Page 29

JK I Koningsdag in Oisterwijk; W R OISTE 17 daar wil je bij zijn! IL 2 0 R 27 AP

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 24 APRIL 2019

KONINGSDAG

Koningsdag in Oisterwijk; daar wil je bij zijn!

ORANJE PAGINA 29

OISTERWIJK

26 T/M 28 APRIL 2019 DINSDAG 22 SEPTEMBER ORANJEVERENIGING OISTERWIJK

Koningsdag op het Lindeplein!

ter horst van geel heeft de najaarscollectie 2015 in huis! en dat willen wij graag aan u

Oud-Hollande kinderspelen op het kruispunt bij de Hema Koningsdag

laten zien. daarom nodigen wij u speciaal

voor de gerry weber modeflitsen! Wij, de horecabedrijven aan staan uit we klaar om tijdens de Eethuys de Lind de bars geohet Lindeplein mogen dit jaar kindermarkt een heerlijke mannequins kop pend vanaf showen 11.00 uur. Wiju zijn professionele de samen met de Oranjevereniging koffie te zetten met natuurlijk er trots op en blij mee dat we nieuwste collectie. een besteding vanaf Koningsdag invulling geven. een lekker oranjegebakje. Tij- bij dit samen met de OranjevereniNatuurlijk hebben we het hier al dens de koffie kun je op het ging kunnen doen en we gaan €99.- ontvangt u op deze dag een PRAchTIGE jaren over maar nu gaat het er terras genieten van live beelden er samen een superdag van Dit jaar is de nostalgische OisterGERRy wEBER hoRloGE toch van komen.kermis Weet jeinnog, uit Tilburg terwijl de kinderen maken.*! Wij zouden zeggen, je die regen en kou van afgelopen worden vermaakt. Natuurlijk hoeft er niet voor naar Tilburg! wijk tijdens Koningsdag. Deze kermis staat jaar? We hebben toen snel de vinden wij dat op een feestdag Koningsdag vier je lekker in je op de Lind. De vrijmarkt is dit jaaraan op De Wij, de bijelkaar horecabedrijven staaneenwefeest klaar om worden tijdens gede eigen Eethuys de Lind bars geokoppen gestoken en ook moet dorp, toch?deNamens de Lind en in de Dorpsstraat. het Lindeplein mogen dit jaar vierd kindermarkt kop horecabedrijven pend vanaf 11.00aan uur. zijn niet weg te denken Nederland- gezorgd dat alle buitenactividus deeen heleheerlijke dag is muhetWij Lindesamen met de Oranjevereniging koffie te zetten metLeerlingen natuurlijk plein, er trots enjeblij meeop datdonwe se traditie. Het Op Oranjegevoel teiten naar binnen konden bij jaar zikaal aangekleed. weop zien graag de kruising Dorpstraat-De Lind (dit Koningsdag geven. een Popwise, lekker oranjegebakje. Tij- derdag dit samen Tiliander. Wat invulling een noodoplosvan een DJ en als 27 met april!de Oranjevereniafgesloten voor verkeer) zijn er ook leuke Natuurlijk we het al hoogtepunt dens de koffi e kun jeSLAMM! op het ging kunnen doen en we gaan overheerst en maakt blij. Het sing leek, hebben bleek een starthier van coverband kinderen jaar: jarende over maar nutot gaat12het er de terras genieten live weer beelden er samen superdag van is een dag voor activiteiten jong en oud, voor een goeie samenwerking. Dit We gaan uit vanvan mooi en Proefl okaal een ’t Gelagh – Little Oud-Hollandse spelen. toch van komen. Weet jeennog, uit Tilburg de kinderen maken. Wij –zouden zeggen, je een dag voor iedereen van jaar slaan het Lindeplein de hebben op terwijl het terras van SEC Asia Cuisine Mai Thai – BrowDoRPSSTRAAT 23, oISTERwIjk die regen en kou van afgelopen worden met vermaakt. hoeften er Downies niet voor –naar Tilburg!– onze samenleving. Samen zijn, spelen Oranjevereniging handen in-vroesamen Tiliander,Natuurlijk ’t Ge- nies Tiliander Wil je eens zoals dede kinderen DORPSTRAAT 23vier je lekker in je We hebben snel de lagh, vindenBrownies wij dat op feestdag Koningsdag samen ontspannen, samen lol een. Vanaf 8.00 uurtoen en een Downies en SEC eten&drinken ger speelden?jaar? Kom dan naar’s morgens het Lindekoppen bijelkaar gestoken en ook een feest moet worden ge- eigen dorp, toch? Namens de maken. Daar wil je bij zijn! OISTERWIJK plein. Tussen 10.00 dat en alle 14.00 uur is hier niet weg te alle denken Nederlandbuitenactivivierd dus de hele dag is muhorecabedrijven aan het LindeSamen met vrijwilligers en gezorgd se horecaondernemers traditie. Het van Oranjegevoel teiten naar binnen konden bij zikaal aangekleed. Leerlingen plein, we zien je graag op donde van het alles te doen. TEL : 013 - 521 69 98 Tiliander. Wat een noodoplosvan Popwise, een DJ en als derdag 27 april! Lindenplein zijn Zaklopen we er klaarof ijspegel vangen; koe melken overheerst blij. Het SLAMM! voor om er en eenmaakt ouderwets ge- sing leek, bleek een start van hoogtepunt coverband WWW.TERHORSTVANGEELMODE.NL een nog meer spelleis een dag dag van voorteof jong en reuze oud, sjoelbak. een goeie En samenwerking. Dit We gaan uit van mooi weer en Proeflokaal ’t Gelagh – Little zellige maken. dag voor iedereen zijn van er omjaar je slaan te vermaken. Of en eendekeer het Lindeplein hebben op het terras van SEC Asia Cuisine – Mai Thai – BrowUeen komt toch ook?tjes onze samenleving. Samen op zijn,eenOranjevereniging handen in- samen met Tiliander, ’t Ge- nies en Downies – Tiliander – fietsen gekke oude de fiets? samen ontspannen, samen lol een. Vanaf 8.00 uur ’s morgens lagh, Brownies en Downies en SEC eten&drinken Namens de Oranjevereniging Trappaf zal deze spelletjes maken. Daar wilikTheatergroep jeubij Oisterwijk wens eenzijn! mooie op27originele Samen met en manier begeleiden. zonnige dag alle toe vrijwilligers op april en de horecaondernemers vanvan het tot ziens in het centrum Lindenplein zijn we er klaar Oisterwijk. voor om er een ouderwets gezellige te maken. Tot slotdag wil van ik namens alle inU komt toch woners van ook? Oisterwijk Z.K.H. Koning Willem-Alexander van Namens de Oranjevereniging harte feliciteren met Zijn 50-ste Oisterwijk wens ik u een mooie verjaardag! zonnige dag toe op 27 april en Almystraat 14 | 5061 PA Oisterwijk tot ziens in het centrum Kees van Dongen, Voorzittervan Postbus 337 | 5060 AH Oisterwijk Oisterwijk. Tel.: 013-5210979 | Mobiel: 06-17282826 kees@praedt.nl Tot slot wil ik namens alle inwww.keesvandongencoaching.nl woners van Oisterwijk Z.K.H. Koning Willem-Alexander van harte feliciteren met Zijn 50-ste verjaardag!

op het Lindeplein!

Is er wel Koningsdag in Oisterwijk dit jaar in verband met Tilburg? In Tilburg komt in 2017 zoals bekend het Koningspaar, komen bekende artiesten, wordt het echt druk. Deze vraag is ons wel eens gesteld de afgelopen tijd. Maar als Oranjecomité is er geen twijfel Is er wel Koningsdag mogelijk: Koningsdagin Oisterwordt wijk dit jaar in verband Tiljaarlijks gevierd in onzemet Parel burg? In Tilburg komt in 2017 in ’t groen. zoals bekend het Koningspaar, komen bekende Natuurlijk hadden wij artiesgraag ten, wordt het echt druk. weer het Koningspaar opDeze bevraag gehad. is ons wel gesteld zoek We eens weten nog de bijzonder afgelopen dittijd. als hoe wasMaar in 2013. Oranjecomité is er geen Maar in Oisterwijk kun twijfel je dit mogelijk: Koningsdag wordt jaar het Koningsbezoek het jaarlijks in een onzemegaParel beste livegevierd zien. Op in ’t groen. scherm van 7 meter breed op het Lindenplein. Samen kijken Natuurlijk hadden wij ingraag naar het Koningspaar Tilweer gezellig het Koningspaar burg; en het is op netbeof zoek gehad. We weten nog je er echt bij bent. hoe bijzonder dit was in 2013. Maar in dag Oisterwijk kun je wij dit De hele door hebben jaar jaar het onze Koningsbezoek het dit eigen toppers beste u livegeorganiseerd. zien. Op een megavoor Wat schermu van meter breed op dacht van7 het kindercircus het Lindenplein. Samen kijken naar het Koningspaar in Tilburg; gezellig en het is net of je er echt bij bent.

Pinolatta, waarbij de kinderen de hoofdrol mogen spelen.

’s Middags verzorgt Popwise het podium met lokaal talent. En eind van de middag is er de coverband Slamm. Zij spelen live bekende hits en zorgen voor een geweldige sfeer. Pinolatta, waarbij DJ Mike zorgt voorde dekinderen verdere de hoofdrol mogen spelen. muzikale invulling. Het hele programma is te lezen ’s deze Middags verzorgt Popwise in Oranjekrant. het podium met lokaal talent. En eindditvan er Nieuw jaardeis middag dat alleisacde coverband Slamm. Zij tiviteiten zich afspelen op spehet len live bekende zorLindenplein en De hits Linden Noord gen dus voorniet een dit geweldige (en keer opsfeer. het DJ Mike zorgt voor de verdere Lindeind met het fonkelnieuwe muzikale invulling. grasveld). Het hele programma te lezen Vorig jaar, toen het isweer erg in dezewas, Oranjekrant. slecht hebben een aantal horecabedrijven van het Nieuw dit jaar dat allemet acLindenplein ons isgeholpen tiviteiten zich afspelen op het een alternatief onderkomen in Lindenplein en De zijn Lindwe Noord Tiliander. Daarvoor hen (en dus niet keerdan op ook het dankbaar en wedithopen Lindeind met het fonkelnieuwe op een prachtige zonnige Kograsveld). op het Lindenplein. ningsdag Vorig jaar, toen het weer een erg Koningsdag is inmiddels slecht was, hebben een aantal horecabedrijven van het Lindenplein ons geholpen met een alternatief onderkomen in Tiliander. Daarvoor zijn we hen De hele dag door hebben wij dankbaar en we hopen dan ook dit jaar onze eigen toppers op een prachtige zonnige Kovoor u georganiseerd. Watvolksfeest! ningsdag Ontmoeten op het Lindenplein. Kees van Dongen, Voorzitter Koningsdag is een heerlijk doe je elkaar dacht u van het kindercircus Koningsdag is inmiddels een

Theatergroep Trappaf op Koningsmarkt in het gezellige centrum van Oisterwijk dat op die dag extra sfeervol is door vele activiteiten.

Oisterwijk

Baerdijk 20

Udenhout

Kreitenmolenstraat 13

Haaren Oisterwijk Udenhout Vught Haaren Website: Vught

Het Oranjecomité waagt er altijd ’n belletje aan om te polsen of Theatergroep Trappaf opnieuw van de partij wil zijn. “Heel graag!”, is steevast het antwoord om vervolgens op de verjaardag van de Koning met ’n deel van de Theatergroep het centrum nóg wat leuker te gaan maken. Welk kind wil er niet gegrimeerd worden op die dag? De Theatergroep stalt z’n schminkspulletjes uit om je op z’n mooist door de straten te kunnen laten wandelen. En heb je zin in oudhollandse spelen? Die zijn er! De Trappaf-toneelspelers laten die dag het podium voor wat het is en helpen je erbij. Ook verzorgt de groep animatie. En loop je met het idee: “Aansluiten bij77, een DE LIND 5061 HV OISTERWIJK theatergroep, dat zou iets voor mij kunnen zijn”, ga dan ‘ns ’n praatje maken bij de Theatergroep Trappaf-stand.

ieten!

Burgerlijk Gen

ieten!

Burgerlijk Gen

Wil je Theatergroep Trappaf in haar echte element zien? Maak dan de gang naar het Oisterwijkse Natuurtheater op 26, 30 mei of 1, 2, 9, 10 juni voor onze gloednieuwe voorstelling “Belle en het Beest”. ’n Middag of avond theaterplezier voor de DEhéél LINDzach77, 5061 HV OISTERWIJK te prijs van €5,-. Meer info? Kijk op www.theatergroeptrappaf.nl

Oisterwijk mail: Udenhout Haaren Oisterwijk Udenhout Vught Haaren Website: Vught

mail:

5061 GG

Driehoeven 76 Baerdijk

! 013-5212001

Oisterwijk

Baerdijk 20

Udenhout

Kreitenmolenstraat 13

mail:

info@middenbrabantadvies.nl 073 - 6560960

5071 BA

! 013-5110511

5061 GG

!0

5071 BA

5076 BJ5061 GG ! 0411-621276 20 013-5212001 Kreitenmolenstraat 13Oisterwijk 5071 ! BABaerdijk 013-5110511 20Baerdijk !507 01 Haaren Driehoeven 76 5061 Dorpsstraat 35 5261 CJ 035-6560960 Oisterwijk 20 GG Driehoeven 76 Oisterwijk 5076 BJ Baerdijk 20 0411-621276 Udenhout Kreitenmolenstraat 13 5071 BA Udenhout Kreitenmolenstraat 13 www.middenbrabantadvies.nl Dorpsstraat 35073-65609605261 CJ 013 Dorpsstraat 35 Vught 5261 CJ - 5212001 Oisterwijk Baerdijk 20 Udenhout 13 76 Haaren Driehoeven Haaren Kreitenmolenstraat Driehoeven 76 5076 www.mbadirect.nl Oisterwijk Baerdijk 20 013 - 5212001 Website: www.middenbrabantadvies.nl 013 - 5110511 Baerdijk 20 5061 Vught GG ! 013-5212001 Dorpsstraat 35 13 Udenhout Kreitenmolenstraat Driehoeven 7635 Vught Dorpsstraat 5261 CJ info@middenbrabantadvies.nl Haaren Udenhout 0411 Kreitenmolenstraat 13GG Oisterwijk Baerdijk 20 5061 !0 www.mbadirect.nl - 621276 Driehoeven 76 Kreitenmolenstraat 13 5071Haaren BA - www.mbadirect.nl ! 013-5110511 www.middenbrabantadvies.nl Website: Dorpsstraat www.middenbrabantadvies.nl Vught 35 013 5110511 Vught Dorpsstraat 35 Udenhout Kreitenmolenstraat 13 5071 BA mail: info@middenbrabantadvies.nl Driehoeven 76 20 5076 BJ5061 ! 0411-621276 mail: info@middenbrabantadvies.nl 073 - 6560960 Baerdijk GG 013-5212001 www.mbadirect.nl Haaren Driehoeven 76 Kreitenmolenstraat 13Oisterwijk 5071 ! BABaerdijk 013-5110511 www.middenbrabantadvies.nl 20Baerdijk !507 01Haaren Driehoeven 76 5061 Dorpsstraat 35 5261 CJ 035-6560960 Oisterwijk 20 GG www.middenbrabantadvies.nl mail: 0411 -20 621276 Driehoeven 76 Oisterwijk 5076 BJinfo@middenbrabantadvies.nl 0411-621276 Baerdijk mail: info@middenbrab www.mbadirect.nl Udenhout Kreitenmolenstraat 13 5071 BA Udenhout Kreitenmolenstraat 13 www.middenbrabantadvies.nl Dorpsstraat 35073-65609605261 CJ- w www.middenbrabantadvies.nl 013 Dorpsstraat 35 Vught 5261 CJ - 5212001 mail: info@middenbrabantadvies.nl Vught Dorpsstraat 35 13 76 Udenhout Haaren Driehoeven mail: info@middenbraban Haaren Kreitenmolenstraat Driehoeven 76 20 5076 www.mbadirect.nl Oisterwijk Baerdijk Website: www.middenbrabantadvies.nl 013 5110511 073 6560960 VughtUdenhout Driehoeven 76 Dorpsstraat 35 13 Kreitenmolenstraat Vught Dorpsstraat 35 5261 CJ info@middenbrabantadvies.nl Haaren www.mbadirect.nl 0411 - 621276 Haaren Driehoeven 76 www.middenbrabantadvies.nl - www.mbadirect.nl Website: www.middenbrabantadvies.nl Vught Dorpsstraat 35 Vught Dorpsstraat 35 www.middenbrabantadvies.nl mail: info@middenbrabantadvies.nl

www.mbadirect.nl www.mbadirect.nl www.middenbrabantadvies.nl www.middenbrabantadvies.nl mail: info@middenbrabantadvies.nl mail: info@middenbrabantadvies.nl mail: info@middenbrab www.mbadirect.nl

www.middenbrabantadvies.nl - w mail: info@middenbrabantadvies.nl mail: info@middenbraban

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 24-04-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 24-04-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren