Page 18

kan met meer

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 24 APRIL 2019

PAGINA 18

Oisterwijkse schoolkinderen scoren een boek

RAADSLEDEN WILLEN VEILIGHEID VOOROP

Aangemoedigd door profvoetballer Pol Llonch lazen 54 bassischoolklassen binnen 10 weken samen meer dan 5.800 boeken bij het bijzondere leesproject Scoor een boek! in het stadion van Willem II. Het project is opgezet door de Bibliotheek Midden-Brabant en Willem II Betrokken, waar zij de bassischoolleerlingen van de gemeente Tilburg, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Goirle uitdaagde om met hun klas zoveel mogelijk boeken te ‘scoren’. Ter afsluiting van Scoor een Boek! kwamen de leerlingen en leerkrachten van alle deelnemende scholen samen in het Koning Willem II Stadion. De eindscore werd bekend gemaakt en er waren ook allerlei sportieve activiteiten. Dat maakt dit leesproject zo uniek: de combinatie van voetbal, leesplezier en bewegen. Suzanne Albregts van Willem II Betrokken: “De kracht van dit project is dat we de spelers, het stadion en Willem II inzetten om kinderen aan het lezen te krijgen.” In drie rondes namen 54 klassen van 23 basisscholen het tegen elkaar op bij allerlei verschillende spellen. Scoren Scoor een Boek! is een leesproject voor groep 5 en groep 6 van de basisschool en is opgezet als een voetbalwedstrijd. Bij De Aftrap in week 1 bezochten leesconsulenten van de Bibliotheek alle deelnemende klassen met een topselectie aan boeken én een motiverende videoboodschap van Pol Llonch. Deze Willem II-speler daagde de leerlingen uit om in de 10 weken daarna zoveel

Politiek

Onveilige situaties AZC Oisterwijk groter dan verwacht Woensdagavond werd er een eerste discussie avond georganiseerd door de VVD in Oisterwijk, over het AZC in Oisterwijk. De partij had tot doel om informatie op te halen van betrokkenen. De groep aanwezigen was niet groot, maar de mix in diversiteit was wel aanwezig. Hieruit ontstond een goede en respectvolle gedachtewisseling. Voors en tegens kwamen aan bod en aanwezigen werden geraakt door nog onbekende verhalen van wijkbewoners én AZC bewoners. Een nog onbekende omvang van veiligheidsproblemen kwam boven tafel.

Resultaat van samen boeken scoren (Foto: Toin Damen/013sporT)

mogelijk mooie boeken te scoren. Voor elk gelezen boek plakten de leerlingen stickers op een scoreposter. Leesconsulent Michelle Oolders: “De kinderen die normaal gesproken zeggen: ‘ik vind lezen stom, vinden het door dit project opeens toch wel leuk.

leerlingen? Hoe kies je boeken? Jasmijn van basisschool De Regenboog uit Goirle is enthousiast over het project. “We vonden lezen eerst écht heel saai, maar nu is het wel heel leuk! Vooral omdat we stickers mogen plakken voor ieder boek dat we hebben gelezen. Ik denk dat ik na het project ook door blijf gaan met boeken lezen.”

Door het spelelement worden ze enthousiast gemaakt. De voetballers waar ze tegenop kijken laten ook weten dat ze van lezen houden en dat is weer een stimulans voor de kinderen om er ook mee aan de slag te gaan. We merken dat ze ook na het project enthousiaster zijn over lezen en dat is natuurlijk heel mooi om te zien.”

De combinatie van voetbal en boeken vergroot het leesplezier. De Bibliotheek Midden-Brabant en Willem II willen op deze manier bijdragen aan een succesvolle taalontwikkeling van basisschoolleerlingen. In Nederland verlaat 1 op de 10 leerlingen de basisschool met taal- en leesproblemen. Die achterstand heeft gevolgen voor iemands verdere toekomst en loopbaan.

Rust Tijdens De Rust, halverwege het project, was er opnieuw een videoboodschap van profvoetballer Llonch en ging de leesconsulent met de kinderen in gesprek: welke boeken zijn favoriet? Welke leestips heb je voor je mede-

DOOR JORIS VAN DER PIJLL Opvallend op deze avond, waren de verhalen van overlast, met ook gevaarlijke en bedreigende situaties. Vooral de laatste twee jaar kregen die een meer structureel karakter. De gebeurtenissen die door de aanwezigen werden benoemd variëren van geschreeuw in de nacht, meerdere inbraken, ongewenste personen in huis, bedreigingen, tot en met het zien van een moord. Een groot deel van de aanwezigen waren verbaasd over deze omvang, en duidelijk werd dat lang niet alle gebeurtenissen, in aard en omvang, het lokale nieuws halen. Opvallend en schrijnend was ook te horen dat niet alleen Oisterwijkse dorpsbewoners en ondernemers, maar juist ook gezinnen met kleine kinderen die op het AZC wonen hiervan slachtoffer zijn. Begeleiding kan niets doen, of durft niet, wordt zelf bedreigd. Als hiervoor de politie komt, worden de ouders die klagen ook bedreigd. Ook AZC bewoners worden bestolen; er is geen veilig thuis op het AZC. Tot slot viel op, dat het juist ook deze mensen zijn, gedupeerden van de kleine groep overlast veroorzakende AZC bewoners, die heel graag willen dat de opvang

voor echte vluchtelingen blijft. Gastvrij Oisterwijk is een gastvrije gemeente, en ook daar waren velen het over eens: het is tientallen jaren goed gegaan. De opvang van echte vluchtelingen, en de integratie van deze dankbare mensen, is een groot goed, waar Oisterwijk trots op mag zijn. Wat niet alleen op deze avond, maar ook afgelopen jaar in diverse onderzoeken en bevragingen naar boven kwam, is dat de meeste mensen de opvang van vluchtelingen belangrijk vinden, mits het op een goede en veilige manier kan. Het draagvlak voor de opvang van en hulp aan vluchtelingen, is zelfs bij gedupeerden nog steeds aanwezig. Meerdere personen en organisaties willen graag helpen en ontvangen, en maken ondanks de ellende die ze meemaken, goed en bewust onderscheid tussen de kleine groep overlastgevers, en het overgrote deel van fijne mensen, met goede intenties. Aanwezigen vonden dat voor hen de huisvesting en begeleiding beter moet.

ook zeggenschap hebben in een eventueel vervolg. Een deel van de discussie werd dan ook gericht op de vorm en mogelijkheden van zeggenschap op aankomende besluiten. Niet zoals het nu geregeld is, waar een college (burgemeester en wethouders) samen met het landelijke COA een besluit neemt, maar vanuit en met het lokale volk. Inwoners moeten zeggenschap krijgen, vertegenwoordigt door de door hen gekozen volksvertegenwoordigers, de raadsleden. Tot nu toe zijn er een aantal raadsleden die aangeven niet alleen hun mening te willen geven, maar ook zelf willen bepalen of en hoe de opvang van asielzoekers in Oisterwijk geregeld mag worden. Uit al deze en eerdere indrukken tot nu toe samengevat: Het COA is verantwoordelijk voor de uitvoering, maar velen vinden overduidelijk dat de gemeente strikte voorwaarden moet stellen aan de manier waarop. Een respectvolle en goede zorg voor de goedwillende vluchteling én een gegarandeerde veiligheid voor hen, de inwoners van Oisterwijk, ondernemers en personeel. Lukt dat niet, dan verwacht men een Burgemeester die veiligheid voorop stelt, zorgt voor orde en handhaving, die eis bij de landelijke overheid neerlegt, en als dat niet lukt desnoods opdracht geeft tot sluiting … 23 mei om 19.30 uur is er in Den Boogaard Moergestel een dialoogavond. Op deze avond willen de raadsleden met betrokkenen in gesprek over het AZC in Oisterwijk. Deze avond is openbaar toegankelijk.

Honda Miimo Inschrijven Garagesale Pannenschuur Bestemmingsplan woningbouw Nijverheidsweg vastgesteld Honda aanbod Miimo Zeggenschap Inwoners willen niet alleen hun mening mogen geven, maar

PARTIJ AB OVER WONINGBOUW OP KVL

26 mei is er een Garagesale in de wijk Pannenschuur, van 10.00 tot 16.00 uur. Ook voor een deel van de dag of mensen zonder garage kunnen opgeven, spullen verkopen en gezellig meedoen. Geef je op voor de garagesale via garagesaleoisterwijkpannenschuur@hotmail.com of bel 0135284080

Afgelopen donderdag hebben Algemeen Belang en CDA opnieuw hun initiatiefvoorstel ingediend om het bestemmingsplan Nijverheidsweg (west) vast te stellen. Het raadsvoorstel werd eerder verworpen, maar nu wel vastgesteld, onder voorwaarden van een gebiedsvisie per 1 juli 2019 en een plan voor borging van een verkeersveilige ontsluiting HRM 310/520/3000 en verbetering van privacy per 4 juli 2019.

Honda aanbod Miimo aanbod Miimo zorgt

HRM 310/520/3000

Miimo zorgt Honda voor uw gazon

Miimo aanbod

voor uwAlgemeen gazon Belang heeft op 7 fe- extra aanvullende argumenbruari 2019, ondanks het min- ten om alsnog dit onderwerp

HRM 310/520/3000

derheidsstandpunt, toch vóór de realisatie van 27 goedkope huurappartementen gestemd. De motieven waren een kostenstijging van 20% en een uitstel van bouw in deze raadsperiode of zelfs afstel. Een snelle realisatie van (o.a. goedkope) woningbouw is een van onze hoofditems in het partijprogramma. Vandaar zijn wij met het CDA op zoek gegaan naar

Miimo zorgt voor uw gazon

HRM 310/520/3000

Miimo zorgt voor uw gazon

Het Honda robotmaaier assortiment. Miimo is onze slimme robotmaaier die helemaal zelfstandig voor uw gazon zorgt. Dankzij de batterij-aangedreven motor kan Miimo zichzelf opladen en kan hij maaien wanneer u wenst. Van eenvoudige tuinen tot complexe gazons met hellingen, obstakels en oneffenheden: Miimo onderhoudt uw gazon zodat u meer tijd heeft om te doen wat u graag doet.

HRM 310 tot 1.500 m

2

HRM 520 tot 3.000 m

2

2

Life

ENGINEERING FOR

2

2

Life

2

Life

ENGINEERING FOR Miimo_Ad210x297NED0117.indd 1

www.honda.nl

HRM 310 tot 1.500 m2

HRM 520 2

HRM 3000 2

Life

HRM 3000

Honda robotmaaier assortiment. HetHet Honda robotmaaier assortiment. Miimo_Ad210x297NED0117.indd 1 Miimo is onze slimme robotmaaier die helemaal zelfstandig voor uw gazon www.honda.nl zorgt.is Dankzij de batterij-aangedreven motor kan Miimo opladenzelfstandig en kan Miimo onze slimme robotmaaier die zichzelf helemaal voor uw gazon hij maaien wanneer u wenst. Van eenvoudige tuinen tot complexe gazons met zorgt. Dankzij deenbatterij-aangedreven zichzelf opladen en kan HRM 3000 hellingen, obstakels oneffenheden: Miimo onderhoudtmotor uw gazonkan zodat Miimo u meer HRM 310 HRM 520 tijd heeft omwanneer te doen wat uu graag doet. Van eenvoudige tuinen tot complexe tot 1.500 m tot 3.000met m tot 4.000 m hij maaien wenst. gazons hellingen, obstakels en oneffenheden: Miimo onderhoudt uw gazon zodat u meer Miimo_Ad210x297NED0117.indd 1 HRM 310 ENGINEERING tijd heeft om te doen wat u graag FOR doet. tot 1.500 m www.honda.nl

Onderzoek Extra argumenten zijn een startend onderzoek naar de toekomstige invulling van het gebied achter het KVL-terrein.

12/06/17 11:35

12/06/17 11:35 Miimo_Ad210x297NED0117.indd 1

Installatie- & Loodgietersbedrijf

VAN ZON v.o.f. • Sanitair • Gas- en waterleidingen • Rioleringen • Dakwerken • Zink- en loodwerken Renata 25 • 5061 XG Oisterwijk • Tel. 06-51283532 • ronnievanzon@gmail.com

aanwezige bedrijven extra aandacht krijgen. Ook zullen afspraken worden gemaakt met de huidige en nieuwe bewoners met als doel de privacy te verbeteren. Met deze aanvullingen werd het raadsvoorstel afgelopen donderdag vastgesteld. Realisatie van 27 goedkope huurappartementen is nu mogelijk. De vasthoudendheid van Algemeen Belang heeft dit mooie resultaat opgeleverd. Heb je belangstelling om met ons na te denken over onderwerpen zoals woningbouw, neem dan contact op via fractiealgemeenbelang@gmail.com of kijk op onze website www. algemeen-belang-oisterwijk.nl

tot 3.000 tot 4.000 m Zit jij altijd met dem muziek mee te tikken op tafel of op de rand van je bord eten? Kom dan eens een keertje meedoen met een paar trommelstokken op een drumstel, slagtrom, bongo enz. HRM 520 HRM 3000 tot 3.000 m tot 4.000 m Lijkt je dit leuk! Meld je dan aan voor een gratis individuele proefles. Lessen worden gehouden in Tiliander op donderdagmiddag na school. Naast dat je een gratis individuele proefles krijgt, geven wij je ook 1 maand 12/06/17 11:35 gratis lidmaatschap met groepsrepetitie. Zit jij altijd met de muziek mee te tikken op tafel of op de rand van je bord Bij Slagwerk Taxandria krijg je flinke korting op je lesgeld waardoor het voor eten? iedereen is om individuele Kom dan eens een keertje meedoen met eenbetaalbaar paar trommelstokken op een lessen te volgen. Samen naar Daarnaast drumstel, slagtrom, bongobetaal enz. je bij ons een zeer lage contributie. 12/06/17 11:35 Mevrouw van HRM 520 Lijkt jeHRM 3000 dit leuk! Meld je dan aan voor een gratis individuele proefles.

Het Honda robotmaaier assortiment. Miimo is onze slimme robotmaaier die helemaal zelfstandig voor uw gazon ENGINEERING FOR zorgt. Dankzij de batterij-aangedreven motor kan Miimo zichzelf opladen en kan hij maaien wanneer u wenst. Van eenvoudige tuinen tot complexe gazons met hellingen, obstakels en oneffenheden: Miimo onderhoudt uw gazon zodat u meer www.honda.nl HRM 310 tijd heeft om te doen wat u graag tot 1.500 m tot 4.000 m2 doet.

2

opnieuw op de raadsagenda te krijgen. Als initiatiefvoorstel is dit ons gelukt op de extra raadsvergadering van 19 maart 2019 en de vergadering van afgelopen donderdag.

Hierbij komen aan de orde de huidige leegstand van bedrijfsgebouwen en een mogelijke herontwikkeling van deze bedrijfslocaties naar woningbouw. Het gebied ten noorden van het KVL-terrein is bij de provincie aangemeld voor het project Stedelijk Transformatiegebied. Het is dan mogelijk het bedrijfsgebied te her ontwikkelen naar nieuwe functies. Het voorziene appartementencomplex op de Nijverheidsweg -west past namelijk ruimtelijk gezien binnen een nieuwe inrichting c.q. gebiedsvisie van het aangrenzende gebied achter het KVL-terrein. Daarnaast zullen de verkeersveiligheid in de woonomgeving en de ontsluiting van de

2

2

vrijwilligers gezocht

Zit jij altijd met de muziek mee te tikken op tafel of op de rand van je bord eten?

buiten medio 80 wil graag af en toe tot 3.000 m tot 4.000 m Lessen worden gehouden in Tiliander op donderdagmiddag na school. naar buiten. Liefst in de middag na 15.00 Kom dan eenGroepsrepetitie keertjeproefles meedoen metwijeen Naast dat eens je een gratis individuele krijgt, geven je ookpaar 1 maand zijn op donderdagavond van 18.45 uur tot 19.30uur. uur. Wie wil met haar gaan wandelen met gratiseen lidmaatschap met groepsrepetitie. trommelstokken op drumstel, slagtrom, bongo enz. de rolstoel? Bij Slagwerk Taxandria krijg je flinke korting op je lesgeld waardoor het voor 2

2

Lijkt je dit leuk! Meld je dan aan isvoor een gratis proefles. iedereen betaalbaar om individuele lessenindividuele te volgen. Daarnaast betaal bij onsVoor een meer zeer contributie. Lessen worden gehouden injeTiliander op lage donderdagmiddag na informatie stuur een bericht naar school. Naast dat je een gratis individuele proefles krijgt, geven wij info@showbandtaxandria.nl of bel 06-21494719 je ookGroepsrepetitie 1 maand gratis lidmaatschap met groepsrepetitie. zijn op donderdagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur. Bij Slagwerk Taxandria krijg je flinke korting op je lesgeld meer informatie stuur een bericht naar waardoor het voorVoor iedereen 12/06/17 11:35 of bel 06-21494719 betaalbaar is ominfo@showbandtaxandria.nl individuele lessen te volgen. Daarnaast betaal je bij ons een zeer lage contributie. Groepsrepetitie zijn op donderdagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur. Voor meer informatie stuur een bericht naar info@showbandtaxandria.nl of bel 06-21494719

Meehelpen in de moestuin Vind jij het leuk om in de tuin te werken? Bij zowel buurtmoestuin D’n Ekker als bij de Kerkhovense molen zijn vrijwilligers welkom die het leuk vinden bezig te zijn in de buitenlucht.

Ga jij iets betekenen voor bewoners van een zorgcentrum? De woonvoorzieningen voor oudere mensen, de Vloet, Stanislaus, Catharinenberg en Poirtershuis, hebben altijd vrijwilligers nodig die willen bijdragen aan het welzijn van de bewoners. Interesse? adres telefoon mail internet

Blokshekken 3 5061 HA Oisterwijk 013 528 40 80 info.oisterwijk@contourdetwern.nl www.contourdetwern.nl

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 24-04-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 24-04-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren