Page 19

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 18 JANUARI 2013

PAGINA 19

Plannen voor offertetraject roept vragen op

Voor de fractie van het CDA gaat College B en W te snel CDA fractievoorzitter Cees de Jong heeft naar aanleiding van een collegebesluit d.d. 8 januari j.l. schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het betreft het besluit om het offertetraject op te starten voor het opstellen van een bestemmingsplan betreffende een verbindingsweg tussen de Hoogbraak en Loveren. Volgens de CDA fractie brengt de beoogde verbindingsweg o.a. een onaanvaardbare aantasting met zich mee van het woongenot. Een zienswijze die in het verleden door de bewoners van Loverenbeemd nadrukkelijk kenbaar is gemaakt. De fractievoorzitter verwachtte dat in de raadsvergadering die deze week woensdag werd gehouden antwoord zal worden gegeven op de door hem gestelde vragen. Volgens de heer De Jong laat het college door op deze manier te handelen een dot van een kans liggen om belanghebbende burgers te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. “Burgerparticipatie noemt de coalitie een belangrijk item in het coalitieprogramma. Een item waar men tot nog toe maar weinig heeft laten zien”, aldus de CDA-er. Voor zijn fractie is het besluit een stap te ver omdat er nog steeds geen structuurvisie is en evenmin een verkeerscirculatieplan. Zijn fractie heeft duidelijk andere ideeën over een derde verbinding tussen de Hoogbraak en Loveren. Volgens het CDA zou dit invulling kunnen krijgen

door het tracé van de omlegging vanaf de aan te leggen rotonde ter hoogte van de Franse Baan op de Bredaseweg uit te voeren met een extra afslag en de afgaande weg vervolgens door te trekken en aan te sluiten op de Hoogstratensebaan en de Baarleseweg richting Ulicoten. Zo komt het doorgaand (vracht)verkeer niet in een woonwijk terecht. In onze uitgave van volgende week hopen we u te kunnen informeren over het antwoord van het college op de gestelde vragen. Vragen die hierna zijn opgenomen. 1. Waarom wordt een offertetraject opgestart, terwijl er nog geen structuurvisie is? 2. Waarom zijn de door Compositie 5 uitgewerkte alternatieven niet ter kennis gebracht van de raad? 3. Waarom zijn, mede gelet op de

en komt vertellen over zijn laatste wedstrijden. Liesbeth Bruurs en Maria Verhoeven vertellen over bloed geven via het Rode Kruis van Vlaanderen en Prins Michelin I heeft het laatste nieuws over het naderende carnavalsseizoen, net als Jeugdprins Stijn. U kunt de lokale omroep beluisteren op de radio op 87,8 Mhz op de fm. Via de Telenet kabel op 91.1, via KP-

Om te beginnen zijn vogeltenen bedekt met schubben. Die zijn gemaakt van keratine - net als haren - en die stof bevriest niet.

Pezig Verder bevat de naakte vogelpoot geen spieren, alleen pezen. Daarom is er weinig energie nodig in de poot. Als het koud is, blijft de bloedtoevoer beperkt tot wat nodig is voor vervanging en groei van huid en nagels.

Warmtewisselaar Daarnaast maken veel vogelsoorten zoals de wilde eend gebruik

van een soort 'warmtewisselaar'. In de winter wordt een te groot warmteverlies door de poten voorkomen door een tegenstroomprincipe, dat zo vernuftig is dat het vanouds rete mirabilis (wondernet) wordt genoemd. Dit wondernet komt hier op neer; het warme bloed dat naar beneden wordt gepompt, stroomt in de poten vlak langs het koude bloed dat op de terugweg is naar het hart. Zo wordt dat 'koudepotenbloed' voorverwarmd voordat het weer het lijf instroomt en blijft het lichaam warm. En het 'warmelijfbloed' dat naar de po-

Beoogde verbindingsweg brengt onaanvaardbare aantasting woongenot met zich mee in het verleden geuite bezwaren, deze alternatieven niet ter kennis gebracht van de bewoners van Loverenbeemd? 4. Gaat het college alvorens een offertetraject op te starten alsnog in overleg met de bewoners van Loverenbeemd om de door het college gemaakte keuze met hen te bespreken? 5. Waarom is de afwikkeling van het verkeer komende uit de richting Minderhout en Ulicoten niet meegenomen?  F.T.

Nglasvezel op 986 en andere glasvezelproviders via 3054. Via internet over de hele wereld via www. omroepbaarle.nl/luister live.Via smartphone kunt u de app TuneIn downloaden in de appstore of in googleplay en daarna doorklikken op lokale omroepen en dan zoeken naar de Lokale Omroep Baarle.   (jeanny wouters)

ten stroomt koelt vast een beetje af, zodat via de poten niet te veel warmte verloren gaat. Al met al houden de poten net voldoende warmte vast om niet te bevriezen.

Toch vastvriezen Toch lopen vogels, zoals eenden en meeuwen, wel degelijk kans vast te vriezen wanneer ze lang op het ijs staan. Meestal gaan de vogels dan ook op hun buik liggen en trekken de poten op tussen de buikveren. Een andere methode, waar bijvoorbeeld ooievaars gebruik van maken, is op één poot staan en de andere poot tegen het warme lijf houden. 

F.T.

Nationale Tuinvogeltelling Aanstaande zaterdag 19 en zondag 20 januari 2013 vindt de 10e Nationale Tuinvogeltelling plaats. Doe mee! Elke jaargang biedt verrassingen. Zo telde men bijv. in 2005 612 appelvinken en liet vorig jaar de tjiftjaf zich weer zien vanwege de zachte winter tot dan toe. Wat zal dit jaar brengen? Tien jaar tuinvogels tellen De Nationale Tuinvogeltelling wordt in 2013 voor de 10e keer georganiseerd. Behalve dat het leuk is om te doen, en dat deze actie veel positieve publiciteit voor de vogels brengt, zijn de gegevens die het tellen oplevert ook interessant.

von Vogelonderzoek Nederland een analyse van de resultaten. Dit jaar verschijnt tijdens de tuinvogeltelling bovendien een analyse van 10 jaar Nationale Tuinvogeltelling: alle relevante trends op een rij. Zulke informatie helpt Vogelbescherming Nederland bij het vaststellen van doelen, prioriteiten en maatregelen.

Resultaten

Meedoen met de telling

Ieder jaar zijn er weer verrassende resultaten bij de Nationale Tuinvogeltelling. Bijzondere soorten die worden waargenomen in de tuin en op het balkon, of, omgekeerd, soorten die ontbreken. Vaak hangt dat samen met het type winter, zacht of streng. Vorig ontbrak de pestvogel volledig, maar was de tjiftjaf weer present. Elk jaar maakt So-

Meedoen met de Nationale Tuinvogeltelling is heel simpel. Tel een half uur lang de vogels in uw tuin of op het balkon. Op www.tuinvogeltelling.nl staan alle spelregels. Daar vindt u ook een handige scorelijst en na afloop komen daar alle resultaten te staan.

Meer vogels zien... Wist u dat mensen die tuinvogels

Bij alcoholcontroles van vrijdag 11 op zaterdag 12 januari werden 200 Bestuurders onderworpen aan een alcoholtest, waarvan er 10 positief waren. 1 bestuurder werd onderworpen aan een speekseltest inzake drugs. 3 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

Ook werden er snelheidscontroles gehouden van vrijdag 11 op zaterdag 12 januari. Hierbij werden 377 voertuigen gecontroleerd. daarvan reden er 15 te snel. Maandag 14 januari werden er bij snelheidscontroles 1740

Waarom bevriezen vogelpoten niet? Die dunne vogelpootjes zien er zo kwetsbaar uit, zo zonder veren, op de bevroren grond. Maar blijkbaar gaat dat goed. Vernuftige mechanismen zorgen ervoor dat ze niet bevriezen.

Alcoholcontroles

Snelheidscontroles

'Te gast bij' met Koen van Dijke, Liesbeth Bruurs en Maria Verhoeven, Prins Michelin I en Jeugdprins Stijn Dinsdag 22 januari om 18.00 uur kunt u bij de Lokale Omroep Baarle luisteren naar de herhaling van het programma 'Te gast bij'. Dit programma wordt live uitgezonden en opgenomen op donderdag 17 januari om 19.00 uur. Presentatoren zijn Cees Raats en Jeanny Wouters, techniek wordt gedaan door Kees Bax. Koen van Dijke uit Baarle-Nassau is jong wielertalent

Politienieuws zone Turnhout

voeren in 2012 gemiddeld zeven vogels meer zagen dan mensen die niet bijvoeren? Een paar voertips: merels en lijsters doet u een groot plezier met fruit en brood. Mussen, vinken en groenlingen zijn gek op strooizaad en zonnepitten. En wilt u de kans vergroten op een specht in uw tuin? Voer dan vet, spekzwoerd of pinda's. F.T.

voertuigen gecontroleerd. Hiervan reden er 23 te snel.

Verkeerscontrole Op donderdag 10 en vrijdag 11 januari werden er o.a. in Baarle-Hertog algemene verkeerscontroles gehouden met de mobiele nummerplaatlezer. Daarbij werden 3476 voertuigen gecontroleerd. Er werden 11 buitenlanders verplicht om hun openstaande boetes te betalen. 7 processen-verbaal werden er opgesteld inzake vervallen keuringsbewijs en 1 proces-verbaal werd opgesteld inzake het rijden met een niet-verzekerd voertuig.

Preventie

Politienieuws regio Breda

Bontkraagdief heeft meer op zijn kerfstok Vorige week dinsdag 8 januari werd een 21-jarige bontkraagdief op heterdaad betrapt. Intussen is duidelijk geworden dat hij meer op zijn kerfstok heeft. Hij heeft inmiddels circa 15 diefstallen van bontkragen van jassen bekend, onder meer in Breda. Personeel van een Tilburgse school voor voortgezet onderwijs rekende dinsdag de 21-jarige man uit Baarle-Nassau in en droeg hem over aan de politie. Hij bevond zich in het schoolgebouw, terwijl hij daar geen leerling is. Uit bewakingsbeelden bleek dat hij eerder in de school

was geweest op het moment dat er diefstallen waren gepleegd. Het ging daarbij om bontkragen van jassen van leerlingen van de school. Hij gaf toe dat hij half december in deze en een andere middelbare school in Tilburg zeven bontkragen had gestolen. Dit keer werd hij betrapt nog voor-

weekendongevallen voor 17-jarigen Tijdens de twee laatste weken van januari zullen ruim 750 leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs deelnemen aan het Project Croes Controle. Er wordt gedurende een halve dag gewerkt aan risicogedrag in het verkeer met focus op onaangepaste snelheid, rijden onder invloed van alcohol en drugs, onervarenheid en vermoeidheid achter het stuur. Door middel van een tuimelwagen en beklijvende getuigenissen van verkeersslachtoffers wordt eveneens het dragen van de veiligheidsgordel gepromoot.  F.T.

dat hij opnieuw kon toeslaan. Uit het vervolgonderzoek bleek dat de man niet alleen in Tilburg actief was. Hij bekende dat hij nog meer bontkragen had gestolen op onderwijsinstellingen in onder andere Waalwijk, Breda en Eindhoven. De beweegredenen voor deze diefstallen zijn niet duidelijk. Wel staat vast dat het niet om een anti-bont of dierenactivist gaat.

Aangiften De politie komt graag in contact met gedupeerden van diefstallen van bontkragen. Benadeelden kunnen de politie bellen via 0900-8844 (lokaal tarief) om te overleggen over het doen van aangifte.  F.T.

Baarle-Hertog volgde landelijke trend niet

België overschreed in 2011 de kaap van 11 miljoen inwoners Onlangs publiceerde de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie de officiële cijfers van de Belgische bevolking op 1 januari 2012. Tussen 1 januari 2011 en 1 januari 2012 steeg het aantal inwoners in België met 84.682 personen (+0,8%). Daarmee werd de kaap van 11 miljoen inwoners met ruim 35.000 inwoners overschreden. Hoewel de groei aanzienlijk minder groot is dan in 2010 (+ 111.361 inwoners) is het een aantal dat vergelijkbaar is met dat van vorige jaren. Het Vlaams Gewest zag het aantal inwoners met 0,7%

groeien tot 6.350.765 inwoners. Voor het Waalse Gewest zien er de cijfers als volgt uit: een groei van 0,6% zorgde voor een totaal van 3.546.329 inwoners. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kende de

sterkste relatieve groei nl. +1,8% en telde per 1 januari 2012 1.138.854 inwoners.

Gemeente Baarle-Hertog Bij de gemeente Baarle-Hertog daalde het aantal inwoners met 2 en wel van 2594 naar 2592. Dit is een daling van 0,1 %. De verdeling van mannelijke en vrouwelijke inwoners is respectievelijk: 1288 en 1304.  F.T.

Verlichting buitengebied Graag wil ik het eens hebben over de bushaltes in het buitengebied. Deze zijn de afgelopen jaren door heel Brabant opgeknapt (waarschijnlijk met de nodige subsidie potjes) en zou het voor iedereen een goede verbetering moeten zijn. De randen zijn hoger. Dit geeft een makkelijkere instap. Er staat een bank en lantaarnpaal. Echter deze lantaarn krijg ik niet aan het branden. Ik heb al gebeld met de gemeente. Daar zit een ambtenaar die als taak heeft om een nummer te geven waar je terecht kan. Alleen bij de busdienst en de provincie zitten ook mensen die als taak hebben je door te sturen. Dus aan het eind krijg je

keer op keer beloftes die nooit uitgevoerd worden. Hier ben ik al een jaar mee bezig. Misschien is er bij onze gemeente iemand die buiten zijn takenpakket om deze zaak op zich kan nemen en gewoon een paar belletjes kan doen zodat de lampen die er staan ook branden. Zelf heb ik ook al eens het advies gekregen van doe het zelf, maar als je de paal openmaakt kun je niks regelen. Mij lijkt het dat het toch wel te realiseren is dat deze gewoon aangaan met de straatverlichting. Dus als er iemand is bij de gemeente die zich in wil zetten voor de burgers/jeugd die vroeg en laat gebruik maken van de bus ben ik bereid om een paar

INGEZONDEN MENINGEN VAN DE LEZER

Elke inzender is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen stuk. Opname van ingezonden stukken betekent niet dat de redaktie het met de strekking van deze stukken eens is. Verder behoudt de redactie zich het recht voor ingezonden stukken verkort weer te geven. Anonieme stukken worden niet geplaatst.

uurtjes te helpen met de veranderingen. E. Slockers Bredaseweg Baarle-Nassau

Vogels voeren zorgt voor meer vogels in uw tuin Wist u dat mensen die tuinvogels voeren in 2012 gemiddeld zeven vogels meer zagen dan mensen die niet bijvoeren? Een paar voertips: merels en lijsters doet u een groot plezier met fruit en brood. Mussen, vinken en groenlingen zijn gek op strooizaad en zonnepitten. En wilt u de kans vergroten op een specht in uw tuin? Voer dan vet, spekzwoerd of pinda's. Elders in deze uitgave vindt U een oproep om mee te doen aan de 10de nationale vogeltelling. Om u te verzekeren van vogels in de tuin is het handig een paar dagen van tevoren al te beginnen met voeren. Hier vindt u tips voor wat u vogels het best kunt voeren.

Merel, zanglijster, koperwiek, kramsvogel en spreeuw Voedsel: Brood, gewelde krenten en rozijnen, kaasresten (zonder korst), fruit, schillen en klokhui-

zen, alle soorten bessen. Voerplaats: Een sneeuwvrije plaats op de grond met beschutting vlakbij.

Mezen Voedsel: Vetblokken, ongebrande en ongezouten pinda's, kokosnoten, vogelzaden en zonnepitten. Voerplaats: Voedertafel of voederhuisje opgehangen in een boom.

Winterkoning, heggenmus en roodborst Voedsel: Universeel voer, meelwormen, broodkruimels, maden en

larven, ongekookte havermout. Voerplaats: Een zeer beschutte sneeuwvrije plaats.

Mus, vink en groenling Voedsel: Bruin brood, onkruid-zaden, gemengd strooizaad, zonnepitten en etensresten zonder zout. Voerplaats: Op de grond, eventueel voedertafel.

Specht, boomklever en boomkruiper Voedsel: Spek-zwoerd, ongebrande en ongezouten pinda's, vetblokken, zonnepitten, kaas zonder korst. Voerplaats: Vastgemaakt aan een boomstam op een rustige plaats. Op www.vogelsinmijntuin. nl vindt u meer informatie over het vogelvriendelijk inrichten van uw tuin.  F.T.

Ons Weekblad 18-01-2013  

Nieuws en advertentieblad voor Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel en Ulicoten