__MAIN_TEXT__

Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 30 SEPTEMBER 2020

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

Wij plaatsen weer bladkorven Na een zonnige zomer, komt nu langzaam de herfst eraan. Dat betekent ook blad op straat. Daarom plaatsen wij vanaf half oktober weer bladkorven binnen de bebouwde kom. De bladkorven komen op plekken waar veel bladoverlast is. De locaties zijn bepaald aan de hand van de resultaten van vorig jaar. In het centrum van Oisterwijk en in de bossen komen geen bladkorven. De bladkorven legen we regelmatig. Uiterlijk eind december halen we de bladkorven weer weg.

Gemeente Oisterwijk De Lind 44, 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur

Wat mag in een bladkorf In de bladkorven mogen alleen bladeren, dit mag ook blad uit jouw tuin zijn. Ander tuinafval zoals hout, takken of houtachtige planten mag niet in de korven. Ook groenafval van bedrijven en hoveniers mag niet in de korven. Blad buiten de bladkorf Hoopjes blad die buiten de bladkorf liggen, halen we niet apart op. Je hoeft hier ook geen melding van te maken. We ruimen deze hoopjes op tijdens de normale schoonmaakrondes in de straat. Geen bladkorf in de buurt? Je mag bladafval ook in de groencontainer doen.

Verzamelplaats blad In de wijken zijn ook tijdelijke verzamelplaatsen van blad. Hier verzamelen we tijdelijk blad, om het vervolgens in 1 keer weg te brengen. Dit betekent dat er soms wel een aantal dagen veel blad in jouw wijk ligt. Dit kan wat overlast geven. We proberen het blad voor het weekend weg te halen. De verzamelplaatsen zijn: • Willem de Zwijgerlaan in parkeervakken • Langvennen-Noord op skatebaan • Burg. Verwielstraat in parkeervakken • Mulderstaat in parkeervakken • Brouwerstraat in parkeervakken (reserve) • Vennenlaan parkeerterrein Taxandria • Dommel in parkeervakken • Stokeind te Moergestel • Molenstraat te Moergestel, parkeerterrein Audacia

MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 10.00 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48

DE GEMEENTEPAGINA IS EEN WEKELIJKSE UITGAVE VAN DE GEMEENTE OISTERWIJK

Het college van de gemeente Oisterwijk heeft de begroting 2021 vastgesteld. Het college presenteert een begroting met een verwacht positief resultaat. Hiermee leggen we een solide basis voor het welzijn van de 32.000 inwoners die onze gemeente met de komst van Haaren per 1 januari telt. Lees meer over de begroting op onze website www.oisterwijk.nl/begroting. De raad besluit op 29 oktober over de begroting 2021.

Werk aan de Vennelaan De Vennelaan in Oisterwijk verbindt de Gemullehoekenweg met het Zwarte Wegje en de Scheibaan. Op de Vennelaan geldt op dit moment tussen de Gemullehoekenweg en het Zwarte Wegje éénrichtingsverkeer. Dat gaat veranderen. Ook dit gedeelte wordt tweerichtingsverkeer.

TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11 MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www. oisterwijk.nl!

Begroting 2021: beleidsarm en solide

Door van dit deel van de Vennelaan ook tweerichtingsverkeer te maken, verbetert de verkeersveiligheid in de wijk rondom het Klompven. Verkeer wordt uit woonstraten zoals de Kivitslaan en de straten rondom het Klompven geweerd en zoveel mogelijk via de hoofdwegen gestuurd. Door realisatie van 3 drempels, wordt ook de Vennelaan veiliger gemaakt.

Subsidieregelingen 2021 vastgesteld

Verkeersomleiding vanaf 30 september Voor de nieuwe situatie zijn aanpassingen aan het kruispunt Gemullehoeken-

weg-Vennelaan nodig. Door de werkzaamheden is de weg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van 30 september tot en met 9 oktober. We begrijpen dat deze situatie tot tijdelijke overlast leidt voor doorgaand en bestemmingsverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er nog wel door. Doorgaand verkeer tussen Oisterwijk en Spoordonk wordt omgeleid via Moergestel. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de kruising, worden aan de Vennelaan de verkeersremmers gelegd.

Het college heeft op 22 september de subsidieregelingen voor het jaar 2021 vastgesteld. Hierbij zijn ook meteen de zogenaamde ‘subsidieplafonds’ vastgesteld. Dit is het maximale bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor een subsidieregeling. De regelingen zijn te vinden op www.overheid.nl. Digitaal aanvragen Subsidieaanvragen voor het jaar 2021 vraag je aan via het subsidieportaal. Hiervoor is e-Herkenning nodig, met een betrouwbaarheidsniveau 1. Het subsidieportaal en de subsidieregelingen vind je vanaf 1 oktober 2020 op www.oisterwijk.nl/subsidie. Aanvragen in oktober De subsidieregelingen treden in werking op 1 oktober 2020. Vanaf dat moment kun je een subsidieaanvraag indienen. In de meeste gevallen moet een aanvraag uiterlijk 1 november 2020 binnen zijn.

Deze indieningstermijn kan verschillen per subsidieregeling. De maximaal beschikbare bedragen (subsidieplafonds) voor 2021 zijn nog onder voorbehoud van de vaststelling van de gemeentelijke begroting 2021 door de gemeenteraad op 29 oktober. Meer informatie Heb je vragen over een subsidieregeling of het aanvragen ervan? Neem contact op met de gemeente via gemeente@oisterwijk.nl of 013-5291311. Zet in het onderwerp van jouw e-mail 'subsidie 2021'.

Openingstijden gemeentekantoor De openingstijden van het gemeentekantoor zijn aangepast: • Maandag, dinsdag en woensdag: van 08.30 tot 17.00 uur • Donderdag: van 08.30 tot 19.00 uur • Vrijdag: van 08.30 tot 13.00 uur

Je kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Plan deze online via www.oisterwijk.nl/ afspraakmaken. Kom je iets ophalen zoals je paspoort of rijbewijs? Dan kun je zonder afspraak binnenlopen. Veel zaken regel je online. Kijk hiervoor op www. oisterwijk.nl.

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 30-09-2020  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 30-09-2020  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren