Page 37

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 17 APRIL 2019

PAGINA 37

KERKBERICHTEN

ZATERDAG 20 APRIL T/M VRIJDAG 26 APRIL : HOOGFEEST VAN PASEN ST.ST. JOZEF JOZEF PAROCHIE PAROCHIE

St Jozef St

Jozef parochie

parochie

Algemeen secretariaat Sandra Hoefnagels Kerkstraat 95 A 5061 EH Oisterwijk T: (013) 521 33 76 E: secretariaat@jozef-parochie.nl www.jozef-parochie.nl IBAN: NL 03 RABO 0308 6351 83 Openingstijden: werkdagen van 9:00-13:00 u.

Kosten Misintentie: 12 euro per intentie Ivm Pasen zijn we op maandag 22 april gesloten St. Jozef Centrum (Pastoraal Dienstencentrum) Kerkstraat 95 A 5061 EH Oisterwijk Pastorale team Pastoor Francis De Meyer T: (06) 27 53 36 78 E: pastoor@jozef-parochie.nl Pastor Ad Verest T: (06) 20 68 05 41 E: ad.verest@jozef-parochie.nl Diaken Vincent te Plate T: (06) 51 20 10 85 E: vincent.teplate@jozef-parochie.nl Pastoraal assistente Dorris Rijnen T: (06) 23 10 15 15 E: dorris.rijnen@jozef-parochie.nl

St. Petruskerk Oisterwijk Kerkplein 1, 5061 EB Oisterwijk Openingstijden centraal seH. Joanneskerk cretariaat (Kerkstraat 95A): werkdagen van 9:00-13:00 uur, Oisterwijk maandag 22 april gesloten T: (013) 521 33 76 E: st.petrus@jozef-parochie.nl

ring op Eerste Paasdag worden de kinderen uitgenodigd om paaseieren te komen zoeken in de pastorietuin.

DOORDEWEEKSE VIERINGEN Dinsdag 23 april 8.35 uur: Rozenhoedje Kerk St. Jans Onthoofding MISINTENTIES PASEN 9.00 uur: Eucharistieviering Moergestel Zondag 21 april Eerste Paas- 19.30 uur: Lofprijzing in de dagdag kapel 11.00 uur: Herman Bonenkamp; Woensdag 24 april Thea te Plate-Robben; Marijke 8.35 uur: Rozenhoedje H. Lambertuskerk Gooijen; Harrie Houben; Adrie 9.00 uur: Eucharistieviering en Adriënne Gerbecks. Donderdag 25 april Haaren Maandag 22 april Tweede 19.00 uur: Eucharistieviering Paasdag 19.30 uur: Aanbidding van het 11.00 uur: René Slangen (jgt.) Allerheiligste St. Petruskerk Vrijdag 26 april Levenskerk PAASEIEREN ZOEKEN 8.35 uur: Rozenhoedje Oisterwijk Na afl oop van de Eucharistievie- 9.00 uur: Eucharistieviering Oisterwijk

H. Joanneskerk Protestantse gemeente Oisterwijk Oisterwijk De Lind 52, 5061 HX Oisterwijk DOORDEWEEKSE VIERINGEN Openingstijden centraal seDinsdag 23 april Kerk St. Jans Onthoofding cretariaat (Kerkstraat 95A): 11.30 uur: Eucharistieviering Moergestel St. Petruskerk werkdagen van 9:00-13:00 uur Woensdag 24 april Oisterwijk Maandag 22 april gesloten 11.30 uur: Eucharistieviering T: (013) 521 33 76 Donderdag 25 april E: secretariaat@jozef-parochie.nl 9.15 uur: Rozenhoedje H. Lambertuskerk 11.30 uur: Eucharistieviering MISINTENTIES PASEN Vrijdag 26 april Haaren H. Joanneskerk Zaterdag 20 april Paaswake 19.00 uur: Eucharistieviering Oisterwijk 21.00 uur: Marinus Leermakers

Levenskerk Oisterwijk Kerk St. Jans Onthoofding Moergestel

Paasboodschap Leven nemen of geven De meest klassieke manier om tegen de dood van Jezus op Goede Vrijdag aan te kijken is te zeggen dat hij vermoord is. Als religieuze non-conformist en politieke opstandeling uit de weg geruimd. En wel op de meest wrede manier die het Romeinse heersersbrein had kunnen bedenken: een langzame verstikkingdood op een kruis. Zo gezien stierven op Goede Vrijdag samen met Jezus ook al zijn idealen van verzoenging en gerechtigheid. Toch is dat beeld van dood door moord beperkt. Want het biedt geen ruimte voor de diepste humane motivatie die iemand kan geven aan zijn marteldood. Meer precies: terwijl je leven jou op gewelddadige manier wordt afgenomen, kun je het zelf schenken. Je leven geven, uit liefde voor je naaste, voor je idealen. Dat is wat bij Jezus zijn Goede Vrijdag deed uitmonden in Pasen. Het is en blijft het schokkerende grondgetuigenis van ons geloof in Christus: dat de liefde waarmee Hij zijn leven heeft gegeven, het kwaad overwint en uitmondt in een leven dat sterker is dan de dood. Ongelofelijk, maar waar. En nog steeds blijven mensen hun leven geven als het hoogste goed. Omdat ze geloven in de grootste liefde. Zoals Frans van der Lugt, de Nederlandse pater jezuïet, die tijdens de burgeroorlog in Syrië vermoord werd. Ook hij geloofde in de overwinning van de grootste liefde. Terecht dat het proces van zijn heiligverklaring recent is gestart. Aan allen die Pasen vieren, op welke wijze dan ook, wenst het pastoraal team en het parochiebestuur van harte een Zalig Pasen toe!

Protestantse gemeente Kerkstraat 13, 5066 AS MoergeAdriana Willems en overleden stelOisterwijk (verj.); overleden H. Lambertuskerk familieleden Parochiecentrum: ouders Dellaerts-Verbeeten en SintHaaren Jansplein 9 zoon Camiel. 5066 AR Moergestel Zondag 21 april Eerste PaasT: (013) 5132774 dag E: st.jansonthoofding@jozef-pa- 9.30 uur Kerk St. Jans OnthoofLevenskerk rochie.nl ding: Nel Mulders e.v. Jan HoevSt. Petruskerk Openingstijden en (jgt.); Wilhelmus Wolfs e.v. Oisterwijk parochiecentrum: Johanna Wolfs-Pijnenburg (jgt.) Oisterwijk di. en do. van 10:00-12:00 u. zoon Harrie en schoonzonen Noodgevallen via pastor A. Tijn en Piet; Wim op ‘t Hoog e.v. Verest: Ria op ‘t Hoog-Everaert; Jeanne Protestantse gemeente T: (06) 68 05 41 Rijnen-Wittens; Familie van den H.20Joanneskerk Oisterwijk Aanvraag ziekenbezoek: Broek-Fabrie (uit dankbaarheid); Oisterwijk E: ad.verest@jozef-parochie.nl Familie Rooijakkers-de Lepper (vanwege een gouden bruiloft) MISINTENTIES PASEN Zaterdag 20 april Paaswake DOORDEWEEKSE VIERING Kerk St.Stanislaus Jans en Onthoofding 19.00 uur Park 21.30 Woensdag 24 april uur Moergestel Kerk St. Jans Onthoofding: 19.00 uur: Kapel Park Stanislaus: Johannes Beerens en echtgenote Eucharistieviering

tentie Zondag 21 april Eerste Paasdag 19.30 uur: Zus Mensink; Jans Brekelmans; Sjef van de Sande Zondag 22 april Tweede Paasdag 19.30 uur: voor priesterroepingen DOORDEWEEKSE VIERINGEN Dinsdag 23 april 18.30 uur: Rozenhoedje vervalt

19.00 uur: Eucharistieviering vervalt Donderdag 25 april 18.00 uur: Aanbidding van het Allerheiligste 18.30 uur: Rozenhoedje 19.00 uur: Eucharistieviering Vrijdag 26 april 9.00 uur: Rozenhoedje 9.30 uur: Eucharistieviering

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk Predikant: Ds. Winanda de Vroe E: wdevroe@pkn-oisterwijk.nl T: 013 - 5282175 (niet bereikbaar op woensdag)

zijn. Om te horen dat wij mensen zijn, geroepen uit de duisternis in het licht. Dit is de nacht waarin wij gedenken dat wijzelf ook door de doop van de dood zijn bevrijd en opgewekt tot een nieuw leven.

Scriba: Marjan van Wijngaarden Lijsterbeslaan 54 5056 XK Berkel-Enschot T: 013-5332129 E: scriba@pkn-oisterwijk.nl www.pkn-oisterwijk.nl

Zondag 21 april: Paasontbijt 09.00 uur

Ontmoetingscentrum: De Voorhof, Kerkstraat 62. Voor gebruik: Jan van Ekris, le Sage ten Broekstraat 12 5062 CT Oisterwijk T: 013-5211057 E: janvanekris@home.nl Donderdag 18 april WITTE DONDERDAG Ds. Winanda de Vroe, 18.30 uur: We gebruiken met elkaar een Joodse Sedermaaltijd, waarbij we ook brood en beker delen. Dit in de traditie van Jezus en zijn leerlingen, die deze maaltijd hielden aan de vooravond van Pasen. Vrijdag 19 april GOEDE VRIJDAG 20.00 uur: Wel leggen met elkaar de Kruisweg af. Biddend, zingend, luisterend en kijkend staan we stil bij het lijden van Christus door symbolisch de weg af te leggen die Hij op zijn sterfdag ging. Zaterdag 20 april PAASWAKE Ds. Winanda de Vroe, 22.00 uur: Om niet te vergeten wie wij

De kinderen en jongeren van onze gemeente nodigen u uit voor het paasontbijt. De kinderen zijn om 08.30 uur welkom om voor het ontbijt de paaseieren te schilderen. Zondag 21 april: PASEN Ds. Winanda de Vroe, 10.15 uur: Het is feest in de kerk: we vieren de opstanding van Christus. Een nieuw begin. De Paaskaars, het licht van Pasen wordt binnengedragen. Kathelijn van Dongen zingt tijdens de dienst. De collectes zijn voor het Kerk in Actie-project in Moldavië, en voor het werk van onze eigen kerk. Er is jeugdkerk, kindernevendienst en crèche. AGENDA PROT. GEMEENTE Donderdag 18 april 19:30 uur: Club 412 - Samen kijken naar The Passion op groot scherm. Donderdag 25 april 20:00 uur: Lodewijkslezing 2019 - Hanneke Bedaux over Kunst tijdens de Eerste Wereldoorlog.

H. Lambertuskerk Haaren Mgr. Bekkersplein 4, 5076 AV Openingstijden parochiehuis: Haaren ma. 8:30-11.30 uur; wo. 10:00Levenskerk Parochiehuis: 13:00 uur; vr. 8:30-12:00 uur Oisterwijk Driehoeven 1A, 5076 BA Haaren Maandag 22 april gesloten T: (0411) 62 37 49 Aanvraag ziekenbezoek: E: h.lambertus@jozef-parochie. Via pastoor De Meyer: nl T: (0411) 62 19 59 Protestantse gemeente Pastorie: Driehoeven 1 MISINTENTIES Oisterwijk 5076 BA Haaren Zaterdag 20 april PAASWAKE T: (0411)62 19 15 19.00 uur: een bijzondere in-

St. Jozef Parochie • Kerkstraat 95a • 5061 EH OISTERWIJK • T 013 - 521 33 76 • www.jozef-parochie.nl

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 17-04-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 17-04-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren