Page 1

MENEER AD MET PENSIOEN

ä Pagina 3

BAARLE-NASSAU HAD ZIJN EIGEN VETERANENDAG

KIKA EVENEMENT AMBER EN TATUM GESLAAGD

WIELERNIEUWS UIT DE REGIO

Ons Weekblad ä Pagina 17

ä Pagina 25

ä Pagina 29

111e jaargang

NR. 5535 - Week 25 Vrijdag 24 juni 2016

Streek rondom Bels Lijntje op nieuwe fietskaart

ken zijn. Straffer nog: misschien moeten ze in Brussel maar eens beslissen om van Baarle het ‘hoofddorp’ van Europa te maken. In afwachting daarvan staan we hier vandaag om de letterlijke en figuurlijke band tussen zeven steden en gemeenten - opnieuw - te onderstrepen en nauwer aan te halen. Hét symbool van die band is het Bels Lijntje, lang geleden een spoorweg en nu een belangrijke, verbindende fietsroute. ”

s Het Bels Lijntje is een voormalige spoorlijn die nu een veelgebruikt fietspad is.

s Kristien Sysmans van dienst Toerisme & Uit Turnhout presenteerde de nieuwe fietskaart Bels LIjntje

“Een veel gehoorde wens van fietsers die via het Bels Lijntje naar Baarle of Tilburg fietsen, is om via een andere route dan het fietspad terug te keren naar huis”, vertelde Kristien Sysmans van de dienst Toerisme & UiT Turnhout tijdens de presentatie op woensdag 15 juni in het Spoorhuis aan de Grensweg 30. Met de nieuwe fietskaart is het voortaan mogelijk om via twee fietslussen, oostelijk en westelijk van het Bels Lijntje de streek te verkennen. De westelijke fietslus voert onder meer langs de kolonies (misschien binnenkort UNESCO werelderfgoed) en de Chaamse bossen. Via de oostelijke route fiets je langs het kanaal Dessel-Schoten, de gewestbossen van Ravels en langs de prachtige Regte Heide. Stuk voor stuk pareltjes die het ontdekken waard zijn. In 2016 verjaart de Vaart overigens: het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten zal dan om en bij 150 jaar oud zijn.

Heide en tenslotte de vierde via de Chaamse bossen door de Baronie. De kaart is verkrijgbaar bij de verschillende toeristische infokantoren langs het Bels Lijntje en kost 3 euro. De fietskaart is een initiatief van Toerisme & UiT Turnhout in samenwerking met de gemeentes Tilburg, Goirle, Alphen-Chaam, Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Ravels, stad Turnhout, Toerisme Kempen en de coöperatie Bels Lijntje.

VIER ROUTES De kaart wijst de fietser op, soms nog verborgen, schatten, maar nodigt de fietser ook uit om bij een kaasboerderij of de plaatselijke brouwerij te proeven van heerlijke streekproducten. Behalve cultuurhistorisch erfgoed en een fraaie natuur herbergt het gebied ook exclusieve musea: het

150 JAAR De ontwikkeling van de fietskaart is een eerste stapje in de verdere duurzame ontwikkeling van het gebied. In 2017 bestaat het Bels Lijntje 150 jaar, het moment om hierin verder concrete stappen te gaan zetten. Vandaar dat op deze woensdag vertegenwoordigers van alle gemeenten

Speelkaartenmuseum, het Kaarsenmuseum, het Gevangenismuseum en het Textielmuseum. Achterop de kaart staan nog vier thematische routes in de streek. De eerste themaroute voert door de Gewestbossen en Weelde, de tweede van landelijk Zondereigen langs de Kolonies, de derde door de enclaves langs de Regte

die iets hebben met de voormalige spoorlijn, bijeengekomen zijn om samen van gedachten te wisselen over de viering van dit bijzondere jubileum. Namens de gemeente Turnhout sprak schepen Ann Wilborts over de grens en de relatie tussen Vlaanderen en de Nederlandse noorderburen. Zij had het over de kloof tussen beide landen die groter lijkt te worden. ”Toch durven we te opperen dat er niet zoiets bestaat als een ‘Ravijn van Baarle’. Bevindt u zich in België of is het Nederlandse bodem die u onder uw voeten voelt? Doet het er toe? We zijn hier ‘bij ons’. We zijn hier welkom. Onze geliefde enclavedorpen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau leren ons dat er soms zo veel grens kan zijn dat er uiteindelijk geen grens meer overblijft. Laat dat vooral een ba-

ONDERNEMENDE STREEP Zij schetste kort de historie van de voormalige spoorverbinding tussen Tilburg en Turnhout die in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd opgeheven. En sprak ook over de initiatieven die er de laatste jaren zijn ontstaan om het Bels Lijntje ”een groene creatieve en ondernemende streep door het landschap te maken.” De schepen van Turnhout gaf aan ervan overtuigd te zijn dat het Bels Lijntje de economische, ecologische én sociale spil kan worden van een toekomstregio. ”De natuur, de duurzame landbouw en het zachte toerisme zijn daarvan de grootste troeven. Met hun karakteristieke gemeenten er langs of op getekend. Maar ook de stedelijkheid die je vindt in Tilburg en Turnhout is een aantrekkingspool, aan elk uiteinde. Of elk begin, zo u wil. Bruisende cultuursteden, economische centra, plekken waar het goed vertoeven is.” Zij besloot haar woordje met de melding dat ze er allemaal ’goesting’ in hebben! (Jeanny Wouters)

Gildekringdag Willibrordusgilde een doorslaand succes

Na maanden van voorbereiding was het afgelopen zondag dan eindelijk zover; het jubilerende Willibrordusgilde ontving maar liefst 46 gildeverenigingen uit de kring Baronie en Markiezaat en aangrenzende kringen voor de Gildekringdag; ruim 1.100 (!) gildebroeders en zusters kwamen naar Alphen om zich te presenteren in de kleurrijke optocht, om zich te meten in onderlinge wedstrijden en om daarna in oprechte broederschap samen een geweldig feest te bouwen. Het werd een prachtig weekend voor het organiserende gilde, zeker nadat ze zelf nog onderscheiden werd met de Koninklijke Erepenning voor haar rol in de Alphense gemeenschap! FEESTELIJK WEEKEND De laatste weken was er hard gewerkt door vele vrijwilligers om het feestterrein aan het Hoois-

poor klaar te maken. Maar het resultaat was er dan ook naar; een prachtige feesttent, strak uitgezette wedstrijdvelden,

s De Koninklijke Erepenning (foto: Andy Kleiren)

doelen voor de schutters en een flinke tribune completeerden het uitgestrekte terrein. Omdat aan zo’n organisatie behoorlijk wat kosten zitten, werd het programma op de zaterdagavond al gestart met een feestavond voor de jeugd, onder de vlag van de “Alfunse Fiste”. Met de rockbands Koyle en Rattlesnake Shake was er veel volume in huis gehaald. Voor verschillende gildebroeders was dit al een opmaat voor de drukke zondag.

OPTOCHT, DECORATIE EN WEDSTRIJDEN Tegen het middaguur hadden zich inmiddels de honderden gildebroeders en zusters aangesloten bij hun hoofdmannen, koningen en keizers voor de start van de grote optocht vanaf het wedstrijdterrein. Onder muzikale begeleiding van Harmonie Vlijt en Volharding beet het jubilerende gilde Willibrordus het spits af, gevolgd door een lange, kleurrijke stoet van vendeliers, tamboers, schutters, koningen, keizers en een aantal standaard-

PB- PP 

BELGIE(N) - BELGIQUE

DEZE WEEK EXTRA

Vakantiek e rant Vakantie krant

JUNI / JULI 2016

EDITIE 1:

EDITIE 1:

OM

TE

OM

BE

WA

• Ons Weekblad •

N

EW

Weekblad Gilze

& Rijen

• Weekblad Nieuw

Ginneken

De leukste Zomertips

RE

TE B

• Ons Weekblad • Weekblad Gilze & Rijen • Weekblad Nieuw Ginneken JUNI / JULI 2016

Uitgeverij Em. de Jong bv

• Baarle-Nassau • Tel. 013-5075534

De leukste

ARE

N

Uitgeverij Em.

de Jong bv

Zomertips

• Tel. 013-5075534 • Baarle-Nassau

Reparatie rolluik? Motor kapot?

Bel D&T

013-5082442

KLEURRIJKE, FOLKLORISTISCHE DAG VAN VERBROEDERING

STRALENDE ZONDAG Op zondagmorgen 19 juni werd het 50-jarig jubileum van de heroprichting in 1966 gestart met de ontvangst van de genodigden in het Gildehuis. Gelukkig werkte het weer ook prima mee en scheen de zon regelmatig. Gezamenlijk trokken de koningen, keizers en hoofdmannen, ondersteund daar vaandeldragers en tamboers, naar de Willibrorduskerk; een kleurrijk geheel. De eucharistieviering werd voorgegaan door Mgr. Lommers, de vicaris-generaal van het bisdom Breda, geassisteerd door pastor Demmers. Mgr. Lommers verving daarbij Bisschop Liesen, die voor enkele dagen in Rome verbleef. Na een indrukwekkende viering, ondersteund door het Fiorettikoor, werd buiten op het kerkplein door het Alphense gilde haar trouw aan kerk en staat afgelegd door de vaandelgroet. Waarna de Gemeente in het Gildehuis de genodigden trakteerde op de traditionele erewijn.

bpost

s Het Alphense gilde (foto: Andy Kleiren) rijders; allemaal voorafgegaan door leden van de scouting. Na een route door het centrum, met een behoorlijke publieke belangstelling, keerden de gilden via de Molenwijk weer terug naar het terrein van de familie van Hees. Eenmaal op het wedstrijdveld liepen de voltallige gilden over het veld voor de massale opmars naar de tribune, een indrukwekkend schouwspel. Lees verder op pagina 3.

‘s Nachts lenzen dragen...

... en overdag scherp zien zonder bril of lenzen...

WERK JOUW VAKANTIE BI J ELKAAR!

Zie pagina 7

Reparatie & Onderhoud Oude Bredasebaan 22 I Chaam I Tel. 0161-492772

www.mertensagri.nl

Ons Weekblad 24-06-2016  
Ons Weekblad 24-06-2016  

Nieuws en advertentieblad voor Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel en Ulicoten