Page 33

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 24 APRIL 2019

PAGINA 33

KONINGSDAG

OISTERWIJK

NIEUWSKLOK - DONDERDAG 20 APRIL 2017

ORANJ

26 T/M 28 APRIL 2019

ORANJEVERENIGING OISTERWIJK

KONINGSDAG OISTER

KONINGSDAG 2019 WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

NIEUWSKLOK - DONDERDAG 20 APRIL 2017 NIEUWSKLOK - DONDERDAG 20 APRIL 2017

-

Henri Knubben (Nostalgische kermis) Oranjevereniging Oisterwijk EHBO Oisterwijk Eethuys de Lind Uitgeverij Em. de Jong BV Oisterwijk Nieuws Nieuwsklok Hartslag PRaedt Centrummanagement Theatergroep Trappaf Appeldoorn van Erven Makelaars

-

ORANJE CO

Horeca Ondernemers Lindenplein en Lind Gemeente Oisterwijk Lovo Vrijwilligers St. Döllekesgat En alle overige vrijwilligers

Het Koninklijke Familiegevoel

voortdurend te wor leeftijd, toch zal Oist onbelicht laten.

KONINGSDAG KONINGSDAG OISTERWIJK OISTERWIJK •• 27 27 APR APR

Als u Koningsdag m op het Lindeplein, m mogelijkheid om sa uitzending van het het plein staat een Oisterwijkse familie samen te zien hoe senteren.

De Swæn

Het Het Koninklijke Koninklijke restaurant & lounge Familiegevoel Familiegevoel

Oranjefeest met De Parelmuzikanten Komende vrijdagavond 26 april om 20.30 uur, verschijnen de Parelmuzikanten onder leiding van Peter van Esch op het podium van CC Jan van Besouw Goirle. Het begin van een vol weekend feest in het oranje in verband met onze jarige jop: Koning Willem Alexander. De Parelmuzikanten bijten de spits af met een spetterend Oranjeconcert. Dit muziekfeest heeft kleurrijke verrassingen in petto. Heerlijke meezingers, fijn uitgevoerde instrumentale

Het feest kan beginnen, De Parelmuzikanten zijn er klaar voor. Oranje boven! (Foto: Leny van Schijndel)

voortdurend te worden herinnerd aan hun voortdurend te Oisterwijk worden herinnerd aan hun leeftijd, toch zal dezeextra mijlpaal niet Koningsdag is dit jaar een speciale leeftijd, toch zal Oisterwijk en deze mijlpaal niet onbelicht laten. dag. Terwijl in Oisterwijk Moergestel de onbelicht laten. feestelijkheden allang zijn begonnen, bezoekt de Koninklijke Familie Tilburg. Onze Als u Koningsdag meeviert op de Lind en Als u Lindeplein, Koningsdag meeviert op de Lind en buurstad heeft zichmaak maandenlang voorbereid op het dan gebruik van de op maak Miljoenen dan gebruik van de de op het dit Lindeplein, grootse tv-kijkers mogelijkheid ommoment. samen te kijken naar mogelijkheid samen teaan kijken naar Op de bezoeken als het Tilburg. Die reclameuitzending vanom hetware bezoek Tilburg. uitzending van het bezoekscherm. aanelke Tilburg. Op kans krijgt eeneen gemeente niet dag. het De het plein staat groot Voor het plein staat een groot scherm. Voor het vlag kan uit. Wij in Oisterwijk weten hoe bijOisterwijkse familiegevoel is het mooi om zondertedatzien is.familiegevoel Oisterwijkse het zich mooipreom samen hoe stad enisregio samen te zien hoe stad en regio zich presenteren. Gelukkig hebben de Majesteiten ook de resenteren. gio gevraagd tonen tijdens dat het Koningsdag is om een zich dag tedat Nederland evenement. Alle het constituHart van Koningsdag is een dagzogeheten dat inNederland dat beleeft wat het is.gemeenten Een Brabantmonarchie, aanzogeheten de “regioparade”. beleeft watdoen het mee is. Een constitutionele met een democratisch Natuurlijk Oisterwijk ook. Als udemocratisch naar Tilburg tionele monarchie, gekozen regering enmet een een staatshoofd dat gaat of de televisie kijkt, zultook u zien gekozen regering en eenHoe staatshoofd dat boven denaar partijen staat. sterk de dat Oisterwijk zich presenteert als gastvrije boven demeningen partijen verschillen, staat. Hoe sterk ookook de politieke hoezeer gemeente die weet hoe een feestje te viepolitieke meningen verschillen, ook ter discussie staat wat en wie we hoezeer nu echt zijn ren.discussie Lekkere staat taart,wat opgediend door jong zijn en ter en wie we nu echt … het Koningshuis is een van de bindende zoals een familie …oud. hetPrecies Koningshuis eenvele vaneen deverjaardag bindende factoren en een vanisde visitekaartjes viert. Al en houden van 50-jarigen er visitekaartjes niet van om factoren de vele van ons land.een Eén grote mensenfamilie in vanmooie ons land. grote mensenfamilie dat land Eén achter de duinen, benedenin datboven mooiedeland achternaast de duinen, en rivieren, Zuider- beneden en OosWOONZINNIG en bovenlid de rivieren, naast Zuiderterburen, van de Europese familie.en Oosterburen, lid van de Europese familie.

Koningsdag is een beleeft wat het is. tionele monarchie, gekozen regering e boven de partijen s politieke meningen ter discussie staat w … het Koningshuis factoren en een va van ons land. Eén dat mooie land ach en boven de riviere terburen, lid van de

Prog Pro Kon Kon

Laten we vieren dat van vrijheid en welv om energie op te do die er óók zijn om leefbaarder te make

Dit jaar is de l Dit Koning, jaar is(niet de Leve denplein de lev denplein (nietd én leve de familie Ik wens u een 07.00 uur:Konin vroe 07.00 uur: vro bij en hangt bi bij en hangt b landse vlag uit. landse uit 8.00 totvlag 15.00 8.00 tot 15.0L Noord en het Noord en ruimen en het oud ruimen en oud de kinderen de de kinderen (Let op: er isd (Let op: eren is Versterlaan Versterlaan en Dit jaar is de Dit jaar is de voor de Venne voor de 11.00 tot Venne 13.15 11.00 tot 13.15 gen op een me gen op een m

Lindeplein 3 - Oisterwijk www.proeflokaaltgelagh.nl Koningsdag is dit jaar een extra speciale

toppers uit het verleden en prachtige zangdag. van onzedit jaar een Koningsdag extra speciale Terwijl inis Oisterwijk en Moergestel de dag. Terwijl in Oisterwijk Moergestelbede allang zijnenbegonnen, lieftallige zangeres Francis de Vries. Nieuwe feestelijkheden zangnumfeestelijkheden allangFamilie zijn begonnen, bezoekt de Koninklijke Tilburg. Onze mers zullen hun première beleven. Ook onzebuurstad drummer zoekt deheeft Koninklijke Familie Tilburg. Onze zich maandenlang voorbereid buurstad heeft zich maandenlang op dit grootse moment. Miljoenenvoorbereid tv-kijkers Ad Lommers zal naast het handen- en voetenwerk zijn op dit grootse moment. Miljoenen tv-kijkers bezoeken als het ware Tilburg. Die reclamezangkunsten prijs geven. Vaardige muzikanten spelen bezoeken ware Tilburg. Die dag. reclamekans krijgt als eenhet gemeente niet elke De kansje krijgt nietweten elke hoe dag.bijDe vlag kan uit.een Wij gemeente in Oisterwijk gevarieerde lichtvoetige muziek. Muziek waar soms vlag kan zonder datuit. is.Wij in Oisterwijk weten hoe bijniet bij kunt blijven zitten. Trompettist enzonder muzikaal dat is. Gelukkig wijze hebben de Majesteiten ook de releider Peter van Esch zal er op onnavolgbare Gelukkig hebben ook dehet regio gevraagd om de zichMajesteiten te tonen tijdens voor zorgen dat dat gaat gebeuren. gio gevraagd zich te tonen het evenement. Alleomgemeenten in hettijdens Hart van evenement. Allemee gemeenten het Hart van Brabant doen aan de in “regioparade”. Brabant Oisterwijk doen mee ook. aan Als de u“regioparade”. Natuurlijk naar Tilburg

VERKOOP TAXATIE GRATIS WAARDEB

Laten we vieren dat er reden is te genieten Laten we vieren dat er reden is tewegenieten van vrijheid en welvaart. En laten vieren vanenergie vrijheidop entewelvaart. En de laten we vieren om doen voor uitdagingen om er energie op om te doen voor nog de uitdagingen die óók zijn ons land mooier en die er óók te zijnmaken. om ons land nog mooier en leefbaarder leefbaarder te maken. Leve de Koning, leve de Koninklijke Familie Leve de zelf Koninklijke Familie én levededeKoning, familie leve die we zijn.

Alle aanwezigen kunnen rekenen op een heerlijk en Natuurlijk Oisterwijk ook. Als leve udeeen familie die we Koningsdag! zelf zijn. gaat of naar de televisie kijkt,u naar zult uTilburg zien Ikénwens Koninklijke gaatOisterwijk of naar de kijkt,alszult u zien Ik wens u een Koninklijke Koningsdag! dat zichtelevisie presenteert gastvrije gezellig feestelijk avondje in de zaal dat daarna nog Sprendlingenstraat dat Oisterwijk zich presenteert als gastvrije gemeente die weet hoe een feestje te vieHans Janssen, een vervolg krijgt in de foyer, waar een ren. ander pogemeente weetopgediend hoe een feestje te vieHans Janssen, Lekkeredie taart, door jong en burgemeester T. 013 - 211 47 07 ren. Precies Lekkerezoals taart,een opgediend door jong en burgemeester familie een verjaardag dium al klaar staat voor de after-party dieoud. muzikaal oud. Precies zoals50-jarigen een familieereen E. info@appeldoorn viert. Al houden nietverjaardag van om verzorgd gaat worden door het trio Back inviert. Time. Zij 50-jarigen er niet van om Al houden makelaars & taxateurs WWW.APPELDOOR zullen er wederom voor zorgen dat de nazit verandert Almystraat 1 Postbus 33 Almystraat WOONZINNIG in een volle dansvloer. De beentjes gaan van de vloer. Tel.: 013-52109 Postbus 33 VERKOOP WOONZINNIG Tel.: 013-5210k VERKOOP Er is iemand jarig en dat moet worden gevierd! www.keek www.kee Wil je erbij zijn, dan wordt het tijd om een entreekaartTAXATIE TAXATIE je te kopen. Je krijgt dan gratis een consumptie erbij GRATIS voor tijdens de after-party. Entree is slechts 7.50 euro. GRATIS De laatste kaarten liggen nog bij Vlaminkxc Foto in de WAARDEBEPALING WAARDEBEPALING Dorpsstraat in Oisterwijk. Het bekende voorverkoopMark & LINDEPLEIN 4a - OISTERWIJK Mark adres. Ook online kun je eventueel nog kaartjes beEethu Eethu Sprendlingenstraat 54 OISTERWIJK D stellen: mail naar info@parelmuzikanten.nl Sprendlingenstraat 54 OISTERWIJK 5061 5061 T. 013 - 211 47 07 T. info@appeldoornvanerven.nl 013 - 211 47 07 T: 013-5284 E. Van harte welkom! Het feest kan beginnen! Oranje T: 013-528 W: www E. info@appeldoornvanerven.nl makelaars & taxateurs WWW.APPELDOORNVANERVEN.NL W:info@ www boven! Leve de koning! M: makelaars & taxateurs WWW.APPELDOORNVANERVEN.NL M: info@

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 24-04-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 24-04-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren