Page 16

Maak uw droomhuis compleet! Ontvang nu gratis het ontwerp van een interieur- tuinarchitect plus gratis luxe binnendeuren Nieuwsgierig? bezoek de website voor de actie & voorwaarden

www.janssen-bouw.nl/20jaar 076 - 50 40 944

Informatie waarop u kunt bouwen Een goed begin is het halve werk bij het bouwen van je droomhuis. Want wie goed geinformeerd is, voorkomt tegenslag bij de bouw. Dat maakt het hele bouwproject stukken plezieriger. Pim Nusselder van Bouwend Nederland deelde zijn expertise en vertelde ons alles voor de aankomende bouwer. DOOR SIMONE VAN IPEREN De eerstvolgende verjaardag vanuit uw vriendenkring of familie is de perfecte gelegenheid om eens te vragen wat de ervaringen uit uw omgeving zijn. Vaak werkt het uitwisselen van ondervindingen om kennis op te doen. Via internet kan alles geverifieerd worden, er zijn daar talloze sites te vinden die kennis en kunde delen, zoals de site van Vereniging Eigen Huis www. eigenhuis.nl. Met de vrijheid om alles zelf te bepalen gaat u heldere woonwensen en ideeën schetsen. Een grote slaapkamer of eindelijk een gezellige woonkeuken, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Met die goede concepten moet een bouwbedrijf in de arm genomen

bij verschillende aannemers langs en vergelijk de oplossingen en offertes die ze aandragen”, adviseert Nusselder. Soms hebben bouwbedrijven nog creatieve aanvullingen op uw ontwerp. Zoals een aanbouw bij de woonkeuken zodat er meer licht invalt. Hou desondanks altijd vast aan eigen ideeën want het blijft een kwestie van smaak. Of een bouwbedrijf goede prestaties levert kan een sprong in het diepe zijn. Het is aan te raden om de referenties van het bedrijf te checken. De aannemer is immers niet altijd

zijn er grote verschillen te zien in de

op zijn blauwe ogen te geloven. Op www.

prijs van de bouwgrond voor vergelijkbare

bouwprestaties.nl krijgt u een indruk van de

kavels. Bij de buurgemeente een kavel ko-

via BouwGarant is altijd voorzien van

kwaliteit die het bedrijf levert. “Het is niet

pen kan al snel een grote besparing opleve-

een label wat kwaliteitsgarantie geeft. Ook

verstandig om alleen voor de laagste prijs te

ren. “Daarnaast is het verstandig te checken

verzorgt BouwGarant de Nieuwbouwgaran-

gaan”, raadt Nusselder aan. Omdat de bouw

welke plannen er voor de toekomst liggen

tie. Dat zorgt ervoor dat uw huis toch wordt

momenteel in een lastige tijd zit, zijn veel

bij uw woning. Vraag het bestemmingsplan

afgebouwd mocht de aannemer failliet

bedrijven bereid om een stapje harder te

op en voorkom onverwachte verrassingen”,

gaan.

lopen. Vaak zullen ze er veel aan doen om

zegt Nusselder. Ook zijn er gemeentes die

hun dienstverlening te optimaliseren. Dat

grond uitgeven zonder tussenkomst van

CPO

werkt in uw voordeel.

een projectontwikkelaar. Nusselder op-

Met Collectief Particulier Opdrachtgever-

pert de mogelijkheid om het heft in eigen

schap staat u er niet alleen voor en gaat het

handen te nemen. Met een groep vrienden

maken van voordelige afspraken met onder

of kennissen die ook een nieuw huis willen

andere leveranciers gemakkelijker. CPO

bouwen is het mogelijk om gezamenlijk een

groeit steeds meer op de huidige woning-

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

markt. Momenteel vindt tien procent van

(zie kader) te starten. Heeft u al onderne-

de bouwopdrachten zijn oorsprong in een

mingszin gekregen? De initiatieven liggen

collectief. Door CPO heeft u meer vrijheid,

er, het is helemaal aan u.

bijvoorbeeld in de verdeling van de kavels

‘Ga niet voor de laagste prijs, maar voor kwaliteit’

worden om ze uit te werken. Om te beslis-

en de uitvoering. Door zelf de keuzes en af-

sen welk bouwbedrijf uw nieuwe thuis

Flink besparen bij de aanschaf van een stukje grond wil iedereen, let daarom goed op

Bouwgarant

wegingen te maken is het meer werk maar

gaat bouwen is het verstandig na te gaan

bij de aanschaf. Vooral als u niet gebonden

Het keurmerk BouwGarant kan zorgen voor

u krijgt er een woning voor terug die u zelf

wie het beste bij u past. “Ga bijvoorbeeld

bent aan een bepaald gebied. Per gemeente

minder slapeloze nachten. Een aannemer

gerealiseerd heeft.

Dbv 20130828  
Dbv 20130828