Page 9

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 MAART 2012

PAGINA 9

In Memoriam

Frans Smeekens Afgelopen donderdag, 8 maart, is tot onze droefenis onze oprichter en naamgever van onze wielervereniging, Frans Smeekens uit Chaam, op 81 jarige leeftijd overleden.

Vrijwilligerswerk doen en toch van thuis uit werken? Dat kan!

we spraken elkaar nog in het Amphia aan de molengracht

Stichting Vraag & Aanbod Internationaal is een Goede Doelen Stichting op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en wij zijn per direct op zoek naar een vrijwilliger die goed is in Engels en Frans en die ons vanuit de thuissituatie wil en kan helpen met het vertalen van aanvragen die door ons gehonoreerd gaan worden. Het gaat daarbij om een korte omschrijving (A4) van de beweegredenen van degene die een aanvraag bij ons heeft ingediend op basis van een originele, meestal uit Afrika afkomstig verzoek om ontwikkelingsmateriaal, volgens een vast stramien. Het is fijn als je enige affiniteit hebt met technische termen, maar het is beslist geen voorwaarde. Tijdsinvestering gemiddeld ± 2 uurtjes per week.

over het huis toen over het fietsen het uit de wind zetten en veel met een lach en nog een lach te doen we spraken elkaar nog in het Amphia aan de molengracht je mocht wat eerder weg je werd verwacht. 08-03-2012 F.A. Brocatus Afgelopen donderdag, 8 maart, is tot onze droefenis onze oprichter en naamgever van onze wielervereniging, Frans Smeekens, op 81 jarige leeftijd overleden. Frans was in 1976 de oprichter van deze wielervereniging die nu dus 36 jaar bestaat. In het begin was Frans een fervent fietser maar toen later zijn gezondheid hem in de steek liet, was hij jarenlang de chauffeur van de volgwagen. Iedere zondagmorgen stond hij ruim op tijd met de volgwagen en het reserve materiaal klaar, om achter de groep aan te rijden. Als er dan iemand lek reed, dan had hij als ervaren fietsenmaker het wiel snel verwisseld. En liet zijn gezondheid het een keer niet toe om de volgwagen te rijden, dan belde hij,

bijna verontschuldigend, zijn vervanger op met de mededeling dat het ‘even niet ging’. Het motto van Frans was altijd ‘samen uit, samen thuis’. Het aantal leden van de vereniging groeide flink en de groepen werden dus steeds groter. Als een groep uiteen dreigde te vallen door een iets te hoge snelheid, dan reed Frans snel naar voren. Hij hoefde dan alleen maar even rechts uit het autoraampje te kijken en de kop trekkers wisten wat hij bedoelde. Een ware ploegleider voor de vereniging. Ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag is Frans Smeekens voor zijn grote verdiensten officieel als Erelid van de vereniging benoemd. Hoe belangrijk de vereniging was voor Frans maar ook voor zijn vrouw Maria, bleek bij hun Gouden Huwelijksfeest. Toen zij 50 jaar getouwd waren moest er voor de gehele vereniging een groots

feest worden gegeven. Bijna alle leden waren dan ook aanwezig. Op 80 jarige leeftijd is Frans gestopt met het rijden van de volgwagen, zijn gezondheid liet het niet meer toe. Als wij dan Frans vroegen om toch een keer als passagier mee te rijden, dan zei hij altijd ‘nee, want als er iemand uitvalt, kan die niet in de volgwagen als ik daar zit’. Zo bezorgd was hij om zijn club en de leden. Het afgelopen jaar is het 35 jarige bestaan van de vereniging gevierd middels een mooi feest. Daarbij hebben we Frans nog een grote club foto gegeven waar hij enorm blij mee was. De Wielervereniging Smeekens is getroffen door het overlijden van Frans. Door zijn overlijden verliest de vereniging een erelid, een trouwe supporter en een belangrijke weldoener. Wij zijn trots zijn naam te kunnen dragen. W.V. Smeekens Chaam

Zuster Brenda in een Ethiopische sloppenwijk

‘In ontwikkelingswerk is geen plaats voor arrogantie’ mijn 16de meldde ik me bij Daughters of Charity, maar tot mijn grote teleurstelling vonden ze mij te jong. Ik telde de dagen af en stond op mijn 18de verjaardag opnieuw voor de deur van deze congregatie. Toen werd ik liefdevol ontvangen. Ik meldde me direct aan voor missiewerk. Daar lag mijn hart, ook toen al.’ Werk als verpleegster

Zuster Brenda Villarin

In de miljoenenhoofdstad Addis Abeba bestaat het leven voor veel mensen simpelweg uit óverleven. Kinderen kunnen niet naar school, jongeren krijgen geen opleiding en ouders worstelen om zelfs maar 1 dollar per dag te verdienen. In het hart van een van de vele sloppenwijken werkt de Filippijnse Brenda Villarin. Zij is Zuster van de congregatie Daughters of Charity. Klein van stuk, maar met grote passie zet zij zich in voor de mensen om haar heen. Iedere dag opnieuw. En dat al 33 jaar lang. Vastenaktie steunt haar werk dit jaar en sprak de zuster tijdens haar werkbezoek aan Nederland

Maar Daughters of Charity had een ander pad in gedachten voor Brenda. Net als veel andere Zusters kreeg ze een opleiding tot verpleegster aangeboden. ‘Ik werkte 9 jaar in het plaatselijke ziekenhuis. Eerst op de intensive care, later op de afdeling cardiologie. Ik deed het werk met veel plezier, van het missiewerk verwachtte ik niet veel meer. Maar toen, plotseling, kwam toch de vraag of ik in Ethiopië wilde werken. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Een lang gekoesterde droom werd werkelijkheid.’ ‘Jij zult het hier wel niet lang uithouden.’

Hospitaal in noorden Ethiopië

Na haar aankomst in Addis Abeba, vertrok Brenda op een lange en gevaarlijke tocht naar een missiepost in het noorden van Ethiopië. ‘Het was 1965 en de enige manier om er te komen was op een ezel’, vertelt Brenda. ‘Ik had veel contant geld bij me om de missiepost op te bouwen en alleen een tolk om me te beschermen. Je kunt je voorstellen dat ik best bang was.’ Gelukkig kwam Brenda veilig aan. De priester wierp één blik op haar tengere postuur en zei: ‘Jij zult het hier wel niet lang uithouden.’ Hij had zich niet méér kunnen vergissen. Brenda bleef langer dan gepland en realiseerde het hospitaal waar zoveel mensen zo wanhopig hard behoefte aan hadden. Brenda’s visie op ontwikkelingswerk

Terug in Addis Abeba gaat Brenda door met haar ontwikkelingswerk. Ze doet het met een duidelijke visie: ‘In ontwikkelingswerk is geen plaats

Liefde voor God

‘Ik groeide op in de Filippijnen als de jongste van 3 zussen’, vertelt Brenda. ‘Mijn moeder was een vrome vrouw. Haar liefde voor God maakte een onuitwisbare indruk op mij en ik wilde niets liever dan Zuster worden. Op

Heb je interesse? Neem dan gauw contact op met ons op 013-4635032 of stuur een e-mail naar info@vraagenaanbodinternationaal.nl o.v.v. “vacature”. Je bent van harte welkom bij ons, ook als je liever op onze locatie aan de Belsebaan 4 te Alphen je werk wil verrichten. voor arrogantie. De mensen hier weten zelf wel wat ze nodig hebben. Zij kunnen voor hun eigen ontwikkeling zorgen. Wat wij doen, is hen de juiste middelen aanreiken; educatie, training en de juiste materialen en voorzieningen. Zo kunnen ze voor zichzelf een fatsoenlijk bestaan opbouwen en hun kinderen naar school sturen. Alleen zó komen we tot een blijvende, positieve verandering.’ Microkrediet en educatie in sloppenwijken

Brenda’s visie en bevlogenheid zien we duidelijk terug in het Urban Development Project van Daughters of Charity. ‘We helpen mensen in de sloppenwijken een zelfstandig bestaan op te bouwen’, legt ze uit. ‘We zorgen dat vrouwen en jongeren een microkrediet krijgen om een eigen bedrijfje op te zetten. En we investeren in onderwijs voor jongeren, zodat ze een baan kunnen vinden. Als de mensen in de ene wijk hebben geleerd hoe ze een beter bestaan voor zichzelf kunnen opbouwen, dan gaan we door naar de volgende wijk.’ Successen

‘Onze manier van werken maakt ons populair in de wijken’, vertelt Brenda. ‘We boeken er concrete successen en ik zie blijvende vooruitgang. Laatst bezochten we bijvoorbeeld de koksschool waar we jongeren een opleiding laten volgen. Toen hoorde ik dat een van onze jongens na afronding van zijn opleiding een prachtige baan heeft gevonden in Soedan. Hij verdient nu meer dan de directeur van de koksschool Zo’n jongen kan zijn hele familie onderhouden. Ik ben ongelooflijk trots op hem.’ Toekomst

Natuurlijk zijn er ook wel eens tegenslagen. Bijvoorbeeld wanneer de gemeente ondanks eerdere toestemming toch niet meewerkt aan de uitvoering van een project. Ook dan laat Brenda zich niet uit het veld slaan. ‘Ik werk met een team van goed opgeleide en betrokken mensen’, legt ze uit. ‘Ieder van ons zet zich met hart en ziel in voor de ontwikkeling van Ethiopië.’ Als het om haar eigen toekomst gaat, toont Brenda de bescheidenheid die zo kenmerkend voor haar is: ‘Ik ga waar God en Daughters of Charity mij heen leiden.’ Missiewerk

Kappers opleiding van Daughters of Charity

Wat de toekomst van missiewerk betreft, heeft Brenda een punt van zorg. ‘Toen ik rond 1965 naar Ethiopië kwam, waren er 40.000 missionarissen. Nu zijn het er minder dan

20.000. De aanmeldingen in Azië en Afrika gaan goed, maar in Europa en de Verenigde Staten zijn steeds minder vrouwen bereid om hun leven aan het missiewerk te wijden.’ Daughters of Charity nam daarom een drastische maatregel en schafte de eis van onvoorwaardelijke, levenslange toetreding af. ‘Nu moeten Zusters hun gelofte ieder jaar vernieuwen’, legt Brenda uit. ‘Natuurlijk bestaat de kans dat Zusters hun gelofte beëindigen, maar dit komt gelukkig maar heel weinig voor. Ik heb er vertrouwen in dat Daughters of Charity zo aantrekkelijk blijft voor de nieuwe generatie Zusters. Zo blijven we voorlopig zeker bestaan!’ Vastenaktie

‘ik ben erg blij met de ondersteuning van vastenaktie’, zegt Brenda ‘Het is niet alleen de financiële steun, maar de wetenschap dat er wereldwijd mensen zijn die zich het lot van de bewoners van Addis Abbeba aantrekken’. Dat zijn mensen als U die een verschil kunnen maken door een gift in het vastenzakje te doen. Dit vastenzakje is wellicht al bij u in de brievenbus gedeponeerd. Of misschien is er al een collectant bij u aan de deur geweest. Namens vastenaktie en zuster Brenda vragen wij U: steun deze aktie en geef toekomst aan de sloppenwijkbewoners van Addis Abbeba. Hartelijk dank! (voor meer informatie: www.vastenaktie.nl)

Uitstapje naar de Floriade

KVO Baarle Nassau Met de KVO naar de Floriade. Dinsdag 5 juni gaat de KVO naar de Floriade in Venlo. Vertrek 8.15 vanaf de Loswal. Het Floriadepark is 66 hectare groot en bestaat uit 5 unieke werelden, van elkaar gescheiden door bosgebied. Elke wereld heeft een eigen decor, programma en activiteiten. Werelden waarin je de natuur steeds op een andere manier ziet, voelt en beleeft. Dus trek je wandelschoenen aan! Op internet kun je kijken op www.floriade .nl. De lunch kun je zelf meenemen of je gebruikt daar wat. Op de terug weg gaan wij dineren in Hoogeloon. Wij zullen ongeveer 21.00 uur in Baarle terug zijn. Opgave en info bij Cor of Lammie voor 15 april. Tel: 0651814110. (betaling is opgave).

Ons Weekblad 16-03-2012  
Ons Weekblad 16-03-2012  

Nieuws en advertentieblad voor Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel en Ulicoten