraadBreda

Inspreken in commissies Tot 24 uur voor een vergadering kan men zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffie.

https://twitter.com/RaadBreda

Laanzicht viert 60-jarig bestaan met feestweek Night fever Vicariaat Breda

TETERINGEN - In 1953 zijn de eerste groepen kinderen gestart op landgoed Laanzicht in Teteringen. De Zusters Dominicanessen van Bethanie vingen deze kinderen in leefgroepen op in Jeugddorp Maria Rabboni. Na de nieuwbouw is de naam Maria Rab-

boni veranderd in Laanzicht. Nu 60 jaar later zijn het de professionals met een specialisme en gezinshuisouders die voor de kinderen op Laanzicht zorgen. Laanzicht viert haar 60 jarig bestaan komende week samen met de kinderen en de medewerkers. Er is hard gewerkt aan een feestweek waarin kinderen en medewer-

kers kunnen deelnemen aan allerlei workshops en andere activiteiten zoals: een fotografie workshop; het bijwonen van de voetbalwedstrijd NAC-PSV; een workshop in het atelier van een kunstenaar; een magische lichtworkshop; een kookworkshop. Aan het eind van de week op vrijdag 15 november vindt een feestavond plaats. Deze avond wordt samen met de jongerenraad voorbereid. Het is de bedoeling dat tijdens deze avond van alle workshops die tijdens de feestweek hebben plaatsgevonden een presentatie komt. Zo zullen de kinderen en jongeren die hebben meegewerkt aan de fotoworkshop de foto’s die ze deze week hebben gemaakt van alle activiteiten tonen in een spetterende diavoorstelling. De kunstwerken vanuit het atelier en de lichtworkshop worden geëxposeerd. Daarnaast kan iedereen genieten van de hapjes die tijdens de kookworkshop gemaakt zijn. En natuurlijk is er de mogelijkheid voor jong en oud eens lekker uit hun dak te gaan op heerlijke muziek.

Cursus tonpraten gaat weer van start BREDA - Ook dit jaar wordt door de organisatie van de verkiezing van de beste tonprater uit Breda, een cursus tonpraten georganiseerd. Tonpraten of sauwelen wordt in Breda Mââuwen genoemd. De beste tonprater is bij ons dan ook “De Grôtste Mââuwert”! Tonpraten is een kunst waar wel e.e.a. bij komt kijken. De beste moppentapper hoeft nog geen goede tonprater te zijn! Met een cursus van 4 avonden willen wij

mensen die affiniteit met het tonpraten hebben, op weg helpen bij het schrijven van zijn of haar tekst, en nuttige tips geven bij het bedenken van het typetje en het opdoen van praktische vaardigheden. Deze cursus wordt geleid door onze een nieuwe cursusleider Thom van Aert. Thom is zelf meerdere malen opper-sauwelaar in Ulvenhout geweest en weet als geen ander hoe het is om vanuit de ton de zaal in te kijken. Daarnaast heeft hij leservaring m.b.t. het jeugdsauwelen op basisschool de Rosmolen in Ulvenhout.

De data van de cursus avonden zijn: donderdag 21 november, woensdag 18 december, woensdag 15 januari, donderdag 30 januari. De cursus wordt gehouden in het Bierreclamemuseum a/d Haagweg 375 in Breda. Deelname aan de cursus is geen verplichting tot deelname aan de verkiezing. De aanvang is 20.00 uur. Belangstellenden voor de cursus moeten zich van tevoren opgeven. Dit kan via het e-mailadres: info@ degrotstemaauwert.nl of telefonisch onder het nummer 06-81732809 PAGINA 5

BREDA - In het kader van het ‘Jaar van het Geloof’ (11 okt. 2012-24 nov. 2013) organiseert het vicariaat Breda in samenwerking met het vicariaat Middelburg Nightfever. Nightfever is een van origine uit Keulen afkomstig laagdrempelig avondgebeuren in de kathedraal. Iedereen kan de kerk binnenkomen en weggaan wanneer hij of zij dat wil. Een kaarsje opsteken, even zitten, in stilte bidden, meezingen, een gesprek voeren. Af en toe een tekst en stilte. Nightfever zal plaats hebben op donderdagavond 21 november van 19.30 uur-23.00 uur in de Antoniuskathedraal, St Janstraat 8 te Breda. We beginnen de avond met een vesperviering om 19.30 uur. Aansluitend begint de feitelijke Nightfever. Zogenaamde straatteams bieden je bij de ingang van de kathedraal en ook in diverse straten rondom

de kathedraal een kaarsje aan. Dit kaarsje kun je in de kathedraal aansteken en neerzetten. De kaars brandt in jouw aanwezigheid, hetzij van vreugde of vanwege verdriet, angst of woede. Ook als je de kerk verlaat blijft de kaars voor jou branden. Nightfever is de derde activiteit dat vicariaat Breda organiseert. Op de twee andere activiteiten: de gebedsketen en het geloofsfeest kijken we samen met de vele mensen die deze activiteiten hebben bezocht en beleefd met een zeer goed gevoel terug. We nodigen je van harte uit om te komen kijken, luisteren, zingen en stil zijn in de kerk. Omstreeks 23.00 uur sluiten we Nightfever af. Antoniuskathedraal, St. Janstraat 8, Breda, donderdag 21 november, de kathedraal is open van 19.00 uur tot 23.00 uur. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Vicariaat Breda E vic.breda@bisdombreda.nl of tel. 076 5224537

Popkoor Njoy zingt tijdens Ladies Night PRINSENBEEK - Popkoor NJOY zal woensdag 20 november van 19.00 tot 21.30 uur de Ladies Night muzikaal omlijsten in tuincentrum Groenrijk Schalk Prinsenbeek. De toegang is gratis en bij binnenkomst is er een gratis hapje en drankje. Popkoor Njoy verzorgt net als bij hun jubileumconcert van afgelopen juni een spetterend optreden met onder andere nummers van Melissa Etheridge, Shakira en Anouk, maar ook Jason Mraz, Micheal Bublé en Racoon. Naast de koornummers worden er ook solonummers ten gehore gebracht. Popkoor Njoy is een enthousiast vierstemmig koor van voornamelijk dertigers en veertigers. Kom woensdagavond genieten van de Ladies Night en kom gelijk de sfeer proeven bij Njoy. Wil je een keer langskomen bij een van onze repetities op vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in De Koe in Princenhage, meld je dan aan via www.popkoorNjoy.bredaweb.nl

Profile for Uitgeverij de Bode

Dbo 20131113  

Dbo 20131113