Page 17

2

WEEKBLAD WAALWIJK / DRUNEN - WOENSDAG 8 MEI 2019

katern

PAGINA 17

HISTORIE EN HULP GEVRAAGD!

Vereniging Koninginnedag Besoyen 100 jaar Opgericht bij koninklijk besluit in 1920, met als doelstelling regionaal (Besoyen) de verjaardag van ons staatshoofd te vieren. Helpt u ons mee met de organisatie in 2020? In 1920, Besoyen was toen nog een op zichzelf aangewezen dorpje tussen Sprang en Waalwijk, beginnen de festiviteiten op de nationale feestdag natuurlijk met het vieren van de verjaardag van koningin Wilhelmina op 31 augustus... Later werd Koninginnedag gevierd op de verjaardag van Juliana, 30 april. Koningin Beatrix is weliswaar 31 januari jarig, maar besloot 30 april aan te houden, ter ere van haar moeder en de kans op beter weer. Pas in 2014 vieren we de eerste Koningsdag en wel op 26 april in plaats van

27 april, de echte verjaardag van Willem-Alexander. Dit omdat de 27e toen op zondag viel. 100 jaar Vereniging Koninginnedag Besoyen, 100 jaar! Het is niet zomaar iets. Al die jaren zetten vrijwilligers zich in, om in de wijk Besoyen een fantastische dag neer te zetten. En in de loop der jaren is er natuurlijk veel veranderd. Om het in 2020 groots te kunnen vieren hebben we u nodig! We zouden dus naast de verjaardag van Willem-Alexander ook de verjaardag van onze vereniging willen vieren. Hiervoor zijn veel

handen nodig. Vrijwilligers voor de dag zelf natuurlijk, maar ook mensen die mee willen denken en mensen met een geschiedenis. We zoeken namelijk ook nog beeldmateriaal van de vroegere jaren van Vereniging Koninginnedag Besoyen. En wie kan ons in geuren en kleuren vertellen hoe de organisatie vroeger verliep? We komen graag in contact met u. Stuur een mail naar voorzittervkb@gmail.com om u aan te melden; of heeft u niets te melden maar wel beeldmateriaal, stuur dit dan naar webmastervkb@gmail.com Heel hartelijk dank voor uw medewerking!

LANCERING VAN HET NIEUWE WAALWIJKSE VOLKSLIED

‘Wollukslied’ online te beluisteren en te downloaden De Wollukse Kwis 2019 gaat bijna van start. Maar in aanloop naar de Wollukse Kwis van 2018 was er een speciale opdracht: verzin een nieuw Waalwijks volkslied. De familie Van Mierlo (team De Mierenhoop) heeft zich vorig jaar met ziel en zaligheid op deze opdracht gestort en werd uiteindelijk eerste, uit meer dan 40 inzendingen. Mogen wij u welkom heten in 2020?

Dodenherdenking Waalwijk Ieder jaar staan we in Nederland stil bij de mensen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog, de oorlogssituaties en vredesoperaties na die tijd. Zo herdenken wij ook in Waalwijk de slachtoffers, met in het bijzonder de slachtoffers uit Waalwijk. Ook dit jaar begon de herdenking met een stille tocht richting het monument, muzikaal begeleid door Cornu Copiae Waalwijk en de Clan Lamont Pipe Band. Leden van Zeekadetkorps Waalwijk hielden de wacht bij het monument, tot iedereen vanuit de stille tocht plaatsnam bij het monument. Allereerst werd het dodenappèl voorgelezen door de heer Govaarts. Kort erna werd de eerste krans gelegd door de wethouder, ondersteund door twee kadet-

ten van Zeekadetkorps Waalwijk. Taptoe, dat overal in Nederland gehoord werd, werd gespeeld als begin van de twee minuten stilte die wij ter nagedachtenis aan de slachtoffers houden. Eenieder geeft/gaf zijn eigen invulling aan de twee minuten stilte, door bijvoorbeeld na te denken over onze eigen vrijheid in deze tijd of te denken aan de families van de slachtoffers; de twee minuten stilte werden afgesloten met het Wilhelmus.

Na dit mooie muziekspel had burgemeester Nol Kleijngeld de eer om een toespraak te houden. Een toespraak die ons elk jaar doet nadenken over de vrijheid die wij hier in Nederland hebben, gezien het feit dat het niet in elk land zo vanzelfsprekend is. Na deze toespraak was het woord aan stadsdichter Joep Trommelen, die een gedicht had geschreven speciaal voor deze herdenking. Na de toespraken werden er verschillende kransen gelegd. Onder andere door de Teresiaschool, de Walewyc, aanwezige muziekkorpsen, Scouting Mgr. Bekkersgroep en Zeekadetkorps Waalwijk. Na deze kransleggingen werd de

De prijs: twee dagen studiotijd in de studio van De Mads in Waalwijk om het lied professioneel op te nemen. Dat is ondertussen gelukt, kijk en luister maar op www. wollukslied.nl of volg ons op Facebook. De tekst, de muziek en de videoclip zijn allemaal door familieleden geschreven, ingezongen,

Optreden van de familie Van Mierlo tijdens de Wollukse Kwis-feestavond 2018. (foto: Sjaak de Bie/Wollukse Kwis)

gespeeld en gemonteerd - door zowel de kouwe als de warme kant van de familie. Het Wollukslied is vanaf nu te beluisteren

op Spotify, Apple Music en te downloaden in de iTunes-store. De opbrengst hiervan gaat naar Heemkundekring de Erstelinghe.

Leden van het Zeekadetkorps Waalwijk bij het monument. (foto: Diny Houweling)

Kranslegging tijdens de herdenking in Waalwijk. (foto: Diny Houweling)

herdenking afgesloten en kon ieder zijn respect tonen langs het monument. Eerder deze zaterdagmiddag, op 4 mei 2019, werden er in het centrum van Waalwijk twee herdenkingstegels onthuld door de burgemeester samen met de familie van Louis van Adelberg. Deze twee tegels zijn blijvende herinneringen aan de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en zijn het begin van nog ongeveer 50 tegels die zullen volgen. Twee leden van Zeekadetkorps

Waalwijk waren hierbij aanwezig. Zij kregen de eer om twee rozen neer te leggen bij deze tegels, 2 van de 50 rozen, die onze dankbaarheid voor de vrijheid weergeven. De aanwezigheid van Zeekadetkorps Waalwijk tijdens deze herdenking is niet zonder reden. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er in Nederland verschillende Zeekadetkorpsen opgericht. Ieder met dezelfde visie, om jongeren na de woelige oorlogsjaren weer te

interesseren in een maritiem beroep. Dat is vandaag de dag niet anders, nog steeds wijzen de verschillende korpsen in Nederland de jongeren de weg naar zee. Zo ook het Zeekadetkorps gevestigd in Waalwijk. Daarom zijn ze bij dit korps van mening dat het erg belangrijk is dat zij ieder jaar op 4 mei aanwezig zijn bij de herdenking en stil staan bij alles waar we deze avond aan denken. Elk jaar zijn zij dankbaar om hun steentje bij te mogen dragen aan het goed verlopen van deze herdenking.

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Weekblad Waalwijk 08-05-2019  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Waalwijk, Sprang-Capelle enWaspik. Weekblad Waalwijk verschijnt wekelijks op woensdag in een oplage va...

Weekblad Waalwijk 08-05-2019  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Waalwijk, Sprang-Capelle enWaspik. Weekblad Waalwijk verschijnt wekelijks op woensdag in een oplage va...