__MAIN_TEXT__

Page 1

STATIEGELDBONNENACTIE BIJ PLUS SPRANG-CAPELLE

DORCAS VOEDSELACTIE IN SUPERMARKTEN, KERKEN EN SCHOLEN

LICHTJESAVOND OP BEGRAAFPLAATS BLOEMENDAAL

ä Pagina 7

ä Pagina 17

ä Pagina 27

Weekblad

Jaargang 5 - Week 44 woensdag 1 november 2017

Donderdag 11 februari - 2010

Waalwijk U vindt de officiële gemeenteberichten op pagina 8, 9, 10 en 11

HUIS-AAN-HUIS IN WAALWIJK • SPRANG-CAPELLE • WASPIK

Een koninklijke onderscheiding voor Jaap van Rosmalen Koning Willem-Alexander heeft op 24 augustus 2017 besloten om de heer J.A. van Rosmalen uit Waalwijk te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn totale verdiensten bij de vrijwillige brandweer, team Sprang-Capelle. De heer Van Rosmalen is gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Burgemeester Kleijngeld reikte de koninklijke onderscheiding uit op vrijdagavond 27 oktober 2017, bij de afsluiting van de ontvangstavond van de vrijwillige brandweer van Waalwijk, in de raadzaal van het stadhuis. VERDIENSTEN VAN JAAP De heer J.A. (Jaap) van Rosmalen, geboren op 8-12-1960 (56 jaar) in Veen, was bijna 27 jaar een gepassioneerd en actief lid van de vrijwillige brandweer binnen het team Sprang-Capelle. Op 1 december 1990 werd de heer Van Rosmalen benoemd tot aspirant-brandwacht bij de vrijwillige brandweer van de gemeente Sprang-Capelle. Binnen korte tijd behaalde hij de noodzakelijke certificaten en diploma’s. Onder andere voor de onderdelen brandwacht, hulpverlener, verkenner gevaarlijke stoffen

en pompbediener. De heer Van Rosmalen werd op 1 juni 1992 bevorderd tot brandwacht en 4 jaar later volgde zijn bevordering tot hoofdbrandwacht. Naast de inzet bij incidenten deed de heer Van Rosmalen ook mee aan landelijke wedstrijddagen van de brandweer. Met team Sprang-Capelle sleepte hij meerdere prijzen in de wacht. Ook als brandweerchauffeur/pompbediende scoorde hij over het algemeen in de top drie. Jaap van Rosmalen diende op 1 mei 2017 zijn ontslag in, omdat de functie van vrijwillige brandweerman niet meer te combineren was met zijn werk als vrachtwagenchauffeur. Weekblad Waalwijk feliciteert Jaap van Rosmalen van harte met zijn verdiende onderscheiding. (tekst: gemeente Waalwijk // foto: Pix4Profs)

Albert Heijn Jansen Bloemenoord Dagelijks geopend van 08.00 tot 22.00 uur Zie de achterpagina voor onze extra Bonusaanbiedingen!

ADVIES VRAGENCOMMISSIE: BREDE SAMENSTELLING TEAM VERGROOT KANS OP SUCCES

Wollukse Kwis staat op de rails

De eerste teams hebben zich al ingeschreven, de jacht op sponsors is geopend en de vragen en opdrachten zijn in de maak. De Wollukse Kwis, die zaterdag 5 mei 2018 zijn première gaat beleven, staat op de rails. Hoewel de datum nog ver lijkt, dendert de trein verder richting eindstation. De Stichting Wollukse Kwis beseft dat als geen ander en werkt inmiddels keihard

aan een leerzaam, leuk en vooral spannend WK-programma. Wie mee wil doen, wordt aangeraden niet te lang te wachten. Het advies van de stichting: stel een

s Een schilderij van een beroemde Waalwijkse schilder. In de Wollukse Kwis zal er zeker ook aandacht voor kunst en cultuur zijn.

team samen van tien tot vijftien mensen, met zo breed mogelijke capaciteiten en verdeeld over zo veel mogelijk leeftijdscategorieën. Niet alleen wijsneuzen uit het pubkwiscircuit, maar bijvoorbeeld mensen die handig zijn met internet en jongeren met fysieke vaardigheden, want de stichting wil al wel verklappen dat er op 5 mei ook een aantal sportieve hoogstandjes worden verwacht. Teams kunnen zich tot 1 maart inschrijven. De stichting adviseert mensen daarom niet te lang te wachten met het samenstellen ervan. Hoe slimmer een team immers is samengesteld, hoe groter de kans op succes. De stichting hoopt dat families en vriendengroepen hun krachten gaan bundelen om mee te doen. Maar ook teams van Waalwijkse sportverenigingen kunnen de kern gaan vormen van WK-teams. De stichting gaat binnenkort ook flyers en posters verspreiden om de aandacht op het komende evenement te richten. Inschrijven kost 50 euro

per team. Tijdens de Wollukse Kwis mogen de teams alles uit de kast halen. In tegenstelling tot zoals het er bij een ‘normale‘ pubkwis aan toegaat, betekent dat dat er ook gebruik mag worden gemaakt van het internet. De vragenmakers houden daar terdege rekening mee. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat vragen enigszins cryptisch worden geformuleerd, om te voorkomen dat het antwoord met twee seconden googelen op te sporen is. Hoewel de historie van Waalwijk ongetwijfeld een grote plaats in gaat nemen in het vragenpalet, probeert de vragencommissie ook hier zo breed mogelijk te werk te gaan. Sport, kunst en cultuur, milieu en natuur, ze zullen ook een plaats krijgen. Een groot deel van de kwis zal echt Wolluks zijn maar er is nadrukkelijk ook ruimte voor vragen met een meer algemeen karakter. En de WK zal ook deels bestaan uit beeld- en geluidsvragen en -opdrachten. Langstraat FM zal die avond een uitzending

Bijzondere onderscheiding voor Tim van Loon Op de Britse Young Person Of The Year Award staat onder andere de tekst “Bevrijding Waalwijk” gegraveerd. Deze tekst geeft al aan dat deze prijs met een bijzondere achtergrond wordt toegekend. Het gaat hier dan ook om een jeugdprijs namens het Britse tankregiment Northamptonshire Yeomanry. Dit regiment speelde een belangrijke rol tijdens de bevrijding van deze regio eind oktober 1944. Het regiment heeft deze jeugdprijs in het leven geroepen om jongeren die een bijzondere prestatie verrichten extra aandacht te geven. Hiermee leggen zij een verband met de bijzondere prestatie die zij als jonge mannen hebben moeten realiseren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tevens vestigen zij op deze manier de aandacht op hun gevallen kameraden maar wijzen ook op de offers die de Nederlandse bevolking heeft ge-

bracht en de ontberingen die de Nederlanders hebben moeten doorstaan. Dit jaar ging de prijs naar Tim van Loon uit Kaatsheuvel. Tim is een talentvolle filmmaker die al eerder internationale prijzen heeft gewonnen. Momenteel volgt Tim zelfs een filmopleiding die hem verder zou moeten kunnen brengen bij wat hij uiteindelijk wil bereiken. Tim van Loon heeft ook een eigen YouTube-kanaal. Op dit kanaal staan niet alleen een aantal korte films maar ook een muziek-videoclip. In de regio Waalwijk wordt de jeugdprijs sinds 2003 beheerd door Stichting Vrienden van de Oorlogsgraven der Geallieerden, Waalwijk en omstreken (V.O.G.W.) en Tim is dus de 15e winnaar en ontving de prijs op maandag 30 oktober. Nominaties voor de volgende editie kunnen worden aangemeld binnen de

verzorgen met vragen en opdrachten. Teams kunnen hun thuisbasis letterlijk thuis inrichten, maar bijvoorbeeld ook in een horecazaak in het centrum. Dat kan handig zijn omdat tijdens de WK een aantal locaties in het centrum moet worden bezocht om daar opdrachten te vervullen en vragen te beantwoorden. Teams kunnen zelf beslissen hoeveel mensen ze daar naartoe sturen. Een team hoeft niet de hele tijd bij elkaar te blijven. Als ze eenmaal beschikken over het kwisboek, dat vlak voor de start aan de teamcaptains zal worden uitgereikt, kunnen ze zelf hun tactiek bepalen. Wie buigt zich thuis over welke vragen? Wie gaat de deur uit? Wie luisteren er naar de radio? Waar leggen we onze prioriteiten? Hoe zorgen we ervoor dat we op tijd klaar kunnen zijn en het ingevulde kwisboek op tijd (23 uur!) weer inleveren? De teams zullen op 5 mei vanaf 18 uur in actie komen. De WK-captains worden

een uurtje eerder uitgenodigd om op een nog nader te bepalen plek instructies te ontvangen en het kwisboek op te halen. Inschrijven kan alleen via de website www.wolluksekwis.nl, waar tevens andere informatie over de WK te vinden is. Er is tevens een facebookpagina in het leven geroepen.

IEDERE DAG d tijJAAR VANAl HET reikbaar! beGEOPEND

P

60 exclusieve parkeerplaatsen, Van 8.00 tot 20.00 uur óók beschikbaar assortiment & lokale specialiteiten tijdens de Groots werkzaamheden rond de meubelboulevard!

VERTROUWD VOORDELIG

BIEFSTUKPUNTJES 100 G € 2,15 EVEN KORT ROERBAKKEN, categorieën sociaal-maatschappelijk, cultuur en sport. Dit voor jongeren tot 18 jaar die in Waalwijk, Sprang-Capelle, Waspik of Kaatsheuvel wonen. Voor meer informatie over de jeugdprijs en

het aanleveren van nominaties kan men zich wenden tot Stichting V.O.G.W. 06 - 22116798 of info@vogw.nl. Op de website van de stichting (www.vogw.nl) staat een pagina over deze jeugdprijs.

MET GRATIS BAKJE SAUS Kijk voor meer aanbiedingen:

WWW.SLAGERIJVANROESSEL.NL

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Weekblad Waalwijk 01-11-2017  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Waalwijk, Sprang-Capelle enWaspik. Weekblad Waalwijk verschijnt wekelijks op woensdag in een oplage va...

Weekblad Waalwijk 01-11-2017  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Waalwijk, Sprang-Capelle enWaspik. Weekblad Waalwijk verschijnt wekelijks op woensdag in een oplage va...