Page 23

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 18 JANUARI 2013

PAGINA 23

Heemkundevereniging Carel de Roy (Alphen-Riel)

Wie zijn (is) dit? Deze week hadden we weer enkele reacties van mensen die regelmatig iets van zich laten horen wanneer zij weten welke mensen staan afgebeeld op de foto's die wij hebben geplaatst. Dat is natuurlijk heel prettig,

Openlucht theaterspektakel Meske Vermoord We gaan terug in de tijd: terug naar 15 januari 1872 Na het ongekend grote succes van het theaterspektakel “Sporen in 't Zand”, opgevoerd in de buitenlucht, volgt er in mei 2013 een nieuw openlucht theaterspektakel: “Meske Vermoord”. Ook deze voorstelling zal weer worden gespeeld in de prachtige omgeving van het recreatiegebied 't Zand te Alphen. In dit speciaal ontworpen kader zullen we u in 2013 wekelijks via dit weekblad informeren over de voortgang van dit theaterspektakel. 15 januari 1872 Het is een kille winterdag. Kil, maar normaal. Alles gaat in Alphen, zoals het al jaren gaat, zoals het al jaren goed gaat. Tot dan. Tot om 15.00 de tijd stil staat. Tussen Alphen en Baarle-Nassau speelt zich een gruwelijk tafereel af. Een laffe en bloederige steekpartij. Met een jonge weerloze vrouw als slachtoffer. Vermoord en verminkt wordt zij achtergelaten. Alphen is in shock, woedend en bang.

15 januari 2013 Exact 141 jaar geleden na het gruwelijke tafereel dat tussen Alphen en Baarle-Nassau plaatsvond, is het ook koud en kil. Kil, maar normaal. Alles gaat in Alphen, zoals het al jaren gaat. Tussen Alphen en Baarle-Nassau ligt een laag van centimeters sneeuw. Alphen is in shock, enthousiast en vol spanning. Vol spanning... voor wat er komen gaat tijdens het

Ik ga hierbij niet al deze namen noemen, want dat zijn er teveel. De foto die wij hebben geplaatst van de vier mensen die staan bij een voordeur bleek van de ene kant gemakkelijk te raden zijn, en aan de andere kant was dit toch weer wat moeilijker. Wat was er aan de hand? Een echtpaar op deze foto werd door bijna iedereen

Pinksterweekend op 't Zand te Alphen.

Toeval of niet? Gaan we daadwerkelijk de tijden herleven? In ieder geval zijn ruim 200 vrijwilligers in de weer om er voor te zorgen dat we tijdens de uitvoeringen van openluchttheaterspektakel Meske Vermoord op 16, 17, 18 en 19 mei terug in de tijd gaan. Terug naar 1872. De sfeer, de kleding, de geluiden, de geuren' kortom, alles zal er voor gaan zorgen dat het verhaal “Meske Vermoord” tot leven komt. Dit spektakel mag u niet missen! Op 1 maart zal de kaartverkoop van start gaan vanaf 19.00u bij CC den Heuvel. Daarna zijn de kaarten uitsluitend online te koop via www. meskevermoord.nl. Wilt u zeker zijn van een kaartje kom dan op 1 maart naar CC den Heuvel. Wij zorgen dat u aangenaam wordt ontvangen.

Arie Brouwer, Zus Brouwer, Cor Tonen en Piet Tonen v.l.n.r.

herkend en het andere echtpaar werd slechts herkend door mensen die daar in die tijd vlak bij in de buurt gewoond hebben. Deze foto is genomen aan de voordeur die gelegen was aan de Baarleseweg 36. Daar woonden ruim 50 jaar geleden de heer en mevrouw Brouwer, hij was een douanebeambte. Daar schuin tegenover woonden de familie Tonen. Heel deze buurtbewoners waren in die tijd goed bevriend met elkaar en kwamen daardoor regelmatig bij elkaar over de vloer. Op deze foto staan v.l.n.r. Arie Brouwer; Mevr. (zus) Brouwer; Cor Tonen en Piet Tonen. Dit jaar is het vroeg carnaval en omdat we ook een beetje krap zitten in de foto's om in deze rubriek te plaatsen zetten wij deze week een foto in “Wie zijn (is) dit?” die iets met carnaval te maken heeft. Wie kan ons vertellen wie er op deze foto staan en weet je ook wanneer dit is geweest? Bellen graag naar Ad Blous, Tel: 0135081265. Of stuur

Wie zijn (is) dit ? een e.mail met alles wat u weet over de foto's. Ook mag u naar dit e.mail adres foto's sturen voor plaatsing. Bij Ad in de brie-

venbus stoppen of afgeven mag natuurlijk ook. Wij danken weer iedereen voor de belangstelling en ook voor de medewerking.

KBO Baarle-Nassau

Nieuwjaarsbingo was geweldig succes Het was nog maar nauwelijks een uur op de klok toen de eerste gasten voor de Nieuwjaarsbingo hun plaatsen al innamen. En al snel volgden er meer en vulde de zaal zich met bijna honderd bingoliefhebbers.Waarnemend voorzitter Cees Raats verwelkomde de talrijke aanwezigen en wenste hen alle goeds voor het nieuwe jaar. Nog maar nauwelijks uitgesproken werd iedereen verrast met een heerlijk kopje koffie of thee en een miniworstenbroodje. Vier bingo-ronden stonden er op het programma. De aangeboden traktatie stond nog maar op de tafels of de eerste kaarten waren al aangeschaft. En de eerste spelronde leverde blije prijswinnaars op. Een blokje kaas en/of worsthapje zorgde er voor dat de tweede spelronde zo mogelijk nog enthousiaster verliep dan de eerste. Daarna was het tijd om even de benen te strekken om zelf aan de bar de aangeboden

consumptie op te halen. Daarna stonden er ook voor de derde en vierde ronde weer mooie prijzen klaar. Met een vast hand draaide bingomeester Melanie de nummers uit de molen en deelde omroepster Carolien met een duidelijke stem deze mee aan de aanwezigen. Het gebeurde nogal eens dat velen al lang op dat ene goeie nummertje zaten te wachten en dat er plots iemand anders zijn prijs winnen-

Bingomiddag werd goed bezocht door leden van de KBO Baarle-Nassau de rijtje of volle kaart wel compleet had. Ondanks dat waren op het einde van de bingo vele positieve geluiden te horen van de aanwezigen over de nieuwe opzet van de bingo en de goede ontvangst en gezelligheid deze

middag. Het ligt dan ook voor de hand dat dit zeker nog herhaald zal worden. En voor hen die er niet bij waren: u heb wat gemist maar hopelijk mogen we u bij de volgende super-bingo ook begroeten.

Ireen Wüstbaan plaats van actie

Rendement door zonnepanelen

Informatieavond zonnepanelen goed bezocht De informatieavond avond over zonnepanelen op 19-122012 in Bellevue te Chaam was goed bezocht door geïnteresseerde ondernemers uit zowel de agrarische sector als uit het midden en klein bedrijf. DGB Energie welke een landelijk netwerk heeft verzorgde de avond. Vanuit (hen) DGB Energie werd door 3 specialisten uitleg gegeven over de prestaties van een zonnepanelensysteem.

Professionele zonnepanelen Duidelijk werd dat Wattpiek een weinig zeggend begrip is inde zonnepanelenbranche. Het zegt niets over de kwaliteit van een zonnepanelensysteem. Belangrijk is hoe hoog de opbrengst in Kilowatt is op de lange termijn. Een hoge opbrengst van elektriciteit start in de basis met een zonnepaneel van top kwaliteit zoals DGB Energie deze levert. In de markt is erg veel verschil in kwaliteit van zonnepanelen. Doordat DGB Energie specifieke testen en eisen stelt aan het productie proces van de zonnepanelen is zij in staat om systemen van uitmun-

tende kwaliteit te produceren en installeren. Er werd door de sprekers uitgelegd dat een kwalitatief goed systeem vakkundig geïnstalleerd dient te worden voor een goed rendement op lange termijn. De medewerkers van DGB Energie zijn hier speciaal voor opgeleid en zijn vakspecialisten op het gebied van het installeren , aansluiten en inregelen van een zonnepanelen systeem. Klanten die zowel energie als zonnepanelen afnemen bij DGB Energie kunnen daarnaast maximaal (100%!) gebruik maken van het verrekenen van hun winterstroom tegen de opgewekte zomer stroom. Bij andere leveranciers van energie kan dit meestal niet of maar beperkt. Kortom, een geslaagde avond waarbij de aanwezigen veel informatie over zonnepanelen hebben opgedaan. Daarnaast zijn er op verzoek afspraken gemaakt voor een bezoek van een specialist van DGB Energie om hun eigen situatie te beoordelen op de geschiktheid voor een zonnepanelensysteem..

Leerlingen groepen 5 Willibrordusschool Alphen op schaatsen De Stichting “Schoolschaatsen Tilburg en Omstreken” (TeO) organiseert i.s.m. IJsclub Tilburg ook dit schooljaar het schoolschaatsen voor basisscholen van Tilburg en omstreken. De kinderen van groep 5 mogen 3 weken op rij in de ochtend komen schaatsen. De Ireen Wüst IJsbaan in Tilburg is de plaats van actie. De leerlingen van de groepen 5 van de Willibrordusschool Alphen gaan drie donderdagochtenden de “ijzers onderbinden”. Afgelopen donderdag 17 januari was de eerste schaatsles. De kinderen worden begeleid bij het schaatsen door vrijwilligers van de IJsclub Tilburg. De kinderen worden in groepen verdeeld; gevorderden, beginnelingen en nieuwkomers op het ijs. De Stichting Schoolschaatsen TeO zorgt voor de financiering van het schoolschaatsen en IJsclub Tilburg draagt zorg voor de

uitvoering op het ijs. Bekijk ook de site eens www.ijsclubtilburg. nl Een kleine eigen bijdrage in de kosten wordt door de scholen bijgelegd en op deze wijze worden de gymlessen eens op een andere manier gegeven en het schaatsen gepromoot! Met de kersverse Europese Kampioenen Ireen en Sven zullen onze kinde-

ren extra gemotiveerd zijn! Dank aan de ouders die zorgen voor het vervoer van onze schaatsers in spe! En dank aan de vrijwilligers van Stichting TeO en IJsclub Tilburg. Namens leerkrachten groepen 5 Willibrordusschool. JM

sale i 13 januar

Koop ag zond .0 17 0 uur

12.00 tot

Profiteer nu van extra

stapel korting op de afgeprijsde prijs

*

schoolschaatsen schooljaar 2011-2012

Brigidastraat 2, Bavel

Bastiaansenmodestad.nl

Ons Weekblad 18-01-2013  
Ons Weekblad 18-01-2013  

Nieuws en advertentieblad voor Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel en Ulicoten