__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2019

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

Gemeente Oisterwijk De Lind 44 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur WMO-CONSULENT Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 12.00 uur Telefoon: (013) 529 13 11 TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11 SPREEKUUR COLLEGE Wilt u één van de collegeleden spreken en heeft u niet veel tijd nodig? Maak dan een afspraak voor het spreekuur op het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. Het spreekuur is bedoeld voor gesprekken van maximaal 15 minuten. U kunt een afspraak maken via tel. (013) 529 13 11. Geef duidelijk door dat het gaat om een afspraak voor het spreekuur en wat het onderwerp van gesprek is.

Verbeteren verkeersveiligheid Make-over voor het Stationsplein Oisterwijk en ruimte voor fietsers op Joannes Lenartzstraat Vanaf 12 augustus tot medio oktober werken we aan de weg in de Joannes Lenartzstraat. Waarom we dat doen? We verbeteren de verkeersveiligheid en we maken de positie van fietsers op de rijbaan duidelijker en daarmee veiliger. Aanleiding voor de reconstructie van de Joannes Lenartzstraat en de kruispunten zijn meldingen van inwoners tijdens inspraakbijeenkomsten over de verkeersonveiligheid en meldingen via het fietsmeldpunt. Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid, zorgen we met de aanpassingen dat het linksaf verbod richting de Nicolaas van Eschstraat (voor gemotoriseerd verkeer komend vanaf de spoorwegovergang) duidelijker wordt. Ook passen we de uitrit van het parkeerterrein aan de Spoorlaan aan en verbeteren de situatie ter hoogte van de parkeerplaats voor voetgangers. Wat gaat er precies gebeuren? • We verbeteren de verkeerssituatie op het kruispunt Joannes LenartzstraatNicolaas van Eschstraat-Spoorlaan. Er komt een middengeleider zodat auto’s, (brom)fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken. • We passen de in- en uitrit van het parkeerterrein aan de Spoorlaan aan. Daarna is het mogelijk het parkeerterrein onafhankelijk van elkaar op- en af te rijden. • We trekken het voetpad vanaf de Joannes Lenartzstraat door naar het parkeerterrein aan de Spoorlaan. • Op de rijbaan komen bredere fietsstroken, waardoor fietsers een duidelijke plek op de rijbaan krijgen. Ook worden in de nieuwe situatie fietsers niet meer gehinderd door auto’s die moeten wachten voor een gesloten spoorwegovergang. • We passen de wegaansluitingen van de Joannes Lenartzstraat met de Boxtelsebaan en de Oude Haarenseweg aan. • De aansluiting met de Peperstraat wordt later aangepakt. Dit pakken we gelijktijdig op met de nodige rioolwerkzaamheden daar.

Tijdelijke wegafsluitingen Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, sluiten we de weg in fasen af. We zorgen voor verkeersomleidingen, volg hiervoor de borden. De aanliggende woningen blijven voor fietsers en voetgangers altijd bereikbaar. Planning De werkzaamheden starten op maandag 12 augustus en zijn verdeeld in 3 fasen: • Fase 1, 12 augustus – 9 september: We werken aan het gedeelte Joannes Lenartzstraat, tussen de Spoorlaan en Boxtelsebaan. Dit gedeelte is dan afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers • Fase 2, 9 september – 4 oktober: We passen de aansluiting met de Boxtelsebaan, Oude Haarenseweg en De Lind (Noord) aan. Deze aansluiting is dan afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers • Fase 3, 4 oktober – 1 november: We werken aan het kruispunt Nicolaas van Eschstraat-Spoorlaan-Joannes Lenartzstraat. Het kruispunt en de spoorwegovergang Heusdensebaan zijn dan afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Tijdens deze fase geldt ook een omleidingsroute voor de bus De planning zoals hierboven aangegeven, kan nog veranderen. Dit is afhankelijk van de omstandigheden. Kijk voor de actuele stand van zaken op www.oisterwijk.nl/ wegwerkzaamheden of volg ons op social media.

Een groener voorplein én extra parkeergelegenheid, dat is het resultaat als het eerste gedeelte van het Stationsplein straks onder handen is genomen. Rond 5 augustus zijn de werkzaamheden begonnen. Het voorplein voor het stationsgebouw bevat nu nog 11 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen worden verwijderd. Het gebied krijgt een groene invulling. Het gedeelte dat bestraat blijft, wordt autoluw. Dit realiseren we door de huidige inrit van het plein na aanpassing alleen nog als uitrit te laten dienen. Het bushokje krijgt een nieuwe definitieve plek tegen het trottoir aan. Parkeren De parkeerplaatsen aan de voorzijde van het stationsgebouw verdwijnen en komen terug op de locatie waar onlangs een deel van de fietsenstalling is verwijderd. In totaal realiseren we op die plek 22 parkeerplaatsen die toegankelijk zijn vanaf de nieuw aan te leggen inrit aan de oostzijde van het

Stationsplein. De uitrit wordt gerealiseerd waar momenteel de inrit ligt, zoals in bovenstaande alinea beschreven. Het gedeelte van de fietsenstalling dat is verwijderd, is verplaatst naar de noordzijde van het spoor. Uitkomsten informatiebijeenkomst Begin 2019 vond een bijeenkomst voor belanghebbenden en belangstellenden plaats over de aanpak van het Stationsplein en de Stationsstraat. Met de komende werkzaamheden wordt het eerste gedeelte van het Stationsplein aangepast. Over de wensen voor de Stationsstraat en de rest van het Stationsplein (en de mogelijke uitvoering van aanpassingen), moet nog een beslissing worden genomen.

Op de tekening is een impressie te zien van de plannen voor het totale Stationsplein. Het gedeelte vanaf de huidige inrit tot de nieuwe inrit is definitief. Daarna gaan we aan de slag met de plannen voor de rest van het Stationsplein.

Doe mee aan de enquête van NL-Alert

MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www.oisterwijk.nl! MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 13.30 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48 De gemeentepagina is een wekelijkse uitgave van de gemeente Oisterwijk

Heb je op 28 juli één of meerdere NL-Alert berichten ontvangen over de brand bij FireUp in Oisterwijk? Dan zijn wij benieuwd naar jouw mening! Deel deze via de online enquête: https://bit.ly/2W3Vc1w. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut Fysieke Veiligheid - IFV. Zo willen we inzicht krijgen in jouw ervaringen met NL-Alert, zodat we de berichtgeving kunnen verbeteren. Het onderzoek loopt een jaar. Daarna worden de resultaten gepubliceerd door het IFV.

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 07-08-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 07-08-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded