__MAIN_TEXT__

Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 29 MEI 2019

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

Gemeente Oisterwijk De Lind 44 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur WMO-CONSULENT Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur Telefoon: (013) 529 13 11 TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11 SPREEKUUR COLLEGE Wilt u één van de collegeleden spreken en heeft u niet veel tijd nodig? Maak dan een afspraak voor het spreekuur op het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. Het spreekuur is bedoeld voor gesprekken van maximaal 15 minuten. U kunt een afspraak maken via tel. (013) 529 13 11. Geef duidelijk door dat het gaat om een afspraak voor het spreekuur en wat het onderwerp van gesprek is. MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www.oisterwijk.nl! MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 13.30 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48 De gemeentepagina is een wekelijkse uitgave van de gemeente Oisterwijk

Praat mee over de APV! De Algemene Plaatselijke Verordening 2015 (APV) wordt binnenkort ingetrokken en vervangen door een nieuwe, geactualiseerde APV. Graag stelt de gemeente haar inwoners, ondernemers en organisaties in de gelegenheid om hier een bijdrage aan te leveren. De tekst van de nieuwe ontwerp APV staat op www.oisterwijk.nl/APV. Je kunt hier tot en met 27 juni 2019 op verschillende manieren je reactie op geven. Digitaal via de website Op www.oisterwijk.nl/APV vind je de nieuwe ontwerp APV. Op diezelfde pagina vind je een link naar een formulier. Hier kun je je reactie invullen en het formulier digitaal versturen. Je ontvangt dan van ons een ontvangstbevestiging. Als je een terugkoppeling op je reactie wilt, geef dat dan aan op het formulier. Je krijgt dan nadat alle reacties zijn verwerkt, de reactienota. Schriftelijk via een brief Je kunt je op- of aanmerkingen of suggesties ook per brief doorgeven aan de gemeente. Schrijf dan een brief aan de gemeente Oisterwijk, t.a.v. het college, postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk. Vermeld dat het gaat om een reactie op de ontwerp APV. Als je een terugkoppeling wilt op je reactie, geef dat dan aan in de brief en vermeld ook je adres.Je krijgt dan nadat alle reacties zijn verwerkt, de reactienota. Mondeling tijdens een inloopavond Je kunt je reactie ook mondeling doorgeven op dinsdag 25 juni 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur in het raadhuis aan de Lind 56 in Oisterwijk. Daarvoor kun je je aanmelden via www.oisterwijk.nl/APV. Als je een terugkoppeling wilt op je reactie,

Update werkzaamheden Almystraat, fietsenstalling en Blokshekken We werken aan het laatste stukje van de Almystraat (voor de Boerenbond). ProRail verplaatst een deel van de fietsenstalling bij het station. En bij Blokshekken zijn de kabels en leidingen aan de beurt. Er gebeurt dus nogal wat rondom het spoor en het KVL-terrein. We hebben het nog eens op een rij gezet.

dan kun je dat op het aanmeldformulier aangeven. Deze avond zijn medewerkers van de gemeente Oisterwijk aanwezig die je vragen kunt stellen. Ook kunnen zij je meer vertellen over de APV en hoe die tot stand komt. Vervolg De gemeente verzamelt de schriftelijke en mondeling reacties op de ontwerp APV en beoordeelt ze daarna. Het college biedt de ontwerp APV vervolgens in al dan niet gewijzigde vorm aan aan de gemeenteraad. Naar verwachting is dit in oktober 2019.

College komt met plan voor verminderen parkeerdruk

Almystraat voor de Boerenbond Het deel van de Almystraat voor de Boerenbond is dicht voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel via een tijdelijk pad richting de spoorwegovergang Blokshekken. De parkeerplaats van de Boerenbond blijft bereikbaar voor auto’s. We maken deze bereikbaar via een doorgang aan de zijkant van de parkeerplaats (zijde EKWC). In de Almystraat voor de Boerenbond gaan we kabels en leidingen verleggen. Later dit jaar wordt hier het definitieve fietspad gerealiseerd. Dit fietspad loopt door dan naar de spoorwegovergang Blokshekken en steekt de nieuwe Ambachtstraat over naar de noordzijde van het station. Werkzaamheden kruispunt Blokshekken Aan de kant van de Blokshekken (Jumbo) zijn de nutsbedrijven druk bezig met de kabels en leidingen. Zodra ze hier mee klaar zijn, wordt de straat opnieuw bestraat. Daarna wordt asfalt aangebracht voor het fietspad vanaf het spoor. Het asfalteren doen ’s avonds en ’s nachts. Zo blijft de parkeerplaats bij de Jumbo bereikbaar. Het kan zijn dat er tijdens de werkzaamheden wat geluidsoverlast is.

Bouw fietsenstalling noordzijde station Oisterwijk ProRail verplaatst een derde van de huidige fietsenstalling bij station Oisterwijk. Dit deel van de fietsenstalling wordt verplaatst naar de andere kant van het spoor. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de nieuwe fietsenstalling eind juni klaar. De fietsenstalling is dan nog niet meteen bereikbaar vanwege werkzaamheden aan de noordzijde van het station. In de huidige stalling aan de kant van het centrum wordt gezorgd voor voldoende parkeerplekken door tijdelijke rekken te plaatsen. Bereikbaarheid fietsenstalling noordzijde station Door de werkzaamheden aan de Ambachtstraat en de Schijfstraat kan het fietspad vanaf de Almystraat naar de noordzijde van het station nog niet meteen aangelegd worden. Wanneer de werkzaamheden het toelaten, realiseren we een tijdelijk pad vanaf de Almystraat naar de nieuwe fietsenstalling. Hierdoor kan de nieuwe fietsenstalling aan de noordzijde van het spoor na de zomer en mogelijk al eerder in gebruik genomen worden. Naar verwachting is het definitieve fietspad eind 2019 klaar. Blijf op de hoogte van de werkzaamheden en de bereikbaarheid via de Nieuwsklok en sociale media van de gemeente Oisterwijk.

Omwonenden en ondernemers van het centrum van Oisterwijk ervaren ondanks een aantal maatregelen nog steeds overlast van langparkeerders in hun (woon)omgeving. De druk op de gratis parkeerplaatsen in en om het centrum is nog steeds groot. Een deel van de gratis parkeerplaatsen in het centrum van Oisterwijk en de omliggende woonstraten wordt bezet door personeel van de gemeente. Om de parkeerdruk op die locaties te verminderen, wil de gemeente op eigen terrein een parkeergelegenheid realiseren voor het personeel. Dit voorstel legt het college van de gemeente Oisterwijk op 4 juli voor aan de gemeenteraad.

van de gemeente, komt er meer ruimte vrij voor bezoekers en personeel van bedrijven en instellingen om te parkeren in het Oisterwijkse centrum. De exacte regulering hiervan moet nader worden ingevuld. In ieder geval vermindert de parkeerdruk in de woonstraten die nu net buiten de parkeerschijfzone liggen.

De beoogde locatie voor het nieuwe parkeerterrein ligt naast de huidige parkeerplaats achter het voormalige postkantoor. Hier kunnen maximaal 80 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Hiervoor moet wel eerst door de gemeenteraad de bestemming gewijzigd worden. Door uitbreiding van de parkeercapaciteit op grond

Te kappen bomen in juni

Een Intents mooi weekend!

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden. Toch willen we je graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast. De planning voor juni is: Een zilverlinde aan de Gemullehoekenweg bij de Burgemeester Canterslaan. Reden van kap: de boom is in slechte gezondheid en heeft niet genoeg groeiruimte

Meer informatie Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

We wensen alle bezoekers van Intents Festival een geweldig festival toe en de organisatie en vrijwilligers veel succes! Fotograaf: Masja Vlaminckx

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 29-05-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 29-05-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren