__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 28 AUGUSTUS 2019

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

Joannes Lenartzstraat fase 1 op schema

Nieuwe manier van vergaderen

Gemeente Oisterwijk De Lind 44 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur WMO-CONSULENT Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 12.00 uur Telefoon: (013) 529 13 11

De raad heeft op 27 juni besloten om vanaf september aan de slag te gaan met een nieuwe manier van vergaderen. Inwoners, organisaties en andere betrokkenen krijgen meer invloed op de besluitvorming in de raad. Op verschillende momenten kun je in gesprek met de raad over voorstellen, die op de agenda staan, of onderwerpen die jou en anderen bezig houden.

Sinds 12 augustus werken we aan de weg in de Joannes Lenartzstraat. Tijdens fase 1 werken we aan het gedeelte tussen de Spoorlaan en Boxtelsebaan. De voetpaden zijn ondertussen alweer zo goed als klaar. We vervangen de straatkolken en gaan verder met het straatwerk. Vanaf ongeveer 9 september werken we aan fase 2. We passen dan de aansluiting met de Boxtelsebaan, Oude Haarenseweg en De Lind (Noord) aan. Deze aansluiting is dan afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers. We proberen de aansluiting met De Lind (noord) zo lang mogelijk open te houden voor het verkeer.

Wegwerkzaamheden in gemeente Oisterwijk

MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www.oisterwijk.nl!

5 september 16 september 19 september 23 september 23 september 26 september

Raadsplein Raadsontmoeting (extra) Raadsvergadering Raadsontmoeting (extra) Agendacommissie Raadsontmoeting

19.00 uur 19.00 uur 19.30 uur 19.00 uur ca. 21.00 uur 19.00 uur

Let op: de tijden kunnen veranderen. Actuele informatie over programma, tijden en locaties staan op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl Praat mee op het raadsplein! Op 5 september organiseert de raad het eerste raadsplein. Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen, waarover de raad in de raadsvergadering van 19 september een besluit neemt: - Uitgangspunten loket Oisterwijk (zorg, ondersteuning, hulp, werk en inkomen) - forum - Verlenging gemeentelijk rioleringsplan – alleen informatietafel - Bestuursrapportage (berap) Oisterwijk 2019 - bespreektafel - Geactualiseerde grondexploitaties tbv begroting 2020 – bespreektafel - Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Oisterwijksebaan 6 - alleen informatietafel

TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11 SPREEKUUR COLLEGE Wilt u één van de collegeleden spreken en heeft u niet veel tijd nodig? Maak dan een afspraak voor het spreekuur op het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. Het spreekuur is bedoeld voor gesprekken van maximaal 15 minuten. U kunt een afspraak maken via tel. (013) 529 13 11. Geef duidelijk door dat het gaat om een afspraak voor het spreekuur en wat het onderwerp van gesprek is.

De raad stopt met de beeldvormingsavonden en commissievergaderingen, en start met het raadsplein en de raadsontmoeting. Tijdens het raadsplein wordt gesproken over raadsvoorstellen, waarover de raad in de volgende raadsvergadering gaat besluiten. Bij de raadsontmoeting bespreekt en verkent de raad onderwerpen die later op de agenda staan of andere actuele thema’s.

Kijk voor het programma, de tijden en locaties op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl Tijdens het raadsplein doen inwoners, organisaties en andere geïnteresseerden gewoon mee. Aan een informatietafel kun je vragen stellen over het raadsvoorstel of informeel in gesprek gaan met raadsleden. Bij een bespreektafel of een forum schuif je aan om mee te praten en jouw mening of ideeën over het voorstel te geven. Ook de komende maanden voeren we weer op verschillende plekken asfalteringswerkzaamheden uit in onze gemeente. Zo werken we aan de Poststeeg, de dubbele rotonde Moergestelseweg, fietspad Moergestelseweg, oversteek fietspad Akkerweg, Heibloemdijk, snelheidsremmers Langvennen-Oost en Pijnendijk. Ook worden kleine onderhoudswerkzaamheden gedaan op verschillende locaties. De exacte planning is nog niet bekend, maar de werkzaamheden zijn in de periode van half september tot en met november. Omwonenden worden geïnformeerd over de werkzaamheden in hun straat en we houden je op de hoogte via de Nieuwsklok.

MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 13.30 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48 De gemeentepagina is een wekelijkse uitgave van de gemeente Oisterwijk

www.oisterwijk.nl

Ook is er ruimte voor ontmoeten. In de burgerzaal kun je onder het genot van een kopje koffie of thee met raadsleden, inwoners en organisaties, griffie, college en ambtenaren in gesprek. Raadsontmoeting Binnenkort lees je meer over de raadsontmoeting en het programma van 16, 23 en 26 september. Meer informatie Informatie over de raad, vergaderingen, agenda’s en stukken staat op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl Neem voor meer informatie contact op met de griffie via het mailadres griffie@ oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11 (vraag naar een medewerker van de griffie).

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 28-08-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 28-08-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded