Page 21

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 24 APRIL 2019

PAGINA 21

KERKBERICHTEN

ZATERDAG 27 APRIL T/M VRIJDAG 2 MEI 2019 : TWEEDE ZONDAG VAN PASEN ST.ST. JOZEF JOZEF PAROCHIE PAROCHIE Kosten Misintentie: 12 euro per intentie

St Jozef St

Jozef parochie

parochie

Algemeen secretariaat Sandra Hoefnagels

St. Jozef Centrum (Pastoraal Dienstencentrum) Kerkstraat 95 A [‘ 5061 EH Oisterwijk Pastorale team Pastoor Francis De Meyer T: (06) 27 53 36 78 E: pastoor@jozef-parochie.nl Pastor Ad Verest T: (06) 20 68 05 41 E: ad.verest@jozef-parochie.nl

Kerkstraat 95 A 5061 EH Oisterwijk Diaken Vincent te Plate T: (013) 521 33 76 E: secretariaat@jozef-parochie.nl T: (06) 51 20 10 85 E: vincent.teplate@jozef-parochie.nl www.jozef-parochie.nl IBAN: NL 03 RABO 0308 6351 83 Pastoraal assistente Dorris Rijnen Openingstijden: T: (06) 23 10 15 15 werkdagen van 9:00-13:00 u. E: dorris.rijnen@jozef-parochie.nl

Beloken Pasen en zondag van de Goddelijke Barmhartigheid Beloken Pasen is de eerste zondag na Pasen (octaafdag van Pasen). Op die dag wordt de paasweek (het paasoctaaf) afgesloten. Deze dag heet sinds het Jubeljaar 2000 Barmhartigheidszondag (of Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid). In het Jubeljaar 2000 riep paus Johannes Paulus II op 30 april deze dag uit tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. De Poolse paus, in 2005 gestorven op de vooravond van deze zondag, had een grote achting voor de Poolse zieneres Maria Faustina Kowalska, die zei dat Christus vanaf februari 1931 aan

haar verschenen was en Zichzelf bekend had gemaakt als de Goddelijke Barmhartigheid. Naar aanleiding van een verzoek dat Jezus aan Zuster Maria Faustina Kowalska zou hebben gedaan in een verschijning aan haar, heeft paus Johannes Paulus II de Barmhartigheidszondag als feestdag ingesteld. Op voornoemde datum werd zij heilig verklaard. Op Barmhartigheidszondag wordt gevierd dat God iedere zondaar die berouw heeft zal vergeven, zoals tijdens de verschijningen van Jezus aan Zuster Faustina werd doorgegeven.

St. Petruskerk Oisterwijk Openingstijden centraal secretariaat (Kerkstraat 95A): H. Joanneskerk werkdagen van 9:00-13:00 uur Oisterwijk T: (013) 521 33 76 E: st.petrus@jozef-parochie.nl

Maandag 29 april 8.35 uur: Rozenhoedje 9.00 uur: Eucharistieviering Dinsdag 30 april 8.35 uur: Rozenhoedje 9.00 uur: Eucharistieviering VIERINGEN Woensdag 1 mei Kerk27St. Jans Onthoofding Zaterdag april 8.35 uur: Rozenhoedje 9.00Moergestel uur: Eucharistieviering 9.00 uur: Eucharistieviering Zondag 28 april Donderdag 2 mei 11.00 uur: Eucharistieviering met 19.00 uur: Eucharistieviering samenzang, koor en orgel 19.30 uur: Aanbidding van het Celebrant: pastor A. Verest H. Lambertuskerk Allerheiligste Met Kinderwoorddienst voor Vrijdag 3 mei Haaren kinderen van 2 tot 12 jaar 8.35 uur: Rozenhoedje St. Petruskerk Misintenties: de overleden fa- 9.00 uur: Eucharistieviering milieleden Snoeren-Emmen; Oisterwijk Henk Zieltjens.

Levenskerk Oisterwijk H. Joanneskerk Oisterwijk

Protestantse gemeente

De Lind 52, 5061 HX Oisterwijk Oisterwijkcentraal se- VIERINGEN Openingstijden Vrijdag 26 april Kerk St. Jans Onthoofding cretariaat (Kerkstraat 95A): 19.00 uur: Eucharistieviering Moergestel werkdagen van 9:00-13:00 uur vervalt T: (013) 521 33 76 Zaterdag 27 april E: secretariaat@jozef-parochie. 17.00 uur: Eucharistieviering op nl de vooravond van de tweede

H. Lambertuskerk Haaren

zondag van Pasen met samenzang Celebrant: pastoor F. De Meyer Misintenties: Zacharias Karafantis (1e jgt.); Marinus Leermakers. Maandag 29 april 11.30 uur: Eucharistieviering vervalt Dinsdag 30 april 11.30 uur: Eucharistieviering vervaltSt. Petruskerk Woensdag 1 mei 11.30Oisterwijk uur: Eucharistieviering vervalt Donderdag 2 mei 9.15 uur: Rozenhoedje 11.30H. uur:Joanneskerk Eucharistieviering vervalt Oisterwijk Vrijdag 3 mei

19.00 uur: Eucharistieviering vervalt Herdenkingsconcert Oisterwijk 4 mei Vanwege bevrijdingsdag vindt op zaterdag 4 mei in de Joanneskerk het jaarlijkse herdenkingsconcert plaats. De kerk is open vanaf 17.15 uur. Gratis toegangskaarten zijn te reserveren tot uiterlijk 30 april via: herdenkingsconcertoisterwijk@kpnmail.nl. Info: 013 5291311. De wekelijkse eucharistieviering op de vooravond van de zondag is vanwege het herdenkingsconcert op zaterdag 4 mei in de Petruskerk om 17.00 uur.

Kerk St. Jans Onthoofding Moergestel Kerkstraat 13, 5066 AS Moerge- Wouw en echtgenote AdrianH. Lambertuskerk stel na Hamers (jgt.); Kees Geerts Haaren Parochiecentrum: en Anna Geerts-de Swart en Sint Jansplein 9 dochter Marianne (jgt.); Cees 5066 AR Moergestel Schoenmakers en Cor SchoenT: (013) 5132774 makers-op ‘t Hoog (jgt. en verj.); Levenskerk E: st.jansonthoofding@jozef-paJanus Mulders (jgt.) rochie.nl Woensdag 1 mei Oisterwijk Openingstijden 19.00 uur: Kapel Park Stanislaus: parochiecentrum: Eucharistieviering di. en do. van 10:00-12:00 u. Noodgevallen via pastor A. Koningsdag 27 april Protestantse gemeente Verest: Vanwege Koningsdag vindt de Oisterwijk T: (06) 20 68 05 41 eucharistieviering op zaterdag Aanvraag ziekenbezoek: in Park Stanislaus plaats om E: ad.verest@jozef-parochie.nl 10.30 uur. De viering van 19.00 uur komt daarbij te vervallen. St. Petruskerk VIERINGEN Oisterwijk Zaterdag 27 april 80-jarig bestaan Vredeska10.30 uur: Kapel Park Sta- pel nislaus: Eucharistieviering b.g.v. Op vrijdag 26 april is er om 17.30 Koningsdag m.m.v. delegatie uur een samenkomst rond de Cantate Domino. Vredeskapel aan de MoergH. Joanneskerk Celebrant: pastor A. Verest estelseweg i.v.m. het 80-jarig Oisterwijk Zondag 28 april bestaan. Het thema van de 9.30 uur: Kerk St. Jans Onthoof- bijeenkomst, welke georganiding: Eucharistieviering seerd wordt door de Vrienden Celebrant: pastor A. Verest van St. Jan, is ‘Vrede en Licht’. Kerk St.Adrianus Jans Onthoofding Misintenties: van de Iedereen is van harte welkom.

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk Predikant: Ds. Winanda de Vroe E: wdevroe@pkn-oisterwijk.nl T: 013 - 5282175 (niet bereikbaar op woensdag) Scriba: Marjan van Wijngaarden Lijsterbeslaan 54 5056 XK Berkel-Enschot T: 013-5332129 E: scriba@pkn-oisterwijk.nl www.pkn-oisterwijk.nl Ontmoetingscentrum: De Voorhof, Kerkstraat 62. Voor gebruik: Jan van Ekris, le Sage ten Broekstraat 12 5062 CT Oisterwijk T: 013-5211057 E: janvanekris@home.nl ZONDAG 28 APRIL Ds. Wim de Leeuw uit Eindho-

ven, 10.15 uur Het is de eerste zondag na Pasen en daarmee sluiten we de paasweek af. Op het preekrooster staat Lucas 24:13-35: Jezus is gestorven en begraven, maar zijn graf is leeg. De Emmaüsgangers zijn zo druk in gesprek, dat ze niet merken dat Jezus met hen mee loopt. Pas tijdens de maaltijd ontdekken ze wie die wonderlijke man is die de hele tijd met hen mee gelopen heeft. De collectes zijn voor de diaconie en voor het werk van onze kerk. Er is kindernevendienst en crèche. AGENDA PROT. GEMEENTE Vrijdag 26 april 17.30 uur: Ontmoeting rond de tafel 20.00 uur: Harpconcert door Michelle Sweegers

Moergestel

H. Lambertuskerk Haaren Mgr.Levenskerk Bekkersplein 4, 5076 AV Sjaan van der Aa-van HaarHaaren en; overleden ouders van GorOisterwijk Parochiehuis: kom-Kluitmans. Driehoeven 1A, 5076 BA Haaren Zondag 28 april T: (0411) 62 37 49 9.30 uur: Eucharistieviering met E: h.lambertus@jozef-parochie. zang van het Kerkkoor nl Protestantse gemeente Celebrant: pastoor F. De Meyer Pastorie: Misintenties: Maria Habraken; Oisterwijk Driehoeven 1 overleden ouders van Rijsewi5076 BA Haaren jk-Heijmans en Cor van HeeswiT: (0411)62 19 15 jk; Annie Broeders-van de LanOpeningstijden parochiegenberg; overleden ouders huis: Verstijnen-van Iersel; overleden ma. 8:30-11.30 uur; wo. 10:00leden van de K.B.O. 13:00 uur; vr. 8:30-12:00 uur Maandag 29 april Aanvraag ziekenbezoek: 18.30 uur: Eucharistieviering Via pastoor De Meyer: Dinsdag 30 april T: (0411) 62 19 59 18.30 uur: Rozenhoedje 19.00 uur: Eucharistieviering VIERINGEN Donderdag 2 mei Zaterdag 27 april 18.00 uur: Aanbidding van het 19.00 uur: Eucharistieviering op Allerheiligste de vooravond van de eerste 18.30 uur: Rozenhoedje zondag van Pasen met samen19.00 uur: Eucharistieviering zang Vrijdag 3 mei Celebrant: pastoor F. De Meyer 9.00 uur: Rozenhoedje Misintenties: Zus Mensink; 9.30 uur: Eucharistieviering

Levenskerk Oisterwijk St. Jozef Parochie • Kerkstraat 95a • 5061 EH OISTERWIJK • T 013 - 521 33 76 • www.jozef-parochie.nl Protestantse gemeente

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 24-04-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 24-04-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren