Page 1

SPORTVERENIGING H.O.D.O.

PRESENTATIEGIDS 2012 - 2013

WWW.HODO.NL

opgave

voorwoord

dactie

3

tter

5

Hans Nijland

5

r: “extra scherpte bij iedereen”

6

eveen: “HODO kan wellicht verrassen”

6

n: “HODO is mijn tweede familie”

7

oetbal als uitlaatklep

9

ewille: “Zaalteam wil bovenin meedoen”

ODO hoort bij je leven

11 13

t: “We gaan voor het linkerrijtje!”

13

orters: “Warm gevoel bij de club”

15

mins: “Zonder HODO geen Vriendenkring”

15

ectie

16-17

e selectie & begeleiding

18-19

e tegenstanders

21

ema

23

: “Vrijwilligerswerk is leuk”

missie

25 27 28

“Top 4 klassering haalbaar voor

handbaldames”

29 30

De presentatiegids symboliseert elk jaar weer de nieuw seizoen. Ook dit jaar verschijnt de presenta de vooravond van de competitie. Een seizoen waa het voetbal, het 50-jarig jubileum vanzelfsprekend zal staan. De jubileumcommissie geeft in deze gid het staat met de voorbereidingen en ook kunt u le het jubileumprogramma er uit zal gaan zien. Natuu veel interviews met mensen die actief zijn voor on presentatiegids probeert een beeld te geven van d in al zijn facetten, dat betekent dat naast de aanda eerste team ook personen in de schijnwerpers ko lagere elftallen voetballen en/of achter de scherme Dus de vrijwilligers die bijvoorbeeld op zondagmo uur de koffie klaar hebben staan voor de kantineg meestal ook de mensen die niet graag op de voorg maar in deze gids komen ze vol in de spotlights.

Natuurlijk mag ik de redactieleden niet vergeten t voor hun tomeloze inzet, de verslaggevers die de i afnemen zijn van onschatbare waarde bij het make presentatiegids. Dit is alweer de 15e presentatiegi levenslicht aanschouwt en hoewel de HODO-kleu wit zijn verschijnt deze presentatiegids ditmaal vo

Ik wens u, naast veel leesplezier, een sportief en su seizoen toe. Harold Zwiers.


www.marinafietenfotografie.nl www.loonbedrijfsnippevof.nl

Riegshoogtendijk 150-152 7913 TC Hollandscheveld - Tel. 0528 361 370

Steengoed intrating (sier)bes

- Waterrecycling-systemen, - Containervelden, waterbassins, - Watergeef-systemen, - Cravo foliekassen - Serrestallen

In- en verkoop van bestratingsmaterialen

Voor alle werkzaamheden op het gebied van:

H. Metselaar Riegshoogtendijk 83a 7913 TA Hollandscheveld Tel. 0528 - 361729 Autotel. 06-55794410

an ing v r u e n ok k NuDeoBoeten 12topslage ! s 7913 2344 mRBeHollandscheveld L R B Tel. 0528-343031 ns volge

E. Kroon Buitenvaart 1711 7905 SN Hoogeveen Tel. en fax 0528 - 352708 Autotel. 06-51808426

• bestrating • projectbestrating • sierbestrating • grondverzet • rioleringen

R

www.marinafietenfotografie.nl

Loon- en Hakselbedrijf Gebr. Snippe Bouwprodukten Zomer BV (BPZ) Onlandweg 9 9482 TC Tynaarlo Tel.: 0592 - 54 41 14

Steengoed intrating (sier)bes

In- en verkoop van bestratingsmaterialen

Gespecialiseerd in Kawasaki motoren èn H. Metselaar E. Kroon gebruikte Kawasaki onderdelen! V.O.F. Gebr. Snippe Riegshoogtendijk 83a Buitenvaart 1711 Rechtuit 59 7913 TA Hollandscheveld 7905 SN Hoogeveen Voor alle 7913 VJ Hollandscheveld Tel. 0528 - 361729 Tel. en fax 0528 - 352708 werkzaamheden Tel.: 0528-341242 Autotel. 06-55794410 Autotel. 06-51808426 op het gebied Abraham Niehuesstraat 5 • 7913 ZW Hollandscheveld van: www.loonbedrijfsnippevof.nl Fax:• 0528 - 36 17 89• •sierbestrating Mob.tel.: 06 - 5115 58 •13rioleringen • bestrating projectbestrating • grondverzet

info@bpz.nl

l.

www.bpz.nl

SCHOONMAAKBEDRIJF 20 08 10 16:41:57

CappendijckJAAP PRENT

GROOTSTE AANBOD

IN VOLKSWAGEN EN AUDI De complete presentatiegids_hodo_2010.indd 14 supermarkt voor uw dagelijkse boodschappen

Bouwprodukten Zomer BV (BPZ) 20 08 10 Onlandweg 9 9482 TC Tynaarlo Tel.: 0592 - 54 41 14 KIJK op onze site voor alle occasions info@bpz.nl

www.autobedrijfmartens.nl Wat een verschil. Hoogeveen en Hollandscheveld

PLUS Cappendijck is ook:

P

GRATIS

www.bpz.nl

de Plevier 66 ~ 7905 CM Hoogeveen Riegshoogtendijk 150-152 - 7913 TC Hollandscheveld Telefoon (0528) 26 25 15 PLUS Cappendijck ´t Hoekje 11-13 - Hollandscheveld T: 0528-343087 Tel. 0528 361 370

Bloemen van

Servicepunt

Bezorgservice

Brood van Warme bakker

Online bestelsite www.plussupermarkt.nl/cappendijck

maandag - woensdag 8.00-20.00 uur, donderdag / vrijdag 8.00-21.00 uur, zaterdag 8.00-18.00 uur

2011-2012 PRESENTATIEGIDS 2012-2013

2

Abr

16:41:34


INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

VOORWOORD voorwoord

Voorwoord Voorwoordredactie redactie

33

Voorzitter Wim Kleine Van de voorzitter

55

Hoofdtrainer Jan Wielink

Co sponsor de Combinatie Detachering

75 8

Sponsor EP Kuik

9

Gastschrijver Hans Nijland

André Mulder: “extra scherpte bij iedereen” Andres Hoogeveen: “HODO kan wellicht verrassen” HODO 4 Freddie Blokzijl

HODO Seinen: 3 / Voorzitter HH’97 Henk ten Cate Sander “HODO is mijn tweede familie” Rudolf Lip terug op het oude nest

6

96 11 7 11 9

Ronald Gils: Voetbal als uitlaatklep

SV HODO afdeling Handbal

13

Eduard Schonewille: “Zaalteam wil

Damesvoetbal Melanie Vos

13

bovenin meedoen”

11

Poster voorlopige 1e selectie

14/15

Presentatie voorl. 1e selectie & begeleiding

16/17

Bert Smit: HODO hoort bij je leven

13

Ellen Ten Caat: “We gaan voor het linkerrijtje!” Sponsoren 2012 - 2013

1813

Wedstrijdschema 20122013 HODO-Supporters: “Warm gevoel bij de club”

1915

HH’97 G-Voetbal

20/21

Lammy Benjamins: “Zonder HODO

Vrienden van HODO

2115

geen Vriendenkring”

HODO 2 Peter Veld

21

Poster 1e Selectie

16-17

Presentatie 1e selectie & begeleiding Schoonmaakbedrijf Jaap Prent

18-19

Jeu de Boules ‘t Diekie

22 22

De vrijwilliger Nico Kuiper Route naar de tegenstanders

2321

Balsponsoren 2012 - 2013 Wedstrijdschema

2323

Gezusters Pol: “Vrijwilligerswerk is leuk”

25

Route naar de tegenstander

25

Belangrijke adressen

26/27

Jubileumcommissie

De een presentatiegids elk jaar weer de start Na sportzomersymboliseert met wisselende resultaten voor van onseen als nieuw seizoen. Ook dit jaar verschijnt de presentatiegids aan Nederland, staat voor de voetbalwereld het seizoen 2012de vooravond vande dedeur. competitie. Eenverschijnen seizoen waarin, 2013 weer voor Met het van naast de 17e presentatiegids begint jubileum ook voorvanzelfsprekend SV HODO het komende het voetbal, het 50-jarig centraal seizoen, vele vrijwilligers hebben na een welverdiende zal staan. De jubileumcommissie geeft in deze gids aan hoe vakantie de draad opgepakt. Iedereen de club het staat met de voorbereidingen en ook binnen kunt u lezen hoe draagt op zijn/haar manier een steentje bij aan hetzijn laten het jubileumprogramma er uit zal gaan zien. Natuurlijk er functioneren van de vereniging, de vereniging HODO veel interviews met mensen die actief zijn voor onze club.dat De zijn wij namelijk met elkaar. Samen, is het woord waar het presentatiegids probeert een beeld te geven van de gehele club om draait en zolang iedereen dat goed beseft kan de club in al zijn facetten, dat betekent dat naast de aandacht voor het met een goed gevoel en fundament naar de toekomst eerste team ook personen in de schijnwerpers komen die in de kijken.

lagere elftallen voetballen en/of achter de schermen actief zijn. Dusonderwerpen de vrijwilligersindie bijvoorbeeld om 8 De deze jaargang op vanzondagmorgen de presentatiegids zijn heel divers, voorstaan het voor voetlicht komen o.a. de uur weer de koffie klaar hebben de kantinegasten. Dit initizijn atiefnemers vanmensen het G-voetbal bij HH’97 laten zien hoe meestal ook de die niet graag op dedie voorgrond treden, dit team tot stand is gekomen de drijfveren waren maar in deze gids komen ze vol inendewat spotlights.

om dit team te laten starten. Op deze manier laat de SV HODO ookmag zijnikmaatschappelijke betrokkenheid zien, zodat Natuurlijk de redactieleden niet vergeten te bedanken de club laat zien dat SV HODO een club is voor iedereen. voor hun tomeloze inzet, de verslaggevers die de interviews Ook dit jaar is het redactieteam weer van grote waarde afnemen zijn van onschatbare waarde bij het maken van een geweest voor het maken van deze presentatiegids, waarpresentatiegids. Dit isdankbetuiging alweer de 15e op presentatiegids dieZonder het voor wederom een zijn plaats is. levenslicht aanschouwt en hoewel de HODO-kleuren zwartOok en jullie hulp was het maken van deze gids niet mogelijk. wit zijn verschijnt deze presentatiegids ditmaal volledig in kleur. een bijzonder woord van dank voor fotograaf Siem Bosch die als vervanger van Marina Fieten de fotoavond kon verIk wens u, veel leesplezier, een succesvol en zorgen. Alsnaast redactie wensen wij u sportief heel veelenleesplezier wensen iedereen een geweldig, sportief maar bovenal een seizoen toe. gezond voetbaljaar. Harold Zwiers.

Harold Zwiers.

27

Balsponsoren

28

COLOFON

Bob Terpstra: “Top 4 klassering haalbaar voor

Uitgave

handbaldames”

s.v. HODO Sponsoren jaargang 17 Augustus 2012

Belangrijke adressen

Redactie

Johan Bijl colofon Albert Kleine Diane Kleine Uitgave Wim Kleine s.v. HODO Tieme Stevens jaargang Bé 15 Strijker augustus Mark Tuit 2010 Bert Smit Sander Seinen Harold Zwiers

Eindredactie

Harold Zwiers

30

Fotografie

29

Marina Fieten Siem Bosch

31 Bestuur HODO afd. voetbal anno 2010

Vormgeving en druk

(Fred Leijssenaar ontbreekt op deze foto)

Uitgeverij Connect www.uitgeverijconnect.nl

Redactie Verspreiding

Albert Kleine

Copyright Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd, Diane Kleine gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd Wim Kleine zonder schriftelijke toestemming van de redactie of het bestuur van s.v. HODO. Tieme Publiecaties in andere media Stevens uitsluitend met bronvermelding.

Copyright Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd, gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de redactie of het bestuur van s.v. HODO. Publicaties in andere media uitsluitend met bronvermelding

Eindredactie Harold Zwiers

Johan Bijl Andries Kuiper

Bé Strijker Mark Tuit Harold Zwiers

Fotografie Marina Fieten Fotografie foto: sv HODO

vormgeving en druk Uitgeverij Connect Verspreiding Andries Kuiper

PRESENTATIEGIDS 2012-2013

PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 

3

3


www.marinafietenfotografie.nl

ONZE PLUSPUNTEN:

Plesmanstraat 37 7903 BG Hoogeveen Tel.: 0528 276403 www.profix.nl

Steengoed intrating (sier)bes

In- en verkoop van bestratingsmaterialen

• Epoxy-vloeren H. Metselaar • Decofloc-vloeren Riegshoogtendijk 83a 7913 TA Hollandscheveld •Voor Siergrind-vloeren alle werkzaamheden op het gebied van:

www.kroezen-sieders.nl

Tel. 0528 - 361729 Autotel. 06-55794410

E. Kroon Buitenvaart 1711 7905 SN Hoogeveen Tel. en fax 0528 - 352708 Autotel. 06-51808426

betonrenovatie

• bestrating • projectbestrating • sierbestrating • grondverzet • rioleringen

kelderafdichting

presentatiegids_hodo_2010.indd 10

Reparatiebedrijf

• Wij ontwerpen uw badkamer digitaal in 3D, zo krijgt u een realistisch beeld • Wij begeleiden van A tot Z. Van aankoop tot tegelzetten - Waterrecycling-systemen, • Ruime keus, maar liefst 700 m2 tegels en sanitair - Containervelden, waterbassins, • Altijd scherp in prijs en meer dan 14 jaar ervaring - Watergeef-systemen, Cravo foliekassen • Wij zijn een speciaalzaak, tegels zijn hoofdzaak, geen bijproduct - Serrestallen

g van n i r u n ok ke Nu o topslage ! 4 s De me sBakker L 234 R B en volg Stephensonstraat 12 - 7903 AV - Hoogeveen - Tel. 0528-271120

Eising

Dalen, Hollandscheveld, Wachtum www.tegelsensanitairhoogeveen.nl - info@tegelsensanitairhoogeveen.nl Openingstijden: ma. t/m vrij.: 9.00-18.00 uur - zat.: 9.00-17.00 uur www.echtebakkereising.nl vrijdagavond koopavond - 12.00-13.00 uur gesloten

S

20 08 10 16:41:1

BOESSENKOOL

Zuideropgaande 43 7913 TJ Hollandscheveld

Tel. (0528) 34 15 25 Fax (0528) 34 26 69 E-mail:boessenkoolr@cs.com

Uw partner in: A.P.K. Auto reparatie Mechanisch onderhoud Laseruitlijnen Pomp revisie

Gespecialiseerd in Kawasaki motoren èn gebruikte Kawasaki onderdelen!

Ot 791 Tel Wi

Abraham Niehuesstraat 5 • 7913 ZW Hollandscheveld Fax: 0528 - 36 17 89 • Mob.tel.: 06 - 5115 58 13

Geopend op afspraak.

0528-344870

6 raat 15 n Brugst enavee i z a l K V 7891 A 8 -39400 1 9 5 0 . l Te

71 m m

Voor al uw: Kranten, Magazines & Presentatiegidsen Industrieweg 42b 7833 HV Nieuw-Amsterdam Tel. 0591-820208 info@uitgeverijconnect.nl

www.uitgeverijconnect.nl presentatiegids_hodo_2010.indd 14

20 08 10 16:41:34

presentatiegids_hodo_2010.indd 20

Mastebroek’s Automobielbedrijven b.v. Edisonstraat 32, 7903 AN 0528-264055 Haardijk 1 - 3, 7771 PZ 0523-267000

Hoofdweg 23, 7782 PM 0524-571777

Hoogeveen Hardenberg

Forellen visvijver De Boshoek Warmondsweg 4 7916 TX Elim 0528-352986 (B.g.g. 06-20064870) Forellen-visvijver.nl

De Krim

D. Blokzijl www.mastebroek.nl Otto Zomerweg 62 • 7913 AJ Hollandscheveld Tel.: 06-19385894 of 0528-343955 E-mail: blokz182@planet.nl

PRESENTATIEGIDS 2012-2013

4


Positieve uitstraling en beleving.

DE VOORZITTER: Wim Kleine

Inhoudsopgave

voorwoord

Door allerleiredactie omstandigheden, die we niet in de Voorwoord 3 hand hadden, kenden we het afgelopen seizoen een Van de voorzitter 5 slechte, zeg maar valse start. Ik heb het hier dan over de voorbereiding. Gastschrijver HansKoppel Nijlanddit aan het inpassen van 5 een aantal nieuwe jongens en het aantreden van een André Mulder: “extraen scherpte iedereen” nieuwe hoofdtrainer je hebtbij alle ingrediënten voor6 de genoemde slechte start aanwezig. Wielink 6 Andres Hoogeveen: “HODO kan wellichtJan verrassen” moest de kwaliteiten van zijn manschappen in feite Sander Seinen: is mijn tweede 7 uittesten tijdens“HODO de competitie. Tot de familie” winterstop was dit terugGils: te zien in de Ronald Voetbal alsprestaties uitlaatklepop de groene mat. In 9 de tweede helft van de competitie was onze hoofdEduardop Schonewille: “Zaalteam wilop zaken gesteld. macht stoom en werd er orde bovenin meedoen” Dat resulteerde met 44 punten uit 26 wedstrijden in11 een keurige zesde plaats op de eindranglijst, 11 punBert Smit: HODO hoort bij je leven 13 ten achter kampioen Annen. Ellen Ten Caat: “We gaan voor het linkerrijtje!”

13

Wedstrijdschema

23

Gezusters Pol: “Vrijwilligerswerk is leuk”

25

Jubileumcommissie

27

Balsponsoren

28

Tijdens het schrijven van dit voorwoord had onze 1e HODO-Supporters: bij dealclub” selectie (voor zover “Warm niet metgevoel vakantie) weer een 15 aantal achter de rug. Er werd in een prima Lammytrainingen Benjamins: “Zonder HODO sfeer gretig getraind en velen met mij zullen, zoals geen Vriendenkring” 15 altijd, erg benieuwd zijn waarin dit in het nieuwe Poster 1e seizoen zalSelectie resulteren. Ik heb er alle vertrouwen 16-17 in dat we volop meedoen, dat HODO opnieuw goede Presentatie 1e selectie & begeleiding 18-19 resultaten zal weten te behalen. De supporters zullen niet worden teleurgesteld. Route naar de tegenstanders 21

Bob Terpstra: “Top 4 klassering haalbaar voor handbaldames”

29

Sponsoren

30

Belangrijke adressen

31

colofon Uitgave s.v. HODO jaargang 15 augustus 2010

Copyright Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd, gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de redactie of het bestuur van s.v. HODO. Publicaties in andere media uitsluitend met bronvermelding

Redactie Johan Bijl Albert Kleine Diane Kleine Wim Kleine Tieme Stevens Bé Strijker Mark Tuit Harold Zwiers

Het is geweldig om te zien dat er bijna ieder jaar wel De presentatiegids symboliseert elk jaar weer de start van een jonge voetballers zich aangetrokken voelen door onze nieuw seizoen. Ook dit jaar verschijnt de presentatiegids aan vereniging. Met jonge voetballers bedoel ik voetbalde vooravond van de competitie. Een seizoen waarin, naast lers die een kans wagen om op het hoogste podium het voetbal, het 50-jarig jubileum vanzelfsprekend centraal binnen onze club hun vaardigheden te laten zien. zal staan. De jubileumcommissie geeft in deze gids aan hoe Sommigen slagen er min of meer in een plaats te v het staat met de voorbereidingen en ook kunt u lezen hoe e eroveren binnen de 1 selectie. De ‘afvallers’ gaan het jubileumprogramma er uit zal gaan zien. Natuurlijk zijn er een stapje lager voetballen. veel interviews met mensen die actief zijn voor onze club. De presentatiegids probeert een beeld te geven van de gehele club

Ook deze jongens blijven voor het overgrote deel bij in al zijn facetten, dat betekent dat naast de eaandacht voor het HODO voetballen. Is het niet bij de 1 selectie, dan eerste team ook personen in de schijnwerpers komen die in de lopen ze zich wel het vuur uit de sloffen in de lagere elftallen voetballen en/of achter de schermen actief zijn. overige senioren elftallen. Dat zegt iets over de Dus de vrijwilligers die bijvoorbeeld op zondagmorgen om 8 positieve sfeer en de prima technische staf bij de uur de koffie klaar hebben staan voor de kantinegasten. Dit zijn vereniging HODO. meestal ook de mensen die niet graag op de voorgrond treden, maar in deze gids komen ze vol in de spotlights.

Rudolf Lip is al op jonge leeftijd ‘uitgevlogen’ omdat hij een groot talent was. Dat is hij nog steeds. Natuurlijk mag ik de redactieleden niet vergeten te bedanken Afgelopen seizoen voetbalde hij bij WKE op het voor hun tomeloze inzet, de verslaggevers die de interviews hoogste amateurpodium, de Topklasse. Rudolf besloot afnemen zijn van onschatbare waarde bij het maken van een het iets kalmer aan te doen, keerde terug op de presentatiegids. Dit is alweer de 15e presentatiegids die het HODO-basis en hopelijk kunnen we nog een flink levenslicht aanschouwt en hoewel de HODO-kleuren zwart en aantal jaren genieten van zijn talent. Ook dat zegt wit zijn verschijnt deze presentatiegids ditmaal volledig in kleur. iets over de vereniging HODO: voetballers die na jaren terugkeren op ‘het HODO-nest.’ Ik wens u, naast veel leesplezier, een sportief en succesvol seizoen toe. Waar we links en rechts horen over teruggang wat de sponsoring betreft, is er bij HODO juist een nieuw Harold Zwiers. initiatief van de grond gekomen. Twee leden van de sponsorcommissie en een aantal sponsoren hebben ‘De Vrienden van HODO’ opgericht. Sponsoren die HODO een warm hart toedragen hebben zich verenigd. De doelstelling is tweeledig: Als deelnemende ondernemers uit de regio elkaar persoonlijk en zakelijk beter leren kennen, het bekende ‘netwerken’ en het tweede element bestaat uit het ondersteunen van HODO. Een initiatief waar de club ontzettend blij mee is en trots op kan zijn. Er Bestuur HODO afd. anno 2010 hebben zich al 27 ondernemers gemeld omvoetbal hieraan (Fred Leijssenaar ontbreekt op deze foto) deel te nemen. Eindredactie Kortom: Zwiers HODO bruist op alle Harold gebieden en staat midden in de samenleving. Fotografie

Ik wens, mede namens deFieten andere bestuursleden, Marina Fotografie iedereen een seizoen toe met veel sportieve hoogtepunten en heel veel kijkplezier. vormgeving en druk Uitgeverij Connect

Wim Kleine, voorzitter Verspreiding Andries Kuiper

PRESENTATIEGIDS 2012-2013

PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 

5

3


Loon- en Hakselbedrijf Gebr. Snippe

Slagerij Jarno van Goor

Marjolein Hagemeijer Schoonheidsspecialiste en pedicure (met aantekeningen diabetische voet en reumatische voet) Johannes Poststraat 45 7918 Hoekje AB Nieuwlande Het 6 7913 BC Hollandscheveld Tel.: 0528 352265 06 10654166 (0528) 341327/ Email info@jarnovangoor.nl E-mail: info@salonmarjolein.nl

Tel

www.salonmarjolein.nl

Ook voor de inrichting van uw V.O.F. Gebr. Snippe ----VOETBALKANTINE---Rechtuit 59 bent u bij ons aan het juiste adres. 7913 VJ Hollandscheveld Tel.: 0528-341242

Zuideropgaande 124 ----- Hollandscheveld www.loonbedrijfsnippevof.nl

Uw adres voor Nieuwe en gebruikte auto’s Reparatie van alle merken

Cappendijck

donau 1-01 7908 Ha Hoogeveen tel. 0528 - 26 26 67

Schade-expertise J. Benjamins riegheidestraat 46 Schadeen Spuitwerk

7913 CB Hollandscheveld tel. 0528 - 34 27 73

E-mail: info@benjamins-steenbergen.nl

Hollandscheveld Tel 0528-341502

NEdErlaNdsE OrdE vaN admiNistratiE- EN BElastiNgdEskuNdigEN.

www.garagebedrijfvandenbergh.nl

Rechtuit 41 • 7913 VJ Hollandscheveld • 0528-362104

www.marcoschonewille.nl

AL VAN ALLES GEPROBEERD EN NOG STEEDS KLACHTEN?

De complete al den a i naar:e kom dan supermarkt ec O l ng p S ODuw ti voor H r or o dagelijkse k o v voor: % boodschappen 15

podologie en pedicurie Wij zijn gespecialiseerd in het oplossen en voorkomen van houdingsklachten

(o.a. heup-, rug- en nekklachten). Verlichting van pijn, voorkomen van

Wat een verschil. verergering klachtenpatroon d.m.v. therapiezolen.

O ST

U R A LE T H

ER

NI

PO

GRATIS

www.bpz.nl

HA

OM

P

Alle soorten banden en accu’s Nieuw en Gebruikt Aanhangwagen en auto-onderdelen Tevens In- en Verkoop auto’s

P

IE

PO

OP

AP

D

PLUSkrimweg Cappendijck 62 is ook: 7741 kk Coevorden All youBezorgservice need is happy feet! Bloemen van Brood van Warme bakker 0629098825 Onze dienstverlening wordt veelal vergoed door zorgverzekeraars. Informeer naar de dekkingsvoorwaarden. bgg 0528 350901 Online bestelsite www.plussupermarkt.nl/cappendijck Servicepunt Buitenvaart 1701 T: (0528) 265 091 www.floortender.nl PLUS Cappendijck ´t Hoekje 11-13 - Hollandscheveld T: 0528-343087 7905 SN Hoogeveen maandag - woensdag 8.00-20.00 uur, donderdag / vrijdag 8.00-21.00 uur,www.osselpcb.nl zaterdag 8.00-18.00 uur

Bouwprodukten Zomer BV (BPZ) Onlandweg 9 9482 TC Tynaarlo Tel.: 0592 - 54 41 14 info@bpz.nl

DO G EN O O T

SC

Plesmanstraat 37 presentatiegids_hodo_2010.indd 7903 BG Hoogeveen22

Tel.: 0528 276403 www.profix.nl

20 08 10 16:41:57

Stuntverkoop

• Epoxy-vloeren Binnenriolering Buitenriolering • Decofloc-vloeren Druk pvc buizen Koivijver artikelen • Siergrind-vloeren

donau 1-01 7908 Ha Hoogeveen tel. 0528 - 26 26 67

Tot 50% goedkoper dan de concurrent! betonrenovatie

Hollandscheopgaande 1a, 7913 VA Tel: 06 - 53368069 Hollandscheveld kelderafdichting

De

J. Benjamins riegheidestraat 46 7913 CB Hollandscheveld tel. 0528 - 34 27 73

Eising

Bakker

E-mail: info@benjamins-steenbergen.nl

Dalen, Hollandscheveld, Wachtum www.echtebakkereising.nl NEdErlaNdsE OrdE vaN admiNistratiE- EN BElastiNgdEskuNdigEN.

PRESENTATIEGIDS 2012-2013

6


HOOFDTRAINER: Jan Wielink

“HODO een mooie club die mij altijd ontzettend heeft aangesproken.”

Inhoudsopgave

voorwoord

Na trainer teredactie zijn geweest van achtereenvolgens Voorwoord 3 Hoogeveen, VKW en Dalen gaat Jan Wielink nu zijn Van de voorzitter 5 2e jaar in als trainer van HODO. Het eerste jaar is Gastschrijver Hans Nijland hem goed bevallen: “De vereniging HODO is een 5 mooie die “extra mij altijd ontzettend heeft aangeAndré club Mulder: scherpte bij iedereen” 6 sproken. De mensen binnen de vereniging zijn Andres Hoogeveen: “HODO wellicht verrassen” vriendelijk en er worden ookkan veel activiteiten buiten 6 het voetbal om “HODO georganiseerd defamilie” vele vrijwilli- 7 Sander Seinen: is mijn door tweede gers die zich inzetten voor de club, dit kenmerkt een Ronald Gils: Voetbal als uitlaatklep 9 club als HODO.” Eduard Schonewille: “Zaalteam wil

Jan Wielink praat realistisch en analyserend over zijn bovenin meedoen” 11 team en over de prestaties van het seizoen 2011Bert Smit: HODOseizoen hoort bijisjeeen leven 2012: “Afgelopen seizoen met 2 ge- 13 zichten, de“We winterstop waren we als team op 13 Ellen Tenvoor Caat: gaan voor het linkerrijtje!” zoek naar de balans in het elftal, we waren er nog HODO-Supporters: “Warm gevoel bij de club” 15 niet helemaal uit welke spelers op welke positie het Lammy beste uitBenjamins: de voeten“Zonder konden.HODO Tevens moesten we op zoek naar welke samenstelling voor het team beste15 geen Vriendenkring” was. Het voetbal was in deze periode ook niet goed Poster 1e Selectie 16-17 maar we zijn wel keihard blijven werken als team om Presentatie 1e selectie begeleidingwas het voetbal 18-19 beter te worden. Na de& winterstop beter, zagde optegenstanders dat moment dan ook dat iedereen 21 Routeje naar zijn plek in het elftal had gevonden en we meer wedWedstrijdschema 23 strijden begonnen te winnen.” Gezusters Pol: “Vrijwilligerswerk is leuk”

25

Jubileumcommissie

27

Balsponsoren

28

Over de verwachtingen van elk aankomend Jan De presentatiegids symboliseert jaar weer deseizoen start vaniseen duidelijk: “WeOok hebben aantaldeaanwinsten mogen nieuw seizoen. dit jaareen verschijnt presentatiegids aan verwelkomen die ons team zowel in de basis als de vooravond van de competitie. Een seizoen waarin, naastin de breedte meer mogelijkheden geven. het voetbal, het 50-jarig jubileum vanzelfsprekend centraal zal staan. De jubileumcommissie geeft in deze gids aan hoe

Ik ookvoorbereidingen dat we moeten gaan voor noghoe meer hetvind staat dan met de en ook kunt u lezen voetbal in de ploeg en een plaats bij de eerste vier het jubileumprogramma er uit zal gaan zien. Natuurlijk zijn erin deze klasse.” met mensen die actief zijn voor onze club. De veel interviews presentatiegids probeert een beeld te geven van de gehele club

Tijdens ons gesprek komt dat telkens hetzelfde in al zijn facetten, dat betekent naast de aandachtnaar voor het voren en dat is “hard werken en beter eerste team ook personen in de schijnwerpersworden”. komen die Dit in de waren kernwoorden ookachter de voetballer Jan Wielink lagere elftallen voetballendie en/of de schermen actief zijn. zelf in het vaandel had staan en deze woorden Dus hoog de vrijwilligers die bijvoorbeeld op zondagmorgen om 8 uur de koffie hebben staan de kantinegasten. Dit zijn zijn dus ookklaar belangrijk voor voor de trainer Jan Wielink. meestal ook mensen die“We niet hebben graag op de voorgrond Zelf zegt hijdehierover: een relatief treden, jonge maar in deze gids komen ze vol in de spotlights. ploeg met een wat oudere kern. Er zit nog ontzettend veel rek in deze groep maar dit zal alleen maar tot Natuurlijk mag ikdoor de redactieleden niet vergeten bedanken uiting komen hard te werken, zodattewe beter voor hun tomeloze inzet, de verslaggevers die de interviews voetbal gaan spelen.” afnemen zijn van onschatbare waarde bij het maken van een presentatiegids. Ditom is alweer presentatiegids die hettot “De doelstelling beterdete15e worden en te komen levenslicht voetbal aanschouwt en ik hoewel de HODO-kleuren zwart en verzorgd vind belangrijker dan het uitsprewit zijn verschijnt deze presentatiegids ditmaal volledig in kleur.

ken van een positie op de eindrangschikking of het willen winnen van een periode titel. Ik wens u, naast veel leesplezier, een sportief en succesvol seizoen Als wij toe. hard blijven werken en proberen om in de

discipline verzorgd voetbal te spelen dan komen de Harold Zwiers. resultaten vanzelf”; besluit de trainer.

Bob Terpstra: “Top 4 klassering haalbaar voor handbaldames”

29

Sponsoren

30

Belangrijke adressen

31 Bestuur HODO afd. voetbal anno 2010

(Fred Leijssenaar ontbreekt op deze foto)

colofon Uitgave s.v. HODO jaargang 15 augustus 2010

Copyright Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd, gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de redactie of het bestuur van s.v. HODO. Publicaties in andere media uitsluitend met bronvermelding

Redactie Johan Bijl Albert Kleine Diane Kleine Wim Kleine Tieme Stevens Bé Strijker Mark Tuit Harold Zwiers

Eindredactie Harold Zwiers Fotografie Marina Fieten Fotografie vormgeving en druk Uitgeverij Connect Verspreiding Andries Kuiper

PRESENTATIEGIDS 2012-2013

PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 

7

3


De Combinatie Detachering

Nieuwe co-sponsor van HODO

Inhoudsopgave

voorwoord

Op het sponsorvlak kreeg Hodo dit jaar de steun van De 3 Voorwoord redactie Combinatie Detachering, directeur Richard Kerkhof stelde Van de voorzitter trainingspakken en tassen ter beschikking aan de spelers 5 van de 2e selectie. Gastschrijver Hans Nijland

5

Als oud speler van Hodo was Richard jarenlang actief in het André Mulder: “extra scherpte bij iedereen” 6 seniorenvoetbal: “ Ik heb zelf enkele jaren in het 5e team gevoetbald, dit team vond zijnkan oorsprong het cafe en ik6 Andres Hoogeveen: “HODO wellicht in verrassen” heb er jarenlang met heel veel plezier gespeeld en ik woon Sander Seinen: “HODO mijn tweede familie” op 200 meter afstand van ishet voetbalveld. Als zo’n club 7 dan bij je aanklopt in het kader van sponsoring en je hebt Ronald Gils: Voetbal als uitlaatklep 9 de mogelijkheden dan moet je wat doen voor deze club.” Eduard Schonewille: “Zaalteam wil

De Combinatie Detachering is in deze regio niet een bebovenin meedoen” 11 kende naam, wat voor bedrijf is het eigenlijk?: “ We zijn een groothoort is geworden als uitzendbranche in de Bertbedrijf Smit:dat HODO bij je leven 13 vleessector, we zijn gevestigd in het zuiden van het land Ellenwe Tenhet Caat: “We gaan voorvan hetdelinkerrijtje!” waar grootste gedeelte markt in handen 13 hebben. We zijn qua personeel de laatste jaren flink geHODO-Supporters: “Warm gevoel bij de club” 15 groeid, hadden we in 2009 nog 200 personeelsleden op dit moment we rond een 1000 personeelsleden. HierLammy zitten Benjamins: “Zonder HODO van zijn 800 medewerkers actief in de vleessector en 20015 geen Vriendenkring” medewerkers hebben andere beroepen en dit varieert van timmerman tot ingenieur.” Poster 1e Selectie 16-17 Presentatie selectie begeleiding 18-19 Hoe verklaart1e Richard het&succes van zijn onderneming: “Route We hebben een uniek concept, we zoeken eerst de klus21 naar de tegenstanders op en dan gaan we op zoek naar de mensen. En wat de mensen betreft, het maakt niet uit wie of wat je bent; als Wedstrijdschema 23 je maar wilt werken. Ons credo is: als je goed bent voor Gezusters Pol: “Vrijwilligerswerk is leuk”

25

Jubileumcommissie

27

Balsponsoren

28

De presentatiegids symboliseert elk jaar weer de start van een nieuw seizoen. Ook dit jaar verschijnt de presentatiegids aan de vooravond van de competitie. Een seizoen waarin, naast het voetbal, het 50-jarig jubileum vanzelfsprekend centraal zal staan. De jubileumcommissie geeft in deze gids aan hoe het staat met de voorbereidingen en ook kunt u lezen hoe het jubileumprogramma er uit zal gaan zien. Natuurlijk zijn er veel interviews met mensen die actief zijn voor onze club. De presentatiegids probeert een beeld te geven van de gehele club in al zijn facetten, dat betekent dat naast de aandacht voor het eerste team ook personen in de schijnwerpers komen die in de lagere elftallen voetballen en/of achter de schermen actief zijn. Dus de vrijwilligers die bijvoorbeeld op zondagmorgen om 8 uur de koffie klaar hebben staan voor de kantinegasten. Dit zijn ons, dan zijn wij goed voor jou. Ons personeel bestaat voor meestal ook de mensen die niet graag op de voorgrond treden, 60% uit buitenlandse werknemers voor wie wij van alles maar in deze komen ze vol in de spotlights. regelen, zoalsgids huisvesting, vervoer, invullen van belasting-

papieren e.d. we verzorgen de complete begeleiding van Natuurlijk mag ik de redactieleden niet vergeten te bedanken deze werknemers.” voor hun tomeloze inzet, de verslaggevers die de interviews

Richard begonnen als slager en heeft afnemen iszijn van onschatbare waarde bij hetzichzelf maken ontwikkeld van een tot directeur van immens en waar veeldiemensen presentatiegids. Diteen is alweer de bedrijf 15e presentatiegids het dan gaan zweven, blijft Richard met beide voeten in de en levenslicht aanschouwt en hoewel de HODO-kleuren zwart Drentse aarde staan. Nuchter en normaal zijn de woorden wit zijn verschijnt deze presentatiegids ditmaal volledig in kleur. die blijven hangen na een gesprek met deze ondernemer, het zijn ook die woorden die hemzelf aanspreken: “Ik vind Ik wens u, naast veel leesplezier, een sportief en succesvol Hodo een club die gewoon blijft doen en dat is heel seizoen toe. belangrijk, het is altijd heel plezierig om op het Hodo-terrein te zijn.” Harold Zwiers.

Bob Terpstra: “Top 4 klassering haalbaar voor handbaldames”

29

Sponsoren

30

Belangrijke adressen

31 Bestuur HODO afd. voetbal anno 2010

(Fred Leijssenaar ontbreekt op deze foto)

colofon Uitgave s.v. HODO jaargang 15 augustus 2010

Redactie Eindredactie Johan Bijl Harold Zwiers Albert Kleine Diane Kleine Fotografie Wim Kleine Marina Fieten Fotografie Tieme Stevens Bé Strijker vormgeving en druk De Combinatie Detachering is sponsor van SV HODO. Mark Tuit Uitgeverij Connect Directeur Richard KerkhofHarold stak de 2e selectie van SV HODO in nieuwe trainingspakken Zwiers Copyright en tevens stelde hij tassen ter beschikking aan deze voetballers. Verspreiding Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd, gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd Andries Kuiper

zonder schriftelijke toestemming van deziet redactie Op de foto u de spelers van HODO of het bestuur van s.v. HODO. in de nieuwe trainingspakken en op Publicaties in andere media uitsluitend met bronvermelding

2 samen met sponsor Richard Kerkhof poseren de voorgrond zijn de nieuwe tassen te zien.

PRESENTATIEGIDS 2012-2013

PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 

8

3


Sponsor: EP Kuik

Nieuw Wedstrijdtenue HODO 2

Inhoudsopgave

voorwoord

Voorwoord redactie

3

Van de voorzitter

5

Gastschrijver Hans Nijland

5

André Mulder: “extra scherpte bij iedereen”

6

Andres Hoogeveen: “HODO kan wellicht verrassen”

6

Sander Seinen: “HODO is mijn tweede familie”

7

Ronald Gils: Voetbal als uitlaatklep

9

Eduard Schonewille: “Zaalteam wil bovenin meedoen”

11

Bert Smit: HODO hoort bij je leven

13

Ellen Ten Caat: “We gaan voor het linkerrijtje!”

13

HODO-Supporters: “Warm gevoel bij de club”

15

Lammy Benjamins: “Zonder HODO geen Vriendenkring”

15

Poster 1e Selectie

16-17

Presentatie 1e selectie & begeleiding

18-19

De presentatiegids symboliseert elk jaar weer de start van een nieuw seizoen. Ook dit jaar verschijnt de presentatiegids aan de vooravond van de competitie. Een seizoen waarin, naast het voetbal, het 50-jarig jubileum vanzelfsprekend centraal zal staan. De jubileumcommissie geeft in deze gids aan hoe het staat met de voorbereidingen en ook kunt u lezen hoe het jubileumprogramma er uit zal gaan zien. Natuurlijk zijn er veel interviews met mensen die actief zijn voor onze club. De presentatiegids probeert een beeld te geven van de gehele club in al zijn facetten, dat betekent dat naast de aandacht voor het eerste team ook personen in de schijnwerpers komen die in de lagere elftallen voetballen en/of achter de schermen actief zijn. Dus de vrijwilligers die bijvoorbeeld op zondagmorgen om 8 uur de koffie klaar hebben staan voor de kantinegasten. Dit zijn meestal ook de mensen die niet graag op de voorgrond treden, maar in deze gids komen ze vol in de spotlights. Natuurlijk mag ik de redactieleden niet vergeten te bedanken voor hun tomeloze inzet, de verslaggevers die de interviews afnemen zijn van onschatbare waarde bij het maken van een presentatiegids. Dit is alweer de 15e presentatiegids die het levenslicht aanschouwt en hoewel de HODO-kleuren zwart en wit zijn verschijnt deze presentatiegids ditmaal volledig in kleur.

Route naar de tegenstanders

21

Ik wens u, naast veel leesplezier, een sportief en succesvol

Gezusters Pol: “Vrijwilligerswerk is leuk”

25

Harold Zwiers.

Jubileumcommissie

27

Balsponsoren

28

EP Kuik is al jarenlang een trouwe sponsor van SV HODO, seizoen toe. Wedstrijdschema 23 eigenaar Marinus Kuik verraste de 2e selectie met een compleet nieuw wedstrijdtenue. Op de foto ziet u de spelers van het tweede elftal samen met sponsor Marinus Kuik poseren in hun nieuwe tenue.

HODO 4: Freddie Blokzijl

Goedlachs en altijd dat zijnhaalbaar kenmerken die bij Bob Terpstra: “Topplezier, 4 klassering voor Freddie Blokzijlhandbaldames” horen. Of het nu een training of een 29 wedstrijd betreft, voor de inwoner van Hollandscheveld Sponsoren 30 staat plezier voorop. Waar hij in zijn jonge jaren furore maakte in HODO 1 en 31 Belangrijke adressen zelfs de bekende rubriek Arendsoog haalde (een rubriek voor personen die een buitengewone prestatie leverden, zoals Freddie deed: 3x scoren binnen 10 min.) is het tegenwoordig allemaal op een iets lager pitje gesteld. colofon Uitgave Redactie Maar fanatiek is hij nog steeds en daar komt elke zons.v. de HODO Johan Bijl dag linksback van de tegenstander wel achter. Ook is Freddie op donderjaargangeen 15 trouw bezoeker van de trainingAlbert Kleine dagavond en ook daar is hij altijd heel fanatiek augustus 2010 Dianebezig. KleineDe trainingsavond is heilig voor de linksbuiten,Wim hij mist zelden Kleine een training. En na de training een biertje drinken met Tieme Stevenszijn voetbalmaten is ook een belangrijke reden Bé omStrijker de donderdagavond op het Hoge Bos door te brengen.

“Gezelligheid staat voorop” jaargang voor de E6 het trainersschap alsmede het leiderschap op zich nemen. Naar het komend seizoen kijkend hoopt Freddie de komende jaargang elke zondag weer de degens te mogen kruisen met zijn tegenstander. Het team van Freddie, HODO 4, speelt het komende jaar tegen een Bestuur HODO afd. voetbal anno 2010 aantal onbekende tegenstanders.

(Fred Leijssenaar ontbreekt op deze foto)

Verder wenst hij een ieder het komende seizoen veel plezier toe met het uitoefenen van zijn of haar hobby. Eindredactie Harold Zwiers

Fotografie Marina Fieten Fotografie vormgeving en druk Uitgeverij Connect

Mark Tuit Harold Zwiers

Vanaf komend seizoen Copyright gaat hij ook proberen om zijn kenNiets het uit deze uitgave mag worden nis van voetbal over te gepubliceerd, dragen op de jeugd en wel te gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd verstaan de E6 waarin zijn zoon Justin speelt. Zijn zoon is zonder schriftelijke toestemming van de redactie of het bestuur s.v. HODO. volgens Freddie eenvangroot talent en tevens is Justin een Publicaties in andere media uitsluitend met pure linkspoot bronvermelding net als zijn vader. Freddie zal de komende PRESENTATIEGIDS 2012-2013

Verspreiding Andries Kuiper

PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 

9

3


www.loonbedrijfsnippevof.nl

vrijdagavond koopavond - 12.00-13.00 uur gesloten

Presentatie 1e selectie & begeleiding

wit zijn verschijnt deze presentatiegids ditmaal volledig in kleur.

18-19

Route naar de tegenstanders

21

Wedstrijdschema

23

Gezusters Pol: “Vrijwilligerswerk is leuk”

25

Jubileumcommissie

27

Cappendijck

Ik wens u, naast veel leesplezier, een sportief en succesvol Zuideropgaande 43 seizoen toe.

Reparatiebedrijf

SPORTHAL ‘DE MARKE’ Uw partner in: 7913 TJ Hollandscheveld

Harold Zwiers.

30

Belangrijke adressen

31

www.burozuidema.nl

Tel. (0528) 34 15 25

Fax (0528) 34 26 69

E-mail:boessenkoolr@cs.com

Otto Zomerweg 69 Geopend op afspraak. Het Hoekje 37 7913 AG Hollandscheveld De Boeten 12 7913 BB Tel.: 0528-342657 RB Hollandscheveld Hollandscheveld Wij wensen s.v. HODO veel 7913 succes voor het komende seizoen! Bestuur HODO afd. voetbal anno 2010 Tel. 0528-343031 Tel. - 343031 (Fred0528 Leijssenaar ontbreekt op deze foto)

0528-344870

IN VOLKSWAGEN EN AUDI

colofon

De complete

Loon- en Hakselbedrijf Gebr. Snippe

Eindredactie Bouwprodukten Zomer www.marinafietenfotograf L Harold Zwiers BV (BPZ)

Uitgave supermarkt s.v. HODO jaargang 15 uw voor augustus 2010

Redactie Johan Bijl Albert Kleine Diane Kleine dagelijkse Wim Kleine Voor al uw: boodschappen Tieme Stevens Kranten, Magazines & Presentatiegidsen Bé Strijker Alle soorten banden en accu’s Nieuw en Gebruikt Mark Industrieweg 42b Wat eenTuit verschil. Aanhangwagen en auto-onderdelen, In- en Verkoop auto’s 7833 HV Nieuw-Amsterdam PLUS Cappendijck is ook: Harold Zwiers Abraham Niehuesstraat 4b mob.: 06-55325771 www.bandenbeurs-pekel.nl Tel. 0591-820208 Copyright 7913 ZW Hollandscheveld e-mail: info@bouwtotaal.com uit deze mag worden gepubliceerd, Bloemen vanuitgave Bezorgservice Brood van Warme bakker info@uitgeverijconnect.nl PNiets tel.: 0528-342857 internet: www.bouwtotaal.com gekopieerd of op andere wijzeD. vermenigvuldigd Blokzijl

Onlandweg 9 Fotografie 9482 TC Tynaarlo Marina Fieten Fotografie Tel.: 0592 - 54 41 14 KIJK op onzevormgeving site voorenalle occasions druk info@bpz.nl Uitgeverij Connect www.autobedrijfmartens.nl

GRATIS

ZUIDEROPGAANDE TEL. BANDEN 0528-361371 bestelsite www.plussupermarkt.nl/cappendijck Servicepunt toestemming123 zonder schriftelijke van Online de redactie

of het bestuur van 62 s.v. HODO. Otto Zomerweg • 7913 Hollandscheveld HOLLANDSCHEVELD TEL. AJ AUTO’S 0528-361333 www.uitgeverijconnect.nl Publicaties in andere media uitsluitend met PLUS Cappendijck ´t Hoekje 11-13 - Hollandscheveld T: 0528-343087

Tel.:bronvermelding 06-19385894 of 0528-343955 E-mail: blokz182@planet.nl

maandag - woensdag 8.00-20.00 uur, donderdag / vrijdag 8.00-21.00 uur, zaterdag 8.00-18.00 uur

V.O.F. Gebr. Snippe De Boeten 12 Forellen De Boshoek 7913 visvijver RB Hollandscheveld Rechtuit 59 Verspreiding Tel.Warmondsweg 0528-343031 4 7913 VJ Hollandscheveld Andries Kuiper Riegshoogtendijk 150-152 - 7913 TC Elim Hollandscheveld 7916 TX Tel.: 0528-341242

Steengoed (sier)b

www.bpz.nl In- en verkoop van bestratingsmater Tel. 0528 361 370

0528-352986 (B.g.g. 06-20064870) www.marinafietenfotografie.nl www.loonbedrijfsnippevof.nl

PRESENTATIEGIDS 2011-2012

presentatiegids_hodo_2010.indd presentatiegids_hodo_2010.indd 20 22 presentatiegids_hodo_2010.indd 3

A.P.K. Auto reparatie Mechanisch onderhoud Laseruitlijnen Pomp revisie

GROOTSTE AANBOD

Rechtuit 24 28 7913 VK Hollandscheveld Bob Terpstra: “Top 4 klassering haalbaar voor Telefoon: 0528 34 34 93 handbaldames” 29 Email: info@burozuidema.nl Balsponsoren

Sponsoren

BOESSENKOOL

Forellen-visvijver.nl PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 

31

3

H. Metselaar E. Kroon 2008 0810 10 16:41:57 16:41:54 20 Riegshoogtendijk 83a Buitenvaart 17 20 08 10 16:41:11 in SN Hoog 7913 TA Hollandscheveld Voor alle Steengoed7905 BouwBedrijf fieten g tinfax traen es b Mastebroek’s Automobielbedrijven ier) b.v. Tel. 0528 361729 Tel. 052 (s werkzaamheden prijzen: Edisonstraat 32, 7903 AN Hoogeveen Inen verkoop van bestratingsmaterialen Autotel. Autotel. 06-51 Losse roosjes Boeket 06-55794410 op het gebied 0528-264055

Het idee is dat je Voor al plezier hebt inuwjebouwwerkzaamheden: sport. Cappendijck van: • eigen architectuur

Forellen visvijver Devisvijver Boshoek Forellen De Boshoek • verbouw • Warmondsweg 4 Warmondsweg 4 Winnen is natuurlijk altijd leuker dan verliezen. Maar een visvijver •De Boshoek visvijver DeForellen Boshoek nieuwbouw 7916 Elim 7916 4 TX is net zo belangrijk. En die maakTX je Elim samen. Warmondsweg • onderhoud scheveldgoede4 sfeerWarmondsweg 0528-352986 (B.g.g. 06-20064870) 0528-352986 (B.g.g. 06-20064870) 7916 TX Elim 7916 TX Elim • verzorging van uw bouwaanvraag Van het allerkleinste F-je tot de meest doorgewinterde 55 Forellen-visvijver.nl Forellen-visvijver.nl 0528-352986 (B.g.g. 06-20064870) 86 (B.g.g.veteraan. 06-20064870) incl. vrijwilliger technische Van de trouwe tot berekeningen de fanatieke Forellen-visvijver.nl rellen-visvijver.nl supporter. Plezier in je sport, daar gaat het om. Rabobank

Houten Roosjes

Per stuk € 0,50 Boeket 12 stuks € 4,95 Boekethouder € 3,00 12 stuks € 4,95 1Boeket stuks €PZ7,95Hardenberg Groenblad € 4,00 Haardijk - 3,247771 24 stuks € 7,95H. Metselaar Boeket 50 stuks € 12,95E. Kroon 1 Takje gras gratis 0523-267000 1711 bestrating • projectbestrating •83asierbestrating grondverzet 50 stuks € 12,95Riegshoogtendijk Boeket 75 stuks € 19,95Buitenvaart Extra • takje € 0,50 • 7782 PM 7905 De Krim Hollandscheveld SN Hoogeveen 75alle stuks €Hoofdweg 19,957913 TA 23, Voor 0524-571777 100 stuks € 22,95 Tel. 0528 361729 Tel. en fax 0528 - 352708 werkzaamheden

Carstendijk 64a • 7916 TS Elim Zuidwest-Drenthe onderstreept dat door actief betrokken Tel.: (0528) 361683 • Fax: (0528) 362214 te zijn bij lokale voetbalverenigingen. Dat is het idee.

Cappendijck

Autotel. 06-55794410 Autotel. 06-51808426 www.mastebroek.nl Hennita Huizing [monre decoratie] Gentiaan 18 • bestrating • projectbestrating • sierbestrating • grondverzet • rioleringen 7913 CH Hollandscheveld Telefoon 061210789 www.kidsfashionmonre.nl op het gebied van:

Houten Roosjes Houten Roosjes De complete Houten Roosjes n Roosjes

f fieten en

prijzen: prijzen: Boeket Losse roosjesLosse roosjes Boeket zen: zaamheden: Per stukBoeket € 0,50 Boeket 12 stuksBoekethouder € 4,95 Boekethouder n: Per stuk € 0,50 12 stuks € 4,95 € 3,00 se roosjes Boeket12 24 esentatiegids_hodo_2010.indd stuksBoeket € 4,95 Boeket 24 stuksGroenblad € 7,95 Groenblad 12 stuks € 4,95 24 stuks € 7,95 € 4,00 stuk € € 0,50 12stuks stuks €€ 4,95 € 3,00 12 stuks 4,95 Boeket Boekethouder € 3,00 Boekethouder Boeket 50 stuks1 Takje € 12,95 gras 24 stuks € 24 7,95 Boeket7,95 50 stuks € 12,95 gras 1 Takjegratis tuks € € 4,957,95 Boeket 24 stuks € 7,95 Groenblad € 4,00 24 stuks Groenblad € 4,00 50 stuksBoeket € 12,95 Boeket 75 stuksExtra € 19,95 50 stuks € 12,95 75 stuks € 19,95 takje Extra € takje 0,50 tuks € €7,95 50 stuks € 12,95 1 Takje gras gratis 50 stuks 12,95 Boeket 1 Takje gras gratis 75 stuks € 19,95 75 stuks € 19,95 tuks € 12,95 75takje stuks € 0,50 75 stuks € 19,95 Boeket Extra € 0,50 Extra takje 100 stuks €€ 19,95 22,95 100 stuksKerkenkavel € 22,95 18 • 7913 AT Hollandscheveld • 06-553 40 713 tuks € 19,95 uwaanvraag stuks € 22,95

supermarkt voor uw dagelijkse boodschappen

Hennita Huizing [monre decoratie] Hennita Huizing [monre decoratie] ningen Gentiaan 18een verschil. Hennita Huizing [monre decoratie] Gentiaan 18 Wat izing [monre decoratie] PLUS Cappendijck is ook: 7913 CH Hollandscheveld Gentiaan 7913 18 CH Hollandscheveld Gentiaan 18 Telefoon 061210789 7913 CH Hollandscheveld H Hollandscheveld Telefoon 061210789 Bloemen van Bezorgservice Brood van Warme bakker P www.kidsfashionmonre.nl rabobankzuidwestdrenthe.nl Telefoon 061210789 foon 061210789 www.kidsfashionmonre.nl Online bestelsite www.plussupermarkt.nl/cappendijck Servicepunt www.kidsfashionmonre.nl dsfashionmonre.nl GRATIS

PLUS Cappendijck ´t Hoekje 11-13 - Hollandscheveld T: 0528-343087

Bouwprodukten Zomer (BPZ) Rabobank sponsort SV BV HODO.

€ 3,00 € 4,00 gratis € 0,50

Onlandweg 9

Rabobank. Een bank met ideeën. De9482 complete TC Tynaarlo supermarkt Tel.: 0592 - 54 41 14 voor uw info@bpz.nl dagelijkse boodschappen

www.bpz.nl

 10 is ook: PRESENTATIEGIDS 2012-2013 2011-2012 12 PLUS Cappendijck

maandag - woensdag 8.00-20.00 uur, donderdag / vrijdag 8.00-21.00 uur, zaterdag 8.00-18.00 uur

Wat een verschil.

20 08 10 1

Ab


HODO 3 / Voorzitter HH’97 Henk ten Cate “Ik heb de jeugd altijd al een warm hart toegedragen.”

Inhoudsopgave

voorwoord

Voorwoord redactie Na het stoppen van Johan Bijl als voorzitter van HH´97 3 moest men op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de Van de voorzitter 5 jeugdafdeling van HODO/Hollandscheveld. Er werd in de persoon van Henk tenNijland Cate een nieuwe voorzitter gevon- 5 Gastschrijver Hans den. Henk, die zowel een verleden heeft bij HODO en AndréisMulder: “extraover scherpte bij iedereen” 6 HH’97, enthousiast zijn nieuwe functie. Andres “HODO wellicht verrassen” 6 Henk tenHoogeveen: Cate (42) voetbalt alkan 35 jaar bij HODO. “Ik ben in de welpen begonnen en heb alle jeugd elftallen Sander Seinen: “HODO is mijn tweede familie” 7 doorlopen. Daarna heb ik ook in bijna alle senioren elftallen gevoetbald, en het 4e team. Ik voetbal nu9 Ronald Gils:behalve Voetbalhet als1e uitlaatklep al weer een aantal jaren met ontzettend veel plezier bij het Eduard Schonewille: “Zaalteam wil tijd een vaste kern 3e van HODO. We hebben al geruime bovenin waarmee het gezellig is en waarmeedoen” plezier in het spelletje 11 voorop staat. Bert Smit: HODO hoort bij je leven

13

Na 6 jaar te zijn geweest van het Ellen Tenlid Caat: “We gaan voor het hoofdbestuur linkerrijtje!” van 13 HODO werd Henk gevraagd voor de functie als voorzitter HODO-Supporters: gevoel bij de“Ik club” van HH’97 en hij was “Warm meteen enthousiast. ben vele 15 jaren bij de jeugd betrokken geweest zowel als leider en Lammy “Zonder HODO als trainer.Benjamins: Ik heb alle vertegenwoordigende jeugdteams geen wel een seizoen onder mijnVriendenkring” hoede gehad en ik vond het 15 altijd ontzettend leuk om te doen”. Poster 1e Selectie

16-17

Begin augustus hij in&zijn nieuwe functie. Op de 18-19 vraag Presentatie 1estart selectie begeleiding wat zijn doel is als voorzitter van HH’97 heeft hij het Route naar de tegenstanders 21 volgende antwoord: “We willen met de vertegenwoordigende elftallen zo hoog mogelijk voetballen, doel is daarin de Wedstrijdschema 23 hoofdklasse. Maar net zo belangrijk is het dat de jeugd die niet in deze Pol: elftallen voetbalt plezierisinleuk” het voetbal heeft 25 en Gezusters “Vrijwilligerswerk houdt. Hiervoor moeten wij als bestuur de randvoorwaarJubileumcommissie 27 den scheppen.” Balsponsoren

28

Sponsoren

30

De presentatiegids symboliseert elk jaar weer de start van een nieuw seizoen. Ook dit jaar verschijnt de presentatiegids aan de vooravond van de competitie. Een seizoen waarin, naast het voetbal, het 50-jarig jubileum vanzelfsprekend centraal zal staan. De jubileumcommissie geeft in deze gids aan hoe het staat met de voorbereidingen en ook kunt u lezen hoe het jubileumprogramma er uit zal gaan zien. Natuurlijk zijn er veel interviews met mensen die actief zijn voor onze club. De presentatiegids probeert een beeld te geven van de gehele club in al zijn facetten, dat betekent dat naast de aandacht voor het eerste team ook personen in de schijnwerpers komen die in de lagere elftallen voetballen en/of achter de schermen actief zijn. Dus de vrijwilligers die bijvoorbeeld op zondagmorgen om 8 uur de koffie klaar hebben staan voor de kantinegasten. Dit zijn meestal ook de mensen die niet graag op de voorgrond treden, maar in deze gids komen ze vol in de spotlights. Natuurlijk mag ik de redactieleden niet vergeten te bedanken voor hun tomeloze inzet, de verslaggevers die de interviews afnemen zijn van onschatbare waarde bij het maken van een presentatiegids. Dit is alweer de 15e presentatiegids die het levenslicht aanschouwt en hoewel de HODO-kleuren zwart en wit zijn verschijnt deze presentatiegids ditmaal volledig in kleur. Ik wens u, naast veel leesplezier, een sportief en succesvol seizoen toe. Harold Zwiers.

Daarnaast word er, in navolging van het hoofdbestuur, ook bij hetTerpstra: jeugdbestuur vanaf aankomend seizoen Bob “Top 4 klassering haalbaar voorgewerkt met diverse commissies om zo de taken te verdelen over handbaldames” 29 meerdere mensen. “Ik vind het een uitdaging om ook dit proces te gaan Belangrijke “adressen begeleiden.

31 Bestuur HODO afd. voetbal anno 2010

Rudolf Lip

Terug op het oude nest

colofon

Redactie Uitgave Zijn eerste schreden op het voetbalveld zette Rudolf Lip bij Bijl naar FC s.v. HODO HODO, zijn voetbalkwaliteiten voerden hemJohan daarna Albert Kleine jaargang 15 Groningen. In het amateurvoetbal speelde hij daarna voor Diane Kleine 2010 en de afgelopen jaren speelde vvaugustus Hoogeveen hij met veel succes voor Topklasser WKE uit Emmen. Wim Kleine Bij de laatste club werd hij zelfs algeheel landskampioen Tieme Stevens in het amateurvoetbal. Het komende seizoen Rudolf Bé is Strijker weer te bewonderen in het HODO shirt, weMark wensen Tuit hem veel succes dit seizoen en het is voor een club als HODO Harold Zwiers Copyright prachtig dat voetballers als Rudolf weer terugkomen bij de Burgemeester Karel Loohuis verraste Teunis met de dikNiets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd, club waar alles is begonnen. Op de foto is Rudolf (rechts verdiende onderscheiding. Tijdens het jubileumweekend gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de redactie op foto) te zien samen met broer Henkjan na eenverrast wedstrijd van HODO werd ook bestuurslid Tieme Stevens of het bestuur van s.v. HODO. tussen Hoogeveen en Hodo tijdens het EP Kuik toernooi. met deze Koninklijke onderscheiding vanwege zijn vele Publicaties in andere media uitsluitend met

(Fred Leijssenaar ontbreekt op deze foto)

Eindredactie Harold Zwiers Fotografie Marina Fieten Fotografie vormgeving en druk Uitgeverij Connect Verspreiding Andries Kuiper

bronvermelding

2011-2012 PRESENTATIEGIDS 2012-2013

PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 

11

3


Scoren doe je bij : Scoren doe je bij :

ats ezno

onze

Scoren doe je bij : onze standplaatsen zijn:

ne gadsniD

onze standplaatsen zijn:

Abraham Niehuesstraat 4b mob.: 06-55325771 7913 ZW Hollandscheveld e-mail: info@bouwtotaal.com tel.: 0528-342857 internet: www.bouwtotaal.com

gadrednoD

Dinsda

Donde

Dinsdag en zaterdag

:`t Hoekje H

Donderdag en vrijdag

: NijeWoen Nerin

Woensdag tot 14.00 uur : De Brink R

Dinsdag en zaterdag

:`t Hoekje Holl`veld

Donderdag en vrijdag

: Nije Nering Hoogeveen

Woensdag tot 14.00 uur : De Brink Ruinen

gadsneoW Mastebroek’s Automobielbedrijven b.v. Edisonstraat 32, 7903 AN 0528-264055

MeulenvdADV15x22cm [Geconverteerd].pdf

14-06-2011

Hoogeveen

16:15:54

Haardijk 1 - 3, 7771 PZ 0523-267000

Hoofdweg 23, 7782 PM 0524-571777

Hardenberg De Krim

www.mastebroek.nl

Bijzonder?

Kerkenkavel 18 • 7913 AT Hollandscheveld • 06-553 40 713

Nee, gewoon zoals het hoort!

presentatiegids_hodo_2010.indd 12

20 08 10 16:41:21

Jan Wintersdijkje 4 7913 TG Hollandscheveld Tel. (0528) 85 35 48 (06) D. 52Blokzijl 33 09 86

Forellen visvijver Forellen visvijverDe DeBoshoek Boshoek Warmondsweg Warmondsweg4 4 7916 TX Elim 7916 TX Elim 0528-352986 (B.g.g. 06-20064870) 0528-352986 (B.g.g. 06-20064870) Forellen-visvijver.nl Forellen-visvijver.nl

D. Blokzijl Otto Zomerweg 62 • 7913 AJ Hollandscheveld Otto Zomerweg 62 • 7913 AJ Hollandscheveld Tel.: 06-19385894 of 0528-343955 Tel.: 06-19385894 of 0528-343955 E-mail: blokz182@planet.nl E-mail: blokz182@planet.nl

www.bouwbedrijfzuidema.nl

PRESENTATIEGIDS 2012-2013

12


S.V. HODO afd. Handbal

Inhoudsopgave

voorwoord

Handbalvereniging HODO is een kleine club met zo’n vijftig Voorwoord redactie 3 leden. De club is in 1969 opgericht door een aantal enthouVan de voorzitter 5 siaste mensen. Deze hebben de club tot een bloeiende vereniging gemaakt die nu al meer dan 40 jaar actief is in het Gastschrijver Hans Nijland 5 dorp Hollandscheveld. André Mulder: “extra scherpte bij iedereen”

6

Ronald Gils: Voetbal als uitlaatklep

9

Vandaag de dag neemt helaas het ledenaantal af en wordt Andres Hoogeveen: “HODO kan wellicht verrassen” het bestaan van de handbalvereniging steeds moeilijker. 6 Daarom zijn wij ook nog steeds opzoek naar leden die Sander Seinen: “HODO is mijn tweede familie” 7 graag deze dynamische sport willen uitoefenen. Momenteel bestaat de vereniging uit 4 teams; Eduard1,Schonewille: wil Dames zij spelen in “Zaalteam de 2de klasse. Dames C bovenin meedoen” 11 Meisjes D Bert Smit: HODO hoort bij je leven De wedstrijden van bovenstaande teams worden op zon-13 dag gespeeld. Ellen Ten Caat: “We gaan voor het linkerrijtje!”

13

En we hebben nog een team dames HODO-Supporters: “Warm gevoelrecreanten, bij de club”zij spelen 15 recreatief met zo nu en dan wat wedstrijdjes op een doorLammy Benjamins: “Zonder HODO deweekse avond. geen Vriendenkring”

15

De trainingsdagen zijn dinsdag en donderdag, deze worden gegeven in Selectie sporthal “De Marke” te Hollandscheveld. 16-17 Poster 1e Presentatie 1e selectie 18-19 De trainingstijden zijn: & begeleiding Dinsdagmiddag: 15.15 tot 18.00 uur Jeugd t/m Dames C Route naar de tegenstanders 21 Dinsdagavond: 19.00 tot 20.30 uur Dames 20.00 tot 21.00 uur Recreanten Wedstrijdschema 23 Donderdagavond: 20.00 tot 21.00 uur Dames Gezusters Pol: “Vrijwilligerswerk is leuk”

Jubileumcommissie Damesvoetbal Melanie Vos Balsponsoren

25

Lijkt handbal je leuk schroom dan niet en kom gerust eens De presentatiegids symboliseert elk jaar weer de start van een een keer kijken, of kom met je sportkleding en doe mee! nieuw seizoen. Ook dit jaar verschijnt de presentatiegids aan Voor vragen kun je ook altijd contact opnemen met een de vooravond van de competitie. Een seizoen waarin, naast hier onderstaand bestuurslid.

het voetbal, het 50-jarig jubileum vanzelfsprekend centraal zal staan. De- jubileumcommissie Bertha Veld tel.: 0528-343296geeft in deze gids aan hoe het staat met de voorbereidingen en ook kunt u lezen hoe Kirsten Bruinsma - tel.:er0528-344292 het jubileumprogramma uit zal gaan zien. Natuurlijk zijn er veel interviews met mensen die actief zijn voor onze club. De Annie Lok - tel: 0528-343395 presentatiegids probeert een beeld te geven van de gehele club in al zijn facetten, betekent dat naast de aandacht voor het Monique Kroezendat - tel: 06-52070181 eerste team ook personen in de schijnwerpers komen die in de Lena - tel.: 0528-852613 lagereOkken elftallen voetballen en/of achter de schermen actief zijn. Dus de vrijwilligers die bijvoorbeeld op zondagmorgen om 8 uur de koffie klaar hebben staan voor de kantinegasten. Dit zijn meestal ook de mensen die niet graag op de voorgrond treden, maar in deze gids komen ze vol in de spotlights. Natuurlijk mag ik de redactieleden niet vergeten te bedanken voor hun tomeloze inzet, de verslaggevers die de interviews afnemen zijn van onschatbare waarde bij het maken van een presentatiegids. Dit is alweer de 15e presentatiegids die het levenslicht aanschouwt en hoewel de HODO-kleuren zwart en wit zijn verschijnt deze presentatiegids ditmaal volledig in kleur. Ik wens u, naast veel leesplezier, een sportief en succesvol seizoen toe. Harold Zwiers.

27 een paar jaar nemen ze onze jassen aan.” “Over 28

Ze is Terpstra: het hele weekend bij HODO te vinden.voor Bob “Top 4 klassering haalbaar Op de zaterdag als rechtsback in het damesteam. handbaldames” 29 Zondags kijkt ze voetbal bij het 1e, uit en thuis is ze erbij. En eens in de 6 weken staat ze ook als vrijwilliger in de 30 Sponsoren keuken van de kantine; Melanie Vos. Belangrijke adressen

31

Melanie vertelt: “ Op mijn 5e ben ik al op handbal gegaan bij HODO. Toen ik 9 was ging ik ook op voetbal. Dat heb ik kunnen combineren tot mijn 14e. Omdat ik toen een baantje kreeg in het weekend moest de handbal eraan colofon geloven. Maar vanaf jonge leeftijd ben ik dus al bij HODO Uitgave Redactie te vinden.”

s.v. HODO Johan Bijl jaargangis15 Kleine “HODO echt een fijne vereniging,”zo gaatAlbert Melanie verder. ”Als er iets moet gebeuren, dan wordt dat gewoon geaugustus 2010 Diane Kleine regeld. Iedereen kent elkaar. Zo is het ProtosWimWeering Kleine Zaalvoetbaltoernooi elk jaar weer een grootTieme feest Stevens en een fantastische happening. Een ander groot feest, het 50- jaBé Strijker rig jubileum van HODO, was natuurlijk geweldig.” Melanie Mark Tuit moet lachen: “ Ik weet nog dat Marieke Schonewille en ik Harold Zwiers

de jassen in ontvangst Copyright moesten nemen tijdens de sponsoNiets uit deze uitgave mag wordenelkaar gepubliceerd, ravond. We zeiden tegen over een paar jaar zitten gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd wij daar en moeten ze onze jas aannemen. HODO is echt zonder schriftelijke toestemming van de redactie of het bestuur s.v. HODO. een vereniging met van fijne mensen, niet alleen maar tijdens Publicaties in andere media uitsluitend met feestjes maar ook in tijden van verdriet.” bronvermelding

Bestuur HODO afd. voetbal anno 2010

(Fred Leijssenaar ontbreekt op deze foto)

Eindredactie Harold Zwiers Fotografie Marina Fieten Fotografie vormgeving en druk Uitgeverij Connect

Melanie is positief over haar club HODO: “Ik ben bijna het Verspreiding gehele weekend op sportpark Het Hoge Bos te vinden, Kuiper dat geeft al aan dat ik Andries mij thuis voel bij HODO en dat zegt denk ik wel genoeg.”

PRESENTATIEGIDS 2012-2013

PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 

13

3


Voorlopige 1e selecti Achter, vlnr:

Bennie ten Cate (verzorger), Ferry Fieten, Rick ten Cate, Vincent Coeling

Midden, vlnr:

Wim Kleine (voorzitter), Jaap Prent (hoofdsponsor), Dennis Kuiper, Dann

Peter Veld, Harco Seinen (leider), Jannes de Lange (trainer 2e selectie),

Voor, vlnr:

Ruben de Haas, Andres Hoogeveen, Joshua Benjamins, Jos Arends, Pau

Op de foto ontbreken:

Rudolf Lip en Henk van Eck (keeperstrainer)

PRESENTATIEGIDS 2012-2013

ď Ž

14


Inhoudsopgave

voorwoord

Voorwoord redactie

3

Van de voorzitter

5

Gastschrijver Hans Nijland

5

André Mulder: “extra scherpte bij iedereen”

6

Andres Hoogeveen: “HODO kan wellicht verrassen”

6

Sander Seinen: “HODO is mijn tweede familie”

7

Ronald Gils: Voetbal als uitlaatklep

9

Eduard Schonewille: “Zaalteam wil bovenin meedoen”

11

Bert Smit: HODO hoort bij je leven

13

Ellen Ten Caat: “We gaan voor het linkerrijtje!”

13

HODO-Supporters: “Warm gevoel bij de club”

15

Lammy Benjamins: “Zonder HODO geen Vriendenkring”

15

Poster 1e Selectie

16-17

Presentatie 1e selectie & begeleiding

18-19

Route naar de tegenstanders

21

Wedstrijdschema

23

Gezusters Pol: “Vrijwilligerswerk is leuk”

25

Jubileumcommissie

27

Balsponsoren

28

De presentatiegids symboliseert elk jaar weer de start van een nieuw seizoen. Ook dit jaar verschijnt de presentatiegids aan de vooravond van de competitie. Een seizoen waarin, naast het voetbal, het 50-jarig jubileum vanzelfsprekend centraal zal staan. De jubileumcommissie geeft in deze gids aan hoe het staat met de voorbereidingen en ook kunt u lezen hoe het jubileumprogramma er uit zal gaan zien. Natuurlijk zijn er veel interviews met mensen die actief zijn voor onze club. De presentatiegids probeert een beeld te geven van de gehele club in al zijn facetten, dat betekent dat naast de aandacht voor het eerste team ook personen in de schijnwerpers komen die in de lagere elftallen voetballen en/of achter de schermen actief zijn. Dus de vrijwilligers die bijvoorbeeld op zondagmorgen om 8 uur de koffie klaar hebben staan voor de kantinegasten. Dit zijn meestal ook de mensen die niet graag op de voorgrond treden, maar in deze gids komen ze vol in de spotlights. Natuurlijk mag ik de redactieleden niet vergeten te bedanken voor hun tomeloze inzet, de verslaggevers die de interviews afnemen zijn van onschatbare waarde bij het maken van een presentatiegids. Dit is alweer de 15e presentatiegids die het levenslicht aanschouwt en hoewel de HODO-kleuren zwart en wit zijn verschijnt deze presentatiegids ditmaal volledig in kleur. Ik wens u, naast veel leesplezier, een sportief en succesvol seizoen toe. Harold Zwiers.

Bob Terpstra: “Top 4 klassering haalbaar voor handbaldames”

29

Sponsoren

30

Belangrijke adressen

31 Bestuur HODO afd. voetbal anno 2010

(Fred Leijssenaar ontbreekt op deze foto)

colofon

ie seizoen 2012-2013 Uitgave s.v. HODO jaargang 15 augustus 2010

Redactie Eindredactie Johan Bijl Harold Zwiers Albert Kleine Diane Kleine Fotografie Wim Kleine gh, Jarno Uiterwijk Winkel, Frank Tuit, Tom Wielink, Lennart Bijl en Jan Benjamins (leider) Marina Fieten Fotografie Tieme Stevens Bé Strijker vormgeving ny Kiekebelt, Remco Keizer, Melvin Mol, Peter Marissen, Patrick Vos, Kevin Vos, Arne van der Kooij, en druk Mark Tuit Uitgeverij Connect , Peter Schonewille (ass. Scheidsrechter), Jan Wielink (hoofdtrainer) Harold Zwiers Copyright Verspreiding Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd, ul Baldé, Robgekopieerd Leijssenaar, Danny Dekker, Be Kleine, Jordy Beeksma. of op andere wijze vermenigvuldigd Andries Kuiper zonder schriftelijke toestemming van de redactie of het bestuur van s.v. HODO. Publicaties in andere media uitsluitend met bronvermelding

PRESENTATIEGIDS 2012-2013

PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 

15

3


Voorlopige selectie 2012-2013

Inhoudsopgave

voorwoord

Ellen Ten Caat: “We gaan voor het linkerrijtje!”

De presentatiegids symboliseert elk jaar weer de start van een nieuw seizoen. Ook dit jaar verschijnt de presentatiegids aan 5Patrick Vos Robwaarin, Leijssenaar de vooravond van de competitie. Een seizoen naast het voetbal, het 50-jarig jubileum vanzelfsprekend centraal 5 23-04-1992 25-03-1981 zal staan. De jubileumcommissie geeft in deze gids aan hoe 6 het staat met de voorbereidingen en ook kunt u lezen hoe Keeper Verdediger het jubileumprogramma er uit zal gaan zien. Natuurlijk zijn er 6 e veelselectie interviews met mensen die actief zijn14 voor onze club. De jaar selectie 2e jaar 7 presentatiegids probeert een beeld te geven van de gehele club in al zijn facetten, dat betekent dat naast de aandacht voor het 9 eerste komen die in de Peter Veldteam ook personen in de schijnwerpers Andres Hoogeveen lagere elftallen voetballen en/of achter de schermen actief zijn. 11 Dus de vrijwilligers die bijvoorbeeld op zondagmorgen om 8 17-03-1988 10-07-1973 uur de koffie klaar hebben staan voor de kantinegasten. Dit zijn 13 meestal ook de mensen die niet graag opVerdediger de voorgrond treden, Verdediger maar in deze gids komen ze vol in de spotlights. 13

HODO-Supporters: “Warm gevoel bij de club”

15

Voorwoord redactie

3

Van de voorzitter Peter Marissen Gastschrijver Hans Nijland

10-12-1980

André Mulder: “extra scherpte bij iedereen”

Keeper

Andres Hoogeveen: “HODO kan wellicht verrassen”

11e jaar selectie

Sander Seinen: “HODO is mijn tweede familie” Ronald Gils: Voetbal als uitlaatklep

Rudolf Lip

Eduard Schonewille: “Zaalteam wil bovenin meedoen”

05-09-1980

Bert Smit: HODO hoort bij je leven

Verdediger

1e jaar selectie

Lammy Benjamins: “Zonder HODO

Danny Dekker

geen Vriendenkring”

Poster 1e Selectie 11-12-1989 Presentatie 1e selectie & begeleiding Verdediger

21

Wedstrijdschema

23

Gezusters Pol: “Vrijwilligerswerk is leuk”

25

Jubileumcommissie

27

Kevin Vos

02-01-1990

Balsponsoren

28

Verdediger

Bob Terpstra: “Top 4 klassering haalbaar voor handbaldames” 2e jaar selectie

6e jaar selectie

Natuurlijk mag ik de redactieleden niet vergeten te bedanken voor hun tomeloze inzet, de verslaggevers die de interviews Joshua Benjamins afnemen zijn van onschatbare waarde bij Vincent het makenCoelingh van een 15 presentatiegids. Dit is alweer de 15e presentatiegids die het 16-17 30-12-1987 26-01-1982 zwart en levenslicht aanschouwt en hoewel de HODO-kleuren wit zijn verschijnt deze presentatiegids ditmaal volledig in kleur. 18-19 Verdediger Verdediger

Route naar de tegenstanders e

2 jaar selectie

7e jaar selectie

Ik wens u, naast veel leesplezier, een sportief en succesvol selectie selectie 7e jaar 5e jaar seizoen toe.

Harold Zwiers.

Paul Baldé

Jos Arends

28-07-1986

15-04-1988

Verdediger

Verdediger

29 1e jaar selectie

9e jaar selectie

Sponsoren

30

Belangrijke adressen Ferry Fieten

31Jordy Beeksma

colofon Uitgave s.v. HODO jaargang 15 augustus 2010

27-06-1988

28-10-1990

Middenvelder

Middenvelder

7e jaar selectie

Lennart Bijl 28-04-1988 Middenvelder

Copyright jaar selectie 3emag Niets uit deze uitgave worden gepubliceerd, gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de redactie of het bestuur van s.v. HODO. Publicaties in andere media uitsluitend met bronvermelding

Ruben de Haas Bestuur HODO afd. voetbal anno 2010

(Fred Leijssenaar ontbreekt op deze foto) 22-10-1989

Middenvelder

Redactie 2e jaar selectie Johan Bijl Albert Kleine Diane Kleine Rick ten Cate Wim Kleine Tieme Stevens 24-07-1989 Bé Strijker Mark Tuit Middenvelder Harold Zwiers

Eindredactie Harold Zwiers

Fotografie Frank Tuit Marina Fieten Fotografie

16-09-1985

vormgeving en druk Uitgeverij Connect Middenvelder

3e jaar selectie

PRESENTATIEGIDS 2012-2013

2e jaar selectie

11e jaar selectie Verspreiding Andries Kuiper

PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 

16

3


Selectie 2010-2011

Voorlopige selectie 2012-2013

Inhoudsopgave

Remco Keizer Voorwoord redactie 28-03-1990 Van de voorzitter Bé Kleine Aanvaller jaar Nijland selectie Gastschrijver 2e Hans 14-09-1984 André Mulder: “extra scherpte bij iedereen” Middenvelder Andres Hoogeveen: “HODO kan wellicht verrassen” 1e jaar selectie Sander Seinen: “HODO is mijn tweede familie” Wim Bos Ronald Gils: Voetbal als uitlaatklep Remco Keizer 30-05-1983 Eduard Schonewille: “Zaalteam wil Aanvaller bovenin meedoen” 6e 28-03-1990 jaar selectie Bert Smit: HODO hoort bij je leven Aanvaller Ellen Ten Caat: “We gaan voor het linkerrijtje!” 4e jaar selectie HODO-Supporters: “Warm gevoel bij de club” Lammy Benjamins: HODO Danny“Zonder Kiekebelt Tom Wielink geen Vriendenkring” 30-09-1990 Poster 1e Selectie 11-11-1995 Aanvaller jaar selectie Presentatie 1e1eselectie & begeleiding

Aanvaller

voorwoord

Jarno Uiterwijk Dennis Kuiper De presentatiegids symboliseert elk jaar weer de start van een 3Winkel 11-08-1978 nieuw seizoen. Ook dit jaar verschijnt de presentatiegids aan 5 Jarno Uiterwijk Dennis Kuiper 02-10-1988 Aanvaller de vooravond van de competitie. Een seizoen waarin, naast Winkel het voetbal, het 50-jarig jubileum vanzelfsprekend 16e jaar centraal selectie 5Aanvaller 11-08-1978 zalselectie staan. De jubileumcommissie geeft in deze gids aan hoe 5e jaar 02-10-1988 6 het staat met de voorbereidingen en ook kunt u lezen hoe Aanvaller Aanvaller het jubileumprogramma er uit zal gaan zien. Natuurlijk zijn er 6 e veelselectie interviews met mensen die actief zijn18 voor onze club. De jaar selectie 7e jaar 7 presentatiegids probeert een beeld te geven van de gehele club Erik in Pol Lars Lip voor het al zijn facetten, dat betekent dat naast de aandacht 9 eerste ook personen in de schijnwerpers komen Melvin Mol die in de Arne van team der Kooij 16-02-1973 26-08-1984 lagere elftallen voetballen en/of achter de schermen actief zijn. Aanvaller Aanvaller 11 Dus de vrijwilligers die bijvoorbeeld op zondagmorgen om 8 01-05-1990 02-03-1991 20e jaar 7e jaar selectieDit zijn uur selectie de koffie klaar hebben staan voor de kantinegasten. 13 meestal ook de mensen die niet graag op Aanvaller de voorgrond treden, Aanvaller maar in deze gids komen ze vol in de spotlights. 13 2e jaar selectie 2e jaar selectie 15 Natuurlijk mag ik de redactieleden niet vergeten te bedanken voor hun tomeloze inzet, de verslaggeversHenk die devan interviews Andre Mulder Eck Danny Kiekebelt Henk vanvan Eckeen afnemen zijn van onschatbare waarde bij het maken 15 presentatiegids. Dit is alweer de 15e presentatiegids die Trainer Coach Keepertrainer het 16-174e 30-09-1990 levenslicht zwart en jaar selectie aanschouwt en hoewel de HODO-kleuren 9e jaar selectie wit zijn verschijnt deze presentatiegids ditmaal volledig in kleur. 18-19 Aanvaller Keeperstrainer

Route naar de tegenstanders 1e jaar selectie NIEUW Wedstrijdschema

21

Gezusters Pol: “Vrijwilligerswerk is leuk” Jan Wielink Jan Benjamins Jubileumcommissie

25 Harold Zwiers. Jannes de Lange Harco Seinen 27

Bennie ten Cate Peter Schonewille

Balsponsoren Elftalleider 9e jaar selectie Hoofdtrainer Bob Terpstra: “Top 4 klassering haalbaar voor

28Elftalleider 1e jaar selectie e

Assistentscheidsrechter Verzorger 3e jaar selectie 13e jaar selectie

23

handbaldames” 2e jaar selectie

Ik wens u, naast veel leesplezier, een sportief selectie jaarsuccesvol selectie 3e jaar 11e en seizoen toe.

Trainer 2 selectie

29NIEUW 3e jaar selectie

Sponsoren

30

Belangrijke adressen Jan Benjamins

31 Harco Seinen

Peter Schonewille Bestuur HODO afd. voetbal anno 2010

Bennie ten Cate

(Fred Leijssenaar ontbreekt op deze foto)

colofonVerzorger Elftalleider Uitgave s.v. HODO jaargang 15 augustus 2010

11e jaar selectie 11e jaar selectie

Copyright Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd, foto: sv HODO gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de redactie of het bestuur van s.v. HODO. Publicaties in andere media uitsluitend met bronvermelding

Assistentscheidsrechter

Elftalleider Redactie Johan Bijl Albert Kleine Diane Kleine Wim Kleine Tieme Stevens Bé Strijker Mark Tuit Harold Zwiers

Eindredactie Harold Zwiers

3e jaar selectie

5e jaar selectie

Fotografie Marina Fieten Fotografie vormgeving en druk Uitgeverij Connect

foto: sv HODO

PRESENTATIEGIDS 2012-2013

Verspreiding Andries Kuiper

foto: sv HODO

PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 

17

3


Sponsoren 2012-2013

Mol Auto´s Hollandscheveld !Pet Hoogeveen Elektronicagigant R. Kats en Zoon vof Tiendeveen Elims Eethuis Elim Moman Hekwrerk Geesbrug Aannemer Bosbouw Bruinenberg Nieuweroord EP: Kuik Hollandscheveld Mulderij & Partners Hoogeveen AB-Bouw Hoogeveen Adeck Advisering Klazienaveen Eurohill B.V. Hoogeveen Mulderij bv Hollandscheveld Fa. Zuidema en Zoon Hollandscheveld Naaiwinkel 't Klosje Hollandscheveld Administratiekantoor De Jonge Hollandscheveld De presentatiegids symboliseert elk jaar weer de start van een Voorwoord redactie Hoogeveen 3 Fakie Kikkert Sport- en promotion Elim Natuursteenbedrijf De Williggen Hoogeveen Albert Jan Fidom Fans van PSV Hollandscheveld Anneke's Hondentrimmerij Hollandscheveld Tynaarlo aan nieuw seizoen. Ook ditOdink jaar Keukens verschijnt de presentatiegids Feijenoordfans Hollandscheveld Anninga Woningstof.& Decoraties Hollandscheveld Okay Fashion & Shoes Hoogeveen Van de voorzitter 5 de vooravond van de competitie. Een seizoen waarin, naast Antiekhandel Kikkert Hollandscheveld Fieten en Roos B.V. Hoogeveen Otten Bestratingen Geesbrug Apotheek Tjan Hollandscheveld Fieten Haarden & Kachels het Elim Peter Bouw Reclame Hoogeveen voetbal, het 50-jarig jubileum vanzelfsprekend centraal Gastschrijver Hans Nijland 5 Fieten Tankstation Hollandscheveld Arie Winkel Computers Hollandscheveld Plus Cappendijck Hollandscheveld zal staan. De jubileumcommissie geeft in deze gids aan hoe Fietswereld Romulco Hollandscheveld Assen Versspecialist Hollandscheveld Profix FA Hoogeveen André enMulder: bij iedereen” 6 Fixet Mennink v.o.f. AssurantieAdviesburo “extra Timmer scherpte Hollandscheveld PVC Hoogeveen Hollandscheveld het Geesbrug staat met de voorbereidingen en ook kunt u lezen hoe Auto Brink bv Hoogeveen FNV, afdeling Elim/Hollandscheveld Hollandscheveld R2 Carcleaning Hoogeveen het jubileumprogramma er uit zal gaan zien. Natuurlijk zijn er Auto Kamphof Hollandscheveld Forbo-Novilon Coevorden Rabobank Hoogeveen Andres Hoogeveen: “HODO kan wellicht verrassen” 6 Forellenvijver de Boshoek veelElim Auto Kerssies Hardenberg Recreatie Schoonhoven Hollandscheveld interviews met mensen die actief zijn voor onze club. De Auto Scheper Emmen G. Zuidema Slagharen Reisbureau Bakker Toerkoop Hoogeveen Sander Seinen: “HODOHollandscheveld is mijn tweede Garagebedrijf familie” Van den 7Bergh presentatiegids een beeld te geven gehele club Autobedrijf Boertien Hollandscheveldprobeert Remmers Bouwchemie B.V. van de Hoogeveen Autobedrijf Cor Bodegraven Elim Garagebedrijf Zwiep Hollandscheveld Renault Terwolde Hoogeveen Hoogeveen in alHollandscheveld zijn facetten, dat betekent dat naast de aandacht voor het RonaldGeert Gils:deVoetbal alsHollandscheveld uitlaatklep 9 Autobedrijf Jonge Gardenmaster Leijssenaar Rendim Elim Gebr. De Vries Hollandscheveld Autobedrijf Klok/Smit bv Hoogeveen Reparatiebedrijf Boesenkool komen Hollandscheveld eerste team ook personen in de schijnwerpers die in de Autobedrijf Martens Hollandscheveld Gebr. Middelveld Alteveer Riedel Drinks Ede EduardP.Schonewille: “Zaalteam wil lagere elftallen voetballen en/of achter de schermen actief zijn. Autobedrijf Ruyne Hoogeveen Gebr. Van Nuil Auto's Hollandscheveld Rijschool Roanco Elim Autobedrijf Van der Weide Hoogeveen Kleine zn Hollandscheveld bovenin meedoen”Gerommekes Friet 11 DusHollandscheveld de vrijwilligers dieRijwielhandel bijvoorbeeld openzondagmorgen om 8 Autobedrijf Vinke Geesbrug Gritter Caravans Geesbrug Ronny van Eck Hollandscheveld uur Elim de koffie klaar hebben staan voor de kantinegasten. Dit zijn Autobedrijf WOBO Hollandscheveld H&A Installatietechniek Salomons & Swierts Hoogeveen Bert Smit: HODO hoort bij je leven 13 Haarmode Melanie Hollandscheveld Auto-en Schadeherstelbedrijf Hoogeveen Lambert Noordscheschut meestal ook de mensenSchildersbedrijf die niet graag op Slomp de voorgrond treden, Autohandel Santing Elim Haarstudio Hair Creations Elim Schilderwerken H.J. van der Weide Lutten maar in deze gids komen ze vol in de spotlights. Ellen Ten Caat: “We gaan voor het linkerrijtje!” 13 Autorijschool Edas Hollandscheveld Handelonderneming C.J. Hoogeveen Hollandscheveld Schoonmaakbedrijf Prent Hoogeveen Autoschadebedrijf Oosterhof Schoonoord Handelsonderneming N. Kuiper Hollandscheveld Schut Parket Hoogeveen B.R.S. Reclame Hoogeveen Handelsonderneming Tuin Hoogeveen Seinen Bouwservice BV Hollandscheveld HODO-Supporters: “Warm gevoel bij de club” 15 mag ik de redactieleden niet vergeten Zuidwolde te bedanken Belast. Adv. Benjamins en Steenbergen Hoogeveen Hans Jutstra Woninginrichting Natuurlijk Hoogeveen Slagerij Bouwman dr Bisschop & Wassen Tiendeveen Harry's Autobedrijf Slagerij Koster voorHoogeveen hun tomeloze inzet, de verslaggevers die de Hoogeveen interviews Lammy Benjamins: “Zonder HODO Bloemenhuis Helianthus bv Hollandscheveld Heida Coaching Hollandscheveld Slagerij van Goor Hollandscheveld afnemen zijn van onschatbare waarde bij het maken van een Blokzijl Bestratingen Hollandscheveld Hollandscheveld Smulwereld Royal Coevorden geen Vriendenkring”Heida Reintegratiediensten 15 Bouw en Klussenbedrijf Hollandscheveld Heineken Brouwerijen Zoeterwoude Snackbar "Royal" Hollandscheveld presentatiegids. Dit is alweer de 15e presentatiegids die het Bouwbedrijf Hartman bv Hoogeveen Henk Zuidema Bouw- en Onderhoudsbedrijf Hollandscheveld Snackbar City Hoogeveen Poster 1e Selectie 16-17 Bouwbedrijf L. Slomp en zn Hoogeveen Herqua-sports Hoogeveen Toppie Hollandscheveld levenslicht aanschouwtSnackhouse en hoewel de HODO-kleuren zwart en Bouwbedrijf P. Fieten Elim Hobby & Geschenkhuis Zomer Elim Snijder Schoenmode Hollandscheveld wit zijn verschijnt deze presentatiegids ditmaal volledig in kleur. Bouwcenter Kroon & Karssies Hollandscheveld Snippe Lijmbedrijf Dalerpeel Presentatie 1e selectieHoogeveen & begeleiding Home Team Karssies 18-19 Hooge Electronica Hollandscheveld Bouwfix Noord Hoogeveen Soete Suickerbol Noordscheschut Bouwnetwerk Noord Elim Hotel Chinees Restaurant International Hoogeveen Speedhome Motoren Hollandscheveld Route naar de tegenstanders 21 Ik wens u, naast veel leesplezier, een sportief en succesvol Bouwservice Hollandscheveld Houthandel Wim Koster Noordscheschut SPH Verpakkingen Hoogeveen Bouwtotaal Uiterwijk Winkel Hollandscheveld Hoveniersbedrijf Alfred Scholing Hollandscheveld Sporthal De Marke Hollandscheveld seizoen toe. Wedstrijdschema 23 BPZ Hollandscheveld Huls vleesbedrijf bv Vlagtwedde Sporthuis Jan Bols Hoogeveen Briluniek Hoogeveen Hypotheekcentrum Hoogeveen Hoogeveen Sport-inn (Andre Mulder) Nieuw-Amsterdam Bruins Administraties Hollandscheveldis leuk” IBK Hollandscheveld Sportmassage Bennie ten Cate Hollandscheveld Gezusters Pol: “Vrijwilligerswerk 25 Harold Zwiers. Bruins Dak- en Wandbeplating Hoogeveen ING Spunk Hoogeveen Bruins Financiële Dienstverlening B.V. Hoogeveen Installatie Roelof Winkel Hoogeveen t Keukentje Nieuweroord Jubileumcommissie 27 Bruins Vloer- en Betontechniek Hollandscheveld Installatiebedrijf Kamphof Dwingeloo Tandtechniek Reijs Hoogeveen Bunskoek Houthandel Zuidwolde dr Installatiebureau Anbergen Slagharen Tankstation Compaan Spang Hollandscheveld C&Y Auto's Hoogeveen Installatietechniek J. 28 Benjamins Elim Taxi Kikkert Geesbrug Balsponsoren J. Wulffraat Klussenbedrijf Hollandscheveld Taxi Pastoor Nieuwlande Café Cheech en Chong Dedemsvaart Cafe Freddie en Jeannet Hollandscheveld JOBO Hoogeveen TCM Hollandscheveld Bob Terpstra: “Top 4 klassering haalbaar voor Camping Tussen de Wieken Hollandscheveld Juweliershuis Loman Hoogeveen Technisch Buro G. Benjamins Hoogeveen Kapsalon J. de Jonge Hollandscheveld CBS Breukers Hoogeveen Tegelhandel Hoogeveen Hoogeveen handbaldames” 29BC Cevebo Hoogeveen Kapsolon Péjé Hoogeveen Tegelzetbedrij Hoogeveen Hoogeveen Chinees Restaurant Huan Ying Hollandscheveld KERO Quality bv Hollandscheveld Tegelzetbedrijf Herald Kuiper Hollandscheveld Sponsoren 30 Chinees-Indisch Restaurant Lotus Hoogeveen Kleermakerij Bos Hoogeveen TOP Caravans Hollandscheveld Kleine Weg- en Waterbouw Hollandscheveld Combisport Hoogeveen Transportbedrijf Sent Waninge Hoogeveen Klussenbedrijf Van Achteren Hollandscheveld Coop Ten Hoeve Tuincentrum J.W. Klok Elim Belangrijke adressen Hollandscheveld 31 Creko Hardenberg Knip-In Hollandscheveld Tuincentrum Strijker Noordscheschut DCH Hoogeveen Koekoek Kinderkleding Hollandscheveld Tuinservice Richard Kleine Elim Bestuur HODO afd. voetbal anno 2010 De Bandenbeurs Hollandscheveld Koeltechniek Nijmeijer Hoogeveen Tweelwielercentrum Niburg (Fred Leijssenaar Slagharen ontbreekt op deze foto) Koops Koffieservice Hoogeveen De Bloemenhoek Hollandscheveld Uitgeverij Connect Nieuw-Amsterdam Koster Autocleaning A M S Hollandscheveld De Casteleijn Elim Univé De Onderlinge Nieuwleusen Koster Mode Hollandscheveld De Combinatie B.V. Zaltbommel V.d. Meulen Autoschade BV Hoogeveen Kroezen en Sieders Hoogeveen De Hypotheker Hoogeveen Veld W. Stratenmakersbedrijf Hollandscheveld De Pyramide Hoogeveen Kroezon Zonwering Hoogeveen Venko BV Hoogeveen Uitgave Redactie Eindredactie Kuipers Bouwmaterialen Hardenberg Degrovis bv Hoogeveen Verkeerschool Pastoor Geesbrug s.v. HODO Johan Bijl Harold Zwiers La Brochette Hoogeveen Deli XL Emmen Emmen Vishandel Belterwiede Hollandscheveld Deurenspecialist Lampe Therapie Emmen Volkerts Assurantien Hoogeveen jaargang 15 Dick Hekman Hollandscheveld Albert Kleine DGO Express bv Hoogeveen Lanting Reizen Hoogeveen Vonder Montage BV Staphorst augustus 2010 Diane Kleine Fotografie DHZ H. Pekel Hollandscheveld Lenten Bestratingsbedrijf Hollandscheveld Voordeeldrogisterij Jea Fidom Hollandscheveld Dick's Keukens Hollandscheveld Lijster en Vishandel Hollandscheveld Vriendenkring s.v. H.O.D.O. Hollandscheveld WimHaringKleine Marina Fieten Fotografie Diphoorn Elim Machinefabriek Tiemens Hoogeveen Vrumona, t.a.v. Jos Wever Bunnik Tieme Stevens DJM Glastechniek Hollandscheveld Makelaardij Bruinsslot & Kroezen Hollandscheveld W. van Dijk Hollandscheveld Doldersum Vakwerk Noordscheschut Makelaardij Hup & Fidom Hoogeveen WD Klussenbedrijf Groningen Bé Strijker vormgeving en druk Dominique Glazenwas- en Kitbedrijf De Krim Mannenmode Hoogeveen Hoogeveen Woltinge Auto's bv Hoogeveen Mark Tuit Uitgeverij Connect Dommerholt & Ten Brinke Assurantiën Hardenberg Marco Schonewille Hollandscheveld Zuidema Aannemers BV Hoogeveen Donker Groen Hoogeveen Marina Fieten Fotografie Hollandscheveld Zuidema Bouwkundig Buro Hollandscheveld Harold Zwiers Doorten Pesse Mastebroek's Automobielbedrijf Hoogeveen Copyright Verspreiding Drukkerij enuitgave Hilbrink Hoogeveen Meijer Parket De Krim NietsBallast uit deze mag worden gepubliceerd, Drukkerij De Schakel Hollandscheveld Mekro Bestratingen v.o.f. Hollandscheveld gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd Andries Kuiper DSR Food Metsel- en Timmerbedrijf Mulderij bv Hoogeveen zonderMaggy schriftelijke toestemmingHoogeveen van de redactie E&K Schoonmaakservice Hollandscheveld Metselaar W. scooters Hollandscheveld of het bestuur van s.v. HODO. Eetcafe the Pub Hoogeveen Metselbedrijf Bruins Slot Noordscheschut Publicaties in andere media uitsluitend met Eising Bakkerij Meubeldiscount Meppel bronvermelding Hollandscheveld

Inhoudsopgave

voorwoord

colofon

PRESENTATIEGIDS 2012-2013

PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 

18

3


WEDSTRIJDSCHEMA

Inhoudsopgave

voorwoord

2Voorwoord september 2012 28 oktober 2012 redactie 3 Musselkanaal Valthermond Actief VKW Germanicus Fc Ter Apel´96 Hoogezand Noordster 5 Van de voorzitter SVBO Noordster Rolder Boys Fc Ter Apel´96 Dalen VKW ZBC Musselkanaal Gastschrijver Hans Nijland 5 HODO Actief Zwartemeer Germanicus Zwartemeer Hoogezand HODO SVBO André Mulder: Rolder “extra scherpteValthermond Dalen bij iedereen” 6 ZBC Boys

Hoogeveen: “HODO kan wellicht 2012 verrassen” 6 9Andres september 2012 4 november Fc Ter Apel´96 Musselkanaal Actief Valthermond Noordster Hoogezand 7 Sander Seinen:Germanicus “HODO is mijnVKW tweede familie” VKW SVBO Noordster Rolder Boys Actief Dalen als uitlaatklep Fc Ter Apel´96 ZBC Ronald Gils: Voetbal 9 Hoogezand HODO Musselkanaal Zwartemeer Rolder Boys Zwartemeer Germanicus HODO Eduard Schonewille: “Zaalteam wil Valthermond ZBC SVBO Dalen bovenin meedoen”

11

16 september 2012 11 november 2012 Fc Ter Apel´96 Valthermond Hoogezand Actief Bert Smit: HODO hoort bij je leven 13 Musselkanaal Noordster Rolder Boys VKW Germanicus VKW ZBC Noordster Ellen Ten Caat:Actief “We gaan voorZwartemeer het linkerrijtje!” 13 SVBO Fc Ter Apel´96 Dalen Hoogezand HODO Musselkanaal HODO-Supporters: gevoel bij de club” 15 HODO Rolder “Warm Boys Dalen Germanicus Zwartemeer ZBC Valthermond SVBO

Lammy Benjamins: “Zonder HODO

23 september 2012 18 november 2012 15 Noordster Fc Ter geen Apel´96Vriendenkring” Hoogezand Valthermond VKW Musselkanaal Actief Rolder Boys Actief Germanicus VKW ZBC 16-17 Poster 1e Selectie Hoogezand SVBO Noordster Zwartemeer Rolder Boys Fc Ter Apel´96 HODO18-19 Presentatie 1e Dalen selectie & begeleiding ZBC HODO Musselkanaal Dalen Valthermond Zwartemeer Germanicus SVBO

Route naar de tegenstanders

21

30 september 2012 2 december 2012 Wedstrijdschema Noordster Valthermond Rolder Boys Hoogezand23 Fc Ter Apel´96 VKW ZBC Actief Gezusters Pol: “Vrijwilligerswerk is leuk” 25 Musselkanaal Actief Zwartemeer VKW Germanicus Hoogezand HODO Noordster SVBO Rolder Boys Dalen Fc Ter Apel´96 Jubileumcommissie 27 Dalen ZBC SVBO Musselkanaal HODO Germanicus Valthermond Balsponsoren Zwartemeer 28

De3 presentatiegids symboliseert elk 31 jaarmaart weer de start van een februari 2013 2013 Musselkanaal Apel´96 VKW Actief nieuw seizoen. Ook Fc ditTer jaar verschijnt de presentatiegids aan Germanicus Noordster Noordster Hoogezand deSVBO vooravond van deVKW competitie. EenFcseizoen waarin, naast Ter Apel´96 Rolder Boys Actiefjubileum vanzelfsprekend Musselkanaal ZBC hetDalen voetbal, het 50-jarig centraal HODO Hoogezand SVBO HODO zalZwartemeer staan. De jubileumcommissie geeft in deze gids aan hoe Rolder Boys Dalen Valthermond Valthermond hetZBC staat met de voorbereidingen enGermanicus Zwartemeer ook kunt u lezen hoe het10jubileumprogramma er uit zal gaan zien. Natuurlijk zijn er februari 2013 7 april 2013 Valthermond Ter Apel´96 veel interviews met Fc mensen die actiefValthermond Actief zijn voor onze club. De Noordster Musselkanaal Hoogezand VKW presentatiegids probeert een beeld te geven van de gehele club VKW Germanicus Rolder Boys Noordster in Actief al zijn facetten, datSVBO betekent dat naast de aandacht voor ZBC Fc Terhet Apel´96 Hoogezand Dalen Zwartemeer Musselkanaal eerste team ook personen in de schijnwerpers komen die in de Rolder Boys HODO Dalen SVBO lagere elftallen voetballen en/of achter de schermen actief zijn. ZBC Zwartemeer HODO Germanicus Dus de vrijwilligers die bijvoorbeeld op zondagmorgen om 8 24 februari 2013 14 april 2013 uurFcde klaar hebben staan voorActief de kantinegasten. Dit zijn Terkoffie Apel´96 Noordster Hoogezand Musselkanaal VKW VKW Rolder Boys meestal ook de mensen die niet graag op de voorgrond treden, Germanicus Actief Noordster ZBC maar in deze gids komen ze vol in de spotlights. SVBO Hoogezand Fc Ter Apel´96 Zwartemeer Dalen Rolder Boys HODO Natuurlijk mag ik deZBC redactieleden Zwartemeer Valthermond

voor hun tomeloze inzet, de verslaggevers die de interviews 3 maart zijn 2013van onschatbare waarde21bij april afnemen het2013 maken van een Valthermond Noordster Valthermond Hoogezand presentatiegids. Dit is alweer de 15e presentatiegids die het VKW Fc Ter Apel´96 Rolder Boys Actief Actief Musselkanaal ZBC VKW levenslicht aanschouwt en hoewel de HODO-kleuren zwart en Hoogezand Germanicus Zwartemeer Noordster witRolder zijn verschijnt deze presentatiegids ditmaal volledigFcinTer kleur. Boys SVBO HODO Apel´96 ZBC Dalen Zwartemeer HODO

Noordster VKW Fc Ter Apel´96 Actief Harold Zwiers. Musselkanaal Hoogezand Germanicus Rolder Boys SVBO ZBC Dalen Zwartemeer HODO Valthermond

17 maart 2013 Valthermond VKW Actief Noordster Hoogezand Fc Ter Apel´96 Rolder Boys Musselkanaal ZBC Germanicus Zwartemeer SVBO HODO Dalen

14 oktober 2012 VKW Valthermond Noordster Actief Fc Ter Apel´96 Hoogezand Musselkanaal Rolder Boys Germanicus ZBC Uitgave SVBO Zwartemeer s.v. HODO Dalen HODO

21 oktober 2012 25 november 2012 16 december 2012 13 januari 2013 20 januari 2013 17 februari 2013 24 maart 2013 28 april 2012 9 mei 2013

colofon

jaargang 15 augustus 2010

Copyright Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd, gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de redactie of het bestuur van s.v. HODO. Publicaties in andere media uitsluitend met bronvermelding

Albert Kleine Diane Kleine Wim Kleine Tieme Stevens Bé Strijker Mark Tuit Harold Zwiers

Dalen SVBO

Musselkanaal Germanicus

Ik wens u, naast veel leesplezier, een sportief en succesvol 10 maart 2013 5 mei 2013 seizoen toe.

7 oktober 2012 9 december 2012 Bob Terpstra: “Top 4 klasseringValthermond haalbaar voor Rolder Boys VKW Noordster Actief Fc Ter Apel´96 Hoogezand ZBC handbaldames” 29 Hoogezand Musselkanaal Actief Zwartemeer Rolder Boys Germanicus VKW HODO Sponsoren 30 ZBC SVBO Noordster Dalen Zwartemeer Dalen Fc Ter Apel´96 SVBO Belangrijke adressen 31 Valthermond HODO Musselkanaal Germanicus 27 januari 2013 Valthermond Musselkanaal Fc Ter Apel´96 Germanicus Noordster SVBO VKW Dalen Actief HODO Redactie Hoogezand Zwartemeer Bijl Rolder Boys Johan ZBC

Musselkanaal HODO Germanicus Dalen niet vergeten te bedanken SVBO Valthermond

Hoogezand Rolder Boys Actief ZBC VKW Zwartemeer Noordster HODO Fc Ter Ape l´96 Dalen Musselkanaal SVBO Valthermond Germanicus 12 mei 2013 Rolder Boys Valthermond ZBC Hoogezand Zwartemeer Actief HODO VKW Dalen Noordster SVBO Fc Ter Apel´96 Germanicus Musselkanaal

afd. voetbal anno 2010 inhaalBestuur / beker HODOHerfstvakantie (Fred Leijssenaar ontbreekt op deze foto) inhaal / beker inhaal / beker inhaal / beker inhaal / beker inhaal / beker Voorjaarsvakantie Eindredactie inhaal / beker Harold Zwiers inhaal / beker Meivakantie inhaal / beker Hemelvaartsdag

Fotografie Marina Fieten Fotografie vormgeving en druk Uitgeverij Connect Verspreiding Andries Kuiper

foto: sv HODO

PRESENTATIEGIDS 2012-2013

PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 

19

3


HH’97 (G-voetbal)

“Goede begeleiding is zeer belangrijk”

Inhoudsopgave

voorwoord

Voorwoord redactie

3

G-voetbal heeft een flitsende start gemaakt op de velden VanHODO de voorzitter van en Hollandscheveld. Sinds april waren dat de 5 trainingsvelden, maar met ingang van dit seizoen gaan de Gastschrijver Hans Nijland 5 spelers en speelsters op voor het echte werk. HH’97 twee“extra teamsscherpte waarvan bij ééniedereen” team al deelneemt 6 Andréheeft Mulder: aan de officiële competitie van de KNVB. Andres Hoogeveen: kan wellicht 6 Woorden zijn daarmee“HODO razendsnel omgezetverrassen” in daden. In Rotterdam zouden ze er jaloers op zijn. Sander Seinen: “HODO is mijn tweede familie”

7

Ronald Gils: Voetbal als uitlaatklep Om af te trappen bij het begin van dit jonge succesverhaal9 leggen de bal bij initiator Geertwil Span: Eduardwe Schonewille: “Zaalteam “Mijn zoon Ricardo is elf jaar en voetbalt bij de D-pupillen. bovenin meedoen” 11 Dat gaat prima, maar sommige regels zijn net wat te lastig. Zoals HODO buitenspel. Daarom Bert Smit: hoort bij je dacht leven ik al langer na over 13 G-voetbal en heb ik vorig jaar mei het idee om een G-team Ellen Ten Caat: “We gaan hetDe linkerrijtje!” 13 te formeren voorgelegd aanvoor HH’97. reacties waren zeer positief.” Vervolgens bewandelden de beide hoofdbesturen HODO-Supporters: “Warm gevoel bij de club” 15 de officiële wegen via de KNVB en kon HH’97 de vlag hijsen. DeBenjamins: commissie“Zonder G-voetbalHODO werd gevormd en ging Lammy voortvarend aan de slag. geen Vriendenkring”

15

Even voorstellen: Poster 1e Selectie de commissie 16-17 De drijvende krachten zijn Jessica Mol, Marieke Schonewille Presentatie 1eJessica selectie 18-19 en Geert Span. zit&inbegeleiding het bestuur van HH’97 en onderhoudt vanuit de commissie het contact met HH’97 en Route naar de tegenstanders 21 de besturen van HODO en Hollandscheveld. Daarnaast is ze woordvoerder en contactpersoon voor bijvoorbeeld de23 Wedstrijdschema gemeente en nieuwe leden. Marieke voetbalt zelf in Dames is leuk”bij mensen 25 1Gezusters van HODOPol: en “Vrijwilligerswerk is beroepshalve betrokken met een verstandelijke dan wel lichamelijke beperking. Jubileumcommissie 27 Zij verzamelt alle informatie over de spelers, maakt bestandenlijsten Balsponsoren en stelt zorgplannen op. Aan de hand van 28 deze plannen informeert ze de trainers en begeleiders. Zo Bob Terpstra: “Top 4 klassering haalbaar voor krijgt elke speler de meest persoonlijke benadering. Geert doet acquisitie,handbaldames” begeleiding en is aanspreekpunt. Hij heeft 29 Sponsoren

30

Belangrijke adressen

31

De presentatiegids symboliseert veel contacten in het ‘wereldje’.elk jaar weer de start van een

nieuw seizoen. Ook dit jaar verschijnt de presentatiegids aan de vooravond van de competitie. Een seizoen waarin, naast Regiofunctie het het voetbal, hetben 50-jarig vanzelfsprekend centraal “In begin ik zojubileum snel mogelijk spelers gaan werven”, zal staan. De jubileumcommissie geeft in deze gids aan hoe vertelt Geert. “Eerst via de school voor bijzonder onderwijs, waar Ricardo lesvoorbereidingen heeft, maar later ook kunt via mond-tothet staat met de en ook u lezen hoe mondreclame en via mensen diegaan ik tijdens mijn werk het jubileumprogramma er uit zal zien. Natuurlijk zijn er ontmoet. De meeste spelers uit Hollandscheveld, veel interviews met mensen diekomen actief zijn voor onze club. De maar ook Nieuwlande, engehele zelfs club presentatiegids probeert Slagharen, een beeld teHoogeveen geven van de Oud-Lutten is vertegenwoordigd.” HH’97 speelt dus eenhet in al zijn facetten, dat betekent dat naast de aandacht voor belangrijke rol voor de omgeving. Zo’n regiofunctie is niet eerste team ook personen in de schijnwerpers komen die in de zo gek als je bedenkt dat aangrenzende G-teams hun lagere elftallen voetballen en/of achter de schermen actief zijn. thuisbasis onder meer in Hardenberg, Ommen, Zwolle, Dus de vrijwilligers die bijvoorbeeld op zondagmorgen om 8 Emmen en Assen hebben. uur de koffie klaar hebben staan voor de kantinegasten. Dit zijn meestal ook de die niet graag op de voorgrond treden, De spelers enmensen het spel maar in deze gids komen ze vol in de spotlights. Omdat de districten relatief dus weinig G-teams bezitten,

wordt de competitie afgewerkt in toernooivorm. Elke drie áNatuurlijk vier weken meerdereniet verenigingen magvoetballen ik de redactieleden vergeten te tegen bedanken elkaar op tomeloze het terrein vandeéén club. Een roulerend systeem voor hun inzet, verslaggevers die de interviews dus. Geert wat de basis is: “Het om van spelers afnemen zijnlegt vanuit onschatbare waarde bij hetgaat maken een met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Dus presentatiegids. Dit is alweer de 15e presentatiegids die het voor kinderen met bijvoorbeeld astma of bronchitis is deze levenslicht aanschouwt en hoewel de HODO-kleuren zwart en competitie niet bedoeld. Het spel wordt gespeeld zonder wit zijn verschijnt deze presentatiegids ditmaal volledig in kleur. de buitenspelregel en in plaats van een ingooi neem je een intrap. De ruimte is een half veld waarop je zeven tegen Ik wensspeelt. u, naastWij veel leesplezier, sportief en spelers succesvol zeven willen graag een minstens tien in elk seizoenzodat toe. we makkelijk kunnen wisselen en wat kunnen team, schuiven.” Harold Zwiers.

Sociaal gebeuren Bij zowel de spelers als de mensen eromheen is het enthousiasme enorm. “Ik kijk elke week weer uit naar de training op woensdagavond”, zegt Geert. “Het is echt een sociaal gebeuren met spelers, ouders, vrijwilligers en niet te vergeten de vier trainers. Die brede begeleiding is De G van G-voetbal Vaak wordt verondersteld Bestuur HODO voetbal anno 2010 dat G-voetbal staatafd. voor (Fred Leijssenaar ontbreekt ‘gehandicaptenvoetbal’. Nietop deze foto) dus! Maar wat betekent het dan wel? De KNVB zegt het op haar website als volgt: Eindredactie “Voordat Harold Zwiersde G-categorie er was, liep de indeling van de voetbalcategorieën tot en met Fotografie F (…). Toen zo’n twintig jaar Marina Fieten Fotografie geleden een nieuwe categorie moest worden benoemd, vormgeving endit druk gebeurde automatisch met Uitgeverij Connect de letter G.” Gezien de voor de hand Verspreiding liggende misvatting is dat Andries Kuiperniet zo’n gelukkige misschien keuze geweest.

colofon Uitgave s.v. HODO jaargang 15 augustus 2010

Copyright Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd, gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de redactie of het bestuur van s.v. HODO. Publicaties in andere media uitsluitend met bronvermelding

Redactie Johan Bijl Albert Kleine Diane Kleine Wim Kleine Tieme Stevens Bé Strijker Mark Tuit Harold Zwiers

PRESENTATIEGIDS 2012-2013

PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 

20

3


Inhoudsopgave

voor deze kinderen zeer belangrijk. Het is dus mooi dat Voorwoordzich redactie 3 vrijwilligers spontaan aanmelden. Daar ben ik blij mee. Toch is het niet zo dat de vrijwilligers alles op zich nemen, Van de voorzitter 5 ook de ouders moeten meedoen en betrokken blijven.” Gastschrijver Hans Nijland

5

Toekomst Andrékan Mulder: “extra HH’97 volgens Geertscherpte nog wel bij eeniedereen” aantal G-spelers 6 gebruiken: “Bij de start van het nieuwe seizoen sturen Andres Hoogeveen: “HODO kan wellicht verrassen” 6 we nogmaals een e-mail naar de scholen voor bijzonder onderwijs. Verdere Pr volgtisnog het Protos Sander Seinen: “HODO mijnrond tweede familie” 7 Weering-toernooi en misschien levert dit interview in de Ronald Gils: Voetbal als uitlaatklep 9 Presentatiegids van HODO ook reacties op. Mensen kunnen altijd contact met ons opnemen.” De initiatiefnemer van het Eduard Schonewille: “Zaalteam wil eerste uur kijkt bevlogen vooruit: “In de toekomst willen bovenin we graag naar drie teams gaan.meedoen” De beide verenigingen 11 hebben het maximum eerstbij echter bepaald op 25 spelers. Bert Smit: HODO hoort je leven 13 En dat begrijp ik ook wel. Het houdt natuurlijk niet op met de spelers, je moet ook zorgen begeleiding, Ellen Ten Caat: “We gaan voorvoor het training, linkerrijtje!” 13 veldruimte, kleedkamers, scheidsrechters, etc. Laten we HODO-Supporters: “Warm gevoel de club” is 15 eerst maar eens een jaar draaien. Hetbij belangrijkste dat we het G-voetbal “Zonder nu aanbieden, dat is mooi voor de Lammy Benjamins: HODO doelgroep in ons dorp en omgeving.” geen Vriendenkring”

15

Contactgegevens Poster 1e Selectie • (0528) 34 32 98 (Jessica) Presentatie 1e selectie & begeleiding • www.hh97.nl • website@hh97.nl

16-17 18-19

Route naar de tegenstanders

21

Wedstrijdschema

23

Gezusters Pol: “Vrijwilligerswerk is leuk”

25

Jubileumcommissie

27

HODO 2 Peter Veld

Hij is nog maar 24 jaren oud maar mag zich toch al een 28 Balsponsoren beetje rekenen tot de meer ervaren jongens van HODO 2. Bob Terpstra: “Top 4vanuit klassering voor Al sinds zijn overstap de A1haalbaar is hij vaste speler van het tweede elftal, met af en toe een uitstapje naar HODO29 handbaldames” 1. Waar zijn vader Arend wel jaren lang een vaste plaats in Sponsoren 30 het 1e had veroverd lukt het Peter (nog) niet om deze stap definitief te maken. Belangrijke adressen

31

Of dat er ooit van gaat komen is nog maar de vraag, aangezien hij inmiddels werkt als koerier bij de regio express. Peter draait zowel dag- als nachtdiensten colofon waardoor hem de laatste tijd ook wel eens een training ontglipt. voetbal niet het Uitgave Peter geeft ook duidelijk aan dat Redactie allerbelangrijkste in het leven is en dat er soms s.v. HODO Johanandere Bijl dingen voor jaargang 15 gaan. Albert Kleine augustus 2010

Vrienden van HODO voorwoord Profiteer van elkaars De presentatiegids symboliseert elk jaar netwerk weer de start van een nieuw seizoen. Ook dit jaar verschijnt de presentatiegids aan de vooravond van de competitie. Een seizoen waarin, naast De sponsorcommissie van s.v. HODO richt, in het voetbal, het 50-jarig jubileum vanzelfsprekend centraal samenwerking met drie ondernemers, zal staan. De jubileumcommissie geeft inop: deze gids aan hoe een sponsorgroep het staat met de voorbereidingen en ook kunt u lezen hoe Vrienden van HODO. het jubileumprogramma er uit zal gaan zien. Natuurlijk zijn er veel mensen die actief zijn voor club. De Op interviews die maniermet willen we onze sponsoren deonze mogelijkheid presentatiegids probeert een beeld te geven van de gehele club bieden elkaar te leren kennen en te profiteren van elkaars netwerk. Via dit bericht nodigen we u de uitaandacht om lid tevoor worden. in al zijn facetten, dat betekent dat naast het eerste team ook personen in de schijnwerpers komen die in de Doet u ook mee? lagere elftallen voetballen en/of achter de schermen actief zijn. U kunt zich eenvoudig aanmelden via om 8 Dus de vrijwilligers die bijvoorbeeld op zondagmorgen vriendenvanhodo@hodo.nl of door te bellen met uur de koffie klaar hebben staan voor de kantinegasten. Dit zijn Sander Seinen: 06-46189966 of meestal ook de mensen die niet graag op de voorgrond treden, Henk-Jan Lip: 06-83639559. maar in deze gids komen ze vol in de spotlights. Ook voor meer informatie kunt u bij hen terecht.

Natuurlijk mag ik de redactieleden nietvan vergeten Hopelijk horen we u. te bedanken voor hun tomeloze inzet, de verslaggevers die de interviews afnemen zijn van onschatbare waarde groet, bij het maken van een Met vriendelijke presentatiegids. Dit is alweer de 15e presentatiegids die het Henk aanschouwt Zuidema, Matthijs Zomer, Herman Karssies, levenslicht en hoewel de HODO-kleuren zwart en Sander en Henk-Jan wit zijn verschijnt deze Seinen presentatiegids ditmaalLip volledig in kleur.

Initiatiefnemers Vrienden van HODO Ik wens u, naast veel leesplezier, een sportief en succesvol seizoen toe. Harold Zwiers.

“Promotie moet haalbaar zijn voor HODO 2”

Voor wat betreft de doelstelling voor volgend jaar is Peter heel duidelijk: Mits iedereen bij HODO 1 en 2 fit blijft vindt hij dat HODO 2 voor het kampioenschap moet gaan. Mocht een kampioenschap er niet in zitten dan zal er via de nacompetitie promotie moeten worden afgedwongen. De selectie bestaat uit een goede mix van jong en oud ,aangestuurd door een zeer ambitieuze trainer HODO afd. voetbal anno 2010 Jannes de Lange. Vorig jaar lietBestuur de ploeg al zien van elke (Fred Leijssenaar ontbreekt op deze foto) tegenstander te kunnen winnen. Eindredactie Harold Zwiers Fotografie Marina Fieten Fotografie

Diane Kleine

Zolang Peter maar plezier in het voetbalspel houdt zal Wim Kleine deze sport een voorname rol in zijn leven blijven vormen. Tieme Stevens En dat hij plezier heeft in het spelletje blijkt ook wel uit het Bé Strijker feit dat hij altijd beschikbaar is voor welk elftal dan ook, Mark Tuit geen team doet tevergeefs een beroep op deze voetballer. Harold mocht Zwiers Ook al heeft hij een zware zaterdagavond gehad, Copyright een Niets team op zondagochtend een speler tekort komen hij is uit deze uitgave mag worden gepubliceerd, gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd van zonder de partij. Peter draagt altijd zijn steentje bij, een echte schriftelijke toestemming van de redactie HODO man uitbestuur het juiste hout gesneden. of het van s.v. HODO.

vormgeving en druk Uitgeverij Connect Verspreiding Andries Kuiper

Publicaties in andere media uitsluitend met bronvermelding

PRESENTATIEGIDS 2012-2013

PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 

21

3


Jeu de Boules

“t Diekie”

Inhoudsopgave

voorwoord

Voorwoord redactie

3

Vaste bezoekers van het HODO sportpark zal het niet zijn Van de voorzitter

5

Gastschrijver Hans Nijland

5

ontgaan, er is een jeu de boulesvereniging actief op het terrein aan de Kerkhoflaan. Op 10 mei 2012 werd door André Mulder: scherpte bij iedereen” wethouder Klaas“extra Smid van de gemeente Hoogeveen de

6

officiele verricht. Er zijn 8 banen gere- 6 Andres opening Hoogeveen: “HODO kaninmiddels wellicht verrassen” aliseerd en het geheel ziet er prachtig uit. Het ledenaantal7 Sander Seinen: “HODO is mijn tweede familie” groeit gestaag, want inmiddels zijn er 45 leden actief. Wilt Ronald Gils: Voetbal als uitlaatklep

9

u ook een keer kennismaken met deze leuke sport dan

Eduard Schonewille: “Zaalteam wil van 13.30 uur t/m bent u van harte welkom. Op maandag bovenin meedoen” 11 16.30 worden er trainingen gegeven voor proefspelers. De Bert Smit: hoortop bijdinsdag je leven(dagcompetitie van13 leden spelenHODO hun partijen

13.30 uur t/m 16.30 envoor op donderdag (avondcom- 13 Ellen Ten Caat: “Weuur) gaan het linkerrijtje!” petitie van 19.00 uur t/m 21.30 uur). Wilt u lid worden of HODO-Supporters: “Warm gevoel bij de club”

De presentatiegids symboliseert elk jaar weer de start van een nieuw seizoen. Ook dit jaar verschijnt de presentatiegids aan de vooravond van de competitie. Een seizoen waarin, naast het voetbal, het 50-jarig jubileum vanzelfsprekend centraal zal staan. De jubileumcommissie geeft in deze gids aan hoe het staat met de voorbereidingen en ook kunt u lezen hoe het jubileumprogramma er uit zal gaan zien. Natuurlijk zijn er veel interviews met mensen die actief zijn voor onze club. De presentatiegids probeert een beeld te geven van de gehele club in al zijn facetten, dat betekent dat naast de aandacht voor het eerste team ook personen in de schijnwerpers komen die in de lagere elftallen voetballen en/of achter de schermen actief zijn. Dus de vrijwilligers die bijvoorbeeld op zondagmorgen om 8 uur de koffie klaar hebben staan voor de kantinegasten. Dit zijn meestal ook de mensen die niet graag op de voorgrond treden, maar in deze gids komen ze vol in de spotlights.

15

Natuurlijk mag ik de redactieleden niet vergeten te bedanken voor hun tomeloze inzet, de verslaggevers die de interviews afnemen zijn van onschatbare waarde bij het maken van een 15 presentatiegids. Dit is alweer de 15e presentatiegids die het 16-17 levenslicht aanschouwt en hoewel de HODO-kleuren en Geschonken door Schoonmaakbedrijf Jaap zwart Prent wit zijn verschijnt deze presentatiegids ditmaal volledig in kleur. 18-19

informatie aanvragen dan kan dit via: tdiekie@gmail.com Lammy Benjamins: “Zonder HODO geen Vriendenkring” Poster 1e Selectie HODO trots op presentatiepakken Presentatie 1e selectie & begeleiding Route naar de tegenstanders

21

Wedstrijdschema

23

Gezusters Pol: “Vrijwilligerswerk is leuk”

25

Jubileumcommissie

27

Balsponsoren

28

Ik wens u, naast veel leesplezier, een sportief en succesvol seizoen toe. Harold Zwiers.

Bob Terpstra: “Top 4 klassering haalbaar voor handbaldames”

29

Sponsoren

30

Belangrijke adressen

31 Bestuur HODO afd. voetbal anno 2010

(Fred Leijssenaar ontbreekt op deze foto)

colofon Uitgave s.v. HODO jaargang 15 augustus 2010

Copyright Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd, gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de redactie of het bestuur van s.v. HODO. Publicaties in andere media uitsluitend met bronvermelding

Redactie Johan Bijl Albert Kleine Diane Kleine Wim Kleine Tieme Stevens Bé Strijker Mark Tuit Harold Zwiers

Eindredactie Harold Zwiers Fotografie Marina Fieten Fotografie vormgeving en druk Uitgeverij Connect Verspreiding Andries Kuiper

PRESENTATIEGIDS 2012-2013

PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 

22

3


‘De saamhorigheid van HODO vind je nergens anders’

De vrijwilliger Nico Kuiper

Inhoudsopgave

voorwoord

Voorwoord redactie

3

Het van de personele bezetting in de kantine, lid 5 Vanregelen de voorzitter van de commissie van onderhoud, verantwoordelijk voor het alarm- en brandontruimingssysteem, het sleutelbeheer, Gastschrijver Hans Nijland 5 voorzitter van de kantinecommissie en donderdagavond Andréde Mulder: scherpte bij iedereen” lijstje. 6 achter bar in “extra de kantine. Een indrukwekkend Wie denkt dat deze taken bij meerdere vrijwilligers horen Andres “HODO kan wellicht verrassen” 6 heeft hetHoogeveen: mis. Verantwoordelijk voor al deze taken is: Nico Kuiper. Sander Seinen: “HODO is mijn tweede familie” 7 Ronald Gils: Voetbal als uitlaatklep

9

Eduard Schonewille: “Zaalteam wil bovenin meedoen”

11

Bert Smit: HODO hoort bij je leven

13

Ellen Ten Caat: “We gaan voor het linkerrijtje!”

13

HODO-Supporters: “Warm gevoel bij de club”

15

Lammy Benjamins: “Zonder HODO geen Vriendenkring”

15

Poster 1e Selectie

16-17

Presentatie 1e selectie & begeleiding

18-19

Route naar de tegenstanders

21

Wedstrijdschema

23

Gezusters Pol: “Vrijwilligerswerk is leuk”

25

Jubileumcommissie

27

Balsponsoren

28

De presentatiegids symboliseert elk jaar weer de start van een nieuw seizoen. Ook dit jaar verschijnt de presentatiegids aan de vooravond van de competitie. Een seizoen waarin, naast het voetbal, het 50-jarig jubileum vanzelfsprekend centraal Nico blijft bescheiden: “Meer dan de helft van de leden van HODO is ook vrijwilliger.Daar ben ik er slechts 1 van.hoe We zijn zal staan. De jubileumcommissie geeft in deze gids aan een sterk team met z’n allen. De saamhorigheid van HODO het staat met de voorbereidingen en ook kunt u lezen hoe is uniek, dat vind je anders. Mensen staan hetecht jubileumprogramma er nergens uit zal gaan zien. Natuurlijk zijn erhier voor hun zaak.” veel interviews met mensen die actief zijn voor onze club. De presentatiegids probeert een beeld te geven van de gehele club Alweer dertig jaar geleden werd bij HODO de kantinecomin al zijninfacetten, datgeroepen. betekent dat de aandacht voorde het missie het leven Denaast opbrengsten vanuit eerste team ook personen in de schijnwerpers komen die in kantine waren destijds van cruciaal belang om een sport-de lagere elftallen voetballen en/ofte achter de schermen actief zijn. vereniging financieel gezond houden. Dat is vandaag de dag steeds hetdie geval. Vanaf het fungeertom Nico Dus nog de vrijwilligers bijvoorbeeld op begin zondagmorgen 8 als voorzitter vanklaar deze commissie. En dat doet hij nog steeds. uur de koffie hebben staan voor de kantinegasten. Dit zijn Nico vertelt: “Ik mag dan wel voorzitter we doen het meestal ook de mensen die niet graag op dezijn, voorgrond treden, met z’ n allen. Zonder iemand tekort te doen mag Freek Vos maar in deze gids komen ze vol in de spotlights.

toch wel genoemd worden. Hij is echt goud waard. Freek telt de kassa na en houdt de voorraad bij. Hij telt de blikjes, Natuurlijk mag ikopde€ redactieleden niet vergeten te bedanken chips e.d bijna 20,- nauwkeurig. En dat met het blote voor echt hun tomeloze inzet, oog, ongelooflijk !” de verslaggevers die de interviews afnemen zijn van onschatbare waarde bij het maken van een

Wel wordt het voor kantinecommissie steeds lastiger presentatiegids. Dit isde alweer de 15e presentatiegids die het om vrijwilligers te vinden. “Dit is voor onze commissie al enige levenslicht aanschouwt en hoewel de HODO-kleuren zwart en tijd een belangrijk aandachtspunt. Zo benaderen we wit zijn verschijnt deze presentatiegids ditmaal volledig inbijvoorkleur. beeld mensen persoonlijk. Elke vereniging heeft hier last van. Tegenwoordig hebben we veel meer tweeverdieners Ik wens u, naast eenmeer sportief en succesvol dan vroeger en veel ook leesplezier, werken veel mensen nu in het seizoen toe.vat Nico samen. weekend,” Op de vraag wat er wellicht anders kan bij HODO reageert Nico direct en stellig; “Ik ben dik tevreden, het is echt Harold Zwiers. super bij HODO ! En wat goed is hoef je niet te veranderen.”

Bob Terpstra: “Top 4 klassering haalbaar voor

BALSPONSOREN 2012-2013 handbaldames”

29

Ballast en Hilbrink Drukkerij Sponsoren

Hoogeveen

Belangrijke adressen Coöp Ten Hoeve

31 Hollandscheveld

30

Tegels & Sanitair Hoogeveen

Hoogeveen

BPZ bouwservice

Tynaarlo

Rijwielhandel Kleine & zn

Hollandscheveld

Jea Fidom Uw Drogist

colofon Snackbar Royal

Hollandscheveld

Combi Sport

Uitgave Anninga Woningstoffering s.v. HODO jaargang 15 en Decoraties augustus 2010

Assurantie-Adviesburo Timmer Marina Fieten Fotografie Installatietechniek Roelof Winkel

Redactie Johan Bijl Albert Kleine Diane Kleine Wim Kleine Hollandscheveld Tieme Stevens Bé Strijker Hollandscheveld Mark Tuit Hoogeveen Harold Zwiers

Hollandscheveld

Copyright Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd, Koster mode Hollandscheveld gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de redactie of het bestuur van s.v. HODO. B & Publicaties S Administratie Adviesburo Hoogeveen in andere media en uitsluitend met bronvermelding

Bestuur HODO afd. voetbal anno 2010

Hollandscheveld (Fred Leijssenaar ontbreekt op deze foto) Hoogeveen

Eindredactie Harold Zwiers

Bloemenhuis Helianthus B.V.

Hollandscheveld

Auto Mekkes

Aalden

Fotografie Marina Fieten Van der Meulen Autoschade B.V Fotografie Hoogeveen vormgeving en druk Auo Scheper Emmen Emmen Uitgeverij Connect

Verspreiding

Balsponsor pupilAndries van de week: Kuiper Autoschade Oosterhof

PRESENTATIEGIDS 2012-2013

Schoonoord

PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 

23

3


volg

van g n i ur e k k n o Nu o topslage ! mes BRL 2344 s n e g l vo Lijmbedrijf

- Serrestallen

teken- en ontwerpburo Advies op gebied van Energiezuinig bouwen

VERZORGEN EN INRICHTEN VAN:

WERKZAAM VOOR:

Ontwerp en 3D presentatie

• financiële administraties • loon- en salaris administraties Ook voor verenigingen en stichtingen

• het midden en kleinbedrijf • particulieren

Statische berekeningen

Steigerwijk 74 Dalerpeel Tel: 06 - 21 58 80 02

Bouwkundig tekenwerk Verzorgen van bouwvergunningen

• ACCOUNTANCY • BELASTINGADVIEZEN • ADMINISTRATIES

www.lijmbedrijf-snippe.nl Gespecialiseerd in Kawasaki motoren èn

Elbe 6

7908 HB Hoogeveen

telefoon 0528-267858

info@kroezen-sieders.nl

www.kroezen-sieders.nl

Gert Mulderij Marten Kuilerweg 15 7916 RJ Elim tel. 0528-351083 / mob. 06-10264382 info@rendim.nl / www.rendim.nl

gebruikte Kawasaki onderdelen! ONZE PLUSPUNTEN: • Wij ontwerpen uw badkamer digitaal in 3D, zo krijgt u een realistisch beeld especialiseerd in Kawasaki motoren èn • Wij begeleiden van A tot Z. Van aankoop tot tegelzetten gebruikte Kawasaki onderdelen! • Ruime keus, maar liefst 700 m tegels en sanitair 20 08 10 16:41:16

2

• Altijd scherp in prijs en meer dan 14 jaar ervaring • Wij zijn een speciaalzaak, tegels zijn hoofdzaak, geen bijproduct

Abraham Niehuesstraat 5 • 7913 ZW Hollandscheveld Gespecialiseerd in Kawasaki motoren èn Fax: 0528216 - 36 17 89 • Mob.tel.: 06 - 5115 58 13 0528-343 gebruikte Kawasaki onderdelen!

06-22792758 vakwerk@hotmail.com sstraat 5 • 7913 ZW Hollandscheveld www.tegelsensanitairhoogeveen.nl - info@tegelsensanitairhoogeveen.nl Stephensonstraat 12 - 7903 AV - Hoogeveen - Tel. 0528-271120 Openingstijden: ma. t/m vrij.: 9.00-18.00 uur - zat.: 9.00-17.00 uur

koopavond gesloten - 36 17 89 •vrijdagavond Mob.tel.: 06- 12.00-13.00 - 5115uur 58 13

Rechtuit 21 SPORTHAL ‘DE MARKE’ 7913 VH Hollandscheveld RechtuitMob: 21 06 - 30 21 02 54 7913 VH Fax: 0528 - 34 42 04 Hollandscheveld E-mail: djm-glas@home.nl Rechtuit 21 Mob: 06 - 30 21 02 54 Otto Zomerweg 69 7913 VH Fax: 0528 - 34 42 04 7913 AG Hollandscheveld Hollandscheveld Tel.: 0528-342657 w E-mail: djm-glas@home.nl u l a r Wij wensen s.v. HODO veel succes voor het komende seizoen! o 0528-344870 Vo 06 - 30 21 02 54 Mob:

huesstraat 5 • 7913 ZW Hollandscheveld 28 - 36 17 89 • Mob.tel.: 06 - 5115 58 13

roelof.v.veen@kpnmail.nl

Glas techniek u Voor al schilder- en behangwerken Glas techniek Fax: 0528 - 34 42 04 w E-mail: djm-glas@home.nl

w

u Voor al

Voor al uw:

Kranten, Magazines & Presentatiegidsen schilderen behangwerken

Glas techniek Industrieweg 42b 7833 HV Nieuw-Amsterdam Tel. 0591-820208 info@uitgeverijconnect.nl

schilder- en behangwerken www.uitgeverijconnect.nl

PRESENTATIEGIDS 2012-2013

24

20 08 10 16:41:34


De route naar de tegenstander Naam club / sportpark / routebeschrijving:

Eindklassering laatste vijf seizoenen

Actief Opgericht 27-9-1927

11-12 2e Kl. 7 10-11 2e Kl. 9 09-10 3e Kl. 2 Via A37 en A28 Afrit 37, richting Vliegveld blijven volgen, vliegveld, op grens Eelde/Paterswolde het weer 08-09 3e Kl. De presentatiegids symboliseert elk jaar de start van een5 Voorwoord redactie 3 voorbij sportpark aan de rechterzijde. Parkeerplaats wordt naar links aangegeven (tijdsduur 45jaar minuten) 07-08 3e Kl. aan 2 nieuw seizoen. Ook dit verschijnt de presentatiegids Sportpark s.v. Actief. Burg. J.G. Legroweg 30, Eelde, 050-3091890 Inhoudsopgave voorwoord

Van de voorzitter

5

de vooravond van de competitie. Een seizoen waarin,1enaast Dalen Opgericht. 23-7-1930 11-12 Kl. 12 Sportpark ´t Grootveld, Dalerveensestraat 30a Dalen 0524-551648 10-11 centraal 1e Kl. 3 het voetbal, het 50-jarig jubileum vanzelfsprekend Gastschrijver Via Hans Nijland 5 A37 of Coevorderstraatweg bereikt u Dalen via de Burgemeester Fonteinstraat. Borden sporthal-sportvelden 09-10 2e Kl. 2 zal staan. jubileumcommissie geeft in deze gids 2e aanKl. hoe 8 08-09 linksaf op Hoofdstraat, rechts aanhouden op Emmerweg, vervolgens rechtsaf De De Brinken en linksaf DalerveenAndré Mulder: “extra biju iedereen” 6 meter 07-08 2e hoe Kl. 5 sestraat. Nascherpte het spoor vindt het sportpark na ongeveer 800 de weg (tijdsduur 30 minuten) hetrechts staatvan met de voorbereidingen en ook kunt u lezen het jubileumprogramma er uit2-9-1911 zal gaan zien. 11-12 Natuurlijk zijn er 9 Andres Hoogeveen: “HODO kan wellicht verrassen” 6 2e Kl. Germanicus Opgericht veel interviews met mensen die actief zijn voor onze2eclub. 10-11 Kl. De 6 Sportpark De Pampert, Pampertstraat 2 Coevorden, 0524-512558. Of “HODO u nu via Steenwijksmoer, De Krim of de N34 afslag Coevorden Zuid Coevorden benaderd, de 1eeen rotonde in Coevor1e Kl. club 12 Sander Seinen: is mijn tweede familie” 7 presentatiegids probeert beeld te geven09-10 van de gehele den rechtdoor, spoor over en de weg blijven volgen. Bij de rotonde tegenover het NS-station, de 1e afrit min of meer 08-09 1e Kl. 9 in al zijn dat(tijdsduur betekent datminuten) naast de 07-08 aandacht2evoor rechts de Van in, over de brug 2e weg rechts En naarfacetten, het sportpark. ca 30 Kl. het1 Ronald Gils: Voetbal als Heutzsingel uitlaatklep 9 weg volgen eerste team ook personen in de schijnwerpers komen die in de 11-12 2e Kl. 2 Hoogezand Opgericht 7-4-1922 Eduard Schonewille: “Zaalteam wil lagere elftallen voetballen en/of achter de schermen actief Sportpark De Kalkwijck, Laan van de Sport 6 Hoogezand, 0598-326977 10-11 2e Kl. zijn.8 Via A28 - bovenin Assen Zuidmeedoen” N33 richting Veendam (of A37 11 – N34 richting afslag N33 Veendam). 09-10 3e Kl. Dus deGieten, vrijwilligers die richting bijvoorbeeld op zondagmorgen om 8 2 Bij Bareveld N33 verlaten richting Hoogezand N385. Deze weg blijven volgen in Hoogezand rotonde recht08-09 4e Kl. uur de koffie klaar hebben staan voor de kantinegasten. Dit zijn1 door enhoort na ca 200m 07-08 3e Kl. 11 Bert Smit: HODO bij jerechtsaf leven en vrijwel meteen linksaf. 13 (tijdsduur ca 50 min) meestal ook de mensen die niet graag op de voorgrond treden, maar in deze gids komen ze vol in de spotlights. Ellen Ten Caat: “We gaan voor het linkerrijtje!” 13 Musselkanaal Opgericht14-3-1931 11-12 3e Kl. 1 Sportpark Musselkanaal, Parklaan 2 Musselkanaal,0599-413144

10-11

3e Kl

4

rechtsaf, 1e weg links en rechts parkeerplaats sportpark. (tijdsduur 1 uur en 10 minuten)

07-08

2e Kl.

10

HODO-Supporters: “Warm gevoel bij de Zuid, club” 09-10 te bedanken 3e Kl 6 Via A37 en N34 naar afslag Emmen Rondweg 15 helemaal volgen, namag Rondweg rotondes rechtdoor, Natuurlijk ik de op redactieleden niet vergeten 08-09 3e Kl 4 N391, overgaand in N366 en borden Musselkanaal blijven volgen. In Musselkanaal na ca 500 meter bord voor hun inzet, de 45 verslaggevers die de interviews Lammy Benjamins: “Zonder HODO sportvelden linksaf en na ca 300 meter rechts de parkeerplaats van hettomeloze sportpark.(tijdsduur) minuten 07-08 4e Kl 1 afnemen zijn van onschatbare waarde bij het maken van een geen Vriendenkring” 15 Noordster Opgericht 11-12 2e presentatiegids. Dit is alweer20-5-1920 de 15e presentatiegids dieKl het 11 Gem. Sportp. Oude Pekela ,Sportlaan 1, Oude Pekela, 10-11 2e Kl. 2 Poster 1e Selectie 16-17 0597-612794 levenslicht aanschouwt en hoewel de HODO-kleuren zwart en Via A37 en A 28 Richting Assen, afslag Assen Zuid N33 richting Veendam, na rotonde Gieten Afslag Pe09-10 2e Kl. 5 wit Oude zijn verschijnt deze presentatiegids volledig in kleur. kela’s N366, Einde weg rechtsaf, daarna rechtsaf N367 richting Pekela, einde weg linksaf, rotonde ditmaal 08-09 3e Kl. 1 Presentatie 1e selectie & begeleiding 18-19 Route naar de tegenstanders

21

Ik wens u, naast veel leesplezier, een sportief en succesvol Rolder Boys Opgericht 2-6-1927 11-12 2e Kl seizoen toe. Sportpark Boerbos, Nijlanderstraat Rolde, 0592-241436 10-11 2e Kl. Wedstrijdschema 23 Via A37, A28 afslag 32 naar N33,Na 6.6 km Afslag N376, links richting Rolde daarna rechts Grolloerstraat,

rotondes rechtsdoor, is naleuk” 140 meter links Grote 25 Brink op, na ca 250 meter rechts aanhouden bij Zuides Gezusters Pol:twee “Vrijwilligerswerk Harold Zwiers. en vrijwel direct de Nijlanderstraat op. Sportpark rechts van de weg (tijdsduur 45 min)

Jubileumcommissie 27 SVBO Opgericht 1-8-1945

Gem. Sportpark, Parkstraat 1, Barger-Oosterveld, 0591-624853 BalsponsorenVia A37 en N34 richting Emmen. Afslag Emmen Zuid28 Rondweg op deze blijven volgen tot rechtsaf Meerdijk, na 450 meter 2e afslag van de rotonde en en 900 meter links Parkstraat. (tijdsduur 40 min)

Bob Terpstra: “Top 4 klassering haalbaar voor handbaldames”

29

Fc. Ter Apel ’96 Opgericht 28-2-1996 Sponsoren Sportpark ‘t Heem, Vogelheem 26, Ter Apel, 0599-582747 30 Via A37 en N34 richting Emmen, afslag Emmen-Zuid, Rondweg blijven volgen richting ter Ter Apel.4x rotonde rechtdoor. Neem na de 4e rotonde de 2e afslag = Industrieterrein ’t Heem, weg vervolgen, over de brug rechtsaf, na 350 meter linksaf bord sportBelangrijke adressen 31 velden volgens, na 1,1 km einde weg links, 1e weg rechts = Heembadweg, links ligt de parkeerplaats. (tijdsduur 50 minuten)

09-10 08-09 07-08

2e Kl. 2e Kl. 2e Kl.

7 4 10 4 7

11-12 10-11 09-10 08-09 07-08

2e Kl 1e Kl. 1e Kl. 1e Kl. H. Kl.

5 11 7 1 12

11-12 10-11 09-10 08-09 07-08

2e Kl 3e Kl. 3e Kl. 2e Kl. 1e Kl.

10 1 10 11 12

Bestuur HODO afd. voetbal anno 2010

11-12 ontbreekt 2e Kl op deze 8 foto) Valthermond Opgericht 28-9-1955 (Fred Leijssenaar Sportpark De Meent, Noorderdiep 348 Valthermond, 0599-661564 10-11 2e KL. 12 Via de A37 en N34 richting Groningen, afslag Klijndijk. Na de afslag 1e weg links, rotonde rechts, dan drie 09-10 3eKl. 4 rotondes rechtdoor. Bij bord Buinerveen links, 2e weg rechts, na ongeveer 700 meter parkeerplaatsen en 08-09 3e Kl. 6 sportpark De Meent rechts van deRedactie weg. (tijdsduur 40 min) 07-08 4e Kl. 2 Eindredactie

colofon

Uitgave s.v. HODO Johan Bijl Harold Zwiers V.K.W. Opgericht. 8-8-1929 11-12 Sportpark De Perkenslag, Perkenslag 1 Westerbork, 10-11 jaargang 15 Albert Kleine 0593-331261 Via Hoogeveenseweg richting Westerbork.In centrum Westerbork einde weg links Hoofdstraat, 2e Weg 09-10 augustus 2010 rechts. Vlak daarna in bocht linksaf.Diane Kleine Fotografie Deze weg vervolgen en rechtsafslaan bij sportpark. 08-09 Wim Kleine Marina Fieten Fotografie (tijdsduur 25 min) 07-08 Tieme Stevens ZBC Opgericht 1-9-1921 11-12 Bé Zweeloo, Strijker 0591-371243 vormgeving en druk Sportpark ’t Alterbarg, Hoofdstraat 28, 10-11 Via A37 of langs het kanaal naar deMark Oosterhesselse brug, daar richting Zweeloo, In Meppen, Aalden en Tuit Uitgeverij Connect 09-10 Zweeloo weg blijven volgen. In Zweeloo einde weg links Hoofdstraat, weg blijven volgens en vlak voor bus- 08-09 Harold Zwiers station linksf doodlopende weg in. Na ongeveer 300 meter ligt het sportpark links. (tijdsduur 25 min) 07-08 Copyright Verspreiding Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd, 11-12 gekopieerd of opZwartemeer Opgericht11-8-1921 andere wijze vermenigvuldigd Andries Kuiper Sportpark de Planeet, Planeet 4 Klazienaveen, 0591-312284 10-11 zonder schriftelijke toestemming van de redactie Via A37 Duitse grens, afslag 6, einde afrit rechts, rotonde 2e afslag = linksaf, weg blijven vervolgen of het bestuur vanrichting s.v. HODO. Publicaties in andere media uitsluitend met moment enigszins links aanhouden, ba 200 meter rechtsaf De Planeet en het waarbij op een gegeven bronvermelding sportpark ligt links.

PRESENTATIEGIDS 2012-2013

09-10 08-09 07-08

2e Kl 3e Kl. 2e Kl. 2e Kl. 2e Kl.

3 1 12 6 8

2e Kl 2e Kl. 3e Kl. 4e Kl. 4e Kl.

4 3 1 1 4

3e Kl. 3e Kl. 3e Kl. 3e Kl. 3e Kl.

4 4 8 3 4

PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 

25

3


BELANGRIJKE ADRESSEN

Inhoudsopgave

voorwoord

Voorwoord redactie

3

De presentatiegids symboliseert elk jaar weer de start van een

HOOFDBESTUUR nieuw seizoen. Ook dit jaar verschijnt de presentatiegids aan Van de voorzitter W. Kleine 5 Voorzitter Zuideropgaande 19 TH Holl-Veld 34 30 naast 33 de vooravond7913 van de competitie. Een seizoen waarin, Secretaris T. Stevens Wilfred Stillweg 22 7913 XB Holl-Veld 34 16 65 het voetbal, het 50-jarig jubileum vanzelfsprekend centraal Gastschrijver Hans Nijland 5 Penningmeester Vacature zal staan. De jubileumcommissie geeft in deze gids aan hoe Lid Vacature André Mulder: “extra scherpte bij iedereen” 6 het staat met de voorbereidingen en ook kunt u lezen hoe Lid K. Bruinsma-Benjamins Ds. Kooimanstraat 26 7913 AX Holl-Veld 34 42 92

het jubileumprogramma er uit zal gaan zien. Natuurlijk zijn er veel interviews met mensen die actief zijn voor onze club. De VOETBAL Sander Seinen: “HODO is mijn tweede familie” 7 probeert beeld te geven van Voorzitter W. Kleine Zuideropgaandepresentatiegids 19 7913 TH een Holl-Veld 34de30gehele 33 club in al zijn facetten, dat naast de aandacht voor het Secretaris T. als Stevens Wilfred Stillweg 22 7913dat XB betekent Holl-Veld 34 16 65 Ronald Gils: Voetbal uitlaatklep 9 eerste team ook personen in de schijnwerpers komen die in de Penningmeester F.Leijssenaar Gentiaan 33 7913 CH Holl-Veld 34 34 58 Eduard Schonewille: “Zaalteam wil lagere elftallen voetballen en/of achter de schermen actief 2e Voorzitter N. Uiterwijk Winkel Riegheidestr. 55 7913 CC Holl-Veld 34 22 46 zijn. bovenin meedoen” 11 Dus de vrijwilligers die bijvoorbeeld op zondagmorgen 2e Secretaris B. Uiterwijk Winkel Riegheidestr. 129 7913 CD Holl-Veld 34 24 49om 8 Wedstr.secretaris F. Hooge Kerkenkavel 25 uur de koffie 7913 34 32 95Dit zijn klaar AS hebbenHoll-veld staan voor de kantinegasten. Bert Smit: HODO T. hoort bij je leven 13 Techn. zaken Kleine Zuideropgaande 20 TM dieHoll-Veld 34 24 90treden, meestal ook 7913 de mensen niet graag op de voorgrond Alg. Adjunct P. gaan Schonewille Riegshoogtendijk 45 in deze 7913 AA ze Holl-Veld maar gids komen vol in de spotlights.34 31 86 Ellen Ten Caat: “We voor het linkerrijtje!” 13 Andres Hoogeveen: “HODO kan wellicht verrassen”

6

Lid H. ten Cate Meerboomweg 57 7913 VX Holl-Veld 34 14 95 HODO-Supporters: 15Opg. 59 Lid R.“Warm Keizer gevoel bij de club” Holl-Veldse 7913 VB Holl-Veld 06-53 43 84 65 Natuurlijk mag ik de redactieleden niet vergeten te bedanken Lid H. Zwiers Coevorderstr.weg 25 7914 TK Nrd. Schut 34 41 21

voor hun tomeloze inzet, de verslaggevers die de interviews afnemen zijn van onschatbare waarde bij het maken van een geen Vriendenkring” 15 HANDBAL presentatiegids. DitAX is alweer de 15e presentatiegids Voorzitter K. Bruinsma-Benjamins Ds. Kooimanstraat 26 7913 Holl-Veld 34 42die 92 het Poster 1e Selectie 16-17 levenslicht aanschouwt hoewel de HODO-kleuren zwart en Secretaris M. Kroezen Ds. Kooimanstraat 34 7913 AX en Holl-Veld 06-52 07 01 81 wit zijn verschijnt deze presentatiegids ditmaal volledig in kleur. Penningmeester A. Hooge-Kroezen Kerkenkavel 7913 AS Holl-veld 34 32 95 Presentatie 1e selectie & begeleiding 18-19 25 Lammy Benjamins: “Zonder HODO

Lid A. Lok-Bosch Route naar de tegenstanders Lid B. Veld-Kleine Wedstrijdschema

Riegheidestraat 20 7913 BK Holl-veld 34 33 95 21 Ik wens u, naast veel leesplezier, een sportief en34succesvol Veldkampstraat 9 7913 AL Holl-veld 32 96 23

seizoen toe.

HH’97 Voorzitter H. ten Cate 7913 VX Gezusters Pol: “Vrijwilligerswerk is leuk” Meerboomweg 25 57 Harold Zwiers. Secretaris G. Slomp Draco 66 7904 LD JubileumcommissieH. ter Steege 27 Penningmeester Zuideropgaande 99 7913 TK Alg. Adjunct 1 J. Cappendijck Juff Blekkinghstraat 17 7913 EA Balsponsoren 28 Alg. Adjunct 2 J. Mol Zonnedauw 23 7913 CM Wedstr.secretaris Slomp Draco 66 7904 LD Bob Terpstra: “TopG. 4 klassering haalbaar voor Lid H. van Slochteren Meteorenlaan 44 7904 CC handbaldames” 29 Jeugdcoördinator B. ten Cate De Boeten 13 7913 RA Jeugdcoördinator K. Mol Zonnedauw 7913 CM Sponsoren 30 23 Belangrijke adressen 31 VRIENDENKRING Voorzitter B. Uiterwijk Winkel Kraaiheidestraat 29 Secretaris Y. Bijl-Hooijer Riegheidestraat 52 Penningmeester L. Benjamins-Zomer De Bolster 37 colofon 2e voorzitter R. van Veen Rechtuit 21 2e Secretaris H. ten Cate-Fidom Meerboomweg 57 Uitgave Redactie Alg. Adjunct B. Kelly Zuideropgaande 30 s.v. HODO Johan Bijl Lid B. Westerbeek 2e Zandwijkje 1

jaargang 15 augustus 2010 SPORTPARK/SPORTHAL

Sportpark ’t Hoge Bos Sportpark De Oosthoek Sporthal De Marke Consul: F. Fieten A. Smit Copyright * geen brievenbus aanwezig Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd,

Albert Kleine Diane Kleine WimKerkhoflaan Kleine A2* Tieme Stevens Schoonhovenweg 1a Bé Strijker Otto Zomerweg 69 Mark Tuit Meerboomweg 165 Ds. Zwiers Kooimanstraat 8 Harold

Holl-Veld Hoogeveen Holl-Veld Holl-Veld Holl-Veld Hoogeveen Hoogeveen Holl-Veld Holl-Veld

34 14 95 06-14 84 79 00 06-20 46 02 62 06-41 31 57 44 06-45 96 37 70 26 93 90 35 19 15 06-53 99 73 63 06-10 52 17 73

7913 BM Holl-Veld 94 08 892010 Bestuur HODO 06-12 afd. voetbal anno 7913 CB Holl-Veld (Fred Leijssenaar 34ontbreekt 31 04 op deze foto) 7913 RK Holl-veld 34 25 10 7913 VH Holl-Veld 26 89 83 7913 VX Holl-Veld 34 14 95 Eindredactie 7913 TM Holl-Veld 34 19 05 Harold Zwiers 7913 VN Holl-veld 34 10 99 Fotografie Fieten Fotografie 7913 VV Marina Holl-Veld 34 15 73

7913 XH Holl-Veld 7913 AG vormgeving Holl-Veld en druk 7913 VX Uitgeverij Holl-Veld Connect 7913 AX Holl-Veld

34 20 32 34 26 57 34 22 27 34 22 93

Verspreiding Andries Kuiper

gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de redactie of het bestuur van s.v. HODO. Publicaties in andere media uitsluitend met bronvermelding

PRESENTATIEGIDS 2012-2013

PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 

26

3


gEN.

e

ng

Inhoudsopgave

voorwoord

Voorwoord redactie

3

De presentatiegids symboliseert elk jaar weer de start van een

REDAKTIE CLUBBLAD nieuw seizoen. Ook dit jaar verschijnt de presentatiegids aan Van de voorzitter A. Kuiper 5 Voetbal Zuideropgaande 33-g TH Holl-Veld 34 26 naast 96 de vooravond7913 van de competitie. Een seizoen waarin, Handbal K. Bruinsma-Benjamins Ds. Kooimanstraat 26 7913 AX Holl-Veld 34 42 92 het voetbal, het 50-jarig jubileum vanzelfsprekend centraal Gastschrijver Hans Nijland 5 Overig T. Stevens Wilfred Stillweg 22 XB Holl-Veld 16aan 65hoe Rechtuit 41 • 7913 VJ Hollandscheveld • 0528-362104 zal staan. De7913 jubileumcommissie geeft in deze 34 gids EMAILADRES zwartwitter@hodo.nl André Mulder:VOOR “extraKOPIE: scherpte bij iedereen” 6

het staat met de voorbereidingen en ook kunt u lezen hoe het jubileumprogramma er uit zal gaan zien. Natuurlijk zijn er Andres Hoogeveen: “HODO kan wellicht verrassen” 6 PR & MEDIA veel interviews met mensen die actief zijn voor onze club. De H. Zwiers Coevorderstr.weg 25 7914 TK Nrd. Schut harold.zwiers@online.nl 34 41 21 Sander Seinen: “HODO is mijn tweede familie” 7 presentatiegids probeert een beeld te geven van club S. & J. Benjamins (teletekst) Kerkenkavel 30 7913 AT Holl-Veld teletekst@hodo.nl 34de 28gehele 62 in al zijn facetten, dat betekent dat naast de aandacht voor G. Spallink (webmaster) Verl. Hgv Vaart 87 7917 PT 9Geesbrug gerjanspallink@hotmail.com 06-19 41 41 het 23 Ronald Gils: Voetbal als uitlaatklep eerste team ook personen in de schijnwerpers komen die in de Website: www.hodo.nl Eduard Schonewille: “Zaalteam wil lagere elftallen voetballen en/of achter de schermen actief zijn. email: info@hodo.nl bovenin meedoen” 11 Dus de vrijwilligers die bijvoorbeeld op zondagmorgen om 8 TECHNISCHE STAF 1E SELECTIE uur de koffie klaar hebben staan voor de kantinegasten. Dit zijn Bert Smit: HODO J. hoort bij je leven 13 Trainer/Coach Wielink De Breistroeken 27 PW dieNw Balinge 06-50 27treden, 68 23 meestal ook 7938 de mensen niet graag op de voorgrond Keepertrainer H.gaan van Eck Meerstalstraat CW ze Hoogeveen maar in deze 7906 gids komen vol in de spotlights.26 42 22 Ellen Ten Caat: “We voor het linkerrijtje!” 13 14

www.marcoschonewille.nl

Elftalleider J. Benjamins Kerkweg 21 7936 PC Tiendeveen 34 22 65 Alle soorten banden en accu’s Nieuw en club” Gebruikt HODO-Supporters: gevoel bij de 15 Elftalleider H.“Warm Seinen Juff. Kiestraweg 21 7913 EB Holl-Veld 34 10 63 ik de redactieleden niet vergeten te bedanken Aanhangwagen auto-onderdelen De Boeten 13 Natuurlijk mag Verzorger B. tenen Cate 7913 RA Holl-Veld 34 33 47 voor hun tomeloze inzet, de verslaggevers die de interviews Lammy Benjamins: HODO Tevens Inen Verkoop auto’s Riegshoogtendijk 45 Ass. Scheidsr. P.“Zonder Schonewille 7913 AA Holl-Veld 34 31 86 geen Vriendenkring”

15

Poster 1e Selectie

16-17

Presentatie 1e selectie & begeleiding

18-19

Route naar de tegenstanders

21

Wedstrijdschema

23

Gezusters Pol: “Vrijwilligerswerk is leuk”

25

Jubileumcommissie

27

Balsponsoren

28

Eising

afnemen zijn van onschatbare waarde bij het maken van een presentatiegids. Dit is alweer de 15e presentatiegids die het levenslicht aanschouwt en hoewel de HODO-kleuren zwart en wit zijn verschijnt deze presentatiegids ditmaal volledig in kleur. Ik wens u, naast veel leesplezier, een sportief en succesvol seizoen toe. Harold Zwiers.

Bob Terpstra: “Top 4 klassering haalbaar voor

De

handbaldames”

Bakker

Sponsoren

Dalen, Hollandscheveld, Wachtum Belangrijke adressen www.echtebakkereising.nl

29 30 31 Bestuur HODO afd. voetbal anno 2010

(Fred Leijssenaar ontbreekt op deze foto)

colofon Uitgave s.v. HODO jaargang 15 augustus 2010

Copyright Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd, gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de redactie of het bestuur van s.v. HODO. Publicaties in andere media uitsluitend met bronvermelding

20 08 10 Redactie Johan Bijl Albert Kleine Diane Kleine Wim Kleine Tieme Stevens Bé Strijker Mark Tuit Harold Zwiers

16:41:19

Eindredactie Harold Zwiers Fotografie Marina Fieten Fotografie vormgeving en druk Uitgeverij Connect

E-

Verspreiding Andries Kuiper

PRESENTATIEGIDS 2012-2013

PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 

27

3


www.bpz.nl

Fax:• 0528 - 36 17 89• •sierbestrating Mob.tel.: 06 - 5115 58 •13rioleringen • bestrating projectbestrating • grondverzet

SCHOONMAAKBEDRIJF 20 08 10 16:41:57

JAAP PRENT

“Bij HODO voel ik mij thuis” Het idee is dat je Inhoudsopgave voorwoord Elke voetbalvereniging met haar sponsoren, ook 3 gevierd is Henk geweldig bevallen: Het was eenvan ge-een De presentatiegids symboliseert elk jaar“weer de start Voorwoord redactie plezier hebt isinblij je sport. bij HODO worden de bedrijven gekoesterd die de club weldig feestweekend waar de clubdezeer trots op kanaan zijn! nieuw seizoen. Ook dit jaar verschijnt presentatiegids

SPONSOR: Henk Zuidema

Van de voorzitter ondersteunen. Een van de sponsoren die HODO al

5

sinds isjaar en Hans dag een warm toedraagt is BouwWinnen natuurlijk altijd leuker danhart verliezen. Maar een Gastschrijver Nijland 5 kundig Buro Zuidema,” Jaren geleden is het begonnen goede sfeer is net zo belangrijk. En die maak je samen. met een klein bordje het veld”, vertelt de 45 jarige 6 André Mulder: “extralangs scherpte bij iedereen” Van het allerkleinste F-je tot de meest Henk Zuidema. “Langzaam aan doorgewinterde is dat wat meer geAndres “HODO kantot wellicht verrassen” veteraan. Van de dat trouwe vrijwilliger de tefanatieke wordenHoogeveen: maar heeft natuurlijk ook maken met de 6 grootte Plezier van het bedrijf. Toen ik 15 jaarRabobank geleden begon 7 supporter. in“HODO je sport, daar om. Sander Seinen: is gaat mijnhet tweede familie” was ik nog nietonderstreept zo bekenddat als bouwkundig ontwerper/ Zuidwest-Drenthe door actief betrokken tekenaar dan nu.Maar de jaren heen is het aantal 9 Ronald Gils: Voetbal alsdoor uitlaatklep te zijn bij lokale voetbalverenigingen. Dat is het idee. opdrachten gegroeid en kan de sponsoring ook wat uit-

Eduard “Zaalteam gebreidSchonewille: worden.” Sinds 3 jaar iswil Zuidema nu dan ook bovenin meedoen” rugsponsor van de hoofdmacht en is zijn naam verbon-11

presentatiegids_hodo_2010.indd 14

den aan de jaarlijkse HODO-dartcompetitie, waarin hij

Bert Smit: HODO bij je leven zelf ook een pijltje hoort meegooit.

13

Ellen Ten Caat: “We gaan voor het linkerrijtje!”

13

sponsoravond was eveneens zeer geslaagd en het deDe vooravond van de competitie. Een seizoen waarin, naast zou leuk zijn hier jubileum eens ietsvanzelfsprekend meer mee te kunnen het voetbal, het om 50-jarig centraal dit laat ik graag aan deinsponsorcommissie zaldoen. staan.Maar De jubileumcommissie geeft deze gids aan hoe over, die weten hier het staat met de voorbereidingen en ook kunt u lezen hoe vast en zeker wel raad het jubileumprogramma er uit zal gaan zien. Natuurlijk zijn er mee.” veel interviews met mensen die actief zijn voor onze club. De presentatiegids Verder hooptprobeert hij dat een beeld te geven van de gehele club inhet al zijn dit facetten, seizoen dat metbetekent dat naast de aandacht voor het e eerste team ook personen het 1 weer beter zal in de schijnwerpers komen die in de lagere gaanelftallen nu ze invoetballen de 2e en/of achter de schermen actief20zijn. 08 10 Dus de vrijwilligers die bijvoorbeeld op zondagmorgen om 8 klasse gaan spelen. “Vorig jaar klaar was het uur de koffie hebben staan voor de kantinegasten. Dit zijn toch vaak niet, het meestal ook net de mensen die niet graag op de voorgrond treden, Rabobank. met ideeën. is teinhopen dat komen we nu maar deze gids ze vol inEen de bank spotlights.

Abr

16:41:34

Rabobank sponsort SV HODO.

Op de vraag waarom zijn bedrijf juist bij HODO sponsor de punten wat vaker gevoel bij de“ HODO club” is een 15 isHODO-Supporters: geworden is Henk’s“Warm antwoord duidelijk: onze kant op kunnen Natuurlijk mag ik de redactieleden niet vergeten te bedanken warme familiaire club waar je je snel thuis voelt. Hier kan trekken.” voor hun tomeloze inzet, de verslaggevers die de interviews Benjamins: “Zonderwant HODO ikLammy me enorm mee spiegelen, ik ben natuurlijk altijd afnemen zijn van onschatbare waarde bij het maken van een geen Vriendenkring” bezig om voor mijn opdrachtgevers een “thuis” te beden-15 presentatiegids. Dit is alweer de 15e presentatiegids die het ken ! En daarbij is HODO een vereniging waar iedereen de Plevier 66 ~ 7905levenslicht CM Hoogeveen Poster 1e Selectie 16-17 aanschouwt en hoewel de HODO-kleuren zwart en voor elkaar klaar staat.”Het 50 jarig jubileumweekend dat rabobankzuidwestdrenthe.nl Telefoon (0528) 26 25 15 wit zijn verschijnt deze presentatiegids ditmaal volledig in kleur. de vereniging1e in het afgelopen pinksterweekend heeft18-19 Presentatie selectie & begeleiding

Hoogeveen en Hollandscheveld

(foto: Marina Fieten Fotografie)

Route naar de tegenstanders

21  Ik2011-2012 wens u, naast PRESENTATIEGIDS 2veel leesplezier, een sportief en succesvol seizoen toe. 23

Wedstrijdschema presentatiegids_hodo_2010.indd 2

Gezusters Pol: “Vrijwilligerswerk is leuk”

presentatiegids_hodo_2010.indd 25 Harold Zwiers.

Jubileumcommissie

27

Balsponsoren

28

20 08 10 16:41:10

14

Bob Terpstra: “Top 4 klassering haalbaar voor handbaldames”

29

Sponsoren

30

Belangrijke adressen

31 Bestuur HODO afd. voetbal anno 2010

(Fred Leijssenaar ontbreekt op deze foto)

colofon Uitgave s.v. HODO jaargang 15 augustus 2010

Copyright Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd, gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de redactie of het bestuur van s.v. HODO. Publicaties in andere media uitsluitend met bronvermelding

Redactie Johan Bijl Albert Kleine Diane Kleine Wim Kleine Tieme Stevens Bé Strijker Mark Tuit Harold Zwiers

Eindredactie Harold Zwiers Fotografie Marina Fieten Fotografie vormgeving en druk Uitgeverij Connect Verspreiding Andries Kuiper

PRESENTATIEGIDS 2011-2012

PRESENTATIEGIDS 2010-2011 | 

24

3

Presentatiegids SV HODO 2012-2013  

Presentatiegids SV HODO 2012-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you