Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 6 NOVEMBER 2019

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

Rioolvervanging Burgemeester van Beckhovenstraat in volle gang 7 november Raad (begroting 2020) 17.00 uur 14 november Raadsontmoeting 19.30 uur 28 november Raadsplein 19.30 uur Let op: de tijden kunnen veranderen. Actuele informatie over programma, tijden en locaties staan op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl

Gemeente Oisterwijk De Lind 44 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur WMO-CONSULENT Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 12.00 uur Telefoon: (013) 529 13 11 TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11 MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www. oisterwijk.nl! MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen.

Praat mee op het raadsplein! Op 14 november organiseert de raad een raadsontmoeting. Tijdens deze raadsontmoeting staan de volgende onderwerpen op de agenda: • Ontwikkeling Bienekebolders - podium • Toekomst recreatieparken zonder toeristisch perspectief - podium • Dorpsraad Moergestel - podium • Herontwikkeling De Leye - consultatie • Zienswijze 2e herijkte deelbegroting jeugd - consultatie • Gebiedsvisie bedrijventerrein noordzijde Nijverheidsweg e.o. - presentatie • Inloop portefeuillehouders Er wordt druk gewerkt aan de rioolvervanging in de Burgemeester van Beckhovenstraat. Het asfalt is ondertussen opgebroken. Op de kruising met de Scheepersdijk zijn we begonnen met het vervangen van de riolering. We leggen twee nieuwe riolen aan: 1 voor vuil water (huishoudelijk- en toiletwater) en 1 voor schoon regenwater. Het vuil water wordt daardoor afgevoerd naar de rioolwaterzuivering en het schoon water infiltreren we in de grond of wordt geloosd op oppervlaktewater. Samen met de bewoners zijn plannen gemaakt voor een nieuwe inrichting voor de straat. Nadat de nieuwe riolering is gelegd, wordt de straat niet opnieuw geasfalteerd maar bestraat met klinkers. De bomen kunnen blijven staan. Om de veiligheid op de smalle rijbaan te verbeteren, is besloten om na de nieuwe inrichting eenrichtingsverkeer in te stellen.

Afvaldumping gezien? Meld het bij de gemeente. Heterdaad? Bel de politie! De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar afvaldumpingen in de gemeente Oisterwijk. Uit de geanalyseerde cijfers van de afgelopen 5 jaar blijkt dat er jaarlijks gemiddeld 100 kleinere of grotere afvaldumpingen plaats vinden in onze gemeente. Deze dumpingen bestaan voornamelijk uit huisafval, bedrijfsafval en tuinafval. Het merendeel van deze afvaldumpingen vond plaats in de buitengebieden en de recreatiegebieden van gemeente Oisterwijk. Gevolgen De afvaldumpingen hebben op de korte en lange termijn negatieve gevolgen voor het milieu, het toerisme, de leefomgeving en ook voor onze portemonnee. Het opruimen van deze afvaldumpingen kost de gemeente Oisterwijk veel tijd en dus geld.

Kosten die uiteindelijk worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. Meld afvaldumpingen! De afvaldumpingen zijn niet alleen een probleem van de plaatselijke overheid maar van ons allemaal. Om er voor te zorgen dat gemeente Oisterwijk ook voor de komende generaties de ‘Parel in ’t Groen’ blijft, is jouw hulp nodig. Tref je afvaldumpingen aan? Meld dit dan via de website www.oisterwijk.nl/melden of telefonisch (013) 529 13 11. Verdachte situatie? Bel dan de politie (0900) 88 44.

Openingstijden: Woensdag en vrijdag 13.30 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48

De gemeentepagina is een wekelijkse uitgave van de gemeente Oisterwijk

Afvaldumping in het buitengebied van Moergestel eind oktober.

www.oisterwijk.nl/melden

Tijdens de raadsontmoeting doen inwoners, organisaties en andere geïnteresseerden gewoon mee. Er vinden presentaties plaats en er worden onderwerpen ter bespreking / consultatie voorgelegd. Schuif aan bij een gesprekstafel om mee te praten, deel je visie over het onderwerp tijdens een consultatieronde of laat je informeren door het podium of een van de presentaties te bezoeken. Ook is er ruimte voor ontmoeten. In de burgerzaal kun je onder het genot van een kopje koffie of thee met raadsleden, inwoners en organisaties, griffie, college en ambtenaren in gesprek. Een uitzondering op deze regel vormen de consultaties over ‘Herontwikkeling De Leye’ en ‘Zienswijze 2e herijkte deelbegroting jeugd’. Daarvan heeft de agendacommissie bepaald dat alleen raads- en commissieleden deelnemen aan de consultatie. Je bent als toehoorder van harte welkom om bij deze agendapunten aanwezig te zijn. Kijk voor het overzicht van de raadsontmoeting of meer informatie over de bijeenkomst op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl. Klik in de kalender op de Raadsontmoeting op 14 november. Maak het bespreekbaar op de raadsontmoeting Onderwerpen voor de raadsontmoeting worden geagendeerd op voorstel van de raad, het college / ambtelijke organisatie én de samenleving. Inwoners en organisaties kunnen een korte toelichting geven tijdens het ‘podium’, een thema aandragen voor een gesprekstafel of de raad uitnodigen voor een werkbezoek. Heb jij een idee dat je wilt delen met de raad en andere geïnteresseerden? Neem dan contact op met de griffie voor de mogelijkheden. Meer informatie Neem voor meer informatie contact op met de griffie via het mailadres griffie@ oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11 (vraag naar een medewerker van de griffie).

Energieloket Oisterwijk opent deuren op 15 november Op 15 november opent DEC-Oisterwijk het ‘Energieloket Oisterwijk’ in Tiliander. Bij het Energieloket kunnen inwoners van onze gemeente terecht voor advies en vragen over bijvoorbeeld energiebesparing en het isoleren van hun huis. Wil jij iets doen aan energiebesparing en/ of duurzame energie opwekken? Maar zie je door de bomen het (duurzame) bos niet meer? De energieadviseurs van het energieloket maken daarin het verschil. Bijvoorbeeld door het geven van een zogenaamd ‘enkelvoudig advies’ over 1 onderwerp. Denk aan de isolatie van je huis, het plaatsen van zonnepanelen of het goed begrijpen van een offerte. Ook is het straks mogelijk om een energieadviseur thuis uit te nodigen voor een compleet plaatje.

Programma • Blok 1: 17.00-17.30 uur - Energieadvies/ Energieloket: wat kun je verwachten? 17.30-18.00 uur - Elektrische deelauto - Samen Slim Rijden • Blok 2: 18.30-19.00 uur - Elektrische deelauto - Samen Slim Rijden 19.00 -19.40 uur - Zonnepanelen / Postcoderoos - Zon op andermans dak

De opening De opening van het energieloket is vrijdag 15 november om 16.00 uur op de 1e verdieping van cultuurcentrum Tiliander. Wethouder duurzaamheid Peter Smit opent het loket officieel. November is de Maand van de Duurzaamheid. Daarom organiseert de bibliotheek MiddenBrabant samen met DEC de ‘Parel in het groen-markt’. Er zijn dan ook verschillende workshops en informatietafels over duurzame onderwerpen.

Het Energieloket is een initiatief van de gemeente Oisterwijk en Dec-Oisterwijk.

De informatietafels worden verzorgd door verschillende ondernemers in duurzame maatregelen en installaties voor thuis.

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 06-11-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 06-11-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren