EFT van A tot Z

Page 1

van A tot Z

heldere illustraties. De beschreven

genieur. Zij heeft veel ervaring met

klachten variëren van ademhalings-

EFT-workshops in het bedrijfsleven

moeilijkheden tot een burn-out en

en EFT-opleidingen voor therapeu-

migraine, van nicotineverslaving tot

ten, hij heeft zich bekwaamd in

rugklachten en zwaarlijvigheid.

lichaamsgerichte

therapeutische

Je zult aan de hand van een paar

sessies met individuen en groepen.

simpele opdrachten ervaren hoe

In EFT van A tot Z laten Gabriëlle

verrassend eenvoudig en snel EFT

Rutten en Henk van der Veen je

een blijvend resultaat oplevert:

kennismaken met EFT (Emotional

emotionele vrijheid.

Freedom Techniques). Zij maken duidelijk hoe hun enthousiasme voor EFT is ontstaan en leggen de zelfhulptechnieken bij specifieke klachten helder uit met een

verwijzing

naar

pakkende

praktijkvoorbeelden en een aantal

© 2009 Gabriëlle Rutten & Henk van der Veen ISBN: 9789051796841

Gabriëlle Rutten & Henk van der Veen

Zij is van origine (bedrijfs)arts, hij in-

EFT van a tot z

EFT

EFT Emotional Freedom Techniques

van A tot Z

Gabriëlle Rutten Henk van der Veen


2e druk, 2009 Š 2009 GabriÍlle Rutten, Henk van der Veen

Dit boek is een uitgave van Gopher B.V. Keizersgracht 75-II 1015 CE Amsterdam Telefoon 020 427 9204 Deze hardcover editie is uitsluitend verkrijgbaar via internet: www.gopher.nl Deze editie is tevens verkrijgbaar als paperback:. ISBN 9789051796841 Exemplaren zijn rechtstreeks te bestellen via internet: www.gopher.nl en bij iedere boekhandel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt van druk, fotokopie, microfilm of op enige wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de uitgever. This book may not be reproduced by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission from the author and the publisher.


EFT Emotional Freedom Techniques

VAN A TOT Z

door Gabriëlle Rutten Henk van der Veen


EFT VAN A TOT Z

INLEIDING Dit boek laat zien hoe jij zelf het roer in handen kunt nemen om gezonder en gelukkiger te worden. Je hoeft daarvoor geen bijzondere filosofie aan te hangen, we leren je een eenvoudige methode om emotioneel vrij te zijn. Dit boek is gebaseerd op EFT (Emotional Freedom Techniques). Wij durven te beweren dat EFT de wereld zal veroveren. Nooit hebben we een techniek en werkwijze gezien die zo simpel, zo effectief is, zo grondig en zo definitief. Aan de ene kant is EFT een uitstekende techniek voor de professionele therapeut - beide schrijvers gebruiken EFT als belangrijkste interventietechniek in hun praktijk - aan de andere kant is het ook een fantastisch zelfhulpmiddel. We hebben dit boek dan ook vooral voor jou als ‘leek’ geschreven, om EFT te gebruiken als zelfhulptechniek. Met EFT kun je zelf aan de slag om je te verlossen van gezondheidsklachten en emotionele reacties, van problemen met je ademhaling tot zwaarlijvigheid, van je allergie tot je zere rug. Vanuit ons enthousiasme over EFT hebben we dit boek geschreven. We willen je graag laten kennismaken met EFT. We zullen proberen je duidelijk te maken hoe het komt dat EFT zo effectief is, we geven precies en in detail aan hoe je het kunt toepassen. We laten je kennismaken met wat extra technieken. Maar bovenal geven we je uitgebreid tips en handreikingen voor specifieke klachten. Voor een groot aantal veelvoorkomende klachten laten we je eerst aan de hand van een korte (en vereenvoudigde) casusbeschrijving zien hoe we EFT hebben toegepast bij een cliënt. Daarna geven we per klacht allerlei tips en voorbeelden en stellen we je vragen, grotendeels gebaseerd op onze eigen ervaring met dit soort klachten. Je zult aan de hand van een paar simpele opdrachten snel ervaren dat EFT eenvoudig is, snel resultaat geeft en dat het resultaat blijvend is. Wij hebben dit boek samen geschreven. We hebben beiden een totaal verschillende achtergrond en vullen elkaar goed aan. Zo is Gabriëlle opgeleid als (bedrijfs)arts en Henk als ingenieur. Gabriëlle heeft veel ervaring met EFT workshops in het bedrijfsleven en EFT opleidingen

7


EFT VAN A TOT Z

voor therapeuten, Henk met therapeutische sessies, individueel en met groepen. Gabriëlle brengt haar medische kennis in, Henk zijn ervaring met lichaamsgerichte therapie. Die synergie vind je in dit boek terug. Voor alle duidelijkheid: alle namen van cliënten in dit boek zijn gefingeerd. Voor de casusbeschrijvingen hebben we gebruik gemaakt van onze ervaringen met cliënten. Ons advies is om de techniek onbevangen te lezen en eenvoudigweg toe te passen. Waarschijnlijk word je net zo enthousiast als wijzelf. Lees eerst de hoofdstukken 1 t/m 5, zodat je een goed beeld krijgt van de techniek van EFT. Achter in het boek vind je een klachtenregister. Voor elke klacht uit dit klachtenregister hebben we in hoofdstuk 6 beschreven hoe je deze zelf zou kunnen aanpakken met EFT. Mocht jouw klacht niet beschreven zijn, kijk dan of er vergelijkbare klachten zijn en lees de beschrijving en aanpak door en experimenteer. Als er geen vergelijkbare klachten beschreven zijn, lees dan toch een aantal willekeurige klachtbeschrijvingen door. Je krijgt hiermee ook een beeld hoe jij jouw specifieke klacht zou kunnen aanpakken. Ten slotte, lees voordat je EFT gaat toepassen op je klacht, eerst de instructies in hoofdstuk 6 goed door. Daarmee vergroot je het succes van EFT. We wensen je veel emotionele vrijheid toe. Amsterdam, Gabriëlle Rutten Hengelo, Henk van der Veen november 2009

8


EFT VAN A TOT Z

1. EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES Emotional Freedom Techniques (meestal EFT genoemd) is een techniek om emotionele vrijheid te krijgen. EFT op zichzelf is geen therapie, maar kan wel therapeutisch gebruikt worden omdat het een methode is om vastzittende emotionele problemen op te lossen. Dit boek beschrijft de toepassing van EFT als zelfhulpmiddel. Nu zijn er al heel veel zelfhulpmiddelen beschikbaar. Waarom vinden wij het dan de moeite waard om daar nog een aan toe te voegen? Zonder af te willen geven op andere beschikbare hulpmiddelen, durven wij te beweren dat EFT radicaal anders is. EFT is vrijwel de enige techniek die negatieve, beperkende emoties daadwerkelijk kan doen verdwijnen! Veel hulpmiddelen richten zich op gedrag, positief denken of inzicht krijgen. EFT richt zich op het direct oplossen van de negatieve emotie. Inzicht in je probleem is bij EFT geen doel, maar vaak wel een (bijkomend) resultaat. Met EFT kun je er zelf voor zorgen dat je emotioneel vrij bent! WAAROM ZOU IK EFT GAAN GEBRUIKEN? Omdat je last kunt hebben van negatieve, beperkende emoties of overtuigingen, zoals: Ik ben het niet waard, ik tel niet mee. Ik ben niet aantrekkelijk, ik ben te dik, ik ben te dun. Ik ben daar te verlegen voor, ik heb last van blozen. Ik ben snel geïrriteerd. Ik ben snel geïntimideerd. Ik durf niets te zeggen. Daar ben ik te dom voor, dat kan ik niet, dat durf ik niet. En ook omdat je in meer of mindere mate last kan hebben van (onbewuste) herinneringen aan nare en vervelende gebeurtenissen, zoals: • kindermishandeling (lichamelijk en emotioneel) en seksueel misbruik • ongevallen • operaties • scheiding • oorlogsherinneringen

11


EFT VAN A TOT Z

huiselijk geweld, ruzies, vechtpartijen.

En ten slotte ook omdat je last kunt hebben van (chronische) klachten en ziekten, zoals: • hoofdpijn en migraine • oververmoeidheid/burn-out/surmenage • depressieve klachten • angststoornissen, PTSS, fobieën • rugpijn, reuma, nekpijn • rook-, alcohol-, eetverslavingen. Allemaal overtuigingen, emoties en klachten die ons beperken, waar we last van hebben en die maken dat we niet kunnen doen wat we graag zouden willen. Of juist doen wat we niet willen! We voelen ons beperkt, geremd en niet in staat bepaald gedrag te veranderen of kunnen bijvoorbeeld niet stoppen met roken of te veel eten of we durven niet te vliegen. We zitten vast in een vicieuze cirkel van beperkende lichamelijke klachten en pijnen. Allemaal redenen om EFT te proberen!

12


EFT VAN A TOT Z

WAT MAAKT EFT ZO ANDERS? Wat EFT uniek maakt is dat je met deze eenvoudige techniek een emotie behandelt en die emotie ook daadwerkelijk oplost of neutraliseert. Een voorbeeld: je bent een paar jaar geleden gescheiden en de scheiding is met veel emoties en gedoe gepaard gegaan. Elke keer als je aan de scheiding denkt (bijvoorbeeld vanwege de kinderen, verjaardagen, alimentatie) roept dat weer vervelende emoties op, zoals boosheid, verdriet of het gevoel van in de steek gelaten te zijn. Natuurlijk helpt inzicht waarom je deze emoties voelt, maar daarmee zijn ze nog niet weg. En natuurlijk helpt het om erover te praten, maar daarom verdwijnen ze niet per se als je je ex-partner onverwacht ontmoet in de stad. Natuurlijk helpt het als je je leven weer oppakt en leuke dingen doet, maar toch blijf je tegen de verjaardag van je kinderen opzien omdat je hem daar weer ontmoet. Met EFT ga je direct naar dat gevoel toe, neutraliseert dat en je zult vervolgens merken dat die emotie gewoon is verdwenen. Soms snel en direct. Soms langzaam en pas na meerdere keren EFT toepassen. Maar verdwijnen doet die emotie altijd, mits je EFT goed toepast. En als je de emoties rond de scheiding aangepakt hebt, zul je merken dat als de herinnering terugkomt of als je je ex-partner weer tegen het lijf loopt, je je dan vrij voelt, neutraal of soms zelfs mild of vergevingsgezind. En daar hoef je dan niets meer voor te doen. Je hoeft niet specifiek ergens aan te denken of op je gedrag te letten. Het is een gewone, neutrale situatie geworden, waar je niets meer voor hoeft te doen. HOE GEBRUIK JE EFT? Stel je hebt net een heel vervelend gesprek met je vriendin gehad en als je thuiskomt ben je nog steeds van slag en/of je voelt je knap ge誰rriteerd. Dan kun je, terwijl je in dit gevoel zit, direct op een aantal meridiaanpunten kloppen. Hoe je dat precies moet doen leggen we later in het boek uit. En dit is in veel gevallen alles wat je hoeft te doen! Alleen maar die vervelende emotie voelen en kloppen op een aantal punten op je gezicht, borstkas en hand. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat je de volgende keer, als ze weer vervelend doet, niet weer ge誰rriteerd kunt raken. Dat zou wel het geval kunnen zijn, maar daarvoor moet je meestal wat meer EFT doen en niet alleen de irritatie zelf aan pakken, maar ook de achterliggende

13


EFT VAN A TOT Z

redenen waarom je geïrriteerd raakt. Je bent in elk geval wel de irritatie van dat moment kwijt. En ook nog eens snél! Vaak al binnen een paar minuten. Bovendien, als je vaker EFT toepast, gaat het ook nog eens sneller werken. In dit boek geven we nog heel veel voorbeelden. Al die voorbeelden geven je een goed en uitgebreid beeld hoe je EFT kunt toepassen. WAT IS HET ECHTE RESULTAAT VAN EFT? Je kunt je voorstellen dat als je vervelende, negatieve emoties los kunt koppelen van herinneringen en gebeurtenissen die erbij horen, je je dan veel vrijer gaat voelen. Wat gebeurd is, is gebeurd maar het heeft zijn negatieve kracht verloren. Je hebt immers veel minder of zelfs helemaal geen last meer van die negatieve emoties en overtuigingen. Je bent minder snel geïrriteerd, je bloost niet meer, je voelt je gezien, je voelt geen schuld of schaamte meer. Feitelijk kun je zeggen dat naarmate je meer negatieve emoties en overtuigingen met EFT verwijdert, je steeds vrijer wordt en je steeds meer kunt gedragen zoals je in wezen bent. Want laten we wel zijn: zoals we ons nu gedragen is lang niet altijd zoals we echt zijn. Bij lichamelijke klachten en ziekten werkt EFT ook. Emoties spelen op veel manieren een rol in de klachten of ziekten die je hebt. Emoties bepalen hoe je ermee omgaat, hoeveel last je ervan hebt en zeker ook welke klachten je krijgt! Dit laatste wordt lang niet door iedereen zonder meer geaccepteerd, maar gelukkig krijgt deze relatie tussen emoties en lichamelijke problemen steeds meer de aandacht die het verdient. Er is volgens ons geen scheiding tussen lichaam en geest. De een is van invloed op de ander en andersom. Dat geldt voor alle aandoeningen van ademhalingsproblemen, diabetes mellitus, hartklachten, hoofdpijn, reuma tot zwaarlijvigheid. Met EFT heb je een bijzondere techniek in handen waarmee je je klachten vaak helemaal kunt laten verdwijnen of waarmee je tenminste anders met je ziekten en klachten om kunt gaan.

14