Issuu on Google+

VAN BOEKEN GA JE DENKEN Willy De Weerdt

2008

met

Jaarboek

Kinesitherapeutisch onderzoek

Ergotherapie Inhoud

van onderste extremiteiten en lumbale wervelkolom

1. Het eerste contact met de patiënt

Catty Van Riet

4. De craniale zenuwen 5. Het motorisch systeem 6. Onderzoek van de gevoeligheid 7. Praxie-, gnosie- en lichaamsschemastoornissen 8. Andere corticale functiestoornissen

Marijke Van Kampen & Mirjam Vervaeke (red.)

STRESS

ZIEKTEN IN DE HUISARTSPRAKTIJK IN VLAANDEREN (1994-2008)

materiaal

KLINISCH ONDERZOEK VAN HET KIND Pediatrische semeiologie

Leen De Coninck ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••

Heiner Biedermann

CARDIOTOCOGRAFIE EN AANVULLENDE TECHNIEKEN

ZONDER VALLEN EN OPSTAAN

Preventie, reductie en ontspanning. Twaalf methoden

VERPLEGEN MET VISIE

3. Algemeen onderzoek

Stefaan Bartholomeeusen Carla Truyers Frank Buntinx

Filip Staes en Simon Brumagne

Klinisch onderzoek

2. Spraak- en taalstoornissen

online

didactisch

NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN

E. Maex M. Probst M. Delbar J. Simons T. Windels F. Stickens M. Somers P. Wichman E. Langford E. Neerinckx J. van Dixhoorn M. Vanormelingen

Yves Jacquemyn, Paul Defoort, Myriam Hanssens, Monika Laubach m.m.v. H.P. van Geijn en Th. Vansweevelt

KISS-SYNDROOM

Oorzaken, gevolgen en manueeltherapeutische benadering

143

144

DRINGENDE MEDISCHE HULPVERLENING VOOR VERPLEEGKUNDIGEN

2009

Stéphane Ostyn

Jean-Jacques Wyndaele

Urologie

Milisen, Annelies Geeraerts, elbaere en Eddy Dejaeger

j thuiswonende deren erhoogd risico

Handboek infectiepreventie voor verpleegkundigen

ACADEMISCH CENTRUM HUISARTSGENEESKUNDE

JOHAN ABRAHAMS

eventie

Hygiëne in het ziekenhuis

Ergotherapeutische praktijkrichtlijn aangaande valpreventie bij thuiswonende ouderen

Lieven Lagae

142

acco

Mia Vande Putte

Kinderen met

Valpreventie

Ontstaansmechanismen van ziekten

Bij geriatrische patiënten opgenomen in het ziekenhuis

Basisprincipes van de ziekteleer Lieven Dupont

Dimitri Mortelmans

Yves Jacquemyn

Handboek Verloskunde

RESPECTVOL OMGAAN MET PERSONEN MET DEMENTIE

De mond,

Cathy Lodewijckx, Johan De Bent en Daniel Schuermans

spiegel van gezondheid

Zuurstoftherapie

Bijzondere aandachtsgroepen

Ergotherapie

VOOR ARTSEN

Praktische gids voor zorgverleners

Luc Martens, Dominique Declerck, Roos Leroy en Jackie Vanobbergen (red.)

Milisen K., Lambert M., Van Den Noortgate N., Baeyens J.P., Boonen S., Coolens P., Coussement J., Daniels H., De Coninck L., Delbaere, K., De Paepe L., Lesage V., Lemper J.C., Petermans J., Pieters R., Schoevaerdts D., Swine C., Dejaeger E.

Jaarboek

MEDISCH FRANS

Baudewijn Oosterlynck, Johan De Knock en Peter Bouckhout

EEN PRAKTIJKGIDS VOOR DE ZORGSECTOR

acco

acco

Biochemie

Traumatologie en orthopedie

tenen van het leven

Société Belge de Pneumologie

acco

MARC DHONT I PAUL DEVROEY I JAN GERRIS I YVES JACQUEMYN I IGNACE VERGOTE

Dirk De Ridder (red.)

Multidisciplinair handboek urine-incontinentie Van oorzaak naar aanpak

HANDBOEK

GYNAECOLOGIE

HANDBOEK MENSELIJKE ERFELIJKHEID

m.m.v.

W. De Backer, P. Germonpré en J. Verbraecken (red.)

POL CRAEYNEST - MARNIX COKELAERE

Handboek Longziekten

Musculoskeletale aandoeningen

GERT COGGHE - HEIDI VIERSTRAETE

Johan Bellemans Paul Broos

ophe Ampe en Bart Devreese

Onze genen

Alexander Wilmer - Greet Hermans - Wouter Meersseman Philippe Meersseman - Peter Vanbrabant en Daniel Knockaert

Belgische Vereniging voor Pneumologie

Praktisch handboek

voor medische intensieve zorgen

Netwerk Thuiszorg Oost-Vlaanderen

Georges De Moor en Georges Van Maele

Inleiding tot de biomedische statistiek

Grenzen in de thuiszorg

HANDBOEK MEDISCHE BACTERIOLOGIE

Basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening

Praktijkgids voor hulpverleners

acco

Leen De Coninck (red.)

acco

DEELCATALOGUS MEDISCHE EN PARAMEDISCHE WETENSCHAPPEN

Ergotherapie in de gerontologie

Johan Van Eldere


Editoriaal Beste lezer, Uitgeverij Acco is geen onbekende binnen het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Al bijna vijftig jaar ontwikkelen, produceren en distribueren wij studieboeken voor studenten en docenten van hogescholen en universiteiten. Maar ook bij een steeds groter wordende professionele doelgroep staan vele van onze wetenschappelijke uitgaven op de boekenplank. Al onze uitgaven staan garant voor kwaliteit en zijn met de grootste zorg gemaakt. In deze deelcatalogus kunt u kennis maken met ons aanbod binnen de vakgebieden Medische en Paramedische wetenschappen. Ontdek ook onze andere titels op www.uitgeverijacco.be! Ik wens u alvast een boeiende lectuur toe. Bart De Prins Directeur-uitgever

Inhoud MEDISCHE WETENSCHAPPEN

2-9

Medische handboeken

2-7

Medisch-ondersteunende handboeken

8-9

PARAMEDISCHE WETENSCHAPPEN

10-18

Verpleegkunde

10 - 11

Verloskunde/Vroedkunde

12 - 13

Fysiotherapie/Kinesitherapie

14 - 17

Ergotherapie (PARA)MEDISCH ALGEMEEN

18

19-20


MEDISCHE HANDBOEKEN

MEDISCHE HANDBOEKEN Handboek Medische [vol]

om de gezondheid te bewaren of te herstellen en wat daarbij fout kan gaan met ziekte als gevolg. De verschillende vormen en oorzaken van ziekte worden onderscheiden en uitvoerig beschreven (trauma, infectie, ontsteking, aangeboren afwijkingen, kanker,...). Daarbij wordt getracht om biologie en fysiologie te integreren met

Handboek medische ziekteleer voor niet-medici

epidemiologische en klinische gegevens.

Dit boek moet de lezer in staat stellen beter te vatten hoe we ziek worden en welke factoren (genetische aanleg, leefwijze, omgeving,...) dit proces beïnvloeden. Dit inzicht laat ook toe een logische

afleiding te maken naar diverse ziektebeelden en hierbij de moge-

lijke diagnostische testen en behandelingsvormen te suggereren en beter te begrijpen.

Ontstaansmechanismen van ziekten Basisprincipes van de ziekteleer

Dit boek geeft geen exhaustief overzicht van alle mogelijke ziektes met opsomming van diagnostiek en behandeling. Het probeert wel een inzicht te verschaffen in de mechanismen van het lichaam om de gezondheid te bewaren of te herstellen en wat daarbij fout kan gaan met ziekte als gevolg. De verschillende vormen en oorzaken van ziekte worden onderscheiden en uitvoerig beschreven. Daarbij wordt getracht om biologie en fysiologie te integreren met epidemiologische en klinische gegevens.

Lieven Dupont

Lieven Dupont is als longarts verbonden aan UZ Leuven en fundamenteel klinisch mandaathouder van het Fonds voor Wetenschappelijk

Onderzoek Vlaanderen. Hij is deeltijds hoofddocent aan de K.U.Leuven en doceert aan de Faculteit Geneeskunde en de Faculteit Bewegingsen Revalidatiewetenschappen.

WERNER VAN STEENBERGEN is gewoon hoogleraar aan de K.U.Leuven en kliniekhoofd van de dienst Leverziekten in het U.Z.Gasthuisberg te Leuven. Hij heeft een jarenlange ervaring als clinicus, internist-hepatoloog, en als docent geneeskunde voor medici en niet-medici.

789033 476334

ISBN 978 90 334 5961 0 // 2006 // 456 blz. // 45,00 EUR

Johan Van Eldere

Pol Craeynest en Marnix Cokelaere

Johan Van Eldere is gewoon hoogleraar Microbiologie aan de K.U.Leuven en buitengewoon hoofddocent aan de U. Hasselt. Hij is kliniekhoofd Laboratoriumgeneeskunde-Microbiologie aan de U.Z.Leuven.

9

789033 468797

ISBN 978 90 334 6879 7 // 2008 // 272 blz. // 32,00 EUR

Destudie studievan vande demenselijke menselijkeerfelijkheid erfelijkheidblijft blijftons onsjaar jaarna najaar jaarverbazen verbazenmet met De De studie van de menselijke erfelijkheid blijft ons jaar na jaar verbazen met steedsnieuwe nieuweinzichten inzichtenen entoepassingen. toepassingen.Vandaar Vandaardat dateen eenactualisering actualiseringvan van steeds steeds nieuwe inzichten en toepassingen. Vandaar dat een actualisering van dithandboek handboekover overde demenselijke menselijkeerfelijkheid, erfelijkheid,dat datvoor voorhet heteerst eerstverscheen verscheenininin dit dit handboek over de menselijke erfelijkheid, dat voor het eerst verscheen 1998,zich zichopdrong. opdrong. 1998, 1998, zich opdrong.

Handboek menselijke erfelijkheid

Onzegenen genenzet zetde dehuidige huidigekennis kennisover overde demenselijke menselijkeerfelijkheid erfelijkheidop opeen eenover­ over­ Onze Onze genen zet de huidige kennis over de menselijke erfelijkheid op een over­ zichtelijkeen enheldere helderemanier manieruiteen. uiteen.Alle Allebelangrijke belangrijkethema’s thema’skomen komenerin erinaan aan zichtelijke zichtelijke en heldere manier uiteen. Alle belangrijke thema’s komen erin aan bod, ook de meer hedendaagse technieken van erfelijkheidsdiagnose, stamcel­ bod, bod, ook ook de de meer meer hedendaagse hedendaagse technieken technieken van van erfelijkheidsdiagnose, erfelijkheidsdiagnose, stamcel­ stamcel­ engentherapie, gentherapie,evenals evenalsenkele enkeleaanverwante aanverwantethema’s thema’sinininverband verbandmet meterfelijk­ erfelijk­ en en gentherapie, evenals enkele aanverwante thema’s verband met erfelijk­ heidsvoorlichting,kanker kankeren engedragsgenetica. gedragsgenetica. heidsvoorlichting, heidsvoorlichting, kanker en gedragsgenetica.

De studie van de menselijke erfelijkheid blijft ons jaar na jaar verbazen met steeds nieuwe inzichten en toepassingen. Onze genen zet de huidige kennis over de menselijke erfelijkheid op een overzichtelijke en heldere manier uiteen. Alle belangrijke thema’s komen erin aan bod, ook de meer hedendaagse technieken van erfelijkheidsdiagnose, stamcel- en gentherapie, evenals enkele aanverwante thema’s in verband met erfelijkheidsvoorlichting, kanker en gedragsgenetica. Bij de actualisering van de tekst is ook werk gemaakt van een herschikking en een vereenvoudiging van sommige onderdelen. Er werden ook nieuwe illustraties toegevoegd. Bij de actualisering van de tekst ook werk gemaakt van een herschikking en een Bij Bij de de actualisering actualisering van van de de tekst tekst isisis ook ook werk werk gemaakt gemaakt van van een een herschikking herschikking en en een een vereenvoudiging van sommige onderdelen. werd daarbij rekening gehouden vereenvoudiging vereenvoudiging van van sommige sommige onderdelen. onderdelen. ErErEr werd werd daarbij daarbij rekening rekening gehouden gehouden meteen eenaantal aantalopmerkingen opmerkingenen ensuggesties suggestiesvan vandocenten docentenen enstudenten studentendie diehet het met met een aantal opmerkingen en suggesties van docenten en studenten die het boekde deafgelopen afgelopenjaren jaren–––overigens overigensmet metveel veelenthousiasme enthousiasme–––gebruikten. gebruikten.ErErEr boek boek de afgelopen jaren overigens met veel enthousiasme gebruikten. werden ook diverse nieuwe illustraties toegevoegd. werden werden ook ook diverse diverse nieuwe nieuwe illustraties illustraties toegevoegd. toegevoegd.

HANDBOEK MEDISCHE BACTERIOLOGIE Johan Van Eldere

Omdat dit boek zich vooral richt tot studenten de psychosociale, de peda­ Omdat Omdat dit dit boek boek zich zich vooral vooral richt richt tot tot studenten studenten ininin de de psychosociale, psychosociale, de de peda­ peda­ gogische en de paramedische opleidingen, werd ernaar gestreefd de taal zo een­ gogische gogische en en de de paramedische paramedische opleidingen, opleidingen, werd werd ernaar ernaar gestreefd gestreefd de de taal taal zo zo een­ een­ voudig mogelijk houden en geen nodeloos gebruik maken van moeilijk vak­ voudig voudig mogelijk mogelijk tetete houden houden en en geen geen nodeloos nodeloos gebruik gebruik tetete maken maken van van moeilijk moeilijk vak­ vak­ jargon.En Enaangezien aangeziende detekst tekstzo zoisisisopgesteld opgestelddat datererergeen geenspecifieke specifiekevoorkennis voorkennis jargon. jargon. En aangezien de tekst zo opgesteld dat geen specifieke voorkennis vereist wordt, kunnen ook andere geïnteresseerden heel wat nuttige inzichten vereist vereist wordt, wordt, kunnen kunnen ook ook andere andere geïnteresseerden geïnteresseerden ererer heel heel wat wat nuttige nuttige inzichten inzichten uit halen. uit uit halen. halen.

Zowelde deauteurs auteursals alsde deexterne externeadviseurs adviseurshebben hebbeneen eenjarenlange jarenlangeervaring ervaringals als Zowel Zowel de auteurs als de externe adviseurs hebben een jarenlange ervaring als docentinininde degedragsbiologische gedragsbiologischewetenschappen wetenschappeninininhet hetHoger HogerOnderwijs, Onderwijs,zij zij docent docent de gedragsbiologische wetenschappen het Hoger Onderwijs, zij hetieder iedervanuit vanuiteen eenverschillende verschillendevooropleiding. vooropleiding.POl POlCrAEynEst CrAEynEstisisispsycho­ psycho­ het het ieder vanuit een verschillende vooropleiding. POl CrAEynEst psycho­ loog en auteur van diverse handboeken op het domein van de gedragsweten­ loog loog en en auteur auteur van van diverse diverse handboeken handboeken op op het het domein domein van van de de gedragsweten­ gedragsweten­ schappen, MArnix COkElAErE werkzaam het biomedisch onderzoek, schappen, schappen, MArnix MArnix COkElAErE COkElAErE isisis werkzaam werkzaam ininin het het biomedisch biomedisch onderzoek, onderzoek, GErtCOGGHE COGGHEisisisarts artsen enHEiDi HEiDiViErstrAEtE ViErstrAEtEisisispedagoge. pedagoge. GErt GErt COGGHE arts en HEiDi ViErstrAEtE pedagoge.

ISBN 978 90 334 6485 0 // 2007 // 392 blz. // 33,50 EUR

ONzE gENEN

In de tweede plaats wil dit boek de lezer de basisprincipes bijbrengen van de bestrijding van infectieziekten, met name de principes van preventie en van antimicrobiële therapie. Dit handboek heeft niet als doel de klinische aspecten van diagnose en behandeling van infectieziekten aan te reiken. Maar de kennis en de inzichten die dit boek biedt, moeten het begrijpen van de kliniek van infectieziekten vergemakkelijken. Het handboek richt zich in de eerste plaats tot studenten in de medische en paramedische opleidingen.

Onze genen

HANDBOEK MEDISCHE BACTERIOLOGIE

Het Handboek medische bacteriologie wil de lezer inzicht verschaffen in de mechanismen die aan de grondslag liggen van de wisselwerking tussen bacteriën en hun gastheer, in casu de mens. Deze wisselwerking tussen bacterie en gastheer omvat logischerwijze twee aspecten. Enerzijds de aanvalsmechanismen van de bacteriën die hier worden behandeld. Anderzijds de afweermechanismen van de gastheer, die meer uitvoerig behandeld worden in de immunologie. De voornaamste bacteriën die paradigmatisch zijn voor de verschillende types van infectieziekten worden besproken. De kennis en de inzichten die dit boek bieden moeten het begrijpen van de kliniek van infectieziekten vergemakkelijken.

Johan Van Eldere

Handboek medische bacteriologie

Pol Pol Craeynest Pol Craeynest Craeynest Marnix Marnix Cokelaere Cokelaere Marnix Cokelaere

ISBN 978 90 334 7633 4 // 2010 // 408 blz. // 45,00 EUR

Het HANDBOEK MEDISCHE BACTERIOLOGIE wil de lezer inzicht verschaffen in de mechanismen die aan de grondslag liggen van de wisselwerking tussen bacteriën en hun gastheer, in casu de mens. Deze wisselwerking tussen bacterie en gastheer omvat logischerwijze twee aspecten: enerzijds de aanvalsmechanismen van de bacteriën, die hier worden behandeld, en anderzijds, de afweermechanismen van de gastheer, die uitvoerig behandeld worden in de immunologie. De voornaamste bacteriën die paradigmatisch zijn voor de verschillende types van infectieziekten, worden besproken. Er werd niet gestreefd naar een volledig overzicht van alle medisch belangrijke bacteriën. De bespreking van de verschillende bacteriën gebeurt volgens het type infectieziekte dat ze veroorzaken, en niet volgens de taxonomische verwantschap. Op deze wijze wordt getracht om de gelijkenissen en verschillen in de interactie tussen de virulentiefactoren van de bacterie en de gastheer te benadrukken.

Werner Van Steenbergen

Handboek Medische Ziekteleer

acco

9

Het Handboek Medische Ziekteleer is voornamelijk geschreven voor niet-artsen die begaan zijn met ziekte en met zorg voor patiënten. Het is de bedoeling van de auteur een inzicht te geven in de complexe wereld van de inwendige geneeskunde, de wereld van de organen die vitaal zijn voor het normale menselijk functioneren, maar die ook vaak aan de basis liggen van ziek worden en van sterven. Systematisch worden de verschillende orgaansystemen benaderd. Voor elk orgaan wordt, uitgaande van normale anatomische en functionele basisbegrippen, van belangrijke symptomen en van de in de kliniek gebruikte onderzoeksmethoden, een overzicht gegeven van de verschillende ziektetoestanden.

Handboek Medische Ziekteleer

In Ontstaansmechanismen van ziekten worden de basisprincipes die verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van ziektes uitgelegd.

Het Handboek Medische Ziekteleer is voornamelijk geschreven voor niet-artsen die begaan zijn met ziekte en met zorg voor patiënten. Het is de bedoeling van de auteur een inzicht te geven in de complexe wereld van de inwendige geneeskunde, de wereld van de organen die vitaal zijn voor het normale menselijke functioneren, maar die ook vaak aan de basis liggen van ziek worden en van sterven. Systematisch worden de verschillende orgaansystemen benaderd. Voor elk orgaan wordt, uitgaande van normale anatomische en functionele basisbegrippen, van belangrijke symptomen en van de in de kliniek gebruikte onderzoeksmethoden, een overzicht gegeven van de verschillende ziektetoestanden. Dit handboek kan een leidraad zijn bij de talrijke niet-medische opleidingen waarbij een basiskennis van de inwendige geneeskunde vereist is, zoals de opleidingen verpleegkunde, psychologie, kinesitherapie, logopedie, audiologie, tandheelkunde en zo meer.

acco

HANDBOEKMENSELIJKE MENSELIJKEERFELIJKHEID ERFELIJKHEID HANDBOEK HANDBOEK MENSELIJKE ERFELIJKHEID Gert CoGGhe CoGGhe - heidi Vierstraete Vierstraete Gert Gert CoGGhe -- heidi heidi Vierstraete

wel een inzicht te verschaffen in de mechanismen van het lichaam

m.m.v. m.m.v. m.m.v.

met opsomming van diagnostiek en behandeling. Het probeert

Basisprincipes van de ziekteleer

Onze genen

Dit boek geeft geen exhaustief overzicht van alle mogelijke ziektes

Pol Craeynest -- Marnix Cokelaere Pol Pol Craeynest Craeynest - Marnix Marnix Cokelaere Cokelaere

gelegd.

Ontstaansmechanismen van ziekten

Lieven Dupont I Ontstaansmechanismen van ziekten

die verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van ziektes uit-

Medische wetenschappen

Pagina 1

Werner Van Steenbergen In Ontstaansmechanismen van ziekten worden de basisprincipes

2

10:05

Werner Van Steenbergen

Lieven Dupont

31-03-2006


MEDISCHE HANDBOEKEN

MEDISCHE HANDBOEKEN

NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN

Klinisch onderzoek + CD

Johan Bellemans en Paul Broos Zowel voor de geneesheer als kinesitherapeut is een goede basiskennis van de

Musculoskeletale aandoeningen

musculoskeletale traumatologie en orthopedie van primair belang. In dit boek wordt daarom een actuele beschrijving gegeven van de belangrijkste traumata, orthopedische aandoeningen en revalidatieaspecten van het bewegingsstelsel. De inhoud is gebaseerd op de basiskennis die elke geneesheer hieromtrent zou moe-

Traumatologie en orthopedie

ten kunnen verwerven, en is daarom uitermate geschikt als cursustekst bij de lessen traumatologie, orthopedie en kinesitherapie.

Klinisch Klinisch onderzoek onderzoek

Omwille van het duidelijke taalgebruik en de talrijke illustraties is dit werk vlot leesbaar en daarom ook een handig naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in musculoskeletale letsels. Kinesitherapeuten, maar ook paramedici en mensen actief

NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN

Verpleegkundigen, kinesitherapeuten (fysiotherapeuten in Nederland), ergotherapeuten, logopedisten, sociale en pastorale werkers en geneesheren worden frequent geconfronteerd met patiënten met neurologische aandoeningen. Het is belangrijk dat iedereen de deficits die ontstaan bij aandoeningen van het centrale en perifere zenuwstelsel begrijpt en op de juiste manier kan interpreteren. W W WILLY ILLY ILLY D D DEEE W W WEERDT EERDT EERDT is isis gewoon gewoon gewoon hoogleraar hoogleraar hoogleraar en en en verbonden verbonden verbonden aan aan aan de de de faculteit faculteit faculteit BewegingsBewegingsBewegings-en en enRevalidatiewetenschappen Revalidatiewetenschappen Revalidatiewetenschappenvan van vande de deK.U.Leuven. K.U.Leuven. K.U.Leuven. IM IM M M MACHIELS ACHIELS ACHIELS De De De cd-rom cd-rom cd-rom werd werd werd gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd in in in samenwerking samenwerking samenwerking met met met W W WIM (K.U.Leuven) (K.U.Leuven) (K.U.Leuven)en en enD D DIRK IRK IRKSSSIMKENS IMKENS IMKENS(KHBO). (KHBO). (KHBO).

in de sportwereld die frequent geconfronteerd worden met problemen van het bewe-

Zowel voor de geneesheer als kinesitherapeut is een goede basiskennis van de musculoskeletale traumatologie en orthopedie van primair belang. In dit boek wordt daarom een actuele beschrijving gegeven van de belangrijkste traumata, orthopedische aandoeningen en revalidatieaspecten van het bewegingstelsel. De inhoud is gebaseerd op de basiskennis die elke geneesheer hieromtrent zou moeten kunnen verwerven, en is ook geschikt als cursustekst. Omwille van het duidelijke taalgebruik en de talrijke illustraties is dit werk vlot leesbaar en daarom een handig naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in musculoskeletale letsels. gingsapparaat, zullen eveneens hun gading vinden in dit werk.

JOHAN BELLEMANS is orthopedisch chirurg aan de Universitaire Ziekenhuizen

Inhoud

Leuven, en tevens Diensthoofd Orthopedie. Hij is eveneens gewoon hoogleraar aan de

faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven waar hij de lessen orthopedie en sportletsels van het musculoskeletaal systeem doceert.

PAUL BROOS is chirurg-traumatoloog aan de Universitaire Ziekenhuizen Leuven, en

1. 1. Het Het eerste eerste contact contact met met de de patiënt patiënt

tevens Diensthoofd-Directeur Heelkunde en Diensthoofd Traumatologie. Hij is even-

2. 2. SpraakSpraak- en en taalstoornissen taalstoornissen

eens gewoon hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven waar hij onder meer de lessen anatomie en de traumatologie van het musculoskeletale stelsel

3. 3. Algemeen Algemeen onderzoek onderzoek

doceert en coördineert.

4. 4. De De craniale craniale zenuwen zenuwen 5. 5. Het Het motorisch motorisch systeem systeem 6. 6. Onderzoek Onderzoek van van de de gevoeligheid gevoeligheid 7. 7. Praxie-, Praxie-, gnosiegnosie- en en lichaamsschemastoornissen lichaamsschemastoornissen

Het boek is verrijkt met een interactieve cd-rom. Deze cdrom bevat de volledige tekst van het bijbehorende handboek. Videoclips illustreren het klinisch onderzoek en de diverse neurologische deficits. De interacties betrekken de lezer actief bij het leerproces. De cd-rom is voorzien van zoekfuncties met trefwoorden zodat deze ook als naslagwerk kan worden gebruikt.

8. 8. Andere Andere corticale corticale functiestoornissen functiestoornissen

acco

9

Johan Bellemans Paul Broos

Musculoskeletale aandoeningen Traumatologie en orthopedie

789033 471018

acco acco

Boek + cd-rom: ISBN 978 90 334 7551 1 // 2009 // 176 blz. // 32,00 EUR

ISBN 978 90 334 7101 8 // 2008 // 352 blz. // 72,00 EUR

Medische wetenschappen

Neurologische aandoeningen

Willy Willy De De Weerdt Weerdt

Musculoskeletale aandoeningen Traumatologie en orthopedie

Verpleegkundigen, Verpleegkundigen, Verpleegkundigen, kinesitherapeuten kinesitherapeuten kinesitherapeuten (fysiotherapeuten (fysiotherapeuten (fysiotherapeuten in in in NederNederNederland), land), land), ergotherapeuten, ergotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, logopedisten, logopedisten, sociale sociale sociale en en en pastorale pastorale pastorale werkers werkers werkers en en engeneesheren geneesheren geneesherenworden worden wordenfrequent frequent frequentgeconfronteerd geconfronteerd geconfronteerdmet met metpatiënten patiënten patiëntenmet met met neurologische neurologische neurologische aandoeningen. aandoeningen. aandoeningen. Het Het Het isisis belangrijk belangrijk belangrijk dat dat dat iedereen iedereen iedereen de de de defidefideficits cits cits die die die ontstaan ontstaan ontstaan bij bij bij aandoeningen aandoeningen aandoeningen van van van het het het centrale centrale centrale en en en perifere perifere perifere zenuwstelsel zenuwstelsel zenuwstelsel begrijpt begrijpt begrijpt en en en op op op de de de juiste juiste juiste manier manier manier kan kan kan interpreteren. interpreteren. interpreteren. Dit Dit Dit handboek handboek handboekisisisopgebouwd opgebouwd opgebouwdrond rond rondacht acht achthoofdstukken: hoofdstukken: hoofdstukken:1) 1) 1)het het heteerste eerste eersteconconcontact tact tact met met met de de de patiënt, patiënt, patiënt, 2) 2) 2) spraakspraakspraak- en en en taalstoornissen, taalstoornissen, taalstoornissen, 3) 3) 3) algemeen algemeen algemeen onderzoek, onderzoek, onderzoek,4) 4) 4)de de decraniale craniale cranialezenuwen, zenuwen, zenuwen,5) 5) 5)het het hetmotorisch motorisch motorischsysteem, systeem, systeem,6) 6) 6)onononderzoek derzoek derzoekvan van vande de degevoeligheid, gevoeligheid, gevoeligheid,7) 7) 7)praxie-, praxie-, praxie-,gnosiegnosiegnosie-en en enlichaamsschemalichaamsschemalichaamsschemastoornissen stoornissen stoornissenen en en8) 8) 8)andere andere anderecorticale corticale corticalefunctiestoornissen. functiestoornissen. functiestoornissen. Het Het Hetboek boek boekisisisverrijkt verrijkt verrijktmet met meteen een eeninteractieve interactieve interactievecd-rom. cd-rom. cd-rom.Deze Deze Dezecd-rom cd-rom cd-rombevat bevat bevat de de devolledige volledige volledigetekst tekst tekstvan van vanhet het hetbijbehorende bijbehorende bijbehorendehandboek. handboek. handboek.Videoclips Videoclips Videoclipsillustreillustreillustreren ren ren het het het klinisch klinisch klinisch onderzoek onderzoek onderzoek en en en de de de diverse diverse diverse neurologische neurologische neurologische deficits. deficits. deficits. De De De interacties interacties interactiesbetrekken betrekken betrekkende de delezer lezer lezeractief actief actiefbij bij bijhet het hetleerproces. leerproces. leerproces.De De Decd-rom cd-rom cd-romisisis voorzien voorzien voorzien van van van zoekfuncties zoekfuncties zoekfuncties met met met trefwoorden trefwoorden trefwoorden zodat zodat zodat deze deze deze ook ook ook als als als naslagwerk naslagwerk naslagwerkkan kan kanworden worden wordengebruikt. gebruikt. gebruikt.

J. Bellemans, P. Broos

Willy De Weerdt

Willy De Weerdt

Cd-rom: ISBN 978 90 334 5959 7 // 2005 // 15,00 EUR

De zenuwcel [vol]

Pagina 1

Zakboek Neurofysiologie

De fysische geneeskunde en revalidatie (FGR) is een deel van de geneeskunde dat

Musculoskeletale aandoeningen

zich richt op het stellen van de diagnose en het instellen van een mono- of multidisciplinaire aanpak van patiënten met musculoskeletale letsels, met de functionele, sociale mens/patiënt in de breedst mogelijke zin, geeft de fysische geneeskunde en revali-

Fysische geneeskunde en revalidatie

datie een bijzondere plaats in de gezondheidszorg. Om deze taak te vervullen, maakt de FGR-specialist gebruik van specifieke functionele testen ter ondersteuning van een nauwkeurige functionele diagnose en wordt vaak gewerkt in multidisciplinair verband met kinesitherapeuten, ergotherapeuten en andere paramedische beroepen, onder eigen coördinatie. Dit handboek tracht een inleidend overzicht te verschaffen door enkele typerende FGR-topics te behandelen, zoals de conservatieve zorg voor wervel-

De fysische geneeskunde en revalidatie (FGR) is een deel van de geneeskunde dat zich richt op het stellen van de diagnose en het instellen van een mono- of multidisciplinaire aanpak van patiënten met musculoskeletale letsels, met de functionele, sociale en professionele revalidatie als invalshoek. Dit handboek tracht een inleidend overzicht te verschaffen door enkele typerende FGR-topics te behandelen, zoals de conservatieve zorg voor wervelkolomaandoeningen, de medische aspecten van oefentherapie, de functionele aanpak van sportletsels en overbelastingsletsels en de basisbegrippen van neurologische en locomotorische revalidatie. kolomaandoeningen, de medische aspecten van oefentherapie, de functionele aanpak van sportletsels en overbelastingsletsels en de basisbegrippen van neurologische en

acco

ISBN 978 90 334 5934 4 // 2006 // 184 blz. // 25,00 EUR

Koenraad Peers (RED.)

en professionele revalidatie als invalshoek. Deze nadruk op het functioneren van de

locomotorische revalidatie.

De zenuwcel

OOGE

Zakboek neurofysiologie Rudi D'Hooge

Dit zakboek geeft een korte inleiding in de bouw en de werking van zenuwcellen en hun relatie tot ons gedrag. De studie van de werking van het zenuwstelsel is een van de belangrijkste en snelst groeiende wetenschappelijke gebieden. Ons zenuwstelsel immers R D'H is doctoris in de Biomedische Wetenschappen het (U.Antwerpen)biologische en doctor in de Psychologische Wetenschappen (V.U.Brussel). Zijn recent wetenschappelijk onderzoek, dat reeds tot vermogens, vele internationale publicaties leidde, en richt zich voornamesubstraat van onze menselijke ziekten die lijk op de psychobiologie van leren, geheugen en geheugenstoornissen. Hij is hoogleraar aan het departement Psychologie van de K.U.Leuven, waar hij de onderzoeksons zenuwstelsel aantasten, behoren dan ook tot de meest groep Biologische Psychologie leidt. ingrijpende en dramatische aandoeningen. Enige kennis van de bouw en de werking van het zenuwstelsel is dan ook van belang voor biologische en biomedische onderzoekers, gedragswetenschappers en voor de meeste professionals in de gezondheidswetenschappen. UDI

De zenuwcel

KOEN PEERS is als hoofddocent verbonden aan de faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven. Hij is tevens programmadirecteur van de master-na-master sportgenees-

kunde, diensthoofd fysische geneeskunde en revalidatie van de UZ Leuven en hoofd sportmedisch adviescentrum van de UZ Leuven.

acco

Musculoskeletale aandoeningen Fysische geneeskunde en revalidatie

Dit zakboek geeft een korte inleiding in de bouw en de werking van zenuwcellen en hun relatie tot ons gedrag. Er wordt een systematische beschrijving gegeven van het proces dat begint bij de waarneming van prikkels, hun vertaling naar zenuwimpulsen, hun bewuste waarneming en de uiteindelijke planning en uitvoering van reacties en bewegingen. Registratie, verwerking en opslag van informatie in de hersenen worden kort besproken, alsook de manier waarop onze hersenen bijdragen tot het tot stand komen van emotionele reacties. De tekst baseert zich op de recentste ontdekkingen, maar vereist slechts beperkte voorkennis van anatomie, biologie of algemene fysiologie. De studie van de werking van het zenuwstelsel is een van de belangrijkste en snelst groeiende wetenschappelijke gebieden. Ons zenuwstelsel is immers het biologische substraat van onze menselijke vermogens. Ziekten die ons zenuwstelsel aantasten behoren dan ook tot de meest ingrijpende en dramatische aandoeningen. Enige kennis van de bouw en de werking van het zenuwstelsel is dan ook van belang voor biologische en biomedische onderzoekers, gedragswetenschappers en voor de meeste professionals in de gezondheidswetenschappen. Dit boek richt zich tot studenten in de diverse subgebieden van de psychologische, biomedische of bewegingswetenschappen, therapeuten en verpleegkundigen in opleiding en alle andere geïnteresseerde lezers.

K. Peers (red.)

De zenuwcel

20:27

Rudi D'Hooge

Rudi D’Hooge

17-06-2008

9

789033 471865

ISBN 978 90 334 7186 5 // 2008 // 128 blz. // 32,00 EUR

3

Koen Peers (red.)

Musculoskeletale aandoeningen Fysische geneeskunde en revalidatie


MEDISCHE HANDBOEKEN

MEDISCHE HANDBOEKEN Urine-incontinentie... (vol)

onmiddellijke waarde in de praktijk van de eerstelijnszorg, maar het ontbreekt niet aan literatuur voor diegenen die zich in één of meerdere aspecten willen verdiepen. Waar toepasselijk gaat de auteur dieper in op de gegevens van recente wetenschappelijke ontwikkelingen.

Symptomen en ziekten in verband met de urinaire organen komen vaak voor en

frequent. Sommige urologische behandelingen, zoals sondage, worden dagelijks toegepast door medici en paramedici. De urologische inbreng in vele gebieden van de geneeskunde is niet gering.

Jean-Jacques Wyndaele

Urologie

steeds een belangrijke plaats in de therapie inneemt, hebben reëducatie, farmacologische therapie, instrumentele derivatie e.a., aan belang gewonnen. Toch is de urologische chirurgie erg gevarieerd en dikwijls zeer inventief. Ook dit aspect wordt in dit boek benaderd.

Antwerpen en Diensthoofd Urologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Hij is erkend uroloog en erkend revalidatiearts.

Van oorzaak naar aanpak

DIRK DE RIDDER is deeltijds hoogleraar aan de K.U.Leuven, kliniekhoofd urologie binnen de UZ Leuven en hoofdgeneesheer van het Nationaal MSCentrum te Leuven. Hij houdt zich reeds jaren bezig met (in)continentieproblematiek in een multidisciplinaire omgeving. Tevens is hij voorzitter van de European Society for Neurourology en van het Standardisation Committee van de International Continence Society.

acco

ISBN 978 90 334 6896 4 // 2008 // 172 blz. // 24,00 EUR

Medische wetenschappen

Het Handboek Gynaecologie is een initiatief van de hoogleraren gynaecologie en verloskunde van de Universiteit Gent, K.U.Leuven, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel, in samenwerking met een aantal docenten. Het handboek bestaat uit drie grote hoofdstukken: algemene gynaecologie, gynaecologische oncologie inclusief de senologie

Handboek Gynaecologie

en de reproductieve geneeskunde. Dit handboek is in eerste instantie bedoeld als een universele leidraad voor de bachelorstudenten geneeskunde, vroedkunde en verpleegkunde,

Dirk De Ridder (red.)

Multidisciplinair handboek urine-incontinentie Van oorzaak naar aanpak

maar het is ongetwijfeld ook een nuttig naslagwerk voor alle gynaecologen die hun theoretische achtergrond willen opfrissen.

MARC DHONT is als professor dr. emeritus verbonden aan de Universiteit Gent en is tevens staflid van de Vrouwenkliniek Universiteit Gent.

Het Handboek Gynaecologie is een initiatief van de hoogleraren gynaecologie en verloskunde van de Universiteit Gent, K.U.Leuven, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel, in samenwerking met een aantal docenten. Het handboek bestaat uit drie grote hoofdstukken: algemene gynaecologie, gynaecologische oncologie inclusief de senologie en de reproductieve geneeskunde. Dit handboek is in eerste instantie bedoeld als een universele leidraad voor de bachelorstudenten geneeskunde, vroedkunde en verpleegkunde, maar het is ongetwijfeld ook een nuttig naslagwerk voor alle gynaecologen die hun theoretische achtergrond willen opfrissen. PAUL DEVROEY is diensthoofd van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel.

JAN GERRIS is docent gynaecologie aan de Universiteit Gent en voorzitter Sector Man, Vrouw en Kind van het Universitair Ziekenhuis Gent. YVES JACQUEMYN is diensthoofd Gynaecologie-Verloskunde van de Universiteit Antwerpen. IGNACE VERGOTE is diensthoofd Gynaecologie-Verloskunde van de K.U.Leuven.

HANDBOEK GYNAECOLOGIE

Dit handboek biedt een leidraad voor de praktische continentiezorg. Incontinentie voor urine heeft immers vele facetten. De aanpak bij kinderen, volwassenen, ouderen en mensen met een handicap verschilt duidelijk. Verschillende ervaren verpleegkundigen en artsen hebben vanuit verscheidene invalshoeken aan dit boek meegewerkt. Het is de bedoeling om aan de verpleegkundige in het ziekenhuis of in de thuiszorg, praktische tips te verschaffen en tevens wat achtergrondinformatie te bieden over de verschillende vormen van incontinentie.

Multidisciplinair handboek urine-incontinentie

Dit handboek biedt een leidraad voor de praktische continentiezorg. Incontinentie voor urine heeft immers vele facetten. De aanpak bij kinderen, volwassenen, ouderen en mensen met een handicap verschilt duidelijk. Verschillende ervaren verpleegkundigen en artsen hebben vanuit verscheidene invalshoeken aan dit boek meegewerkt. Het is de bedoeling om aan de verpleegkundige in het ziekenhuis of in de thuiszorg, praktische tips te verschaffen en tevens wat achtergrondinformatie te bieden over de verschillende vormen van incontinentie.

Marc Dhont, Paul Devroey, Jan Gerris, Yves Jacquemyn en Ignace Vergote

M. DHONT I P. DEVROEY I J. GERRIS I Y. JACQUEMYN I I. VERGOTE

Multidisciplinair handboek urine-incontinentie

Urine-incontinentie en andere klachten in de bekkenregio Marijke Van Kampen Dirk De Ridder

Bekkenbodemreëducatie bij kind, vrouw en man

acco

ISBN 978 90 334 4532 3 // 2000 // 182 blz. // 32,20 EUR

Pagina 1

Dirk De Ridder (RED.)

acco

789033 476372

D. De Ridder (red.)

4

Prof. dr. DIRK DE RIDDER is verbonden aan de dienst Urologie van de Universitaire Ziekenhuizen te Leuven en aan het Nationaal Multiple Sclerose Centrum te Melsbroek. Hij is docent aan de Faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven en aan de Katholieke Hogeschool Leuven.

ISBN 978 90 334 7637 2 // 2009 // 232 blz. // 35,00 EUR

09:20

Bekkenbodemreëducatie bij kind, vrouw en man

Prof. dr. MARIJKE VAN KAMPEN is doctor in de motorische revalidatie en kinesitherapie, stageleidster op de dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie van het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg en als docent verbonden aan de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie van de K.U.Leuven.

JEAN-JACQUES WYNDAELE is gewoon hoogleraar urologie aan de Universiteit

14-11-2008

Urine-incontinentie en andere klachten in de bekkenregio

Urine-incontinentie is een vaak voorkomend symptoom dat behandeld kan worden langs kinesitherapeutische weg, namelijk door reëducatie van de bekkenbodemspieren. Deze behandeling wordt in dit boek gedetailleerd beschreven en uitvoerig geïllustreerd. De problematiek van ongewenst urineverlies en de medische aanpak komen aan bod in het eerste deel. In het tweede deel wordt een oefenprogramma voor bekkenbodemreëducatie uitgetekend. De problematiek bij incontinentie bij de vrouw wordt belicht, alsook specifieke problemen bij kinderen, mannen en ouderen. Er is ook aandacht voor andere klachten in de bekkenregio.

De urologie is traditioneel een chirurgische specialiteit. Hoewel de heelkunde nog

9

De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor de behandeling van incontinentie. Geconfronteerd met het probleem weet de kinesitherapeut er niet steeds raad mee. Urineincontinentie is een vaak voorkomend symptoom dat behandeld kan worden langs kinesitherapeutische weg, namelijk door reëducatie van de bekkenbodemspieren. Deze behandeling wordt in dit boek gedetailleerd beschreven en uitvoerig geïllustreerd. De problematiek van ongewenst urineverlies en de medische aanpak komen aan bod in het eerste deel. In het tweede deel wordt een oefenprogramma voor bekkenbodemreëducatie uitgetekend, met uitgebreide aandacht voor biofeedback, elektrostimulatie en blaastraining. De problematiek van incontinentie bij de vrouw wordt belicht, alsook specifieke problemen bij kinderen, mannen en ouderen. Naast de behandeling van incontinentieklachten is er een groeiende aandacht voor andere klachten in de bekkenregio zoals chronische constipatie, seksuele disfuncties en pelvische pijn. Deze uitgave biedt een bruikbare handleiding bij de behandeling van deze klachten. In het boek worden ook uitspraken van patiënten weergegeven. Hun gevoelens en reacties vervolledigen het beeld. De auteurs richten zich niet alleen tot kinesitherapeuten, medici en verpleegkundigen, maar ook tot iedereen die met het probleem geconfronteerd wordt.

Urine-incontinentie en andere klachten in de bekkenregio

consultaties in de eerstelijnszorg voor klachten in verband met de urinewegen zijn

Urologie heeft tot doel de meest voorkomende urologische afwijkingen, hun diagnose en therapie te bespreken. Dit boek focust zich op klinische gegevens met onmiddellijke waarde in de praktijk van de eerstelijnszorg, maar het ontbreekt niet aan literatuur voor diegenen die zich in één of meerdere aspecten willen verdiepen. De urologie is traditioneel een chirurgische specialiteit. Hoewel de heelkunde nog steeds een belangrijke plaats in de therapie inneemt, hebben reëducatie, farmacologische therapie, instrumentele derivatie e.a. aan belang gewonnen. Toch is de urologische chirurgie erg gevarieerd en dikwijls zeer inventief. Ook dit aspect wordt in dit boek benaderd.

Jean-Jacques Wyndaele • Urologie

nose en therapie te bespreken. Dit boek focust zich op klinische gegevens met

Multidisciplinair handboek [vol]

Pagina 1

Marijke Van Kampen en Dirk De Ridder

Urologie heeft tot doel de meest voorkomende urologische afwijkingen, hun diag-

Urologie

13:47

M. Van Kampen en D. De Ridder

Jean-Jacques Wyndaele

16-02-2006

acco

9

789033 475962

ISBN 978 90 334 7596 2 // 2009 // 400 blz. // 38,00 EUR

MARC DHONT I PAUL DEVROEY I JAN GERRIS I YVES JACQUEMYN I IGNACE VERGOTE

HANDBOEK

GYNAECOLOGIE


MEDISCHE HANDBOEKEN 18-05-2009

10:08

Pagina 1

Wiebren Tjalma

Y. Jacquemyn

Yves Jacquemyn

ABC

prat augait, vercilit dionsequi ese er in velestisi. Pat incipis nim

ABC colposcopie

zzrit augait luptat utat. Ut il utpat. Duisisi sciliquat in henibh ea facip etumsandre tem in et et nosto odolesed erat. Ut lan ullutat niamet, quipsum do commodio od eu faccum ipsummy numsandre eriliqu ipsumsan ullam exeraesto ercil dolortinibh eum doluptat iure molutpat luptat, consequamet la feum iuscili ssequi tat, conse min utatie estrud euipit nullum vel eugiamet ad tatissi.

Yves Jacquemyn

Handboek Verloskunde

08-08-2007

17:31

Dit boek biedt een aantal protocols voor de meest voorkomende verloskundige routines en problemen gebaseerd op zowel gegevens uit de literatuur als jarenlange praktische ervaring. Het geheel is zowel geschikt voor kraamafdelingen als voor individuele artsen en vroedvrouwen.

Procedureboek Verloskunde

De verloskunde is de voorbije decennia geëvolueerd van een relatief eenvoudige manuele activiteit naar een steeds meer complex en vaak niet altijd even overzichtelijk deelgebied van de geneeskunde. Vanuit meerdere hoeken worden gynaecologen en vroedvrouwen, evenals huisartsen en internisten, bestookt met ‘evidence based’ richtlijnen, nieuw voorgestelde therapieën en nieuwe technieken voor onderzoek bij zwangere vrouwen. Vaak is het bijzonder moeilijk deze abstracte kennis in een concreet beleid voor een individuele patiënte om te zetten. Op dat moment blijkt dikwijls dat de overmaat van beschikbare literatuur en elektronische informatie geen concrete oplossing biedt.

YVES JACQUEMYN is hoogleraar gynaecologie-verloskunde aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Antwerpen. Zijn belangrijkste actieterrein ligt in de perinatale zorg.

180

Cardiotocografie en aanvullende technieken

Voluptatum quatue consequat. Ipit wisi.Delestio erit, consequam, quatum quat, velisi.Cilit nos aliquat, consent irit autat.

De verloskunde is de voorbije decennia geëvolueerd van een relatief eenvoudige manuele activiteit naar een meer complex en niet altijd even overzichtelijk deelgebied van de geneeskunde. Gynaecologen en vroedvrouwen evenals huisartsen en internisten worden bestookt met ‘evidence based’ richtlijnen, nieuwe therapieën en nieuwe technieken voor onderzoek bij zwangere vrouwen. Vaak is het bijzonder moeilijk deze kennis in een concreet beleid voor een individuele patiënte om te zetten.

200

Tat et lut la core feu faciliquatie magna am inisim vel do eugait ullan exerilisim am iure mod magnisl il utem ipismod ipissecte ming etum ex ex ea commodo lorpero et iustie venim dolummy numsand ionummodiam illa facin elent nissit dolorer atincip eniam vel utation senisci llutat. Ut iriusto del diat ut dignis dolobor eraesto estin utpatismodit nis acinci blaor suscidui blaorting ero od tatuero dolenibh eugiam veliquat. Na faccum zzrit ipit lamcor adit lore tat.

Het registreren van de foetale hartactie en de activiteit van de baarmoeder staat bekend onder de naam cardiotocografie en wordt gebruikt als methode van foetale bewaking. Dit boek behandelt de basisprincipes van de cardiotocografie, het gebruik voor en tijdens de bevalling, de aanvullende technieken die kunnen aangewend worden en de valkuilen bij het gebruik van cardiotocografie. De opzet van het boek is systematisch en op de praktijk gericht, met talrijke voorbeelden. Yves Jacquemyn exeros aci blaor ip eugue modit loreet verostrud do enim ilismodolore delit veleseq uamconsequis aci blam verci tat. Tatet lan henim eugait dolor sit, velendreet, sum ad ercidunt nonsectem. Paul defoort exeros aci blaor ip eugue modit loreet verostrud do enim ilismodolore delit veleseq uamconsequis aci blam verci tat. Tatet lan henim eugait dolor sit, velendreet, sum ad ercidunt nonsectem.

Yves Jacquemyn

Procedureboek Verloskunde Praktische richtlijnen bij verloskundige problemen

X

CardiotoCografie en aanvullende teChnieken

Orem ad dolor ing erci tem iriurer auguero commy nonsent lamet, vulput wismodo lobore veliquam ipit luptat utpat vero odiamco nsequip eum eumsandre tiscipit ullaort inciliquat, quisit atissequi blaor sequatet vel do consequatin henim iusto odolum velessectet, vel ip ent nulpute faccummy nonullam, conum dolutpat, cortio dolor sectet, quip endio eu facilit acilit atio consequate magnisl dolorpero odoloborem dunt del et, qui te digna faciduis nonsendip eriurem incing enisit alit, consequatum vel dipit praestiniam nulpute tueratin euisi. Lisis dolesto odiam vel init in venibh eu faccumsandre feumsandre esequat ulputet nibh ese el ute dolor accum nosto dion ex ex et nit el iril dolore consequis amet essed miniatetum eu feum euis100 niat 75 iure minim digna facin euisisit praessim qui blaoreetue vent enim in ut et, quiscipsum zzrilit laore 50 dipit prat praeseq uiscip eu facidui pisisis del erci te euguero od et, velit augue feugiam, se min 25 utat 0 nullaore et, quipsummolum quam ilisit prat, siscipisi.

Praktische richtlijnen bij verloskundige problemen

corem er suscilit in

Yves Jacquemyn, Paul Defoort, Myriam Hanssens en Monika Laubach

Y. Jacquemyn

Procedureboek Verloskunde

suscin el ing estio odipisi erilit, veliquisi.Num zzriure eros niam-

Het doel van dit boek is om de verschillende normale en precancereuze cellen te kunnen herkennen en zodoende adequaat te kunnen behandelen.

ISBN 978 90 334 7975 5 // ca. 80 blz. // ca. 22,50 EUR // Verschijnt in juni 2010

Pagina 1

Yves Jacquemyn

conse facincilit ex ent lut veliquis eriureet, vel dio et, quipis at,

acco

ISBN 978 90 334 7552 8 // 2009 // 344 blz. // 38,00 EUR

Procedureboek Verloskunde [vol]

Feum iril ut lan ex ex ea faccummy num nos ea aliquat luptat.Lit In Het ABC van de colposcopie wordt aan de hand van klinische nostrud tem num ilisim alis amet ad dolorero dolor augait la con utet pratue conse facincilit ex ent lut veliquis eriureet, vel dio et, van de voorbeelden de basis van colposcopie (het onderzoek quipis at, suscin el ing estio odipisi erilit, veliquisi. baarmoedermond) besproken. Stapsgewijs, en aan de hand Wiebrende Tjalma eros niamcorem er suscilit in Feum iril ut van talrijke illustraties, worden verschillende criteria in de lan ex ex ea faccummy num nos ea aliquat luptat. Lit nostrud tem num ilisimbesproken.  alis amet ad dolorero dolor augait la con utet pratue beoordeling van een afwijking

ABC Colposcopie

YVES JACQUEMYN is hoogleraar gynaecologie-verloskunde aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen. Hij is als gynaecoloog verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), de eerste universitaire instelling in België die van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF het certificaat van “babyvriendelijk ziekenhuis” toegewezen kreeg.

acco

In het Handboek verloskunde tracht de auteur een bondig maar zo volledig mogelijk overzicht te geven van de basisbegrippen uit de hedendaagse verloskunde. Het boek tracht in hoofdzaak de zogenaamde ‘evidence based’ standpunten aan te bieden. Niet enkel de beperkte, zuiver verloskundige aandoeningen komen aan bod, maar ook de talrijke andere gezondheidsproblemen waarmee zwangere vrouwen geconfronteerd kunnen worden (de zogenaamde ‘obstretic medicine’). Dit kadert in het steeds wijzigende spectrum van het verloskundig handelen, dat van een zuivere manuele vaardigheid is uitgegroeid tot een meer rationele en stevig technisch onderbouwde activiteit, waarbij de psychosociale component nooit uit het oog mag verloren worden.

Si tis nonullut nit wisi.

Handboek Verloskunde

In het Handboek Verloskunde tracht de auteur een bondig maar zo volledig mogelijk overzicht te geven van de basisbegrippen uit de hedendaagse verloskunde. Het boek tracht in hoofdzaak de zogenaamde ‘evidence based’ standpunten aan te bieden. Niet enkel de beperkte, zuiver verloskundige aandoeningen komen aan bod, maar ook de talrijke andere gezondheidsproblemen waarmee zwangere vrouwen geconfronteerd kunnen worden (de zogenaamde ‘obstretic medicine’). Dit kadert in het steeds wijzigende spectrum van het verloskundig handelen, dat van een zuivere manuele vaardigheid is uitgegroeid tot een meer rationele en stevig technisch onderbouwde activiteit, waarbij de psychosociale component nooit uit het oog mag worden verloren.

160 140 120 100 80

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CardiotoCografie en aanvullende teChnieken Yves Jacquemyn, Paul defoort, Myriam hanssens, Monika laubach m.m.v. h.P. van geijn en th. vansweevelt

Myriam hanssens,exeros aci blaor ip euguoreet verostrud do enim ilismodolore delit veleseq uamconsequis aci blam verci tat. Tatet lan henim eugait dolor sit, velendreet, sum ad ercidunt nonsectem.

Monika laubach exeros aci blaor ip eugue modit loreet verostrud do enim ilismodolore delit veleseq uamconsequis aci blam verci tat. Tatet lan henim eugait dolor sit, velendreet, sum ad ercidunt nonsectem.

-US1

-US1 mat.HR

h.P. van geijn exeros aci blaor ip eugue modit loreet verostrud do enim ilismodolore delit veleseq uamconsequis aci blam verci tat. Tatet lan henim eugait dolor sit, velendreet, sum ad ercidunt nonsectem. th. vansweevelt exeros aci blaor ip eugue modit loreet verostrud do enim ilismodolore delit veleseq uamconsequis aci blam verci tat. Tatet lan henim eugait dolor sit, velendreet, sum ad ercidunt nonsectem.

FMP

_TOCOext

FMP 10%,(10%)

acco

ISBN 978 90 334 6475 1 // 2007 // 288 blz. // 35,00 EUR

142

acco

9

FMP 18%,(14%)

_TOCOext

mat. sp0 98% mat. HR 85/min

Dit boek biedt een aantal protocols voor de meest voorkomende verloskundige routines en problemen gebaseerd op gegevens uit de literatuur en praktische ervaring.

Wiebren Tjalma

Colposcopie

Wiebren Tjalma

Handboek Verloskunde

Ibh enismolobore tem nos ad te modolor suscidui tat. Facidunt

Medische wetenschappen

Handboek Verloskunde [vol]

MEDISCHE HANDBOEKEN

143

789033 475726

ISBN 978 90 334 7627 3 // ca. 160 blz. // ca. 30,00 EUR // Verschijnt in oktober 2010

mat. sp0 99% mat. HR 75/min

mat. sp0 99%

144

mat. sp0 99% mat. HR 84/min

mat. sp0 99%

mat. sp0 98% mat. HR 82/min

mat. sp0 98% mat. HR 72/min

5


MEDISCHE HANDBOEKEN

MEDISCHE HANDBOEKEN

smaak, plezier, genot en communicatie. Maar, het tij kan snel keren. Als tandbederf, tandvleesontsteking of tandpijn de kop opsteken, wordt de mond al snel een bron van last, pijn en ongemak. Zeker bij bepaalde risicogroepen is het evenwicht tussen gezond en ziek snel verstoord, ook in de mond. De mond, spiegel van gezondheid geeft een beeld van de gezonde mond en schetst de belangrijkste

De mond, spiegel van gezondheid

afwijkingen en aandoeningen. Naast het aanreiken van preventieve maatregelen en strategieën, komt het verband tussen voeding en mondgezondheid uitgebreid aan bod. De determinanten van mondgezondheid worden beschreven en er wordt ook stilgestaan bij risico-inschatting.

Bijzondere aandachtsgroepen

In het laatste deel van het boek gaat uitgebreid aandacht naar mondzorg bij bijzondere aandachtsgroepen, zoals peuters met ernstige cariësproblemen, ouderen, personen met verstandelijke, motorische en sociale beperkingen, sociaal economisch zwakkeren, medisch gecompromitteerde patiënten, enzovoort. Het verband tussen mondgezondheid en algemene gezondheid wordt er uitgelegd. In elk hoofdstuk geven we ten slotte praktische tips voor al wie betrokken is bij hun zorg. Dit boek wil een uitnodiging zijn voor al wie een gezonde interesse heeft in mondgezondheid en mond-

gezondheidspromotie. Hierdoor is het boek niet alleen boeiend voor artsen en tandartsen, maar ook voor verpleegkundigen, logopedisten, opvoeders en verzorgenden.

Luc Martens is gewoon hoogleraar bij de Vakgroep Tandheelkunde van UGent. Hij doceert Kindertandheelkunde en Preventieve Tandheelkunde en is sinds 25 jaar betrokken bij de Vlaamse adviezen betreffende mondgezondheid. Binnen zijn onderzoeksgroep alsook binnen zijn afdeling Kindertandheelkunde en Bijzondere Tandheelkunde van het UZ Gent wordt ruim aandacht besteed aan de prevalentie, etiologie en preventie van tandheelkundige aandoeningen bij personen met beperkingen en/of complexe medische condities.

Dominique Declerck is hoogleraar aan het Departement Tandheelkunde, Mondziekten en Kaakchirurgie van de K.U.Leuven. Zij doceert het vak preventieve mondzorg en was wetenschappelijk raadgever bij de ontwikkeling van verschillende adviezen met betrekking tot het behoud van mondgezondheid. Zowel op vlak van onderzoek als klinische activiteit gaat haar interesse naar bijzondere aandachtsgroepen op vlak van mondgezondheid: jonge kinderen met uitgebreid tandbederf en personen met verstandelijke en/of fysische beperkingen of medische problemen.

Roos Leroy is wetenschappelijk coördinator van het project “Tandje de Voorste”, een project ter bevordering van de mondgezondheid bij jonge kinderen en hun ouders (K.U.Leuven). Verder werkt ze aan de ontwikkeling en implementatie van de Standaard Mondgezondheid voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding (Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging Jeugdgezondheidszorg) en als praktijkassistent bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (UGent). Ze is tandarts-parodontoloog in twee groepspraktijken.

Jackie Vanobbergen is docent bij de Vakgroep Tandheelkunde van UGent. Hij doceert Maatschappelijke Tandheelkunde en is sinds 1980 betrokken bij de ontwikkeling en verspreiding van de adviezen met betrekking tot mondgezondheid. In een geest van multidisciplinaire benadering van gezondheid wordt binnen zijn onderzoeksgroep veel aandacht besteed aan het identificeren van hoog risicogroepen en het ontwikkelen van collectieve preventie, gezondheidspromotie en zorgverlening voor deze groepen.

Medische wetenschappen

Handboek Longziekten

De mond,

spiegel van gezondheid Bijzondere aandachtsgroepen Luc Martens, Dominique Declerck, Roos Leroy en Jackie Vanobbergen (red.)

Dit handboek geeft een overzicht van de meest voorkomende longziekten. Er is veel aandacht voor zowel de pathofysiologie als de semiologie en de klinische benadering. Het boek richt zich in de eerste plaats tot bachelorstudenten in de geneeskunde maar het kan ook nuttig zijn voor paramedici en huisartsen. Voor deze laatste groep werd bijzondere aandacht besteed aan de diagnostiek en de behandeling van chronische luchtwegaandoeningen. Bovendien werd er een afzonderlijk hoofdstuk voorzien over spirometrie in de huisartspraktijk. Kortom, het boek kan dienen als een praktische gids bij de diagnose en behandeling van longziekten in de dagelijkse praktijk. Dit handboek geeft een overzicht van de meest voorkomende longziekten. Er is veel aandacht voor zowel de pathofysiologie als de semiologie en de klinische benadering. Er werd gestreefd naar een overzichtelijk geheel dat vlot leest en alle essentiële informatie bevat. Het boek richt zich in de eerste plaats tot bachelorstudenten in de geneeskunde maar het kan ook nuttig zijn voor paramedici en huisartsen. Voor deze laatste groep werd bijzondere aandacht besteed aan de diagnostiek en de behandeling van chronische luchtwegaandoeningen zoals astma en COPD en aan respiratoire infecties. Bovendien werd er een afzonderlijk hoofdstuk voorzien over spirometrie in de huisartspraktijk. Kortom, het boek kan dienen als een praktische gids bij de diagnose en behandeling van longziekten in de dagelijkse praktijk. De auteurs van het handboek zijn ervaren docenten en clinici verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen.

ISBN 978 90 334 7398 2 // 2009 // 448 blz. // 54,50 EUR

ISBN 978 90 334 7333 3 // 2008 // 496 blz. // 36,00 EUR

Paul Van den Broek EN Louw Feenstra

Lieven Lagae

Handboek Longziekten W. De Backer, P. Germonpré en J. Verbraecken (red.)

acco

met

online

didactisch materiaal

Kindergeneeskunde blijft een uitdagende en vooral boeiende klinische

Zakboek keel-, neus-, oorheelkunde

Klinisch onderzoek van het kind

specialiteit. In tegenstelling tot veel ‘orgaanspecialismen’, is het verwerven van een totaalbeeld bij een ziek kind essentieel om tot een correcte diagnose te komen. De sleutel daarvoor is een grondig en adequaat

Pediatrische semeiologie arts een aantal handvatten aangereikt om het systematisch klinisch klinisch onderzoek. In dit boek wordt de student en de geïnteresseerde

het jarenlange klinisch semeiologisch onderwijs aan de K.U.Leuven en is een bundeling van verschillende hoofdstukken die telkens een

De keel-, neus-, oorheelkunde bestudeert en behandelt de aandoeningen van hoofd en hals. Het vakgebied omvat de zintuigen gehoor, evenwicht, reuk en smaak en de functies ademhalen, slikken en spreken. Het bedient zich van een groot aantal specifieke methoden van onderzoek, behandeling en revalidatie, dat in andere specialismen niet of niet in die mate voorkomt. In de medische opleiding wordt relatief weinig tijd besteed aan dit specialisme, hoewel het 40 percent uitmaakt van de klachten waarvoor de huisarts wordt geraadpleegd. Dit zakboek bundelt op overzichtelijke en systematische wijze de belangrijkste aandoeningen.

Kindergeneeskunde blijft een uitdagende en vooral boeiende klinische specialiteit. In tegenstelling tot veel ‘orgaanspecialismen’, is het verwerven van een totaalbeeld bij een ziek kind essentieel om tot een correcte diagnose te komen. De sleutel daarvoor is een grondig en adequaat klinisch onderzoek. In dit boek wordt de student en de geïnteresseerde arts een aantal handvatten aangereikt om het systematisch klinisch onderzoek van het kind onder de knie te krijgen. Het boek weerspiegelt het jarenlange klinisch semeiologisch onderwijs aan de K.U.Leuven en is een bundeling van verschillende hoofdstukken die telkens een belangrijk deelaspect van de pediatrische semeiologie belichten.

ISBN 978 90 344 6467 6 // 2007 // 272 blz. // 37,50 EUR

ISBN 978 90 334 7807 9 // 2010 // 120 blz. // 16,00 EUR

belangrijk deelaspect van de pediatrische semeiologie belichten.

Lieven Lagae is hoogleraar kindergeneeskunde-kinderneurologie aan de K.U.Leuven. Hij is de coördinator van het pregraduaat onderwijs in de kindergeneeskunde. Dit boek kwam tot stand in samenwerking met de docentengroep van het vak semeiologie kindergeneeskunde.

9

789033 478079

KLINISCH ONDERZOEK VAN HET KIND

onderzoek van het kind onder de knie te krijgen. Het boek weerspiegelt

Lieven Lagae

6

789033 473982

Pagina 1

acco

9

08:56

Handboek Longziekten

De mond, spiegel van gezondheid geeft een beeld van de gezonde mond en schetst de belangrijkste afwijkingen en aandoeningen. Naast het aanreiken van preventieve maatregelen en strategieën, komt het verband tussen voeding en mondgezondheid uitgebreid aan bod. De determinanten van mondgezondheid worden beschreven en er wordt ook stilgestaan bij risico-inschatting. In het laatste deel van het boek gaat uitgebreid aandacht naar mondzorg bij bijzondere aandachtsgroepen. In elk hoofdstuk geven we ten slotte praktische tips voor al wie betrokken is bij hun zorg.

07-11-2008

Wilfried De Backer, Paul Germonpré en Johan Verbraecken (RED.)

W. De Backer, P. Germonpré en J. Verbraecken (red.)

We proeven, geeuwen, drinken, praten, eten, lachen en zoenen met onze mond. De mond, een bron van

Handboek Longziekten [vol]

De mond, spiegel van gezondheid I Luc Martens, Dominique Declerck, Roos Leroy en Jackie Vanobbergen (red.)

Luc Martens, Dominique Declerck, Roos Leroy en Jackie Vanobbergen (RED.)

KLINISCH ONDERZOEK VAN HET KIND Pediatrische semeiologie

Lieven Lagae


MEDISCHE HANDBOEKEN

MEDISCHE HANDBOEKEN Alexander Wilmer, Greet Hermans, Wouter Meersseman, Philippe Meersseman, Peter Van Brabant en Daniel Knockaert

Palliatief Support Team UZ Leuven

Hulpverleners worden aan het bed van de palliatieve patiënt Daarom besloten de auteurs het zakboekje, boordevol praktische informatie, opnieuw te actualiseren. De inhoud is gebaseerd op literatuuronderzoek en klinische palliatieve ervaring. Op deze wijze hopen pijnde auteurs en dagelijks geconfronteerd dagdagelijkse met zeer diverse vragen over voor veel hulpverleners een praktisch zakboekje aan te reiken dat toelaat om het bed van de patiënt op enkele minuten advies mogelijk te maken voor symptoomcontrole, over aan informatie, over mogedepraktische meest courante problemen. In deze herwerkte uitgave aan ethische beslissinlijkheden naar ondersteuning thuis enis meer inaandacht het besteed ziekenhuis, … gen, zorgvuldige communicatie, procesbevordering en continuïteit van zorg. Er werd zoveel mogelijk getracht adviezen te formuleren die zowel in de thuiszorg als in het ziekenhuis toepasbaar zijn.

Daarom besloten de auteurs het zakboekje, boordevol Het PALLIATIEF SUPPORT TEAM UZ LEUVEN (Inge Bossuyt, Ellen Hageman, Mieke De Pril, Annick Van Laeren, Ellen Genbrugge, palliatief verpleegkundipraktische informatie, opnieuw te actualiseren. De inhoud gen; Walter Rombouts en Arne Heylen, klinisch psychologen; dr. Karen Van is Beek, onderzoeker en prof. dr. P. Clement, medisch oncoloog) staat onderklinische leiding van gebaseerd op literatuuronderzoek en dagdagelijkse prof. dr. Johan Menten. Hij is deeltijds hoofddocent aan de K.U.Leuven en kliniekhoofd palliatieve ervaring. Op deze wijze hopen de auteurs voor radiotherapeut-oncoloog en coördinator palliatieve zorg UZ Leuven. Hij is voorzitter van veel hulpverleners een praktisch zakboekje aanPalliatieve te Zorg reiken de werkgroep Research van 9 789033 476075 de Vlaamse Federatie Palliatieve Zorg. dat toelaat om aan het bed van de patiënt op enkele minuten advies mogelijk te maken voor de meest courante problemen.

Palliatieve zorg in de praktijk Zakboekje voor hulpverleners

Op een dienst Medische Intensieve Geneeskunde (MIG) vindt men een grote verscheidenheid aan aandoeningen terug. Het doel van dit handboek is het voorstellen van gestandaardiseerde diagnostische en therapeutische schemata, gesteund op evidence based medicine. Tevens is het voor de assistent in opleiding een praktisch naslagwerk in de dagelijkse praktijk. De keuze van onderwerpen berust op twee criteria. Enerzijds biedt het boek een wetenschappelijk gefundeerde benadering van de basisaspecten van intensieve zorgen en van frequent voorkomende problemen. Anderzijds zou dit handboek de arts in opleiding in staat moeten stellen om voor een aantal zeldzame entiteiten snel een gerichte aanpak te realiseren.

Op een dienst Medische Intensieve Geneeskunde (MIG) vindt men een grote verscheidenheid van aandoeningen terug. Het doel van dit handboek is het voorstellen van gestandaardiseerde diagnostische en therapeutische schemata, gesteund op evidence based medicine. De keuze van onderwerpen berust op twee criteria. Enerzijds biedt het boek een wetenschappelijk gefundeerde benadering van de basisaspecten van intensieve zorgen en van frequent voorkomende problemen. Anderzijds zou dit handboek de arts in opleiding in staat moeten stellen om voor een aantal zeldzame entiteiten snel een gerichte aanpak te realiseren. Alexander Wilmer is algemeen internist met bijzondere beroepstitel intensieve geneeskunde en kliniekhoofd van de afdeling Medische Intensieve Zorgen van het UZ Leuven. Hij is tevens hoofddocent aan de faculteit geneeskunde van de K.U.Leuven.

Greet Hermans is internist-intensivist en adjunct-kliniekhoofd op de afdeling Medische Intensieve Geneeskunde van het UZ Leuven. Wouter Meersseman is pneumoloog-intensivist en adjunct-kliniekhoofd op de afdeling Medisch Intensieve Geneeskunde van het UZ Leuven.

Philippe Meersseman is pneumoloog-intensivist en adjunct-kliniekhoofd op de afdeling Medische Intensieve Zorgen van het UZ Leuven.

Palliatief Support Team UZ Leuven

Peter Vanbrabant is algemeen internist met bijzondere beroepstitel urgentiegeneeskunde, European Resuscitation Council ALS instructor met hoofdactiviteit MUG en spoedgevallen in het UZ Leuven. Daniel Knockaert is diensthoofd Algemene Inwendige Geneeskunde en algemeen internist met bijzondere beroepstitel urgentiegeneeskunde. Hij is tevens buitengewoon hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van de K.U. Leuven.

9

ACCO09-PaliatZorg-Cover 1

789033 468865

3/09/09 16:20

ISBN 978 90 334 6886 5 // 2009 // 248 blz. // 27,50 EUR

Johan Menten en Alfons Van Orshoven (RED.)

Paul Broos, Stefaan Nijs, Marc Sabbe en Filip Stockmans

Handboek voor deskundige hulpverlening in

Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding

de thuiszorg en in het ziekenhuis JOHAN MENTEN EN ALFONS VAN ORSHOVEN (RED.)

ISBN 978 90 334 5525 4 // 2004 // 312 blz. // 23,00 EUR

HANDBOEK VOOR DESKUNDIGE HULPVERLENING IN DE THUISZORG EN IN HET ZIEKENHUIS

Eerste hulp bij ongevallen

Iedereen heeft de morele plicht zijn medemens in nood naar best vermogen bij te staan. In onze moderne samenleving staat een grote groep artsen, een brede waaier van paramedisch personeel en een hele reeks geavanceerde apparatuur ter beschikking om slachtoffers van ongevallen de beste medische zorgen toe te dienen. Tussen het tijdstip van het ongeval en de eigenlijke medische verzorging verloopt er echter nog heel wat tijd. Om te voorkomen dat de toestand van een ongevalslachtoffer in deze tijdspanne beduidend verslechtert, is eerste hulp bij ongevallen onmisbaar. Dit handboek wil voor de EHBO’er een leidraad zijn voor de hulpverlening bij frequent en minder frequent voorkomende ongevallen. paul brOOs is diensthoofd Traumatologische Heelkunde en diensthoofd-directeur Heelkunde van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Als gewoon hoogleraar aan de K.U.Leuven doceert hij onder meer Anatomie, EHBO en Heelkunde. Hij is tevens voorzitter van het Medisch Comité Rode Kruis Vlaanderen.

stEFaan nijs is adjunct-kliniekhoofd in de dienst Traumatologische Heelkunde van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Hij is tevens voorzitter van de Belgian Trauma Society en bestuurslid van de European Trauma Society. MarC sabbE is diensthoofd van de spoedgevallendienst van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en diensthoofd Urgentiegeneeskunde van de faculteit Geneeskunde K.U.Leuven. Hij is deeltijds hoofddocent aan de K.U.Leuven en doceert Urgentiegeneeskunde-Rampengeneeskunde. Hij is stichtend lid en voorzitter van de Belgian Society of Emergency and Disaster Medicine (BeSEDiM) en stichtend lid van de European Society for Emergency Medicine (EuSEM).

Filip stOCKMans is gastdocent aan de K.U.Leuven afdeling Kortrijk waar hij het vak Eerste Hulp Bij Ongevallen en Verbandleer doceert. Hij is plastisch chirurg-handchirurg en werkzaam als hoofd van de Handgroep Groeninge in AZ Groeninge te Kortrijk.

acco

ISBN 978 90 334 5784 5 // 2005 // 192 blz. // 25,50 EUR

EErstE Hulp bij OngEvallEn

In Vlaanderen en Nederland is dit boek een standaardwerk geworden voor deskundige, palliatieve hulpverleners. Therapeutische hardnekkigheid en ongevraagde actieve levensverkorting worden maatschappelijk niet aanvaard terwijl progressief meer belang gehecht wordt aan aangepaste palliatieve zorg, stervensbegeleiding en rouwbegeleiding, zowel door patiënten als hulpverleners. Er moeten bij het levenseinde geïndividualiseerde medische beslissingen genomen worden met zeer belangrijke implicaties. Dit vergt bij alle betrokkenen aangepaste kennis, vaardigheden en attitudes die ofwel nog geheel ontbreken ofwel nog verder moeten ontwikkeld worden.

EHBO

iedereen heeft de morele plicht zijn medemens in nood naar best vermogen bij te staan. in onze moderne samenleving staan een grote groep artsen, een brede waaier van paramedisch personeel en een hele reeks geavanceerde apparatuur ter beschikking om slachtoffers van ongevallen de beste medische zorgen toe te dienen. tussen het tijdstip van het ongeval en de eigenlijke medische verzorging verloopt er echter nog heel wat tijd. Om te voorkomen dat de toestand van een ongevalsslachtoffer in deze tijdsspanne beduidend verslechtert, is eerste hulp bij ongevallen onmisbaar. Dit handboek wil voor de EHbO’er een leidraad zijn voor de hulpverlening bij frequent en minder frequent voorkomende ongevallen. De ongevalssituaties worden op een leesbare en bevattelijke wijze in een logische volgorde besproken, en met vele figuren geïllustreerd.

p. broos, s. nijs, M. sabbe en F. stockmans

ISBN 978 90 334 7607 5 // 2009 // 168 blz. // 20,50 EUR

Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding

Praktisch handboek

voor medische intensieve zorgen

EHBO EHB E E r s t E H u l p b i j O n g E va l l E n

paul broos stefaan nijs Marc sabbe Filip stockmans

Medische wetenschappen

palliatieve deskundigen als voor de hulpverleners die niet palliatief zijn opgeleid of minder frequent met een palliatieve problematiek geconfronteerd worden. Dit blijkt onder meer uit de vele telefoons die het Palliatief Support Team UZ Leuven hierover krijgt, zowel van binnen als van buiten het ziekenhuis.

Praktisch handboek voor medische intensieve zorgen

A. Wilmer - G. Hermans - W. Meersseman - P. Meersseman - P. Vanbrabant - D. Knockaert

Er is hierover al veel beschikbaar in boeken en tijdschriften, veel gezegd op congressen, maar er blijft een belangrijke nood bestaan aan onmiddellijk be-

Zakboekje voor hulpverleners schikbare informatie aan het bed van de patiënt, zowel voor de zogenaamde

Palliatieve zorg in de praktijk

Palliatieve zorg in de praktijk

Alexander Wilmer - Greet Hermans - Wouter Meersseman Philippe Meersseman - Peter Vanbrabant en Daniel Knockaert

Praktisch handboek voor medische intensieve zorgen

Hulpverleners worden aan het bed van de palliatieve patiënt dagelijks geconfronteerd met zeer diverse vragen over pijn- en symptoomcontrole, over praktische informatie, over mogelijkheden naar ondersteuning thuis en in het ziekenhuis, …

7


MEDISCH-ONDERSTEUNENDE HANDBOEKEN

MEDISCH-ONDERSTEUNENDE HANDBOEKEN

Stéphane Ostyn

Georges De Moor en Georges Van Maele

Dit boek wil de arts een waaier aan vragen aanreiken die tijdens de algemene en gespecialiseerde anamnese aan de Franstalige patiënt kunnen worden voorgelegd. Met behulp van taalkundig juiste vragen kan de arts zich geheel toeleggen op de interpretatie van de symptomen en de juiste diagnose. Dit boek omvat drie delen. In een eerste deel wordt aan de hand van overzichtelijke

mische termen die de arts regelmatig gebruikt. Het derde deel biedt een tweetalige

woordenlijst van 350 termen en woordcombinaties aan. Met de kennis van deze woordenschat kan de arts zich behoorlijk behelpen tijdens een raadpleging in het Frans.

Aan dit vademecum hebben verscheidene specialisten van de K.U.Leuven meegewerkt. Zij hebben aangegeven welke vragen - in hun specialiteit - de huisarts volgens hen aan zijn patiënt zou kunnen stellen alvorens deze naar hen door te verwijzen. De anamneses zijn vervolgens door enkele artsen te velde getoetst.

Stéphane Ostyn doceert o.a. medisch en biomedisch Frans aan de Faculteit Geneeskunde

van de K.U.Leuven. Tweetalig van opvoeding en opleiding (UCL - K.U.Leuven) was hij een tiental jaren werkzaam in het Unité de Linguistique française van de UCL alvorens zich toe te

Stéphane Ostyn

Deze “Inleiding in de Biostatistiek” is wellicht niet het enige boek in zijn soort, maar bij de uiteenzetting van de klassieke thema’s zoals probabiliteit, distributies, betrouwbaarheidsintervallen en hypothesetesten zijn er bijzondere accenten gelegd naar het gebruik ervan binnen de medische wereld. Deze invalshoek is wel degelijk uniek.

MEDISCH FRANS VOOR ARTSEN

ISBN 978 90 334 7632 7 // 2010 // 160 blz. // 24,00 EUR

Tekstboek

Vergelijkende biologie voor de medische en biomedische wetenschappen

789033 477867

Tekstboek

Tekstboek: ISBN 978 90 334 7114 8 // 2008 // 184 blz. // 31,50 EUR Illustraties: ISBN 978 90 334 7115 5 // 2008 // 144 blz. // 20,50 EUR

Het Hetvoorbije voorbije voorbijedecennium decennium decenniumheeft heeft heeftde de defysica fysica fysicaop op opnanoschaal nanoschaal nanoschaaleen een eenenorme enorme enormevlucht vlucht vlucht Het genomen. genomen.We We Wekunnen kunnen kunnennu nu nustructuren structuren structurenvan van vaneen een eenmiljoenste miljoenste miljoenstevan van vaneen een eenmillimeter millimeter millimeterininin genomen. beeld beeldbrengen brengen brengenen en enbestuderen. bestuderen. bestuderen.Hierdoor Hierdoor Hierdoorwerd werd werdonder onder onderandere andere andereons ons onsinzicht inzicht inzichtinininbiologibiologibiologibeeld sche scheprocessen processen processenop op opcellulair cellulair cellulairen en enmoleculair moleculair moleculairniveau niveau niveauenorm enorm enormuitgebreid. uitgebreid. uitgebreid.Biofysici Biofysici Biofysici sche trachten trachtenmet met meteen een eenheel heel heelklein klein kleinaantal aantal aantalfundamentele fundamentele fundamenteleconcepten concepten conceptenen en eninteracties interacties interactieshet het het trachten leven leventete teontrafelen. ontrafelen. ontrafelen.Dit Dit Ditvereist vereist vereistechter echter echterheel heel heelwat wat watabstract abstract abstractdenken, denken, denken,wat wat watdit dit ditonderwerp onderwerp onderwerp leven voor voorde de demeeste meeste meestestudenten studenten studentendan dan danook ook ookerg erg ergmoeilijk moeilijk moeilijkmaakt. maakt. maakt.Met Met Metdit dit ditwerk werk werkproberen proberen proberenwe we we voor eenvoudige eenvoudigetaal taal taalstudenten studenten studententete tehelpen helpen helpeneen een eenbasis basis basistete teleggen leggen leggenvoor voor voorbiofysisch biofysisch biofysisch ininineenvoudige denken. denken. denken.

Van fysica naar biofysica

Aangezien Aangezienwe we weininindit dit dithandboek handboek handboekleren leren lerenwerken werken werkenmet met metde de demeest meest meestbelangrijke belangrijke belangrijkefundafundafundaAangezien mentele menteleconcepten concepten conceptenvan van vande de defysica, fysica, fysica,worden worden wordende de defundamentele fundamentele fundamenteleinteracties interacties interactiesreeds reeds reedsininin mentele het hetbegin begin beginvan van vandit dit ditboek boek boekbesproken. besproken. besproken.Veel Veel Veelaandacht aandacht aandachtwordt wordt wordtbesteed besteed besteedaan aan aanelektromagelektromagelektromaghet netische netischewisselwerking, wisselwerking, wisselwerking,die die dievoor voor voorbiofysische biofysische biofysischetoepassingen toepassingen toepassingenessentieel essentieel essentieelis. is. is.Nieuwe Nieuwe Nieuwe netische begrippen begrippenen en enredeneringsvormen redeneringsvormen redeneringsvormenworden worden wordengeleidelijk geleidelijk geleidelijkaan aan aangeïntroduceerd, geïntroduceerd, geïntroduceerd,verschilverschilverschilbegrippen lende lendevoorbeelden voorbeelden voorbeeldenen en entoepassingen toepassingen toepassingenworden worden wordengegeven. gegeven. gegeven.We We Webeperken beperken beperkenons ons onsechter echter echtertot tot tot lende wat watnodig nodig nodigisisisom om omenkele enkele enkelevan van vande de demeest meest meestfundamentele fundamentele fundamentelebiofysische biofysische biofysischeprocessen processen processentete te wat begrijpen. begrijpen.Oefenen Oefenen Oefenenisisisnoodzakelijk noodzakelijk noodzakelijkwant want wantdeze deze dezeconcepten concepten conceptenen en enwerkwijzen werkwijzen werkwijzenkunnen kunnen kunnen begrijpen. we weons ons onsenkel enkel enkeleigen eigen eigenmaken maken makendoor door doorermee ermee ermeetete tewerken. werken. werken.Op Op Ophet het heteinde einde eindevan van vanelk elk elkhoofdstuk hoofdstuk hoofdstuk we zijn zijndaarom daarom daaromvoldoende voldoende voldoendevragen vragen vragenen en enoefeningen oefeningen oefeningenvoorzien voorzien voorzienom om omde de defysische fysische fysischeredenerinredenerinredenerinzijn gen genonder onder onderde de deknie knie knietete tekrijgen. krijgen. krijgen. gen

Met dit werk proberen we in eenvoudige taal studenten te helpen een basis te leggen voor biofysisch denken. Deze tekst is uitgewerkt als begeleidend handboek bij de colleges over ‘Inleiding tot de biofysica’ voor eerste bachelor geneeskunde, tandheelkunde en biomedische wetenschappen. Nieuw in deze editie is de uitwerking in vijf thema’s: dynamica en evenwicht, energie, stroming van fluïda, elektrische geleiding en thermofysica. Verder worden de toepassingen op het ECG en de prikkelgeleiding langs een zenuw meer in detail bestudeerd. We nemen aan dat de gebruiker vertrouwd is met wiskundige begrippen zoals afgeleiden en integralen, enkele belangrijke noties hierover worden samengevat in de appendices. Deze Dezetekst tekst tekstisisisuitgewerkt uitgewerkt uitgewerktals als alsbegeleidend begeleidend begeleidendhandboek handboek handboekbij bij bijde de decolleges colleges collegesover over overinleiding inleiding inleiding Deze tot totde de debiofysica biofysica biofysicavoor voor vooreerste eerste eerstebachelor bachelor bachelorgeneeskunde, geneeskunde, geneeskunde,tandheelkunde tandheelkunde tandheelkundeen en enbiomebiomebiometot dische dischewetenschappen. wetenschappen. wetenschappen.Het Het Hetisisiseen een eenneerslag neerslag neerslagvan van vande de deruime ruime ruimeonderwijservaring onderwijservaring onderwijservaringmet met met dische deze dezegroep groep groepstudenten. studenten. studenten.Nieuw Nieuw Nieuwininindeze deze dezeeditie editie editieisisisde de deuitwerking uitwerking uitwerkinginininvijf vijf vijfthema’s: thema’s: thema’s: deze dynamica dynamicaen en enevenwicht, evenwicht, evenwicht,energie, energie, energie,stroming stroming stromingvan van vanfluïda, fluïda, fluïda,elektrische elektrische elektrischegeleiding geleiding geleidingen en en dynamica thermofysica. thermofysica.Verder Verder Verderworden worden wordende de detoepassingen toepassingen toepassingenop op ophet het hetECG ECG ECGen en ende de deprikkelgeleiding prikkelgeleiding prikkelgeleiding thermofysica. langs langseen een eenzenuw zenuw zenuwmeer meer meerininindetail detail detailbestudeerd. bestudeerd. bestudeerd.We We Wenemen nemen nemenaan aan aandat dat datde de degebruiker gebruiker gebruiker langs vertrouwd vertrouwdisisismet met metwiskundige wiskundige wiskundigebegrippen begrippen begrippenzoals zoals zoalsafgeleiden afgeleiden afgeleidenen en enintegralen, integralen, integralen,enkele enkele enkele vertrouwd belangrijke belangrijkenoties noties notieshierover hierover hieroverworden worden wordensamengevat samengevat samengevatinininde de deappendices. appendices. appendices. belangrijke

JOS JOS ROGIERS ROGIERS ROGIERS JOS

Van fysica fysica naar naar biofysica biofysica Van

JOSOSRROGIERS ROGIERS OGIERSisis ishoogleraar hoogleraar hoogleraaraan aan aande de deFaculteit Faculteit FaculteitWetenschappen Wetenschappen Wetenschappenvan van vande de deK.U.Leuven K.U.Leuven K.U.Leuvenen en enwerkzaam werkzaam werkzaam JJOS aan aanhet het hetInstituut Instituut Instituutvoor voor voorTheoretische Theoretische TheoretischeFysica. Fysica. Fysica.Hij Hij Hijcoördineert coördineert coördineertde de deonderwijsteams onderwijsteams onderwijsteamsvoor voor voorbiofybiofybiofyaan sica sicavoor voor voorde de debachelorjaren bachelorjaren bachelorjarengeneeskunde, geneeskunde, geneeskunde,tandheelkunde tandheelkunde tandheelkundeen en enbiomedische biomedische biomedischewetenschappen. wetenschappen. wetenschappen. sica

acco acco

789033 471148

Jos Rogiers

Van Van fysica fysica naar naar biofysica biofysica

Vergelijkende biologie

9

Roger Huybrechts

Universiteit Leuven.

Vergelijkende biologie voor de medische en biomedische wetenschappen

Roger Huybrechts

ROGER HUYBRECHTS is gewoon hoogleraar in de biologie aan de Katholieke

Inleiding tot de biomedische statistiek

ISBN 978 90 334 7786 7 // 2009 // 344 blz. // 37,00 EUR

Roger Huybrechts

In Vergelijkende biologie voor de medische en de biomedische wetenschappen wordt, vertrekkende van de cel als structurele en functionele eenheid van leven, de biologische opbouw van de mens in evolutieve context beschreven. Het handboek bestaat uit drie aparte delen. Er is het Tekstboek, waarin in elf hoofdstukken het ontstaan, het functioneren en de evolutie van dierlijk leven wordt uitgelegd, voornamelijk aan de hand van de fylogenetische stamboom die de verschillende ontwikkelingsstadia van dieren aangeeft. Die fylogenetische stamboom wordt verder uitgewerkt als ‘virtueel museum’ op de bijhorende cd-rom. Daarnaast is er ook het Boek met illustraties waarnaar in het tekstboek wordt verwezen. Dit handboek is bedoeld voor medische en biomedische opleidingen aan hogescholen en universiteiten, die een inleidend college ‘Vergelijkende Biologie’ aanbieden.

Georges De Moor en Georges Van Maele

JOS JOS ROGIERS ROGIERS

Medische wetenschappen

9

789033 476327

In Vergelijkende biologie voor de medische en de biomedische wetenschappen wordt, vertrekkende van de cel als structurele en functionele eenheid van leven, de biologische opbouw van de mens in evolutieve context beschreven. In het Tekstboek wordt in elf hoofdstukken het ontstaan, het functioneren en de evolutie van dierlijk leven uitgelegd, voornamelijk aan de hand van de fylogenetische stamboom die de verschillende ontwikkelingsstadia van dieren aangeeft. Die fylogenetische stamboom wordt verder uitgewerkt als ‘virtueel museum’ op de bijhorende cd-rom. Dit handboek is bedoeld voor medische en biomedische opleidingen aan hogescholen en universiteiten, die een inleidend college ‘Vergelijkende Biologie’ aanbieden.

Georges De Moor is geneesheer gespecialiseerd in de Klinische Biologie. Hij aggregeerde in de medische informatiekunde voor het hoger onderwijs en is hoofd van de dienst Medische Informatica en Statistiek (Universiteit Gent en Universitair Ziekenhuis Gent). Hij is titularis van de opleidingsonderdelen Medische Statistiek en Medische Besliskunde in de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Het objectief is om de concepten die aan de grondslag liggen van de meest frequent gebruikte statistische methodes in de geneeskunde en biomedische wetenschappen centraal te stellen en te illustreren aan de hand van eenvoudige voorbeelden ontleend aan de geneeskunde en aanverwante domeinen.

Georges Van Maele is wiskundige en als statisticus werkzaam binnen de Afdeling voor Medische Informatica en Statistiek van het Universitair Ziekenhuis Gent. Als gastprofessor aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent en aan de Artevelde Hogeschool Gent is hij heel nauw betrokken bij de onderwijsopdrachten “biostatistiek” in diverse opleidingen en is hij erg actief binnen de statistische dienstverlening voor diverse projecten en studies.

(K.U.Leuven).

Dit boek omvat drie delen. In een eerste deel wordt aan de hand van overzichtelijke kaders de medische basiswoordenschat van het Frans aangebracht. Het tweede deel bestaat uit een tweetalige lijst van anatomische termen die de arts regelmatig gebruikt. Het derde deel biedt een tweetalige woordenlijst van 350 termen en woordcombinaties aan.

8

Deze uitgave is in de eerste plaats bedoeld als studieboek bij specifieke opleidingsonderdelen binnen het curriculum van de geneeskunde en gezondheidswetenschappen – waaruit het inhoudelijk is ontstaan. Het boek zal echter ook doctorandi en gezondheidswerkers in het algemeen aanspreken die zich wensen te verdiepen in de materie en basisprincipes van de biostatistiek en die op een “evidence based” verantwoorde wijze binnen het eigen vakgebied actief willen zijn.

Dit handboek biedt een ruim en verhelderend overzicht van statistische basisconcepten, methodes en technieken die de arts of gezondheidswerker van vandaag nodig heeft om de aanhoudende stroom aan informatie vanuit de medische literatuur voluit op zijn waarde te kunnen schatten.

Deze ‘Inleiding in de Biostatistiek’ is wellicht niet het enige boek in zijn soort, maar bij de uiteenzetting van de klassieke thema’s zoals probabiliteit, distributies, betrouwbaarheidsintervallen en hypothesetesten zijn er bijzondere accenten gelegd naar het gebruik ervan binnen de medische wereld. Deze invalshoek is wel degelijk uniek.

leggen op de vakspecifieke communicatie in het Frans aan het Instituut voor Levende Talen

9

Inleiding tot de biomedische statistiek

Inleiding tot de biomedische statistiek

De Vlaamse arts komt meer en meer in aanraking met Franstalige of allochtone patiënten die zich in het Frans uitdrukken of behelpen. Dit boek wil de arts een waaier aan vragen aanreiken die tijdens de algemene en gespecialiseerde anamnese aan de Franstalige patiënt kunnen worden voorgelegd.

MEDISCH FRANS VOOR ARTSEN

kaders de medische basiswoordenschat van het Frans aangebracht. Hierin is ook de anamnese opgenomen. Het tweede deel bestaat uit een tweetalige lijst van anato-

Stéphane Ostyn

Medisch Frans voor artsen

Beantwoordend aan een reële behoefte aan kwaliteitsvolle basiswerken in het vakgebied van de biostatistiek, biedt dit handboek een ruim en verhelderend overzicht van statistische basisconcepten, methodes en technieken die de arts of gezondheidswerker van vandaag nodig heeft om de aanhoudende stroom aan informatie vanuit de medische literatuur voluit op zijn waarde te kunnen schatten. De achtergrond van beide auteurs en hun jarenlange samenwerking staan garant voor een optimale benadering van hoe de basiskennis van biostatistiek naar dit doelpubliek kan worden overgebracht.

Georges De Moor en Georges Van Maele

In Vlaanderen, Brussel en omstreken komt de Vlaamse arts meer en meer in aanraking met Franstalige of allochtone patiënten die zich in het Frans uitdrukken of behelpen.

ISBN 978 90 334 6223 8 // 2006 // 624 blz. // 37,00 EUR

acco acco acco


MEDISCHE HANDBOEKEN MEDISCH-ONDERSTEUNENDE HANDBOEKEN 30-09-2005

16:12

Ziekte & zorg [vol]

Pagina 1

Algemene chemie voor de medische en biomedische wetenschappen en voor de natuurwetenschappen

Dit boek is gegroeid uit de jarenlange ervaring van de auteur met studenten hoger onderwijs uit verschillende studierichtingen met een sterk medisch, biomedisch en natuurwetenschappelijk vakkenpakket. Deze studenten willen, met het oog op de beroepswereld waarin zij later terechtkomen, chemische kennis vergaren die voor hen meteen toepasbaar is. Zij willen no-nonsense chemie!

sociale omgeving beïnvloedt mensen in hun waarneming, Inleiding in de medische Dedenken sociologie en doen. Dat geldt in algemene zin, maar in het bij-

Algemene chemie

zonder ook voor de verschijnselen van ziekte en zorg. Die verschijnselen omvatten meer dan lichamelijke ervaringen als pijn en lijden. In iedere samenleving en in iedere historische periode wordt op verschillende wijzen met ziekte en zorg omgegaan. Enerzijds bepalen biologische factoren onze sociale mogelijkheden, anderzijds begrenst de sociale wereld waarin we als mens terechtkomen onze biologische mogelijkheden. We moeten daarvoor slechts de ziekte- en sterftecijfers in verschillende periodes en culturen vergelijken. Deze derde uitgave is volledig herzien. De eerder behandelde onderwerpen zijn niet alleen geactualiseerd; er worden ook een aantal nieuwe onderwerpen behandeld, zoals voorspellende geneeskunde, risico op ziek-zijn en geneticisering. Ziekte en zorg is in de eerste plaats bedoeld voor hogeschoolen universiteitsstudenten, maar richt zich ook tot iedereen met interesse in de sociaal-culturele bepaaldheid van ziekte, gezondheid en gezondheidszorg en in de medische sociologie.

De verschijnselen van ziekte en zorg omvatten meer dan lichamelijke ervaringen als pijn en lijden. In iedere samenleving en in iedere historische periode wordt op verschillende wijzen met ziekte en zorg omgegaan. Enerzijds bepalen biologische factoren onze sociale mogelijkheden, anderzijds begrenst de sociale wereld waarin we als mens terechtkomen onze biologische mogelijkheden. Deze derde uitgave is volledig herzien. Niet alleen werden de eerder behandelde onderwerpen geactualiseerd maar ook worden een aantal nieuwe onderwerpen behandeld, zoals voorspellende geneeskunde, risico op ziek-zijn en geneticisering. RITA SCHEPERS is hoogleraar medische sociologie aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven.

27-09-2007

10:43

Chris Van Schravendijk

789033 474200

ISBN 978 90 334 7420 0 // 2009 // 296 blz. // 34,50 EUR

Dit boek biedt een inleiding op de principes van het wetenschappelijk denken voor Nederlandstalige studenten in de medische en biomedische wetenschappen en andere levenswetenschappen. De auteur biedt eerst een beknopte en overzichtelijke ontstaansgeschiedenis van het wetenschappelijk denken in onze westerse wereld. Zonder al te diep in te gaan op de verschillende aspecten van wetenschapsontwikkeling worden de basisgegevens behandeld met aandacht voor invloeden die vooral voor de (bio)medische wetenschappen relevant zijn. De wetenschappelijke revoluties worden bekeken, maar ook de constructie van een wetenschappelijk wereldbeeld, telkens met nota voor de gevolgen van de ontwikkelingen op het (bio)medische denken en doen. De verschillende aspecten van de wetenschappelijke methode komen aan bod, er wordt gekeken naar wetenschap als maatschappelijk verschijnsel, maar ook naar de interactie tussen wetenschap en waarden, waarbij zaken als fraude en integriteit aan de orde zijn. De basisprincipes in het omgaan met wetenschappelijke informatie worden behandeld, vanaf het terugvinden van literatuur tot het grafisch weergeven van kwantitatieve informatie, telkens met de nodige voorbeelden. Ieder hoofdstuk eindigt met enkele referenties bij wijze van doorleesadvies en met enkele kritische vragen waarmee kennis en bruikbaarheid van de behandelde stof kunnen worden getoetst.

Wetenschappelijk denken

Een inleiding voor de medische en biomedische

acco

Chris van Schravendijk

9

Wetenschappelijk denken Een inleiding voor de medische en biomedische wetenschappen

wetenschappen en voor de andere levenswetenschAPPEN

Christophe Ampe en Bart Devreese

Algemene Biochemie Functionele bouwstenen van het leven

De auteur biedt eerst een beknopte en overzichtelijke ontstaansgeschiedenis van het wetenschappelijk denken in de westerse wereld. De wetenschappelijke revoluties worden bekeken, maar ook de constructie van een wetenschappelijk wereldbeeld, telkens met aandacht voor de gevolgen van de ontwikkelingen op het (bio)medisch denken en handelen. De verschillende aspecten van de wetenschappelijke methode komen aan bod. Er wordt gekeken naar wetenschap als maatschappelijk verschijnsel, maar ook naar de interactie tussen wetenschap en waarden, waarbij zaken als fraude en integriteit aan de orde zijn. CHRIS VAN SCHRAVENDIJK is hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is binnen die faculteit verantwoordelijk voor diverse colleges en de coördinatie in het wetenschapsvormende traject vanaf de eerste bachelor tot aan het doctoraat Medische Wetenschappen. Zijn onderzoek richt zich op de fysiopathologische analyse van de pancreatische bètacel in het kader van vroege diagnose en cellulaire therapie voor diabetes.

acco

9

Inleiding in de medische sociologie

Wetenschappelijk denken

Prof. Dr. Bart Devreese is hoofddocent aan de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij doceert Algemene Biochemie en Analytische Biochemie aan de opleidingen Biologie, Chemie en Biochemie en Biotechnologie.

Algemene Biochemie

Prof. Dr. Christophe Ampe is hoogleraar aan de Universiteit Gent in de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, waar hij Algemene Biochemie en Eiwitchemie doceert in de opleiding Biomedische Wetenschappen. Hij is eveneens groepsleider in het departement voor Medische Proteïnechemie in het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie.

Het boek Algemene Biochemie. Functionele bouwstenen van het leven start met een algemene situering en vervolgt met een uitgebreide bespreking van de verschillende bouwstenen van cellen. De structuurniveaus van eiwitten worden in extenso behandeld en gradueel gekoppeld aan functie en aan regulatie van deze functie. Doorheen de tekst wordt aandacht besteed aan ziektebeelden of andere medisch relevante onderwerpen.

Christophe Ampe en Bart Devreese

Het begrijpen van structuur-functierelaties van biomoleculen en van eiwitten in het bijzonder, is essentieel om inzicht te krijgen in de complexiteit van verschillende levensnoodzakelijke processen in organismen.

Ziekte en zorg

Pagina 1

C. van Schravendijk

Christophe Ampe en Bart Devreese

Functionele bouwstenen van het leven

Rita Schepers

ISBN 978 90 334 6618 2 // 2007 // 240 blz. // 30,50 EUR

Wetenschap denken [vol]

Algemene biochemie

acco

acco

ISBN 978 90 334 5974 0 // 2005 // 336 blz. // 38,00 EUR

Het fenomeen ‘Leven’ is onlosmakelijk verbonden met de aanwezigheid van een aantal bijzondere chemische stoffen, de biomoleculen. Zonder de wisselwerking tussen deze biomoleculen, het hoofdthema van de biochemie, is er geen leven. Deze wisselwerking is het gevolg van hun structuur welke hun functie dicteert. Het begrijpen van structuur-functierelaties van biomoleculen en van eiwitten in het bijzonder, is dan ook essentieel om inzicht te krijgen in de complexiteit van verschillende levensnoodzakelijke processen in organismen. Verstoring van biochemische processen leidt tot ziekte. Om via wetenschappelijk onderzoek het ontstaan van ziektes te kunnen ontrafelen en om de werking van de klassieke geneesmiddelen te begrijpen, zijn inzichten in de biochemie van groot belang. Het boek Algemene Biochemie. Functionele bouwstenen van het leven, start met een algemene situering en vervolgt met een uitgebreide bespreking van de verschillende bouwstenen van cellen (suikers, nucleotiden, lipiden en eiwitten). De structuurniveaus van eiwitten worden in extenso behandeld en gradueel gekoppeld aan functie en aan regulatie van deze functie. Dit culmineert in een hoofdstuk waar biochemische concepten en processen gekaderd worden in de context van een fysiologisch proces: de bloedstolling, de werking van een geneesmiddel (het gebruik van antibiotica), en een cellulair proces (actine-gestuurde celmigratie). Doorheen de tekst wordt aandacht besteed aan ziektebeelden of andere medisch relevante onderwerpen. Dit boek bespreekt de basisaspecten van de biochemie. Daarom is het geschikt als handboek voor studenten uit richtingen die Algemene Biochemie als verplicht onderdeel in hun curriculum hebben (geneeskunde, tandheelkunde, biomedische wetenschappen, biochemie en biotechnologie, biologie, scheikunde) en eveneens als naslagwerk voor studenten uit de toegepaste biologische wetenschappen, de opleiding tot dierenarts en relevante richtingen uit de hogescholen.

Ziekte en zorg

LUC NAGELS doceert chemie aan de Universiteit Antwerpen en leidt daar aan de Faculteit Wetenschappen de onderzoeksgroep Chromatografische Organische Sporenanalyse. Als wetenschapper ontwikkelt hij sensoren (waarvan hij patenthouder is) met de farmaceutische industrie en met het Antwerps Innovatiecentrum.

Ziekte en zorg Luc Nagels

acco

Dit handboek biedt een overzicht van de algemene chemie voor studenten in de medische, de biomedische en de biologische wetenschappen in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland. De auteur geeft een klare kijk op de algemene chemische principes aan de hand van een heleboel voorbeelden uit de medische en de biologische wereld en schrapt gegevens die niet meteen relevant zijn voor de doelgroep. Toch dringt hij ook door tot de wortels van de chemie en biedt een grondige theoretische basiskennis. Zo overstijgt dit handboek in zijn opzet en uitwerking de klassieke en vooral beschrijvende handboeken General Chemistry.

Pagina 1

Rita Schepers

Algemene chemie

De auteur geeft een klare kijk op de algemene chemische principes aan de hand van vele voorbeelden uit de medische en de biomedische wereld en schrapt gegevens die niet meteen relevant zijn voor de doelgroep. Toch dringt hij ook door tot de roots van de chemie en biedt hij een grondige theoretische basiskennis. Hierdoor krijgt de toekomstige arts of natuurwetenschapper niet alleen een inzicht in de algemene chemische principes, maar ook een chemische bagage die meteen inzetbaar zal zijn in de latere beroepspraktijk. Zo overstijgt dit handboek in zijn opzet en uitwerking de omvangrijke handboeken General Chemistry die vooral beschrijvend zijn en waar studenten vaak in verloren lopen.

15:56

R. Schepers

Dit boek biedt een overzicht van de algemene chemie voor studenten in de medische en de biomedische wetenschappen en in de natuurwetenschappen uit het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland.

Luc Nagels

Luc Nagels

11-10-2007

Medische wetenschappen

Algemene chemie [vol]

MEDISCH-ONDERSTEUNENDE HANDBOEKEN

ISBN 978 90 334 6269 6 // 2006 // 240 blz. // 27,50 EUR

acco


VERPLEEGKUNDE

VERPLEEGKUNDE Baudewijn Oosterlynck, Johan De Knock en Peter Bouckhout

Catty Van Riet Dit boek tracht een aantal wetenschappelijke en maatschappelijke achtergronden van verpleegkunde te verduidelijken en in relatie te brengen met ‘de verpleegkunde’. Daarnaast worden belangrijke methodieken, processen in de verpleegkunde verduidelijkt. Maar misschien nog belangrijker is de wijze waarop theoretische aspecten van verpleegkunde in dit boek door middel van zelfstudie-opdrachten aan de lezer de kans geven om de informatie om te zetten in kennis met een persoonlijke betekenis. Uit onderwijskundige inzichten blijkt immers dat kennis maar werkzaam wordt als deze een persoonlijke betekenis gekregen heeft. Op deze wijze probeert dit boek belangrijke inzichten in de

Verplegen met visie tracht een aantal wetenschappelijke en maatschappelijke achtergronden van de verpleegkunde te verduidelijken, alsook de belangrijkste methodieken en processen in de verpleegkunde. Zelfstudieopdrachten geven de lezer de kans om de informatie om te zetten in kennis met een persoonlijke betekenis, wat de ontwikkeling van een eigen visie op verplegen stimuleert. pleegkunde, dat studenten meeneemt doorheen de achtergronden van verpleegkunde.

Daarnaast kan dit boek een hulp zijn voor verpleegkundigen die hun eigen visie op verpleegkunde willen verstevigen, onderbouwen,…..

Catty Van Riet, zelf verpleegkundige, is verbonden aan de KHLeuven, dep. G&T,

opleiding verpleegkunde, waar ze reeds jaren o.a. het ‘opleidingsonderdeel visie op ver-

pleegkunde’ onderwijst. Daarnaast werkt ze mee aan de Academische LerarenOpleiding (K.U.Leuven).

verduidelijkt. Dringende medische hulpverlening door verpleegkundigen richt zich zowel tot de student in de verpleegkunde als tot de verpleegkundige die zijn kennis wenst te verruimen. Het boek vormt een goede basis voor de verdere specialisatie in de dringende geneeskundige hulpverlening en de intensieve zorg.

Catty Van Riet

Verplegen met Visie

11:22

Peter Bouckhout is gegradueerd ziekenhuisverpleegkundige met een jarenlange praktijkervaring op spoedgevallen, operatiezaal en cathlab. Hij is tevens lector aan de KHBO, Departement Gezondheidszorg.

Dimitri Mortelmans

Baudewijn Oosterlynck, Johan De Knock en Peter Bouckhout

789033 470813

ISBN 978 90 334 7081 3 // 2008 // 440 blz. // 45,00 EUR

Pagina 1

Registratie van minimale verpleegkundige gegevens in de Belgische ziekenhuizen Van concept tot implementatie

Vanaf 1 januari 2008 worden de MVG-II als onderdeel van de minimale ziekenhuisgegevens (MZG) in de Belgische ziekenhuizen geregistreerd. MVG-II zou de verpleegkundige zorg in ziekenhuizen beter in beeld moeten brengen dan de oorspronkelijke MVG-I. Dit boek richt zich tot alle verpleegkundigen, hoofdverpleegkundigen, verpleegkundige docenten en verpleegkundige leidinggevenden die deze registratie en haar impact willen begrijpen en doorgronden. Een niet te missen instrument voor wie met de nieuwe MVG-II geconfronteerd wordt. WALTER SERMEUS (red.) is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de K.U.Leuven. Hij is programmadirecteur voor de opleidingen Medisch-Sociale Wetenschappen. Hij schreef dit boek in samenwerking met Jean Codognotto (CHU-Liège), Luc Delesie (K.U.Leuven), Pierre Gillet (CHU-Liège), Dominik Michiels (U.Z.Leuven), Olivier Thonon (CHU-Liège), Caroline Van Boven (CHU-Liège), Koen Van den Heede (K.U.Leuven), Pieter Van Herck (K.U.Leuven) en anderen.

acco

ISBN 978 90 334 6257 3  // 2006 // 204 blz. // 22,50 EUR

Paul Broos, Stefaan Nijs, Marc Sabbe en Filip Stockmans

EHBO

iedereen heeft de morele plicht zijn medemens in nood naar best vermogen bij te staan. in onze moderne samenleving staan een grote groep artsen, een brede waaier van paramedisch personeel en een hele reeks geavanceerde apparatuur ter beschikking om slachtoffers van ongevallen de beste medische zorgen toe te dienen. tussen het tijdstip van het ongeval en de eigenlijke medische verzorging verloopt er echter nog heel wat tijd. Om te voorkomen dat de toestand van een ongevalsslachtoffer in deze tijdsspanne beduidend verslechtert, is eerste hulp bij ongevallen onmisbaar. Dit handboek wil voor de EHbO’er een leidraad zijn voor de hulpverlening bij frequent en minder frequent voorkomende ongevallen. De ongevalssituaties worden op een leesbare en bevattelijke wijze in een logische volgorde besproken, en met vele figuren geïllustreerd.

Eerste hulp bij ongevallen

Iedereen heeft de morele plicht zijn medemens in nood naar best vermogen bij te staan. In onze moderne samenleving staat een grote groep artsen, een brede waaier van paramedisch personeel en een hele reeks geavanceerde apparatuur ter beschikking om slachtoffers van ongevallen de beste medische zorgen toe te dienen. Tussen het tijdstip van het ongeval en de eigenlijke medische verzorging verloopt er echter nog heel wat tijd. Om te voorkomen dat de toestand van een ongevalslachtoffer in deze tijdspanne beduidend verslechtert, is eerste hulp bij ongevallen onmisbaar. Dit handboek wil voor de EHBO’er een leidraad zijn voor de hulpverlening bij frequent en minder frequent voorkomende ongevallen. paul brOOs is diensthoofd Traumatologische Heelkunde en diensthoofd-directeur Heelkunde van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Als gewoon hoogleraar aan de K.U.Leuven doceert hij onder meer Anatomie, EHBO en Heelkunde. Hij is tevens voorzitter van het Medisch Comité Rode Kruis Vlaanderen.

stEFaan nijs is adjunct-kliniekhoofd in de dienst Traumatologische Heelkunde van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Hij is tevens voorzitter van de Belgian Trauma Society en bestuurslid van de European Trauma Society.

Walter Sermeus (red.)

Registratie van minimale verpleegkundige gegevens in de Belgische ziekenhuizen Van concept tot implementatie

acco

MarC sabbE is diensthoofd van de spoedgevallendienst van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en diensthoofd Urgentiegeneeskunde van de faculteit Geneeskunde K.U.Leuven. Hij is deeltijds hoofddocent aan de K.U.Leuven en doceert Urgentiegeneeskunde-Rampengeneeskunde. Hij is stichtend lid en voorzitter van de Belgian Society of Emergency and Disaster Medicine (BeSEDiM) en stichtend lid van de European Society for Emergency Medicine (EuSEM).

Filip stOCKMans is gastdocent aan de K.U.Leuven afdeling Kortrijk waar hij het vak Eerste Hulp Bij Ongevallen en Verbandleer doceert. Hij is plastisch chirurg-handchirurg en werkzaam als hoofd van de Handgroep Groeninge in AZ Groeninge te Kortrijk.

ISBN 978 90 334 5784 5 // 2005 // 192 blz. // 25,50 EUR

EErstE Hulp bij OngEvallEn

Vanaf 1 januari 2008 wordt de MVG-II als onderdeel van de minimale ziekenhuisgegevens (MZG) in de Belgische ziekenhuizen geregistreerd. De MVG-II brengt de verpleegkundige zorg in ziekenhuizen beter in beeld dan de oorspronkelijke MVG-I. Dit boek richt zich tot alle verpleegkundigen, hoofdverpleegkundigen, verpleegkundige docenten en verpleegkundige leidinggevenden die deze registratie en haar impact willen begrijpen en doorgronden. Het onderzoek dat aan de basis ligt van de MVG-II werd uitgevoerd door het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de K.U.Leuven en het CHU-Liège, in opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. In dit boek leggen de auteurs stap voor stap uit hoe de onderzoekers tot de huidige lijst van 78 verpleegkundige interventies zijn gekomen en hoe deze gegevens kunnen worden gebruikt om het beleid van ziekenhuizen en de gezondheidszorg te verbeteren. Een niet te missen instrument voor wie met de nieuwe MVG-II geconfronteerd wordt.

p. broos, s. nijs, M. sabbe en F. stockmans

Walter Sermeus (RED.)

29-08-2007

Johan De Knock is gegradueerd ziekenhuisverpleegkundige met de bijzondere beroepstitel intensieve zorg en spoedgevallenzorg. Als verpleegkundige was hij lange tijd werkzaam op de intensieve zorgenafdeling, sinds 2003 is hij hoofdverpleegkundige op de spoedgevallendienst van het AZ Sint-Jan AV te Brugge.

9

ISBN 978 90 334 7923 6 // ca. 208 blz.// ca. 22,50 EUR // Verschijnt in september 2010

Registratie van [vol]

Verpleegkundigen die dringende medische hulpverlening verstrekken, staan dag in dag uit voor een grote uitdaging. Van hen wordt verwacht dat zij levensbedreigende toestanden herkennen en dat zij daarbij efficiënt ingrijpen. Zij dienen ook over voldoende kennis en vaardigheid te beschikken om in niet-levensbedreigende situaties doelmatig op te treden. In dit boek worden toe te passen verpleegtechnische technieken voldoende uitgebreid beschreven en met afbeeldingen verduidelijkt. Het boek vormt een goede basis voor de verdere specialisatie in de dringende geneeskundige hulpverlening en de intensieve zorg. Baudewijn Oosterlynck is werkzaam als hoofdverpleegkundige van de intensieve zorgenafdeling van het AZ Sint-Jan AV te Brugge. Hij heeft naast zijn bijzondere beroepstitel intensieve zorg en spoedgevallenzorg, het getuigschrift van gerechtelijk expert in de verpleegkunde. Als gastdocent verzorgt hij cursussen over beademing, haemo-dynamica en wondzorg in verschillende hogescholen.

Registratie van minimale verpleegkundige gegevens in de Belgische ziekenhuizen

10

passen verpleegtechnische technieken worden voldoende uitgebreid beschreven en met afbeeldingen

W. Sermeus (red.)

PARAMedische wetenschappen

Dit boek is in de eerste plaats bedoeld als een handboek voor bachelorstudenten verpleegkunde. Daarnaast kan het ook een hulp zijn voor verpleegkundigen die hun eigen visie op verpleegkunde willen verstevigen of onderbouwen.

In dit boek hebben de auteurs de wetenschappelijke achtergrond van de dringende medische hulpverlening en de noodzakelijke praktijkkennis tot een overzichtelijk en bruikbaar geheel gebundeld. Toe te

DRINGENDE MEDISCHE HULPVERLENING DOOR VERPLEEGKUNDIGEN

Dit boek is in de eerste plaats bedoeld als een handboek, bruikbaar in de opleiding ver-

Dringende medische hulpverlening door verpleegkundigen

I

verpleegkunde te integreren met recente onderwijskundige inzichten.

grijpen om dit bedreigde leven te redden. Zij dienen ook over voldoende kennis en vaardigheid te beschikken om in niet-levensbedreigende situaties doelmatig op te treden. Zij worden bovendien geconfronteerd met een snelle evolutie in de behandelingsmogelijkheden.

Catty Van Riet Verplegen met Visie

Verplegen met visie

DRINGENDE MEDISCHE HULPVERLENING VOOR VERPLEEGKUNDIGEN

B. Oosterlynck , J. De Knock en P. Bouckhout

Verpleegkundigen die dringende medische hulpverlening verstrekken, staan dag in dag uit voor een grote uitdaging. Van hen wordt verwacht dat zij levensbedreigende toestanden herkennen en dat zij efficiënt in-

EHBO EHB E E r s t E H u l p b i j O n g E va l l E n

paul broos stefaan nijs Marc sabbe Filip stockmans


VERPLEEGKUNDE

VERPLEEGKUNDE Zuurstoftherapie [vol]

Hulpverleners worden aan het bed van de palliatieve patiënt dagelijks geconfronteerd met zeer diverse vragen over pijn- en symptoomcontrole, over praktische informatie, over mogelijkheden naar ondersteuning thuis en in het ziekenhuis, …

Hulpverleners worden aan het bed van de palliatieve patiënt Daarom besloten de auteurs het zakboekje, boordevol praktische informatie, opnieuw te actualiseren. De inhoud is gebaseerd op literatuuronderzoek en klinische palliatieve ervaring. vragen Op deze wijze hopen de auteurs dagelijks geconfronteerddagdagelijkse met zeer diverse over pijnvoor veel hulpverleners een praktisch zakboekje aan te reiken dat toelaat om aan het bed van de patiënt op enkele minuten advies mogelijk te maken voor en symptoomcontrole, over praktische de meest courante problemen. informatie, over mogeIn deze herwerkte uitgave aan ethische beslissinlijkheden naar ondersteuning thuis enis meer inaandacht het besteed ziekenhuis, … gen, zorgvuldige communicatie, procesbevordering en continuïteit van zorg.

Praktische gids voor zorgverleners

Palliatieve zorg in de praktijk Zakboekje voor hulpverleners

Palliatief Support Team UZ Leuven

ACCO09-PaliatZorg-Cover 1

Inhalatietherapie [vol]

Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding

HANDBOEK VOOR

09:32

Société Belge de Pneumologie

acco

Pagina 1

IN DE THUISZORG EN IN HET ZIEKENHUIS

acco

Inhalatietherapie

Dit wetenschappelijk gefundeerde boek vormt een praktische handleiding voor alle zorgverleners die in hun klinische praktijk in contact komen met inhalatietherapie, zoals artsen, verpleegkundigen, apothekers, kinesitherapeuten en ergotherapeuten. De laatste decennia kennen respiratoire aandoeningen zoals COPD, astma en mucoviscidose een sterke opmars. Inhalatietherapie vormt een van de hoekstenen in de behandeling van deze aandoeningen, waardoor het belang van deze therapie sterk toeneemt. Het boek geeft bovendien een antwoord op een aantal nieuwe ontwikkelingen binnen de behandeling met inhalatiemedicatie. Het boek beschrijft de werking, het onderhoud en de aandachtspunten van de meest courante inhalatietoestellen. Daarnaast staat ook de educatie van de patiënt omtrent het correcte gebruik en onderhoud van de inhalatietoestellen centraal. Het boek bevat eveneens patiëntenfolders die het correcte gebruik van elk inhalatietoestel weergeven. Ten slotte wordt een praktisch overzicht gegeven van de huidige beschikbare inhalatiemedicatie in hun verschillende toedieningsvormen. Dit boek kwam tot stand in samenwerking met de actieve werkgroep van de Belgische Vereniging voor Pneumologie Verpleegkundigen, een vereniging binnen de Belgische Vereniging voor Pneumologie.

Praktische gids voor zorgverleners

Dit boek vormt een praktische handleiding voor alle zorgverleners die in hun klinische praktijk in contact komen met inhalatietherapie. De laatste decennia kennen respiratoire aandoeningen zoals COPD, astma en mucoviscidose een sterke opmars. Inhalatietherapie vormt een van de hoekstenen in de behandeling van deze aandoeningen. Het boek vormt bovendien een antwoord op een aantal nieuwe ontwikkelingen binnen de behandeling met inhalatiemedicatie. Het boek beschrijft de werking, het onderhoud en de aandachtspunten van de meest courante inhalatietoestellen. Daarnaast staat ook de educatie van de patiënt over het correcte gebruik en onderhoud van de inhalatietoestellen centraal. De auteurs van het boek zijn beiden werkzaam in de klinische praktijk. CATHY LODEWIJCKX is verpleegkundig specialist COPD in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. DANIEL SCHUERMANS is hoofdverpleegkundige Longfunctie in het Academisch Ziekenhuis Jette, verbonden aan de V.U.Brussel.

ISBN 978 90 334 6286 3 // 2006 // 112 blz. // 26,00 EUR

11

Cathy Lodewijckx en Daniel Schuermans

acco

ISBN 978 90 334 5525 4 // 2004 // 312 blz. // 23,00 EUR

Belgische Vereniging voor Pneumologie

Inhalatietherapie

DESKUNDIGE HULPVERLENING

Therapeutische hardnekkigheid en ongevraagde actieve levensverkorting worden maatschappelijk niet aanvaard terwijl progressief meer belang gehecht wordt aan aangepaste palliatieve zorg, stervensbegeleiding en rouwbegeleiding, zowel door patiënten als hulpverleners. Er moeten bij het levenseinde geïndividualiseerde medische beslissingen genomen worden met zeer belangrijke implicaties. Dit vergt bij alle betrokkenen aangepaste kennis, vaardigheden en attitudes die ofwel nog geheel ontbreken ofwel nog verder moeten ontwikkeld worden.

30-10-2006

Cathy Lodewijckx en Daniel Schuermans

JOHAN MENTEN EN ALFONS VAN ORSHOVEN (RED.)

In Vlaanderen en Nederland is dit boek een standaardwerk geworden voor deskundige, palliatieve hulpverleners.

Praktische gids voor zorgverleners

C. Lodewijckx en D. Schuermans

de thuiszorg en in het ziekenhuis

Zuurstoftherapie

ISBN 978 90 334 6684 7 // 2007 // 144 blz. // 26,00 EUR

Johan Menten en Alfons Van Orshoven (RED.)

Handboek voor deskundige hulpverlening in

De auteurs van het boek zijn werkzaam in de klinische praktijk en zijn daarnaast gefocust op verplegingswetenschappelijk onderzoek. CATHY LODEWIJCKX is verpleegkundig specialist COPD in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. JOHAN DE BENT is hoofdverpleegkundige pneumologie in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. DANIEL SCHUERMANS is hoofdverpleegkundige longfunctie in de Universitaire Ziekenhuizen Brussel.

Cathy Lodewijckx, Johan De Bent en Daniel Schuermans

3/09/09 16:20

ISBN 978 90 334 7607 5 // 2009 // 168 blz. // 20,50 EUR

Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding

Er zijn heel wat acute situaties en aandoeningen waar zuurstof als primaire behandeling wordt aangewend. Dit boek beoogt een leidraad te bieden aan zorgverleners om zo een effectieve zuurstofbehandeling in het ziekenhuis of in de thuiszorg te garanderen. In het boek wordt beschreven welk belang zuurstof heeft in het lichaam, en hoe op een adequate manier kan omgegaan worden met kortademigheid. Daarnaast wordt achtereenvolgens een overzicht gegeven van de verschillende zuurstofbronnen en toedieningsvormen, de veiligheidsmaatregelen en aandachtspunten. Het boek bevat ook praktische informatie over zuurstoftoediening thuis.

acco

Daarom besloten de auteurs het zakboekje, boordevol Het PALLIATIEF SUPPORT TEAM UZ LEUVEN (Inge Bossuyt, Ellen Hageman, praktische informatie, opnieuw te Vanactualiseren. De verpleegkundiinhoud is Mieke De Pril, Annick Laeren, Ellen Genbrugge, palliatief gen; Walter Rombouts en Arne Heylen, klinisch psychologen; dr. Karen Van Beek, onderzoeker en prof. dr. klinische P. Clement, gebaseerd op literatuuronderzoek en dagdagelijkse medisch oncoloog) staat onder leiding van prof. dr. Johan Menten. Hij is deeltijds hoofdpalliatieve ervaring. Op deze wijze hopen de auteurs voor docent aan de K.U.Leuven en kliniekhoofd radiotherapeut-oncoloog en coördinator palveel hulpverleners een praktisch zakboekje aan te reiken liatieve zorg UZ Leuven. Hij is voorzitter van de werkgroep Research Palliatieve Zorg van Vlaamse Federatie Palliatieve dat toelaat om aan het9 789033 bed476075 van dede patiënt opZorg.enkele minuten advies mogelijk te maken voor de meest courante problemen.

Zuurstoftherapie

Dit boek vormt een praktische handleiding voor alle zorgverleners die in hun klinische praktijk in contact komen met zuurstoftherapie, onder meer artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers en ergotherapeuten. Er zijn heel wat acute situaties en aandoeningen waar zuurstof als primaire behandeling wordt aangewend. Daarnaast leidt de vergrijzing van de bevolking en de evolutie in de thuiszorg er toe dat steeds meer mensen met chronische aandoeningen, onder meer Chronisch Obstructief Longlijden of COPD, cystische fibrose, hartfalen enz., langdurig zuurstoftherapie thuis nodig hebben. Dit boek, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en klinische expertise, beoogt een leidraad te zijn voor zorgverleners om een effectieve en veilige zuurstofbehandeling in het ziekenhuis of in de thuiszorg te bewerkstelligen. In het boek wordt een overzicht gegeven van verschillende zuurstofbronnen, toedieningssystemen en bevochtigingsmethoden. Daarnaast wordt op een praktische manier beschreven hoe bloedgaswaarden geïnterpreteerd kunnen worden. Verder wordt dieper ingegaan op zuurstoftherapie thuis, tijdens vliegreis en vakantie, en worden de wettelijke voorwaarden en financiële tegemoetkoming voor zuurstoftherapie thuis behandeld. Ook wordt meegegeven hoe men de patiënt op een adequate manier kan educeren en aldus therapietrouw met betrekking tot zuurstoftherapie kan bevorderen. Aansluitend werd een patiëntenfolder en -checklist ingesloten omtrent veilige en effectieve zuurstoftoediening thuis. Dit boek kwam tot stand in samenwerking met de actieve werkgroep van de Belgische Vereniging voor Pneumologie Verpleegkundigen, een vereniging binnen de Belgische Vereniging voor Pneumologie.

Zuurstoftherapie

Er werd zoveel mogelijk getracht adviezen te formuleren die zowel in de thuiszorg als in het ziekenhuis toepasbaar zijn.

Pagina 1

PARAMedische wetenschappen

palliatieve deskundigen als voor de hulpverleners die niet palliatief zijn opgeleid of minder frequent met een palliatieve problematiek geconfronteerd worden. Dit blijkt onder meer uit de vele telefoons die het Palliatief Support Team UZ Leuven hierover krijgt, zowel van binnen als van buiten het ziekenhuis.

Palliatieve zorg in de praktijk

Er is hierover al veel beschikbaar in boeken en tijdschriften, veel gezegd op congressen, maar er blijft een belangrijke nood bestaan aan onmiddellijk be-

Zakboekje voor hulpverleners schikbare informatie aan het bed van de patiënt, zowel voor de zogenaamde

09:40

C. Lodewijckx, J. De Bent en D. Schuermans

Palliatief Support Team UZ Leuven

Palliatieve zorg in de praktijk

23-10-2008

Johan De Bent, Cathy Lodewijckx en Daniel Schuermans

Inhalatietherapie Praktische gids voor zorgverleners

Belgische Vereniging voor Pneumologie

Société Belge de Pneumologie

acco


Verloskunde/Vroedkunde Handboek Verloskunde [vol]

18-05-2009

Verloskunde/Vroedkunde 10:08

Pagina 1

Marc Dhont, Paul Devroey, Jan Gerris, Yves Jacquemyn en Ignace Vergote

Handboek Verloskunde

Het Handboek Gynaecologie is een initiatief van de hoogleraren gynaecologie en verloskunde van de Universiteit Gent, K.U.Leuven, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel, in samenwerking met een aantal docenten. Het handboek bestaat uit drie grote hoofdstukken: algemene gynaecologie, gynaecologische oncologie inclusief de senologie

Handboek Gynaecologie

en de reproductieve geneeskunde. Dit handboek is in eerste instantie bedoeld als een universele leidraad voor de bachelorstudenten geneeskunde, vroedkunde en verpleegkunde, maar het is ongetwijfeld ook een nuttig naslagwerk voor alle gynaecologen die hun theoretische achtergrond willen opfrissen.

JAN GERRIS is docent gynaecologie aan de Universiteit Gent en voorzitter Sector Man, Vrouw en Kind van het Universitair Ziekenhuis Gent. YVES JACQUEMYN is diensthoofd Gynaecologie-Verloskunde van de Universiteit Antwerpen. IGNACE VERGOTE is diensthoofd Gynaecologie-Verloskunde van de K.U.Leuven.

Yves Jacquemyn

Handboek Verloskunde acco

08-08-2007

17:31

HANDBOEK

GYNAECOLOGIE

789033 475962

Pagina 1

Yves Jacquemyn

Wiebren Tjalma prat augait, vercilit dionsequi ese er in velestisi. Pat incipis nim

ABC colposcopie

Praktische richtlijnen bij verloskundige

zzrit augait luptat utat. Ut il utpat. Duisisi sciliquat in henibh ea facip etumsandre tem in et et nosto odolesed erat. Ut lan ullutat niamet, quipsum do commodio od eu faccum ipsummy numsandre eriliqu ipsumsan ullam exeraesto ercil dolortinibh eum doluptat iure molutpat luptat, consequamet la feum iuscili ssequi tat, conse min utatie estrud euipit nullum vel eugiamet ad tatissi.

Dit boek biedt een aantal protocols voor de meest voorkomende verloskundige routines en problemen gebaseerd op zowel gegevens uit de literatuur als jarenlange praktische ervaring. Het geheel is zowel geschikt voor kraamafdelingen als voor individuele artsen en vroedvrouwen.

YVES JACQUEMYN is hoogleraar gynaecologie-verloskunde aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Antwerpen. Zijn belangrijkste actieterrein ligt in de perinatale zorg.

ISBN 978 90 334 6475 1 // 2007 // 288 blz. // 35,00 EUR

Praktische richtlijnen bij verloskundige problemen

acco

Dit boek biedt een aantal protocols voor de meest voorkomende verloskundige routines en problemen gebaseerd op gegevens uit de literatuur en praktische ervaring.

Yves Jacquemyn

Procedureboek Verloskunde

Feum iril ut lan ex ex ea faccummy num nos ea aliquat luptat.Lit In Het ABC van de colposcopie wordt aan de hand van klinische nostrud tem num ilisim alis amet ad dolorero dolor augait la con utet pratue conse facincilit ex ent lut veliquis eriureet, vel dio et, van de voorbeelden de basis van colposcopie (het onderzoek quipis at, suscin el ing estio odipisi erilit, veliquisi. baarmoedermond) besproken. Stapsgewijs, en aan de hand Wiebrende Tjalma eros niamcorem er suscilit in Feum iril ut van talrijke illustraties, worden verschillende criteria in de lan ex ex ea faccummy num nos ea aliquat luptat. Lit nostrud tem num ilisimbesproken.  alis amet ad dolorero dolor augait la con utet pratue beoordeling van een afwijking conse facincilit ex ent lut veliquis eriureet, vel dio et, quipis at,

suscin el ing estio odipisi erilit, veliquisi.Num zzriure eros niamcorem er suscilit in

Het doel van dit boek is om de verschillende normale en precancereuze cellen te kunnen herkennen en zodoende adequaat te kunnen behandelen.

Wiebren Tjalma

Colposcopie

ABC Colposcopie

De verloskunde is de voorbije decennia geëvolueerd van een relatief eenvoudige manuele activiteit naar een meer complex en niet altijd even overzichtelijk deelgebied van de geneeskunde. Gynaecologen en vroedvrouwen evenals huisartsen en internisten worden bestookt met ‘evidence based’ richtlijnen, nieuwe therapieën en nieuwe technieken voor onderzoek bij zwangere vrouwen. Vaak is het bijzonder moeilijk deze kennis in een concreet beleid voor een individuele patiënte om te zetten.

Si tis nonullut nit wisi.

Procedureboek Verloskunde

De verloskunde is de voorbije decennia geëvolueerd van een relatief eenvoudige manuele activiteit naar een steeds meer complex en vaak niet altijd even overzichtelijk deelgebied van de geneeskunde. Vanuit meerdere hoeken worden gynaecologen en vroedvrouwen, evenals huisartsen en internisten, bestookt met ‘evidence based’ richtlijnen, nieuw voorgestelde therapieën en nieuwe technieken voor onderzoek bij zwangere vrouwen. Vaak is het bijzonder moeilijk deze abstracte kennis in een concreet beleid voor een individuele patiënte om te zetten. Op dat moment blijkt dikwijls dat de overmaat van beschikbare literatuur en elektronische informatie geen concrete oplossing biedt.

ABC

Ibh enismolobore tem nos ad te modolor suscidui tat. Facidunt

Wiebren Tjalma

Procedureboek Verloskunde problemen

9

MARC DHONT I PAUL DEVROEY I JAN GERRIS I YVES JACQUEMYN I IGNACE VERGOTE

ISBN 978 90 334 7596 2 // 2009 // 400 blz. // 38,00 EUR

Y. Jacquemyn

PARAMedische wetenschappen

acco

12

PAUL DEVROEY is diensthoofd van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel.

ISBN 978 90 334 7552 8 // 2009 // 344 blz. // 38,00 EUR

Procedureboek Verloskunde [vol]

Het Handboek Gynaecologie is een initiatief van de hoogleraren gynaecologie en verloskunde van de Universiteit Gent, K.U.Leuven, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel, in samenwerking met een aantal docenten. Het handboek bestaat uit drie grote hoofdstukken: algemene gynaecologie, gynaecologische oncologie inclusief de senologie en de reproductieve geneeskunde. Dit handboek is in eerste instantie bedoeld als een universele leidraad voor de bachelorstudenten geneeskunde, vroedkunde en verpleegkunde, maar het is ongetwijfeld ook een nuttig naslagwerk voor alle gynaecologen die hun theoretische achtergrond willen opfrissen.

HANDBOEK GYNAECOLOGIE

YVES JACQUEMYN is hoogleraar gynaecologie-verloskunde aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen. Hij is als gynaecoloog verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), de eerste universitaire instelling in België die van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF het certificaat van “babyvriendelijk ziekenhuis” toegewezen kreeg.

MARC DHONT is als professor dr. emeritus verbonden aan de Universiteit Gent en is tevens staflid van de Vrouwenkliniek Universiteit Gent.

Handboek Verloskunde

In het Handboek Verloskunde tracht de auteur een bondig maar zo volledig mogelijk overzicht te geven van de basisbegrippen uit de hedendaagse verloskunde. Het boek tracht in hoofdzaak de zogenaamde ‘evidence based’ standpunten aan te bieden. Niet enkel de beperkte, zuiver verloskundige aandoeningen komen aan bod, maar ook de talrijke andere gezondheidsproblemen waarmee zwangere vrouwen geconfronteerd kunnen worden (de zogenaamde ‘obstretic medicine’). Dit kadert in het steeds wijzigende spectrum van het verloskundig handelen, dat van een zuivere manuele vaardigheid is uitgegroeid tot een meer rationele en stevig technisch onderbouwde activiteit, waarbij de psychosociale component nooit uit het oog mag worden verloren.

In het Handboek verloskunde tracht de auteur een bondig maar zo volledig mogelijk overzicht te geven van de basisbegrippen uit de hedendaagse verloskunde. Het boek tracht in hoofdzaak de zogenaamde ‘evidence based’ standpunten aan te bieden. Niet enkel de beperkte, zuiver verloskundige aandoeningen komen aan bod, maar ook de talrijke andere gezondheidsproblemen waarmee zwangere vrouwen geconfronteerd kunnen worden (de zogenaamde ‘obstretic medicine’). Dit kadert in het steeds wijzigende spectrum van het verloskundig handelen, dat van een zuivere manuele vaardigheid is uitgegroeid tot een meer rationele en stevig technisch onderbouwde activiteit, waarbij de psychosociale component nooit uit het oog mag verloren worden.

M. DHONT I P. DEVROEY I J. GERRIS I Y. JACQUEMYN I I. VERGOTE

Y. Jacquemyn

Yves Jacquemyn

acco

ISBN 978 90 334 7975 5 // ca. 80 blz. // ca. 22,50 EUR // Verschijnt in juni 2010


Verloskunde/Vroedkunde Yves Jacquemyn, Paul Defoort, Myriam Hanssens en Monika Laubach

180

Cardiotocografie en aanvullende technieken

Voluptatum quatue consequat. Ipit wisi.Delestio erit, consequam, quatum quat, velisi.Cilit nos aliquat, consent irit autat. Tat et lut la core feu faciliquatie magna am inisim vel do eugait ullan exerilisim am iure mod magnisl il utem ipismod ipissecte ming etum ex ex ea commodo lorpero et iustie venim dolummy numsand ionummodiam illa facin elent nissit dolorer atincip eniam vel utation senisci llutat. Ut iriusto del diat ut dignis dolobor eraesto estin utpatismodit nis acinci blaor suscidui blaorting ero od tatuero dolenibh eugiam veliquat. Na faccum zzrit ipit lamcor adit lore tat.

Het registreren van de foetale hartactie en de activiteit van de baarmoeder staat bekend onder de naam cardiotocografie en wordt gebruikt als methode van foetale bewaking. Dit boek behandelt de basisprincipes van de cardiotocografie, het gebruik voor en tijdens de bevalling, de aanvullende technieken die kunnen aangewend worden en de valkuilen bij het gebruik van cardiotocografie. De opzet van het boek is systematisch en op de praktijk gericht, met talrijke voorbeelden. Yves Jacquemyn exeros aci blaor ip eugue modit loreet verostrud do enim ilismodolore delit veleseq uamconsequis aci blam verci tat. Tatet lan henim eugait dolor sit, velendreet, sum ad ercidunt nonsectem. Paul defoort exeros aci blaor ip eugue modit loreet verostrud do enim ilismodolore delit veleseq uamconsequis aci blam verci tat. Tatet lan henim eugait dolor sit, velendreet, sum ad ercidunt nonsectem.

Medical

200

X

CardiotoCografie en aanvullende teChnieken

Orem ad dolor ing erci tem iriurer auguero commy nonsent lamet, vulput wismodo lobore veliquam ipit luptat utpat vero odiamco nsequip eum eumsandre tiscipit ullaort inciliquat, quisit atissequi blaor sequatet vel do consequatin henim iusto odolum velessectet, vel ip ent nulpute faccummy nonullam, conum dolutpat, cortio dolor sectet, quip endio eu facilit acilit atio consequate magnisl dolorpero odoloborem dunt del et, qui te digna faciduis nonsendip eriurem incing enisit alit, consequatum vel dipit praestiniam nulpute tueratin euisi. Lisis dolesto odiam vel init in venibh eu faccumsandre feumsandre esequat ulputet nibh ese el ute dolor accum nosto dion ex ex et nit el iril dolore consequis amet essed miniatetum eu feum euis100 niat 75 iure minim digna facin euisisit praessim qui blaoreetue vent enim in ut et, quiscipsum zzrilit laore 50 dipit prat praeseq uiscip eu facidui pisisis del erci te euguero od et, velit augue feugiam, se min 25 utat 0 nullaore et, quipsummolum quam ilisit prat, siscipisi.

160 140

The professional’s choice for all medical publications

120 100 80

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

www.accomedical.be

CardiotoCografie en aanvullende teChnieken Yves Jacquemyn, Paul defoort, Myriam hanssens, Monika laubach m.m.v. h.P. van geijn en th. vansweevelt

Myriam hanssens,exeros aci blaor ip euguoreet verostrud do enim ilismodolore delit veleseq uamconsequis aci blam verci tat. Tatet lan henim eugait dolor sit, velendreet, sum ad ercidunt nonsectem.

Monika laubach exeros aci blaor ip eugue modit loreet verostrud do enim ilismodolore delit veleseq uamconsequis aci blam verci tat. Tatet lan henim eugait dolor sit, velendreet, sum ad ercidunt nonsectem.

-US1

Een uitgebreide medische boekhandel met

-US1 mat.HR

h.P. van geijn exeros aci blaor ip eugue modit loreet verostrud do enim ilismodolore delit veleseq uamconsequis aci blam verci tat. Tatet lan henim eugait dolor sit, velendreet, sum ad ercidunt nonsectem.

verschillende vestigingen

th. vansweevelt exeros aci blaor ip eugue modit loreet verostrud do enim ilismodolore delit veleseq uamconsequis aci blam verci tat. Tatet lan henim eugait dolor sit, velendreet, sum ad ercidunt nonsectem.

FMP

_TOCOext

FMP 10%,(10%)

FMP 18%,(14%)

_TOCOext

mat. sp0 98% mat. HR 85/min

142

9

ONTDEK DE WEBSITE

143

mat. sp0 99% mat. HR 75/min

mat. sp0 99%

mat. sp0 99% mat. HR 84/min

mat. sp0 99%

mat. sp0 98% mat. HR 82/min

mat. sp0 98% mat. HR 72/min

144

Steeds de meest actuele medische literatuur in voorraad én een uitstekende besteldienst

789033 475726

Persoonlijke service én aantrekkelijke prijzen ISBN 978 90 334 7627 3 // ca. 160 blz. // ca. 30,00 EUR // Verschijnt in oktober 2010

Gratis literatuurservice met aanbiedingen en Nieuwigheden in ieders vakgebied 

U vindt ons ook op medische congressen Heiner Biedermann

Oorzaken, gevolgen en manueeltherapeutische Huilbaby’s, kinderen met reux, kinderen voor wie borstvoeding

benadering

een probleem is, baby’s met driemaandenkoliek… vaak is het KiSSsyndroom de boosdoener. De term KiSS staat voor het Duitse letterwoord ‘Kopfgelenk - Induzierte Symmetrie - Störung’ en verwijst naar een pijnlijke spanning in de hoge nekregio bij zuigelingen en

Huilbaby’s, kinderen met reflux, kinderen voor wie borstvoeding een probleem is, baby’s met driemaandenkoliek vaak is het KISS-syndroom de boosdoener. De term KISS staat voor het Duitse letterwoord ‘Kopfgelenk-Induzierte Symmetrie-Störung’ en verwijst naar een pijnlijke spanning in de hoge nekregio bij zuigelingen en de gevolgen daarvan voor hun latere ontwikkeling. Die spanning wordt veroorzaakt door een irritatie van de hals tijdens de geboorte. De symptomen van het KISS-syndroom zijn bijzonder complex en bijgevolg niet altijd op het eerste gezicht herkenbaar. De auteur schetst in dit boek een duidelijk kader, benoemt de belangrijkste symptomen en illustreert hoe hij manuele behandelingstechnieken verfijnd heeft. de gevolgen daarvan voor hun latere ontwikkeling. Die spanning wordt veroorzaakt door een irritatie van de hals tijdens de geboorte.

De symptomen van het KiSS-syndroom zijn bijzonder complex en bijgevolg niet altijd op het eerste gezicht herkenbaar. De auteur schetst in dit boek een duidelijk kader, benoemt de belangrijkste symptomen en illustreert hoe hij manuele behandelingstechnieken verjnd heeft. Biedermann behandelde de laatste 25 jaar meer dan

40.000 zuigelingen en peuters, zowel in Duitsland als in België en Nederland. In dit boek wil hij zijn ervaringen en inzichten delen, niet

alleen met medische en paramedische hulpverleners, maar ook met ouders.

Heiner Biedermann is orthopedisch chirurg en manueelgeneeskundige. Hij werkt in Keulen.

9

789033 468896

ISBN 978 90 334 6889 6 // 2008 // 192 blz. // 27,50 EUR

Heiner Biedermann • Kinderen met KISS-SYNDROOM

Kinderen met KISS-syndroom

Heiner Biedermann

PARAMedische wetenschappen

13

Kinderen met

KISS-SYNDROOM

Oorzaken, gevolgen en manueeltherapeutische benadering


Fysiotherapie/Kinesitherapie

Fysiotherapie/Kinesitherapie

musculoskeletale traumatologie en orthopedie van primair belang. In dit boek wordt daarom een actuele beschrijving gegeven van de belangrijkste traumata, orthopedische aandoeningen en revalidatieaspecten van het bewegingsstelsel. De inhoud is gebaseerd op de basiskennis die elke geneesheer hieromtrent zou moeten kunnen verwerven, en is daarom uitermate geschikt als cursustekst bij de lessen traumatologie, orthopedie en kinesitherapie.

Omwille van het duidelijke taalgebruik en de talrijke illustraties is dit werk vlot leesmusculoskeletale letsels. Kinesitherapeuten, maar ook paramedici en mensen actief in de sportwereld die frequent geconfronteerd worden met problemen van het bewe-

Zowel voor de geneesheer als kinesitherapeut is een goede basiskennis van de musculoskeletale traumatologie en orthopedie van primair belang. In dit boek wordt daarom een actuele beschrijving gegeven van de belangrijkste traumata, orthopedische aandoeningen en revalidatieaspecten van het bewegingstelsel. De inhoud is gebaseerd op de basiskennis die elke geneesheer hieromtrent zou moeten kunnen verwerven, en is ook geschikt als cursustekst. Omwille van het duidelijke taalgebruik en de talrijke illustraties is dit werk vlot leesbaar en daarom een handig naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in musculoskeletale letsels. gingsapparaat, zullen eveneens hun gading vinden in dit werk.

JOHAN BELLEMANS is orthopedisch chirurg aan de Universitaire Ziekenhuizen Leuven, en tevens Diensthoofd Orthopedie. Hij is eveneens gewoon hoogleraar aan de

faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven waar hij de lessen orthopedie en sportletsels van het musculoskeletaal systeem doceert.

PAUL BROOS is chirurg-traumatoloog aan de Universitaire Ziekenhuizen Leuven, en

tevens Diensthoofd-Directeur Heelkunde en Diensthoofd Traumatologie. Hij is even-

eens gewoon hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven waar hij onder meer de lessen anatomie en de traumatologie van het musculoskeletale stelsel doceert en coördineert.

9

Dit boek geeft een overzicht van het kinesitherapeutisch onderzoek ter hoogte van de onderste extremiteiten en de lumbale wervelkolom. Er wordt aandacht besteed aan de

van onderste extremiteiten en

opbouw van de anamnese en het klinisch onderzoek. Het kinesitherapeutisch onderzoek vertrekt van een onderzoeksopbouw die kan gebruikt worden voor zowel extremiteiten als wervelkolom. De uitwerking van het kinesitherapeutisch onderzoek richt zich op

lumbale wervelkolom

lokaal niveau maar integreert ook het gehele onderste kwadrant. Uitgewerkte voor-

Musculoskeletale aandoeningen Traumatologie en orthopedie

baar en daarom ook een handig naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in

Kinesitherapeutisch onderzoek beelden illustreren het geheel.

Dit boek richt zich in eerste instantie tot studenten in de revalidatiewetenschappen en

Dit boek geeft een overzicht van het kinesitherapeutisch onderzoek ter hoogte van de onderste extremiteiten en de lumbale wervelkolom. Er wordt aandacht besteed aan de opbouw van de anamnese en het klinisch onderzoek. Het kinesitherapeutisch onderzoek vertrekt van een onderzoeksopbouw die kan gebruikt worden voor zowel extremiteiten als wervelkolom. De uitwerking van het kinesitherapeutisch onderzoek richt zich op lokaal niveau maar integreert ook het gehele onderste kwadrant. Uitgewerkte voorbeelden illustreren het geheel. fysiotherapie/ kinesitherapie, maar kan ook bruikbaar zijn voor collega’s uit de praktijk.

Johan Bellemans Paul Broos

FILIP STAES is hoofddocent aan het departement Revalidatiewetenschappen van de faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de K.U.Leuven en kinesitherapeut in de dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie – Sportmedisch Adviescentrum, afdeling sportkinesitherapie en –revalidatie.

Musculoskeletale aandoeningen Traumatologie en orthopedie

SIMON BRUMAGNE is hoofddocent aan het departement Revalidatiewetenschappen van

de faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de K.U.Leuven en kinesitherapeut in de dienst Fysische geneeskunde en Revalidatie - CERM Universitaire ziekenhuizen Leuven Campus Gasthuisberg.

Kinesitherapeutisch onderzoek van onderste extremiteiten en lumbale wervelkolom

789033 462597

ISBN 978 90 334 6259 7 // 2009 // 248 blz. // 39,50 EUR

ISBN 978 90 334 7101 8 // 2008 // 352 blz. // 72,00 EUR

Palpatie van het [vol]

22-01-2007

12:27

Pagina 1

Karel Stappaerts en Filip Staes

De fysische geneeskunde en revalidatie (FGR) is een deel van de geneeskunde dat

Musculoskeletale aandoeningen

zich richt op het stellen van de diagnose en het instellen van een mono- of multidisciplinaire aanpak van patiënten met musculoskeletale letsels, met de functionele, sociale en professionele revalidatie als invalshoek. Deze nadruk op het functioneren van de mens/patiënt in de breedst mogelijke zin, geeft de fysische geneeskunde en revalidatie een bijzondere plaats in de gezondheidszorg. Om deze taak te vervullen, maakt de FGR-specialist gebruik van specifieke functionele testen ter ondersteuning van een nauwkeurige functionele diagnose en wordt vaak gewerkt in multidisciplinair verband met kinesitherapeuten, ergotherapeuten en andere paramedische beroepen, onder eigen coördinatie. Dit handboek tracht een inleidend overzicht te verschaffen door enkele typerende FGR-topics te behandelen, zoals de conservatieve zorg voor wervelkolomaandoeningen, de medische aspecten van oefentherapie, de functionele aanpak van sportletsels en overbelastingsletsels en de basisbegrippen van neurologische en locomotorische revalidatie.

KOEN PEERS is als hoofddocent verbonden aan de faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven. Hij is tevens programmadirecteur van de master-na-master sportgenees-

kunde, diensthoofd fysische geneeskunde en revalidatie van de UZ Leuven en hoofd sportmedisch adviescentrum van de UZ Leuven.

9

789033 471865

ISBN 978 90 334 7186 5 // 2008 // 128 blz. // 32,00 EUR

Deze volledig herziene editie geeft een overzicht van palpabele structuren, met bijzondere aandacht voor de wijze van palperen. Het palperen van botstructuren, ligamenten, musculatuur, bloedvaten en zenuwen wordt uitvoerig beschreven per regio. Het boek is rijkelijk voorzien van foto’s en, nieuw in deze uitgave, van anatomische tekeningen. Dit boek gaat, net als de vorige uitgave, uit van bestaande literatuur inzake anatomie en kinesiologie, alsook van palpatiemethoden uit de orthopedische geneeskunde en manuele therapie. Deze compilatie wordt kritisch becommentarieerd en ruim aangevuld met ervaringen uit de eigen praktijk.

Handleiding bij de anatomie in vivo

Koen Peers (red.)

Musculoskeletale aandoeningen Fysische geneeskunde en revalidatie

Deze volledig herziene editie geeft een overzicht van palpabele structuren, met bijzondere aandacht voor de wijze van palperen. Het palperen van botstructuren, ligamenten, musculatuur, bloedvaten en zenuwen wordt uitvoerig beschreven per regio. Het boek is rijkelijk voorzien van foto’s en - nieuw in deze uitgave - van anatomische tekeningen. Dit boek gaat, net als de vorige uitgave, uit van bestaande literatuur inzake anatomie en kinesiologie, alsook van palpatiemethoden uit de orthopedische geneeskunde en manuele therapie. Deze compilatie wordt kritisch becommentarieerd en ruim aangevuld met ervaringen uit de eigen praktijk. KAREL STAPPAERTS is gewoon hoogleraar aan het departement Revalidatiewetenschappen van de faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de K.U.Leuven. FILIP STAES is hoofddocent aan het departement Revalidatiewetenschappen van de faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de K.U.Leuven.

ISBN 978 90 334 6258 0 // 2006 // 192 blz. // 26,00 EUR

Handleiding bij de anatomie in vivo

KAREL STAPPAERTS EN FILIP STAES

acco

De fysische geneeskunde en revalidatie (FGR) is een deel van de geneeskunde dat zich richt op het stellen van de diagnose en het instellen van een mono- of multidisciplinaire aanpak van patiënten met musculoskeletale letsels, met de functionele, sociale en professionele revalidatie als invalshoek. Dit handboek tracht een inleidend overzicht te verschaffen door enkele typerende FGR-topics te behandelen, zoals de conservatieve zorg voor wervelkolomaandoeningen, de medische aspecten van oefentherapie, de functionele aanpak van sportletsels en overbelastingsletsels en de basisbegrippen van neurologische en locomotorische revalidatie.

Palpatie van het locomotorisch stelsel

Palpatie van het locomotorisch stelsel

Palpatie van het locomotorisch stelsel

Musculoskeletale aandoeningen Fysische geneeskunde en revalidatie

Fysische geneeskunde en revalidatie

K. STAPPAERTS EN F. STAES

Koenraad Peers (RED.) K. Peers (red.)

PARAMedische wetenschappen

Filip Staes en Simon Brumagne

789033 471018

9

14

Kinesitherapeutisch onderzoek van onderste extremiteiten en lumbale wervelkolom

Traumatologie en orthopedie

J. Bellemans, P. Broos

Zowel voor de geneesheer als kinesitherapeut is een goede basiskennis van de

Musculoskeletale aandoeningen

F. Staes en S. Brumagne

Filip Staes en Simon Brumagne

Johan Bellemans en Paul Broos

acco


Fysiotherapie/Kinesitherapie

Fysiotherapie/Kinesitherapie

ILIP S STAES TAES is is hoofddocent hoofddocent aan aan het het Departement Departement RevalidatiewetenschapRevalidatiewetenschapFFILIP pen pen van van de de Faculteit Faculteit BewegingsBewegings- en en Revalidatiewetenschappen Revalidatiewetenschappen van van de de K.U.Leuven. K.U.Leuven.

Oorzaken, gevolgen en manueeltherapeutische Huilbaby’s, kinderen met reux, kinderen voor wie borstvoeding

12-02-2009

08:02

De symptomen van het KiSS-syndroom zijn bijzonder complex en bijgevolg niet altijd op het eerste gezicht herkenbaar. De auteur

schetst in dit boek een duidelijk kader, benoemt de belangrijkste symptomen en illustreert hoe hij manuele behandelingstechnieken verjnd heeft. Biedermann behandelde de laatste 25 jaar meer dan

40.000 zuigelingen en peuters, zowel in Duitsland als in België en Nederland. In dit boek wil hij zijn ervaringen en inzichten delen, niet

alleen met medische en paramedische hulpverleners, maar ook met ouders.

Heiner Biedermann is orthopedisch chirurg en manueelgeneeskundige. Hij werkt in Keulen.

KAREL KAREL STAPPAERTS STAPPAERTS EN EN FILIP FILIP STAES STAES

9

acco

KISS-SYNDROOM

Oorzaken, gevolgen en manueeltherapeutische benadering

789033 468896

De Kinderrugschool [vol]

04-05-2007

14:24

Pagina 1

De Kinderrugschool

Bij kinderen en jongeren komt rugpijn vaak voor. Bovendien verhoogt rugpijn op jonge leeftijd de kans op rugpijn als volwassene. Het is dan ook aangewezen om al van jongs af preventief een rugvriendelijke levensstijl aan te leren en de dagelijkse belasting van de rug in balans te houden. Dit boek beschrijft een multifactorieel programma ter promotie van een rugvriendelijke levensstijl bij kinderen. Enerzijds worden de principes van rugscholing in zes volledig uitgewerkte, actieve en leuke lesjes op kindermaat weergegeven. Anderzijds bevat het boek een beschrijving van ondersteunende omgevingsfactoren, zoals het gebruik van ergonomisch materiaal en tips om het langdurig zitten in de klas te doorbreken. Het programma werd wetenschappelijk getest en de belangrijkste resultaten van het onderzoek worden in het boek beknopt beschreven. Het multifactoriële programma en de vele praktische tips zijn voornamelijk geschreven voor leerkrachten, maar zijn ook zeer bruikbaar voor wie begaan is met de gezondheid van kinderen, zoals ouders, kinesitherapeuten en artsen.

Een multifactorieel programma voor een KAREL STAPPAERTS

Opnieuw leren lopen met hulpmiddelen

rugvriendelijke levensstijl

GREET CARDON is docent aan de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen aan de Universiteit Gent. Zij is licentiate in de Motorische revalidatie en Kinesitherapie en doctoreerde in de Lichamelijke Opvoeding over de effectiviteit van rugscholing bij kinderen. ELISABETH GELDHOF doctoreerde in de Lichamelijke Opvoeding aan de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Universiteit Gent. Haar doctoraatsstudie handelde over het functioneren van de rug bij kinderen. BERNARD CNOCKAERT werkt gezondheids- en preventieprojecten uit voor het Socialistisch Ziekenfonds Bond Moyson. “De Kinderrugschool”, die dankzij de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen binnen het 4de en 5de leerjaar wordt gebracht, is zonder twijfel een van de meest succesvolle realisaties. ILSE JANDA stond als kinesitherapeut met haar scriptie Primaire rugpreventie bij kinderen uit het lager onderwijs mee aan de wieg van “De Kinderrugschool”. Tot op vandaag is ze nog steeds lesgeefster bij “De Kinderrugschool”.

KAREL STAPPAERTS is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Bewegings- en

Revalidatiewetenschappen van de K.U.Leuven. Hij heeft een twintigtal jaren als kinesitherapeut gewerkt in een dienst voor traumatologie.

ISBN 978 90 334 6466 9 // 2007 // 168 blz. // 19,80 EUR

acco

acco

De Kinderrugschool

Rugpijn op jonge leeftijd verhoogt de kans op rugpijn als volwassene. Het is dan ook aangewezen om al van jongsaf preventief een rugvriendelijke levensstijl aan te leren en de dagelijkse belasting van de rug in balans te houden. Dit boek beschrijft een multifactorieel programma ter promotie van een rugvriendelijke levensstijl bij kinderen. Enerzijds worden de principes van rugscholing in zes volledig uitgewerkte actieve en leuke lesjes op kindermaat weergegeven. Anderzijds bevat het boek een beschrijving van ondersteunende omgevingsfactoren, zoals het gebruik van ergonomisch materiaal en tips om het langdurig zitten in de klas te doorbreken.

G. Cardon, E. Geldhof, B. Cnockaert en I. Janda

Greet Cardon, Elisabeth Geldof, Bernard Cnockaert en Ilse Janda

Opnieuw leren lopen met hulpmiddelen

ISBN 978 90 334 5818 7 // 2005 // 72 blz. // 14,50 EUR

Kinderen met

ISBN 978 90 334 6889 6 // 2008 // 192 blz. // 27,50 EUR

Karel Stappaerts

Opnieuw leren lopen met hulpmiddelen is voornamelijk bedoeld voor studenten in de kinesitherapie. Het gaat hierbij vooral om de gangrevalidatie zoals deze toegepast wordt in de traumatologie en de orthopedie. Na een kort overzicht van een preambulant programma, wordt het aanbod van verschillende loophulpmiddelen en de instelling ervan besproken. Nadien wordt in detail ingegaan op een aantal strategieën die aan bod komen in de gangrevalidatie: het komen van zit tot stand en omgekeerd, het inoefenen van de aanbevolen belasting van de onderste ledematen en diverse looppatronen, inclusief het traplopen. Ook een adequate assistentie vanwege de hulpverlener wordt besproken. Tot slot komen ook de recente inzichten over energieverbruik bij het lopen met hulpmiddelen aan bod, alsook de biomechanische aspecten ervan.

terwoord ‘Kopfgelenk - Induzierte Symmetrie - Störung’ en verwijst

wordt veroorzaakt door een irritatie van de hals tijdens de geboorte.

Pagina 1

Opnieuw leren lopen met hulpmiddelen is een handboek voor studenten in de kinesitherapie/fysiotherapie, verpleegkunde, ergotherapie en andere basisopleidingen in de gezondheidszorg in België en Nederland. Dit boek leert hun hoe zij patiënten opnieuw kunnen leren lopen met hulpmiddelen. Het gaat hierbij vooral om de gangrevalidatie zoals deze toegepast wordt in de traumatologie en de orthopedie. Na een kort overzicht van een preambulant programma, wordt het aanbod van verschillende loophulpmiddelen en de instelling ervan besproken. Nadien wordt in detail ingegaan op een aantal strategieën die aan bod komen in de gangrevalidatie: het komen van zit tot stand en omgekeerd, het inoefenen van de aanbevolen belasting van de onderste ledematen en diverse looppatronen, inclusief het traplopen. Ook een adequate assistentie vanwege de hulpverlener wordt besproken. Tot slot komen ook de recente inzichten over het energieverbruik bij het lopen met hulpmiddelen aan bod.

syndroom de boosdoener. De term KiSS staat voor het Duitse let-

Huilbaby’s, kinderen met reflux, kinderen voor wie borstvoeding een probleem is, baby’s met driemaandenkoliek vaak is het KISS-syndroom de boosdoener. De term KISS staat voor het Duitse letterwoord ‘Kopfgelenk-Induzierte Symmetrie-Störung’ en verwijst naar een pijnlijke spanning in de hoge nekregio bij zuigelingen en de gevolgen daarvan voor hun latere ontwikkeling. Die spanning wordt veroorzaakt door een irritatie van de hals tijdens de geboorte. De symptomen van het KISS-syndroom zijn bijzonder complex en bijgevolg niet altijd op het eerste gezicht herkenbaar. De auteur schetst in dit boek een duidelijk kader, benoemt de belangrijkste symptomen en illustreert hoe hij manuele behandelingstechnieken verfijnd heeft. de gevolgen daarvan voor hun latere ontwikkeling. Die spanning

ISBN 978 90 334 6119 4 // 2006 // 88 blz. // 16,20 EUR

Opnieuw leren lopen [vol]

een probleem is, baby’s met driemaandenkoliek… vaak is het KiSS-

benadering

Heiner Biedermann

PARAMedische wetenschappen

KKAREL AREL S STAPPAERTS TAPPAERTS is is gewoon gewoon hoogleraar hoogleraar aan aan het het Departement Departement RevalidatieRevalidatiewetenschappen wetenschappen van van de de Faculteit Faculteit BewegingsBewegings- en en RevalidatiewetenschapRevalidatiewetenschappen pen van van de de K.U.Leuven. K.U.Leuven.

Kinderen met KISS-syndroom naar een pijnlijke spanning in de hoge nekregio bij zuigelingen en

acco

Deze nieuwe uitgave van Onderzoek en behandeling van spierverkortingen bevat een volledig herziene versie wat betreft de biomechanische en neurofysiologische aspecten verbonden aan het verlengen van spieren. Deze werd aangepast aan de meest recente inzichten aangaande het gebruik van verlengingstechnieken. Naar analogie met de vorige uitgave wordt het principe van oriënterende en specifieke lengtetest voor de meeste spieren behouden. Daarnaast is er bijkomend meer aandacht besteed aan het gebruik van dwarse rek. Het boek blijft vooral een praktische gids voor studenten, kinesitherapeuten en andere geïnteresseerden uit het sportmilieu.

Heiner Biedermann Heiner Biedermann • Kinderen met KISS-SYNDROOM

Onderzoek en behandeling van spierverkortingen

Onderzoek en behandeling van spierverkortingen

In In deze deze derde, derde, volledig volledig herwerkte herwerkte uitgave uitgave van van Onderzoek Onderzoek en en behanbehandeling deling van van spierverkortingen spierverkortingen geven geven de de auteurs auteurs aan aan de de hand hand van van taltalrijke rijke illustraties illustraties en en foto’s foto’s een een overzicht overzicht van van de de evaluatie evaluatie van van spierspierverkortingen verkortingen en en van van therapieën therapieën ter ter behandeling behandeling ervan, ervan, aangevuld aangevuld met met ervaringen ervaringen uit uit de de eigen eigen praktijk. praktijk. Voor Voor het het grondig grondig herwerken herwerken van van de de inleiding inleiding werd werd de de meest meest recenrecente te literatuur literatuur omtrent omtrent biomechanische biomechanische en en neurofysiologische neurofysiologische aspecten aspecten verbonden verbonden aan aan het het verlengen verlengen van van spieren spieren verwerkt. verwerkt. Een Een aantal aantal aspecten aspecten wordt wordt hierdoor hierdoor in in een een ander ander daglicht, daglicht, soms soms zelfs zelfs in in vraag vraag gesteld. gesteld. Naar Naar analogie analogie met met de de vorige vorige uitgaven uitgaven wordt wordt het het principe principe van van het het gebruik gebruik van van een een oriënterende oriënterende test test en en een een specifieke specifieke lengtetest lengtetest bij bij het het evalueren evalueren van van spierverkortingen spierverkortingen behouden. behouden. Sommige Sommige verlenverlengingstechnieken gingstechnieken werden werden gewijzigd gewijzigd of of volledig volledig vervangen vervangen door door manuele manuele dwarse dwarse spierrekking. spierrekking. Onderzoek Onderzoek en en behandeling behandeling van van spierverkortingen spierverkortingen isis een een praktische praktische gids gids voor voor zowel zowel kinesitherapeuten kinesitherapeuten als als studenten studenten kinesitherapie. kinesitherapie.

KAREL STAPPAERTS EN FILIP STAES

Karel Stappaerts en Filip StaeS

15 Greet Cardon, Elisabeth Geldhof, Bernard Cnockaert en Ilse Janda

De Kinderrugschool Een multifactorieel programma voor een rugvriendelijke levensstijl

acco


Fysiotherapie/Kinesitherapie Valpreventie [vol]

08-01-2009

14:19

Fysiotherapie/Kinesitherapie Pagina 1

Het os sacrum [vol]

20-11-2007

Jacques De Witte

Valpreventie

Het os sacrum

Bij geriatrische patiënten opgenomen in het

Osteopathie in de praktijk

O S T E O PAT H I E I N D E P R A K T I J K

ziekenhuis

De integratie van de verschillende systemen ter hoogte van het

Bij geriatrische patiënten opgenomen in het ziekenhuis

dienst Geriatrie heeft daarom deze praktijkrichtlijn uitgewerkt op basis van

literatuur en de opinie van enkele experten. Deze praktijkrichtlijn zal de

hulpverlener helpen om in de dagelijkse praktijk het risico op valincidenten te verminderen, alsook valincidenten na te kijken en te behandelen, om zo nieuwe valincidenten en de mogelijk ernstige gevolgen te voorkomen. Een

niet te missen instrument voor alle gezondheidswerkers betrokken in de zorg aan geriatrische patiënten opgenomen in het ziekenhuis.

Milisen K., Lambert M., Van Den Noortgate N., Baeyens J.P., Boonen S., Coolens P., Coussement J., Daniels H., De Coninck L., Delbaere, K., De Paepe L., Lesage V., Lemper J.C., Petermans J., Pieters R., Schoevaerdts D., Swine C., Dejaeger E.

ISBN 978 90 334 7187 2 // 2009 // 64 blz. // 17,50 EUR

09-10-2006

10:09

mens zich organiseert.

Dagelijks heeft de auteur het os sacrum “ontbeend” om de biomechanische assen vast te leggen en de anatomofysiologische waarde van de verschillende functies aan te tonen.

Dit boek maakt, via een wetenschappelijke onderbouw, de therapie van het os sacrum toegankelijk voor osteopaten en kinesitherapeuten, voor wie het een referentiewerk bij uitstek is voor hun dagelijkse praktijk.

JACQUES DE WITTE is directeur van de Belgian School of Osteopathy.

In het kader van deze opleiding doceert hij de biomechanica van de osteopathie.

Handboek myotensieve [vol]

Handboek myotensieve technieken Koen Milisen, Annelies Geeraerts, Kim Delbaere en Eddy Dejaeger

Valpreventie Bij thuiswonende ouderen met verhoogd risico

O S T E O PAT H I E I N D E P R A K T I J K

Osteopathie in de praktijk

André Nijs

Dit boek is een wetenschappelijk onderbouwde synthese van de myotensieve technieken in de osteopathie en is voor osteopaten en kinesitherapeuten een interessant referentiewerk voor in de dagelijkse praktijk. Het is het resultaat van jarenlang wetenschappelijk onderzoek en pedagogische ervaring binnen de Belgian School of Osteopathy. De auteur gebruikt zijn ervaring als osteopaat om voor elke beperking in het normale gedrag van een gewricht een behandeling te beschrijven. De oorzaken van deze beperkingen zijn meestal gelegen in de structuren die een gewricht sturen. De behandeling is dan ook degelijk neurologisch onderbouwd. Dit boek is een wetenschappelijk onderbouwde synthese van de myotensieve technieken in de osteopathie en is voor osteopaten en kinesitherapeuten een interessant referentiewerk voor in de dagelijkse praktijk. Het is het resultaat van jarenlang wetenschappelijk onderzoek en pedagogische ervaring binnen de Belgian School of Osteopathy. De auteur gebruikt zijn ervaring als osteopaat om voor elke beperking in het normale gedrag van een gewricht een behandeling te beschrijven. De oorzaken van deze beperkingen zijn meestal gelegen in de structuren die een gewricht “sturen”. De behandeling is dan ook degelijk neurologisch onderbouwd.

Handboek myotensieve technieken

ANDRÉ NIJS is osteopaat en als docent verbonden aan de Belgian School of Osteopathy.

acco

ISBN 978 90 334 6682 3 // 2007 // 144 blz. // 49,50 EUR

acco

acco

ISBN 978 90 334 6287 0 // 2006 // 72 blz. // 12,50 EUR

Pagina 1

Handboek myotensieve technieken

KOEN MILISEN is hoofddocent aan het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, K.U.Leuven en verpleegkundig specialist van de dienst Geriatrie, U.Z. Leuven. ANNELIES GEERAERTS is wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, K.U.Leuven en verpleegkundige van de dienst Geriatrie, U.Z. Leuven. KIM DELBAERE is postdoctoraal onderzoeker aan de vakgroep ExperimenteelKlinische en Gezondheidspsychologie en de vakgroep Kinesitherapie, U.Gent. Daarnaast is zij Senior Research Officer aan de Falls and Balance Research Group, Prince of Wales Medical Research Institute (Sydney, Australië). EDDY DEJAEGER is geneesheer internist, geriater, adjunct kliniekhoofd dienst Geriatrie, U.Z. Leuven en coördinator Valkliniek, U.Z. Leuven.

16:25

André Nijs

Valpreventie

Op basis van de ‘state of the art’ werden voor de praktijk haalbare en werkbare instrumenten ontwikkeld voor een multidisciplinaire aanpak van valproblematiek bij thuiswonende ouderen met verhoogd risico. Meer in het bijzonder werd een instrumentarium samengesteld voor het opsporen van ouderen met hoog risico (case finding), het opsporen van gekende risicofactoren en oorzaken (multifactorieel assessment) en aanpak en behandeling (multifactoriële interventies). Dit instrumentarium is bedoeld voor huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en ergotherapeuten.

15-11-2007

A. Nijs

Bij thuiswonende ouderen met verhoogd risico

K. Milisen, A. Geeraerts, K. Delbaere en E. Dejaeger

Eén op drie thuiswonende 65-plussers valt minimum eenmaal per jaar, bij de 80-plussers stijgt dit cijfer zelfs tot de helft. Valincidenten gaan vaak gepaard met ernstige gevolgen op fysiek, psychologisch, sociaal en economisch vlak. Via een multidisciplinaire en multifactoriële aanpak kan men valincidenten drastisch verminderen. Op basis van de 'state of the art' werden voor de praktijk haalbare en werkbare instrumenten ontwikkeld. Meer in het bijzonder werd een instrumentarium samengesteld voor case finding (opsporen van ouderen met hoog risico), multifactorieel assessment (opsporen van gekende risicofactoren en oorzaken) en multifactoriële interventies (aanpak en behandeling). Deze praktijkrichtlijn werd in opdracht van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgewerkt door de wetenschappelijke werkgroep 'Uniforme Aanpak Valpreventie Vlaanderen' en in de praktijk uitgetest door huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en ergotherapeuten met de ondersteuning van de netwerken voor lokaal gezondheidsoverleg (LOGO) en verschillende beroepsgroepen.

acco

ISBN 978 90 334 6681 6 // 2007 // 136 blz. // 49,50 EUR

Pagina 1

Koen Milisen, Annelies Geeraerts, Kim Delbaere en Eddy Dejaeger

acco

acco

os sacrum maken dat het terecht kan beschouwd worden als het mechanische kruispunt waarrond de fysiologie van de

Het os sacrum

Valpreventie

matiek bij geriatrische patiënten. Het College van Geneesheren voor de

Valpreventie [vol]

Als geen ander beheerst de auteur van dit boek de biomechanica. Daardoor heeft hij de relaties van het os sacrum met de omringende structuren in een nieuwe dynamische visie kunnen plaatsen. De integratie van de verschillende systemen ter hoogte van het os sacrum maken dat het terecht kan beschouwd worden als het mechanische kruispunt waarrond de fysiologie van de mens zich organiseert. Dagelijks heeft de auteur het os sacrum ontbeend om de biomechanische assen vast te leggen en de anatomofysiologische waarde van de verschillende functies aan te tonen. We hebben hier voor ons een werk dat, via een wetenschappelijke onderbouw, de therapie van het os sacrum toegankelijk maakt. daardoor de relaties van het os sacrum met de omringende structuren in een nieuwe “dynamische” visie kunnen plaatsen.

grote vraag is naar een leidraad voor een uniforme aanpak van valproble-

PARAMedische wetenschappen

Het os sacrum

Als geen ander beheerst de auteur de biomechanica en heeft

Onderzoek heeft aangetoond dat er op de ziekenhuisafdeling Geriatrie een

16

Jacques De Witte

Dit werk is het resultaat van wetenschappelijk onderzoek en jarenlang contact met studenten en practici binnen het kader van de Belgian School of Osteopathy.

Onderzoek heeft aangetoond dat er op de ziekenhuisafdeling Geriatrie een grote vraag is naar een leidraad voor een uniforme aanpak van valproblematiek bij geriatrische patiënten. Het College van Geneesheren voor de dienst Geriatrie heeft daarom deze praktijkrichtlijn uitgewerkt, op basis van literatuur en de opinie van enkele experten. Deze praktijkrichtlijn zal de hulpverlener helpen om in de dagelijkse praktijk het risico op valincidenten te verminderen, alsook valincidenten na te kijken en te behandelen, om zo nieuwe valincidenten en de mogelijk ernstige gevolgen te voorkomen.

Valpreventie

Pagina 1

J. De Witte

Koen Milisen e.a.

13:40

acco


Fysiotherapie/Kinesitherapie

Fysiotherapie/Kinesitherapie Urine-incontinentie... (vol)

23-10-2008

09:40

Bekkenbodemreëducatie bij kind, vrouw en man

Zuurstoftherapie Praktische gids voor zorgverleners

Société Belge de Pneumologie

Dit wetenschappelijk gefundeerde boek vormt een praktische handleiding voor alle zorgverleners die in hun klinische praktijk in contact komen met inhalatietherapie, zoals artsen, verpleegkundigen, apothekers, kinesitherapeuten en ergotherapeuten. De laatste decennia kennen respiratoire aandoeningen zoals COPD, astma en mucoviscidose een sterke opmars. Inhalatietherapie vormt een van de hoekstenen in de behandeling van deze aandoeningen, waardoor het belang van deze therapie sterk toeneemt. Het boek geeft bovendien een antwoord op een aantal nieuwe ontwikkelingen binnen de behandeling met inhalatiemedicatie. Het boek beschrijft de werking, het onderhoud en de aandachtspunten van de meest courante inhalatietoestellen. Daarnaast staat ook de educatie van de patiënt omtrent het correcte gebruik en onderhoud van de inhalatietoestellen centraal. Het boek bevat eveneens patiëntenfolders die het correcte gebruik van elk inhalatietoestel weergeven. Ten slotte wordt een praktisch overzicht gegeven van de huidige beschikbare inhalatiemedicatie in hun verschillende toedieningsvormen. Dit boek kwam tot stand in samenwerking met de actieve werkgroep van de Belgische Vereniging voor Pneumologie Verpleegkundigen, een vereniging binnen de Belgische Vereniging voor Pneumologie.

Praktische gids voor zorgverleners

De auteurs van het boek zijn beiden werkzaam in de klinische praktijk. CATHY LODEWIJCKX is verpleegkundig specialist COPD in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. DANIEL SCHUERMANS is hoofdverpleegkundige Longfunctie in het Academisch Ziekenhuis Jette, verbonden aan de V.U.Brussel.

Cathy Lodewijckx en Daniel Schuermans

acco

ISBN 978 90 334 6286 3 // 2006 // 112 blz. // 26,00 EUR

Urine-incontinentie en andere klachten in de bekkenregio Marijke Van Kampen Dirk De Ridder

Bekkenbodemreëducatie bij kind, vrouw en man

acco

17

Inhalatietherapie

Dit boek vormt een praktische handleiding voor alle zorgverleners die in hun klinische praktijk in contact komen met inhalatietherapie. De laatste decennia kennen respiratoire aandoeningen zoals COPD, astma en mucoviscidose een sterke opmars. Inhalatietherapie vormt een van de hoekstenen in de behandeling van deze aandoeningen. Het boek vormt bovendien een antwoord op een aantal nieuwe ontwikkelingen binnen de behandeling met inhalatiemedicatie. Het boek beschrijft de werking, het onderhoud en de aandachtspunten van de meest courante inhalatietoestellen. Daarnaast staat ook de educatie van de patiënt over het correcte gebruik en onderhoud van de inhalatietoestellen centraal.

C. Lodewijckx en D. Schuermans

INHALATIEtherapie

ISBN 978 90 334 4532 3 // 2000 // 182 blz. // 32,20 EUR

Pagina 1

Cathy Lodewijckx en Daniel Schuermans

Prof. dr. DIRK DE RIDDER is verbonden aan de dienst Urologie van de Universitaire Ziekenhuizen te Leuven en aan het Nationaal Multiple Sclerose Centrum te Melsbroek. Hij is docent aan de Faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven en aan de Katholieke Hogeschool Leuven.

acco

ISBN 978 90 334 6684 7 // 2007 // 144 blz. // 26,00 EUR

09:32

Prof. dr. MARIJKE VAN KAMPEN is doctor in de motorische revalidatie en kinesitherapie, stageleidster op de dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie van het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg en als docent verbonden aan de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie van de K.U.Leuven.

acco

Belgische Vereniging voor Pneumologie

Urine-incontinentie is een vaak voorkomend symptoom dat behandeld kan worden langs kinesitherapeutische weg, namelijk door reëducatie van de bekkenbodemspieren. Deze behandeling wordt in dit boek gedetailleerd beschreven en uitvoerig geïllustreerd. De problematiek van ongewenst urineverlies en de medische aanpak komen aan bod in het eerste deel. In het tweede deel wordt een oefenprogramma voor bekkenbodemreëducatie uitgetekend. De problematiek bij incontinentie bij de vrouw wordt belicht, alsook specifieke problemen bij kinderen, mannen en ouderen. Er is ook aandacht voor andere klachten in de bekkenregio.

Urine-incontinentie en andere klachten in de bekkenregio

De auteurs van het boek zijn werkzaam in de klinische praktijk en zijn daarnaast gefocust op verplegingswetenschappelijk onderzoek. CATHY LODEWIJCKX is verpleegkundig specialist COPD in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. JOHAN DE BENT is hoofdverpleegkundige pneumologie in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. DANIEL SCHUERMANS is hoofdverpleegkundige longfunctie in de Universitaire Ziekenhuizen Brussel.

De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor de behandeling van incontinentie. Geconfronteerd met het probleem weet de kinesitherapeut er niet steeds raad mee. Urineincontinentie is een vaak voorkomend symptoom dat behandeld kan worden langs kinesitherapeutische weg, namelijk door reëducatie van de bekkenbodemspieren. Deze behandeling wordt in dit boek gedetailleerd beschreven en uitvoerig geïllustreerd. De problematiek van ongewenst urineverlies en de medische aanpak komen aan bod in het eerste deel. In het tweede deel wordt een oefenprogramma voor bekkenbodemreëducatie uitgetekend, met uitgebreide aandacht voor biofeedback, elektrostimulatie en blaastraining. De problematiek van incontinentie bij de vrouw wordt belicht, alsook specifieke problemen bij kinderen, mannen en ouderen. Naast de behandeling van incontinentieklachten is er een groeiende aandacht voor andere klachten in de bekkenregio zoals chronische constipatie, seksuele disfuncties en pelvische pijn. Deze uitgave biedt een bruikbare handleiding bij de behandeling van deze klachten. In het boek worden ook uitspraken van patiënten weergegeven. Hun gevoelens en reacties vervolledigen het beeld. De auteurs richten zich niet alleen tot kinesitherapeuten, medici en verpleegkundigen, maar ook tot iedereen die met het probleem geconfronteerd wordt.

Urine-incontinentie en andere klachten in de bekkenregio

Cathy Lodewijckx, Johan De Bent en Daniel Schuermans

acco

Er zijn heel wat acute situaties en aandoeningen waar zuurstof als primaire behandeling wordt aangewend. Dit boek beoogt een leidraad te bieden aan zorgverleners om zo een effectieve zuurstofbehandeling in het ziekenhuis of in de thuiszorg te garanderen. In het boek wordt beschreven welk belang zuurstof heeft in het lichaam, en hoe op een adequate manier kan omgegaan worden met kortademigheid. Daarnaast wordt achtereenvolgens een overzicht gegeven van de verschillende zuurstofbronnen en toedieningsvormen, de veiligheidsmaatregelen en aandachtspunten. Het boek bevat ook praktische informatie over zuurstoftoediening thuis.

30-10-2006

Pagina 1

M. Van Kampen en D. De Ridder

Praktische gids voor zorgverleners

Inhalatietherapie [vol]

13:47

Marijke Van Kampen en Dirk De Ridder

Zuurstoftherapie

Dit boek vormt een praktische handleiding voor alle zorgverleners die in hun klinische praktijk in contact komen met zuurstoftherapie, onder meer artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers en ergotherapeuten. Er zijn heel wat acute situaties en aandoeningen waar zuurstof als primaire behandeling wordt aangewend. Daarnaast leidt de vergrijzing van de bevolking en de evolutie in de thuiszorg er toe dat steeds meer mensen met chronische aandoeningen, onder meer Chronisch Obstructief Longlijden of COPD, cystische fibrose, hartfalen enz., langdurig zuurstoftherapie thuis nodig hebben. Dit boek, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en klinische expertise, beoogt een leidraad te zijn voor zorgverleners om een effectieve en veilige zuurstofbehandeling in het ziekenhuis of in de thuiszorg te bewerkstelligen. In het boek wordt een overzicht gegeven van verschillende zuurstofbronnen, toedieningssystemen en bevochtigingsmethoden. Daarnaast wordt op een praktische manier beschreven hoe bloedgaswaarden geïnterpreteerd kunnen worden. Verder wordt dieper ingegaan op zuurstoftherapie thuis, tijdens vliegreis en vakantie, en worden de wettelijke voorwaarden en financiële tegemoetkoming voor zuurstoftherapie thuis behandeld. Ook wordt meegegeven hoe men de patiënt op een adequate manier kan educeren en aldus therapietrouw met betrekking tot zuurstoftherapie kan bevorderen. Aansluitend werd een patiëntenfolder en -checklist ingesloten omtrent veilige en effectieve zuurstoftoediening thuis. Dit boek kwam tot stand in samenwerking met de actieve werkgroep van de Belgische Vereniging voor Pneumologie Verpleegkundigen, een vereniging binnen de Belgische Vereniging voor Pneumologie.

C. Lodewijckx, J. De Bent en D. Schuermans

Zuurstoftherapie

16-02-2006

Pagina 1

PARAMedische wetenschappen

Zuurstoftherapie [vol]

Johan De Bent, Cathy Lodewijckx en Daniel Schuermans

Inhalatietherapie Praktische gids voor zorgverleners

Belgische Vereniging voor Pneumologie

Société Belge de Pneumologie

acco


ERGOtherapie

ERGOtherapie Vlaams Ergotherapeutenverbond en Wilfried Van Handenhoven (RED.)

Leen De Coninck (RED.)

2008

Het Jaarboek Ergotherapie 2008 wil een werkinstrument zijn voor de ergotherapeut in opleiding en op het werkveld. De verschillende

Ouderen nemen in de huidige maatschappij een steeds prominentere plaats in. Hun wensen en behoeften veranderen en ze wensen zich zo lang mogelijk te blijven ontwikkelen leners in de ouderenzorg. Het is één van de taken van de ergotherapeut om – rekening

Basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening houdend met de wensen en behoeften van de oudere en/of zijn omgeving – deze oudere te helpen zo lang mogelijk zijn zelfstandigheid te behouden.

Dit boek biedt een basis waarop de ergotherapeut zich kan beroepen om kwaliteitsvol hulp te verlenen. Het beschrijft de valkuilen van bepaalde visies die de maatschappij heeft op deze bevolkingsgroep. De normale veroudering van de oudere persoon wordt op een positief realistische manier besproken, gebaseerd op het kader van de International

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF - WHO). De taakgebieden van de ergotherapeut worden gespecificeerd. Het kwalitatief hulpverlenen wordt onderbouwd door theorieën uit het methodisch, cliëntgericht, evidence based en ethisch handelen.

Praktijktoepassingen maken het geheel herkenbaar voor zowel de beginnende als de ervaren ergotherapeut. Het boek Ergotherapie in de gerontologie richt zich zowel naar hogeschoolstudenten

als naar hulpverleners in het werkveld en werd samengesteld dankzij een constructieve

Leen De Coninck (red.) werkt als docente ergotherapie en als onderzoeker aan de Arteveldehogeschool te Gent. Daarnaast is ze actief in het Vlaams Ergotherapeutenverbond. Ook volgende auteurs schreven mee aan dit boek: Leen Bouckaert (Arteveldehogeschool), Koen Geenen (K.H. Kempen), Rudi Ghysels (P.H. Limburg), Eddy Neerinckx (K.U.Leuven), Linda Nuyttens (Hogeschool West-Vlaanderen), Kaat Simons (Hogeschool Antwerpen), Kristof Uvijn (Hogeschool Gent), Jan Valy (P.H. Limburg), Els Van Malderen (Hogeschool Gent) en Dirk Watthy (KHBO).

9

Leen De Coninck (red.)

samenwerking tussen de hogescholen en het werkveld.

disciplines komen hierbij aan bod: fysieke revalidatie, geestelijke gezondheidszorg, ontwikkelingsproblematiek en ouderenzorg. Het boek biedt een overzicht van recente evoluties, onderzoeksresultaten, praktijkontwikkelingen en overheidsbeleid inzake ergotherapie. Het geeft daarnaast ook inzicht in het beroepsleven van de ergotherapeut en de beroepsvereniging.

Het Jaarboek Ergotherapie vervangt het vroegere tijdschrift voor ergotherapie Acta Ergotherapeutica Belgica. De redactieraad bestaat uit docenten uit de verschillende opleidingen. Het Jaarboek Ergotherapie is een initiatief van alle opleidingen ergo-

Het Jaarboek Ergotherapie wil een werkinstrument zijn voor de ergotherapeut in opleiding en op het werkveld. De verschillende disciplines komen hierbij aan bod: fysieke revalidatie, geestelijke gezondheidszorg, ontwikkelingsproblematiek en ouderenzorg. Het boek biedt een overzicht van recente evoluties, onderzoeksresultaten, praktijkontwikkelingen en overheidsbeleid inzake ergotherapie. Het geeft daarnaast ook inzicht in het beroepsleven van de ergotherapeut en de beroepsvereniging.

therapie in Vlaanderen in samenwerking met het Vlaams Ergotherapeutenverbond.

Ergotherapie in de gerontologie Basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening

9

2009

Het Jaarboek Ergotherapie 2009 wil een werkinstrument zijn voor de ergotherapeut in opleiding en op het werkveld. De verschillende disciplines komen hierbij aan bod: fysieke revalidatie, geestelijke gezondheidszorg, ontwikkelingsproblematiek en ouderenzorg. Het boek

Jaarboek 2008:

Leen De Coninck (red.)

biedt een overzicht van recente evoluties, onderzoeksresultaten, praktijkontwikkelingen en overheidsbeleid inzake ergotherapie. Het geeft daarnaast ook inzicht in het beroepsleven van de ergotherapeut en de beroepsvereniging.

ISBN 978 90 334 7049 3 // 2008 // 204 blz. // 24,00 EUR

789033 468858

Het Jaarboek Ergotherapie vervangt het vroegere tijdschrift voor ergotherapie Acta Ergotherapeutica Belgica. De redactieraad bestaat

Jaarboek 2009:

uit docenten uit de verschillende opleidingen. Het Jaarboek Ergotherapie is een initiatief van alle opleidingen ergotherapie in Vlaanderen in samenwerking met het Vlaams Ergothera-

ISBN 978 90 334 7545 0 // 2009 // 272 blz. // 24,00 EUR PARAMedische wetenschappen

peutenverbond.

ISBN 978 90 334 8024 9 // ca. 240 blz. // ca. 24,00 EUR 9

Verschijnt in september 2010

Leen De Coninck Leen De Coninck

Vallen is een vaak voorkomend probleem bij ouderen. In Vlaanderen valt gemiddeld één op de drie 65-plussers minstens één keer per jaar, maar het risico op

vallen neemt nog toe met de leeftijd. Ergotherapeutische praktijkrichtlijn

Valincidenten kunnen ernstige gevolgen hebben voor de ouder wordende aangaande valpreventie bij thuiswonende persoon. Ze beïnvloeden enerzijds de zelfstandigheid van de oudere persoon

ouderen

en anderzijds wordt ook een afname van de levenskwaliteit geassocieerd met bepaalde valrisicofactoren. Omdat vallen een multicausaal probleem is, vereisen valincidenten een multidisciplinaire aanpak. Een van de betrokken disciplines is de ergotherapie. Tot voor kort

Valincidenten kunnen ernstige gevolgen hebben voor de ouder wordende persoon. Ze beïnvloeden enerzijds de zelfstandigheid van de oudere persoon en anderzijds wordt ook een afname van de levenskwaliteit geassocieerd met bepaalde valrisicofactoren. was er weinig wetenschappelijke evidentie omtrent ergotherapie en valproblema-

tiek bij thuiswonende ouderen. Dit boek wil hierin verandering brengen en een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn zijn voor de ergotherapeutische klinische praktijk.

Leen De Coninck werkt als lector en opdrachthouder kwaliteitszorg binnen de opleiding bachelor in de ergotherapie en als onderzoeker bij

de Dienst COMPahs (Arteveldehogeschool Gent, associatie Universiteit Gent). Als expert vertegenwoordigt ze de beroepsvereniging ergo therapie (VE) in het Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen (EVV).

Omdat vallen een multicausaal probleem is, vereisen valincidenten een multidisciplinaire aanpak. Een van de betrokken disciplines is de ergotherapie. Tot voor kort was er weinig wetenschappelijke evidentie omtrent ergotherapie en valproblematiek bij thuiswonende ouderen. Dit boek wil een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn zijn voor de ergotherapeutische klinische praktijk. 9

789033 476365

ISBN 978 90 334 7636 5 // 2010 // 104 blz. // 22,00 EUR

Leen De Coninck ZONDER VALLEN EN OPSTAAN

18

Jaarboek 2010: ISBN 978 90 334 6885 8 // 2008 // 248 blz. // 22,50 EUR

Zonder vallen en opstaan

Jaarboek

Ergotherapie

789033 470493

••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••

ZONDER VALLEN EN OPSTAAN Ergotherapeutische praktijkrichtlijn aangaande valpreventie bij thuiswonende ouderen

789033 475450

Jaarboek Ergotherapie 2009

Het is één van de taken van de ergotherapeut om, rekening houdend met de wensen en behoeften van de oudere en/of zijn omgeving, deze oudere te helpen zo lang mogelijk zijn zelfstandigheid te behouden. Dit boek beschrijft de valkuilen van bepaalde visies die de maatschappij heeft op deze bevolkingsgroep. De normale veroudering van de oudere persoon wordt op een positief realistische manier besproken, gebaseerd op het kader van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF - WHO). De taakgebieden van de ergotherapeut worden gespecificeerd. Het kwalitatief hulp verlenen wordt onderbouwd door theorieën uit het methodisch, cliëntgericht, evidence based en ethisch handelen.

Jaarboek Ergotherapie

Jaarboek Ergotherapie 2008

en autonoom te blijven. Deze demografische transitie heeft tevens invloed op de hulpver-

Ergotherapie in de gerontologie

Ergotherapie in de gerontologie

Jaarboek

Ergotherapie


(para)medisch algemeen

(para)medisch algemeen Marijke Van Kampen en Mirjam Vervaeke (RED.)

Netwerk Thuiszorg Oost-Vlaanderen

Dit boek wil in de eerste plaats een praktijkboek zijn voor alle veldwerkers op de eerstelijn, die in hun dagelijks werk met thuiszorg te maken krijgen. Het verschaft inzichten over samenwerken en communiceren in moeilijke multidisciplinaire settings met een fragiel evenwicht. Het wil tips en instrumenten aanreiken aan verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, huisartsen, kinesisten, ergotherapeuten en allen die bij multidisciplinaire samenwerking betrokken zijn of zullen worden. De hoofdstukken werden opgebouwd rond de belangrijkste conclusies uit het onderzoek en rijkelijk gestoffeerd met casussen, praktijktips en instrumentarium voor de dagelijkse werkpraktijk.

voorkomen of te verminderen en om de lezer te helpen een juiste balans te vinden in het leven.

Twaalf methoden

10:11

Naast de definitie van elke techniek, de achtergronden en de indicaties worden de methoden samen met praktische richtlijnen beschreven. Er wordt ook aandacht besteed aan de wetenschappelijke waarde van elke techniek. Daarnaast wordt er bij elke methode verwezen naar

Stress. Tot voor kort wist niemand wat dit betekende. Nu heeft bijna iedereen er last van. Dit boek heeft niet als doel om de zoveelste theorie over stress op de lezer los te laten, maar heeft wel de bedoeling kennis te laten maken met twaalf lichaamsgeoriënteerde methoden om stress te reduceren. Het eerste deel van dit boek bevat algemene beschouwingen over stress. In het tweede gedeelte worden mogelijke technieken beschreven om stress voor kinderen en volwassenen te voorkomen of te verminderen en om de lezer te helpen een juiste balans te vinden in het leven. mogelijke boeken, opleidingen, websites of DVD’s die nog dieper op de techniek ingaan.

Dit boek is bedoeld voor iedereen die stress ervaart. Voor kinesitherapeuten, psychologen,

psychomotorische therapeuten, artsen, leraars of pedagogen vormt dit boek een basis van waaruit dieper op de verschillende technieken kan worden ingegaan.

Netwerk Thuiszorg Oost-Vlaanderen Netwerk Thuiszorg Oost-Vlaanderen

12-08-2008

Het eerste deel van dit boek bevat algemene beschouwingen over stress. In het tweede gedeelte worden mogelijke technieken beschreven om stress voor kinderen en volwassenen te

Grenzen in de thuiszorg Praktijkgids voor hulpverleners

Marijke Van Kampen is professor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, deel-

tijds werkzaam als kinesitherapeut in het UZ Leuven op de dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie en deeltijds hoogleraar revalidatiewetenschappen verbonden aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, K.U.Leuven.

Mirjam Vervaeke is licentiate L.O., psychomotore therapeute, psychotherapeute en relaxa-

tietherapeute. Zij is werkzaam in het UZ Leuven op de diensten Fysische Geneeskunde en

Revalidatie, psychiatrie, gynaecologie, fertiliteit en vrouwelijke seksuele disfuncties en geeft

Marijke Van Kampen & Mirjam Vervaeke (red.)

STRESS Preventie, reductie en ontspanning. Twaalf methoden

E. Maex M. Probst M. Delbar J. Simons T. Windels F. Stickens M. Somers P. Wichman E. Langford E. Neerinckx J. van Dixhoorn M. Vanormelingen

opleiding stressreductie bij klinisch personeel.

9

789033 479212

ISBN 978 90 334 7921 2 // 2010 // 128 blz. // 22,50 EUR

Patiëntenzorg [vol]

stress te reduceren.

Preventie, reductie en ontspanning.

Het Netwerk Thuiszorg Oost-Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen de Christelijke Ziekenfondsen CM Midden-Vlaanderen en CM Waas en Dender; Familiehulp; Familiezorg Oost-Vlaanderen en Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen.

9

heeft wel de bedoeling kennis te laten maken met twaalf lichaamsgeoriënteerde methoden om

STRESS

Dit boek wil in de eerste plaats een praktijkboek zijn voor alle veldwerkers op de eerstelijn, die in hun dagelijks werk met thuiszorg te maken krijgen. Het verschaft inzichten over samenwerken en communiceren in moeilijke multidisciplinaire settings met een fragiel evenwicht. Het wil tips en instrumenten aanreiken aan verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, huisartsen, kinesisten, en allen die bij multidisciplinaire samenwerking betrokken zijn of zullen worden. De hoofdstukken werden opgebouwd rond de belangrijkste conclusies uit het onderzoek en rijkelijk gestoffeerd met casussen, praktijktips en instrumentaria voor de dagelijkse werkpraktijk.

Stress

789033 468872

ISBN 978 90 334 6887 2  // 2008 // 176 blz. // 18,00 EUR

Pagina 1

JOHAN ABRAHAMS Het leven van personen met dementie in woon- en zorgcentra kan worden gehumaniseerd als er een inspirerend zorgkader aanwezig is dat de zorgcultuur aanstuurt. Aan de hand van het mnemonic-woord RESPECT wordt hier een dergelijk raamwerk voorgesteld. De auteur integreert daarbij de kennis uit de voornaamste theoretische referentiekaders en beschikbare begeleidingsmethodieken, maar reikt ook nieuwe inzichten aan zoals de impact van sociale dichtheid, het belang van de kleine verwennerij, het persoonlijk plezier- en zingevingsplan, de ‘E’momentkaart, het pleidooi voor sociale inclusie, het verzekeren van emotionele veiligheid, …

Respectvol omgaan met personen met dementie Omdat de auteur hierbij het perspectief van de persoon met dementie centraal stelt, worden kritische vragen gesteld over onvolkomenheden in de zorgverlening: de dwang van het hygiënisme, de valkuil van de attractiviteit, de eeltvorming, de geïnstitutionaliseerde leefomgeving, de gelijke monniken-gelijke kappenbenadering, … Ook ethische vragen zoals vroegtijdige zorgplanning, medische handelingen bij het levenseinde, euthanasie en dementie maar ook het gebruik van poppen, het leugentje om bestwil en de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen blijven niet onbehandeld. Om behulpzaam te zijn bij de meningsvorming dienaangaande worden de antwoorden in pro-contrapolen aangereikt zodat zorgverleners in discussie kunnen treden. De praktische grondslag van dit boek uit zich in de vertaling van de meest voorkomende dagelijkse zorgitems: voedingszorg, hygiënezorg, palliatieve en overlijdenszorg, slaaphygiëne en mobiliteitszorg. De lezer krijgt tevens een schat aan informatie over dementie als aandoening, de typische symptomen en voorkomend complex gedrag.

Een praktijkgids voor de zorgsector In dit boek wordt een praktische leidraad aangeboden voor artsen en andere gezondheidswerkers om adequaat het psychosociale aspect van de patiëntenzorg te leren beheersen.

MANU KEIRSE is hoofddocent aan de Faculteit Geneeskunde van de

Katholieke Universiteit Leuven en bestuurder van diverse instellingen voor gezondheidszorg.

acco

ISBN 978 90 334 5692 3 // 2005 // 192 blz. // 19,80 EUR

Patiëntenzorg en -begeleiding

Gezondheidszorg betreft immers niet alleen somatische zorg, maar ook communicatie, persoonlijke en sociale ondersteuning. De patiënt zal trouwens aan de hand van wat hij ervaart aan deskundigheid en accuraatheid op vlak van communicatie, aandacht voor zijn beleving en opvang, oordelen over de kwaliteit van de zorg. Er komen zeer diverse onderwerpen aan bod zoals het omgaan met ernstig ziek zijn, de vragen naar informatie, opvang van crisissituaties, vroeggeboorte, sterven, rouw en verlies. Er wordt aandacht gegeven aan de problematiek van de rechten van de patiënt, en aan de wijze waarop men burn-out en ontmoediging als hulpverlener kan voorkomen.

In dit boek wordt een praktische leidraad aangeboden om adequaat het psychosociale aspect van de patiëntenzorg te leren beheersen. De patiënt zal aan de hand van wat hij ervaart aan deskundigheid en accuraatheid op vlak van communicatie, aandacht van zijn beleving en opvang oordelen over de kwaliteit van zorg. Er komen diverse onderwerpen aan bod zoals het omgaan met ernstig ziek-zijn, de vragen naar informatie, opvang van crisissituaties, intensieve zorgen, sterven, rouw en verlies. Hoe men adequate opvang kan bieden tijdens zwangerschap en postpartum, bij premature geboorte en bij perinatale sterfte. Er wordt aandacht gegeven aan de problematiek van de rechten van de patiënt, en aan de wijze waarop men burn-out en ontmoediging als hulpverlener kan voorkomen.

Het leven van personen met dementie in woon- en zorgcentra kan worden gehumaniseerd als er een inspirerend zorgkader aanwezig is dat de zorgcultuur aanstuurt. Aan de hand van het mnemonic-woord RESPECT wordt hier een dergelijk JOHAN ABRAHAMS raamwerk voorgesteld. De auteur integreert daarbij de kennis uit de voornaamste theoretische referentiekaders en beschikbare begeleidingsmethodieken, maar reikt ook nieuwe inzichten aan zoals de impact van sociale dichtheid, het belang van de kleine verwennerij, het persoonlijk plezieren zingevingsplan, de ‘E’-momentkaart, het pleidooi voor sociale inclusie, het verzekeren van emotionele veiligheid, … Het boek is bestemd voor middenkaders, diensthoofden, ergo- en kinesitherapeuten, kwaliteitscoördinatoren, vormingsverantwoordelijken en directies van woon- en zorgcentra. Het kan ook voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt.

Manu Keirse

Patiëntenzorg en -begeleiding

acco

Johan Abrahams, socioloog, is algemeen directeur van een zorgorganisatie die woonen zorgcentra, kleinschalige woonvormen, serviceflats en thuiszorgondersteunde diensten aanbiedt.

9

789033 476020

ISBN 978 90 334 7602 0  // 2009 // 208 blz. // 24,50 EUR

JOHAN ABRAHAMS RESPECTVOL OMGAAN MET PERSONEN MET DEMENTIE

Patiëntenzorg en -begeleiding

Johan Abrahams

Manu Keirse

Manu Keirse

(PARA)Medisch ALGEMEEN

Praktijkgids voor hulpverleners

Dit boek heeft niet als doel om de zoveelste theorie over stress op de lezer los te laten, maar

Marijke Van Kampen & Mirjam Vervaeke (red.)

Grenzen in de thuiszorg

Het Netwerk Thuiszorg Oost-Vlaanderen werkte gedurende acht jaar aan onderzoek en methodiekontwikkeling rond dit thema, in samenwerking met COMPahs, het Centrum voor onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en professionele ontwikkeling van de Arteveldehogeschool Gent. In dit boek publiceert het Netwerk haar bevindingen en vooral de manier waarop zij anders met grenzen zijn gaan omgaan, al van voor ze zich aandienen én wanneer ze zich stellen in al hun scherpte. Het samenspel van alle betrokkenen daarbij is van wezenlijk belang.

Stress. Tot voor kort wist niemand wat dit betekende. Nu heeft bijna iedereen er last van.

Grenzen in de thuiszorg

De thuiszorgsector is de laatste jaren onderhevig aan een sterke groei en ingrijpende veranderingen: de toename van het aantal zwaar zorgbehoevenden die thuis verzorgd worden en het streven naar zorg op maat maken het niet altijd evident om deze thuiszorg te organiseren. De zware zorgnoden, soms in een risicovolle thuiszorgsituatie, met vele betrokkenen, plaatsen hulpverleners en organisaties voor vele, soms moeilijke, oncomfortabele en zelfs ethisch geladen vragen: hoever kunnen en mogen we gaan? Zijn er grenzen in de thuiszorg en wie bepaalt die?

19

RESPECTVOL OMGAAN MET PERSONEN MET DEMENTIE EEN PRAKTIJKGIDS VOOR DE ZORGSECTOR


(para)medisch algemeen

(para)medisch algemeen Stefaan Bartholomeeusen, Carla Truyers en Frank Buntinx

Mia Vande Putte

Hygiëne in het ziekenhuis

In dit handboek worden zowel voor de basiszorg als voor de gespecialiseerde verpleegtechnische handelingen alle aspecten van infectiepreventie duidelijk uiteengezet en toegelicht op basis van de meest recente inzichten. Volgende onderwerpen

Handboek infectiepreventie voor

worden hierbij uitgebreid behandeld: ziekenhuishygiëne; ziekenhuisinfecties; handhygiëne; reiniging, ontsmetting en sterilisatie van oppervlakken, materiaal, instru-

verpleegkundigen

menten en levende weefsels; isolatiemaatregelen; urineweginfecties; wondinfecties; bloedbaaninfecties; luchtweginfecties; voeding; linnen; afvalverwijdering; registratie van ziekenhuisinfecties en FONA; veiligheids- en gezondheidsdiensten in zie-

Infectiepreventie is een basiskenmerk van professionele zorgverlening. Om besmettingen te voorkomen is een goed inzicht in alle mogelijke bronnen en overdrachtswegen noodzakelijk. Alleen zo kan men preventieve maatregelen uitwerken en ziekenhuisinfecties tot een minimum beperken. In dit handboek worden zowel voor de basiszorg als voor de gespecialiseerde verpleegtechnische handelingen alle aspecten van infectiepreventie duidelijk uiteengezet en toegelicht op basis van de meest recente inzichten. Bij elk onderwerp worden de verschillende aspecten van kwaliteitszorg besproken, zoals geschikte materiële voorzieningen, procesbewaking en resultaatopvolging. kenhuizen. Bij elk onderwerp worden de verschillende aspecten van kwaliteitszorg besproken, zoals geschikte materiële voorzieningen, procesbewaking en resultaatopvolging. De didactische opbouw maakt deze uitgave uitermate geschikt als handboek voor de volledige opleiding verpleegkunde. Bovendien is het een nuttig naslagwerk voor elke medische en paramedische hulpverlener.

Deze herwerkte uitgave houdt rekening met de nieuwe standpunten in de literatuur en de implicaties hiervan voor de praktijkvoering. Ze worden geïntegreerd in de verschillende hoofdstukken. MIA VANDE PUTTE is stafmedewerker ziekenhuishygiëne bij de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Zij verzorgt opleidingen betreffende de Preventie van Ziekenhuisinfecties aan de Katholieke Universiteit Leuven en het Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV). Als expert van de Hoge Gezondheidsraad van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu werkt zij mee aan het opstellen van nationale aanbevelingen met betrekking tot infectiepreventie in de gezondheidszorg.

jaar registratie. In deze derde versie van Ziekten in de huisartspraktijk in Vlaanderen wordt duidelijk hoe een diagnose, door de huisarts genoteerd in een elektronisch

(1994-2008)

09-03-2006

14:07

bevolking. Vragen als ‘Hoe vaak lijden kleine kinderen aan astma’ tot ‘Worden antidepressiva meer voorgeschreven bij vrouwen?’ tot zeer complexe vraagstellingen kunnen met deze data beantwoord worden. Tot op heden is Intego de enige databank die in staat is om dergelijke vragen in de eerste lijn te beantwoorden. Zo bevat Intego onder andere meer dan 2,3 miljoen diagnosen, meer dan 18 miljoen laboratoriumre-

De databank van het huisartsenregistratienetwerk Intego bevat gegevens over vijftien jaar registratie. In deze derde versie van Ziekten in de huisartspraktijk in Vlaanderen wordt duidelijk hoe een diagnose, door de huisarts genoteerd in een elektronisch medisch dossier, leidt tot uitspraken over het voorkomen van ziekten in de Vlaamse bevolking. Vragen als ‘Hoe vaak lijden kleine kinderen aan astma’ tot ‘Worden antidepressiva meer voorgeschreven bij vrouwen?’ tot zeer complexe vraagstellingen kunnen met deze data beantwoord worden. Tot op heden is Intego de enige databank die in staat is om dergelijke vragen in de eerste lijn te beantwoorden. sultaten en bijna 9 miljoen medicatievoorschriften bij meer dan 215.000 verschillende

patiënten, geregistreerd door huisartsen die voldoen aan vooropgestelde criteria. Door

de vele vragen die aan het netwerk gesteld worden, is het duidelijk dat een dergelijke databank voorziet in een behoefte aan epidemiologische informatie uit de eerste lijn.

Stefaan Bartholomeeusen is huisarts in Herselt en wetenschappelijk onderzoeker aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de K.U. Leuven. Binnen het Intego-project is hij coördinator en databeheerder.

Mia Vande Putte

Carla Truyers is klinisch neuropsychologe en biostatisticus. Zij is als wetenschappelijk

onderzoekster verbonden aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde

Hygiëne in het ziekenhuis Handboek infectiepreventie voor verpleegkundigen

van de K.U. Leuven en aan het Integoproject.

Frank Buntinx is huisarts in Maasmechelen en hoogleraar aan de afdelingen Huisartsgeneeskunde van de K.U. Leuven en de U. Maastricht. Hij is researchcoördi-

nator binnen het Leuvens Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde en projectleider van Intego.

9

ZIEKTEN IN DE HUISARTSPRAKTIJK IN VLAANDEREN (1994-2008)

ACADEMISCH CENTRUM HUISARTSGENEESKUNDE

Pagina 1

De Belgische ziekenhuisfinanciering ontcijferd

WALTER SERMEUS is als hoogleraar verbonden aan het Centrum voor

grammadirecteur voor de opleidingen Medisch-Sociale Wetenschappen.

Pagina 1

Katrien Kesteloot en Gustaaf Van Herck

Financieel beleid is een geheel van technieken om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een organisatie, om oplossingen voor eventuele problemen te ontwikkelen en financiële beslissingen te nemen. Ook in ziekenhuizen neemt het belang van deze technieken toe. Een goede financiële gezondheid en gepaste financiële beslissingen zijn een dagelijkse zorg van directieleden en bestuurders van ziekenhuizen, ziekenhuisartsen, ziekenhuisapothekers en medische, verpleegkundige, administratieve en andere diensthoofden.

Walter Sermeus

De Belgische ziekenhuisfinanciering ontcijferd

Financieel beleid voor ziekenhuizen

Financieel beleid is een geheel van technieken om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een organisatie en De auteurs trachten op een eenvoudige manier de technieken van financieel beleid voor ziekenhuizen voor al om oplossingen voor eventuele problemen te ontwikkelen deze betrokkenen uit te leggen. en financiële beslissingen te nemen. De auteurs leggen de technieken van financieel beleid van ziekenhuizen uit voor directieleden en bestuurders van ziekenhuizen, ziekenhuisartsen, ziekenhuisapothekers en medische, verpleegkundige, administratieve en andere diensthoofden. KATRIEN KESTELOOT is financieel directeur van het UZ Leuven en gewoon hoogleraar aan het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap.

GUSTAAF VAN HERCK is gewoon hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de K.U.Leuven. Hij is tevens verbonden aan het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap en bestuurder en adviseur van enkele ziekenhuizen.

Katrien Kesteloot en Gustaaf Van Herck m.m.v. J. Hellings, N. Kempeneers, L. Van Aken, J. Vandeurzen en J. Van Laer

Tweede, herwerkte uitgave - Met cd-rom

acco

acco

ISBN 978 90 334 5960 3  // 2006 // 248 blz. // 31,00 EUR

12:06

Financieel beleid voor ziekenhuizen

Deze publicatie is in eerste instantie bedoeld voor ziekenhuisartsen en (hoofd)verpleegkundigen. Het boek beschrijft stap voor stap op welke wijze hun dagelijkse praktijkvoering impact heeft op de financiering van het ziekenhuis. Het duidt de bedoelde en mogelijk onbedoelde effecten. Het toont de impact op de organisatie van de zorg. Het boek ontcijfert; dit betekent dat voornamelijk de principes en de achterliggende ideeën worden weergegeven, eerder dan de precieze bedragen en rekenregels. Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de K.U.Leuven. Hij is pro-

19-02-2008

Financieel beleid voor ziekenhuizen

Deze publicatie is in eerste instantie bedoeld voor ziekenhuisartsen en (hoofd)verpleegkundigen. Het boek beschrijft stap voor stap op welke wijze hun dagelijkse praktijkvoering impact heeft op de financiering van het ziekenhuis. Het duidt de bedoelde en mogelijk onbedoelde effecten. Het toont de impact op de organisatie van de zorg. De waaier aan afkortingen en het specifieke jargon zoals DRG, MVG, verantwoorde bedden, referentiebedragen en dergelijke worden uitgebreid verklaard en toegelicht zodat de lezer in staat is om zich het nieuwe taalgebruik van de ziekenhuisfinanciering eigen te maken. De nieuwe uitgave voorziet in een bijwerking van de ziekenhuisfinanciering tot begin januari 2006. Enkele hoofdstukken worden wat uitgediept. Het boek wordt aangevuld met een cd-rom met enkele referentiebestanden en werkinstrumenten. Het boek ontcijfert. Dit betekent dat voornamelijk de principes en de achterliggende ideeën worden weergegeven, eerder dan de precieze bedragen en rekenregels. Hiervoor wordt verwezen naar het Staatsblad of meer gespecialiseerde uitgaven.

De Belgische ziekenhuisfinanciering ontcijferd (met cd-rom)

Stefaan Bartholomeeusen Carla Truyers Frank Buntinx

ISBN 978 90 334 8021 8 // 2010 // 96 blz. // 15,00 EUR

Financieel beleid voor zieken [vol]

Walter Sermeus

789033 480218

789033 470806

ISBN 978 90 334 7080 6 // 2008 // 308 blz. // 24,70 EUR

De Belgische ziekenhuis [vol]

medisch dossier, leidt tot uitspraken over het voorkomen van ziekten in de Vlaamse

K. Kesteloot en G. Van Herck

20

De databank van het huisartsenregistratienetwerk Intego bevat gegevens over vijftien

Walter Sermeus

(PARA)Medisch ALGEMEEN

9

Ziekten in de huisartspraktijk in Vlaanderen

S. Bartholomeeusen, C. Truyers en F. Buntinx • ZIEKTEN IN DE HUISARTSPRAKTIJK IN VLAANDEREN (1994-2008)

onele zorgverlening. Om besmettingen te voorkomen is een goed inzicht in alle mogelijke bronnen en overdrachtswegen noodzakelijk. Alleen zo kan men preventieve maatregelen uitwerken en ziekenhuisinfecties tot een minimum beperken.

Mia Vande Putte Hygiëne in het ziekenhuis Handboek infectiepreventie voor verpleegkundigen

Meer dan vijf procent van de ziekenhuispatiënten loopt tijdens hun opname een bijkomende infectie op. Infectiepreventie is dan ook een basiskenmerk van professi-

acco

ISBN 978 90 334 6892 6 // 2008 // 352 blz. // 42,00 EUR

acco


INDEX Alfabetisch op auteur(s)

Ampe C. en Devreese B. Algemene biochemie Functionele bouwstenen van het leven

Craeynest P. en Cokelaere M. Onze genen Handboek menselijke erfelijkheid De Backer W., Germonpré P. en Verbraecken J. (red.) Handboek Longziekten

Biedermann H. Kinderen met KISS-syndroom Oorzaken, gevolgen en manueeltherapeutische benadering

6

Dhont M., Devroey P., Gerris J., Jacquemyn Y. en Vergote I. Handboek Gynaecologie 4, 12

9 De Bent J., Lodewijckx C. en Schuermans D. Zuurstoftherapie Praktische gids voor zorgverleners 11, 17

D’Hooge R. De zenuwcel Zakboek neurofysiologie

De Coninck L. (red.) Ergotherapie in de gerontologie Basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening 18

Dupont L. Ontstaansmechanismen van ziekten Basisprincipes van de ziekteleer

2

De Coninck L. Zonder vallen en opstaan Ergotherapeutische praktijkrichtlijn aangaande valpreventie bij thuiswonende ouderen 18

Huybrechts R. Vergelijkende biologie voor de medische en biomedische wetenschappen

8

3

3, 14

13, 15

Broos P., Nijs S., Sabbe M. en Stockmans F. EHBO Eerste hulp bij ongevallen 7, 10 Cardon G., Gelfdof E., Cnockaert B. en Janda I. De Kinderrugschool Een multi-factorieel programma voor een rugvriendelijke levensstijl 15

De Moor G. en Van Maele G. Inleiding tot de biomedische statistiek

De Weerdt W. Neurologische aandoeningen Klinisch onderzoek + CD

Jacquemyn Y. Handboek Verloskunde

5, 12

Jacquemyn Y. Procedureboek Verloskunde Praktische richtlijnen bij verloskundige problemen

5, 12

8

De Ridder D. (red.) Multidisciplinair handboek urine-incontinentie Van oorzaak naar aanpak 4

3

Jacquemyn Y., Defoort P., Hanssens M. en Laubach M. Cardiotocografie en aanvullende technieken

Keirse M. Patiëntenzorg en -begeleiding

19

Kesteloot K. en Van Herck G. Financieel beleid voor ziekenhuizen

20

16

19

Bartholomeeusen S., Truyers C. en Buntinx F. Ziekten in de huisartspraktijk in Vlaanderen (1994-2008) 20 Bellemans J. en Broos P. Musculoskeletale aandoeningen Traumatologie en orthopedie

2

De Witte J. Het os sacrum Osteopathie in de praktijk

5, 13

Lagae L. Klinisch onderzoek van het kind Pediatrische semeiologie Lodewijckx C. en Schuermans D. Inhalatietherapie Praktische gids voor zorgverleners

6

11, 17

Martens L., Declerck D., Leroy R. en Vanobbergen J. (red.) De mond, spiegel van gezondheid Bijzondere aandachtsgroepen

21

6

Menten J. en Van Orshoven A. (red.) Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding Handboek voor deskundige hulpverlening in de thuiszorg en in het ziekenhuis 7, 11 Milisen K. e.a. Valpreventie Bij geriatrische patiënten opgenomen in het ziekenhuis

INDEX

Abrahams J. Respectvol omgaan met personen met dementie Een praktijkgids voor de zorgsector

16


Milisen K., Geeraerts A., Delbaere K. en Dejaeger E. Valpreventie Bij thuiswonende ouderen met verhoogd risico

INDEX

Nagels L. Algemene chemie voor de medische en biomedische wetenschappen en voor de natuurwetenschappen

22

Netwerk Thuiszorg Oost-Vlaanderen Grenzen in de thuiszorg Praktijkgids voor hulpverleners Nijs A. Handboek myotensieve technieken Osteopathie in de praktijk

Rogiers J. Van fysica naar biofysica

16

9

19

16

Oosterlynck B., De Knock J. en Bouckhout P. Dringende medische hulpverlening door verpleegkundigen 10 Ostyn S. Medisch Frans voor artsen Palliatief Support Team UZ Leuven Palliatieve zorg in de praktijk Zakboekje voor hulpverleners Peers K. (red.) Musculoskeletale aandoeningen Fysische geneeskunde en revalidatie

Schepers R. Ziekte en zorg Inleiding in de medische sociologie Sermeus W. (red.) Registratie van minimale verpleegkundige gegevens in de Belgische ziekenhuizen Van concept tot implementatie

8

Van den Broek P. en Feenstra L. Zakboek keel-, neus-, oorheelkunde Van Eldere J. Handboek medische bacteriologie

10

Stappaerts K. en Staes F. Onderzoek en behandeling van spierverkortingen

15

Stappaerts K. Opnieuw leren lopen met hulpmiddelen

15

3, 14

Stappaerts K. en Staes F. Palpatie van het locomotorisch stelsel Handleiding bij de anatomie in vivo

Van Kampen M. en De Ridder D. Urine-incontinentie en andere klachten in de bekkenregio BekkenbodemreĂŤducatie bij kind, vrouw en man

14

Vande Putte M. HygiĂŤne in het ziekenhuis Handboek infectiepreventie voor verpleegkundigen

20

Vlaams Ergotherapeutenverbond en Van Handenhoven W. (red.) Jaarboek Ergotherapie 2008 - 2009 - 2010

18

6

2

4, 17

Van Kampen M. en Vervaeke M. Stress Preventie, reducie en ontspanning. Twaalf methoden

19

Van Riet C. Verplegen met visie

10

Wilmer A., Hermans G., Meersseman W., Meersseman P., Van Brabant P. en Knockaert D. Praktisch handboek voor medische intensieve zorgen 7 Wyndaele J. Urologie

14

8

7, 11

5, 12

9

Sermeus W. De Belgische ziekenhuisfinanciering ontcijferd (met cd-rom) 20 Staes F. en Brumagne S. Kinesitherapeutisch onderzoek van onderste extremiteiten en lumbale wervelkolom

Tjalma W. ABC colposcopie

Van Schravendijk C. Wetenschappelijk denken Een inleiding voor de medische en biomedische wetenschappen en voor de andere levenswetensch.

9

Van Steenbergen W. Handboek medische ziekteleer voor niet-medici

2

4


ONTDEK ONZE WEBSITE

www.uitgeverijacco.be ZOEK uw favoriete boek in onze online shop 

schrijf U in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe

Docentenexemplaren Indien u de invoering van een uitgave in uw lessenpakket overweegt, kunt u een docentenexemplaar aanvragen. U heeft 8 weken de tijd om de ontvangen uitgave door te nemen.Ofwel beslist u om de uitgave in uw lessenpakket te integreren. In dat geval mag u het docentenexemplaar behouden. Ofwel beslist u om de uitgave niet in te voeren. U koopt dan het boek aan en krijgt 50% korting op de verkoopprijs. U kunt een docentenexemplaar aanvragen via www.uitgeverijacco.be. U dient zich eerst te registreren als docent. Als u vervolgens inlogt, kunt u in de online shop uw docentenexemplaar selecteren.

titels en acties 

Meer informatie bekomt u bij Ine Van der Stock via e-mail (ine.vanderstock@acco.be) of per telefoon op het nummer: + 32 16 62 80 33.

Vraag uw docentenexemplaar of persexemplaar aan 

Raadpleeg artikels uit onze online tijdschriftendatabank 

ontdek onze boekenreeksen

Persexemplaren Journalisten kunnen een gratis persexemplaar aanvragen via www.uitgeverijacco.be. U dient zich eerst te registreren als pers. Als u vervolgens inlogt, kunt u in de online shop uw persexemplaar selecteren. Elke aanvraag wordt afzonderlijk behandeld en zal getoetst worden aan een aantal criteria (relevante doelgroep, bereik van het medium, etc.). Meer informatie bekomt u bij An Puissant via e-mail (an.puissant@acco.be) of per telefoon op het nummer + 32 16 62 80 32.

Uitgeven bij Acco Heeft u uitgeefplannen voor een cursus, boek of een multimediale publicatie? Aarzel dan niet langer en bezorg ons uw publicatievoorstel! Neem - vrijblijvend - contact op met Bart De Prins (bart.deprins@acco.be). Meer informatie vindt u ook op www.uitgeverijacco.be/uitgeven.

23


COLOFON In deze publicatie wordt er bij uitgaven die nog niet verschenen zijn de verwachte verschijningsdatum weergegeven. Datum en prijs zijn echter onder voorbehoud.

Uitgaven kunt u bestellen via: Uitgeverij Acco Blijde Inkomststraat 22 BE-3000 Leuven tel.: + 32 16 62 80 00 fax: + 32 16 62 80 01 uitgeverij@acco.be www.uitgeverijacco.be

Al onze boeken zijn ook bestelbaar in uw boekhandel. Boekhandels kunnen rechtstreeks bestellen bij: celine.steenhuyzen@acco.be Tel: + 32 16 62 80 41

Voor Nederland: Acco Nederland De Star 17 NL-2266 NA Leidschendam Tel: + 31 70 386 88 54 Fax: + 31 70 386 14 98 info@uitgeverijacco.nl www.uitgeverijacco.nl Uitlevering via Centraal Boekhuis


Financieel beleid voor ziekenhuizen

De zenuwcel Zakboek neurofysiologie Rudi D'Hooge

Cathy Lodewijckx en Daniel Schuermans

Palpatie van het locomotorisch stelsel

EHB BO

Handleiding bij de anatomie in vivo

KAREL STAPPAERTS EN FILIP STAES

E

E E R S T E H U L P B I J O N G E VA L L E N

Inhalatietherapie

Yves Jacquemyn

Praktische gids voor zorgverleners

Paul Broos

Walter Sermeus (red.)

Procedureboek Verloskunde

Stefaan Nijs Marc Sabbe Filip Stockmans

KAREL STAPPAERTS EN FILIP STAES

Registratie van minimale verpleegkundige gegevens in de Belgische ziekenhuizen

Praktische richtlijnen bij verloskundige problemen Katrien Kesteloot en Gustaaf Van Herck m.m.v. J. Hellings, N. Kempeneers, L. Van Aken, J. Vandeurzen en J. Van Laer

Van concept tot implementatie

acco

acco

Belgische Vereniging voor Pneumologie

Société Belge de Pneumologie

acco

acco

acco

acco

acco

Tekstboek

ABC

Wiebren Tjalma

Colposcopie

Urine-incontinentie en andere klachten in de bekkenregio

Chris van Schravendijk

Wetenschappelijk denken Een inleiding voor de medische en biomedische wetenschappen

O S T E O PAT H I E I N D E P R A K T I J K

Jacques De Witte

Het os sacrum

JOS ROGIERS

Marijke Van Kampen Dirk De Ridder

Bekkenbodemreëducatie

Vergelijkende biologie voor de medische en biomedische wetenschappen Greet Cardon, Elisabeth Geldhof, Bernard Cnockaert en Ilse Janda

Roger Huybrechts

De Kinderrugschool

Van fysica naar biofysica

Koen M Kim De

Valpre

Bij oud met ve

Een multifactorieel programma voor een rugvriendelijke levensstijl

Manu Keirse

bij kind, vrouw en man

Patiëntenzorg en -begeleiding

acco

acco

acco

O S T E O PAT H I E I N D E P R A K T I J K

André Nijs

Koen Peers (red.)

Musculoskeletale aandoeningen Fysische geneeskunde en revalidatie

Rita Schepers

Handboek myotensieve technieken

acco

acco

acco

acco

Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding JOHAN MENTEN EN ALFONS VAN ORSHOVEN (RED.)

Luc Nagels KAREL STAPPAERTS

Opnieuw leren lopen met hulpmiddelen

Palliatieve zorg in de praktijk

Algemene chemie

HANDBOEK VOOR

Ziekte en zorg

DESKUNDIGE HULPVERLENING

Werner Van Steenbergen

Handboek Medische Ziekteleer

IN DE THUISZORG EN

Inleiding in de medische sociologie

IN HET ZIEKENHUIS

Christo

Zakboekje voor hulpverleners

Walter Sermeus

De Belgische ziekenhuisfinanciering ontcijferd

Algemene

Functionele bouwst

Palliatief Support Team UZ Leuven

Tweede, herwerkte uitgave - Met cd-rom

acco

acco

acco

Acco Nederland De Star 17 - NL-2266 NA Leidschendam - tel.: + 31 70 386 88 54 - fax: + 31 70 386 14 98 info@uitgeverijacco.nl - www.uitgeverijacco.nl

acco

acco

acco

acco

Uitgeverij Acco Blijde Inkomststraat 22 - BE-3000 Leuven - tel.: + 32 16 62 80 00 - fax: + 32 16 62 80 01 uitgeverij@acco.be - www.uitgeverijacco.be


Deelcatalogus Medische en Paramedische wetenschappen