__MAIN_TEXT__

Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 29 JANUARI 2020

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

Burgemeester Hans Janssen ontsteekt Levenslicht

Laag inkomen? Kijk eens naar minimaregelingen Voor inwoners met een laag inkomen hebben wij minimaregelingen. Deze regelingen zijn er om je financieel te helpen. Wil jij weten of jij misschien recht hebt op een regeling? We hebben een folder gemaakt met uitgebreide informatie over de verschillende regelingen. Deze folder ligt gratis voor je klaar op verschillende plaatsen in onze gemeente. Denk aan het gemeentekantoor, Tiliander, vluchtelingenwerk en Stichting Leergeld. We zetten de regelingen kort op een rij:

Gemeente Oisterwijk De Lind 44 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl

Individuele inkomenstoeslag Heb je al 3 jaar of langer een laag inkomen en lukt het niet om een hoger inkomen te krijgen? Dan is er de individuele inkomenstoeslag. Dit is een geldbedrag dat je vrij mag besteden. Je kan er gebruik van maken wanneer: • Je inkomen de afgelopen 36 maanden niet hoger was dan 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm • Je vermogen de afgelopen 36 maanden niet hoger was dan de vastgestelde vermogensgrenzen.

AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur WMO-CONSULENT Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 12.00 uur Telefoon: (013) 529 13 11 TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11 MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www. oisterwijk.nl! MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 13.30 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48

De gemeentepagina is een wekelijkse uitgave van de gemeente Oisterwijk

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is: • €432,00 voor een alleenstaande • €555,00 voor een alleenstaande ouder • €617,00 voor gehuwden/samenwonenden Op 26 januari ontstak burgemeester Hans Janssen samen met rabbijn Albert Ringer onder ruime belangstelling het monument Levenslicht in Oisterwijk. Om stil te staan bij de 30 slachtoffers van de Holocaust uit de gemeente Oisterwijk brandt het Levenslicht monument nog tot en met 1 februari op verschillende plaatsen binnen de gemeente. Een overzicht staat op onze website www.oisterwijk.nl. Op 1 februari om 21.00 uur dooft Hans Janssen het Levenslicht op het St. Jansplein in Moergestel. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Pilot met logeerhuis beëindigd De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben in overleg met Leystromen besloten de pilot met het logeerhuis stop te zetten. Een logeerhuis is een tijdelijke woonruimte waar gezinnen in een noodsituatie tot rust kunnen komen. Een veilige plek, vlakbij hun eigen woonomgeving. Tijdens de pilot – die liep van december 2018 tot december 2019 – bleek dat er geen behoefte is aan het gebruik van het logeerhuis.

sissituatie zitten, zonder dat er sprake is van ‘acute dreiging’. Het kan gaan om een noodzakelijke time-out voor één of meerdere gezinsleden of dreigende dakloosheid. Bij de tweede evaluatie bleek dat er nog steeds geen gebruik werd gemaakt van het logeerhuis. Daarom is besloten de pilot stop te zetten.

De pilot is op 2e momenten geëvalueerd. Na een half jaar werd er nog geen gebruik gemaakt van de woning. Daarom zijn op dat moment de criteria versoepeld, waardoor meer gezinnen in aanmerking kwamen om gebruik te maken van de woning. Het oorspronkelijke idee achter het logeerhuis bleef gewaarborgd: hier kunnen gezinnen terecht die in een cri-

Gekozen voor andere passende oplossingen De gemeenten bekeken per situatie wat de best passende oplossing voor een gezin is. Bij de besproken situaties is uiteindelijk gekozen voor andere, meer structurele en beter passende oplossingen. Het kan dan gaan om een keuze voor andere opvang of opvang bij familie of vrienden.

Declaratiefonds Het declaratiefonds is een financiële bijdrage zodat je mee kunt doen aan sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten. Je hebt recht op een bijdrage uit het declaratiefonds wanneer: • Je inkomen de afgelopen 3 maanden niet hoger was dan 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm • Je vermogen niet hoger is dan de vastgestelde vermogensgrenzen Hoeveel: • €316,00 voor kinderen jonger dan 18 • €153,00 als je 18 jaar of ouder bent Bijzondere bijstand Sta je onverwacht voor noodzakelijke

kosten, maar kun je deze niet zelf betalen? Dan kom je in aanmerking voor bijzondere bijstand. Denk aan kosten voor een maaltijdenvoorziening, advocaatkosten, eigen bijdrage CAK of bewindvoeringskosten. Bijzondere bijstand is er niet voor kosten die iedereen heeft, zoals huur, telefoon, eten of kleding. Je kan er gebruik van maken wanneer: • Je inkomen is niet hoger dan 120% van de voor geldende bijstandsnorm. Is je inkomen hoger? Dan maken wij een zogenaamde draagkrachtberekening. Misschien heb je toch nog recht op een gedeelte bijzondere bijstand • Je vermogen niet hoger is dan de vastgestelde vermogensgrenzen Individuele studietoeslag Studeer je, maar heb je door jouw handicap geen bijbaantje? Misschien heb je recht op individuele studietoeslag. Je kan er gebruik van maken wanneer: • Je tijdens niet kunt bijverdienen of wanneer je niet het minimumloon kunt verdienen. • Je vermogen niet hoger is dan de vastgestelde vermogensgrenzen De hoogte van de studietoeslag is €225,00 per maand. Voor iedereen anders Of je recht hebt op de minimaregelingen, hoeveel en welke regelingen is voor iedereen anders. Voor een deel ligt het aan hoe hoog je inkomen en/of vermogen is, maar ook aan je persoonlijke omstandigheden. Dit bekijken we wanneer je een aanvraag doet. Alle regelingen vraag je aan via een formulier op onze website www.oisterwijk.nl/laaginkomen. Op deze webpagina staat een overzicht van de regelingen. Als je een regeling aanklikt, kom je op een pagina met meer informatie én de aanvraagformulieren. Je kunt deze formulieren ook ophalen aan de balie van het gemeentekantoor.

Seniorenmiddag in De Coppele op 15 februari Ook al een uitnodiging gehad voor de seniorenmiddag in de Coppele? Door een drukfoutje in de vorige editie van de Nieuwsklok zijn de afhaaldagen en tijden niet vermeld op de uitnodiging.

We zetten het nog een keer op een rij: het afhalen van kaarten kan op maandag 3 en woensdag 5 februari in De Coppele. Op beide dagen kan dit tussen 10.00 en 12.00 uur én tussen 13.00 en 16.00 uur.

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 29-01-2020  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 29-01-2020  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren