Page 1

KOM JE EIGEN PALMPASENSTOK KNUTSELEN

TONEELVERENIGING ULICOTEN SPEELT “SCHAT IK...”

EXAMEN KARATESCHOOL FURINKAZAN

Pagina

VP

Pagina

11

Katern 2

29

Optiek Czyzewski heeft OOG voor OREN • Star geregistreerd • Hoorprof gecertificeerd Chaamseweg 74, Baarle-Nassau, T. 013-5078792

Ons Weekblad 110e jaargang

NR. 5469 - Week 12 Vrijdag 20 maart 2015

Aftellen naar officiële opening in Benin (Afrika)

Project van Stichting Swamikrouna nadert zijn voltooiing

Het gezondheidscentrum in aanbouw.

Maandenlang is er in Swamikrouna, in de Gemeente Kandi in Benin, Afrika, hard gewerkt om het project van de Stichting Swamikrouna te realiseren. Op 22 november 2014 legde oud-burgemeester van de Gemeente Alphen–Chaam Harry Nuijten de eerste steen voor het te bouwen gezondheidscentrum. Met een gestage voortgang van de bouw, waarbij veel lokaal handwerk is verricht, nadert nu de voltooiing. Op 27 mei 2015 staat de officiële opening van het project gepland. Daarmee komt weliswaar een einde aan de belangrijkste doelstelling van de Stichting, toch blijven er nog wensen voor de toekomst' De Stichting Swamikrouna kent zijn oorsprong in de bezoeken die oud-burgemeester Drs. Harrie Nuijten samen met de voormalig wethouder Ton Huijben brachten aan het Afrikaanse Benin. Het was de wens van Ton om na zijn overlijden een concreet plan te maken voor de bouw van een klein ziekenhuis. De Stichting werd opgericht met als initiatiefnemer en voortrekker Harrie Nuijten. Daarnaast namen DirkJan Huijben (zoon van Ton), Wim Pijnacker en José Assing-de Laat zitting in het stichtingsbestuur. Sinds eind vorig jaar is Harrie van Beek hierbij aangesloten.

FONDSENWERVING Plannen maken voor een project in Afrika is één, de realisering daarvan is een ander verhaal. Want zonder financiële middelen wordt zo'n plan een kansloze missie. De Stichting is dus van meet af aan voortvarend gestart om financiële middelen te vinden voor de uitvoering van het project. Hiervoor werd een overeenkomst aangegaan met Stichting Wilde Ganzen en het Bureau B.I.S. (Bureau Internationale Samenwerking) Dit bureau ondersteunt stichtingen in de onderbouwing en aanvraag van

middelen bij landelijke fondsen. Het opgestelde projectplan had succes, want al snel kwamen er positieve reakties met financiële toezeggingen binnen. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren verschillende akties gevoerd om de vermogenspositie van de stichting te versterken. Zo werd er een sponsordiner bij de Villa georganiseerd, was er een aktieve bijdrage aan de kerstmarkt en werd er een prachtig bedrag ontvangen n.a.v. het afscheid van Harrie Nuijten als burgemeester van Alphen-Chaam. Maar ook veel gulle particuliere giften droegen bij tot een prachtige financiële basis om het mooie project in Benin uit te gaan voeren.

gerealiseerd worden. Niet alleen de bouw van het project heeft aandacht, ook aan de continuïteit in de toekomst is gedacht. Met het grote ziekenhuis in Kandi zelf is een overeenkomst gesloten, waarbij het ziekenhuis heeft bevestigd zich verantwoordelijk te voelen voor medische en verpleegkundige zorg in het project Swamikrouna in de toekomst.

OPENING EN TOEKOMST Op 23 mei zal het bestuur van de Stichting op eigen kosten afreizen naar Benin om dan op 27 mei de officiële opening van het project Swamikrouna mee te maken. Daarmee komt een droom

PORT BETAALD BAARLE-NASSAU

De 20 meter diepe, handgegraven waterput. voor het Stichtingsbestuur uit. Toch zijn er ook nu nog wensen; de verscheping van de inrichting van het ziekenhuis, zoals o.a. Nederlandse ziekenhuisbedden is kostbaar. Daarnaast is er de wens om een zgn. paillote te

BUITENLAND Vooral voor mensen die buiten het land leven is deze nieuwjaarsdag belangrijk, weet Mitra.

Vorig jaar in juni kwam de Perzische kunstenares Mitra Jashni in Baarle-Nassau wonen aan de Baroniestraat 24. Zij is een zogenaamde uitgenodigde vluchteling, ze verliet haar geboorteland Iran omdat de situatie daar voor haar als alleenstaande moeder onveilig was. Met haar 18-jarige dochter vestigde zij zich in Nederland en inmiddels heeft ze aardig haar draai gevonden hier in Baarle. “Ik wil graag mensen beter leren kennen en ook dat mensen mij kennen.” Daarom organiseert ze op zaterdag 28 maart en zondag 29 maart een open dag met een huiskamerexpositie bij haar thuis. Zaterdag tussen 16.00-22.00 uur kunt u haar schilderijen komen bekijken, evenals op zondag tussen 15.00-20.00 uur. Ze maakte voor de tentoonstelling een speciaal sculptuur en ze maakt een Seven S tafel, een symbolisch gebruik bij het Islamitisch nieuwjaar, vergelijkbaar met onze versierde kerstboom.

Den Heuvel Alphen DONDERDAG 9 APRIL

Herman in een bakje geitenkwark www.denheuvel.org bouwen, een droge en schaduwrijke overkapping. Onder zo'n paillote worden voorlichtingsaktiviteiten gegeven, zoals over gezondheid, hygiëne en voeding. Daarnaast wordt ze gebruikt voor vaccinaties aan zuigelingen en kinderen. Met de opening van de nieuwbouw in Swamikrouna heeft de Stichting een groot gedeelte van haar doelstelling bereikt. Het bestuur heeft echter besloten om in de huidige vorm en opzet door te gaan met het werven van financiële middelen. Na het bezoek aan Afrika en afronding van het project zal het bestuur een heroverweging maken over de doelstelling van de Stichting Swamikrouna. Luc van Hoek

DEZE WEEK:

Arbeiders aan het werk.

Mitra Jashni exposeert bij haar thuis op 28 en 29 maart Het sculptuur dat ze maakt van klei heet Float on Water, en is symbool van de godin van het water. Op 21 maart begint het Perzisch Nieuwjaar op de eerste dag van de lente van onze kalender. Het is in Iran het moment van hernieuwen van alles. NowRuz heet het, Now betekent nieuw, Ruz betekent dag. Volgens de oude Perzische telling is komend jaar het jaar 2574; sinds de Islamieten het bewind voeren in Iran leeft men volgens de Islamitische kalender en schrijft men het jaar 1394.

Streektheater

muziek - cabaret

REALISERING Om de plannen in Benin te realiseren, moest er ook in Afrika zelf veel gebeuren. Zo kreeg de stichting het perceel grond waarop gebouwd ging worden gratis aangeboden door de Gemeente Kandi. Architect en aannemer werden gecontracteerd en zijn aan de slag gegaan. Inmiddels was er ook een stichting in Benin opgericht, de Stichting Luangba Ton, die verantwoordelijkheid nam en zich direct een goede en betrouwbare partner toont in de realisering van het project. De fondsenwerving was succesvol; uitgangspunt was de bouw van een klein hospitaal, vooral voor medische hulp voor zwangere vrouwen, bij bevallingen en zorg voor moeder en kind. Maar daarnaast is er nu ook ruimte voor de realisering van een watervoorziening (put en toren), een verbrandingsoven en elektriciteitsvoorziening. En zelfs een woonvoorziening voor medisch en verpleegkundig personeel kan

België- Belgique PB 2380 Ravels 1 BC 9516

Ze vinden het belangrijk om de cultuur van het geboorteland door te geven aan hun kinderen, zodat deze wordt bewaard en niet vergeten. In Baarle-Nassau wil Mitra haar cultuur graag delen met mensen die er interesse in hebben. “Hier in de buurt ben ik zo gastvrij ontvangen, en daardoor voel ik mij hier thuis. De buren helpen mij met van alles.” Als kunstenares wil ze haar cultuur graag delen met mensen uit deze cultuur. Met inwoners van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, dat volgens Mitra een culturele stad is. Met inwoners en met toeristen. Iedereen is welkom om kennis te komen maken. Het nieuwjaar is in het Midden Oosten ook

een symbool voor vernieuwing; oude problemen afsluiten, herbronnen, symbool van wedergeboorte.

WONINGEN ONDER DE LOEP

SPECIALE TAFEL De Seven S is een tafel met daarop zeven producten die allemaal beginnen met de letter S en die een symbolische betekenis hebben. De tafel wordt versierd met een mooi kleed met daarop linzen/bonenspruiten. Die zijn nu al aan het ontkiemen. Verder knoflook, als symbool voor gezondheid. Wijn als symbool voor geduld. Goldbri, een soort zure dadels, niet om te eten. Appel als symbool voor schoonheid. Een zoete pudding, symbool voor rijkdom en het poeder Sumac, symbool voor licht en zon. Verder wordt de tafel gedecoreerd met bloemen, eieren en kaarsen. De tafel blijft 13 dagen staan, van 21 maart tot 3 april dus. De Islamieten vieren op hetzelfde tijdstip over de hele wereld het nieuwjaar, en dit jaar is dit om 23.40 uur in Nederland. Dan wordt de tafel gedekt, gaat men bidden en worden de beste wensen aan elkaar gewenst. Na die 13 dagen picknicken de mensen buiten en is de Nieuwjaarsvakantie teneinde.

28 EN 29 MAART

De tafel Seven S, symbool voor nieuwjaar in het Midden Oosten.

Zie pagina 8+9

Op zaterdag 28 maart en zondag 29 maart wil Mitra Jashni iedereen die interesse heeft bij haar thuis uitnodigen. Lees verder op pagina 3

Dé kunst- en klikgebittenspecialist! Alphen 013 - 508 1413 Baarle-Nassau 013 - 76 20 200 (NL) 014 - 69 80 02 (BE)

www.ubentuniek.nl

DEZE WEEK EXTRA

Lentekrant

EDITIE 1: Ons Weekblad - Weekblad

Gilze & Rijen - Weekblad Nieuw

MAART 2015

Ginneken

Van 50 tinten

GRIJS

... tot fleurig voorjaar

Uitgeverij Em. de Jong bv, Baarle-Nassau

• Tel. 013-5075534

Ons Weekblad 20-03-2015  

Nieuws en advertentieblad voor Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel en Ulicoten

Ons Weekblad 20-03-2015  

Nieuws en advertentieblad voor Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel en Ulicoten