Augustinus-uitgaven bij Uitgeverij DAMON

Page 1

Huis van barmhartigheid Preken over verschillende thema’s [Sermones de diuersis 336-358]

En andere Augustinus - uitgaven verschenen bij Uitgeverij Damon


Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de kerk om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard. Voor deze bundel werden zesendertig preken vertaald van de sermones de diuersis, preken over verschillende thema’s. Dit boek bevat de eerste reeks preken van deze groep. Van verreweg de meeste (29) verschijnt in dit boek de eerste Nederlandse vertaling. De bundel bevat bovendien relatief veel preken waarvan de Latijnse teksten pas recent zijn teruggevonden: drie ervan rond 1990, een in 1995, drie in 2007 en een in 2012. Als predikant kon Augustinus luisteraars en latere lezers van zijn toespraken nogal eens treffen door rake vergelijkingen. Ook deze bundel bevat daarvan weer mooie voorbeelden. Zo vergelijkt hij bijvoorbeeld het kerkgebouw met de geloofsgemeenschap die er samenkomt en verwoordt hij allerlei parallellen tussen beide. In een andere preek wijst Augustinus op de tijdelijkheid van kerkgebouwen: het voorlopig karakter houdt een waarschuwing aan gelovigen in maar ook een belofte. Door die duidingen bevatten Augustinus’ preken soms verrassend actuele betekenis voor onze tijd waarin zoveel kerken aan de eredienst worden onttrokken en herbestemd of afgebroken. We leren de bisschop van Hippo Regius kennen als een toegewijd pastor, een diepzinnig theoloog en een zorgvuldige uitlegger van de bijbel. Als geen ander beijverde Augustinus zich om de geloofsgemeenschap te dienen met woorden ter bemoediging, troost of waardering. Zijn preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg. Met deze preken beoogde de bisschop dat zijn luisteraars en lezers leren leven als in een huis van barmhartigheid. Gegevens Isbn 978 94 6340 136 4, prijs € 44,90 Verschijningsdatum: september 2018 Omvang 384 pagina’s Gebonden uitgave met stofomslag en leeslint


Stratenmakers en brugwachters Preken over heiligen 2 Isbn 9789460361685 Prijs € 46,90 Gebonden uitgave

Onze wereld in wording Isbn 9789460362224 Prijs € 29,90 Gebonden uitgave

Possidius Het leven van Augustinus Isbn 9789463400220 Prijs € 19,90 Paperback

Belijdenissen [Confessiones] Isbn 9789055739158 Prijs € 39,90 Gebonden uitgave

Debatten over God en wereld Isbn 9789463400305 Prijs € 19,90 Gebonden uitgave

Belijdenissen [Confessiones] Isbn 9789463401227 Prijs € 24,90 Paperback

Goed onderwijs Isbn 9789463401401 Prijs € 16,90 Paperback

Het huis op de rots Isbn 9789055735792 Prijs € 29,90 Gebonden uitgave


Schatkamer van het geloof Preken over teksten uit het Oude Testament Isbn 9789460360671 Prijs € 89,90 Gebonden uitgave

Wijsheid van leerlingen Preken over teksten uit de Handelingen van de Apostelen (148-150) Isbn 9789055738199 Prijs € 17,90 Gebonden uitgave

Van aangezicht tot aangezicht Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs Isbn 9789460361814 Prijs € 40,Paperback

Leven in hoop Preken over teksten uit de brieven aan de christenen in Rome en Korinte Isbn 9789460360251 Prijs € 32,90 Gebonden uitgave

Als korrels tussen kaf Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie Isbn 9789055738168 Prijs € 27,90 Gebonden uitgave

Geloof is het begin Preken over teksten uit brieven van het Nieuwe Testament Isbn 9789460361494 Prijs € 34,90 Gebonden uitgave

De weg komt naar u toe Preken over teksten uit het Johannesevangelie Isbn 9789055737673 Prijs € 37,90 Gebonden uitgave

De goede geur van Christus Preken over heiligen Isbn 9789055739844 Prijs € 44,90 Gebonden uitgave


Geef mij te drinken Verhandelingen 1-23 over het Johannesevangelie Isbn 9789055739745 Prijs € 49,90 Gebonden uitgave

Vier evangelisten, één evangelie Isbn 9789460360299 Prijs € 44,90 Gebonden uitgave

Brood om van te leven Isbn 9789463401012 Prijs € 49,90 Gebonden uitgave

Wat kunnen wij voor de doden doen? Isbn 9789463401234 Prijs € 12,90 Paperback

Gods zorg voor de wereld Isbn 9789460360275 Prijs € 12,90 Gebonden uitgave

De strijd van een christen Isbn 9789055737284 Prijs € 19,90 Gebonden uitgave

Ambrosius Zingen met mijn geest en ook met mijn verstand Isbn 9789055736447 Prijs € 39,90 Gebonden uitgave

In antwoord op uw vragen Isbn 9789055739301 Prijs € 19,90 Gebonden uitgave


Liegen en leugens Isbn 9789055739813 Prijs € 21,90 Gebonden uitgave

God zoeken met de zinnen? Isbn 9789055738533 Prijs € 24,90 Gebonden uitgave

Ketters en scheurmakers Isbn 9789055739318 Prijs € 18,90 Gebonden uitgave

Psalm tegen de donatisten Isbn 9789055736409 Prijs € 14,90 Gebonden uitgave

Paul van Geest Stellig maar onzeker Augustinus’ benadering van God Isbn 9789055737420 Prijs € 24,90 Gebonden uitgave

Vincent Hunink, Paul van Geest Met zachte hand Augustinus over dwang in kerk en maatschappij Isbn 9789460360640 Prijs € 24,90 Gebonden uitgave

Deze folder bevat een kleine selectie uit het DAMON-fonds. Bezoek voor alle uitgaven en bestelmogelijkheden de DAMON-website: www.damon.nl Alle uitgaven zijn verkrijgbaar bij de boekhandel of rechtstreeks bij Uitgeverij DAMON VOF, Postbus 1650, 5602 BR Eindhoven, telefoon 040 - 304 60 58

info@damon.nl

www.damon.nl