Page 21

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 10 APRIL 2019

PAGINA 21

KERKBERICHTEN

St. Petruskerk Oisterwijk

Zaterdag 13 april t/m vrijdag 19 april : Palmzondag ST.ST. JOZEF JOZEF PAROCHIE PAROCHIE

St Jozef St

Jozef parochie

parochie

Algemeen secretariaat Sandra Hoefnagels Kerkstraat 95 A 5061 EH Oisterwijk T: (013) 521 33 76 E: secretariaat@jozef-parochie.nl www.jozef-parochie.nl IBAN: NL 03 RABO 0308 6351 83 Openingstijden: werkdagen van 9:00-13:00 u. Kosten Misintentie: 12 euro per intentie

Op Goede Vrijdag is het secretariaat open tussen 10:00-12:00 uur.

St. Jozef Centrum (Pastoraal Dienstencentrum) Kerkstraat 95 A 5061 EH Oisterwijk Pastorale team Pastoor Francis De Meyer T: (06) 27 53 36 78 E: pastoor@jozef-parochie.nl

Sacramenten thuis ontvangen Wilt u de heilige Communie thuis ontvangen? Of wilt u een afspraak maken voor het sacrament van Boete en Verzoening (de biecht) of voor de Ziekenzalving? U kunt hiervoor te allen tijden contact opnemen met één van onze priesters of met het parochie secretariaat.

Agenda St. Jozef Maandag 15 april 9.00 uur: Kruisweg met de kinderen van de Bunders in de Petruskerk 18.30-21.30: Alpha-cursus, dertiende en tevens afsluitende bijeenkomst. Kerk en hoe nu verder? (Pastorie Petruskerk)

Dinsdag 16 april 8.30 uur: Gastlessen basisschool de Bunders

Pastor Ad Verest T: (06) 20 68 05 41 E: ad.verest@jozef-parochie.nl

Donderdag 18 april, WITTE DONDERDAG

Diaken Vincent te Plate T: (06) 51 20 10 85 E: vincent.teplate@jozef-parochie.nl

Vrijdag 19 april, GOEDE VRIJDAG

19:30 uur: Club 412 voor tieners van 12-16 jaar: Samen kijken naar The Passion op groot scherm (Voorhof, Kerkstraat 62)

13.30-15.30 uur: Communieles 6 voor alle communicanten uit de parochie (Kerk en parochiecentrum Moergestel)

Pastoraal assistente Dorris Rijnen T: (06) 23 10 15 15 E: dorris.rijnen@jozef-parochie.nl

Vastenactieproject Oeganda Vluchtelingen van het oorlogsgeweld in Zuid-Soedan worden opgevangen in het noorden van Oeganda. Dit is een stabiele regio waarin de vluchtelingen veilig zijn voor de rebellen. Het vluchtelingenkamp bij Kitskun beslaat een oppervlakte van 40 bij 50 km en het biedt opvang voor 142.000 mensen. Hiervan is niet minder dan 80% jonger dan 13 jaar. In het kamp zijn 15 scholen met zo’n duizend leerlingen per school. Daarnaast is er een vervolgopleiding voor jongeren om een beroep te leren. Sander Kesseler vertelde er over tijdens een avond in het St. Jozefcentrum. Hij is nauw betrokken bij het onderwijs in het immense kamp. Kinderen hebben vaak hun ouders en familie verloren en zijn getraumatiseerd door de oorlog in Soedan. Door het onderwijs op school krijgen zij geleidelijk aan weer meer structuur en grip op hun leven. Even belangrijk is het leren van vergeving, anders roept wraak opnieuw wraak op. Bij het vervolgonderwijs krijgen enkele vluchtelingen de kans om een opleiding voor leraar te volgen. Dit om de zelfredzaamheid van de nieuwkomers te bevorderen. Overigens

zijn de scholen heel simpel ingericht: meestal wat palen met muren en daken van landbouwplastic. Het is daar dat de Vastenactie van dit jaar zich op richt: de bouw van fatsoenlijke scholen van steen in het kamp. Denk aan Sander Kesseler en help hem uit solidariteit met deze straatarme mensen. Uw bijdrage kunt u geven in de collectebus in de kerk of door een gift op rek.nr. NL97RABO0138903085 t.n.v. Parochie St. Jozef onder vermelding van Vastenactie 2019.

St. Petruskerk Oisterwijk Kerkplein 1, 5061 EB Oisterwijk H. Joanneskerk Openingstijden centraal secretariaat (Kerkstraat 95A): Oisterwijk werkdagen van 9:00-13:00 uur T: (013) 521 33 76 E: st.petrus@jozef-parochie.nl

DOORDEWEEKSE VIERINGEN Zaterdag 13 april 9.00 uur: Eucharistieviering Maandag 15 april 8.35 uur: Rozenhoedje Vervalt 9.00 uur: Eucharistieviering Vervalt Dinsdag 16 april MISINTENTIES PALMZONDAG 8.35 uur: Rozenhoedje Kerk St. Jans Onthoofding Zondag 14 april 9.00 uur: Eucharistieviering Zus Moergestel Mensink (1 e jgt.); Nellie Kos- Woensdag 17 april ters-van Beerendonk (1e jgt.); Twan 8.35 uur: Rozenhoedje 9.00 uur: Eucharistieviering Verhoeven (verj.)

H. Lambertuskerk Haaren

Woord van het pastorale team Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van de Vastentijd, maar vooral belangrijk als eerste dag van de Goede Week. Op Palmzondag herdenken we dat Jezus, een paar dagen vóór Zijn dood, door de bevolking van Jeruzalem

wordt binnengehaald als hun nieuwe Koning. De Eucharistieviering van Palmzondag opent met het Evangelie van de intocht in Jeruzalem en met de zegening van palmtakken. Daarop volgt een processie met

gezangen die herinneren aan het dat zal nogmaals gebeuren in de volk dat “Hosanna” riep en Jezus viering van Goede Vrijdag. Levenskerk met gejuich in de stad binnenOisterwijk haalde. Dezelfde mensen die op Na de viering worden de gezezondag “Hosanna” riepen, zullen gende palmtakken thuis achter op vrijdag roepen “kruisig Hem”. de kruisbeelden gestoken ter ere Op Palmzondag horen we ook van Christus die de dood zal overhet hele lijdensverhaal vangemeente Jezus; winnen. Protestantse

Oisterwijk

H. Joanneskerk Oisterwijk De Lind 5061 HX Oisterwijk St.52,Petruskerk Openingstijden centraal secretari- DOORDEWEEKSE VIERINGEN Kerk St.95A): Jans Onthoofding Oisterwijk Maandag 15 april aat (Kerkstraat 11.30 uur: Eucharistieviering werkdagen van 9:00-13:00 uur Moergestel Dinsdag 16 april T: (013) 521 33 76 11.30 uur: Eucharistieviering E: secretariaat@jozef-parochie.nl Woensdag 17 april H. Joanneskerk 11.30 uur: Eucharistieviering MISINTENTIES PALMZONDAG H. Lambertuskerk Donderdag 18 april Zaterdag 13 april Oisterwijk Mipp Wilkens-Hoekstra (1e jgt.); Mari- 9.15 uur: Rozenhoedje Haaren nus Leermakers.

Kerk St. Jans Onthoofding Levenskerk Moergestel Oisterwijk Kerkstraat 13, 5066 AS Moergestel Noud Smits en voor al onze dierbare Parochiecentrum: H. Lambertuskerk overledenen Sint Jansplein 9 Protestantse gemeente 5066Haaren AR Moergestel DOORDEWEEKSE VIERING T: (013) 5132774 Woensdag Oisterwijk E: st.jansonthoofding@jozef-paro- 19.00 uur: Kapel Park Stanislaus: Euchie.nl charistieviering Openingstijden Levenskerk St. Petruskerk parochiecentrum: VASTENZAKJES Oisterwijk di. en do. van 10:00-12:00 u. Vanaf dit jaar zal de jaarlijkse vastenNoodgevallen via pastor A. Verest: actie in Moergestel opgenomen worT: (06) 20 68 05 41 den bij de stichting Goede Doelen Aanvraag ziekenbezoek: Week in Moergestel. Er zullen dus de E: ad.verest@jozef-parochie.nl komende weken géén vastenzakjes Protestantse gemeente H. Joanneskerk meer huis aan huis worden rondgeOisterwijk Oisterwijk MISINTENTIES PALMZONDAG deeld en opgehaald door vrijwilliZaterdag 13 april gers. De Goede Doelen Week vindt Liza Klaassen Wirken (verj. en jgt.); plaats in de derde week van juni. Wilt Anneke van de Meijdenberg-Per- u nu al doneren aan de vastenactie? soons (namens SVM); Onthoofding An de Dat is mogelijk door uw donatie over Kerk St. Jans Kort-Hoffman (namens SVM) Noud te maken op het rek.nr. vermeld onSmits der “vastenactieproject Oeganda”. Moergestel Zondag 14 april Hartelijk dank voor uw goede gaven!

H. Lambertuskerk Haaren Mgr. Bekkersplein 4, 5076 AV Haaren Levenskerk Parochiehuis: DOORDEWEEKSE VIERINGEN Driehoeven 1A, 5076 BA Haaren Maandag 15 april Oisterwijk T: (0411) 62 37 49 18.30 uur: Eucharistieviering E: h.lambertus@jozef-parochie.nl Dinsdag 16 april Pastorie: 18.30 uur: Rozenhoedje Driehoeven 1 19.00 uur: Eucharistieviering 5076 BA Haaren Gaven in natura als teken van dienstProtestantse gemeente T: (0411)62 19 15 baarheid Oisterwijk Openingstijden parochiehuis: De eucharistieviering van Witte Donma. 8:30-11.30 uur; wo. 10:00derdag in de Lambertuskerk heeft 13:00 uur; vr. 8:30-12:00 uur als thema ‘DIENSTBAARHEID EN Aanvraag ziekenbezoek: TROUW AAN MENSEN’. Om aan dit Via pastoor De Meyer: thema daadwerkelijk invulling te geT: (0411) 62 19 59 ven, kunt u uw gaven in natura mee brengen. De gaven worden tijdens de MISINTENTIES PALMZONDAG viering ingezameld t.b.v. de Stichting Zaterdag 13 april Vluchtelingenwerk in onze omgeving. Zus Mensink U kunt denken aan verpakte levensZondag 14 april middelen die niet snel aan bederf Eefje Verbraak-Steman (1 ste jgt.); onderhevig zijn, zoals: pasta’s, koffie, Jo Vermeer-van der Spank (1 ste thee, rijst, suiker, honing. Bij voorbaat jgt.); overleden familie Brekel- hartelijk dank. mans-van Haaren; Jan van Beers

In alle kerken van onze Jozefparochie zullen tijdens de vieringen op zaterdag en zondag de palmtakken worden gewijd. In Haaren zullen tijdens de gezinsviering op de zaterdagavond de kinderen met hun palmpaasstokken in processie door de kerk gaan. Ook in In de Petruskerk zal de Eucharistieviering op zondag aanvangen met een palmprocessie, waarin de kinderen met hun palmpaasstokken mogen meelopen. U bent van harte welkom om het begin van de Goede Week samen met ons vieren!

St. Jozef Parochie • Kerkstraat 95a • 5061 EH OISTERWIJK • T 013 - 521 33 76 • www.jozef-parochie.nl

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk Predikant: Ds. Winanda de Vroe E: wdevroe@pkn-oisterwijk.nl T: 013 - 5282175 (niet bereikbaar op woensdag) Scriba: Marjan van Wijngaarden Lijsterbeslaan 54 5056 XK Berkel-Enschot T: 013-5332129 E: scriba@pkn-oisterwijk.nl www.pkn-oisterwijk.nl Ontmoetingscentrum: De Voorhof, Kerkstraat 62. Voor gebruik: Jan van Ekris, le Sage ten Broekstraat 12 5062 CT Oisterwijk T: 013-5211057 E: janvanekris@home.nl ZONDAG 14 APRIL Ds. Stef Jumelet uit Zaltbommel, 10.15 uur Het is vandaag Palmpasen. We horen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen daar langs de weg weten het zeker: Jezus

zal een nieuw begin maken. Daarom juichen ze hem toe als een koning. Deze zondag staat in het teken van palmtakken en vrolijke liederen. (Lucas 19:29-40) De collectes zijn voor de diaconie en voor het jeugdwerk van de landelijke kerk. Er is kindernevendienst en crèche. AGENDA PROT. GEMEENTE Zaterdag 13 april 14:30: Lezing van Leo Wolfs over het Stabat Mater van Pergolesi Maandag 15 april 18.30-21.30: Alpha-cursus, dertiende en tevens afsluitende bijeenkomst. Kerk en hoe nu verder? (Pastorie Petruskerk) Donderdag 18 april, WITTE DONDERDAG 19:30 uur: Club 412 voor tieners van 12-16 jaar: Samen kijken naar The Passion op groot scherm

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 10-04-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 10-04-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren