Page 1

s u l a d e a D lder o f l a a kwart november s augustu

-

2013

met interview Roudier l Emmuar vnanuNeeanderthaler en De aute r over zijn m het Vuu o d ij tr S e D torie! : de prehis ie s s a p te gro


inhoudsopgave Daedalus slaat de handen in elkaar met 12bis

2

al onze uitgaven op een rijtje

interview met emmanuel Roudier p34 De auteur van Neanderthaler en De Strijd om het Vuur over zijn grote passie: de prehistorie!

Dierenriem 5 p5

Dierenriem 6 p6

Hercules 1 p14

Spyder 3 p13

Excalibur Kronieken HC p24

Rider on the Storm SC p17

Uchronie[s]: New Delhi 1 p12

Het Goud der Dwazen p43

Kalimbo 1 p20

Eleonora 1

Excalibur Kronieken SC p24

Zij 3 p22

De Weg van het Zwaard 1 p27

Katharen 3 p37

p38

september 2013

Dierenriem 7 p6

uitgavePlanning p2-3

augustus 2013

Daedalus is tot een akkoord gekomen met 12Bis om de Nederlandstalige tak van deze uitgeverij over te nemen. Vanaf heden zullen de nieuwe albums van deze uitgeverij dus uitgegeven worden met de welbekende pluim op de cover. De huidige uitgaven ven 12Bis blijven verkrijgbaar. Fans van Stalner kunnen zich al verheugen, dit najaar nog zal ‘Ze waren met 10’ deel 5 en het one-shot ‘Wolf’ in de winkelrekken liggen! Ook diverse andere series zullen verder gezet worden door Daedalus.

augustus - november 2013


Colofon: verantwoordelijke uitgever: Luc Schrijvers - Uitgeverij Daedalus - Rootenstraat 29 b1 - 3600 Genk - info@uitgeverijdaedalus.be Prijzen en verschijningsdatum onder voorbehoud ; Klantendienst: BE: 0800/130 24 - NL: 0800/0222 177 Niets uit deze uitgave mag overgenomen worden zonder toestemming van de rechthebbenden Š Uitgeverij Daedalus

oktober 2013

Dierenriem 8 p7

Isabelle 1 p40

Neanderthaler 1 p34

Samoerai Legenden 1 p28

Alamo 1

Kronieken van Legioen 3 p8

Kronieken van Legioen 4 p9

De Glazen Degens 3

p26

De Roos en het Kruis 5 p36

Durandal 4 p47

Dierenriem 9

Drakko 2 p16

Eleonora 2 p38

Inlandsis 2 p18

De Zang van de Vampiers p11

De Clan van de Draak p10

Moeder oorlog 4 p46

Troje 2 p42

De Strijd om het Vuur p35

Ze waren met Tien 5 p44

november 2013

p7

p23

Wolf p45

3


Dierenriem

een thriller in dertien delen

Wat is jouw sterrenteken?

12 personnages 12 misdaden 12 karaktereigenschappen 1 verhullende epiloog 4

1 unieke stripcollectie


Sinds de nacht der tijden ondergaat de mens de invloed va n de zodiak. Dankzij de sterke band met hun ste rrenteken kunnen twaalf ingewijden deze inv loed naar hun hand zetten en gebruik maken van de kracht die eruit voortvloeit. Maar is zo’n gave een zegen of ee n vloek?

Dierenriem 5/13 Het Deel van de Leeuw Softcover, 48 pg’s Adviesprijs: 8,95 euro isbn: 978-90-88104-09-1 Auteurs: Corbeyran, Palasie

Dierenriem 5/13 augustus 2013 Leeuw

het bedrijf dat ze in Tilda Leoni is een machtige vrouw: us van meest begeerde Chicago leidt, is op weg naar de stat r eclatante succes maakt dat aandeel op de wereldmarkten. Haa ze door iedereen bewonderd wordt. haar fortuin. Ze stilt haar Toch neemt ze geen genoegen met haar gave om te praten met ambitie met een heel ander talent: je daar wel een buitensporige de doden. Maar misschien betaal prijs voor …

5


Dierenriem 6/13

Maagd augustus 2013

Als bescheiden Moskouse kantoormedewerkster leidt Selena Takian een teruggetrokken bestaan zonder op te vallen. Maar zodra ze haar schrijfruimte binnentreedt, wordt ze Elena Satanik, de mysterieuze schrijfster van erotische en provocerende bestsellers. Haar flamboyante en fascinerende stijl roept zulke extreme gevoelens op … dat ze het risico loopt het slachtoffer te worden van een bende die haar als een gevaar beschouwt dat tot elke prijs moet verdwijnen.

Het landschap dat u aanschouwt is Italiaans …

Dierenriem 6/13 De Marteling van de Maagd Softcover, 48 pg’s Adviesprijs: 8,95 euro isbn: 978-90-88104-10-7 Auteurs: Corbeyran, Lannoy

Siciliaans, om precies te zijn … Dierenriem 7/13 Het Oordeel van de Weegschaal Softcover, 48 pg’s Adviesprijs: 8,95 euro isbn: 978-90-88104-11-4 Auteurs: Corbeyran, Ullcer

Het is prachtig …

We zijn nochtans niet zo ver van Palermo.

Dierenriem 7/13

september 2013 weegschaal Procureur Benjamin Brass’ magisch e krachten betekenen niet dat hij gefascineerd is door het kwa de, wel in tegendeel. Dankzij zijn talent staat hij zelfs op het pun t de vijf grote families uit te schakelen die aan het hoofd staa n van de georganiseerde misdaad in New York. Maar als de tegengestelde krachten terugkeren naar het evenwicht, wor dt hij meegesleept in een beproeving die zelfs zijn diepste overtuigingen op de helling zet.

6

-1


Dierenriem 8/13

oktober 2013 schorpioen

Niets jaagt Ursula Black meer op stang dan een vrouw die het slachtoffer wordt van een mee dogenloze man. De eminente detective met de gave van telekine sie stort zich vol overgave in zulke zaken als de kans zich voo rdoet. Maar een oneerlijke verleider bestrijden met zijn eige n wapens blijkt een extreem gevaarlijk spel te zijn …

Diletta …

Dierenriem 8/13 pioen De Techniek van de Schor s pg’ Softcover, 48 Adviesprijs: 8,95 euro isbn: 978-90-88104-12-1 Auteurs: Corbeyran, Defali

En u bent?

Dierenriem 9/13 De Reis van de Boogschutter Softcover, 48 pg’s Adviesprijs: 8,95 euro isbn: 978-90-88104-13-8 Auteurs: Corbeyran, Malisan

17 -

Dierenriem 9/13

november 2013 Boogschutter gschutter. Een macht: Een sterrenteken: dat van de Boo verhaal: dat van een Een die om in de tijd terug te gaan. liefdestragedie… na de verdwijning van Niets kan Vincent Chevalier troosten macht die hij in handen de alve zijn jonge echtgenote. Niets, beh breken: zijn eed, waaraan hij heeft. Maar hij zou zijn eed moeten zich zo lang heeft gehouden.

7


ichten z e g drie , aties n n e r k a r c e n ijdp ie i ‌ Drie t Kwade, dr cula Tepes et ra van h van Vlad D

Kronieken van Legioen 3 oktober 2013

Kronieken van Legioen 3/4 Boek III Hardcover, 56 pg’s Adviesprijs: 17,95 euro isbn: 978-90-88104-40-4 Auteurs: Nury, Alberti, Xiaoyu, Tirso

8

In een tijdperk dat door broedero orlog gekweld wordt, loopt Vlad tepes als een rode bloederige draad door zijn slachtoffers: voor hem en zijn broer Radu zijn de lichamen van slachtoffers slechts voertuigen, omhulsels, om hun wraak te kunnen uitvoeren. Waar ze niet aan gedacht hadden , is dat ze door de tijd heen doordrongen zouden worden met de menselijke gedachten en onbekende gevoelens van hun slac htoffers. De keuzes die ze maken, zijn niet meer enkel van hen , en dat zou hun lot wel eens een andere wending kunnen geven.


Kronieken van Legioen 4 oktober 2013 In een tijdperk dat door broedero orlog gekweld wordt, loopt Vlad tepes als een rode bloederige draad door zijn slachtoffers: voor hem en zijn broer Radu zijn de lichamen van slachtoffers slechts voertuigen, omhulsels, om hun wraak te kunnen uitvoeren. Waar ze niet aan gedacht hadden , is dat ze door de tijd heen doordrongen zouden worden met de menselijke gedachten en onbekende gevoelens van hun slac htoffers. De keuzes die ze maken, zijn niet meer enkel van hen , en dat zou hun lot wel eens een andere wending kunnen geven. In dit laatste deel komt Henninot (Carthago) het internationale auteurs-team vervoegen.

reeds verschenen:

Kronieken van Legioen 4/4 Boek IV Hardcover, 56 pg’s Adviesprijs: 17,95 euro isbn: 978-90-88104-54-1 Auteurs: Nury, Henninot, Alberti, Xiaoyu, Tirso

Hoe ik ook zoek in de herinneringen van die ellendeling wiens lichaam ik bezet… ik vind niet één moment van geluk tussen hen.

deel 1

deel 2

deel 3

Het e

pische

deel 1

deel 2

einde van d fanta eze stisch e sag a!

Dus waarom?

- 48 -

9


De Clan van de Draak 4/6

november 2013

Door het geheim van de heren van Roquebrune aan de grote klok te hangen en haar halfbroer Abeau handig te bespelen, slaagt Cylinia in haar opzet de dood van haar moeder, de heks Smerald die op de brandstapel omkwam, te wreken. Haar moordlustige plannen krijgen bij de dood van Payen en Gwenaldren hun natuurlijke beloop. Maar dit alles kan haar dorst naar wraak, haar diepgewortelde haat en haar zucht naar macht niet blussen. Het vermetele maagdje eist thans haar plaats op binnen de Clan van de Draak...

De Clan van de Draak 4/6 De Voorspelling Softcover, 48 pg’s Adviesprijs: 8,95 euro isbn: 978-90-88104-68-8 Auteurs: Corbeyran, Suro

rder in e e t e i N rlands e d e N t he nen! versche

Reeds verschenen:

10

deel 1

deel 2

deel 3


De Zang van de Vampiers 14/18 november 2013

Debrah is zeker van haar zaak. Om het lot van de Vampiers in handen te nemen, moet ze alle hyb riden verenigen. Omdat zij hun nakomelingen zijn, zijn ze de enige die zich over het onderwerp kunnen uitspreken. Om een collectieve beslissing te kunnen nemen, moet iedereen aan wezig zijn, inclusief de oncontroleerbare Sinner... Deze plannen zijn niet naar de zin van Abeau en Cylinia, die er alles aan doen om haar plannen te dwa rsbomen.

n van e o z i e s de Het der mpiers a V e d g van toom! s r De Zan e d n komt o

14/18 De Zang van de Vampiers Ontvoeringen Softcover, 56 pg’s Adviesprijs: 8,95 euro isbn: 978-90-88104-67-1 eau Auteurs: Corbeyran, Guerin

Reeds verschenen:

deel 1

deel 2

deel 3

deel 4

deel 5

deel 6

deel 7

deel 8

deel 9

deel 10

deel 11

deel 12

deel 13

11


Drakko 2/2 november 2013 Zij die leven met het Drakenvuur, zullen vergaan door het Drakenvuur! Als enige overlevende van de Der tiende Horde vlucht Drakko door de Melkweg. Maar overal waa r hij komt, wordt hij opgejaagd door ridders van zijn machtig e vijand, de gekke keizerin Hascarah. De jonge strijder verbergt zich op de Stalen Aarde, een planeet die vroeger vernietig d werd, en nu onder bescherming staat van een leger Draken... De schok tussen de monsters van beide werelden zal een nieuwe apocalyps veroorzaken, maa r het zal de laatste zijn: temidden van een blauwachtige nev elvlek, leven krachten die veel ouder zijn dan de mannen of de draken, krachten die zullen verplicht worden om in te grijpen om aan de chaos een eind te maken en de orde in de kosmos te herstellen.

Drakko 2/2 De nevelvlek van de slangen Hardcover, 48 pg’s Adviesprijs: 17,95 euro isbn: 978-90-88104-64-0 Auteurs: Mangin, Gajic

Slot v

an het

Reeds verschenen:

12

deel 1

tweel

uik!


Spyder 3/4 augustus 2013 adoptie, werd Jonah Bao, Maori van geboorte, Chinees door en van de door zijn vader opgeleid om een agent te word st. ndien tinge inlich Guoanbu, de Chinese heid, de HK3, Nu staat Jonah aan het hoofd van een elite-een de genadeloze belast met de ringen. Jonah wordt midden in wereld en krijgt strijd gegooid tussen spionnen van over de hele , een verrader, opdracht zijn voortvluchtige vader te arresteren t intieme geheim gezocht omdat hij het best bewaarde en mees grond. van deze stad, dat van het schip, bijna had door uden, terug geho ngen geva t word en Lond in Om zijn zuster, die rvisie over een te krijgen hebben Jonah en zijn team de supe geheime diensten. uitwisseling van gevangenen met de Britse M.I.6 verschijnt op Een gepensioneerde legendarische held van te ontmaskeren, een het rendezvous, met het voornemen „Alice“ e identiteit kent. Engelse dubbelagent waarvan niemand de echt “old school”. En dat doet hij op zijn eigen unieke manier, zeer

Reeds verschenen:

deel 1

Spyder 3/4 Old School Hardcover, 48 pg’s Adviesprijs: 17,95 euro isbn: 978-90-88104-46-6 Auteurs: Latour, Vastra

deel 2

13


De 12 wer ken Hercules, in een SF- van jasje.

Hercules 1 augustus 2013

Hercules 1 Het bloed van Nemeos Hardcover, 48 pg’s Adviesprijs: 17,95 euro isbn: 978-90-88104-47-3 Auteurs: Morvan, Looky

14

Hercules is een MerK. Een van de machtigste die aan de grenzen van de galaxie vocht. De dood schrikt hem niet af, want Hercules voelt zich al dood. Achterv olgd door de misdaad die hij beging op zijn vrouw en zijn kind eren moet hij boeten door de orders te aanvaarden, ook de mee st domme, van de hogere officieren. Eurystheos stuurt Hercules naar de planeet Nemeos. In deze geteisterde gebieden valt een afzi chtelijk wezen landbouwbedrijven aan. Hele boerenfamilies wor den uitgeroeid. Hercules moet het monsterlijke beest opspore n en ontdekt achter die bloedbaden geheimen die de offi ciers ten allen prijze willen verborgen houden voor de mensen , waar ze met ijzeren hand over heersen.


Die kreten… Was jij klaagzangen aan het zingen?

Dan hebben we dezelfde tegenstander… Ja, daar… Het gezin van mijn zoon werd vermoord door de «leeuw».

15


Reeds verschenen: New Byzance:

deel 1

deel 2

New Bejing:

deel 1

deel 3

New Harlem:

deel 1

New Moscow

deel 2

deel 3

New York:

deel 1

deel 1

Epiloog:

deel 2

deel 3

epiloog

Uchronie[s]: New Delhi 1 september 2013

Uchronie[s]: New Delhi 1/3 Deel 1 Hardcover, 48 pg’s Adviesprijs: 17,95 euro isbn: 978-90-88104-06-0 Auteurs: Corbeyran, Lachance

16

Op de locatie van New York, in het wervelende New Delhi, zijn de jonge Abha en Lakshmi de hoop van hun volk‌ In deze werkelijkheid, waar het Indische volk de planeet beheerst, is de regering wanhopig aan het zoe ken naar oplossingen om de dreigende tekorten aan water, ene rgie en voedsel op te vangen. De twee jonge zusters maken dee l uit van een elitegroep, die alternatieve realiteiten onderzoekt. Het is hen ten strengste verboden om in interactie te tred en met een alternatieve realitieit, maar als Lakshmi verliefd wor dt in New Moscow, begaat ze een misstap...


Rider on the storm 1 SoftCover: augustus 2013 Brussel, oktober 1974. Gaspard Sarini, een jonge man van 20, droomt ervan om racepiloot te worden. Na strubbelingen met zijn ouders, die deze carrièrekeuze afkeu ren, is hij verplicht hard te werken om zijn eigen motor te kunnen betalen. Met zijn Suzuki GT 750 kan hij eindelijk enkele races meeracen... Maar dan begint het drama... Zijn ouders word en in koelen bloede vermoord, en Gaspard kan ternauwer nood ontsnappen aan de gangsters... Met een resoluut gekozen vintage stijl speelt Rider on the Storm zich af in 1975 in Brussel, dat volop in economische, architecturale en culturele verandering zat. Hij leidt ons naar al haar mythische plekken en biedt ons ‘rock en motoren’.

Rider on the Storm 1 Brussel Softcover, 48 pg’s Adviesprijs: 7,95 euro isbn: 978-90-88104-38-1 Auteurs: Géro, Deville

17


Inlandsis 2/3 november 2013 Deze legende heeft het over een vergeten tijd, een tijd waarin de mensheid zich niet aan de top van het dierenrijk heeft geplaatst, en waar de legenden volstonden om talrijke mysteries van deze wereld uit te leggen... In deze vervlogen tijden strekt Inlandsis, het gebied van ijs, zich uit ver achter de bekende zeeĂŤn. De Goden schiepen deze wereld om zich te beschermen voor de veroveringshonger van twee-arm-twee-been. Ginds regeren de dieren. De Goden hebben hen het vuur der intelligentie en de adem der taal geschonken. Zo werden ze de bewakers van hun Koninkrijk. Hierna trokken de Goden zich terug in hun vesting, aan de uiterste grenzen van Inlandsis. Zij konden berusten, Zij werden beschermd. Maar deze maatregelen bleken niet voldoende om de twee-arm-twee-been te ontmoedigen, die zich ondanks alles in de vijandige omgeving waagden... En niets was ooit nog hetzelfde...

Inlandsis 2/3 n De erfenis van echte manne s pg’ Hardcover, 48 Adviesprijs: 17,95 euro isbn: 978-90-88104-66-4 Auteur: Betbeder, Frichet

d

de legen

Deze strip droeg alle kiemen in te ontspore zich om n, maar we et zich opv goed recht alle te houden in zijn koers nd het hart va naar n de pool. Dit warme over een ij verhaal skoude we reld heeft alvast ges ons hart tolen. Wouter Po rteman over deel 1 de stripspeciaalzaak : Twee-arm -twee-bee n

Reeds verschenen:

18

deel 1

ap!

poolk e d n a v en


Baba baa...

Storm!

Er komt een storm recht op ons af!

19


Kalimbo 1 september 2013 Kalimbo, het eerbiedwaardige hoofd van de olifantenkudde van het oosten, gaat gebukt onder het gewi cht van de jaren. Hij wordt oud en voelt hoe de dood hem roept. Samen met zijn vriend Makoussa, de leeuw met de witte manen, begeeft hij zich op weg naar het olifa ntenkerkhof. Maar dan kruist een jonge, frivole en licht gestoord e zebra hun pad. Vervolgens zet een vreemde stoet zich op weg naar een heel andere bestemming...

Kalimbo 1 Mata-Mata Softcover, 48 pg’s Adviesprijs: 8,95 euro isbn: 978-90-88104-49-7 Auteurs: Crisse, Besson

20

mba uit Timon en Pu g zijn nkonin De Leeuwe eg in deze nooit ver w nturenstrip o v a e h c is t humoris hoofdrol! e d in n e r ie met d


hi! hi! hi!

Vlieg op, stomme roze fladderlingen!

Vlucht voor de aanstormende prins van de savanne!

Wat een bende schijters, bij het minste zuchtje wind slaan ze in paniek.

En dan dat roze... totaal belachelijk...

Mata-Mata...

-5-

21


Zij 3/3

september 2013

Collectie 1800 - deel 25 Zij 3/3 De levensbron Hardcover, 56 pg’s Adviesprijs: 17,95 euro isbn: 978-90-88104-50-3 Cordurié Auteurs: Chouraqui, Aja,

krijgt de briljante en Wanneer hij vijfentwintig wordt, nis een erg geheimzinnige verleidelijke Leo Vincey als erfe IVde eeuw voor Christus potscherf. Die dateert van de een priester van Isis en het en getuigt over de moord op Egyptische prinses. verlangen naar wraak van een lly Horace en zijn dienaar Vergezeld van zijn voogd Ho oren van zijn voorouders Job, besluit Leo in de voetsp te stappen. r ondoordringbare Zijn zoektocht brengt hem naa ruïnes van een vergeten moerassen, temidden van de koninkrijk van “Zij-die-moetAfrikaanse beschaving, in het koningin, die ook “Zij ” wordt gehoorzaamd-worden”. Deze itten van de eeuwige jeugd. genoemd, zou het geheim bez slechts geëvenaard door Maar haar schoonheid wordt ur kondigt zich bijzonder haar wreedheid en het avontu gevaarlijk aan…

’-cyclus!

‘Zij Slot van de Reeds verschenen in collectie 1800

22

deel 1

deel 2

deel 3

deel 4

deel 5

deel 6

deel 7

deel 8

deel 9

deel 10

deel 11

deel 12

deel 13

deel 14

deel 15

deel 16

deel 17

deel 18

deel 19

deel 20

deel 21


Alamo 2/2

oktober 2013 25 februari…

22 April 1836, slag van San Jacinto In twintig minuten wrede slachting moorden de Texaanse troepen een heleboel soldaten van het Mexicaanse leger uit terwijl ze “Remember the Alamo” roepen. Deze vechters toonden zich ongenadig tegen de vijand. Ze maakten zelfs de gewonden af. We zijn bij het begin van de Texaanse onafhankelijkheid, want de Mexicaanse voorhoede bestaat niet meer… Maar de vraag blijft: wat gebeurde er werkelijk in Alamo opdat de mannen blijk gaven van zo een oorlogswaanzin?

Reeds verschenen:

Hou jullie klaar voor de eerste golf.

Hhhiik

Hhhiik hiiiik…

1800 - deel 26 Collectie Jullie kennen … Dus probeer 2/2 Alamo de positie van ze in leven onze mannen… ad te houden. Een rode dagera s pg’ 56 r, Hardcove Adviesprijs: 17,95 euro isbn: 978-90-88104-56-5 Auteurs: Dobbs, Perovic

deel 1 hiiiik…

Aaahhh…

23 - 14 -


Excalibur Kronieken 1 Hardcover: augustus 2013 softcover: september 2013 Merlijn: een oude visionaire druïde, maar niet onfeilbaar. Uther Pendragon: een jonge bruut die leert een échte koning te worden. Ygerne: een vrouw gestraft omwille van haar geloofsovertuiging. Gorlois: een perverse sadist, de beul van Ygerne Morgane: een aanbiddelijk kind dat dingen ziet die niemand ziet. Een kind dat lijdt omdat ze weet dat ze op een dag onvermijdelijk slecht zal moeten zijn.

gina’s!

4 pa extra dik: 6 Excalibur Kronieken 1 Eerste lied: Pendrason Hardcover, 64 pg’s Adviesprijs: 17,95 euro isbn: 978-90-88104-44-2 Auteur: Istin, Orion

Softcover, 64 pg’s Adviesprijs: 9,95 euro isbn: 978-90-88104-45-9

24

Dit is het verhaal va n Excalibur, een zwaar d gesmeed i n A valon, het eiland der legend en!


Eerst was er de stilte...

‌ dan het geruis...

... het gewijde loc’h gevuld met een onophoudelijk gefluister.

Merlijn roept haar aan.

Hij spreekt... of neen, hij spreekt niet. Hij stoot de oghams* uit.

En dan kan hij haar voelen. In het diepst van zijn wezen voelt hij haar.

Zij, voor wie de tijd niet bestaat, even oud als de mensheid of ouder nog.

* Oudierse lettertekens

-3-

25


de Glazen degens 3/4 oktober 2013 In een wereld waar de zon dreigt uit te doven, vallen vier degens uit een andere dimensie neer op vier verschillende plaatsen... Alleen wie erin slaagt de vier degens samen te brengen, kan aan de apocalyptische catastrofe ontsnappen. De jonge Yama lijkt de sleutel in handen te hebben...

De Glazen Degens 3/4 Tigran Hardcover, 48 pg’s Adviesprijs: 17,95 euro isbn: 978-90-88104-57-2 Auteur: Corgiat, Zuccheri

Reeds verschenen:

26

deel 1

deel 2

Het langv erwachte vervolg op Gla Tekenares zen Degens! Laura Zuc c laat ons g enieten va heri n haar unieke tal ent.


Kendo: De Weg van het Zwaard 1 September 2013 gsleider Het leven van jonge Mikédi, zoon van de oorlo ng aankomt vesti de in hij eer wann oord Nakamura, wordt verst moto Musashi. Deze waar een legendarische samoeraï leeft, Miya esters die het machtige man is één van de grootste zwaardme keizerrijk ooit gekend heeft. t de Weg van het Musashi neemt Mikédi als leerling, en zo begin Zwaard. gelijknamige De Weg van het Zwaard is gebaseerd op het rico Ferniani Fede en lle Mario ieu Math boek van Thomas Day. uit de 17de eeuw, dompelen ons onder in een fantasierijk Japan tegen mythische waar helden van vlees en bloed het opnemen schepsels.

Het verha gebaseerd al is op de bes tseller van Thom as Day!

Zwaard 1 Kendo: De Weg van het en jar der Kin De assen van de s Hardcover, 56 pg’ Adviesprijs: 17,95 euro isbn: 978-90-88103-79-7 Auteurs: Mariolle, Ferniani

27


Hé!

Jij!

28


Samoerai Legenden 1 oktober 2013 de Zusters Dit verhaal begint een eind voordat Takeo met eerder, om van de Schaduw geconfronteerd wordt. 16 jaar precies te zijn! van de XIIIe Op dat moment ontdekt Ankuma het bestaan hij de profeet het profeet. Hij zal het eeuwige leven krijgen, als Maar hiervoor ‘heilige bloed’ kan offeren. De jacht is geopend. . Wie zijn ze heet Ankuma de Zusters van de Schaduw nodig zijn wil opdringen juist, en waar kan hij hen vinden? Hoe kan hij aan deze superieure krijgsters?

ie de d e i r e uwe s n enkele e i n n Ee nis va e d erai e i o h m c a s S e g s van e g oet. a d n n o e s k r lpe doe sleute uit de

Samoerai Legenden 1 Furiko Softcover, 56 pg’s Adviesprijs: 8,95 euro isbn: 978-90-88104-55-8 Mormile Auteurs: Di Giorgio, Genêt,

Reeds verschenen:

deel 1

deel 2

deel 3

deel 5

deel 6

deel 7

deel 4

29


interview met Emmanuel Roudier Emmanuel Roudier is een stripauteur, die zich gespecialiseerd heeft in prehistorische verhalen. In oktober brengt uitgeverij Daedalus het eerste deel uit van zijn drieluik Neanderthaler, een serie die hij zelf schreef, tekende en inkleurde. In november verschijnt het eerste deel van De Strijd om het Vuur, een adaptatie van het boek van J.-H. Rosny Aîné, dat in 1981 verfilmd werd door JeanJacques Annaud, met Ron Perlman in de hoofdrol.

Beeld uit De Strijd om het Vuur 1

Is de prehistorie een passie? Het is al meer dan 20 jaar een passie. Ik ben voornamelijk door literatuur geïnteresseerd geraakt in de prehistorie, onder andere door het lezen van ‘De Strijd om het Vuur’. Hierdoor ben ik ook wetenschappelijke literatuur over de prehistorie beginnen lezen, en historische sites, zoals de grotten in Dordogne, gaan bezoeken. In die tijd dompelde ik mij onder in alles wat met de prehistorie te maken had. Ik ben er zo aan verslaafd geraakt, dat ik voelde

dat ik iets moest doen met de kennis die ik opgedaan had. Ik wilde aan het grote publiek tonen hoe het leven in de prehistorie was; want ik merkte dat er een groot verschil was tussen het beeld dat het grote publiek over de prehistorie had, en het beeld van de wetenschap, dat in die jaren een grote vooruitgang had geboekt. Heeft de stripserie Rahan ook iets te maken met die passie voor de prehistorie? Ja, Rahan is daar voor een deel voor verantwoordelijk. Mijn passie ligt voornamelijk in het lezen van romans en essay’s, maar ik ben ook een bewonderaar van het werk van André Chéret. Toen ik begon aan mijn eigen strip, heb ik mezelf verboden om Rahan te bekijken. Ik vind het werk van André Chéret zeer knap, maar ik wilde iets nieuws maken. En nu we het toch over André Chéret hebben, hij is voor een groot deel verantwoordelijk voor het feit dat ik een adaptatie maak van De Strijd om het Vuur. Ik had het idee al enige tijd in mijn hoofd, aangezien ik een fan ben van de roman, maar ik twijfelde nog. Hij heeft me overhaald om het toch te doen.

Welke kwade wind blies er, oude Goûn? We hadden nochtans haast gewonnen… De knots van Faouhm plette hoofden als waren het noten… Hoe is de wind van het gevecht zo plots kunnen keren?

Faouhm moet de moeite niet doen de overlevenden te tellen. Goûn heeft dat gedaan: de Oulhamr zijn nog slechts met vijf keer twee handen.

30

De vijand vernielde de heilige vuren. Zonder hen gaan we over de aarde ronddwalen, zwak en naakt… We gaan ons in de valkuilen van het grote moeras moeten verbergen tot het vuur heroverd is.


Geef me Beeld uit Ben je niet bang dat je verhalen over 10 jaar de schacht. Neanderthaler 1 achterhaald zijn, gezien de vooruitgang die de Jean-Jacques Annaud heeft het boek reeds wetenschap de laatste jaren boekt? verfilmd. Wat heb jij nog kunnen bijbrengen? Dat is iets wat ik wel tof vind. Ik heb dat ook De verfilming van Annaud is erg knap, maar hij aangehaald in het nawoord bij Neanderthaler 3. is niet erg trouw aan het boek. In de film spreken Het idee is dat ik me zo goed mogelijk documende personages een uitgevonden taal, die enkel teer over de huidige kennis van de prehistorie, uit geluiden bestaat. De choreograaf heeft dit erg in de wetenschap dat die informatie over 10 jaar ‘aapachtig’ gemaakt. Ze hebben het gehouden bij compleet achterhaald is. prehistorische mensen die oe-a-oe-a doen. Het is opwindend om zo te werken, want het Ik wilde de basisopzet van het boek bewaren en verhaal komt voort uit opzoekingen in wetenhier zo trouw mogelijk aan blijven. Er zijn zaken die schappelijke boeken. Ik zoek binnen de wetenik heb moeten aanpassen, maar dat heb ik tot een schap naar verhaaltechnische elementen, die een minimum beperkt. De dialogen zijn quasi hetzelfde impact hebben. Als jaren later de wetenschap als in het boek. Hier en daar heb ik wat extra uitleg achterhaald is, blijft er enkel een avonturenverhaal toegevoegd. over. Ik wilde een grafische weergave maken van Hé! Je volgde mijn bewegingen, maar is niet het om echthet te plezier te Dat is ook exact wat er gebeurd is met De hetdat boek, al genoeg! was hetOm maar begrijpen, had ik het je stap voor stap Deze keer Strijd om het Vuur. Op hetheb moment dat het boek moetenervaren vantelkens het tekenen vanWant leeuwen, tijgers uitleggen, ik sloeg. ik alles zijn anders!in Jegrootse moet telkens verscheen in 1909, was de begrepen! informatie die erin alle slagen en mammoeten prehistorische opnieuw proberen te voelen stond volledig wetenschappelijk verantwoord. Je landschappen. deze wijze kan ik ook het hoe de glans En wilop ontstaan! kon het lezen als een essay over de prehistorie. hedendaagse publiek terug kennis laten maken Maar nu is het science-fiction, of fantasy, als je met het werk van J.-H. Rosny Aîné. Sinds het wilt. Op wetenschappelijk gebied is het sterk geschreven is rond 1910, is het boek heel populair verouderd, maar wat er overblijft is een soort geweest tot in de jaren ‘50-’60. Daarna is het in de mythologisch verhaal, een avonturenverhaal geënt vergetelheid geraakt, met een kleine opleving toen op Darwiniaanse ideëen. de film verscheen in 1981. Het stoort me dus helemaal niet dat mijn albums over een tiental jaar achterhaald zijn, want het Worden je albums nagelezen door is net het wetenschappelijke bronmateriaal dat paleoantropologen? ervoor gezorgd heeft dat ik een zo rijk en origineel Nee, ze worden niet nagelezen, ik heb het laatste avonturenverhaal heb kunnen schrijven. woord. Terwijl ik aan een idee werk, heb ik vaak

-3-

31


contact met wetenschappers. Enkele van mijn vrienden zijn wetenschappers. Florent River heeft me hard geholpen bij Neanderthaler. Hij is een kunstenaar, die objecten en kunstwerken uit de prehistorie namaakt. Ik voed me met alle kennis die ik van hen kan opdoen, en ik lees zowat alle recente publicaties over de prehistorie. Ik zie er ook niet echt het nut van in om mijn boeken te laten nalezen, want het gaat hier over fictieve verhalen. De verhalen hebben geen wetenschappelijke waarde, hoewel ik probeer me zo goed mogelijk te documenteren. Mijn verhalen worden wel nagelezen door specialisten in het stripverhaal, namelijk de redacteur van de uitgeverij.

Beeld uit Neanderthaler 1

32

De laatste jaren heb je steeds weer prehistorische verhalen gebracht. Ga je ooit nog een ander genre strip maken? Dat weet ik niet, maar ik heb echt het gevoel dat dit mijn weg is, ik wil dit niet laten vallen. Er valt nog zoveel te vertellen. Er zijn zoveel prehistorische verhalen te vertellen uit diverse periodes. En het moeten ook niet steeds avonturenverhalen zijn. Je kan ook een intiemer verhaal vertellen over de prehistorie. Er zijn verscheidene invalshoeken om dit genre te benaderen. Ik kan binnen dit onderwerp nog vele jaren verder. Maar ik begin wel zin te krijgen om eens een one-shot te maken dat zich in een andere tijd afspeelt, om eens iets anders te doen, om mezelf

een beetje te herbronnen. Ook om aan de mensen te bewijzen dat ik nog steeds flatgebouwen kan tekenen (lacht). Nee, ik hou van het maken van strips over deze periode. Ik heb het gevoel dat er niet veel strips over dit onderwerp zijn; dus voor mij is het een soort levenswerk. Ik heb heel veel zin om dit onderwerp verder uit te spitten, maar de uitgeverijen moeten me natuurlijk volgen, de strips moeten ook verkocht geraken. Momenteel is dat gelukkig geen probleem. Werk je voltijds aan ‘De Strijd om het Vuur’? Ik denk dat ik ongeveer 80% van mijn tijd spendeer aan ‘De Strijd om het Vuur’. Daarbuiten maak ik ook veel illustraties voor wetenschappelijke uitgaven. Zo ben ik momenteel bezig met illustraties voor een boek over Neanderthalers, waarvoor ik 16 paginagrote illustraties in kleur maak; iets wat ik ook heel graag doe! Ik werk ook zelf aan een boek, waarvoor ik van tijd tot tijd enkele pagina’s schrijf, en opzoekingen voor doe.

© planetebd.com


33


Neanderthaler 1/3 Aoe!

We gaan water vinden! Ben... ben je van het volk van de hoogvlakte? Van de clan van de maan?

oktober 2013 Ja… ik…

Hh!

Hhhh!

Vertel me gewoon hoe ik naar het kamp van je stam raak. Spaar je krachten om tot daar te komen. Ik zal je steunen, maar je kunt beter wat proberen te stappen.

van het De Neanderthalers zijn het emblematische volk d jaar leefden uizen erdd hond Europa uit de ijstijd. Meer dan twee veer onge ze voor pen ze in bloeiende jagersgemeenschap . enen verdw nig dertigduizend jaar geleden geheimzin die grafplaatsen De Neanderthalers waren de eerste mensen werktuigen het en ns wape hadden. Het waren zij ook die voor rmeer silex, Onde . rden grootste aantal gesteenten uitprobee l, zuiverder rista rotsk of ts, Aaah… D… ook het kwar s… Maar basalt of jaspi Drinken… dan ijs, harder dan steen…

Rompen 50 000 jaar geleden heeft de stam van de Rode bij deze leeft ou Lagh zijn kamp bij de ingang van een grot. ou wordt Lagh an. chtsm stam, een handige maar manke amba t word en jen parti jacht weggehouden van de gevaarlijke Toch clan. zijn van s jager tige beschimpt en bespot door de mach en moet taak een ten gees zal hij door een wrede gril van de lijke Langbaard volbrengen die niemand ooit volbracht: de vrese verslaan.

Neanderthaler 1/3 Het Jachtkristal Softcover, 56 pg’s Adviesprijs: 8,95 euro isbn: 978-90-88104-53-4 Auteurs: Roudier

34

Eerste dee l van een nieuwe collectie p rehistorisc he vertelling en!

- 39 -


De Strijd om het vuur 1/3 november 2013 Misschien honderdduizend jaar gele den… Gek van angst en wanhoop vluchte n de Oulhamr in de duisternis van de nacht. Het vuur is dood, vernield door de vijanden van de stam… Voor het overleven van de stam en de liefde van de mooie Gammla gaat Naoh, de zoon van de luipaard , het vuur heroveren. Sterk en slim kiest hij Nam en Gaw als gez ellen, twee trouwe en snelle, jonge krijgers.

Het is het begin van een lange zoe ktocht in een nu verdwenen wereld waar oerossen en immens e mammoeten, beren en reuzenleeuwen de meesters der aard e zijn. Een aarde met bruisende vitaliteit, waarvan het geheim en de schoonheid nooit zullen terugkomen…

De Strijd om het Vuur 1/3 In de nacht der tijden Softcover, 56 pg’s Adviesprijs: 8,95 euro isbn: 978-90-88104-61-9 Auteurs: Roudier

aptatie in Eerste deel van de ad esterwerk stripvorm van het me van J.-H. Rosny Aîné. 35


De Roos en het Kruis 5 oktober 2013 op z’n eind net De leertijd van Johann Friedrich Böttger loopt van Pruisen. dat jgt: bijkri als Europa er een nieuw koninkrijk t een heel neem lot zijn en Hij komt in aanvaring met de kroon n valt... duige in hem om rond andere wending terwijl de wereld we voor en houd van wij Moeten wij echt alles opgeven waar nen? aan een nieuw leven kunnen begin plots de beste In een wereld waarin de vijanden van gisteren geheel te niet altijd bondgenoten zijn en de vrienden voor spion, dan held, ns volge reen betrouwen zijn, wordt Johann achte uden? beho te ziel zijn n zelf opgejaagd wild... Zal hij erin slage

De Roos en het Kruis 5 De geheime genootschap Softcover, 48 pg’s Adviesprijs: 8,95 euro isbn: 978-90-88104-58-9 Auteurs: Jarry, Richemond, Popescu

Reeds verschenen:

36

deel 1

deel 2

deel 3

deel 4


Katharen 3/3 september 2013 Alles begint op een dag in mei 124 2, in een klein dorpje te midden van de velden. Die dag bev rijdden enkele kathaarse ridders drie zuiveren die door de Dom inicanen gevangen genomen werden. Voor de heilige katholieke kerk kan dit wapenfeit niet onbestraft blijven. Ze proberen al lang de ketters te onderdrukken, maar hebben nooit hun handen kunnen leggen op de schat van de Katharen, de enige manier om hen te breken... Maar sinds kort heeft koning Louis IX een Kathaar aan zijn zijde. Deze laatstgenoemde is de aanhoudende oorlog beu, en is bereid de zijnen te verraden, voor het goed van iedereen.

In h met d et spoor v an e aute urs va de Katha re n De T empe n, lier!

Katharen 3/3 De Synagoge van Satan Hardcover, 48 pg’s Adviesprijs: 17,95 euro isbn: 978-90-88104-60-2 Auteurs: Bruno, Falba

reeds verschenen:

deel 1

deel 2

Van dezelfde auteurs:

deel 1

deel 2

deel 3

integrale

37


b l o e d k o n i n g i n n e n Nieuwe co llectie ove r de machtigst e vrouwen uit de geschie denis!

Bloedkoninginnen Eleonora 1/3 De Zwarte Legende Hardcover, 56 pg’s Adviesprijs: 17,95 euro isbn: 978-90-88104-51-0 ez Auteurs: Delalande, Mogavino, Gom

Zie ook de BBC-serie ‘The White Queen’ (binnenkort ook op vrt), opgenomen in Brugge!

Eleonora 2/3 isbn: 978-90-88104-65-7

Eleonora 1 & 2 deel 1: september 2013 deel 2: november 2013 Ambitieus, handige strategen, kon inginnen, burgervrouwen of volksvrouwen, ze deinzen voo r niets terug om hun dorst naar macht te lessen… Zij zijn de bloedko ninginnen Op 25 december 1137 worden Lod ewijk VII en Alienor van Aquitanië tot koning en koningin van Frankrijk gekroond. In het publiek vernederd door haar schoon moeder Adelaïde en als een kind behandeld door Suger, de raad gever van de koning, beslist Alienor de plaats te nemen die haa r toekomt. Politiek, intrigerend, verliefd, verr aderlijk of subliem… zij gaat over de loop van de geschiedenis beslissen!

38


Mijn god, wat is ze mooi!

En leve Frankrijk!

Een engel, ze is een en al gratie en licht…

Halleluja!

Leve de prins en de prinses!

Maar hij… Onze prins ziet eruit als een monnikje!

Oh daar! Daar is onze koningin, bij Suger! Adelaide… Maar ze ziet er niet erg verheugd uit!

Zou ze iets tegen dit huwelijk hebben?

Het is een grote dag voor het rijk! Als Uw arme man er was geweest, zou hij dolgelukkig zijn!

Majesteit, niet zo luid, alstublieft!

Niet te hard van stapel lopen, Suger. Dat kleintje is heel knap, maar ik denk dat ze een deksels karakter heeft. We moeten voorzichtig zijn!

Oh, majesteit, excuseer ons dat het traject zo lang is! Een dame van Uw leeftijd zou zich niet zo mogen vermoeien… Maar Uw inspanningen zijn bijna ten einde.

-8-

39


b l o e d k o n i n g i n n e n Door dezelfde auteurs:

deel 1

deel 2

Door de au teurs van de Wegen van de He er deel 3

Reeds verschenen in collectie Bloedkoninginnen

Eleonora 1

Isabelle 1/2 oktober 2013 Ambitieus, handige strategen, kon inginnen, burgervrouwen of volksvrouwen, ze deinzen voo r niets terug om hun dorst naar macht te lessen… Zij zijn de bloedko ninginnen

Bloedkoninginnen Isabelle 1/2 De wolvin van Frankrijk Hardcover, 56 pg’s Adviesprijs: 17,95 euro isbn: 978-90-88104-52-7 Auteurs: Gloris, Calderon

40

Om staatsredenen huwt Isabelle van Frankrijk met Edward II, koning van Engeland, een notoir hom oseksueel. Intelligent, berekend en vastbeslot en zal ze met haar minnaar, Roger Mortimer, de opstand van de Engelse barons leiden, waardoor haar schandelijke man ten val komt en haar oudste zoon Edward III op de troon raakt. De geschiedenis zal haar kennen als de Wolvin van Frankrijk …


Top, graaf Robert!

Vijf gouden daalders dat dat beest voor mij is, koning Edward!

Dood aan de ever! Hallali!

Hallali! Hallali!

- 10 -

41


Troje 2 november 2012 hild, en In Griekenland verzetten Achillus, zoon van Gesc n, de heer emno Tyndare, koning van Sparte, zich tegen Agam de oorlog ijl Terw van Mycène die op de Egeïsche Zee regeert. leger uit chtig reusa voortaan onvermijdelijk lijkt, vernietigt een eigt bedr en rites het Oosten de koninkrijken van Hatti en Hour van te Egyp tige het imperium van de Hittieten en het erg mach Ramses III. die door de Niemand schijnt in staat te zijn deze soldaten en. Een God winn magie van Ouranos worden gedragen, te over van Delphes, l orake die vroeger door Zeus werd verbannen. Het in de stad zich ld were Pythie, profeteert dat de toekomst van de van Troje zal spelen. van de koning Achilles zal zijn huwelijk met Helena, dochter el om de mensmidd van Sparta, moeten opgeven en zoekt een eigd. heid te redden van het onheil dat haar bedr s over de hoge Maar de schaduw van Ouranosstrekt zich reed van Mycène. hart muren van Troje uit, en zelfs verder: tot het Troje 2 Het geheim van Talos Hardcover, 48 pg’s Adviesprijs: 17,95 euro isbn: 978-90-88104-70-1 Auteurs: Jarry, Ardisha

Schitterend e vertelling o ver de Trojaanse o orlog.

Reeds verschenen:

42

deel 1


Het Goud der dwazen 1 September 2013 1531. Goud. sinds het begin Het roemruchte metaal, gezocht en gegeerd hun troepen. en dors der tijden. De droom van de Conquista ro, zoon van Pizar cisco Fran Datzelfde goud is ook obsessie van lar. Agui de íguez de zeevaarder Gonzalo Pizarro Rodr els van Cajamarca Het goud dat in de catacomben van de temp dat Pizarro doel ische voor het rapen ligt. Het is het myth zevenendertig hun en, mann zichzelf, zijn honderd vierentwintig naar Peru. tocht zijn op eld paarden en drie karvelen had gest ziger en zijn Terwijl de verstikkende jungle de ontdekkingsrei erige bloed een er kt bree conquistadores langzaam opslokt, urt... sche ën twee burgeroorlog los die het Incarijk in

Het Goud der Dwazen 1 De expeditie Hardcover, 48 pg’s Adviesprijs: 17,95 euro isbn: 978-90-88104-48-0 Auteurs: Di Giorgio, Olivares

De scenar ist van Sa neemt ons moerai mee naar Zuid-Amer ika, waar de C onquistad ors uit zijn op goud! 43


Ze waren met tien 5/6 november 2013 eld en Jean-Baptiste Grassien heeft zijn wraaklust beko Beauté. la de Île het op woont nu, net zoals zijn lotgenoten, leidt een en ren kinde drie Hij is gehuwd met Clara, vader van ca Corsi in t heef Hij aan. teruggetrokken en vreedzaam best uit n linge kwel de van innerlijke vrede gevonden, ver weg ingen. Het zijn verleden … van de oorlog, van de verschrikk achtergelaten goed voor het verleden, waarvan hij dacht dat hij te midden op kop de weer had, steekt echter met veel geweld en de word gezin zijn van deze idyllische rust. Grassien en wraak bloed se caan Corsi een beklagenswaardige getuigen van wil leven zijn and, gewa wanneer een man, door iedereen dood en hillen Gesc t … heef toe beëindigen maar daar het recht niet koefeningen en broederoorlogen vormen de aanleiding tot wraa n de familie binne icten confl de omertà heerst. In Corsica worden en niet word rs ande nsta geregeld en bemoeienissen van buite sien. Gras iste geduld, behalve dan van Jean-Bapt

Ze waren met Tien 5/6 Omertà Hardcover, 48 pg’s Adviesprijs: 17,95 euro isbn: 978-90-88104-80-0 Auteurs: Stalner

deze maand twe albums van Stalner bij

Reeds verschenen:

44

deel 1

deel 2

deel 3

deel 4


Wolf november 2013 Een avontuur in het hoge noorden van Siberië, tussen nomadenstammen die al eeuwenlang volg ens de natuurwetten leven en de moderne wereld die hun bes taan bedreigt. Sergueï is een jonge Eveen van 17 jaar. Als herder van de kudde moet hij de rendieren besche rmen tegen wolven, de roofdieren die al sinds jaar en dag de vijanden van zijn volk zijn. Wanneer hij echter vertederd raak t door een wolvin en haar welpen, gaat hij als het ware dee l uitmaken van de wolvenfamilie, waardoor hij de wetten van zijn volk overtreedt … Sergueï moet een keuze maken tuss en zijn twee families. Een keuze die bespoedigd wordt door de komst van jagers, zonder enige scrupule, uit het oppermach tige westen.

Van dezelfde auteur:

Wolf deel 1

deel 2

deel 3

deel 1

deel 2

deel 3

Hardcover, 48 pg’s Adviesprijs: 17,95 euro isbn: 978-90-88104-79-4 Auteurs: Boisserie, Vanier, Stalner

deel 4

ee nieuwe n topauteur j Daedalus!

45


Moeder Oorlog 4/4 november 2013 In september 1917, terwijl hij herstelt van zijn verwondingen, leert luitenant Vialatte twee belangrijke zaken... Eva, de liefde van zijn leven, werkt als tolk voor het Rode Kruis. Door haar werk staat ze in contact met Franse interneringskampen in Duitsland. En het is door haar dat Vialatte ontdekt dat Peyrac, die in 1915 is verdwenen, gevangen werd genomen en nog steeds in leven is. Vialatte’s onderzoek begint dus opnieuw...

Januari 1915: drie vrouwen worden aan het front gedood. Op elk lichaam wordt een afscheidsbrief gevonden, geschreven door de moordenaar. De eerste twee delen van dit epos zijn met lof overladen in de pers. Kris en Maël: een fantastisch auteursduo!

Moeder oorlog 4/4 Requiem Hardcover, 64 pg’s Adviesprijs: 19,95 euro isbn: 978-90-88104-69-5 Auteur: Kris, Maël

enking d r e h : 4 201 oorlog 1 d l e r e W 00 jaar

1

In de ogen van zijn pe rsonages s talloze ach chuilen tergrondve rhalen en b emoties. H ijhorende et z ting, pure w ijn ogen vol doodsve ra anhoop of angst, verd chgelatenhe ri id of met e en afwezig et of oneindig. O e b lik op nvergetelijk . David Stee nhuyse - d e stripspec iaalzaak

46

Reeds verschenen:

deel 1

deel 2

deel 3


Durandal 4 oktober 2013 en hun Charlemagne heeft de Angelsaksen verslagen oor was echter hierv prijs De n. orpe verw sull heidense god Yrmin ndal, is in de zwaar: Ambroise, de drager van het zwaard Dura naam van het confrontatie omgekomen. De enige echte erfge zwaard is Roelant. Ganelon te In Bretagne heeft Muriel ermee ingestemd met digen. Maar trouwen, in ruil voor hulp om het Mark te verde licht een verp is lon Gane en zien, voor niet alles loopt zoals . gaan te aan gevaarlijke alliantie naar Roeland, Intussen zijn Turpin en Edda in IJsland op zoek den. De jonge heer, die de doorgang naar Asgard heeft overschre van Walhalla in gezelschap van Palina, ontmoet de bewaker te uitdaging in het paleis van de Goden, waar hem een laats wacht...

Durandal 4 Het Mark Bretagne deel 4 Hardcover, 48 pg’s Adviesprijs: 17,95 euro isbn: 978-90-88104-59-6 Auteurs: Jarry, Lemercier

van de l e e d e t Laats clus. eerste cy Reeds verschenen:

Het verha al achter D u legendaris che zwaar randal, het d van Roe lant! deel 1

deel 2

deel 3

47


s u l a d e a D erij

v e g t i .be s u u l a p d i str erijdae itg u . w w w

ev

kwartaalfolder 2-2013  
kwartaalfolder 2-2013  

Kwartaalfolder met de aankondigingen van strips te verschijnen in augustus, september, oktober en november 2013.